Karol Mikula

Prof. RNDr. Karol Mikula DrSc. (∗ 1963) je slovenský matematik a univerzitný profesor, ktorý pôsobí na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde sa venuje výučbe aplikovanej matematiky. Založil študijný program matematicko-počítačové modelovanie https://www.math.sk/mpm/ Študijný odbor MPM.

Vzdelanie Vysokoškolské štúdium skončil v odbore Teoretická kybernetika, matematická informatika a teória systémov a doktorandské štúdium v odbore Približné a numerické metódy na Univerzite Komenského v Bratislave. Titul DrSc. získal v roku 2005, a habilitoval (2000) a inauguroval (2008) sa v odbore Aplikovaná matematikahttp://www.math.sk/mikula/ Osobná stránka Karola Mikulu.

Vedecká činnosť Vo svojej výskumnej práci sa venuje predovšetkým vývoju numerických metód v spracovaní obrazu https://link.springer.com/article/10.1007/PL00005479 https://www.nature.com/articles/ncomms9674, výpočtovej dynamike tekutín https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168927414001032 , level-set metódam https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/050646561 a Lagrangeovským metódam https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/130927668 pre pohyb kriviek a plôch, modelovaniu tiažového poľa Zeme https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-009-0349-7 a ďalším aplikáciám. V rokoch 2005 až 2010 so svojou výskumnou skupinou úspešne riešil európske projekty Embryomics a BioEmergences, ktoré sa zaoberali počítačovou rekonštrukciou raných štádií vývoja embrya jednoduchých stavovcov . V roku 2011 získal ocenenie Vedec roka STU https://www.stuba.sk/sk/vyskume/ocenene-vedecke-osobnosti-stu/vedec-roka-stu.html?page_id=11570 Vedec roka STU a tiež cenu Vedec roka SR za výsledky v programoch Európskej únie. Na túto prácu nadväzujú ďalšie dva európske projekty, ImageInLife http://imageinlife.eu/ a INFLANET http://www.inflanet.eu/ , kde spolupracuje s európskymi pracoviskami z oblasti biológie. Jeho skupina tiež prispela k zavedeniu novej svetovej konštanty W0, ktorá vyjadruje potenciál tiažového poľa Zeme na strednej hladine morí https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-016-0913-x. Táto konštanta bola prijatá Medzinárodnou geodetickou asociáciou v roku 2016 https://iag.dgfi.tum.de/fileadmin/IAG-docs/Travaux2015/07_IAG_Travaux_GGOS_2015_150513.pdf, strany 29-32. Jeho odborné publikácie dosahujú Hirschov index 32, čím sa zaraďuje medzi širšiu špičku slovenskej vedy.

Najvýznamnejšie publikácie , M.Beneš, V.Chalupecký, K.Mikula: Geometrical image segmentation by the Allen–Cahn equation. Applied Numerical Mathematics 51 (2-3), 187-205 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168927404000819 (150 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , J.Kačur, K.Mikula: Solution of nonlinear diffusion appearing in image smoothing and edge detection. Applied Numerical Mathematics 17 (1), 47-59 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/016892749500008I (viac ako 110 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , D.Ševčovič, K.Mikula: Evolution of plane curves driven by a nonlinear function of curvature and anisotropy. SIAM Journal on Applied Mathematics 61 (5), 1473-1501 https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/S0036139999359288 (viac ako 110 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , C.Zanella, M.Campana, B.Rizzi, C.Melani, G.Sanguinetti, P.Bourgine, K.Mikula, N.Peyriéras, A.Sartir: Cells segmentation from 3-D confocal images of early zebrafish embryogenesis. IEEE Transations on Image Processing 19 (3), 770-781 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5280277 (viac ako 100 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , K.Mikula, N.Ramarosy, Semi-implicit finite volume scheme for solving nonlinear diffusion equations in image processing, Numerische Mathematik 89, No.3 (2001) 561-590 (viac ako 80 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , P.Frolkovič, K.Mikula, High-resolution flux-based level set method, SIAM Journal on Scientific Computing, Vol. 29, No. 2 (2007) pp. 579-597 (viac ako 50 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , Z.Fašková, R.Čunderlík, K.Mikula, Finite element method for solving geodetic boundary value problems, Journal of Geodesy, Vol. 84, Issue 2 (2010) pp 135-144 (viac ako 35 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , K.Mikula, M.Ohlberger, J.Urban, Inflow-Implicit/Outflow-Explicit finite volume methods for solving advection equations, Applied Numerical Mathematics, Vol. 85 (2014) pp. 16-37 (viac ako 15 citácií v Google Scholar, 7/15/2021). , K.Mikula, M.Remešíková, P.Sarkoci, D.Ševčovič, Manifold evolution with tangential redistribution of points, SIAM J. Scientific Computing, Vol. 36, No.4 (2014), pp. A1384-A1414 (viac ako 20 citácií v Google Scholar, 7/15/2021).

x

Viac na wikipédii, wikidata Q108538472.

Karol Mikula má na Slovensku 1 ulíc a námestí.

Zoznam oblastí

 1. Sedlec u Mikulova, obec
 2. Milovice u Mikulova, obec
 3. Březí u Mikulova, obec
 4. Mikula, obec

Zoznam ulíc

 1. Zdenka Mikulu, Banská Bystrica

Zoznam bodov

 1. Mikulová, miesto,
  980 21 Rakytník
 2. Mikulova, miesto,
  086 05 Lukov
 3. Mikulová, miesto,
  086 05 Lukov
Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia v 1963, Osobnosti z Bratislavy, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo