Ján Veme

Doc. RNDr. Ján Veme, CSc. (∗ 24. október 1934, Klenová – † 14. máj 1993, Košice) bol slovenský fyzik.

Životopis Narodil sa v Klenovej v okrese Snina. Po maturite na gymnáziu v Humennom absolvoval štúdium matematiky a fyziky na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.

V septembri 1962 nastúpil na Katedru fyziky VŠT v Košiciach. Hneď po nástupe sa zapojil do vedecko-výskumnej činnosti skupiny, ktorú viedol prof. J. Daniel-Szabó. Vybudoval laboratórium na skúmanie magnetických vlastností feromagnetických vrstiev. V rokoch 1970 – 1971 bol pozvaný na študijný pobyt na Fyzikálnu fakultu Moskovskej štátnej univerzity k prof. Telesninovi, kde pod jeho vedením úspešne ukončil a obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky tenkých feromagnetických vrstiev. V roku 1974 sa habilitoval za docenta obhájením habilitačnej práce Štúdium javu plazenia doménových stien vo feromagnetických vrstvách. Bol autorom viacerých učebných textov, riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedecko-výskumných úloh. Jedenásť rokov bol zástupcom vedúceho katedry fyziky a šesť rokov jej vedúcim. Svojou vyše tridsaťročnou prácou na katedre fyziky a dlhoročnou prácou na EF veľkou mierou sa zaslúžil o ich rozvoj a profiláciu. Za záslužnú prácu mu boli udelené viaceré ocenenia a vyznamenania.

Zomrel 14. mája 1993 v Košiciach.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13421492.

Ján Veme má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí fyzici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo