Radko Mesiar

Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc. (∗ 1951) je slovenský matematik a univerzitný profesor, ktorý pôsobí na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Je autorom vyše 600 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004621213 Scopus - Profil Radko Mesiar vedeckých článkov registrovaných v databáze Scopus, na ktoré má v nej viac ako 10 000 ohlasov. Jeho odborné publikácie dosahujú Hirschov index 66 https://scholar.google.com/ Google Scholar, čím sa zaraďuje medzi najproduktívnejších a najcitovanejších slovenských vedcov.

Vzdelanie a kariéra Pôsobí na Stavebnej fakulte STU od r. 1978, kde po skončení internej ašpirantúry na MFF UK v Bratislave začal pracovať ako odborný asistent na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, od roku 1983 ako docent a od roku 1998 ako profesor. V roku 1996 obhájil vedeckú hodnosť DrSc. v odbore Kybernetika na Ústave teórie informace a automatizace AV ČR, Praha. V rokoch 1994 – 2000 a od roku 2004 do januára 2021 (s výnimkou 6 mesiacov) bol vedúcim Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU. Pod jeho vedením bolo úspešne obhájených 18 dizertačných prác na STU v Bratislave a 2 dizertačné práce v zahraničí. Bol členom viacerých vedeckých rád (STU, Stavebnej fakulty STU, Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity, Fakulty elektrotechnickej ČVUT v Prahe). Pôsobí v redakčných radách viacerých popredných časopisov: Fuzzy sets and Systems https://www.journals.elsevier.com/fuzzy-sets-and-systems/editorial-board Fuzzy sets and Systems , Information Sciences https://www.journals.elsevier.com/information-sciences/editorial-board Information Sciences , Iranian Journal of Fuzzy Systems https://ijfs.usb.ac.ir/journal/editorial.board Iranian Journal of Fuzzy Systems , Kybernetika https://www.kybernetika.cz/editorial.html Kybernetika , Axioms https://www.mdpi.com/journal/axioms/editors Axioms a mnohých ďalších.

Ocenenia Je držiteľom viacerých ocenení za vedecký prínos a rozvoj matematických vied. V 2003 mu bola udelená cena MŠMT SR za vedecké výsledky. V roku 2005 medaila B. Bolzana akademickou radou AV ČR v Prahe za rozvoj matematických vied https://www.avcr.cz/cs/o-nas/oceneni/medaile-av-cr/cestna-oborova-medaile-bernarda-bolzana/udelene-medaile/ AV ČR , v roku 2009 cena Vedec roka STU 2009 v kategórii „Významný vedecký prínos“ za vytvorenie základov teórie agregačných funkcií zavŕšených monografiou „Aggregation Functions“ a v roku 2017 Vedec roka STU 2017 za významný prínos k zviditeľneniu STU v rámci svetovej vedy, najmä v oblasti matematiky a teoretických základov informačných technológií https://www.stuba.sk/sk/vyskume/ocenene-vedecke-osobnosti-stu/vedec-roka-stu.html?page_id=11570 Vedec roka STU . Od roku 2017 je členom Učenej spoločnosti Slovenska https://www.learned.sk/prof-rndr-radko-mesiar-drsc/ Učená spoločnosť Slovenska - Profil Radko Mesiar .

Najvýznamnejšie publikácie , E.P.Klement, R.Mesiar, E.Pap: Triangular Norms. Kluwer, Dordrecht, 2000 https://www.springer.com/gp/book/9780792364160 Triangular Norms (viac ako 4800 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , M.Grabisch, J.-L.Marichal, R.Mesiar, E.Pap: Aggregation Functions. Cambridge University Press, 2009 https://www.cambridge.org/core/books/aggregation-functions/ABEE8E6127C1245C26E87ADBC61BEBB6 Aggregation Functions (viac ako 1650 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , T.Calvo, G.Mayor, R.Mesiar: Aggregation Operators: New Trends and Applications. Springer, 2002 https://www.springer.com/gp/book/9783790814682 Aggregation Operators: New Trends and Applications (viac ako 700 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , T.Calvo, A.Kolesárová, M.Komorníková, R.Mesiar: Aggregation Operators: Properties, Classes and Construction Methods. Physica, Heidelberg, 2002 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-7908-1787-4_1 Aggregation Operators: Properties, Classes and Construction Methods (viac ako 650 citácií v Google Scholar, 7/15/2021).

x

Viac na wikipédii, wikidata Q102272937.

Radko Mesiar má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia v 1951, Osobnosti z Bratislavy, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo