Michal Karin

Michal Karin, vlastným menom Michal Knechtsberger (∗ 30. marec 1908, Bratislava – † 27. november 1988, tamže) bol slovenský klavirista, dirigent, klavírny pedagóg nemeckej národnosti.

Životopis Štúdium klavíra absolvoval v roku 1928 na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave u Frica Kafendu a v rokoch 1936-1938 v majstrovskej triede vo Salzburgu.KARIN, Michal. In: Biografický lexikón Slovenska IV CH-Kl. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010. 587 s. ISBN 978-80-89301-57-7. s. 420.

V tridsiatych rokoch pôsobil v rozhlase (Ostrava, Brno), a spolupracoval na výbere repertoáru, úprave aranžmánov a ako korepetítor s viedenským ženským orchestrom Die Wiener Walzermädeln až do jeho rozpustenia v roku 1938. V rokoch 1939-1945 bol šéfdirigentom orchestra Slovenského rozhlasu a členom komornej rady Hudobnej komory zriadenej Ministerstvom školstva a národnej osvety (spolu s Fricom Kafendom, Alexandrom Moyzesom, Robertom Mrázom). Po skončení druhej svetovej vojny si zmenil priezvisko na Karin a pokračoval v umeleckej činnosti ako dirigent, od 1950 ako koncertný majster. V rokoch 1953-1973 bol sólistom Slovenskej filharmónie, v rokoch 1954-64 viedol Trio Slovenskej filharmónie. V rokoch 1951-1963 pôsobil ako klavírny pedagóg na konzervatóriu, v rokoch 1952-1957 a 1969-1973 na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení.

Počas dlhoročnej koncertnej činnosti vystúpil ako sólista a klavírny sprevádzač takmer vo všetkých európskych štátoch. Naštudoval široký repertoár z diel svetových i domácich skladateľov. Nahrával v rozhlase, na gramoplatne, vystupoval v televízii. Venoval sa tiež skladateľskej činnosti a revízii klavírnych diel.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q21198105.

Michal Karin má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo