Ondrej Demáček

RNDr. Ondrej Demáček (* 1940, Považská Bystrica – † 28. júl 2022) bol slovenský stredoškolský pedagóg, učiteľ matematiky a informatiky.

Životopis

V roku 1957 maturoval na jedenásťročnej strednej škole v Považskej Bystrici. V roku 1962 absolvoval štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK). V roku 1981, už na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (MFF UK; v roku 1980 odčlenená od PriF UK) získal titul RNDr. v odbore teória vyučovania matematiky.

Pracoval ako programátor vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach, ako matematik-analytik vo výpočtovom stredisku ZVL Považská Bystrica a ako odborný pracovník vo Výskumnom výpočtovom stredisku OSN v Bratislave.

Od roku 1973 vyučoval informatiku na bratislavskom Gymnáziu Jura Hronca, jednom z troch vtedajších gymnázií so zameraním na výpočtovú techniku. Bol iniciátorom myšlienky založenia programátorskej kategórie matematickej olympiády, v rámci ktorej jeho žiaci dosahovali dobré výsledky v celoštátnych kolách aj na medzinárodnej úrovni. Spolu so študentami stál pri vzniku Korešpondenčného seminára z programovania, súťaže v programovaní pre stredoškolákov, organizovanej Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK, resp. neskôr občianskym združením Trojsten, so sídlom na FMFI UK. V 80. rokoch propagoval možnosti využívania mikropočítačov pri výuke matematiky.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q108732570.

Ondrej Demáček má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 18. decembra, Narodenia v 1787, Úmrtia 28. júla, Úmrtia v 1869, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo