Vojenská

Bežné ulice z 129 ks:

Mestá a obce s najviac ulicami:

Viac

Zdrojom údajov je databáza Openstreetmap, ktorá je poskytovaná pod licenciou ODbL. Spracoval Freemap.sk projektom oma.sk.