Michal Demeczky

Michal Demeczky, zdroj wikipédia

prof. Michal Demeczky - "Demeczky de Gyergyószentmiklós" (∗ 5. máj 1855, Bernátovce, dnes časť Valalík – † 15. december 1920, Budapešť) bol maďarský matematik, narodený na území dnešného Slovenska.

Život Michal Demeczky sa narodil vo Bernátovciach (dnes časť Valalík v okrese Košice-okolie) v zemianskej rodine Jozefa Demeczkého a jeho manželky Márie rodenej Tóthovej. Po absolvovaní gymnázia v Košiciach študoval matematiku, fyziku a astronómiu na budapeštianskej univerzite, resp. technike. Po študijných pobytoch v Berlíne, Jene a Paríži, získal v roku 1877 doktorát na budapeštianskej univerzite. Spočiatku pôsobil ako stredoškolský profesor vo Veľkom Varadíne (Oradea), Miskolci a Budapešti, od roku 1895 bol riaditeľom tamojšieho univerzitného gymnázia a súbežne riadil aj elitný výchovný ústav Františka Jozefa. Vybudoval si pomerne vysoké spoločenské postavenie a kontakty v politických kruhoch, získal titul dvorného radcu a od roku 1907 pracoval na ministerstve kultu a výučby. V roku 1893 sa habilitoval ako súkromný docent a roku 1912 sa stal profesorom matematiky na budapeštianskej univerzite.

Zomrel 15. decembra 1920 v Budapešti.

Práca Venoval sa najmä teórii čísel, disciplíne, ktorá bola v Uhorsku pomerne zanedbaná ešte aj koncom 19. storočia. Skúmal otázky súvisiace s riešením systému lineárnych a vyšších kongruencií, s deliteľnosťou, s aplikáciou teórie funkcií v teórii čísel a pod. Z tejto oblasti publikoval niekoľko príspevkov v maďarských i zahraničných vedeckých periodikách, medzi nimi aj v správach parížskej akadémie vied. Udržiaval kontakty s viacerými zahraničnými, najmä francúzskymi matematikmi, napr. aj s Camilleom Jordanom. V r. 1911 v súvislosti s jednou z jeho prednášok na pôde Matematickej a fyzikálnej spoločnosti ho obvinili z plagiátu, čo vyvolalo široký ohlas najmä v bulvárnej tlači, ale aj vedeckú diskusiu, do ktorej sa zapojilo tiež niekoľko známych matematikov, medzi nimi Henri Poincaré, Charles Hermite a Richard Dedekind.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12771510.

Michal Demeczky má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo