Juraj Bosák

RNDr. Juraj Bosák, DrSc. (∗ 6. apríl 1933, Bratislava – † 5. apríl 1987, Bratislava) bol slovenský matematik.

Život Juraj Bosák sa narodil v Bratislave, kde prežil aj svoje detstvo a vyštudoval. Jeho mimoriadne matematické nadanie sa prejavilo už na gymnáziu, keď sa v roku 1952 stáva absolútnym víťazom celoštátneho kola prvého ročníka česko-slovenskej matematickej olympiády. V štúdiu matematiky pokračoval na Prírodovedeckej fakulte vtedajšej Slovenskej univerzity (od roku 1954 znova Univerzita Komenského), kde už od 3. ročníka bol pomocnou vedeckou silou a viedol cvičenia z algebry. Neskôr, už ako asistent na Katedre matematiky Prírodovedeckej fakulty, viedol výberové semináre, kde sa so študentmi často púšťa do riešenia otvorených matematických problémov. V roku 1959 z kádrových dôvodov musel odísť z UK a prešiel na vznikajúci Kabinet matematiky SAV (zárodok dnešného Matematického ústavu). V roku 1965 obhajuje kandidátsku a v roku 1982 doktorskú dizertačnú prácu.

Ako študent začína vedecky pracovať v algebre. Niekoľko rokov pracuje v teórii pologrúp. Asi od roku 1961 sa začína venovať teórii grafov, ktorej ostáva verný až do svojej predčasnej smrti. Mal veľa plánov a iste by bol pre matematiku vykonal ešte mnoho užitočného. Slovenská matematika stratila v Jurajovi Bosákovi vynikajúceho vedca, ktorého meno a vedecké výsledky zostanú však zachované v análoch teórie grafov na celom svete. Zomrel 5. apríla 1987 v Bratislave.

Vedecká práca V roku 1963 je jedným z organizátorov medzinárodnej konferencie o teórii grafov v Smoleniciach, ktorá bola vlastne prvou väčšou konferenciou o teórii grafov vôbec na svete. Vtedy sa s jeho menom zoznamujú „grafári“ celého sveta, aby sa neskôr vracali k nemu vďaka jeho vynikajúcim výsledkom v tejto oblasti. Postupne sa vytvára na Slovensku silnejšia skupina zaoberajúca sa teóriou grafov a od roku 1969 sa Bosák stáva vedúcim tejto skupiny a pravidelného seminára.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12768308.

Juraj Bosák má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo