Organizácia pre zákaz chemických zbraní

Organizácia pre zákaz chemických zbraní, zdroj wikipédia

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (angl. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, skr. OPCW) je medzinárodná organizácia sídliaca v Haagu v Holandsku, ktorá presadzuje a kontroluje dodržiavanie dohovoru o chemických zbraniach, ktorý zakazuje využívanie chemických zbraní. Svoju činnosť začala vykonávať 29. apríla 1997, kedy dohovor o chemických zbraniach nadobudol účinnosť.

Organizácia pre zákaz chemických zbraní síce nie je priamym úradom Organizácie spojených národov, avšak obidve organizácie spolu silne spolupracujú, napríklad pracovníci Organizácie pre zákaz chemických zbraní majú cestovné dokumenty od OSN.

Sekretariát Organizácie pre zákaz chemických zbraní so silne medzinárodným zložením má približne 500 zamestnancov.

V roku 2013 Nórsky Nobelov výbor udelil Organizácii Nobelovu cenu za mier za „intenzívnu snahu o obmedzenie chemických zbraní“. Nobelovu cenu v podobe medaile a osobného diplomu si domov odniesli aj traja Slováci: Ditta Cigániková, Katarína Grolmusová a Marián Ružovič, ktorí v tom čase pracovali v OPCW ako inšpektori.

Organizačná štruktúra

Princípy fungovania a organizačná štruktúra OPCW sú ukotvené v Článku VII Dohovoru o chemických zbraniach, kde sú stanovené úlohy Konferencie zmluvných štátov, Výkonnej rady a Technického sekretariátu.  Rozhodavacie orgány (Konferencia zmluvných štátov a Výkonná rada) majú formálne hlasovacie pravidlá na stanovenie politiky, riešenie technických otázok a interpretáciu dohovoru. Technický sekretariát vykonáva overovacie a inšpekčné opatrenia stanovené v Dohovore.

Konferencia zmluvných štátov je plenárne zasadnutie všetkých členských štátov OPCW, pričom každý štát disponuje jedným hlasom. Plénum zasadá štandardne raz za rok v Haagu. Mimoriadne zhromaždenie môže byť zvolané za týchto okolností: Ak o tom rozhodne samotná Konferencia, na žiadosť Výkonnej rady, ak o to požiada minimálne tretina zmluvných štátov alebo ak treba schváliť navrhované zmeny a doplnenia v Dohovore.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q842490.

Organizácia pre zákaz chemických zbraní má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Nositelia Nobelovej ceny za mier, Narodenia 9. septembra, Narodenia v 1959, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo