Csaba Török

Doc. RNDr. Csaba Török, CSc. (* 27. február 1958, Rožňava) je slovenský matematik, informatik a vysokoškolský pedagóg.

V roku 1982 úspešne zavŕšil štúdium aplikovanej matematiky a kybernetiky na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova a v roku 1995 získal titul kandidáta vied v odbore pravdepodobnosť a matematická štatistika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2000 sa habilitoval v odbore aplikovaná matematika na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Pôsobí na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na teóriu aproximácie s cieľom navrhnúť nové reprezentácie aproximačných modelov a na ich základe zrýchliť výpočtové algoritmy.

Je členom Slovenskej informatickej spoločnosti a Jednoty slovenských matematikov a fyzikov.

Výber z bibliografie

x

Viac na wikipédii, wikidata Q105756790.

Csaba Török má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo