Oleg Palumbíny

doc. RNDr. Oleg Palumbíny, PhD. je slovenský matematik a pedagóg. Zameriava sa na obyčajné diferenciálne rovnice a teóriu vyučovania matematiky.

Publikačná činnosť Najvýznamnejšie publikované vedecké práce , Tóthová Mária and Palumbíny Oleg: On monotone solutions of the fourth order ordinary differential equations. Czechoslovak Mathematical Journal 45 (120) (1995). s. 737-746. , Palumbíny Oleg: On the existence of monotone solutions of a certain class of n-th order nonlinear differential equations. Mathematica Slovaca 47 (1997). No. 5. s. 527-537. , Palumbíny Oleg: On existence of Kneser solutions of a certain class of n-th order 1 nonlinear differential equations. Mathematica Bohemica 123 (1998). No. 1. s. 49-65. , Palumbíny Oleg: On oscillatory solutions of fourth order ordinary differential equation. Czechoslovak Mathematical Journal 49 (124) (1999). s. 779-790. , Palumbíny Oleg: On oscillation criteria of fourth order linear differential equations. Czechoslovak Mathematicai Journal. 53 (2003). s. 467-477.

Publikované vedecké práce za posledných 5 rokov , Palumbíny, O.: On asymptotic formulas for solutions of third-order LDEs. Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Series C (2001). no. 5. s.69-73. , Palumbíny, O.: On existence of monotone solutions of nonhomogeneous linear differenfial equafions of the third orda Zborník 2. medzinárodnej vedeckej konferencie o aplikovanej matematike a informatike 2002. Sekcia aplikovanej matematiky. s. 54-58. , Palumbíny, O.- Tóthová M.: On P-monotone solutions of fourth-order nonhomogeneous linear differential equations. Acta Mathematica Fakulty prírodných vied UKF Nitra. Zväzok 6 (2003). , Palumbíny, O.: On oscillation criteria of fourth order linear differential equations. Czechoslovak Mathematicai Journal. 53 (2003). s. 467-477. , Palumbíny, O.: On existence of Kneser solutions of complete nonhomogeneous fourth-order LDEs. Zborník 3. medzinárodnej vedeckej konferencie APLIMAT 2004, pp 767-770. , Palumbíny, O.: On mathematical induction, Acta Math. FPV UKF Nitra, Zväzok 7 (2004), pp. 111-115

Účasť na riešení (vedenie) najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 10 rokov , Vedúci projektu grantu VEGA č. 1/9094/02 pod názvom "O existencii oscilatorických riešení lineárnej diferenciálnej rovnice n-tého rádu (n = 3, 4) s kvázideriváciami na nekompaktnom intervale" , Zástupca vedúceho projektu grantu VEGA č. 1/9095/02 pod názvom "Analýza dynamiky singulárne perturbovaných diferenciálnych rovníc blízko nehyper bolickej kritickej variety"

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12772988.

Oleg Palumbíny má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 18. decembra, Narodenia v 1787, Úmrtia 28. júla, Úmrtia v 1869, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo