Andrej Očenáš

Andrej Očenáš (∗ 8. január 1911, Selce – † 8. apríl 1995, Bratislava) bol hudobný skladateľ, pedagóg.

Životopis Absolvoval štúdium na Učiteľskom ústave v Banskej Bystrici (1930), kompozíciu a dirigovanie na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1937), kompozíciu na Majstrovskej škole konzervatória v Prahe (1938), 1978 prof. V roku 1930–1939 učiteľ v Medzibrode a v Ivanke pri Dunaji, 1939–1950 referent hudobného vysielania Československého rozhlasu, 1950–1954 riaditeľ konzervatória, 1955–1957 tajomník Zväzu slovenských skladateľov, 1957–1962 šéfredaktor hudobného vysielania Čs. rozhlasu, 1963–1969 prvý tajomník Zväzu slovenských skladateľov, 1978–1982 predseda Zväzu čs. skladateľov, súčasne 1942–1972 pedagóg na konzervatóriu, 1972–1983 na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, 1975–1979 dekan jej Hudobnej fakulty.

Vo vlastnej tvorbe sa orientoval na symfonickú, vokálno-symfonickú a komornú hudbu inšpirovanú najmä folklórnymi tradíciami rodného kraja. Autor orchestrálno-symfonických skladieb, komorných diel a zborových skladieb. Vytvoril scénickú hudbu k literárnym dielam J. Bottu (Smrť Jánošíkova, 1948), A. Sládkoviča (Marína, 1948) a Hviezdoslava (Herodes a Herodias, 1955), zhudobnil aj verše J. Kráľa, Roku Fábryho, J. Kostru, M. Lajčiaka a i. Napísal pôvodný balet Vrchárska pieseň (1964) a javiskovú symfóniu Román o ruži (1969–1970). Pozoruhodné sú jeho orchestrálne suity Povesti o rodnom kraji (1943) a Ruralia slovaca (1957). Venoval sa i upravovaniu a montážam ľudových piesní. Jeho pozostalosť je uložená v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici.

Ocenenie , Národný umelec (1978), nositeľ viacerých vyznamenaní

x

Viac na wikipédii.

Andrej Očenáš má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí hudobní skladatelia, Narodenia 8. januára, Narodenia v 1911, Úmrtia 8. apríla, Úmrtia v 1995, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo