Ján Ninčák

doc. RNDr. Ján Ninčák, CSc. (∗ 11. december 1935, Šmigovec – † 22. máj 1996, Košice) bol slovenský matematik a pedagóg.

Životopis Narodil sa v Šmigovci v okrese Humenné. Po absolvovaní gymnázia v Humennom študoval na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave odbor matematika a fyzika.

Po štvorročnom pôsobení na gymnáziu v Košiciach nastúpil na Katedru matematiky SjF VŠT v Košiciach 1. júla 1962. Počas svojho pôsobenia na VŠT a TU v Košiciach prednášal na rôznych fakultách. V odbornej práci sa zameral na štúdium kombinatorických metód a na teóriu grafov. Internú vedeckú ašpirantúru ukončil obhajobou kandidátskej dizertačnej práce v Matematickom ústave Akadémie vied BSSR v Minsku. Je autorom početných vedeckých publikácií uverejnených v odborných matematických časopisoch. Niekoľko rokov viedol na katedre seminár z teórie grafov a kombinatorickej analýzy. V rokoch 1986 - 1988 bol zástupcom katedry pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky na Katedre matematiky VŠT a istý čas vykonával funkciu vedúceho oddelenia Katedry matematiky pre EF.

Zomrel 22. mája 1996 v Košiciach.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13421396.

Ján Ninčák má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí matematici, Narodenia 24. marca, Narodenia v 1908, Osobnosti z Hranovnice, Úmrtia 15. júla, Úmrtia v 1981, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo