Anton Jasusch

Anton Jasusch, zdroj wikipédia

Anton Jasusch (∗ 25. apríl 1882, Košice – † 3. júl 1965, Košice) bol slovenský maliar. Jeho viac ako polstoročná tvorba patrí medzi vrcholné výtvarné prejavy moderného umenia 20. storočia na Slovensku. Vychádzal z postimpresionistických premís a charakter tvorby pred 1. svetovou vojnou určil predovšetkým maliarov záujem o čisto výtvarné problémy, najmä o vzťah plochy a línie, ako aj o nezvyčajnú, nie prirodzenú farebnosť v maľbe. Anton Jasusch vytvoril svojsky chápaný maliarsky prejav, ktorý sa skladal zo secesných prvkov, čerpal v prvom rade z plošného dekorativizmu a z reminiscencií pleneristickej a impresionistickej maľby. Anton Jasusch bol maliar, ktorý vytvoril vlastný expresívny spôsob podania svojich vízií.

Štúdium Od roku 1904 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. E. Ballo), od roku 1906 na akadémii výtvarných umení v Mníchove, od roku 1907 na Académie Julian v Paríži. V rokoch 1908 – 1914 žil v Košiciach. Obdobie 1914 – 1916 prežil na fronte a v rokoch 1916 – 1920 v ruskom zajatí. Od roku 1920 sa trvalo usadil v Košiciach. Prvé umelecké poučenie našiel mimo akademickej pôdy, v dielach maliara K. Ferenczyho a J. Ripla-Rónaia. Jeho ďalšia cesta viedla do Mníchova, do súkromnej školy A. Ažbeho, kde sa učil novému symbolizmu a expresionizmu. Výstavnej premiéry a ani založenia skupiny Der Blaue Reiter sa však nedočkal. Neinformovanosť a nezorientovanosť, najmä však rečová bariéra zapríčinili, že Jasusch nóvum z Paríža nezaznamenal. Po návrate do Košíc v roku 1908 aplikoval svoje študentské skúsenosti, bernou mincou mu zostala prvotná fascinácia Riplom-Rónaiom. Konvenčné prostredie Košíc mladého modernistu aspoň začas uzemnilo do klišé tradičného plenérizmu.

Tvorba V rokoch 1920 – 1924 vytvoril obsiahly súbor tematických obrazov týkajúcich sa existenčných otázok človeka, zmyslu života a miesta človeka na zemi i v kozme, ako aj povahy i etického poslania človeka. Začiatkom tridsiatych rokov 20. storočia sa vrátil k tvorbe, ktorú charakterizovala menšia ideová výbojnosť, rôznorodosť v štýle i spôsobe maľby.

Z neskoršej, kvalitatívne premenlivej tvorby Antona Jasuscha je pozoruhodná perióda na prelome 20-tych a 30-tych rokov 20. storočia, keď vytvoril neobyčajnú kolekciu malieb s metaforickým motívom masiek, a to v rôznych podobách.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q18249503.

Anton Jasusch má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí maliari, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo