Hermann Höfle

Hermann Höfle (∗12. september 1898 Augsburg – † 9. december 1947 Bratislava) bol nemecký generál Waffen-SS (SS-Obergruppenführer), hlavný veliteľ nemeckých okupačných vojsk, ktoré zatlačili Slovenské národné povstanie do hôr.

Život Mladosť a raná kariéra Hermann Höfle sa narodil 12. septembra 1898 v Augsburgu v Bavorsku ako syn poštového úradníka. V roku 1916 počas prvej svetovej vojny bol povolaný do kráľovského bavorského pechotného pluku č. 8, kde počas vojny slúžil ako pilot pozorovacieho lietadla. Po vojne slúžil v organizácii Freikorps a bol majorom Reichswehru v zálohe. Oženil sa v roku 1925 a mal 2 dcéry. Zúčastnil sa tzv. pivnicového puču. Od 30. rokov bol členom SA. Höfle vstúpil oficiálne do NSDAP až v roku 1937. Príslušníkom SS sa stal až na požiadanie hlavného veliteľa SS Heinricha Himmlera v roku 1943.

Druhá svetová vojna Od 19. septembra 1944 Höfle vo funkcii vyššieho veliteľa SS a Nemeckej polície (Höhere SS- und Polizeiführer) i veliteľa nemeckých vojsk na Slovensku (Deutscher Befehlshaber in der Slowakei) nahradil SS-Obergruppenführera Gottloba Bergera. Höfle vypracoval a uskutočnil nemecký plán generálneho útoku na povstaleckú armádu, ktorý sa zakladal na zvýšení bojovej aktivity a menších útokoch, pomocou ktorých mala byť povstalecká armáda postupne vyčerpaná. Takisto sa týmto spôsobom malo zabrániť rozširovaniu povstalcami kontrolovaného územia, hlavne smerom na sever, k dôležitým železničným tratiam a na západ, k Handlovej. Tento plán začiatkom októbra prerokoval s Himmlerom a Frankom. Vtedy tiež získal súhlas na presun brigády Dirlewanger z Poľska a 18. divízie SS Horst Wessel z Maďarska na Slovensko.

Po likvidácii povstania jednal s členmi slovenskej vlády o reforme štátnej správy, tak aby bola sústredená výkonná moc v rukách extrémistickeho krídla HSĽS.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q72084.

Hermann Höfle má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Osobnosti SNP, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo