Šimon Ondruš

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc. (∗ 27. október 1924, Klčov – † 8. január 2011) bol významný slovenský jazykovedec, slavista, slovakista, indoeuropeista, etymológ, paleoslovenista a pedagóg. Zaoberal sa najmä porovnávacou slovenskou a indoeurópskou jazykovedou, etymológiou, staroslovienčinou, všeobecnou jazykovedou, dejinami jazykovedy, bol členom redakčných rád odborných časopisov, zborníkov a publikácií.

Kariéra , 1946 - 1950 štúdium slovenčiny a filozofie na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity , 1950 - 1964 pracovník katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Slovenskej univerzity/Univerzity Komenského v Bratislave , od 1952 PhDr. , 1952 asistent na Vysokej škole politických a hospodárskych vied v Prahe , 1959 - 1961 lektor slovenského jazyka na Univerzite Ľudovíta Košúta v Debrecíne v Maďarsku , od 1959 CSc. , od 1960 doc. , 1963 - 1965 dekan FF UK , 1963 - 1968 podpredseda Združenia slovenských jazykovedcov pri SAV , 1964 - 1987 pracovník katedry slavistiky a indoeuropeistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 1964-1986 vedúci katedry , od 1967 profesor , 1968 - 1970 hosťujúci profesor češtiny a slovenčiny na Univerzite v Kolíne nad Rýnom , 1968 - 1969 zástupca riaditeľa letného seminára slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca , 1969 - 1970 predseda Slovenského komitétu slavistov , 1970 - 1971 riaditeľ Studia Academica Slovaca , 1974 člen Vedeckého kolégia jazykovedy SAV , od 1975 člen Vedeckého kolégia pre jazykovedu a vedy o literatúre a umení , od r. 1981 člen výboru česko-slovensko - bulharského priateľstva pri Česko-slovenskej spoločnosti pre medzinárodné styky v Prahe , 1987 - 1990 pracovník katedry slovanských filológií FF UK v Bratislave (asistent, vedecký ašpirant, odborný asistent, docent, profesor). , od 1990 na dôchodku , od 1996 člen Ústrednej jazykovej rady

Významné diela , Úvod do slavistiky (1955, 1956, 1959) , Szláv népek és nyelvek (1962, spoluautor) , Úvod do štúdia jazykov (1981, 1984, 1987) , Život a dielo Metoda, prvoučiteľa národa slovienskeho (1985) , Odtajnené trezory (2000) , Odtajnené trezory slov 2, 3 (2002, 2004)

Externé odkazy , , ,

x

Viac na wikipédii, wikidata Q4767584.

Šimon Ondruš má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo