Radko Mesiar

Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc. (* 26. august 1951, Bratislava) je slovenský matematik a univerzitný profesor, ktorý pôsobí na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Je autorom vyše 600 vedeckých článkov registrovaných v databáze Scopus, na ktoré má v nej viac ako 10 000 ohlasov. Jeho odborné publikácie dosahujú Hirschov index 66 , čím sa zaraďuje medzi najproduktívnejších a najcitovanejších slovenských vedcov.

Vzdelanie a kariéra

Pôsobí na Stavebnej fakulte STU od r. 1978, kde po skončení štúdia matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a internej ašpirantúry na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (vyčlenenej v roku 1980 z PriF UK) začal pracovať ako odborný asistent na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty SVŠT v Bratislave, od roku 1983 ako docent a od roku 1998 ako profesor. V roku 1996 obhájil vedeckú hodnosť DrSc.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q102272937.

Radko Mesiar má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo