Ján Chorvát

doc. PhDr. Ján Chorvát, PhD. (∗ 5. jún 1948, Krásna Hôrka) je slovenský jazykovedec a vysokoškolský pedagóg.

Životopis V roku 1968-1973 študoval nemčinu a angličtinu na Filozofickej fak. UK v Bratislave, roku 1983 PhDr. a obhájil vedeckú hodnosť kandidát vied, v roku 1987 sa habilitoval docentom pre nem. jazyk (doc.), v roku 1998 obhájil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD). Absolvoval zahraničné študijné a pracovné pobyty vo viacerých európskych krajinách a USA (1977-1999). Sprvu pôsobil ako ekonóm a stredoškolský profesor, od roku 1975 prednáša na Fakulte ekonomiky a služieb VŠE, resp. Ekonom. fak. UMB v Banskej Bystrici a vykonával funkciu prorektora pre medzinárodné vzťahy UMB v Banskej Bystrici (1994-2000). Bol riešiteľom a spoluriešiteľom 5 rezortných a fakultných výskumných projektov a vedúcim 2 projektov VEGA. Pôsobí ako vedecký redaktor zborníka Acta Linguistica, je členom EUROPHRAS (od roku 1999) a 2 spoločných komisií doktorandského štúdia Na Filozofickej fak. UK v Bratislave. Spoluator vysokoškolských učebníc, prekladá do nem. a {{eng}} jazyka aj zo slov. do angl. a nem. Autor štúdií a odborných článkov v domácich aj zahraničných periodikách.

==Dielo== , Landeskunde der ČSSR, deutsch-sprachiger Länder und Entwicklung der Kultur, Bratislava roku 1981 , Reálie ČSSR a anglicky hovoriacich krajín, Bratislava roku 1981 , Vybrané problémy ekonomiky cestovného ruchu (angl.), Bratislava roku 1981 , Nemecký jazyk pre začiatočníkov-študentov FESCR VŠE, Bratislava 1987 , Stručný prehľad nemeckej gramatiky pre školy a jazykové kurzy, Banská Bystrica roku 1991 , Anglicko-slovenskú glosár základných termínov z oblasti bankovníctva a financií, Banská Bystrica roku 1995

Literatúra , Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

x

Viac na wikipédii.

Ján Chorvát má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, Narodenia 5. júna, Narodenia v 1948, Osobnosti z Krásnohorského Podhradia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo