Ján Buzássy

Ján Buzássy (∗ 10. apríl 1935, Kočovce) je slovenský básnik a prekladateľ.

Životopis Narodil sa v úradníckej rodine a vzdelanie získaval v Bratislave, kde vyštudoval odbor knihovníctvo a slovenčina na filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Pracoval ako redaktor a neskôr i šéfredaktor časopisu Mladá tvorba, od roku 1971 pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, v rokoch 1994-95 bol šéfredaktorom časopisu Kultúrny život. V súčasnosti žije v Bratislave a venuje sa výlučne literárnej tvorbe a literárnym aktivitám.

Tvorba Prvé básne publikoval v časopisoch Mladá tvorba, Kultúrny život, Smena a ďalšie, knižne debutoval v roku 1965 zbierkou básní Hra s nožmi. Jeho tvorba je ovplyvnená ako konkretistami, tak i dielom Miroslava Válka, beatnikmi, ale taktiež existencionalizmom. Vo svojich básniach hľadá prirodzenosť človeka, vyjadruje svoju nedôveru k civilizácii, vykresľuje pohyby živlov, ale tiež kultúrnych postáv, odhaľuje klam frazém, filozofických výrokov, je fascinovaný antikou.

Dielo Básnické zbierky *1965 – Hra s nožmi *1966 – Škola kynická *1970 – Neusikaá *1972 – Krása vedie kameň *1975 – Rozprávka *1976 – Znelec, sonetový cyklus *1976 – Rok, sonetový cyklus *1978 – Bazová duša, cyklus *1979 – Ľubovník, cyklus básní *1982 – Pláň, hory, monumentálna básnická skladba *1988 – Zlatý rez *1993 – Náprava vínom *1995 – Dni *1997 – Svetlo vôd, cyklus

x

Viac na wikipédii.

Ján Buzássy má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 10. apríla, Narodenia v 1935, Narodenia v 1951, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo