Jana Juráňová

Jana Juráňová (∗ 19. február 1957, Senica) je slovenská prozaička, dramatička, prekladateľka a publicistka.

Vydala desať prozaických kníh pre dospelých, štyri pre deti. Je autorkou asi desiatky divadelných hier, z nich niektoré boli uvedené na slovenských profesionálnych scénach. Píše aj pre rozhlas – pásma a rozhlasové hry. Prekladá najmä z angličtiny beletriu i odborné publikácie. Editorsky a redakčne sa podieľala na mnohých publikáciách.

Životopis Jana Juráňová sa narodila v Senici, prvé mesiace života strávila v obci Cerová, odkiaľ pochádzajú jej rodičia. Neskôr sa s rodičmi presťahovala do Piešťan, kde vyrastala spolu s bratom Pavlom Juráňom (1960 – 1989) do svojich sedemnástich rokov. Začiatkom 70. rokov sa rodina presťahovala do Bratislavy kvôli zmene otcovho zamestnania, a tak po skončení základnej školy nastúpila na gymnázium na Vazovovej 6 (dnes Gymnázium Jána Papánka) v Bratislave. Po maturite študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ruštinu a angličtinu odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo. Po skončení štúdia získala aj titul PhDr.

Po skončení vysokoškolského štúdia absolvovala dvojročný študijný pobyt na Literárnovednom ústave SAV (dnes Ústav svetovej literatúry SAV), neskôr pracovala ako dramaturgička v Divadle pre deti a mládež v Trnave (dnes Divadlo Jána Palárika), pôsobila aj ako redaktorka a zástupkyňa šéfredaktora v časopise Slovenské pohľady (do zániku periodika vo vtedajšej podobe roku 1993). Paralelne pracovala ako komentátorka Rádia Slobodná Európa (do roku 1994), podieľala sa na založení Nadácie Milana Šimečku a začiatkom 90. rokoch spoluzakladala SC PEN.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q110889210.

Jana Juráňová má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí dramatici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo