Elena Čepčeková

Elena Čepčeková, rodným menom Kaššová. Publikovala i pod menom po druhom manželovi Elena Benešová a pod pseudonymom Elena Hronská (∗ 26. január 1922, Dolná Ždaňa – † 6. január 1992, Bratislava) bola slovenská prozaička, poetka a dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež.

Rodina , Otec: Ondrej Kašša , Matka: Pavlína, rod. Búciová , prvý manžel: Ján Čepček (učiteľ) , druhý manžel: Víťazoslav Beneš , tretí manžel: Šťastný (dôstojník) , syn

ŽivotopisBiografický lexikón Slovenska. II. C-F. Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2004. s. 131. Narodila sa v rodine maloroľníka a vzdelanie získavala v Dolnej Ždani, Leviciach, Banskej Bystrici a Zvolene. Po 2. svetovej vojne začala pracovať ako učiteľka v Kostoľanoch pod Tribečom, neskôr pracovala ako úradníčka v Bratislave a v Československom štátnom filme. V rokoch 1950-54 bola vedúcou redaktorkou Ohníka, v rokoch 1955-57 časopisu Zornička, krátky čas bola i riaditeľkou Domu osvety v Novom Meste nad Váhom. V roku 1968 bola krátko tiež redaktorkou obnoveného časopisu Slniečko. Potom sa presťahovala do Bánoviec nad Bebravou, kde sa venovala len literárnej činnosti.

Tvorba Venovala sa výlučne tvorbe pre deti a mládež, a to ako poézii, tak i próze a dráme. Námetmi pre jej diela sa stal svet prírody, súčasný život na dedine i v meste, rodinné, školské a internátne prostredie, malí i dospievajúci hrdinovia, no najviac sa v jej diele objavujú ako hrdinky dievčatá. Písala veršované rozprávky, hrdinskú a životopisnú epiku, rozprávky, novely a romány; napísala však tiež bábkové hry a rozprávkové seriály pre rozhlas a televíziu, čím obsiahla širokú škálu čitateľov od úplne najmenších až po dospievajúcu mládež.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13408492.

Elena Čepčeková má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo