Oľga Feldeková

Oľga Feldeková, rod. Lukáčiová (∗ 28. marec 1943, Martin) je slovenská prozaička, novinárka, scenáristka a dramaturgička, manželka spisovateľa Ľubomíra Feldeka, glosátorka.

Životopis Vyrastala v Tvrdošíne. Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Trstenej rok pracovala v Tesle v Nižnej, potom študovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1977 - 1983 bola redaktorkou Nového slova mladých, potom pracovala ako scenáristka a dramaturgička Slovenského filmu. Okrem vlastnej tvorby sa tiež venovala prekladaniu z poľštiny. S manželom má päť dospelých detí a už niekoľko rokov je pravidelne jednou z účinkujúcich glosátorov v humoristickej relácii Sedem (TV JOJ) - v minulosti Sedem s.r.o (TV Markíza). Prechodne žila v Prahe, v súčasnosti žije v Bratislave.

Tvorba Pre deti začala písať počas vysokoškolského štúdia. Jej prvou väčšou prácou bola próza Prvé lásky, ktorú publikovala v Pionierskych novinách v ročníku 1965/66. Knižne debutovala knižkou-hračkou Dnes vám hráme v zlatom ráme (1974), ktorú napísala spolu s manželom. Roku 1975 samostatne vydala prozaickú zbierku Rozprávky pre dievčatko. Feldekovskou poetikou humoristického nonsensu vytvorila v nej niekoľko autorských rozprávok, ktoré svojou sujetovou nápaditosťou, lyrickým podložím a jazykovou kultivovanosťou patria k reprezentatívnym textom slovenskej nonsensovej autorskej rozprávky. Svoje ďalšie knihy – Sťahovanie na mieste (1976), Dievča a šťastie (1979) a Veverica (1985) – adresovala už dospelému čitateľovi, intelektuálny humor a lyrizujúci výraz, prostredníctvom ktorých zareagovala na medziľudské vzťahy, však aj v nich tvorí podstatu jej poetologického inštrumentária.

Dielo Próza , 1965 – Prvé lásky, (In: Pionierske noviny, roč. 1965/66) , 1974 – Dnes vám hráme v zlatom ráme, (spolu s Ľ. Feldekom) , 1976 – Sťahovanie na mieste, próza pre dospelých , 1979 – Dievča a šťastie, próza pre dospelých , 1978 – Rozprávky pre dievčatko, zbierka krátkych próz pre deti , 1985 – Veverica, próza pre dospelých, novela , 1997 – Svet je aj inde (spoluautor Ľubomír Feldek) , 2003 – Poviedky, výber poviedok , 2013 - Kým som šťastný

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13538015.

Oľga Feldeková má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo