Július Nosko

Július Nosko (∗ 8. jún 1907, Tisovec – † 5. september 1986, Praha) bol dôstojník československej a slovenskej armády podieľajúci sa podstatnou mierou na príprave Slovenského národného povstania, náčelník štábu povstaleckej armády.

Život Predvojnové obdobie Narodil sa v rodine Samuela Noska a Juliany rodenej Dianiškovej. V rokoch 1922 - 1926 navštevoval Vyššiu hospodársku školu s maturitou v Košiciach, kde zmaturoval s vyznamenaním, čo mu dávalo predpoklad pokračovať v štúdiu na vysokej poľnohospodárskej škole. Keďže od rodičov nemohol žiadať ďalšie finančné prostriedky, rozhodol sa pokračoval v štúdiu na Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave. Po skončení štúdia dňa 29. júla 1928 bol slávnostne vyradený.

Dňa 1. októbra 1928 nastúpil do aplikačnej školy jazdectva v Pardubiciach. V júli 1929 nastúpil na 4 roky do Jazdeckého pluku č. 4 v Klatovoch. Dňa 30. septembra 1930 bol v rámci pluku premiestnený do Dobřan, kde sa zoznámil so svojou manželkou Annou, s ktorou sa v roku 1936 oženil. Manželka ho i v budúcnosti ochotne nasledovala po všetkých jeho vojenských pôsobiskách. V roku 1932 bol povýšený na nadporučíka a prevelený na Zakrapatskú Ukrajinu. Toho roku tiež nastúpil ako frekventant do jazdeckej školy pri Vojenskom jazdeckom učilišti, ktorú ukončil ako najlepší poslucháč v ročníku. Po návrate k jednotke do Podkarpatskej Rusi sa nakazil maláriou a musel byť hospitalizovaný. V nasledujúcich rokoch ešte niekoľkokrát zmenil pôsobisko, no od mája 1938 pôsobil v Banskej Bytrici. Po vzniku Prvej Slovenskej republiky nevidel svoje postavenie ako evanjelik, ktorý má za manželku Češku, priaznivo. Aj napriek tomu sa 23. marca 1939 sa hlásil na novovytvorenom Ministerstve Národnej Obrany v Bratislave do slovenskej armády. Po reorganizácii jednotiek v slovenskej armáde sa stal kapitán Nosko prednostom spravodajského oddelenia 2. pešej divízie v Banskej Bystrici. Tam sa opäť stretol s Jánom Golianom a bol zapojený do odboja.

Druhá svetová vojna Po napadnutí ZSSR Nemeckom odišiel na východný front, ako príslušník Rýchlej skupiny. Účastnil sa bitky pri Lipovci. Bol vyslaný na stáž k nemeckej 6. armáde do Charkova. V roku 1943 bol vyslaný na Ukrajinu ako náčelník štábu Zaisťovacej divízie. Cestou dostal od Goliana inštrukcie aby sa nepridával k tamojším partizánom, ale vrátil sa späť, kde bol viac potrebný. Neskôr bol stiahnutý, pre údajnú chorobu na Slovensko. Tu sa začal zapájať do povstaleckých príprav na ozbrojené vystúpenie proti Nemecku. Stal sa členom Golianovho štábu, od 1. mája 1944 ako náčelník štábu vojenského ústredia ilegálnej SNR, pre prípravu povstania.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13421572.

Július Nosko má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Zoznam bodov

  1. Nosko, miesto,
    023 45 Horný Vadičov
Kategórie: Osobnosti SNP, Slovenské osobnosti druhej svetovej vojny, Narodenia 8. júna, Narodenia v 1907, Osobnosti z Tisovca, Úmrtia 5. septembra, Úmrtia v 1986, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo