Jakub Jakobeus

Jakub Jakobeus (jeho meno sa tiež písalo ako Jacobae, Jacobeis, Jacobaei, Jacobaeus) (∗ asi 1591, Kutná Hora, Habsburská monarchia – † 3. september 1645, Prešov, Habsburská monarchia) bol slovenský básnik{{bez citácie}} , historik a náboženský prozaik.

Životopis Narodil sa v meštianskej rodine a vzdelanie získaval v Kutnej Hore a na Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobil ako pomocný učiteľ v Sušici, v rokoch 1616 - 1617 ako rektor v Písku a v roku 1618 bol vysvätený za utrakvistického kňaza. V rokoch 1618 - 1619 pôsobil ako kaplán, v rokoch 1619 - 1621 ako farár v Starom Měste v Prahe. Po bitke pri Bielej hore bol nútený opustiť Čechy a usadil sa v Sasku. V roku 1624 sa presťahoval na územie dnešného Slovenska, kde sa zdržiaval v Trenčíne, neskôr v Kučíne a napokon v Prešove, kde pôsobil ako učiteľ a neskôr ako duchovný. V rokoch 1627 – 29 pôsobil na evanjelickej základnej škole v obci Soľ (okres Vranov nad Topľou).

Tvorba Začiatky jeho literárnej tvorby spadajú do rokov 1612 - 1621. Venoval sa písaniu latinskej príležitostnej poézie svetského charakteru a českej náboženskej próze. V neskoršej tvorbe sa venuje najmä tradičným humanistickým motívom, ako je protivojnový postoj a vlastenecké cítenie.

Dielo , 1612 – Vyznanie vďačného srdca (Symbolon mentis gratae) , 1615 – Chválospev na podivuhodné a zvelebovaniahodné bohočlovečenstvo Krista (Poean admirandae et adorandae Christi theantropiae) , 1619 – Dianoia nativitatis Johannis Baptistae, to jest: Spis rozdílnost soudů v sobě zdrzující , 1621 – Kázaní pohřební , 1621 – Osvetlenie narodenia Jána Krstiteľa , 1624 – Obraz preimen českých evanjelických cirkví (Idea mutationum Bohemo-evangelicarum ecclesiarum), prvé propagačné cirkevnohistorické dielo českých exulantov v cudzine , 1627 – Blúznivé sny o voľnom čase na jar v roku 1627 (Otii vernalis anni M. DC. XXVII Aegrisomnia) , 1642 – Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa (Gentis Slavonicae lacrumae, suspiria et vota) , 1642 – Animnisis, to jest: Věčná a neumírajíci pamět , 1643 – Žalostná Veľká noc slávneho mesta Prešova (Pascha lachrymosum inclutae urbi Epperiensi ominosum), kázeň , 1885 – M. Jakuba Jakobea Laxrumae gentis Slavonicae čili Slzy národa slovenského s pochvalami priateľov , 1963 – Výber z diela , Živý opis slovenského národa (Viva gentis Slavonicae delineatio), nezvestná historická práca , Elegidion oslavno-rečnícke (Elegidion epynikio-onomasticon) , latinská náboženská báseň

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12767774.

Jakub Jakobeus má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia v 16. storočí, Osobnosti z Kutnej Hory, Úmrtia 3. septembra, Úmrtia v 1645, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo