Alexander Moyzes

Alexander Moyzes, zdroj wikipédia

Alexander Moyzes (∗ 4. september 1906, Kláštor pod Znievom – † 20. november 1984, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a organizátor hudobného života. Jeho otec bol hudobný skladateľ Mikuláš Moyzes.

Život , 1925 maturita na reálnom gymnáziu v Prešove , 1925 – 1928 Konzervatórium v Prahe (organ – Bedřich Wiedermann, kompozícia – Otakar Šín, inštrumentácia – Jozef Křička, hudobné formy – Karel Bohuslav Jirásek, dirigovanie – Otakar Ostrčil) , 1928 – 1930 Majstrovská škola pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák) , 1928 – 1948 profesor teoretických predmetov a kompozície na Hudobnej a dramatickej akadémii (r. 1941 premenovanej na Štátne konzervatórium) v Bratislave , 1937 – 1948 šéf hudobného odboru v Čs. rozhlase v Bratislave , 1948 – 1951 predseda slovenskej sekcie Československého zväzu skladateľov , 1949 – 1978 profesor kompozície na Vysokej škole múzických umení , 1949 – 1953 riaditeľ Slovenského hudobného fondu , 1953 umelecký riaditeľ SĽUKu , , 1965 – 1971 rektor VŠMU , 1969 – 1970 predseda Zväzu slovenských skladateľov

Dielo Jeho dielo je veľmi rozsiahle. Napísal 12 symfónií, symfonickú báseň Nikola Šuhaj, kantátu Demontáž a iné. Bol jedným zo zakladateľov SĽUK-u, pre ktorý vytvoril mnohé diela ako napríklad Tance z Pohronia, Tance z Gemera.

, Udatný kráľ (1965/66) ,ED. SHF (symfonický orchester hore) , Suita z hudby k filmu “Mladé srdcia” pre symfonický orchester 8' [orch] , Symfónia č. 1 D dur op. 31 (1928/1929, rev. 1936) 38' ,ED. SHF [orch] , Symfonická ouvertúra op.10 (1929) 18' [orch] , Symfónia č. 2 a mol op.16 (1932, rev. 1941) 33' 10 ,ED. Simrock Leipzig, SHF [orch] , Concertino op.18 pre veľký orchester rev. 1941 ako Koncert pre klavír a orchester, dokončil a inštrumentoval Ivan Hrušovský 1995 (1933, rev. 1941) 20' [orch] , Nikola Šuhaj. Dramatická ouvertúra pre veľký orchester op.22 (1934) 20' [orch] , Jánošíkovi chlapci op. 21. Predohra pre malý (symfonický orchester) (1934, rev. 1941) 8' ,ED. SHF [orch] , Suita z hudby k filmu o M. R. Štefánikovi op.20 (1935) 28' [orch] , Tri skice o Bratislave op. 29 (1935) 21' [orch] , Váh op. 26 (1935, rev. 1945 ako pozri Dolu) [orch] , Symfónia č. 1 D dur op.31 (1936 rev., 1928/1929) 38' ,ED. SHF [orch] , Malá serenáda op. 32 pre malý orchester (1937) 5' ,ED. SHF [orch] , Kyrie – Gloria pre orchester (1940) [orch] , Jánošík op. 21/a. Predohra k zbojníckej hre pre veľký orchester (1941) 8' [orch] , Symfónia č. 3 B dur op. 17b. Malá symfónia (1942) 23' 30 ,ED. SHF [orch] , Dolu Váhom. Romantická suita pre veľký (malý) orchester op. 27. Pôvodný názov Váh op. 26 (1945) 24' ,ED. SHV 1951, SHF 1964 [orch] , Symfónia č. 4 Es dur op. 38 (1947, rev. 1957) 42' ,ED. SHF, ŠHV [orch] , Symfónia č. 5 F dur. Podľa odkazu drahého otca op. 39 (1948) 29' 25 ,ED. SHF [orch] , Zbojnícky tanec pre symfonický orchester. Nad vatrou s valaškami (1949) 4' 45 [orch] , Tance z Pohronia pre veľký orchester op. 44 (1950) 28' ,ED. SHV, SHF [orch] , Symfónia č. 6 G dur op. 45 “Pionierska” (1950/1951) 29' ,ED. SHF [orch] , Za vlasť, za mier! Symfonický pochod pre veľký orchester op. 47/c (1951) 6' [orch] , Februárová. Predohra pre veľký orchester op. 48 Pôvodná skica datovaná 13.-26.2.1949 (1952) 11' ,ED. SVKL, SHF, OPUS [orch] , Symfónia č. 7 op. 50 (1954/55) 41' 40 ,ED. SVKL, SHF [orch] , Tance z Gemera op. 57. Suita pre veľký orchester (1955) 18' ,ED. SVKL, SHF [orch] , Sonatina gioccosa op. 57 (1962) 20' ,ED. SHF, ŠHV [orch] , Predohra pre veľký orchester (1967) [orch] , Symfónia č. 8 op. 64 (1968/69) 30' [orch] , Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op.67 pre veľký orchester (tiež klavír, organ) (1969, rev. 1969, 1970) 22' ,ED. OPUS, SHF [orch/pf, org] , Symfónia č. 9 op. 69 (1970/71) 33' ,ED. SHF [orch] , Vatry na horách op. 71 (1971) 26' ,ED. SHF [orch] , Stráž domova op. 70 (1972) 8' 10 ,ED. SHF [orch] , Musica Istropolitana Koncertantná predohra pre komorný orchester op. 73 (1974) 7' ,ED. Opus [orch] , Hudba žene. Symfonická štúdia pre veľký orchester op. 74 (1975) 10' ,ED. SHF [orch] , Povesť o Jánošíkovi. Rapsodická suita pre veľký orchester op. 76 (1976) 18' ,ED. SHF [orch] , Symfónia č. 10 op. 77 (1977/78) 32' 30 ,ED. SHF [orch] , Symfónia č. 11 op. 79 (1978) 31' ,ED. SHF [orch] , Slávnostný pochod pre veľký orchester (1979) ,ED. SHF [orch] , Symfónia č. 12 op. 83 (1983) 28' ,ED. SHF [orch] Vokálno-inštrumentálne , Demontáž (Sinfonia cantata) op.12. (1930-1932) , Na horách spievajú op.15 (1933) 8' 10 ,ED. Universal Edition Viedeň , Hájnikova žena op.27 (1936) 25' , Slovenské ľudové piesne op.36 (1940) , Sinfonia da chiesa op.36 (1941-1942) [orch, s, t, b, CM, org] , sólový hlas (hlasy) a orchester hore , Hore dedinou op. 31 (1937) 8' [orch, s, t, b] , Spievajú, hrajú, tancujú… (1937) 20' ,ED. SHF [orch, s, t, b] , sólový hlas (hlasy), zbor a orchester hore , Suita z hudby k rozhlasovej hre o M. R. Štefánikovi (1934) 25' [s, CM, orch] , Znejú piesne na chotári op. 40 (1948) 43' [orch, s, t, CM] , Chceme mier! Ľudová kantáta op. 46 (1951) 12' [orch, s, t, CM] , Baladická kantáta op. 55 (1960) 27' 30 ,ED. ŠHV, SHF [orch, t, CM]

x

Viac na wikipédii, wikidata Q1029499.

Alexander Moyzes má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Existuje aj Štefan Moyzes: Štefan Moyzes, a jeho ulice, Štefan Moyzes na wikipédii. Existuje aj Mikuláš Moyzes: Mikuláš Moyzes, a jeho ulice, Mikuláš Moyzes na wikipédii.

Zoznam ulíc

  1. A. Moyzesa, Selice, A. Moyzesa je ulica v Selice, viac o ulici A. Moyzesa
  2. A. Moyzesa, Kláštor pod Znievom, A. Moyzesa je ulica v Kláštor pod Znievom, viac o ulici A. Moyzesa
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo