Ladislav Schramm

doc. Ladislav Schramm CSc. (∗ 25. jún 1920, Užhorod, Ukrajina – † 13. október 1980, Bratislava) bol slovenský matematik.

Životopis Stredoškolské štúdium ukončil roku 1938 na gymnáziu v Bratislave. Univerzitné štúdium – matematika, fyzika – absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v r. 1942.

Po celý čas svojej pedagogickej činnosti pôsobil v Bratislave. Do roku 1962 na obchodnej akadémii a na priemyselnej škole strojníckej; v rokoch 1954 – 1958 bol ústredným inšpektorom pre stredné a odborné školy. V rokoch 1962 – 1964 pôsobil na katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Strojníckej fakulty SVŠT a od roku 1974 ako docent na katedre evidencie Vysokej školy ekonomickej. Je jedným z tých pedagógov, ktorý svoje odborné a metodicko-didaktické znalosti uplatnil aj v značnom počte vedeckých prác a pri tvorbe učebníc. Jeho vedecké publikácie a vysokoškolské učebné texty sú z oblasti výpočtovej techniky a informatiky aplikované na ekonomiku. Bol vedúcim autorského kolektívu značného počtu učebníc matematiky, fyziky a zbierok úloh pre stredné ekonomické školy. Je tiež autorom početných vedeckých článkov a statí publikovaných v odborných časopisoch.

Svojou pedagogickou a publikačnou činnosťou sa značne podieľal na zvyšovaní úrovne matematiky v aplikácii na ekonomiku.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13425968.

Ladislav Schramm má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo