Emil Novotný

Emil Novotný (∗ 7. september 1903, Ružomberok – † 20. január 1988, Nitra) bol vojak, významný slovenský dôstojník z povolania, jeden z mála dôstojníkov generálneho štábu slovenskej armády v I. ČSR, príslušník česko-slovenskej a neskôr slovenskej armády, náčelník štábu poľnej armády v r. 1939, zástupca veliteľa Vzdušných síl, vojenský pedagóg a zástupca veliteľa slov. Vysokej vojennej školy, naposledy v hodnosti podplukovníka generálneho štábu. Bol účastníkom 2. svetovej vojny. Významne sa podieľal na vzniku a vybudovaní slov. brannej moci.

Životopis Narodil sa v Ružomberku, bol slovenskej národnosti, rímskokatolíckeho vierovyznania. Vyrastal v skromných pomeroch, v rodine robotníka. Jeho otcom bol Ján Novotný, pochádzajúci pôvodne z Čiech a matkou Anna, rodená Drahuradová.

Mladosť Po absolvovaní 6 tried ľudovej školy s vyučovacím jazykom maďarským študoval štyri ročníky na gymnáziu v Ružomberku, no neskôr pre nedostatok finančných prostriedkov musel prestúpiť na obchodnú akadémiu v Dolnom Kubíne, na ktorej po absolvovaní troch ročníkov v roku 1923 úspešne zmaturoval. Jazykovo bol nadaný, ovládal francúzsky, nemecký, ruský, maďarský a rumunský jazyk. V roku 1923 bol riadne odvedený ako schopný výkonu vojenskej služby. Prejavil záujem stať sa dôstojníkom z povolania a po úspešne zvládnutých prijímacích skúškach sa stal dňom 1. 10. 1923 vojenských akademikom vo Vojenskej akadémii v Hraniciach, ako jeden z mála Slovákov. Na VA študoval dva roky s predurčením ako budúci dôstojník pechoty. VA úspešne ukončil dňa 15. 8. 1925, kedy bol z VA slávnostne vyradený a bol menovaný poručíkom pechoty.

=== Dôstojníkom československej armády === Ako čerstvý poručík pechoty bol premiestnený dňom 15. 8. 1925 k pešiemu pluku 4 „Prokopa Velikého“ v Hradci Králové, k jeho 6. poľnej rote ako veliteľ čaty. Od augusta 1925 do októbra 1926 absolvoval aplikačnú školu pre dôstojníkov pechoty z povolania v Miloviciach. Dňom 1. 10. 1929 bol povýšený do hodnosti nadporučíka pechoty. V roku 1930 bol premiestnený k pešiemu pluku 11 „Františka Palackého“ v Písku, opäť ustanovený do funkcie veliteľa čaty u 6. poľnej roty. Ako schopný dôstojník okrem funkcie veliteľa čaty vykonával aj ďalšie zodpovedné funkcie, absolvoval rôzne odborné kurzy, pričom od októbra 1930 bol ustanovený stálym učiteľom na škole pre výchovu dôstojníkov pechoty v zálohe 5. divízie.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q22914960.

Emil Novotný má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Osobnosti SNP, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo