Štúrovci

Štúrovci, zdroj wikipédia

Štúrovci bol hlavný prúd slovenského národného hnutia v polovici 19. storočia nazvaný podľa najvýznamnejšej osobnosti Ľudovíta Štúra.

Formovali sa v 90. rokoch zo študentov evanjelického lýcea v Bratislave, ktorí sa združovali v Spoločnosti česko-slovanskej. V duchu moderných európskych politických ideí štúrovci odmietali systém Svätej aliancie, feudalizmus, absolutizmus, privilégiá šľachty, maďarizáciu, požadovali suverenitu národa, zásadu ústavnosti a zastupiteľstva. Kontaktovali sa s rovnako radikálne orientovanými študentskými krúžkami v slovanských mestách. Veľkú pozornosť venovali ľudovej kultúre a životu neprivilegovaných vrstiev, ku ktorým sa obracali svojou literárnou tvorbou i praktickou činnosťou.

, Ľudovít Štúr , Ján Kalinčiak , Samo Chalupka , Andrej Sládkovič , Janko Kráľ , Ján Botto , Janko Matúška , Michal Miloslav Hodža , Jozef Miloslav Hurban , August Horislav Škultéty , Samo Tomášik , Viliam Pauliny-Tóth , Ján Francisci-Rimavský *Samo Bohdan Hroboň

Pozri aj , Mladá Európa , Slovenské národné obrodenie , Romantizmus

x

Viac na wikipédii, wikidata Q3491207.

Štúrovci má na Slovensku 0 ulíc a námestí.

Kategórie: Štúrovci, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo