Michal Beca

MUDr. Michal Beca (∗ 24. september 1950, Úbrež) je slovenský lekár, spisovateľ, básnik, rozhlasový glosátor a pedagóg.

Životopis Lekársku fakultu Karlovej univerzity absolvoval na Vojenskom lekárskom, výskumnom a doškoľovacom ústave v Hradci Králové. Lekársky diplom mu bol udelený v pražskom Karolíne v roku 1977.

Hneď po promócii nastúpil v hodnosti nadporučíka na ročnú postgraduálnu stáž vo Vojenskej nemocnici Košice. Po jej absolvovaní začal vykonávať samostatnú lekársku prax na Vojenskej strednej odbornej škole leteckej v Prešove. Tam už po 2 rokoch mimo svoj riadny úväzok začal pracovať aj ako externý stredoškolský pedagóg v zdravotníckych predmetoch. Súčasne popri zamestnaní pôsobil 6 rokov ako lektor zdravotníckej osvety v meste Prešov a okolí. Štyri roky (1980 - 1984) bol členom užšej výskumnej skupiny s poprednými lekármi Vojenskej nemocnice Košice na riešení problému „Primárna prevencia aterosklerózy“.

Počas tohto obdobia pôsobnosti v Prešove absolvoval v roku 1982 na svojej alma mater v Hradci Králové špecializačnú atestáciu z vnútorného lekárstva (s výsledkom summa cum laude) a v roku 1985 špecializačnú atestáciu zo všeobecného lekárstva. Skoro na to, v roku 1986 získal na pražských klinikách (Ústredná vojenská nemocnica, Fakultná nemocnica Královské Vinohrady...) aj certifikáty z klasickej korporálnej akupunktúry, aurikuloterapie, mikrosystémov, vákuumterapie, reflexnej liečby a certifikát z manuálnej medicíny. V roku 1988 v Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny v Bratislave získal špecializačnú atestáciu z fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a certifikát z laseroterapie.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q21598628.

Michal Beca má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo