Johannes Diderik van der Waals

Johannes Diderik van der Waals, zdroj wikipédia

Johannes Diderik van der Waals (∗ 23. november 1837, Leiden, Holandsko – † 8. marec 1923, Amsterdam) bol holandský fyzik, nositeľ Nobelovej ceny (r. 1910) za prácu na stavovej rovnici plynov a kvapalín.

Život V rokoch 1862 – 1865 študoval na univerzite v Leydene. Od 1864 učil fyziku a matematiku na strednej škole v Deventeri a o dva roky neskôr v Haagu.

Doktorskú dizertačnú prácu s názvom Over de Continuiteit van den Gas - en Vloeistoftoestand obhájil v roku 1873. V roku 1876 sa stal profesorom fyziky na univerzite v Amsterdame, kde sa zaoberal problémom spojitosti plynného a kvapalného stavu látok. Podarilo sa mu nájsť vzťah medzi objemom, tlakom a teplotou plynov a kvapalín. Dokázal existenciu síl, ktoré pôsobia na úrovni molekúl a spôsobujú vnútorný tlak v kvapalinách. Dnes sú známe ako van der Waalsove sily. Sformuloval tiež tzv. van der Waalsovu rovnicu platnú pre kvapaliny i plyny a teda i zmenu skupenstva s platnosťou pre kvapaliny rovnakého zloženia. Bola to práve táto práca, ktorá mu priniesla Nobelovu cenu a poskytla Sirovi Jamesovi Dewarovi a Heike Kamerlinghovi Onnesovi údaje potrebné pre výrobu kvapalného hélia.

V roku 1893 publikoval hlavné myšlienky termodynamickej teórie kapilarity, ktorých hlavným predpokladom bola existencia pozvoľnej, následne veľmi prudkej, zmeny hustoty na rozhraní medzi kvapalinou a parou.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q131721.

Johannes Diderik van der Waals má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Nositelia Nobelovej ceny za fyziku, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo