Samuel Ambrozi

Samuel Ambrozi (používané varianty mena boli aj Ambrosius, Duraeus) - "Ambrózy de Séden" (∗ 22. marec 1748, Liptovská Sielnica – † 13. február 1806, Banská Štiavnica) bol slovenský publicista a redaktor.

Životopis Pochádzal zo zemianskej, učiteľsko-farárskej rodiny, a vzdelanie získaval na evanjelickom lýceu v Bratislave a na univerzite v nemeckej Jene, ktorá vtedy bola akousi Mekkou nielen nemeckých, ale aj slovenských osvietencov. O jeho túžbe po vzdelaní a zainteresovanosti o súčasnú filozofiu svedčí aj to, že sa stal roku 1782 členom tamojšej latinskej učenej spoločnosti. Po návrate do vlasti bol istý čas kazateľom vo Veličnej na Orave, od roku 1787 v Radvani a od roku 1804 v Banskej Štiavnici. Tu zastával funkciu dištriktuálneho notára a v tomto meste založil aj chlapčenský a dievčenský vychovávateľský ústav. Zúčastnil sa aj založenia spomínanej učenej spoločnosti.

Tvorba Spočiatku vynikal ako básnik. Okrem kázní a príležitostných prejavov, písaných po nemecky, vydal aj dve úvahy o činnosti ústavu pre výchovu chlapcov a dievčat v Banskej Štiavnici v rokoch 1804 – 1805. Okrem vlastnej náboženskej a publicistickej tvorby bol tiež v rokoch 1793 – 1803 redaktorom novín Novi Ecclesiastico-scholastici Annales evangelicorum augustanae et helveticae confessionis in Austriaca Monarchia (Nové cirkevno-školské ročenky…). Šírku vzdelania, estetické, literárne a filozofické názory Samuela Tešedíka, ale aj jeho redaktorskú pohotovosť a organizačný talent pri združovaní spisovateľov, básnikov i vedeckých pracovníkov, najlepšie spoznáme práve z Nových cirkevno-školských ročeniek.

Dielo *1780 – Carmen, quod dum D. Joannes Stretsko… (Bratislava) *1782 – Ita celeberrimo gymnasii a. c. Posoniensis rektori Joanni Georgio Stretsko die nomini ejus sacra feliciter redeunte… (Bratislava) *1789 – Svaté kázání, ktoréž...měl v chráme ev. Radvanském (Banská Bystrica) *1796 – Die Gotteshäuser der Christen, als die vortrefflichste Anstalt zur Bildung, Veredlung und Beglückung des Menschlichen Geschlechtes (Banská Štiavnica) *1796 – Trauer-Rede am Grabe… des Herrn Michael Sinowitz… gehalten… (Banská Štiavnica) *1803 – Dobrota a Maudrost Božj při rýchlém ctitelů swých z tohoto swěta wychwacowánj (Banská Bystrica) *1804 – Wie muss die Kirchengemeinde udn ihr Lehramt beschaffen sein, wenn der Religions-Unterricht beide behlücken soll? Eine Antrittsrede gegalten in dem Evangelischen Bethause in der königl. freyen Bergstadt Schemnitz am ersten Ostertage 1804 von ... (Banská Štiavnica) *1804 – Ankundigung einer neuen und doppelten Erziehungsansalt (Banská Štiavnica) *1805 – Zweiter Bericht von der neuen ud doppelten Erziehungsansalt in Schemnitz (Banská Štiavnica)

x

Viac na wikipédii, wikidata Q384066.

Samuel Ambrozi má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo