Andrej Očenáš

Andrej Očenáš (∗ 8. január 1911, Selce – † 8. apríl 1995, Bratislava) bol hudobný skladateľ, pedagóg.

Životopis Absolvoval štúdium na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici (1930), kompozíciu a dirigovanie na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1937), kompozíciu na Majstrovskej škole konzervatória v Prahe (1938), 1978 prof. V roku 1930 - 1939 učiteľ v Medzibrode a v Ivanke pri Dunaji, 1939 - 1950 referent hudobného vysielania Československého rozhlasu, 1950 - 1954 riaditeľ konzervatória, 1955 - 1957 tajomník Zväzu slovenských skladateľov, 1957 - 1962 šéfredaktor hudobného vysielania Čs. rozhlasu, 1963 - 1969 prvý tajomník Zväzu slovenských skladateľov, 1978 - 1982 predseda Zväzu čs. skladateľov, súčasne 1942 - 1972 pedagóg na konzervatóriu, 1972 - 1983 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, 1975 - 1979 dekan jej Hudobnej fakulty.

Vo vlastnej tvorbe sa orientoval na symfonickú, vokálno-symfonickú a komornú hudbu inšpirovanú najmä folklórnymi tradíciami rodného kraja. Autor orchestrálno-symfonických skladieb, komorných diel a zborových skladieb. Vytvoril scénickú hudbu k literárnym dielam J. Bottu (Smrť Jánošíkova, 1948), A. Sládkoviča (Marína, 1948) a Hviezdoslava (Herodes a Herodias, 1955), zhudobnil aj verše J. Kráľa, Roku Fábryho, J. Kostru, M. Lajčiaka a i. Napísal pôvodný balet Vrchárska pieseň (1964) a javiskovú symfóniu Román o ruži (1969 - 1970). Pozoruhodné sú jeho orchestrálne suity Povesti o rodnom kraji (1943) a Ruralia slovaca (1957). Venoval sa i upravovaniu a montážam ľudových piesní. Jeho pozostalosť je uložená v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.

Ocenenie , Národný umelec (1978), nositeľ viacerých vyznamenaní

x

Viac na wikipédii, wikidata Q502989.

Andrej Očenáš má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Česko-slovenskí národní umelci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo