Zdeněk Schneider

RNDr. Zdeněk Schneider, CSc. (∗ 20. december 1948, Bratislava – † 29. december 1997, Bratislava) bol slovenský matematik.

Životopis Narodil sa v Bratislave. Po maturite na SVŠ Vazovova v Bratislave študoval v rokoch 1966– 1971 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika-fyzika, od 3. ročníka špecializáciu približné a numerické metódy.

Po skončení štúdia pracoval rok ako programátor-analytik vo výpočtovom stredisku Prírodovedeckej fakulty UK, od r. 1972 ako asistent a odborný asistent tej istej fakulty. R. 1973 získal titul RNDr. a r. 1983 vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied. V máji 1989 prešiel úspešne habilitačným konaním v odbore numerická matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Reorganizáciou fakúlt a fakultných pracovísk sa r. 1980 ocitol na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a na katedre numerických a optimalizačných metód, kde zotrval do r. 1994, keď prešiel na katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na tomto pracovisku zostal až do svojej smrti.

Pedagogické pôsobenie Z. Schneidera na Prírodovedeckej a Matematicko-fyzikálnej fakulte UK sa sústreďovalo hlavne na numerické metódy v matematickej analýze a funkcionálnej analýze a na programovú realizáciu týchto metód vo výpočtovej technike. Osobitne intenzívne sa venoval využívaniu osobných počítačov v pedagogickom procese a v rutinnej numerickej praxi. V posledných rokoch svojho pôsobenia na uvedených fakultách a celý čas pobytu na Stavebnej fakulte STU prednášal aj v základnom kurze vysokoškolskej matematiky. Vo všetkých oblastiach svojej pedagogickej práce bol aj publikačne činný. Samostatne alebo v spoluautorstve vydal 5 titulov vysokoškolských učebných textov a bol aj spoluautorom učebnice numerickej matematiky, ktorá bola kompletne pripravená, ale z nejasných príčin nebola vydaná. Vedecky pracoval v oblasti numerického riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc, a to spočiatku na riešení Cauchyho začiatočnej úlohy, neskôr na riešení nelineárnych okrajových úloh.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12779343.

Zdeněk Schneider má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Zoznam bodov

 1. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Námestie Slobody 49, 083 01 Sabinov, Sabinov stred
 2. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Obchodná 1, 071 01 Michalovce, Michalovce
 3. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje Pharmacy, spol. s.r.o., webstránka,
  Ondavská 4A, 040 11 Košice, Košice - mestská časť Západ
 4. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň/Remedia, webstránka, otvorené: pondelok-utorok 07:15-15:15, streda 08:00-17:00, štvrtok 08:00-18:00, piatok 07:15-15:15,
  Budapeštianska 46, 040 13 Košice, Nové Ťahanovce
  telefón +421 902 954 937email: remedia@schneider-lekaren.sk,
 5. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Prof. Hlaváča 27, 071 01 Michalovce, Michalovce
 6. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje Schneider Lekáreň, webstránka, otvorené: pondelok-streda 07:45-16:15, štvrtok 07:45-17:00, piatok 07:45-15:30,
  Trieda SNP 88, 040 11 Košice, Košice
  telefón +421 902 954 952email: terasa@schneider-lekaren.sk,
 7. Schneider, lekáreň, Schneider, otvorené: pondelok-piatok 09:00-17:00,
  Obchodná 74, 811 06 Bratislava, Bratislava
 8. Schneider, lekáreň, , non-stop lekáreň, Schneider, otvorené: non-stop,
  Sabinovská 15, 080 01 Prešov, Prešov
 9. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Justičná 15, 080 01 Prešov, Prešov
 10. Schneider, lekáreň, Schneider, otvorené: pondelok-piatok 07:30-16:00,
  Janka Jesenského 571/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 11. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň, webstránka, otvorené: pondelok-piatok 08:00-16:30,
  0. poschodie, Československej armády 18, 040 01 Košice, Košice
  telefón +421902954956
 12. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje SCHNEIDER, otvorené: 09:00-20:00,
  Hrabovská cesta 5270, 034 01 Ružomberok
 13. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň, webstránka, otvorené: pondelok-piatok 07:00-16:00,
  1. poschodie, Československej armády 18, 040 01 Košice, Košice
  telefón +421902954081
 14. Schneider, lekáreň, , Schneider, otvorené: pondelok-nedeľa 09:00-20:00,
  Svätoplukova 17, 957 04 Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou
 15. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň/Bellis, webstránka,
  Južná trieda 27, 040 01 Košice, Košice - mestská časť Juh
 16. Schneider, lekáreň, , Schneider, spravuje Schneider, otvorené: pondelok-piatok 07:30-17:00, sobota,nedeľa 08:00-12:00,
  Prostějovská 39B, 080 01 Prešov, Prešov
 17. Schneider, lekáreň, Schneider, webstránka, otvorené: pondelok-piatok 08:00-17:30,
  0. poschodie, G. Švéniho 2, 971 01 Prievidza
  telefón +421902954968
 18. Schneider, lekáreň, , Schneider, spravuje Pharmacy, spol. s.r.o., webstránka, otvorené: pondelok-nedeľa 09:00-20:00,
  Napájadlá 16, 040 12 Košice, Jazero
  telefón +421 902 954 935email: nadjazerom@schneider-lekaren.sk,
 19. Schneider, domáce výrobky,
  Novozámocká 165, 949 05 Nitra, Dolné Krškany
 20. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Jána Hollého 7, 071 01 Michalovce, Michalovce
 21. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Aleja slobody, 026 01 Dolný Kubín
 22. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Pharmacy, spol. s r.o., webstránka, otvorené: pondelok-piatok 06:30-16:00,
  4. poschodie, Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, Košice
  telefón +421 910 911 637email: mcaupark@schneider-lekaren.sk,
 23. Schneider, lekáreň, , Schneider, otvorené: pondelok-nedeľa 09:00-20:00,
  Okružná 1, 902 01 Pezinok
 24. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň, webstránka,
  0. poschodie, Armádneho generála Svobodu 25, 080 01 Prešov, Prešov
 25. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje RV pharm spol. s r.o., otvorené: pondelok-utorok,štvrtok-piatok 07:15-15:15, streda 07:15-17:00,
  Janka Kráľa 12, 048 01 Rožňava
  telefón +421 902 954 931
 26. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Antona Bernoláka 1, 010 01 Žilina, Centrum(1)
 27. Schneider, lekáreň, Schneider, otvorené: pondelok-piatok 07:30-18:00,
  Švábska 7077/31, 080 05 Prešov, Solivar
 28. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Suchoňova 4, 058 01 Poprad, Poprad
 29. Schneider, lekáreň, , Schneider, otvorené: pondelok-piatok 08:00-21:00, sobota-nedeľa 09:00-21:00,
  Námestie Legionárov 1, 080 01 Prešov, Prešov
 30. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje Schneider,
 31. Schneider, lekáreň, , Schneider, webstránka, otvorené: pondelok-nedeľa 08:00-20:00,
  Armádneho generála Svobodu 23, 080 01 Prešov, Prešov
 32. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Nitrianska 118, 958 01 Partizánske
Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 20. decembra, Narodenia v 1948, Osobnosti z Bratislavy, Úmrtia 29. decembra, Úmrtia v 1997, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo