Ondrej Bartko

Ondrej Bartko, zdroj wikipédia

Ondrej Bartko, ThB. (∗ 13. august 1915, Važec – † 13. jún 2008, Bratislava) bol slovenský evanjelický kazateľ, teológ, publicista a scenárista.

Životopis Narodil sa v roľníckej rodine, v obci Važec. Otec padol počas prvej svetovej vojny v Haliči v roku 1915. Pokrstený bol 22. augusta 1915, konfirmovaný 24. apríla 1927 vo Važci farárom Pavlom Kmeťom. Matka mu zomrela počas gymnaziálnych štúdií (v júli roku 1932). Štúdium na Štátnom československom reálnom gymnáziu M. M. Hodžu v Liptovskom MikulášiGymnázium Michala Miloslava Hodžu - Liptovský Mikuláš (zoznam absolventov) ukončil maturitou 20. júna 1933. Potom študoval na Československej štátnej teologickej fakulte evanjelickej v Bratislave na ktoré získal od 1. októbra 1935 do konca štúdia štipendium Tomáša Garrigua Masaryka (Masarykova studentská nadace, prepožičanie miesta č.B 60 - rozhodnutie Ministerstva školství a národní osvěty v Prahe).

Stal sa prvým absolventom na tejto škole, ktorému bol udelený titul ThB. (baccalaureatus theologiae, titul sa v tom čase udeľoval len tým študentom, ktorí získali na štátnej záverečnej skúške, ktorá pozostávala z 10 ústnych a 3 písomných skúšok samé jednotky). Druhú štátnu skúšku absolvoval 22. júna 1937.

Počas štúdia sa stal členom ústredného výboru Sväzu slovenského študentstva (1933 - 1937, v dňoch 27. - 29. februára 1936 na XV. valnom zhromaždení Sväzu slovenského študentstva bol zvolený tento výbor: Štefan Ňukovič - predseda, Andrej Lantay - podpredseda, Imrich Eliáš - podpredseda, Gustáv Husák - I. tajomník, Anton Moravčík - II. tajomník, Imrich Danihel - zapisovateľ, Andrej Melicherčík - zapisovateľ, Jozef Petrulák - predseda Finančnej komisie, členovia Finančnej komisie Vojtech Rybiansky, Ján Chabada, Koloman Molnár, predseda Sociálnej komisie Vladimír Sýkora, predseda Kultúrnej komisie Ondrej Bartko, predseda Tlačovej komisie Štefan Pánis, predsedníčka Stredoškolskej komisie Viera Úlehlová, predseda Zahraničnej komisie Jozef Kirschbaum, predsedníčka Ženskej komisie Magda Lokvencová, predseda Sboru fakultných spolkov Jaroslav Scholtz, predseda Sboru krajinských spolkov Michal Dzurila, pokladník Anton Rašla, predseda zastupiteľstva SSŠ pri ÚSČS v Prahe Karol Prchal, predseda Dozorného povereníctva Jaroslav Milota, členovia Dozorného povereníctva Rudolf Truchlík a Vendel Bezák, predseda Smierčieho súdu Jozef Šoltész, členovia Smierčieho súdu J. Veselý a B. Vozárik, náhradníci Smierčieho súdu Ján Púll a Jozef Svoreň, náhradníci výboru Vladimír Húska, Vladimír Jelínek, Anton Skácel, Vojtech Rizman). Ako sám vo svojom životopise napísal: „...Výbor vtedy pozostával z polovice pravičiarov a polovice ľavičiarov. Ja som bol však jediný nestraník. Nechcel a nemohol som byť tým povestným jazýčkom na váhe pri sčítavaní hlasov... preto som uvážil, že bude najmúdrejšie vzdať sa funkcie, čo som aj neskôr urobil...“

x

Viac na wikipédii, wikidata Q12773023.

Ondrej Bartko má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Osobnosti SNP, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo