Leopold Branislav Abafi

Leopold Branislav Abafi - "Abaffy de Nagyabafalva et Felső-Lehota" (historicky tiež Abaffy, pseudonymy Branko Rovinov, L. B. Rovinov a i.) (* 18. február 1827, Slovenský Aradáč, Uhorsko – † 27. február 1883, Slovenský Aradáč, Rakúsko-Uhorsko) bol slovenský prozaik, básnik, dramatik a evanjelický farár.

Životopis

Pochádzal z oravskej vetvy šľachtického rodu Abafi s predikátmi z Aboviec a Hornej Lehoty (Abaffy de Nagyabafalva et Felső-Lehota). Jeho otec bol evanjelický farár Daniel Abafi, matka Karolína, rod. Rohoňová, mal 2 bratov a sestru. Jeho manželkou bola Anna Koléniová, s ktorou mal piatich synov (Mikuláš, Ján, Cyril, Branislav a Jaroš) a tri dcéry (Jarmila, manželka Michala Bodického, Marína a Milina).

Vzdelanie získaval v Levoči, Prešove a v Bratislave. V rokoch 1848 – 1849 sa aktívne zúčastnil revolučného hnutia, vrátane Slovanského zjazdu v Prahe. Po revolúcii pracoval ako úradník Nitrianskej stolice, neskôr pokračoval v štúdiu teológie a súčasne bol kaplánom v Beckove. Po vysvätení za kňaza sa v roku 1855 stal farárom. V rokoch 1881 – 1882 bol zakladateľom i redaktorom kazateľského mesačníka Slovo života, no pre článok proti maďarizácii bol zbavený redaktorstva a odsúdený na pokutu.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q388069.

Leopold Branislav Abafi má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Slovenskí spisovatelia, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo