Anna Kolesárová

Prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc., rod. Sirová (* ?, Poprad) je slovenská matematička a univerzitná pedagogička, ktorá pôsobí na Ústave informatizácie, automatizácie a matematiky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU). Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá teóriou miery a integrálu, neštandardnými metódami neurčitosti a teóriou agregačných operátorov.

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 1977 zavŕšila magisterské štúdium v študijnom programe matematika a v roku 1978 rigorózne konanie v študijnom programe matematická analýza. V roku 1988 získala titul kandidátky vied v odbore matematická analýza na Matematickom ústave Slovenskej akadémie vied, v roku 1998 sa habilitovala v odbore aplikovaná matematika na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU a roku 2008 bola vymenovaná za profesorku v odbore aplikovaná matematika.

V roku 2015 získala spolu s Radkom Mesiarom cenu rektora STU za najlepšiu publikáciu v kategórii práca s najvyšším počtom vedeckých ohlasov podľa citačného indexu Science Citation Index, a to za vedecký článok „Generation of linear orders for intervals by means of aggregation functions“ (Fuzzy Sets and Systems, 2013), ktorý dosiahol 37 citácií (bez autocitácií). Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede 11. februára 2022 bola spolu s ďalšími ôsmimi výskumníčkami STU ocenená dekrétom Najlepšia žena vo vede 2021/22.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q111548264.

Anna Kolesárová má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 24. marca, Narodenia v 1908, Osobnosti z Hranovnice, Úmrtia 15. júla, Úmrtia v 1981, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo