Zdeněk Schneider

RNDr. Zdeněk Schneider, CSc. (∗ 20. december 1948, Bratislava – † 29. december 1997, Bratislava) bol slovenský matematik.

Životopis Narodil sa v Bratislave. Po maturite na SVŠ Vazovova v Bratislave študoval v rokoch 1966– 1971 na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika-fyzika, od 3. ročníka špecializáciu približné a numerické metódy.

Po skončení štúdia pracoval rok ako programátor-analytik vo výpočtovom stredisku Prírodovedeckej fakulty UK, od r. 1972 ako asistent a odborný asistent tej istej fakulty. R. 1973 získal titul RNDr. a r. 1983 vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied. V máji 1989 prešiel úspešne habilitačným konaním v odbore numerická matematika na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Reorganizáciou fakúlt a fakultných pracovísk sa r. 1980 ocitol na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK a na katedre numerických a optimalizačných metód, kde zotrval do r. 1994, keď prešiel na katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Na tomto pracovisku zostal až do svojej smrti.

Pedagogické pôsobenie Z. Schneidera na Prírodovedeckej a Matematicko-fyzikálnej fakulte UK sa sústreďovalo hlavne na numerické metódy v matematickej analýze a funkcionálnej analýze a na programovú realizáciu týchto metód vo výpočtovej technike. Osobitne intenzívne sa venoval využívaniu osobných počítačov v pedagogickom procese a v rutinnej numerickej praxi. V posledných rokoch svojho pôsobenia na uvedených fakultách a celý čas pobytu na Stavebnej fakulte STU prednášal aj v základnom kurze vysokoškolskej matematiky. Vo všetkých oblastiach svojej pedagogickej práce bol aj publikačne činný. Samostatne alebo v spoluautorstve vydal 5 titulov vysokoškolských učebných textov a bol aj spoluautorom učebnice numerickej matematiky, ktorá bola kompletne pripravená, ale z nejasných príčin nebola vydaná. Vedecky pracoval v oblasti numerického riešenia obyčajných diferenciálnych rovníc, a to spočiatku na riešení Cauchyho začiatočnej úlohy, neskôr na riešení nelineárnych okrajových úloh.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12779343.

Zdeněk Schneider má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Zoznam bodov

 1. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje Pharmacy, spol. s.r.o., webstránka,
  Ondavská 4A, 040 11 Košice, Košice - mestská časť Západ
 2. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Obchodná 1, 071 01 Michalovce, Michalovce
 3. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Námestie Slobody 49, 083 01 Sabinov, Sabinov stred
 4. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Justičná 15, 080 01 Prešov, Prešov
 5. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň/Remedia, webstránka, otvorené: pondelok-utorok 07:15-15:15, streda 08:00-17:00, štvrtok 08:00-18:00, piatok 07:15-15:15,
  Budapeštianska 46, 040 13 Košice, Nové Ťahanovce
  telefón +421 902 954 937email: remedia@schneider-lekaren.sk,
 6. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje Schneider Lekáreň, webstránka, otvorené: pondelok-streda 07:45-16:15, štvrtok 07:45-17:00, piatok 07:45-15:30,
  Trieda SNP 88, 040 11 Košice, Košice
  telefón +421 902 954 952email: terasa@schneider-lekaren.sk,
 7. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň, webstránka, otvorené: pondelok-piatok 08:00-16:30,
  0. poschodie, Branisková 3, 040 01 Košice, Košice - mestská časť Staré Mesto
  telefón +421902954956
 8. Schneider, lekáreň, Schneider, otvorené: pondelok-piatok 09:00-17:00,
  Obchodná 74, 811 06 Bratislava, Bratislava
 9. Schneider, lekáreň, , non-stop lekáreň, Schneider, otvorené: non-stop,
  Sabinovská 13, 080 01 Prešov
 10. Schneider, lekáreň, , Schneider, spravuje Schneider, otvorené: pondelok-piatoki 07:30-17:00, sobota-nedeľa 08:00-12:00,
  Prostějovská 33/A, 080 01 Prešov, Sídlisko 3
 11. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Prof. Hlaváča 27, 071 01 Michalovce, Michalovce
 12. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň, webstránka, otvorené: pondelok-piatok 07:00-16:00,
  1. poschodie, Branisková 3, 040 01 Košice, Košice - mestská časť Staré Mesto
  telefón +421902954081
 13. Schneider, lekáreň, , Schneider, otvorené: pondelok-nedeľa 09:00-20:00,
  Svätoplukova 15A, 957 04 Bánovce nad Bebravou
 14. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje SCHNEIDER, otvorené: 09:00-20:00,
  Hrabovská cesta 5270, 034 01 Ružomberok
 15. Schneider, domáce výrobky,
  Novozámocká 165, 949 05 Nitra, Dolné Krškany
 16. Schneider, lekáreň, Schneider, webstránka, otvorené: pondelok-piatok 08:00-17:30,
  0. poschodie, Kláštorná 9, 971 01 Prievidza
  telefón +421902954968
 17. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje Schneider Lekáreň/Bellis, webstránka,
  Južná trieda 27, 040 01 Košice, Košice - mestská časť Juh
 18. Schneider, lekáreň, , Schneider, spravuje Pharmacy, spol. s.r.o., webstránka, otvorené: pondelok-nedeľa 09:00-20:00,
  Napájadlá 16, 040 12 Košice, Jazero
  telefón +421 902 954 935email: nadjazerom@schneider-lekaren.sk,
 19. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Jána Hollého 7, 071 01 Michalovce, Michalovce
 20. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Aleja Slobody 15A, 026 01 Dolný Kubín
 21. Schneider, lekáreň, , Schneider, otvorené: pondelok-nedeľa 09:00-20:00,
  Myslenická 2B, 902 01 Pezinok
 22. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Pharmacy, spol. s r.o., webstránka, otvorené: pondelok-piatok 06:30-16:00,
  4. poschodie, Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice, Košice
  telefón +421 910 911 637email: mcaupark@schneider-lekaren.sk,
 23. Schneider, lekáreň, Schneider, bezbarierový prístup, spravuje Schneider Lekáreň, webstránka,
  0. poschodie, 080 01 Prešov
 24. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Antona Bernoláka 1, 010 01 Žilina, Centrum(1)
 25. Schneider, lekáreň, Schneider, spravuje RV pharm spol. s r.o., otvorené: pondelok-utorok,štvrtok-piatok 07:15-15:15, streda 07:15-17:00,
  Janka Kráľa 8, 048 01 Rožňava
  telefón +421 902 954 931
 26. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Suchoňova 4, 058 01 Poprad, Poprad
 27. Schneider, lekáreň, Schneider,
  Švábska 37, 080 05 Prešov, Solivar
Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 20. decembra, Narodenia v 1948, Osobnosti z Bratislavy, Úmrtia 29. decembra, Úmrtia v 1997, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo