Pavol Križko

Pavol Križko (∗ 30. máj 1841, Banská Bystrica - † 25. marec 1902, Kremnica) bol historik, archivár, pedagóg. Pseudonym: Tribránsky. Práve on prezentoval kontroverzný Velestúrsky nápis širokej verejnosti  v roku 1868 v Letopise Matice slovenskej, ročník V., zväzok I.

Rodina , otec Samuel Križko , matka Júlia rod. Palušová , manželka Mária, rodená Marčeková, pochádzala z Mošoviec († 4. jún 1898) , dcéra Ľudmila Lehotská-Križková (∗ 10. január 1863, Kremnica), prvá slovenská hudobná skladateľkaElena Hašková: Ľudmila Lehotská-Križková Prvá slovenská hudobná skladateľka Kremnický letopis 2/2012, , syn Bohuslav Križko (∗ 24. marec 1864, Kremnica – † 19. október 1938, Bratislava), banský inžinier, priekopník techniky, vynálezca , dcéra Drahotína Kardossová-Križková (∗ 7. apríl 1867, Kremnica – † 24. september 1944, Majer), folkloristka a národnokultúrna pracovníčka , syn Milutín (Želislav) Križko (∗ 30. marec 1871, Kremnica – † 25. august 1926, Ľubochňa), statkár, slovenský a československý politik , syn Jaromír Križko

Životopis Vyučil sa za tkáča, 1860 absolvoval ]. V decembri 1859 si ho luteráni v Kremnici zvolili za svojho učiteľa a organistu. V roku1860 sa presťahoval do Kremnice, kde do roku 1872 bol učiteľ a organista a v období 12. apríla 1872-1889 bol súčasne účtovník (audítor) z poverenia komorského grófa Alexandra Goldbrunner. Okrem tejto funkcie od roku 1870 až do roku 1880 pôsobil v cirkevnom a hasičskom zbore a od 1880 do roku 1890 bol riaditeľom kráľovskej banskej spoločnosti v Kremnici.

Už počas gymnaziálnych štúdií zbieral slovenský folklór, prispieval do slovenských a českých časopisov a zúčastňoval sa na národno-kultúrnom dianí. Zakladajúci člen a funkcionár Matice slovenskej a Muzeálnej slovenskej spoločnosti (MSS). Autor próz a básní inšpirovaných folklórom, z ktorých väčšina ostala v rukopisnej podobe. V cestopisných zážitkoch zo Sedmohradska si všímal najmä zaostalosť priemyselnej výroby a propagoval technický pokrok. Jeden z prvých slovenských pozitivistických historikov, založil svoje práce na štúdiu archívneho materiálu, v MSS bol referentom pre dejepis, archeológiu a antropológiu. Excerpovaním prameňov a expertízou pomáhal Aloisovi Jiráskovi pri písaní trilógie Bratrství (jej 2. zväzok venoval Jirásek jeho pamiatke). Predstaviteľ česko-slovenskej kultúrnej vzájomnosti. Zakladateľská osobnosť slovenskej archivistiky. Centrom jeho vedeckých záujmov boli dejiny Kremnice, banských miest a regiónov, osobitnú pozornosť venoval dejinám baníctva, mincovníctva, sociálnej problematike, mestskej správe, justícii, školským a cirkevným dejinám. Výrazne národne-obranný charakter mali jeho historicko-filologické štúdie, zamerané proti maďarizačnej politike. Celkove napísal 157 historických štúdií a článkov. Jeho štúdia o vývine a šírení písma od prvopočiatku až po najnovšiu dobu zostala v rukopisnej podobe. V roku 1890 založil v Kremnici Múzeum mincí a medailí, pôvodne ako vlastivedné múzeum. Na základe jeho iniciatívy bol v Kremnici v marci 1895 založený bratmi Aurelom a Klementom Lehotským, prvý filatelistický spolok na Slovensku s názvom Album. Spolok síce po 9 rokoch prestal existovať a nikdy nemal viac ako 20 členov, no vo svojej dobe patril k vrcholom slovenského spolkového života{{Bez citácie}}.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q1121255.

Pavol Križko má na Slovensku 5 ulíc a námestí.

Existuje aj Pavol Križko: Pavol Križko, a jeho ulice, Pavol Križko na wikipédii.

Zoznam ulíc

  1. Križkova, Bratislava, Križkova je ulica v Bratislava, viac o ulici Križkova
  2. Ke Křížku, Sezemice, Ke Křížku je ulica v Sezemice, viac o ulici Ke Křížku
  3. Pavla Križku, Kremnica, Pavla Križku je ulica v Kremnica, viac o ulici Pavla Križku
  4. U Křížku, Brno, U Křížku je ulica v Brno, viac o ulici U Křížku
  5. U Křížku, Žďár nad Sázavou, U Křížku je ulica v Žďár nad Sázavou, viac o ulici U Křížku

Zoznam bodov

  1. Krížková, miesto,
    038 21 Mošovce
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo