Vladimír Hajko

Vladimír Hajko (* 3. október 1920 Krompachy – † 24. júl 2011, Košice) bol slovenský fyzik, univerzitný učiteľ, akademik a politik za normalizácie.

Životopis

Detstvo prežil v Tisovci, kde zmaturoval a potom odišiel študovať na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (odbor matematika-fyzika).

Štúdium absolvoval v roku 1944, na doktora prírodných vied promoval v roku 1948. Od roku 1948 vyučoval na katedre fyziky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde pôsobil ako blízky spolupracovník Dionýza Ilkoviča. V roku 1953 odišiel učiť do Košíc, najprv na Vysokú školu technickú, kde založil katedru fyziky. V rokoch 1953 - 1961 bol jej prorektorom. Od roku 1963 sa podieľal na vzniku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde vyučoval až do roku 1974, kedy sa začal naplno venovať práci v SAV. V rokoch 1963 - 1969 bol dekanom Prírodovedeckej fakulty, neskôr v rokoch 1969 - 1974 bol rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
Od roku 1966 bol členom-korešpondentom Slovenskej akadémie vied, od roku 1972 akademikom, od roku 1974 bol predsedom SAV.
V roku 1965 sa stal členom-korešpondentom Československej akadémie vied a v roku 1973 akademikom ČSAV. Od roku 1980 bol riaditeľom Ústavu experimentálnej fyziky SAV. V SAV zotrval do odchodu do dôchodku v roku 1989. Publikoval desiatky odborných štúdií a vychoval viacerých vynikajúcich slovenských fyzikov.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q11904654.

Vladimír Hajko má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí fyzici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo