Ján Frátrik

Ján Frátrik (∗ 9. október 1916, Žilina – † 31. júl 2000, tamže) bol slovenský básnik katolíckej moderny a prekladateľ nemeckej a francúzskej poézie.

Životopis Narodil sa v rodine remeselníka a vzdelanie získaval na gymnáziu v Žiline a na pedagogickej fakulte v Bratislave. Po maturite pôsobil na viacerých miestach ako učiteľ (Horný Hričov, Terchová, Nesluša, Žilina). Po nadobudnutí odbornej pedagogickej kvalifikácie učil na stredných odborných školách a na jazykovej škole v Žiline. Od roku 1976 bol na dôchodku a venoval sa literárnej činnosti.

Tvorba Prvé básne publikoval koncom tridsiatych rokov v časopisoch Elán, Tvorba, Verbum, Slovenské pohľady a Kultúra. Knižne debutoval v roku 1941 zbierkou básní „Vám, rodní moji“, potom sa publikačne nadlho odmlčal. Ďalšie knihy mu vyšli až po štvrťstoročí, po prečkaní najťažších rokov komunizmu. Popri básnickej tvorbe sa venoval aj teórii literatúry a prekladom z nemčiny a francúzštiny, ktorých väčšina ostala v rukopise. Dielo Básnické zbierky *1941 – Vám moji rodní *1968 – Pramienky, triptych *1969 – V domovine zvonov *1969 – Kamenný vzdych , k 650. výročiu založenia mesta Žilina *1972 – Zem zvoní. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1972. 108 s. (zodpovedný redaktor Milan Kraus). *1976 – So zdvihnutou básňou. Martin: Osveta, 1976. 44 s. (zodpovedná redaktorka Iva Kadlečíková, korektor Peter Mišák) *1980 – Monológy na úvetrí *1981 – Sneží na lásku *1984 – Vzácna po dúhe *1986 – Svedectvo slova *1986 – Diaľky v nás *1986 – Dobrý deň Žilina *1996 – Večné dialógy (vybrané básne). Žilina: Knižné centrum, 1996. 128 s. ISBN 80-88723-35-2 (výber zo zbierok Kamenný vzdych, Zem zvoní, Vzácna po dúhe, Monológy na úvetrí, So zdvihnutou básňou, Sneží na lásku, Diaľky v nás, Pramienky a z rukopisov). *1996 – Vyznanie *1998 – Kríž a sedem slov. Bratislava: Vydavateľstvo Nové mesto, spol. s.r.o, 1998. 53 s. ISBN 80-85487-55-1 (editor Michal Chuda, redaktor Jozef Zavarský, doslov Teofil Klas) *1999 – Kým je ešte čas Literárna teória, memoaristika, esejistika *1972 – Moderné postupy pri rozbore verša *1976 – K rozboru literárneho diela. Bratislava: SPN, 1976. 112 s. (recenzovali Nora Krausová a Darina Krivá, zodpovedná redaktorka Ľuba Neumanová) *1994 – Slovenská katolícka moderna v premenách času. Žilina: Kníhkupectvo ZRNO, 1994. 143 s. ISBN 80-967178-9-8 (eseje, spomienky a portréty básnikov katolíckej moderny)

Reportáže *1984 – Krajšie mesto Žilina Preklady *1970 – Paul Valéry: Námorný cintorín, preklad výberu z poézie

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13421256.

Ján Frátrik má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo