Zuzana Kuglerová

Zuzana Kuglerová, zdroj wikipédia

Zuzana Kuglerová (∗ 23. november 1955, Bratislava) je slovenská spisovateľka a novinárka. Písala aj pod menom Zuzana Kozičová. Aktuálne žije a tvorí v Bratislave. Založila a vydávala detský časopis Dúha. V súčasnosti je spoluzakladateľkou Združenia internetových autorov Pars Artem a vydavateľkou internetového e-magazínu o literatúre.

V roku 2018 sa stala členkou Akadémie slovanskej literatúry a umenia so sídlom vo Varne. V tom istom roku sa stala laureátkou prestížneho festivalu "Slovanská brošňa", ktorý vo Veľkej Británii organizuje vydavateľská skupina Kampe.

==Školy== , Gymnázium Ladislava Sáru, Bratislava – humanitná vetva, štúdium ukončené maturitou v roku 1975 , žurnalistika FFUK, Bratislava – po dvoch rokoch z rodinných dôvodov prerušila štúdium (1975 – 1978) , nadstavbové štúdium pedagogiky v Modre , bakalárske štúdium pedagogiky a dejín výtvarného umenia

==Život== Po ukončení vzdelania v rokoch 1980 – 1982 pôsobila ako učiteľka v materskej škole v Bratislave, medzi 1982 – 1987 bola na materskej dovolenke. Potom pracovala ako knihovníčka v Starej Turej v Mestskej knižnici. V rokoch 1990 – 1993 bola spoluzakladateľkou a riaditeľkou vydavateľstva Nádej, 1993 – 1998 majiteľkou a konateľkou vydavateľstva Dúha v Bratislave, v rokoch 1998 – 2000 spolupracovala s vydavateľstvami Tranoscius v Liptovskom Mikuláši a Knižné centrum v Žiline, zároveň redigovala detský mesačník Dúha. V súčasnosti žije v Bratislave, kde založila spolu s aforistom a glosátorom Ondrejom Kalamárom a básnikom Jánom Tazberíkom Združenie internetových autorov PARS ARTEM. Cieľom združenia je vybrat z tvorby, publikovanej na sociálnych sieťach, to najlepšie a venovať sa autorom, ktorí prezentujú svoju tvorbu na virtuálnych doménach. Združenie vydáva časopis s rovnomenným názvom Pars Artem, ktoré sa venuje otázkam súčasne slovenskej literatúry. ==Tvorba== Zo začiatku sa venovala písaniu poézie, ktorú publikovala v časopisoch a zborníkoch Nové slovo, Nedeľná Pravda, Smena. Neskôr po literárnej odmlke začala písať prózu. ===Poézia=== , Madona v hmlách, 1979, Slovenský spisovateľ, (zbierka básní) , Opakovaný záber, 1982, Smena, (zbierka básní) , Žena zo Samarie, 1996, Dúha, (zbierka meditatívnych básní) , Týždeň pre Barborku, 2003, poézia – bibliofílie , Hraj sa so mnou, 2016 zbierka ľúbostnej poézie *Zakázaná záhrada, 2018, zbierka poézie, PARS ARTEM

x

Viac na wikipédii.

Zuzana Kuglerová má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 23. novembra, Narodenia v 1955, Osobnosti z Bratislavy, Osobnosti zo Spišskej Novej Vsi, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo