Peter Žeňuch

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (* 8. október 1971, Michalovce) je slovenský slavista, jazykovedec a kulturológ . Venuje sa výskumu cyrilských písomných prameňov, cirkevnej slovančine, byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku a v karpatskom priestore. Skúma používanie ľudového, literárneho i sakrálneho jazyka ako identifikátora etnickej a konfesionálnej príslušnosti. Nepoznané cyrilské písomné pramene edične spracúva a sprístupňuje v rámci pramennej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae, ktorá vznikla zo spolupráce s prof. Cyrilom Vasiľom SJ a Pontificio Istituto Orientale v Ríme, a v rámci supplementa časopisu Slavica Slovaca.

Je vedúcim vedeckým pracovníkom v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV (riaditeľ v rokoch 2005 – 2019), predseda Slovenského komitétu slavistov, člen Medzinárodneho komitétu slavistov, hlavný redaktor časopisu Slavica Slovaca, člen redakčnej rady Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne, Славянский альманах, Проглас, zakladateľ a člen redakčnej rady časopisu Culturologica Slovaca.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q105197421.

Peter Žeňuch má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí jazykovedci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo