Michal Zöldy

Michal Zöldy (∗ 27. marec 1920, Kremnica – † 22. júl 1991, Bratislava) bol slovenský pedagóg a matematik.

Životopis Narodil sa v Kremnici, kde aj maturoval na gymnáziu v Kremnici, MF vyštudoval na PF SU v Bratislave.

Ako stredoškolský učiteľ pôsobil na gymnáziu v Kremnici, v Bratislave a na Strednej priemyselnej škole strojníckej taktiež v Bratislave. S PhDr. Vladimírom Václavíkom bol spoluzakladateľ Krajského ústavu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov. Z ústavu prešiel ako inšpektor M a F na KNV, odtiaľ na Povereníctvo školstva, neskôr na Ministerstvo školstva, kde bol až do dôchodku (v r. 1985). Sústavne študoval domácu a zahraničnú odbornú literatúru v maďarčine, nemčine, ruštine a francúzštine. Skúsenosti získal i návštevami škôl poľských, maďarských a v Sovietskom zväze. Poznatky potom využil pri zlepšovaní vyučovania v našich školách. Do povedomia učiteľov a žiakov sa zapísal ako neúnavný organizátor matematických olympiád. Angažoval sa pri modernizácii vyučovania matematiky. Písal do slovenských a českých odborných časopisov, ako Matematika a fyzika ve škole, Rozhledy matematicko-fyzikální a iné. Záslužnú prácu vykonal ako spoluautor viacerých učebníc matematiky pre stredné školy. Z jeho iniciatívy vyšli zbierky vyriešených úloh z algebry a geometrie. Z učebníc spomenieme: Matematika pre 3. ročník SVŠ, vetva prírodovedná, SPN, 1968, vyšla v Prahe aj pre slovenské školy v slovenčine. Zbierka riešených úloh z algebry, SPN, 1969. Zbierky riešených úloh z geometrie I. a II. pre SVŠ a SOŠ – vydavateľ SPN, Úlohy o výrokoch a množinách pre 1. ročník gymnázií, SPN, 1970. Matematika – experimentálny učebný text pre 2. ročník gymnázia, 3. časť, SPN, 1980. Anglická geometria pre 3. ročník. Roky na Ministerstve školstva patrili k najplodnejším v živote Michala Zöldyho. Rok čo rok s príslovečnou svedomitosťou pripravoval príklady pre maturitné skúšky.

Všestranná práca Michala Zöldyho v oblasti matematiky bola r. 1975 ocenená udelením vyznamenania Zaslúžilý člen Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Zomrel 22. júla 1991 v Bratislave.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12771570.

Michal Zöldy má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo