Zoltán Vančo

Zoltán Vančo (* 19. október 1915, Banská Štiavnica – † 1989, Trnava) bol slovenský matematik.

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu SU v Bratislave. Pôsobil na rôznych typoch škôl. Začínal na meštianskej škole, neskôr pôsobil na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Trnave. Od roku 1962 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Trnave na katedre matematiky, ako odborný asistent, až do odchodu na dôchodok do roku 1978. Sústreďoval sa na modernizáciu vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ. Bol členom viacerých odborných komisií od úrovne ministerskej až po okresnú. Z členstva v týchto komisiách vyplývalo pre menovaného množstvo prednášok, referátov a diskusií. Zoltán Vančo bol dlhoročným členom Jednoty československých matematikov a fyzikov (JČSMF) a tajomníkom pobočky Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (JSMF) v Trnave.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12779497.

Zoltán Vančo má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo