Belo Felix

Prof. Belo Felix, PhD. (∗ 9. máj 1940, Divín) je slovenský hudobný skladateľ, vysokoškolský učiteľ.

Životopis V roku 1947-1953 navštevoval OŠ a v roku 1953-1958 Strednú pedagogickú školu v Lučenci. V roku 1958-1960 absolvoval štúdium na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave, kombinácia hudobná výchova - slovenský jazyk. V roku 1998 sa habilitoval docentom (doc.) v odbore teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy. V roku 2004 bol menovaný za profesora. V roku 1960-1987 učiteľ vo Veľkej Lehote, v Hronskom Beňadiku, v Žiari nad Hronom a i. V roku 1987-1991 bol pracovníkom Mestského domu pionierov a mládeže v Banskej Bystrici a externe učil na Katedre hudobnej výchovy. Od roku 1991 pôsobí na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, od roku 1999 vo funkcii vedúceho Katedry hudobnej výchovy.

Venuje sa komponovaniu v oblasti populárnej hudby, najmä však tvorbe pre deti a pre spevácke zbory. V súčasnosti komponuje prevažne scénickú hudbu pre profesionálne i neprofesionálne divadlá a detské hudobné divadlo. V pedagogickej práci sa zaoberá elementárnou detskou hudobnou kreativitou, pracuje v lektorských zboroch celoštátnych prehliadok, vedie tvorivé dielne, pracuje so slovenskými deťmi z Maďarska i s mentálne postihnutými deťmi. Spoluorganizuje semináre a cyklické vzdelávanie pre učiteľov na lepšie zvládnutie novej koncepcie hudobnej výchovy. Je členom viacerých profesných zväzov a združení na Slovensku, od roku 1999 členom odbornej komisie pre hudobnú výchovu pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Podieľal sa na vydaní skrípt, učebných textov, učebníc a metodických príručiek. Publikuje vedecké práce v zborníkoch, odborné články v zahraničných a domácich periodikách. Jeho hudobné diela boli prezentované v rámci verejných vystúpení, v médiách, divadlách a na koncertoch.

Ocenenie Medaila Daniela Gabriela Licharda za významnú mnohostrannú činnosť pre rozvoj detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla na Slovensku. Národné osvetové centrum Bratislava, 30. mája 2000

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12763043.

Belo Felix má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo