Ján Brezina

Ján Brezina (∗1. január 1917, Východná – † 4. august 1997, Bratislava) bol slovenský básnik a literárny vedec.

Životopis Pochádzal z robotníckej rodiny a vzdelanie získaval vo Východnej, v Liptovskom Mikuláši a v rokoch 1937 –1941 na filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave, kde študoval odbor slovenčina –francúzština. V rokoch 1942 – 1943 pracoval ako úradník v Bratislave, v rokoch 1943 – 1946 pracoval v Literárnovednom ústave SAV a odtiaľ odišiel pracovať do Matice slovenskej v Martine. V rokoch 1952 – 1954 bol šéfredaktorom vydavateľstva Matice slovenskej, odkiaľ sa vrátil do Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde zostal pracovať až do roku 1984, kedy odišiel do dôchodku.

Tvorba V začiatkoch svojej literárnej tvorby bol ovplyvňovaný poetikou slovenského nadrealizmu a najmä európskou avantgardou. Vo svojich dielach zobrazuje protiklady medzi vnútorným svetom a okolitou realitou. Odsúdil v nich vojnu a násilie, neskôr sa v jeho dielach stavia do popredia túžba po aktívnom živote. Okrem písania básní sa venoval i literárnovednej práci, v ktorej sa orientoval na teoretický a historický výskum. Ako literárny historik a teoretik sa zaoberal poéziou 20. storočia. Okrem toho tiež sporadicky prekladal z francúzskej literatúry (Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Paul Éluard a i.).

Dielo Poézia *1941 – Nikdy sa nestretnem *1945 – Volanie miesto spánku *1946 – Anjel pokoja *1947 – Slnečný deň pre všetkých *1948 – Vrchy sa ubránia *1949 – Najvyšší čas *1950 – Spev lásky k novej Číne *1955 – V povstaní *1962 – Okrídlený deň *1967 – Vidím a vstávam *1969 – V zornom poli čierny strom *1971 – Nárečie hudby *1975 – Nezaspí prvosienka *1979 – Nočné bdenie *1982 – Baladická suita *1987 – Sviatok margarét *1989 – Pre koho svitá *1990 – Miesto vo vesmíre

x

Viac na wikipédii, wikidata Q6319585.

Ján Brezina má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 1. januára, Narodenia v 1917, Osobnosti z Východnej, Úmrtia 4. augusta, Úmrtia v 1997, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo