Ján Adolf Ferienčík

Ján Adolf Ferienčík, zdroj wikipédia

Ján Adolf Ferienčík (∗ 8. marec 1863, Zvolen - † 7. marec 1925, Cleveland) bol spisovateľ, redaktor. Pseudonym: Fr.Jančík, J.A.F.Hrubý, Alfa-Beta, Hrajnoha.

Rodina , otec Štefan Ferienčík , matka Anna rod. Šimkovičová

Životopis Študoval na evanjelický lýceu v Banskej Bystrici (do roku 1891). Učiteľ v Brezinách, od 1893 redaktor Slov. novín v Budapešti, 1894 emigroval do USA, redaktor viacerých krajanských periodík v USA, 1913 založil časopis Osveta v Clevelande, 1914 redaktor Nár. slov. denníka v Chicagu, 1916 Kruhu mládeže v Pittsburghu a i. Debutoval počas pôsobenia v Budapešti, kde písal poviedky, najmä nábožensky pointované morality a populárne romány, kt. uverejňoval knižne i časopisecky, divadelné hry (drámy i jednoaktovky, spolu 20 diel), zozbieral slov. nár. piesne, zostavoval kalendáre. V USA účinkoval najmä ako autor pôvodnej slov. detektívky a prekladateľ, o. i. z E. A. Poea do slovenčiny (poéma Havran). Publikoval popularizačné politické príručky a cyklus článkov Zo života amerického, kt. priniesli cenný materiál o slov. vysťahovalectve. Organizátor kult. a spoločenského života amer. Slovákov, tajomník MS v Amerike a viacerých spolkov a združení. Počas 1. svetovej vojny účinkoval v čs. zahraničnom odboji, v máji 1918 signatár Pittsburskej dohody, politicky sa orientoval na slov. autonomizmus.

Literatúra , Slovenský biografický slovník

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13421194.

Ján Adolf Ferienčík má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo