Slovenčina na slovíčko

Prehľadávateľný archív relácie Slovenčina na slovíčko z rádia Slovensko. V relácii odpovedá Sibyla Mislovičová.

Viac zaujímavých vecí na epsilon.sk.

2024

Skloňovanie názvov krajín stredného rodu

Autorka: Ivana Ilgová; FOTO: freepik

Makadámiový oriešok

Ideme rozlúsknuť jazykový oriešok: máme „makadamové“ alebo „makadamiové“ oriešky? Poslucháčovi odpovie Sibyla Mislovičová. Makadámiový oriešok

Knedľa

Dať si na obed knedľu nie je nič nezvyčajné – ale čo tak dať si „kňedľu“? Znie zo zlváštne, ale napriek tomu odpovieme poslucháčovi, ktorému po rozume chodí mäkká výslovnosť v prípade „de,te,ne,le“. Nemalo by to platiť aj v prípade knedle? Odpovie Sibyla Mislovičová. Knedľa

Crema alebo káva s penou?

Dnešná jazyková rubrika môže byť zaujímavá pre milovníkov kávy s bohatou „cremou“. Alebo by to mala byť už zdomácnená podoba „kréma“? Ak si práve niečo také vychutnávate, naservírujeme k tomu aj odpoveď Sibyly Mislovičovej. Crema alebo káva s penou?

Sportage

Ak máte doma auto známej kórejskej značky, zauvažovali ste už niekedy, ako sa to vlastne správne vyslovuje? Sibyla Mislovičová dostala takúto otázku a pokúsi sa na ňu odpovedať. Sportage

Pírsing

O svoje telo sa treba starať – pre niekoho to znamená dopriať mu aj rôzne ozdoby. Jedna z nich sa dostala aj do našej rubriky so Sibylou Mislovičovou. Pírsing

Významy slovesa vedieť

Do slovenčiny sa nám dostávajú slovné spojenia, ktoré sa kedysi nepoužívali. Poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú sa dnes týka spojenia „viem sa s tebou stretnúť“. Významy slovesa vedieť

Zramovať

Dopravným nehodám je najlepšie sa vyhnúť, ale v našej rubrike sa jej Sibyla Mislovičová nevyhne. Má totiž nasledujúcu otázku od poslucháčky. Zramovať

Pazl

Na dovolenke sa rodiny môžu po večeroch zabávať pri rôznych hrách. Jedna konkrétna môže ešte stále robiť trošku problémy pri výslovnosti. Sibyla Mislovičová nám povie, ktorá je správna. Pazl

Zemplínska šírava

Napísala nám školopovinná dievčina Zoe, ktorá by rada vedela, ako sa správne píše Zemplínska šírava a prečo. Sibyla Mislovičová jej to ochotne vysvetlí. Zemplínska šírava

Protestujúci

Denne sa v novinách dozvedáme o nešťastných udalostiach, napríklad aj v prípade, že sa koná demonštrácia a „na protestanov zaútočí polícia“. Nášho poslucháča táto informácia zaskočila a Sibyla Mislovičová sa ani nečuduje. Protestujúci

Dal sa počuť

Poslucháč Ján Miroľa má pre našu jazykovedkyňu dve vyjadrenia: „dal sa počuť“ a „nechal sa počuť“. Ktorá z možností je správna? Necháme to na Sibylu Mislovičovú, aby nám dala riešenie. Dal sa počuť

„Jak sa máte?“

Začať rozhovor otázkou „Ako sa máte?“ je úplne bežné a je to v poriadku. Čo v prípade, ak sa v médiu, teda nie kdesi medzi kamarátmi, ozve „Jak sa máte?“ Vypočujme si, ako odpovie Sibyla Mislovičová. „Jak sa máte?“

Dodaj

Dostali ste úradnú obálku, na ktorej bolo napísané: používajte správne PSČ, urýchlite tým dodaj vašej zásielky. Výraz „dodaj“ ma zarazil, má to tak byť? – znie poslucháčska otázka a tu je odpoveď Sibyly Mislovičovej. Dodaj

Navýšiť

Sloveso „zvýšiť“ je v našej slovnej zásobe úplne v poriadku a ak sa týka napríklad platu, o to lepšie. Náš poslucháč sa však pýta na sloveso „navýšiť“. Čo Ono súdi Sibyla Mislovičová? Navýšiť

Niekoľko hniezdisk

Vtáky majú svoje hniezda, to vieme. Ale môžu mať aj hniezdiská. Nášho poslucháča zaujíma, čo správne: niekoľko „hniezdisk“ alebo „hniezdísk“? Sibyla Mislovičová to vysvetlí. Niekoľko hniezdisk

Dostať zelenú

S akou predložkou sa používa spojenie „dostať zelenú“? Na jednoduchá otázku má Sibyla Mislovičová jednoduchú odpoveď Dostať zelenú

Zálohovanie

Naša poslucháčka pani Ľubica nám napísala, že je priam podráždená zo slova, ktoré sa používa pri vracaní obalov. Bola by rada, keby Sibyla Mislovičová ako autorita v tejto oblasti vysvetlila obchodným reťazcom, že slovo záloh je, ako ho nazvala, škaredý novotvar. Čo na to hovorí naša jazykovedkyňa? Zálohovanie

Oddelenie vydavateľstva SNK

Dlhodobý problém, ktorý ľudí rozdeľuje na dve skupiny – toto nám napísala poslucháčka Soňa zo Slovenskej národnej knižnice. ide opísanie malých alebo veľkých písmen v pomenovaniach jednotlivých oddelení, napríklad „oddelenie vydavateľstva SNK“. Možno sa dnešnou odpoveďou podarí Sibyle Mislovičovej spojiť dve názorové skupiny do jednej. Oddelenie vydavateľstva SNK

Dážďovník

Dnes máme v jazykovej rubrike otázku, ako sa správne hovorí: „dážďovník“ alebo „dažďovník“? Sibyla Mislovičová na to odpovie, ale pridá ešte aj zopár zaujímavostí, ktoré z tejto rubriky urobia tak trochu prírodovednú. Dážďovník

Skratky titulov

Ak ste práve dosiahli nejaký vysokoškolský titul, možno vám príde vhod vedieť, ako sa správne píše. Poradí Sibyla Mislovičová. Skratky titulov

Slová zakončené na -ia (akcia, séria)

V dnešnej rubrike so Sibylou Mislovičovou si trochu upraceme v dlhých a krátkych i. Pri niektorých slovách to robieva problémy. Slová zakončené na -ia (akcia, séria)

Je spisovný výraz ihrište?

Jeden z našich poslucháčov má problém s ihriskom. Našťastie iba slovný, takže v tom mu Sibyla Mislovičová vie pomôcť veľmi rýchlo. Má pravdu, ak sa mu nepáči verzia „ihrište“? Je spisovný výraz ihrište?

O pár minút

Keď sa povie slovo „párik“, všetci vieme, že ide o dvojicu. Ale čo slovo „pár“? Náš poslucháč je presvedčený, že by to tiež malo byť slovo určujúce iba počet dva. Je to tak aj podľa Sibyly Mislovičovej? O pár minút

Konsekutívne tlmočenie

Keď niekto tlmočí simultánne, vieme, o čo ide. A keď niekto tlmočí „konsekutívne“? Ak toto slovo nepoznáte, Sibyla Mislovičová vám ho objasní a povie aj to, ako sa správne píše. Konsekutívne tlmočenie

Baviť sa

Po čase sme opäť dostali otázku, či je v poriadku „baviť sa“. Kdesi na večierku určite áno, ale v prípade vážnych debát je otázne, či by sme mali hovoriť, že sa ideme baviť napríklad o zdražovaní či prepúšťaní. Názor nám povie Sibyla Mislovičová. Baviť sa

Skloňovanie podstatného mena pani

Niekomu je to úplne jasné a niekto v tom má zmätky. Niekto povie, že sa stretol s „pani“ a niekto „s paňou“. Čo z toho je správne, nám povie pani Sibyla Mislovičová. Skloňovanie podstatného mena pani

Skloňovanie podstatného mena euro

Viete, ako sa hovorí: ohýbaj ma, mamko, dokiaľ som ja Janko... My sme v našej rubrike už viackrát ohýbali slovo „euro“, ale zdá sa, že to nestačí. So Sibylou Mislovičovou sa k nemu opäť dostávame. Skloňovanie podstatného mena euro

Podrobiť vozidlo prehliadke

Keď ideme s autom do servisu, chcem, aby nám ho opravili. Mali by ho predtým „zdiagnostikovať“? Na otázku odpovie Sibyla Mislovičová. Podrobiť vozidlo prehliadke

Výzbroj, výstroj

V slovenčine máme dvojice slov, ktoré sa nám ustavične pletú. Aj keď o nich Sibyla Mislovičová hovorí opakovane, vždy sa otázka po čase zopakuje. Takže, ako je to správne so slovami „výstroj“ a „výzbroj“? Výzbroj, výstroj

Mal niekto niečo urobiť

So Sibylou Mislovičovou sa občas vraciame k otázkam a podnetom, ktoré sme už riešili, ale vyskytujú sa aj naďalej. Tak je to aj so spojením „mal to urobiť“. Mal niekto niečo urobiť

15mm alebo 15 mm

Medzera áno alebo nie? Poslucháč Peter má sám malú medzeru v tom, ako písať číselný údaj, napríklad 15 mm. Má byť medzi číslom a písmenami medzera? Sibyla Mislovičová to vysvetlí. 15mm alebo 15 mm

Exspirácia

Dnes sa so Sibylou Mislovičovou pozrieme na slovo, ktoré označuje skončenie platnosti. Je to správne „expirácia“ alebo „exspirácia“? Exspirácia

Ako sa skloňuje pomnožné podstatné meno prsia

Všetci ich máme na tele, preto by bolo dobré, aby sme všetci vedeli, ako s nimi narábať – teda, čo sa skloňovania týka. Povie nám to Sibyla Mislovičová. Ako sa skloňuje pomnožné podstatné meno prsia

„S už“ alebo „už s“

Aj keď ide iba o maličkú zmenu vo vete, nie je to to isté. Našu poslucháčku zaujíma rozdiel vo význame viete. „Hovorili sme s už bývalým riaditeľom“ alebo „Hovorili sme už s bývalým riaditeľom“. Tu je odpoveď Sibyly Mislovičovej. „S už“ alebo „už s“

Vnútri alebo vo vnútri?

Sibyla Mislovičová síce nie je s nami tu v štúdiu, takže nie je „vnútri“ ani „vo vnútri“. Vie však zodpovedať otázku, čo má byť správne: „skladovanie materiálu vnútri haly“ alebo „skladovanie materiálu vo vnútri haly“. Vnútri alebo vo vnútri?

„Ktorej súčasťou...“

Slovosled v každom jazyku má svoje pravidlá – aj v slovenčine. Potom môže nastať prípad, ako v tejto poslucháčskej otázke, keď to také jasné nie je. Ako má znieť nasledujúca veta? „Vec, súčasťou ktorej je farba“ alebo „Vec, ktorej súčasťou je farba?“ Tu je odpoveď Sibyly Mislovičovej. „Ktorej súčasťou...“

Zbierať kraby alebo krabov?

Pri zbieraní jabĺk alebo jahôd nemáme problém so skloňovaním, ale živé tvory sú niečo iné. Sibyla Mislovičová má dnes odpovedať na otázku, či zbierame „kraby“ alebo „krabov“? Zbierať kraby alebo krabov?

Uhorsko, Uhorka

Dnešná otázka pobavila Sibylu Mislovičovú a možno pobaví aj vás. Takže čo chce vedieť poslucháč Heinrich? Uhorsko, Uhorka

Podpor alebo klik

Ako pri hociktorej inej činnosti aj pri športe sa vyskytnú rôzne nespisovné výrazy. Napríklad pretek namiesto pretekov. Alebo „klik“. Či pod toto slovo ozaj patrí cvik, povie Sibyla Mislovičová. Podpor alebo klik

Dátum v počítači

Náš poslucháč Miloš má špeciálnu požiadavku: bol by rád, keby Sibyla Mislovičová upozornila počítačovú firmu, že zle uvádza dátum na obrazovke počítača. Podľa neho sa nemá zjavovať „23. apríla“, ale dátum v prvom páde, teda „23. apríl“. Je to naozaj tak? Dátum v počítači

Zomrieť, zdochnúť

Zomrieť alebo zdochnúť? Takúto otázku nám poslal poslucháč Matúš v súvislosti so zvieratami. Často počúva, že niekto hovorí, že pes zomrel, ale Matúš má pocit, že toto by sa malo používať len v súvislosti s ľuďmi. A podobne sa to podľa neho týka slov jesť a žrať. Rozrieši to Sibyla Mislovičová. Zomrieť, zdochnúť

Botanické názvy

Botanici to možno vedia, ale pre ostatných, ako aj pre nášho poslucháča, to môže byť dilema: písať botanický názov s veľkým alebo malým začiatočným písmenom? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Botanické názvy

Kartať

Ak radi hráte karty, otázka pre Sibylu Mislovičovú od Jozefa z Kežmarku môže byť zaujímavá aj pre vás. Kartať

Ženská podoba slova rytec

Máme tu otázku od dvoch poslucháčok, ktoré majú pre Sibylu Mislovičovú otázku z oblasti rytectva. Keď ryje muž, je „rytec“. Ale čo je žena, ktorá ryje? Ženská podoba slova rytec

Zmrznú, zamrznúť

Od poslucháča Vojtech Kovácsa prichádza do našej rubriky mráz... Sibyly Mislovičovej sa pýta na dve mrazivé slovesá. Zmrznú, zamrznúť

Pík epidémie

Už ste zrejme niekedy použili spojenie – „to je teda vrchol...“ Asi ste však nepovedali –„to je teda pík“. Naša poslucháčka si nie je istá, či slovo „pík“ je vhodné, keď chceme hovoriť o vrchole epidémie. Čo si o tom myslí Sibyla Mislovičová? Pík epidémie

„Predaná“ správa

Hneď, ako bude predaná správa – toto spojenie sa nepáči poslucháčke Elene, ktorá ho pomerne často počuje. My jej podnet posúvame Sibyle Mislovičovej. „Predaná“ správa

Cez rok

Môže niečo trvať „cez rok“? Určite áno – len to treba vyjadriť správne. Ako, to povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Cez rok

Rok dozadu

„Predložka pred úplne vykapala“ – takto jednoznačne to s jej používaním v časových súvislostiach vidí poslucháčka Elena Šebová. Stále počúva nie pred rokom, ale „rok dozadu“. Je to pre ňu „nešvár“ a chce vedieť, čo si o tom myslí Sibyla Mislovičová. Rok dozadu

Záleží mi na tom

Závisí na tom alebo závisí od toho? Dnešná otázka pre Sibylu Mislovičovú je stručná a podobná bude aj odpoveď. Záleží mi na tom

Vedieť sa stretnúť

Naša poslucháčka sa stretáva so slovným spojením „viem sa s tebou stretnúť“. Príliš sa jej to nepáči a vie, že u Sibyly Mislovičovej nájde správnu odpoveď. Vedieť sa stretnúť

Predať

Aj napriek úsiliu Sibyly Mislovičovej opakovane odpovedať na poslucháčske otázky sa neraz veci príliš nemenia. Tak je to aj s používaním slova „predať“. Predať

Tatry a vrchy

Pomenovania obcí bývajú častým problémom, ktoré Sibyla Mislovičová v našej rubrike rieši. Aby sa azda iné zemepisné útvary necítili ukrátené, pýta sa náš poslucháč pre zmenu na vrchy a jeden konkrétny raj. Ako je to s veľkými a malými písmenami v týchto prípadoch? Tatry a vrchy

Pochádzam z Lúčok alebo Lúčiek?

Dnes v jazykovej rubrike opäť zemepisná gramatická otázka. Pochádza niekto z „Lúčok“ alebo z „Lúčiek“? Sibyla Mislovičová prichádza s odpoveďou. Pochádzam z Lúčok alebo Lúčiek?

Padnúť alebo spadnúť

Rozdiel iba v jednom písmene, ale aj tak to môže byť odlišný význam. To si myslí náš poslucháč, ktorý by chcel od Sibyly Mislovičovej fundovanú odpoveď, či je rozdiel v slovesách „padnúť“ a „spadnúť“. Padnúť alebo spadnúť

„Pazl“ alebo „pucle“

Keď máme nejaké zahraničné slovo už dlho v našej slovnej zásobe, zvyčajne sa udomácni nejaká jeho verzia. Pri skladačke, ktorá sa píše „puzzle“, to mnohým stále nie je úplne jasné. Akú výslovnosť si zvoliť, to nám povie Sibyla Mislovičová. „Pazl“ alebo „pucle“

Okno alebo oblok

Každý dom aj byt ich má. Pre niekoho je to okno, pre iného oblok. Pre poslucháča Roberta je to dilema: ktoré z týchto slov je správne? Povie nám to Sibyla Mislovičová. Okno alebo oblok

Poveternostné pomery

Niekedy môže mať človek pocit, že jeho reči idú „do luftu“. Sibyla Mislovičová bude rada, ak jej odpoveď na poslucháčsku otázku nepôjde ani do luftu, ani do povetria. Odpovie na otázku, či je správne povedať „poveternostné pomery“ mäkko alebo tvrdo. Poveternostné pomery

V alebo na

Zemepisné názvy sú často námetom pre našu rubriku. Dnes sa Sibyla Mislovičová pozrie na problém, ktorý máte viacerí. Sme "na Liptove" alebo "sme v Liptove"? v alebo na

Rod pri slove Černobyľ

Práve dnes si svet pripomína jadrovú černobyľskú haváriu. Pri elektrárni nemáme pochybnosti, akého je rodu, ale akého rodu je samotné slovo Černobyľ? Pýta sa poslucháč Róbert Sibyly Mislovičovej. Rod pri slove Černobyľ

Dvanástorník

Sibyla Mislovičová je síce doktorka, ale nie doktorka medicíny, no napriek tomu zvládne vyriešiť jeden medicínsky poslucháčsky problém: máme „dvanástnik“ alebo „dvanástorník“? Dvanástorník

Záloh, záloha

Otázky do našej jazykovej rubriky sa dajú nájsť aj v letákoch. Tá dnešná sa týka zálohovania fliaš. Sibyla Mislovičová zodpovie otázku, či je správne „záloh“ alebo „záloha“ za fľašu. Záloh, záloha

Odpusť mi, odpusti mi

Poslucháč Robert z Ružomberka poslal Sibyle Mislovičovej množstvo otázok a tu je jedna z nich. Odpusť mi, odpusti mi

Pamätám sa alebo pamätám si

Poslucháč Robert z Ružomberka si zrejme pamätá, že Sibyle Mislovičovej poslal viacero otázok a jedna z nich je tu teraz: čo je spisovné – pamätám sa alebo pamätám si? Pamätám sa alebo pamätám si

Vlhké, vlhčené

Rodičia malých detí ich poznajú veľmi dobre – utierky na čistenie detských zadočkov. Niekto ich nazýva „vlhké“, niekto „vlhčené“. Ako nám však píše poslucháč Peter Franta, v slovníku nenašiel slovo „vlhčený“. Pýta sa preto Sibyly Mislovičovej, či je tento výraz nespisovný. Vlhké, vlhčené

Jeden vír, druhý výr

Vďaka našej poslucháčke Janke Dobšinskej sa v našej rubrike opäť raz dostávame problému dvoch vírov: jeden s mäkkým a druhým s tvrdým y. Takže – keď nad prachovým vírom preletí lesný výr, ako napísať že oba víry zmizli? Priestor pre Sibylu Mislovičovú. Jeden vír, druhý výr

Sada kľúčov, sada nožov

Naša jazykovedkyňa má niekedy pocit, ako keby hrach na stenu hádzala. Niektoré výrazy totiž ostávajú v spisovnom jazyku, aj keď na ne napríklad aj v tejto rubrike už upozorňovala. Tak je to aj so slovom „sada“. Tentokrát na časté používanie tohto výrazu poukázal poslucháč Miloš z Košíc. Sada kľúčov, sada nožov

Kedy bude

Autorka: Ivana Ilgová, Foto: CANVA

Začínať sa, končiť sa

Pre našu poslucháčku pani Zubkovú znamená dnešná rubrika koniec nejasností so slovesami „končiť“ a „končiť sa“, „začať“ a „začať sa“. Vysvetlí to Sibyla Mislovičová. Začínať sa, končiť sa

Strašne

Ak ste pravidelní poslucháči našej jazykovej rubriky, viete, že slovíčko „strašne“ patrí medzi naše stálice. Obsiahly mail nám tentokrát poslal Vít Prokeš, že ako je to v spojení „strašne mi to chutilo“ alebo „strašne pekné“. Sibyla Mislovičová aj preňho zopakuje, čo na toto slovo hovorí vždy. Strašne

Dve „n“ v prídavných menách

Sibyla Mislovičová dnes poradí, kde má byť koľko písmen „n“. Dve „n“ v prídavných menách

Anjel

Poslucháč Daniel Varga nemá jasno, ako je to s anjelmi: síce sa obvykle toto slovo vyslovuje mäkko, teda „aňjel“, jemu sa zdá., že by to malo byť tvrdo, teda „anjel“. Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Anjel

Suma 480 eur

Naša jazyková rubrika bude dnes plná peňazí. Poslucháčka Linda Vojtylová by rada vedela, či sa suma 480 eur, ak ju treba vypísať slovom, má písať malým alebo veľkým začiatočným písmenom. Jej nadriadený tvrdí, že to má byť veľké písmeno. Ako to rozhodne Sibyla Mislovičová? Suma 480 eur

Odlákavať

Ak si práve robíte čaj, môže svojou vôňou niekoho prilákať. Poslucháčka Katka Lecká sa však dočítala o čaji, ktorého vôňa „odlákava“ myši. Sloveso v tomto tvare ju zaujalo a dáva ho na posúdenie Sibyle Mislovičovej. Odlákavať

Skloňovanie slova piatok

Keby sme chceli dnešnú rubriku trochu odľahčiť, povedali by sme, že s dubom sú večne problémy... Ako sa to prejavuje a aká je dnešná otázka povie Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slova piatok

Druhy zeleru

Pre niekoho botanické, pre iného skôr gastronomické je dnešné jazykové okienko so Sibylou Mislovičovou. Druhy zeleru

Považovať, pokladať

Dnes tu máme dve slová, medzi ktorými sa nevie rozhodnúť poslucháč Robert. Považovať niečo za dobré alebo pokladať niečo za dobré. Rozhodne to Sibyla Mislovičová. Považovať, pokladať

Podmorské živočíchy

Poslucháčska otázka od Dušana Hlatkého nie je ani tak gramatická ako skôr logická. Počul v televízii o neznámych „podmorských“ živočíchoch. Podľa neho by takéto mali žiť pod dnom mora – ak ide o živočíchy v mori, sú to jednoducho morské živočíchy. Čo na to hovorí Sibyla Mislovičová? Podmorské živočíchy

Dehydrovaný

Máme veľkonočný pondelok, deň, keď sa dievky nemôžu sťažovať na nedostatok vody. A keďže v domácnostiach je veľa pohostenia, ani šibači a návštevy by nemali mať problém, že budú dehydrovaní... Alebo dehydratovaní? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Dehydrovaný

minestrone alebo Minestrone?

Dnešná jazyková rubrika bude pripomínať kulinárske okienko. Máme totiž otázku, aké písmeno dať na začiatku názvu polievky. Sibyla Mislovičová berie varechu a ukuchtí nám správnu odpoveď. minestrone alebo Minestrone?

Zmena, smena

Naša poslucháčka Veronika Rácová má pre Sibylu Mislovičovú otázku, ktorú si nesie z kúpeľov. Ide o stravovanie na etapy. V kúpeľnom preukaze je slovo „smena“, v ozname na dverách je „zmena“. Čo z toho je správne? Zmena, smena

„Návidieť“

Máme Svetový deň divadla, a tak trochu divadelná je aj dnešná otázka. Poslucháčka Lívia videla záznam hry Jozef Mak z roku 1995, kde jedna z postáv použila spojenie „Len či ma ty budeš návidieť“. Veľmi sa jej to páčilo a chcela by od Sibyly Mislovičovej vedieť, či je možno takéto slovo použiť. „Návidieť“

Pešo alebo peši

Chôdza je zdravá, o tom niet pochýb, ale v akom gramatickom prevedení je správna: idem „pešo“ alebo idem „peši“? Ideme za Sibylou Mislovičovou, aby na otázku poslucháča Roberta z Ružomberka odpovedala. Pešo alebo peši

Boriť sa s niečím

Možno aj vy sa občas boríte s nejakým jazykovým problémom a vtedy sa s dôverou môžete obrátiť na Sibylu Mislovičovú. Dnes sa bude doslova „boriť“ – práve tak znie totiž otázka: je spisovné „boriť sa s problémom“? Boriť sa s niečím

Zátvorky a bodka

S interpunkčnými znamienkami je niekedy kríž – ako ich umiestniť, aby boli vo vete správne? Zátvorku a bodky uprace Sibyla Mislovičová. Zátvorky a bodka

Ženské priezviská bez –ová

Rozoznať mužské a ženské meno je u nás jednoduché aj vďaka prípone –ová. Sú ale ženy, ktoré ju nepoužívajú. A potom sa často stáva, že ich priezviská ostávajú pri skloňovaní stále v rovnakom tvare. Či to je alebo nie je v poriadku povie Sibyla Mislovičová. Ženské priezviská bez –ová

Rodinné priezvisko

Dnešnú tému v jazykovej rubrike sme už viackrát riešili, ale stále v tom viacerí nemáte jasno. Najmä ak vám rôzni „odborníci“ na slovenčinu hovoria svoj názor. Viac povie Sibyla Mislovičová. Rodinné priezvisko

Skloňovanie slova „pani“

Osloviť niekoho „pani“, ak nepoznáme jej meno, je úplne v poriadku. Lenže ako sa takáto „pani“ správne skloňuje? Ujasniť si to chce poslucháč Ladislav a Sibyla Mislovičová mu vyhovie. Skloňovanie slova „pani“

Tri bodky a bodka

Dnešná rubrika bude doslova „bodkovaná“. Občas totiž máme trochu problémy s množstvom bodiek na konci vety, takže sa na to pozrieme so Sibylou Mislovičovou. Tri bodky a bodka

Uzol v dreve

Žiadne drevo nie je dokonalé a nájsť v ňom suk je úplne bežné. Faktom ale je, že to nie spisovné. Môže byť v dreve napríklad „hrča“? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Uzol v dreve

Dostať niečo z vnútra

V dnešnej jazykovej rubrike ideme so Sibylou Mislovičovou do hocijakého vnútra, aby sme zistili, ako to správne povedať, keď z toho vnútra chceme niečo dostať von. Dostať niečo z vnútra

Správne napísané „V“

Keď niekoho oslovujeme v hovorenom prejav, je úplne jedno, aké V máme pri tom na mysli. Keď však ideme použiť písomný prejav, už to jedno nie je. Kedy napísať veľké „V“, kedy napísať malé „v“. Zorientuje nás Sibyla Mislovičová. Správne napísané „V“

Štikútať, čkať

Možno sa nášmu poslucháčovi Alanovi bude štikútať a možno sa mu bude čkať, keďže ideme odpovedať na jeho otázku. Ako je to s týmito dvomi slovesami? Štikútať, čkať

Obyvateľ obce Dohňany

Názvy miest a obcí vedia potrápiť, ak tam nežijeme. Poslucháčka Norika nežije v Dohňanoch, ale keď tadiaľ nedávno s manželom prechádzala, nevedeli sa zhodnúť, ako sa vlastne správne volajú obyvatelia tejto obce. Sibyla Mislovičová to povie. Obyvateľ obce Dohňany

Zrovnať

Pozornému oku aj uchu nášho poslucháča Ivana máločo ujde a tentokrát nám dáva do pozornosti slovo zrovnať. Podľa neho nie je celkom v poriadku, že vinárky sa môžu „zrovnávať“. Tu je odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Zrovnať

Treba

Slovko „treba“ používame v slovenčine často. Ale často aj vo väzbe „je treba“. Poslucháčka Elena sa Sibyly Mislovičovej pýta, či je to tak správne, alebo je treba hovoriť to inak. Treba

Zbytky

Sibyla Mislovičová si pri niektorých vašich podnetoch občas povzdychne, že má pocit zbytočnosti, keďže o niečom už hovorila viackrát a stále sa to nesprávne používa. Hádam nebude zbytočné povedať si zase raz pár slov o „zbytkoch“. Zbytky

Výstraha čoho

Je v poriadku, keď meteorológovia vydajú „výstrahu silného vetra“? Určite áno, aspoň sa na to môžeme pripraviť – len či je to v poriadku aj gramaticky. To chce od Sibyly Mislovičovej vedieť poslucháčka Veronika. Výstraha čoho

Lokomotíva

Náš poslucháč Alexander je nespokojný s lokomotívou. Nie s nejakou konkrétnou, len s týmto slovom. Má totiž pocit, že by sa malo používať iba slovo rušeň. Veď máme rušňovodiča, rušňové depo... Sibyla Mislovičová má pre neho takúto odpoveď. Lokomotíva

Muffin vs. mafin

Kto má rád koláče, zrejme mu nie cudzí výraz mafin. Malé sladké sústa rada pečie aj poslucháčka Viktória a keďže ich vie upiecť dobre, rada by vedela, aj ako ich správne napísať. Sme už v štádiu „poslovenčenia“? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Muffin vs. mafin

Prelom, prielom

Dve slová, ktoré sú takmer podobné, a preto si ich často pletieme. Platí to napríklad pre prechod a priechod, ale dnes odpovie Sibyla Mislovičová na otázku týkajúcu sa slov prielom a prelom. Prelom, prielom

Hrianka, topinka

Z nejakého zvláštneho dôvodu ľudia okolo mňa používajú slovo „topinka“. Píše nám poslucháč Ondrej a prosí Sibylu Mislovičovú, aby pomenovanie tohto chrumkavého chleba uviedla na správnu mieru. Hrianka, topinka

Prídavné mená odvodené od názvov dní

Opakovanie je matka múdrosti. Pomerne často sa nás pýtate, čo s dňami v týždni, keď od nich chceme odvodiť prídavné mená. Napríklad utorkový alebo utorňajší? Urobíme si v tom poriadok so Sibylou Mislovičovou. Prídavné mená odvodené od názvov dní

Kandidovať za prezidenta alebo na prezidenta?

Čakajú nás prezidentské voľby a to sa odráža aj v našej rubrike. Poslucháčska otázka znie – je kandidát „za prezidenta“ alebo kandidát „na prezidenta“? Kandidovať za prezidenta alebo na prezidenta?

Časom, s časom

Keď niekto zvíťazí v pretekoch, je mu v tej chvíli asi dosť jedno, či zvíťazil „s časom“ alebo „časom. Ale nášmu poslucháčovi to jedno nie je, a tak sa obracia na Sibylu Mislovičovú s otázkou, ako je to správne. Časom, s časom

Množné číslo podstatného mena mäso

Keď ideme na nákup mäsa, zvyčajne si ho pýtame v jednotnom čísle: Prosím si toto mäso. Naša poslucháčka videla v obchode nápis „ponuka prémiových mias“. Trochu ju to zaskočilo a pýta sa Sibyly Mislovičovej, či je toto správny tvar. Množné číslo podstatného mena mäso

Dizajnovať

Otázka pre Sibylu Mislovičovú je aj dnes jednoduchá. Poslucháč sa pýta, či je spisovné slovo „dizajnovať“. Tu je odpoveď. Dizajnovať

Dabér

Dostali sme jednoduchú otázku, ako sa volá herec, ktorý dabuje filmy. Sibyla Mislovičová to vie a povie. Dabér

Priorizovaný

Priorizovaný zoznam, priorizácia investičných projektov... Poslucháč Samuel by od Sibyly Mislovičovej rád vedel, čo presne znamená slovo priorizovaný. Priorizovaný

Dva motocykle

Naša poslucháčka Katka Sučková by od Sibyly Mislovičovej rada vedela, ako je to s motocyklami. V rádiu počula množné číslo „jazdené motocykle“ a na internete našla spojenie „jazdené motocykli“ – s mäkkým i na konci. Naša jazykovedkyňa má v ponuke tretiu možnosť. Dva motocykle

Páchať zverstvá

Niekedy od vás dostávame podnety, ktoré celkom nesúvisia s gramatikou. Taký máme dnes aj od poslucháča Nora Wagnera. Nepáči sa mu výraz „zverstvo“, pretože to považuje sa urážky živočíšnej ríše. Zverstvá predsa pácha iba človek. Čo mu na to povie Sibyla Mislovičová? Páchať zverstvá

Páchať zverstvá

Niekedy od vás dostávame podnety, ktoré celkom nesúvisia s gramatikou. Taký máme dnes aj od poslucháča Nora Wagnera. Nepáči sa mu výraz „zverstvo“, pretože to považuje sa urážky živočíšnej ríše. Zverstvá predsa pácha iba človek. Čo mu na to povie Sibyla Mislovičová? Páchať zverstvá

Barle alebo barly?

Sú slová, pri ktorých si nie sme istí množným číslom. Napríklad také „barle“. Ak sa vám zdá, že to okolo seba počujete práve v takomto tvare, ste na tom podobne ako poslucháč Miloš. Tomu sa to ale nepozdáva, takže si po správne množné číslo zájdeme k Sibyle Mislovičovej. Barle alebo barly?

Barle alebo barly?

Sú slová, pri ktorých si nie sme istí množným číslom. Napríklad také „barle“. Ak sa vám zdá, že to okolo seba počujete práve v takomto tvare, ste na tom podobne ako poslucháč Miloš. Tomu sa to ale nepozdáva, takže si po správne množné číslo zájdeme k Sibyle Mislovičovej. Barle alebo barly?

Barle alebo barly?

Sú slová, pri ktorých si nie sme istí množným číslom. Napríklad také „barle“. Ak sa vám zdá, že to okolo seba počujete práve v takomto tvare, ste na tom podobne ako poslucháč Miloš. Tomu sa to ale nepozdáva, takže si po správne množné číslo zájdeme k Sibyle Mislovičovej. Barle alebo barly?

Máme tipy aj typy

Máme tipy a máme aj typy. To vie aj Igor Cepko, ale keď si v obecnom časopise prečítal vetu, v ktorej bol „typ na darček“, veru sa mu to nepozdávalo. A Sibyla Mislovičová mu dá za pravdu. Máme tipy aj typy

Máme tipy aj typy

Máme tipy a máme aj typy. To vie aj Igor Cepko, ale keď si v obecnom časopise prečítal vetu, v ktorej bol „typ na darček“, veru sa mu to nepozdávalo. A Sibyla Mislovičová mu dá za pravdu. Máme tipy aj typy

Máme tipy aj typy

Máme tipy a máme aj typy. To vie aj Igor Cepko, ale keď si v obecnom časopise prečítal vetu, v ktorej bol „typ na darček“, veru sa mu to nepozdávalo. A Sibyla Mislovičová mu dá za pravdu. Máme tipy aj typy

Petrove pozemky

Sibyla Mislovočová je dnes postavená pred neľahkú úlohu – rozhodnúť susedský spor. Týka sa pozemkov, ale, našťastie, iba v gramatickej rovine. Tu je odpoveď pre poslucháčku Andreu Repákovú. Petrove pozemky

Petrove pozemky

Sibyla Mislovočová je dnes postavená pred neľahkú úlohu – rozhodnúť susedský spor. Týka sa pozemkov, ale, našťastie, iba v gramatickej rovine. Tu je odpoveď pre poslucháčku Andreu Repákovú. Petrove pozemky

Petrove pozemky

Sibyla Mislovočová je dnes postavená pred neľahkú úlohu – rozhodnúť susedský spor. Týka sa pozemkov, ale, našťastie, iba v gramatickej rovine. Tu je odpoveď pre poslucháčku Andreu Repákovú. Petrove pozemky

Oddávať

Pred nami je víkend, určite sa kade-tade po Slovensku budú konať svadby. A na nich bude snúbencov niekto „oddávať“. Poslucháčka Dana Stašková by však bola radšej, keby sa to nedialo – teda len pokiaľ ide o samotné slovo „oddávať“. Súhlasí s ňou Sibyla Mislovičová? Oddávať

Oddávať

Pred nami je víkend, určite sa kade-tade po Slovensku budú konať svadby. A na nich bude snúbencov niekto „oddávať“. Poslucháčka Dana Stašková by však bola radšej, keby sa to nedialo – teda len pokiaľ ide o samotné slovo „oddávať“. Súhlasí s ňou Sibyla Mislovičová? Oddávať

Oddávať

Pred nami je víkend, určite sa kade-tade po Slovensku budú konať svadby. A na nich bude snúbencov niekto „oddávať“. Poslucháčka Dana Stašková by však bola radšej, keby sa to nedialo – teda len pokiaľ ide o samotné slovo „oddávať“. Súhlasí s ňou Sibyla Mislovičová? Oddávať

Kvestúra

Nás poslucháč Milan Jankovič by rád vedel, ako je s útvar, kde sídli kvestor. Pri rektoráte je to jasné, ale je správne aj „kvestorát“? V hre je totiž aj pomenovanie „kvestúra“. Sibyla Mislovičová rozhodne, čo je správne. Kvestúra

Kvestúra

Nás poslucháč Milan Jankovič by rád vedel, ako je s útvar, kde sídli kvestor. Pri rektoráte je to jasné, ale je správne aj „kvestorát“? V hre je totiž aj pomenovanie „kvestúra“. Sibyla Mislovičová rozhodne, čo je správne. Kvestúra

Kvestúra

Nás poslucháč Milan Jankovič by rád vedel, ako je s útvar, kde sídli kvestor. Pri rektoráte je to jasné, ale je správne aj „kvestorát“? V hre je totiž aj pomenovanie „kvestúra“. Sibyla Mislovičová rozhodne, čo je správne. Kvestúra

Aký rod má wifi?

Používame ho už prirodzene, ale pritom sa môže stať, že raz povieme, že je to „to wifi“ a inokedy „tá wifi“. Či má aj wifi zmätky ohľadom svojho rodu, ťažko povedať, ale náš poslucháč ich má, a tak si to upraceme so Sibylou Mislovičovou. Aký rod má wifi?

Aký rod má wifi?

Používame ho už prirodzene, ale pritom sa môže stať, že raz povieme, že je to „to wifi“ a inokedy „tá wifi“. Či má aj wifi zmätky ohľadom svojho rodu, ťažko povedať, ale náš poslucháč ich má, a tak si to upraceme so Sibylou Mislovičovou. Aký rod má wifi?

Aký rod má wifi?

Používame ho už prirodzene, ale pritom sa môže stať, že raz povieme, že je to „to wifi“ a inokedy „tá wifi“. Či má aj wifi zmätky ohľadom svojho rodu, ťažko povedať, ale náš poslucháč ich má, a tak si to upraceme so Sibylou Mislovičovou. Aký rod má wifi?

Chápať, rozumieť

Ak by sme v našej jazykovej rubrike robili hitparádu najčastejšie sa opakujúcich otázok, do prvej trojky by sa určite dostala aj dnešná. Slovesá „chápať“ a „rozumieť“ sa nám tu objavili opäť a je isté, že to nie je naposledy. Takže sa k nim Sibyla Mislovičová opäť vyjadrí. Chápať, rozumieť

Chápať, rozumieť

Ak by sme v našej jazykovej rubrike robili hitparádu najčastejšie sa opakujúcich otázok, do prvej trojky by sa určite dostala aj dnešná. Slovesá „chápať“ a „rozumieť“ sa nám tu objavili opäť a je isté, že to nie je naposledy. Takže sa k nim Sibyla Mislovičová opäť vyjadrí. Chápať, rozumieť

Chápať, rozumieť

Ak by sme v našej jazykovej rubrike robili hitparádu najčastejšie sa opakujúcich otázok, do prvej trojky by sa určite dostala aj dnešná. Slovesá „chápať“ a „rozumieť“ sa nám tu objavili opäť a je isté, že to nie je naposledy. Takže sa k nim Sibyla Mislovičová opäť vyjadrí. Chápať, rozumieť

Lomka

Interpunkčné znamienka neraz robia problém, napríklad správne písanie čiarok. Ale dnes odpovieme na otázku, ktorá sa po čase opäť objavila: šikmá čiarka, pre mnohých „lomítko“. Znovu si so Sibylou Mislovičovou povedzme, ako je to správne. Lomka

Lomka

Interpunkčné znamienka neraz robia problém, napríklad správne písanie čiarok. Ale dnes odpovieme na otázku, ktorá sa po čase opäť objavila: šikmá čiarka, pre mnohých „lomítko“. Znovu si so Sibylou Mislovičovou povedzme, ako je to správne. Lomka

Lomka

Interpunkčné znamienka neraz robia problém, napríklad správne písanie čiarok. Ale dnes odpovieme na otázku, ktorá sa po čase opäť objavila: šikmá čiarka, pre mnohých „lomítko“. Znovu si so Sibylou Mislovičovou povedzme, ako je to správne. Lomka

„Handicapovaný“

Ak má niekto fyzické znevýhodnenie, dlhé roky sa hovorilo, že taký človek je „postihnutý“. S prílevom anglických slov sme začali hovoriť aj to, že je „handicapovaný“. Používame to dodnes a otázka pre Sibylu Mislovičovú znie, ako sa to správne v slovenčine píše. „Handicapovaný“

„Handicapovaný“

Ak má niekto fyzické znevýhodnenie, dlhé roky sa hovorilo, že taký človek je „postihnutý“. S prílevom anglických slov sme začali hovoriť aj to, že je „handicapovaný“. Používame to dodnes a otázka pre Sibylu Mislovičovú znie, ako sa to správne v slovenčine píše. „Handicapovaný“

Šmejd a nepodarok

Keď je niečo nekvalitné, môžeme to počastovať rôznymi pomenovaniami, ale veľmi často sa nám do úst tlačí slovo „šmejd“. Naša poslucháčka by chcela vedieť, či je táto možnosť v slovenčine prípustná. Sibyla Mislovičová odpovie. Šmejd a nepodarok

SMS

Krátke textové správy píšeme už desaťročia, ale ešte stále nemusíme mať celkom jasno, ako sa správne píšu. Poslucháč Miroslav Kubovič by hlavne potreboval vedieť, ako sa to správne píše v odbornej správe. Veľké alebo malé písmená, s pomlčkou alebo bez pomlčky... Vysvetlí Sibyla Mislovičová. SMS

Viď

V textoch sa občas autor odvoláva na prílohu. Je správne napísať „viď príloha“? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová to vidí takto. Viď

Potierať zločin

V novinách si môžeme prečítať kadečo, napríklad aj to, že niekde sa usilujú „potierať zločin“. So Sibylou Mislovičou sa pozrieme, či to je vôbec možné. Potierať zločin

Skloňovanie slova Liesek

Sibyla Mislovičová dnes odpovie na otázku, ktorá sa síce týka meteorologickej informácie, ale našu poslucháčku v nej zaujala gramatická stránka. Skloňovanie slova Liesek

Vždycky

Sú slová, ktoré sa nám už na prvé počutie zdajú nespisovné. Možno to tak vnímate tiež – napríklad pri slove vždycky. Sibyla Mislovičová to vidí takto. Vždycky

Sexi, sexy

Človek, ktorý vyzerá príťažlivo, môže dostať prívlastok „sexi“. Pri vyslovení je to jedno, ale pri písaní môže nastať problém. Má ho aj náš poslucháč, ktorému odpovie Sibyla Mislovičová. Sexi, sexy

Želanie pri rozlúčení

Rozlúčiť sa s niekým znamená aj možnosť niečo pekné mu zaželať. A práve to je občas kameň úrazu, pretože uši našich poslucháčov sú citlivé napríklad na poslovenčené anglické frázy. To je prípad aj dnešnej jazykovej rubriky so Sibylou Mislovičovou. Želanie pri rozlúčení

Vysokoškolské tituly

S vysokoškolskými titulmi to nie je jednoduché. Či už získať ich alebo správne používať. Ak ide o písaný text, sú tam rozdiely. Na poslucháčsku otázku odpovie Sibyla Mislovičová. Vysokoškolské tituly

Hmoždinka

Keď chce Slovák niečo prichytiť o stenu, mal by použiť „príchytku“. Skúste si ju ale v obchode vypýtať, nebudú vám rozumieť – posťažoval sa poslucháč Juraj Oetter. Zistíme teda od Sibyly Mislovičovej, či je český výraz „hmoždinka“ v slovenčine úplne neprípustný. Hmoždinka

Červená čiapočka

Dnešná rubrika bude rozprávková. So Sibylou Mislovičovou sa pozrieme, ako správne písať meno jednej postavičky. Červená čiapočka

Šedý alebo sivý zákal?

V našej jazykovej rubrike so Sibylou Mislovičovou sa občas dostaneme do oblasti medicíny, ktorá má svoje zaužívané pojmy. Jeden z našich poslucháčov má problém so zákalom. Nie zdravotný, ale gramatický. Šedý alebo sivý zákal?

Ako skloňujeme princezné?

Keď nastane čas karnevalov, možno budete mať doma malé „princezny“. Napriek tomu, že v slovenčine nič také mať nemôžeme. Viac Sibyla Mislovičová. Ako skloňujeme princezné?

„Nezávratný“ a závratný

Keď je niečo závratné, môže byť niečo aj „nezávratné“? Zaujímavé otázka pre Sibylu Mislovičovú. „Nezávratný“ a závratný

Preteky, pretek

Keď sú športovci vo víre športového zápolenia, asi majú iné starosti, ako uvažovať, ako sa toto zápolenie povie spisovne. Pre diváka však môže byť otravné, ak neustále počúva, že toto je dobrý „pretek“. Dúfame, že vysvetlenie od Sibyly Mislovičovej len tak nepretečie cez uši tých, ktorí toto slovo používajú. Preteky, pretek

Začať, začať sa

Všade navôkol sa veľmi často používa spojenie „schôdza začala“. Poslucháčka Elena prosí Sibylu Mislovičovú, aby to opäť raz uviedla na pravú mieru. Začať, začať sa

Skloňovanie názvov Čadca a Revúca

Prečo sa zdanlivo podobné slová Čadca a Revúca skloňujú podľa rozdielnych vzorov? Náš poslucháč sa odpoveď na svoju otázku dozvie od Sibyly Mislovičovej. Skloňovanie názvov Čadca a Revúca

Slovesá topiť a kúriť

Keďže je zima, dobre padne teplo v príbytkoch. Tepla, topenia a kúrenia sa týka aj poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú. Slovesá topiť a kúriť

Dolná a Horná Krupá v množnom čísle

Poslucháč Roman Juriš by rád mal jasno, ako je so skloňovaním obcí, ktoré majú v názve Krupá. Keď pršalo v Hornej aj Dolnej Krupej, ale za nimi už bola suchá cesta, ako to vyjadriť v množnom čísle? Opýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. Dolná a Horná Krupá v množnom čísle

Norka

Niekedy nás niečo v slovenčine môže prekvapiť. Napríklad, že niečo, čo poznáme v ženskom rode, môže mať aj mužský. To je prípad poslucháčskej otázky, na ktorú odpovie Sibyla Mislovičová. Norka

Polhodina

Jeden časový úsek a dva spôsoby jeho vyjadrenia. Poslucháčke Alene Grešlíkovej sa však celkom nepozdáva, ako sa v médiách hovorí o polhodine. Vysvetlí to Sibyla Mislovičová. Polhodina

Bez rol

Naša poslucháčka Dagmar nám poslala viacero podnetov, jeden z nich je tak trochu divadelný. Bez rol

Vyhratý, vyhraný

Začína sa nám ďalší rok, v ktorom sa opäť bude športovať a náš poslucháč nevie, čo je správne: zaželať veľa vyhratých alebo vyhraných zápasov? Povie nám to Sibyla Mislovičová. Vyhratý, vyhraný

2023

Silvestrovská Slovenčina na slovíčko

Nahrávanie našich jazykových rubrík býva vo veselom duchu. Ivana Ilgová a Sibyla Mislovičová vám ponúkajú pohľad „ do zákulisia“ – aj jazykovedkyňa si vie pekne potrápiť vlastný jazyk. Silvestrovská Slovenčina na slovíčko

Šibalstvo

Sú slová, ktoré sa nevyskytujú až tak často, a preto môžu spôsobiť nedorozumenie. Sibyla Mislovičová má odkaz pre poslucháčku Dagmar, či slovo šibalstvo naozaj niekto z jej okolia oprávnene považuje za archaické. Šibalstvo

Limit, limita

Poslucháčka pani Šmatlavová má zaujímavú otázku: Je správne limit alebo limita? Čo jej odpovie Sibyla Mislovičová? Limit, limita

Skloňovanie podstatného mena Hybe

Ani jeden rok bez obce Hybe – takto s nadhľadom môžeme okomentovať jednu zo stálic v našej jazykovej rubrike. So skloňovaním tohto názvu sa ustavične všelikde pasujú a poslucháč Tomáš si to všíma v dopranom servise. Sibyla Mislovičová sa zase raz bude opakovať. Skloňovanie podstatného mena Hybe

Ďumbier, zázvor

K vašim sviatočným ránom určite patrí aj čaj. Ten dnešný budeme servírovať s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Ďumbier, zázvor

Pozlátko

Vianočné skladby počuť všade navôkol a kto sa nenechá iba unášať ich náladou, ale sleduje aj text, môže natrafiť na drobnú chybu. Tak je to aj so skladbou, v ktorej sa „pozlátko ligoce“. Pre poslucháčku Máriu má Sibyla Mislovičová takýto odkaz. Pozlátko

Vianoce a vianočné sviatky

Poďme si zopakovať každoročne sa opakujúcu tému v našej rubrike – správne písanie slova Vianoce. Tentokrát sa ozvala poslucháčka Mária Raschmanová, ktorá učiteľku svojho vnuka upozorňovala, že toto slovo nenapísala správne. So Sibylou Mislovičovou si to teda povedzme znovu. Vianoce a vianočné sviatky

Predčasniatko

Sú také maličké, že každému je hneď jasné, že sa narodili predčasne. V médiách sa môžeme stretnúť s tým, že ich nazývajú predčasniatkami. Poslucháčka Vlasta Gálisová by rada vedela, či je tento výraz správny. Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Predčasniatko

Preživší

Ak sledujeme dianie vo svete, môžeme neraz natrafiť na slovo preživší. Aj keď ho už nejaký čas počúvame, našej poslucháčke nie je jasné, či je to správny výraz. Čo povie Sibyla Mislovičová? Preživší

Emočný a emocionálny

Keď je niečo spojené s citmi, emóciami, je to emocionálne alebo emočné? Na poslucháčsku otázku dá vecnú odpoveď Sibyla Mislovičová. 102312200652; slovenčina

Súčasnosť, súčasný

Poslucháčka Viera Raschmanová nám napísala, že učiteľka jej vnuka použila slovo „súčastný“. Bola by rada, keby jej aj naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová potvrdila, že to nie je správne. Súčasnosť, súčasný

Bez makróniek

Vianočné pečenie je v plnom prúde. Nezaobídeme sa bez medovníkov, vanilkových rožkov... a niekto aj bez makróniek. Sibyla Mislovičová dostala otázku, či je toto správny tvar. Tak ideme zistiť. Bez makróniek

Ostať, zostať

Čo zaujíma našu poslucháčku, to nám povie sama jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Ostať, zostať

Tamtéž

Napísať diplomovú prácu nie je jednoduché. Mala by byť stopercentná obsahovo aj gramaticky. Čo v prípade, keď tam chceme dať odkaz, ktorý v Česku poznajú ako „tamtéž?“ Keďže ide o diplomovú prácu síce v slovenčine ale na českej univerzite, má s tým poslucháčka Katka Nemcová problém. Dáme slovo Sibyle Mislovičovej. Tamtéž

Merítko

Naša poslucháčka Mária nám poslala výčitku, že v našom vysielaní začula slov „merítko“. Musím uznať, že výčitka je oprávnená. Potvrdí to aj Sibyla Mislovičová. Merítko

Skloňovanie „euro“

Od pani Márie sme dostali „dva milióny euro“. Teda iba ako podnet do jazykovej rubriky so Sibylou Mislovičovou. Skloňovanie „euro“

Zámená naň, naňho

Pravidelné opakovanie je občasným úkazom v našej rubrike. Dnes sa teda opäť pozrieme na slová naň, naňho, keďže sme znovu dostali podnet, aby sme to vysvetlili. Urobí to Sibyla Mislovičová. Naň, naňho

Skloňovanie mien Sabo, Tiso

Skloňovanie mien robí problémy neustále a dnes by poslucháčka Mária Tarandová rada vedela, či najmä starší ľudia, od ktorých to počuje, správne skloňujú mená Sabo – Sabu, alebo Tiso – ulica Jozefa Tisu. Odpovie Sibyla Mislovičová. Skloňovanie mien Sabo, Tiso

Variť s kurkumou

Dnes budeme so Sibylou Mislovičovou variť. Poslucháčka Iveta Lindová si myslí, že by sa nemalo variť „s kurkumou“, ale „z kurkumy“. Je to tak? Variť s kurkumou

Sloveso vypadať

Náš poslucháč Jaroslav Brodniansky má zákazníka, ktorý ho upozornil na chybu vo vete: „Pokiaľ máte záujem, aby vaše fotografie vypadali presne ako tie, ktoré držíte v rukách...“ Ako píše – viem, že slovo vypadať je čechizmus – a pýta sa Sibyly Mislovičovej, či sa aj tak nemôže používať bežne v textoch. Sloveso vypadať

Majte pekný deň!

Zaželať niečo pekné je vždy slušné, ale poslucháčka Anna Slamková má k jednému typu želania výhrady. Majte pekný deň! Rovno sa pýta Sibyly Mislovičovej, či už toto frekventované slovné spojenie má súhlas jazykovedcov. Majte pekný deň!

Potýkať sa

Je možné sa s niečím potýkať? Možné to je, len či je to aj gramaticky správne, povie Sibyla Mislovičová. Potýkať sa

Zlacniť, zlacnieť

Ako je to s cenami bytov v súčasnosti? Môžu byty zlacniť? – pýta sa poslucháč Vladimír Devečka. Nemali by skôr zlacnieť? Rozdiel v jednom písmene, ale je to významový rozdiel, ako povie Sibyla Mislovičová. Zlacniť, zlacnieť

Toriet, tort

Naša poslucháčka Dana Kotorová si rada pozrie reláciu Pečie celé Slovensko a všimla si, že moderátor viackrát použil spojenie zdobenie toriet. Zdá sa jej, že správne by malo byť zdobenie tort. Sibyla Mislovičová má pre poslucháčku takúto odpoveď. Toriet, tort

Na zdravie!

Keď niekomu chceme pripiť alebo zaželať, často povieme na zdravie. Otázka znie, či sa toto želanie píše spolu alebo oddelene. Pozrieme sa na to spolu so Sibylou Mislovičovou. Na zdravie!

Udeliť

Môžeme dostať pokutu? Isteže áno. Ale môže nám ju niekto „udeliť“? Na túto poslucháčsku otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Udeliť

Žiadúci alebo žiaduci?

Naša poslucháčka by rada vedela, ako je to správne so slovom „žiadúci“. Ona sama si pamätá, že ho vždy hovorila s dĺžňom a teraz sa píše bez dĺžňa. Požiadali sme o odpoveď Sibylu Mislovičovú. Žiadúci alebo žiaduci?

Napomáhať

Aj vy obvykle používate spojenie „napomáhať niečomu“? Možno budete prekvapení, že pôvodne bola správna väzba iná. Viac Sibyla Mislovičová. Napomáhať

Motorkovať sa

Nášho poslucháča zaujíma, keď je majiteľ motorky a jazdí na nej, či sa môže „motorkovať“. Sibyla Mislovičová má preňho takúto odpoveď. Motorkovať sa

Po vzore

Pre mnohých z vás je naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vzorom pre spisovné vyjadrovanie. mali by sme hovoriť „po jej vzore“? Práve s týmto spojením súvisí poslucháčska otázka. Po vzore

„K dostaniu“

Je v poriadku, ak je niečo „k dostaniu“? Z hľadiska spokojnosti zákazníka určite, z hľadiska jazykového ani veľmi nie, čo potvrdí aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „K dostaniu“

„Pretek“

Opakovanie je matka múdrosti a tak si zopakujeme, ako je to pri športovom zápolení. Opakovane sa na to pýtate Sibyly Mislovičovej. „Pretek“

Doťahovať, dočahovať

Sibyla Mislovičová dnes porovná dve slovesá, ktoré sa líšia iba jedným písmenkom. Doťahovať, dočahovať

Nastúpiť na alebo do

Keď nastupujeme, môžeme nastúpiť „do“ alebo „na“. V prípade výkonu trestu je to ako? Tak znie poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú. Nastúpiť na alebo do

„Doniesol som tovar zajtra.“

Sibyla Mislovičová nám dnes sama povie, aký podnet dostala do jazykovej rubriky. „Doniesol som tovar zajtra.“

Z hotela, z hotelu

A alebo u? Z hotela či z hotelu? Toto by rád vedel poslucháč Štefan, pretože jemu sa pozdávajú obe koncovky. Ako je to v tomto prípade, povie Sibyla Mislovičová. Z hotela, z hotelu

Hmla sa rozpustila

Hmla vie narobiť šarapatu, to vedia najmä vodiči. Ale jeden z nich, náš poslucháč Ondrej, si nie je istý, či sa hmla môže rozpustiť alebo rozplynúť. Má to súvis so skupenstvom? Odpovie Sibyla Mislovičová. Hmla sa rozpustila

Výslovnosť skratky OECD

So skratkami to nie je vždy jednoduché. Niektoré zvykneme vyslovovať po anglicky, iné po slovensky. Poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú je konkrétna: Čo so skratkou OECD? Výslovnosť skratky OECD

Pyžama, pyžamo

Ľudia o sebe obyčajne vedia, akého sú rodu. Úbor na spanie však môže byť zmätený. Niekto mu hovorí pyžamo, niekto pyžama... Čo odporučí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Pyžama, pyžamo

Za prvé

Náš poslucháč Peter Bella vie, že sme jeho podnet už v našej rubrike mali, ale keďže frekvencia jeho výskytu sa nemení, opäť posúva Sibyle Mislovičovej slovné spojenie za prvé, za druhé. Za prvé

Miešaný, zmiešaný

Niečo môžeme miešať, niečo môžeme zmiešať. Je v tom rozdiel? Na poslucháčsku otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Miešaný, zmiešaný

Kartať, kartovať

Nevieme, či poslucháč Matúš Lehet vášnivo rád hrá karty alebo chce byť iba zorientovaný v tejto problematike. Pýta sa, či je možné povedať – kartám alebo kartujem karty? So Sibylou Mislovičovou si teda dáme jednu jazykovú partičku. Kartať, kartovať

Opitý otec alebo syn?

Otec zbil svojho syna, pretože bol opitý. S takou vetou sa stretla poslucháčka Veronika a nie je jej jasné, kto vlastne bol opitý. Príde na to Sibyla Mislovičová? Opitý otec alebo syn?

Prestrelka sa tiahla

Sledovať hokej znamená všimnúť si aj vyjadrenia, ktoré sa nakoniec objavia v našej jazykovej rubrike. To je prípad poslucháča Romana Porubského. Všimol si komentár – gólová prestrelka sa tiahla do tretej tretiny. Je takéto vyjadrenie správne? Prestrelka sa tiahla

„Tuniačia“ nátierka

Dnes bude naša jazyková rubrika so Sibylou Mislovičovou gastronomická. Ideme si urobiť tuniakovú nátierku. Ale poslucháčka Alena by chcela vedieť, či je možné urobiť aj „tuniačiu“ nátierku, ako sa o tom diskutuje v jednej skupine na sociálnej sieti. Tuniačia nátierka

Vykanie

Vykanie – večná jazyková téma. Každú chvíľu nás upozorníte na príklady, ktoré sa stanú pri vykaní aj profesionálom v médiách. Je teda načase opäť si to Sibylou Mislovičovou zopakovať. Vykanie

Slovenčina ako najťažší jazyk na svete?

Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová dostáva občas aj nie celkom „jazykové“ otázky. Tá dnešná od Kataríny Gombalovej je z tohto súdka. Katka píše – natrafila som na príspevok „Slovenčina je najťažší jazyk na svete“. Je to skutočne pravda? Slovenčina ako najťažší jazyk na svete?

Pŕhľava alebo žihľava

Otázku našej poslucháčky sme už kedysi rozoberali, ale keď to zrejme vtedy nepočula a teraz pomerne nutne potrebuje pre jednu prácu vedieť, čo je správny výraz, pýtame sa opäť Sibyly Mislovičovej: Máme pŕhľavu alebo žihľavu? Pŕhľava alebo žihľava

Na Táloch, na Táľoch

Na južnej strane pod Chopkom je lokalita Tále. To je všeobecne známe. Vie to aj poslucháč Marián Dluhý. Nie je mu však jasné, či má napísať usporiadame podujatie na Táloch alebo na Táľoch. Ide teda o l alebo ľ v tomto prípade. Ktorú verziu odporúča Sibyla Mislovičová? Na Táloch, na Táľoch

Vznesené obvinenie

Poslucháč Gabriel Pšenák je presvedčený, že slovné spojenie „bolo vznesené obvinenie“ je nesprávne. A čaká, že mu to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová potvrdí. Urobí tak alebo nie? Vznesené obvinenie

Potencionálny alebo potenciálny?

Opäť sa nám do jazykovej rubriky zatúlala dvojica slov, ktorá robí trošku problémy. Potenciálny a potencionálny. Naša poslucháčka okolo seba často počúva jedno aj druhé, a tak nezaškodí znovu zopakovať, že jedno z nich nie je správne. Sibyla Mislovičová povie ktoré. Potencionálny alebo potenciálny?

Skloňovanie priezviska Hangai

Sibyla Mislovičová dnes odpovie na otázku poslucháča, ktorý si nevie poradiť s vlastným priezviskom. Skloňovanie priezviska Hangai

Mesto Martin

Dnes sa budeme zaoberať Martinom. Nie ľudským, ale geografickým. Poslucháčka Zdenka chce vedieť, či je na hlavičkách zmlúv správne napísané mesto Martin alebo Mesto Martin. Či má byť podstatné meno mesto v tomto prípade s veľkým alebo malým začiatočným písmenom. Dáme priestor Sibyle Mislovičovej. Mesto Martin

Do Čičmian

Aj dnes sa pristavíme pri jednom zemepisnom názve. Pni Mária pripravuje turistickú pozvánku a nevie, či „do Čičmian“ alebo „do Čičman“. Pozná dokonca aj verziu „do Čičmán, ktorú používajú jej starí rodičia. Čo odporučí Sibyla Mislovičová? Do Čičmian

Do Močenka, do Močenku

Chystá sa dnes niekto z vás do Močenka? Alebo by ste radšej išli do Močenku? Jedno písmenko – a zamestnáva to myseľ poslucháča Petra Sýkoru. Opýtame sa Sibyly Mislovičovej, ktorá verzia je správna. Do Močenka, do Močenku

Myčka riadu

Tak čo, máte za sebou už rannú kávu? A šálku máte umytú? Využili ste myčku riadu, alebo umývačku riadu? Sibyla Mislovičová nám teraz prezradí, ktorý z pojmov je správny. Myčka riadu

Behom dňa

Našu poslucháčku Janku Wagnerovú irituje slovné spojenie, pri ktorom sa vraj veci dajú dohodnúť „behom dňa“. ako nám píše – a čo sme na atletických pretekoch? Ako to teda je?! Hovorí Sibyla Mislovičová. Behom dňa

Nabíjacia, alebo dobíjacia stanica?

Existuje nabíjacia alebo dobíjacia stanica a aké „i“ pri používaní tohto pojmu píšeme. Veľa otázok, na ktoré nám teraz odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nabíjacia, alebo dobíjacia stanica?

Je pravda, že...

Je pravda, že spojenie „je pravda, že“ je nespisovné? Podnet od Márie Minarovičovej nás pobavil a tak sme zisťovali, ako to vlastne reálne je. Slovo má Sibyla Mislovičová. Je pravda, že...

Ako pozlátko

Naša poslucháčka Vilma nám napísala, že sa jej nepáči, keď mnohí televízni komentátori hovoria o tom, že niečo je iba „ako pozlátko“. Nepáči sa jej rod tohto slova. Čo na to Sibyla Mislovičová? Ako pozlátko

„Zjednoduchšiť“

Môžeme niečo „zjednoduchšiť“? A môže byť niečo „ťachšie“? Takéto slová počuje vo svojom okolí naša poslucháčka Janka – a dokonca denne od fyzioterapeutov pri manželovom cvičení. Sibyla Mislovičová na to hovorí toto. „Zjednoduchšiť“

„Aj keby príde búrka“

Naša poslucháčka Janka Kovaľová si vypočula pieseň od Kaliho a Tiny, v ktorej sa spieva „aj keby príde búrka“. Vôbec jej to gramaticky nesedí a Sibyla Mislovičová jej dáva za pravdu. „Aj keby príde búrka“

Padlbordovať sa

Od Petra Sitára máme dve slovesá, ktoré dáva do pozornosti Sibyle Mislovičovej: kajakovať sa a padlbordovať sa. Pre jeho uši to neznie spisovne. Môžeme ich používať alebo nie? Padlbordovať sa

Sloveso mackať

Dnes máme tip na slovíčko, ktoré dcére našej poslucháčky Anny Kopčákovej neuznala učiteľka slovenčiny. Ide o slovo mackať – pričom učiteľka je presvedčená, že správne je „mačkať“. Presvedčí ju Sibyla Mislovičová o opaku? Sloveso mackať

Pri auto, pri zámok

Opäť sa raz so Sibylou Mislovičovou pristavíme pri predložkách. Poslucháč Milan a jeho priateľka sa hašteria, či je správne – postavím ti kufor k autu, alebo postavím ti kufor pri auto. Pri auto, pri zámok

„Spýtať sa otázku“

V rámci predvolebných debát sa toho moderátori veľa pýtali. A často sa „pýtali otázku“. Je to tak v poriadku? – znie poslucháčska otázka a takto znie odpoveď Sibyly Mislovičovej. „Spýtať sa otázku“

Muffin, mafin

Sibyla Mislovičová má dnes odpoveď pre všetkých, ktorí idú cez víkend piecť a uvažujú, či to budú „muffiny“ alebo „mafiny“? Muffin, mafin

Hronecký, hrončiansky

Dnes máme odpoveď pre poslucháčku, ktorá možno býva v Hronci – a možno nie. Napriek tomu je zvedavá na správnu podobu prídavného mena od názvu Hronec. Čo jej odpovie Sibyla Mislovičová? Hronecký, hrončiansky

Vzmužiť sa

Občas od vás dostaneme aj vtipné námety do jazykovej rubriky, ako napríklad tento: ak máme slovo „vzmužiť sa“ ako by mala znieť verzia pre ženu. Ako sa má žena vzmužiť? Pobavilo to aj Sibylu Mislovičovú. Vzmužiť sa

Hbité prsty

Keď niekedy sledujeme, ako rýchlo dokážu hudobníci prepletať prstami, je nám jasné, že to nie je lentak. Chce to veľa cvičenia, aby prsty hudobníka boli „hbité“. Môžu však vôbec také byť? To je otázka pre Sibylu Mislovičovú. Hbité prsty

Mať namále

Už sa vám niekedy stalo, že ste mali „namále“? Poslucháčka Ľubica má za sebou čerstvú skúsenosť tohto druhu a rada by vedela, či ju vlastne pomenovala správne. Čo by odporučila Sibyla Mislovičová? Mať namále

Mať navrch

Jeden z našich poslucháčov je fanúšik športových prenosov a všimol, si, že komentátori často používajú spojenie: „Mal navrch. Nemyslím si, že je to slovenské spojenie,“ píše. Čo si myslí Sibyla Mislovičová? Mať navrch

„Mašlovačka“

Ak sa chystáte piecť, možno ju vezmete do ruky. „Mašlovačka“ sa pri pečení zíde. Používa ju aj naša poslucháčka Zdenka, ale Sibyla Mislovičová jej povie, že by bolo lepšie používať iné slovo. „Mašlovačka“

Vokalizácia predložiek

Zo základnej školy si mnohí pamätáme, že máme pád inštrumentál – s kým, s čím. A pamätáme si aj to, že niekedy treba predložku „s“ vokalizovať. Konkrétnu poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Vokalizácia predložiek

Zažívanie a trávenie

Keď niečo zažívame alebo trávime, je to to isté? Sú obe slová vhodné na pomenovanie procesov v našich útrobách? Poslucháčke Alene odpovie Sibyla Mislovičová. Zažívanie a trávenie

„Madlo“

„Zdá sa mi, že slovo madlo je nespisovné. Čím ho najlepšie nahradiť?“ Poslucháčovi odpovie Sibyla Mislovičová. „Madlo“

Predsavziať si

Niekedy by bolo dobré, keby sme si predsavzali, že si budeme pamätať, čo v tejto rubrike Sibyla Mislovičová hovorí, aby sme jej nemuseli vždy po čase klásť rovnakú otázku... Aj tá dnešná je z kategórie už viackrát zodpovedaných, ale opäť sa na to pýtate: existuje budúci čas slovesa predsavziať si? Predsavziať si

Smoothie

Kedysi sme hovorili ovocné koktaily. Dnes sme si na zdravé zmixované nápoje z ovocia či zeleniny požičali názov z angličtiny. Otázka znie: Ako sa správne píše a akého je rodu? Sibyla Mislovičová ide z mixéra naliať odpoveď. Smoothie

„Potápač ide potápať“

Sú vety alebo slovné spojenia, ktoré nám už na prvé počutie pripadajú neúplné. Naša poslucháčka videla titulok – Potápač ide potápať. Či je táto veta v poriadku, sa pýta Sibyly Mislovičovej. „Potápač ide potápať“

V e-maile, v e-maili

Máme ich tu síce desaťročia, ale stále si zjavne nie sme úplne istí ich správnym pravopisom. Tak sa teda na otázku týkajúcu sa emailov opäť raz pozrieme so Sibylou Mislovičovou. V e-maile, v e-maili

Posledný, ostatný

Pani Ivete Bukovičovej dnes pomôžeme so zásadným problémom. Čo je správne – posledný alebo ostatný? Táto otázka patrí medzi stálice našej jazykovej poradne, a tak na ňu Sibyla Mislovičová opäť odpovie. Určite nie poslednýkrát. Ani ostatný. Posledný, ostatný

„Zintenzívnievať“

Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová si poradí s každou vašou otázkou. Od poslucháča Petra dostala podnet na slovo, ktoré nie je problematické gramaticky, ale skôr artikulačne. „Zintenzívnievať“

Bezvnuký

Originálnu otázku má pre Sibylu Mislovičovú poslucháč Anton. Môže v prípade, že nemá vnúčatá, povedať, že je "bezvnuký"? Bezvnuký

Sme sympatický národ

Sú Slováci „sympatický“ alebo „sympatickí“ národ? Pri výslovnosti je jedno, aké i je v slove „sympatický“, ale poslucháč Dalibor Bariak by to aj tak rád vedel. Vzťahuje sa prídavné meno k Slovákom alebo k národu? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Sme sympatický národ

Župa, župan

Náš poslucháč Peter má pocit, že jedno slovo sa u nás používa nesprávne: konkrétne slovo župan. Jednoducho mu to evokuje časť odevu a nie predsedu vyššieho samosprávneho kraja, takže ho to dosť vyrušuje. Čo si o tom myslí Sibyla Mislovičová? Župa, župan

Nový školský rok

Dnešná otázka je veľmi aktuálna pre tisíce detí, rodičov, učiteľov. Ak sa medzi nimi nájde niekto, kto si podobne ako náš poslucháč Alexander nebude istý, ako sa správne píše spojenie „nový školský rok“, Sibyla Mislovičová povie. Má tam byť veľké písmeno N? Nový školský rok

Potýkať sa, potýčka

V živote to už tak chodí, že cesta nie je hladká a priamočiara, ale že sa človek musí so všeličím „potýkať“. V súkromí aj v práci. na toto sloveso sa pýta náš poslucháč a Sibyla Mislovičová má pre neho odpoveď. Potýkať sa, potýčka

Liekáreň

Prečo „lekáreň“ nie je „liekáreň“? Tak znie poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú, ktorá podnet v tomto duchu nedostala prvýkrát. Je teda čas na ňu odpovedať. Liekáreň

Štyri ročné obdobia

Dnes máme zaujímavú otázku z hudobného súdka. Poslucháč Dušan Hustý by chcel od Sibyly Mislovičovej vedieť, či môžeme Vivaldiho skladbu Štyri ročné obdobia ohlásiť aj „Štvoro ročných období“. Naša jazykovedkyňa to vidí takto. Štyri ročné obdobia

Kolorizovať

Ak dáme dieťaťu do ruky farbičky, obyčajne povie, že si ide vyfarbovať. naša poslucháčka jarka by však rada vedela, či si môžeme niečo „kolorizovať“. V slovníku totiž našla iba sloveso „kolorovať“. Ako to teda je? Sibyla Mislovičová to vie. Kolorizovať

Kolečko

Dnes si v našom jazykovom okienku trošku zabeháme. A Sibyla Mislovičová jednému bežcovi vysvetlí, čo sa vlastne na štadióne behá. Kolečko

Výslovnosť slova Barcelona

Dnes sa pozrieme do Barcelony. Alebo Barselony? Poslucháčsku otázku vyrieši Sibyla Mislovičová. Výslovnosť slova Barcelona

Udržateľný, udržiavateľný

Dve veľmi podobné slová a každý z nich má svoj význam. Poslucháčka Miroslava Bahledová by o slovách udržateľný a udržiavateľný chcela vedieť viac. Odpovie jej Sibyla Mislovičová. Udržateľný, udržiavateľný

Dáme to!

Neboj sa, to dáš! Určite ste sa už neraz stretli s týmto výrazom, ktorý sa hojne používa, ale sú ľudia, ktorí s ním majú problém. Predovšetkým tí skôr narodení, ktorým to občas píli uši. Bude jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová zhovievavá? Dáme to!

Nadbytočné používanie zámen

Jeden z našich poslucháčov nás upozornil na jazykový balast. Všíma si ho v neformálnom prejave, ale napríklad aj v spravodajstve. Čo na to hovorí Sibyla Mislovičová? Nadbytočné používanie zámen

Na Liptove, v Liptove

Vrátili ste sa práve z Liptova? Možno aj vám padne vhod objasnenie, kde ste vlastne boli: na Liptove alebo v Liptove? S riešením jazykovej otázky prichádza Sibyla Mislovičová. Na Liptove, v Liptove

Prohibovať niečo

Zaujímavú otázku má poslucháčka Hana Adamová. Okrem zákazu niečoho by zrejme rada použila aj spojenie prohibícia niečoho. Dá sa to? Existuje aj sloveso prohibovať niečo? Sibyla Mislovičová to vidí takto. Prohibovať niečo

Výslovnosť „double bind“

Vyzerá to tak, že naša poslucháčka Andrea si trochu pomýlila jazyky. Chcela by vedieť, ako sa správne vyslovuje anglické spojenie „double bind“ – dvojitá väzba. „Dabl bajnd“ alebo „dabl bind“? Sibyla Mislovičová má jednoduchú odpoveď. Výslovnosť „double bind“

Rozložníkovci alebo Rozložníkoví

Spoločné priezvisko robí občas problémy. Miroslav Panov by chcel vedieť, či je správne Mária a Michal Rozložníkovci, Rozložníkoví, Rozložníkovi. Keďže ide o nápis na náhrobnom kameni, je to z pohľadu Sibyly Mislovičovej trochu špecifické. Rozložníkovci alebo Rozložníkoví

Posledný alebo ostatný

Sú veci, ktoré zjavne vyžadujú pravidelné opakovanie. Napríklad niektoré jazykové podnety. Na dnes si jeden z nich prichystala Sibyla Mislovičová. Posledný alebo ostatný

Plzeň ako pivo

Môžem si dať dva „plzne“ alebo dve „plzne“. To je otázka od nášho poslucháča, ktorá Sibylu Mislovičovú celkom pobavila. Necíti sa totiž povolaná na to, aby určovala, koľko piva kto znesie. Povolaná je však aspoň na zhodnotenie gramatickej stránky tejto otázky. Plzeň ako pivo

Môžu ceny „zdražieť“?

Niekedy sa aj v titulkoch objavia slovné spojenia, ktoré sú prinajmenšom diskutabilné. A keďže sú v titulku, hneď udrú do očí. Tak je to aj v prípade spojenia, že „ceny opäť zdraželi“. Nášmu poslucháčovi sa to zdá ako nezmysel a rád by poznal názor Sibyly Mislovičovej. Môžu ceny „zdražieť“?

Ako sa nazýva obyvateľ Banky?

Keď cestujete po Slovensku, môže vám to vnuknúť námet do jazykovej rubriky. Napríklad ako znie správne obyvateľ obce Banka. S trochou humoru by sme mohli povedať, že je to predsa Bankár, ale Sibyla Mislovičová povie, ako je to naozaj správne. Ako sa nazýva obyvateľ Banky?

Násobné číslovky raz a -krát

Sibyla Mislovičová sa v pravidelných intervaloch venuje podnetom, ktoré sme už síce rozoberali, ale neustále sa vo vašich otázkach opakujú. Dnes sa teda pozrieme a zopakujeme si, ako je to správne s písaním násobných čísloviek -krát a raz. Násobné číslovky raz a -krát

Výslovnosť zámen tie, tieto

Byť dokonale zorientovaný v slovenčine je neraz problém aj pre nás Slovákov. Napríklad pri zámenách tie, tieto. Niekto ich vyslovuje tvrdo, niekto mäkko. Ako to má byť správne a prečo je to tak? Poslucháčsku otázku sme posunuli Sibyle Mislovičovej. Výslovnosť zámen tie, tieto

K, ku

Dnes sa Sibylou Mislovičovou pozrieme na predložky „k“ a „ku“ . Viacerí z vás máte trošku zmätky, ktoré vokalizovať a ktoré nie. K, ku

Chipsy alebo čipsy?

Vieme, že nie sú práve najzdravšie, ale občas si ich celkom radi chrúmeme... Poslucháčska otázka znie, či si pochutnávame na „chipsoch“ alebo „čipsoch“. Čo z toho odobrí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Chipsy alebo čipsy?

Byť na niekoho benevolentný

Je dobré, keď sme na niekoho benevolentní? Podľa nášho poslucháča áno – a podľa jeho kolegu nie. Kto má v tomto prípade pravdu? Rozhodne to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Byť na niekoho benevolentný

Množné číslo slova „spektabilita“

Ak ste už boli niekomu na promóciách alebo máte za sebou svoje vlastné. Zrejme ste si všimli viaceré slávnostné oslovenia. Pristavíme sa pri nich so Sibylou Mislovičovou. Množné číslo slova „spektabilita“

Vzhliadnuť, zhliadnuť

So Sibylou Mislovičovou sa dnes pozrieme na dve slovesá, ktoré sa občas používajú v nesprávnom význame. Vzhliadnuť, zhliadnuť

Na Slovensko

Kam všade už ste cestovali? Do Talianska? Do Česka? Do Ameriky? A potom ste sa vrátili domov. Čiže „na Slovensko“. Nie „do Slovenska“. Aj naša poslucháčka Lýdia Miháliková vie, že to je takto, ale nevie prečo. Odpoveď má pre ňu Sibyla Mislovičová. Na Slovensko

Do 13,30

Dnes sa Sibylou Mislovičovou pozrieme na správny a nesprávny zápis času. Otázka je: čiarka alebo bodka? Do 13,30

Pastový med

Dnes máme otázky z včelárskeho súdka. Martin Kormendy je včelár a medzi jeho zákazníkmi prebieha debata, či je jeho med „pastový“ alebo „pastovaný“. Martin sa prikláňa skôr k pastovému. Čo odporúča Sibyla Mislovičová? Pastový med

Mesto Prešov alebo mesto Prešov

Aký je rozdiel pri písaní všeobecných a vlastných podstatných mien? Učia sa to už deti na základnej škole, ale zjavne v tom úplne jasno nemá poslucháč Ivan Kušnír. Chce od Sibyly Mislovičovej vedieť, či je správne „Mesto Prešov“ alebo „mesto Prešov“. Mesto Prešov alebo mesto Prešov

Ambulovať

Ak nechodíte často k lekárom, možno ste ani nepočuli, že existuje sloveso, ktoré zaujalo aj poslucháča Martina Planku. Sibyla Mislovičová však o ňom vie. ambulovať

Na Vrútky

Počas ciest po Slovensku sa môžete stretnúť so slovnými spojeniami, ktoré vám nesedia. Napríklad ísť „na Vrútky“. Logicky by sme mali povedať „do Vrútok“. Sibyla Mislovičová vysvetlí, prečo to tak nie je. Na Vrútky

Chápať, rozumieť

Možno aj vy nechápete, prečo sa niektoré jazykové problémy opakujú stále dokola, keď o nich Sibyla Mislovičová dokola hovorí. Tak je to aj so slovami chápať a rozumieť. Je opäť čas oprášiť ich. Chápať, rozumieť

Mazať či mastiť?

Čo je správne – mazať či mastiť? Ak ide súpravu na to určenú. Pýta sa poslucháč Gabriel Černák, tak ho Sibyla Mislovičová zorientuje. Mazať či mastiť?

Batat, batata

S našou jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou ideme dnes variť. Máme tu totiž otázku na jednu plodinu, ktorá môže mať ženský aj mužský rod. Tak ako je to správne? Batat, batata

Prechodnosť trúbky

Náš poslucháč Peter Košnár sa dúfam poteší, že vyriešime jeho stavebno jazykový problém s „priechodnosťou“ alebo „prechodnosťou“ trúbky. Sú to podobné slová, ale ako povie Sibyla Mislovičová majú rôzne významy. Prechodnosť trúbky

Utratiť peniaze

Dovolenky sú v plnom prúde, určite mnohí viac utrácajú ako keď sú doma. Poslucháčska otázka znie, či je v poriadku peniaze „utrácať“. Sibyla Mislovičová nám povie svoj názor Utratiť peniaze

Akí/aký sme

Ypsilony vedia potrápiť nielen školopovinné deti. Príklad má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová, ktorá pozná aj správnu odpoveď. Akí/aký sme

Zapisovanie čísloviek

Keď o číslovkách hovoríme, je to vždy rovnaké. Ale keď ich chceme zapísať, možnosti sa rozširujú. Čo máme na výber, povie Sibyla Mislovičová. 102307130652;slovenčina

Skrz

Dnes sa Sibyla Mislovičová pozrie na slovo, ktoré nám v rubrike občas vyskočí, aj keď sme ho už riešili. Takže zopakujeme, ako to je so zhlukom spoluhlások, ktoré tvoria slovo „skrz“. Skrz

Viac druhov mias

Ak v lete radi grilujete, určite je na vašom grile viac druhov mäsa. Ale mohli by ste sa blysnúť a povedať, že na grile je viac „mias“. Je totaký zvláštny slovný útvar, s ktorým môžeme mať trochu problém. Oprávnene? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Viac druhov mias

Čišať

Dnes tu máme slovo, ktoré možno mnohí ani nepoznáte. A keď sa s ním stretnete, môžete zauvažovať, čo je o za zvláštny tvar. Takže buďme konkrétni – slovo „čišať“. Ako ho vidí Sibyla Mislovičová? Čišať

Podľahnúť v zápase

Našej poslucháčke pani Birošovej sa nepozdáva slovo podľahnúť v súvislosti so športom. Ako píše: podľahnúť chorobe mi dáva zmysel, ale ak jeden tím v športe podľahol druhému, to mi reže uši... Či sú tieto výhrady spravodlivé povie Sibyla Mislovičová. Podľahnúť v zápase

Vysoké Tatry

Ak vás vaše letné cesty zaviedli kade tade, možno ste, podobne ako náš poslucháč, zauvažovali: prečo sa napríklad Vysoké Tatry píšu s oboma veľkými písmenami, ale už Kremnické vrchy iba s jedným? Lekcia geografie s nádychom gramatiky teraz v podaní Sibyly Misovičovej. Vysoké Tatry

Zvučiť koncert

Je jasné, čo na koncerte robí zvukár. Má na starosti dobrý zvuk. Môžeme povedať, že zvukár koncert „zvučí“? Slovný tvar zaujal aj Sibylu Mislovičovú. Zvučiť koncert

Oň, oňho

K niektorým otázkam sa Sibyla Mislovičová vracia, pretože sa k nim vraciate aj vy, naši poslucháči. kto už v minulosti nezachytil, ako je to so slovami „oň“ a „oňho“, zopakovanie je tu práve teraz. Oň, oňho

Čišať

Dnes tu máme slovo, ktoré možno mnohí ani nepoznáte. A keď sa s ním stretnete, môžete zauvažovať, čo je o za zvláštny tvar. Takže buďme konkrétni – slovo „čišať“. Ako ho vidí Sibyla Mislovičová? Čišať

Barle, barly

Všimli ste si aj vy, ako často ľudia hovoria, že by sa im zišli „barle“? Zdravotné komplikácie s tým spojené nevyriešime, to necháme na lekárov, ale pozrieme sa so Sibylou Mislovičovou na gramatickú stránku tohto slovného spojenia. Barle, barly

O druhej, o štrnástej

Stretnúť sa môžeme o druhej. ale aj o štrnástej. Otázka je, čo je správne. Podľa nášho poslucháča je to jasné. Ak o druhej, je to v noci. Ak to má byť popoludní, treba povedať o štrnástej. Vidí to aj Sibyla Mislovičová takto striktne? O druhej, o štrnástej

Želať sústrasť

Čo všetko ste už druhým želali? Určite zdravie, šťastie, veľa rokov pred sebou... ale želať niekomu úprimnú sústrasť, je to v poriadku? Poslucháčsku otázku posúvame Sibyle Mislovičovej. Želať sústrasť

Prsiť sa

Otázka, ktorú Sibyle Mislovičovej poslal náš poslucháč – starý horský vlk z Banskej Štiavnice – má svoj pôvod ukrytý v ďalekej minulosti. Poslucháč na ňu prišiel pri pozeraní starých fotografií, kde majú dievčatá špicaté podprsenky a ktosi to okomentoval, že dievčina sa „prsí“. Teda, že nadmieru vytŕča. Môžeme takéto slovo použiť? Prsiť sa

Nízkorozpočtový

Rozpočet môže nízky aj vysoký. A niečo môže byť nízko rozpočtové. Má to byť jedno alebo dve slová? Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Nízkorozpočtový

Predčiť

Zase raz sa k nám do jazykovej rubriky zatúlala otázka, ktorá sa občas opakuje. Tentokrát je od poslucháčky Sabíny, ktorá sa stretáva so slovesom „predčiť“. A nemala by sa, ako povie Sibyla Mislovičová Predčiť

Disfunkčnosť

Napísať diktát bez chyby sa nepodarí vždy. najmä ak sa v diktáte objaví slovo „disfunkčnosť“. Poslucháčka pani Hlúchová by rada vedela, ako to malo byť správne, keďže podľa učiteľky deti, ktoré to napísali s mäkkým i, urobili chybu. Jazykovedkyňa to vidí takto. Disfunkčnosť

Ovocia

Môžeme si ísť kúpiť „ovocia“? Nech sa páči, skúste. Až na to, že podľa Sibyly Mislovičovej „ovocia“ vlastne neexistujú. Ovocia

Ženský rod od Vikinga

Vieme, že po svete kedysi chodili Vikingovia. Ale ako správne pomenovať ich ženy? To zaujíma poslucháčku pani Havlíkovú. Spýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. Ženský rod od Vikinga

Giganti

Keď je niečo obrovské, môže to pokojne nazvať „gigant“. Ak je tých obrovských objektov viac, kedy sú to „giganty“ a kedy „giganti“? Od Sibyly Mislovičovej nepríde gigantická ale primeraná odpoveď. Giganti

Spolucestujúci, spolumajiteľ...

Niekedy si nie sme istí vecami, ktoré inému pripadajú samozrejmé. Tak aj naša poslucháčka sa zamýšľa nad jedným typom slova. Oslovili sme Sibylu Mislovičovú a spolu to vyriešime. Spolucestujúci, spolumajiteľ

Na klinike

Všelikde sa človek môže s niekým stretnúť – aj na klinike. Alebo „v klinike“? Poslucháč Juraj si nie je istý správnou predložkou. Keby sa stretol so Sibylou Mislovičovou, mohla by mu to vysvetliť z očí do čí, takto musí postačiť naša rubrika. Na klinike

Disident, disent

Vždy sme si mysleli, že správne označenie človeka, ktorý nesúhlasí s režimom, je disident. Ale počuli sme o disente. Čo je správne? Možno budú naši poslucháči Zdenka a Ivan prekvapení, keď im Sibyla Mislovičová povie, že oboje. Disident, disent

Najideálnejší

Naši poslucháči Zdenka a Ivan majú pre Sibylu Mislovičovú otázku, ktorá možno nie až tak gramatická ako logická. Týka sa slov ideálny a optimálny. Najideálnejší

Bielok, bielko

Pri varení aj pečení často používame vajíčka. Naša poslucháčka nevie celkom presne, čo to vlastne máme vo vajci: Bielok alebo bielko? Do vajíčka nakukneme so Sibylou Mislovičovou Bielok, bielko

Róm, Neróm

Prišla nám zaujímavá otázka od poslucháča pán Bednárika – keď je Róm s veľkým R, je aj „Neróm“ s veľkým začiatočným písmenom? Sibyla Misloičová ponúka odpoveď. Róm, Neróm

Nemšovanka

Keď je niekto z Nemšovej a hovorí o sebe ako o Nemšovanke – je alebo nie je to správne? Poslucháčka Alena Sedláčková v tejto obci býva celý život a píli jej uši, keď sa stretáva s pomenovaním „Nemšovčanka“. Ktorý obyvateľský názov odobrí Sibyla Mislovičová? Nemšovanka

O Sládekovi

Od pani Aleny sme dostali otázku týkajúcu sa priezviska Sládek. Vo vysielaní počula skloňovanie tohto mena v tvare „o Sládekovi“ a má pocit, že by to malo byť „o Sládkovi“ – aj preto, že je to české meno. Vysvetlí to Sibyla Mislovičová. O Sládekovi

Zdraženie cien

Všetko zdražuje, to vidíme všade navôkol. Náš poslucháč však videl aj to že „ceny zdraželi“. Zaujalo ho toto spojenie a posunul ho na zváženie Sibyle Mislovičovej. Zdraženie cien

Budeme sa sústrediť

Pri niektorých otázkach našich poslucháčov by sme sa už asi nedopátrali, koľkokrát sme ich so Sibylou Mislovičovou riešili. Dnes tu máme opäť jednu zo „stálic“. Asi budete súhlasiť s poslucháčom Gustavom Grmanom, že je to večne sa opakujúci problém. Budeme sa sústrediť

Závratné, nezávratné

Keď je niečo závratné, môže byť niečo iné "nezávratné"? Na zaujímavú otázku odpovie Sibyla Mislovičová. Závratné, nezávratné

Neologizmy v slovenčine

Naša poslucháčka Doris nemá pre Sibylu Mislovičovú štandardnú jazykovú otázku. Dočítala sa, že do slovenčiny ročne pribudne 500 neologizmov a rada by vedela, či to môže byť pravda. Neologizmy v slovenčine

Vytypovaný byt

Sú veci ktoré si môžeme „vytypovať“ aj „vytipovať“ – teda jedno tipovanie s mäkkým a jedno s tvrdým y. Ako je to v prípade „vytypovaného“ bytu? Aké i tam má byť? Poslucháč Jaroslav Ficel je v tomto prípade trochu na vážkach. Dáme priestor Sibyle Mislovičovej. Vytypovaný byt

Parťák

Je skvelé mať svoju partiu priateľov. Alebo skrátene „parťákov“. Je to však aj spisovné? To sa Sibyly Mislovičovej pýta náš poslucháč. Parťák

O priečinku

Náš poslucháč Martin Slanina má trochu nejasnosti v skloňovaní slova priečinok. Prečo sa povie „o priečinku“, keď je to podľa vzoru dub a to sa skloňuje „ o dube“? Vraj z toho majú v práci gramaticko- technickú záhadu. Pokúsi sa ju vyriešiť Sibyla Mislovičová. O priečinku

Nedá mi nespomenúť

Nedá mi nespomenúť – tak túto vetu z médií občas začuje poslucháč Ivan a domnieva sa, že je to nezmysel. Čo si o tom myslí naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Nedá mi nespomenúť

Uvedomiť sa

Niektoré slovné spojenie sa vyskytujú pomerne často a našich poslucháči si ich chtiac nechtiac všimnú. A začnú uvažovať, či je ich používanie správne. Ako napríklad spojenie „uvedom sa“, nad ktorým sa zamýšľa poslucháčka pani Švondrová. Zamyslela sa aj Sibyla Mislovičová. Uvedomiť sa

Zvučiť koncert

Ísť na dobrý koncert znamená očakávať kvalitný zvuk. O t bz sa mal postarať zvukár, ktorý koncert zvučí. Aspoň tak sa to dopočula naša poslucháčka Gabika. Môže naozaj niekto koncert zvučiť? Ideme zistiť od Sibyly Mislovičovej. Zvučiť koncert

Alergia na pele

Alergií môže byť veľa druhov- napríklad aj na veľa „peľov“. Otázka znie, či môžeme používať množné číslo od slova „peľ“. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Alergia na pele

Točené alebo čapované pivo

V teplom počasí dobre padne čapovaný polliter. Alebo točený? Jeden z našich poslucháčov má popri popíjaní čas ešte aj na uvažovanie, aké pivo po správnosti pije. Sibyla Mislovičová síce nie je pivárka, ale „pivnú“ gramatiku ovláda. Točené alebo čapované pivo

Pnutie

Na politickej scéne vidíme kadečo, neraz aj poriadne „pnutie“. Podľa nášho poslucháča by sme ho ale pociťovať nemali. A Sibyla Mislovičová to vidí podobne. Pnutie

Sem, tu

Opakovanie je matka múdrosti. To vie aj Sibyla Mislovičová, ktorá dnes zopakuje, ako správne používať slová, ktoré evidentne robia stále dokola problémy. Sem, tu

Kandidát na primátora

Naša jazyková rubrika môže dnes budiť dojem, že komunálne voľby sú pred dverami, ale náš poslucháč už ju má v hlave dlhšie. Keď niekto kandiduje, ako to správne povedať? Pozrieme sa na to so Sibylou Mislovičovou. Kandidát na primátora

Emocionálny alebo emočný

Keď sa niečo týka citov a pocitov, je to emočné alebo emocionálne? Môže byť inteligencia emočná? Alebo len emocionálna? To je otázka nášho poslucháča, ktorú zodpovie Sibyla Mislovičová. Emocionálny alebo emočný

Navariť - nenavariť

Sibyla Mislovičová dnes vyrieši jazykovú dilemu poslucháča Ondreja. Týka sa dvojice slovies navariť – nenavariť aj rozdeliť – nerozdeliť. Navariť - nenavariť

O druhej či o štrnástej

Poslucháč Oto má problém s časom. Teda s jeho vyjadrením v rámci dňa. Zdá sa mu nesprávne používať spojenie „stretneme sa o druhej“, lebo to nie je druhá hodina, ale štrnásta. Vidí to takto prísne aj Sibyla Mislovičová? O druhej či o štrnástej

V žurnále

V našom vysielaní sa neustále môžete niečo dozvedieť a kto má rád koncentrovanú formu informácií, vypočuje si rádiožurnál. Aj náš poslucháč Andrej to robí a chcel by vedieť, či je správne, keď povie, že niečo sa dozvedel v rádiožurnále – alebo v rádiožurnáli? Rozhodne o tom Sibyla Mislovičová. V žurnále

Na budúci rok

Je správne povedať, že niečo sa udeje „budúci rok“ či „na budúci rok“? Jednoduchá otázka, ktorá nepotrebuje zložité vysvetlenie. Má ho pre nás Sibyla Mislovičová. Na budúci rok

Biopotraviny

Dnes budeme v našej jazykovej rubrike nakupovať. Potraviny, ktoré sa všeobecne považujú za zdravé. Niekto im hovorí „biopotraviny“, niekto „organické“. Je to to isté, alebo je v tom rozdiel? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Biopotraviny

Čistiareň, čistička

Dnes budeme v našej jazykovej rubrike čistiť vody. Poslucháčska otázka totiž znie, či ju máme čistiť v čistiarni alebo čističke. Aby si poslucháč bol na čistom, oslovili sme Sibylu Mislovičovú. Čistiareň, čistička

Prihlásiť sa k slovu

Možno aj vám sa to stáva pravidelne, že chcete na porade niečo povedať, takže sa musíte „prihlásiť k slovu“. Alebo „prihlásiť o slovo“? Slovo má Sibyla Mislovičová. Prihlásiť sa k slovu

Bez, bezo

Bez našej jazykovej rubriky by nebolo vysielanie kompletné... takisto aj bez Sibyly Mislovičovej, ktorá dnes dostala otázky týkajúcu sa predložky „bez“. Je totiž aj podoba „bezo“. Kedy sa ktorá používa? Bez, bezo

Pondelkový, pondeľňajší

V týždni máme sedem dní a preto môžeme mať sedem gramatických problémov. Ako poslucháč Ervín. Vie, že už sme sa tejto otázke v našej rubrike venovali, ale poprosil by to znovu zopakovať - ako sa správne tvoria prídavné mená od dní v týždni? V dnešnej stredajšej rubrike mu to zopakuje Sibyla Mislovičová. Pondelkový, pondeľňajší

Keby prídem

Sú vyjadrenia, ktoré nám už na prvé počutie pripadajú čudné. Napríklad používanie podmieňovacieho spôsobu "keby prídem". Všímate si to aj vy, naši poslucháči, že sa nám tento čudný spôsob ozýva aj z médií. Sibyla Mislovičová súhlasí. Keby prídem

Konsekutívne tlmočenie

Prišla nám trošku odbornejšia otázka, ale aj na tú Sibyla Mislovičová odpovie. Ide o jeden druh tlmočenia a ako sa správne má písať. Konsekutívne tlmočenie

V „emaili“ alebo v „emaily“?

Dnes v našej rubrike oprášime odpoveď od Sibyly Mislovičovej na otázku, ktorá sa u nás objavuje pravidelne. Aj po rokoch používania elektronickej pošty s tým nejeden človek má problém. Ako správe napísať, že sme niečo poslali mailom. Je to v „emaili“ alebo v „emaily“? V „emaili“ alebo v „emaily“?

Keď sa zabehne pes

Dnes sa pozrieme na gramatickú správnosť situácie, ktorá sa môže stať ktorémukoľvek majiteľovi psa. Poslucháč sa nás pýta, či je v poriadku, keď sa mu „zabehne pes“. V poriadku to nie je určite a to ani po jazykovej stránke. Dajme slovo Sibyle Mislovičovej. Keď sa zabehne pes

Stalo sa roku

Každý rok sa udeje množstvo vecí. A keď o tom chceme hovoriť, je správne povedať „stalo sa roku“ alebo „stalo sa v roku“? Túto poslucháčsku dilemu vyrieši Sibyla Mislovičová. Stalo sa roku

Starnúť, stárnuť

Asi nikto nechce „stárnuť“. Určite ani naša poslucháčka Elena. A vlastne ani nemôže. Stárnutie totiž neexistuje, ako zistíme Od Sibyly Mislovičovej. Starnúť, stárnuť

Internet s malým

Je medzi nami už toľké roky, že ho berieme ako samozrejmosť. Napriek tomu sa do našej rubriky zatúlala otázka, prečo sa internet píše s malým začiatočným písmenom. Sibyla Mislovičová má jednoduchú odpoveď. Internet s malým

Titul MBA

Tituly ako Ing., MUDr., či Mgr. sú u nás bežné. A potom sú tu novodobé, napríklad MBA. Pýta sa na ne poslucháčka Andrea. Phdr. Sibyla Mislovičová odpovedá. Titul MBA

Zašiť, zošiť

Čo by mal lekár urobiť s ranou? Dať ju do poriadku, to je jasné. Ale mal by ju po správnosti „zošiť“ alebo „zašiť“? Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Zašiť, zošiť

Výstroj a výzbroj

Sú slová ktorá sa nám opakovane pletú. Napríklad výstroj a výzbroj. A tak sa neraz stane. že povieme „lyžiarska výstroj“. Všimol si to aj poslucháč Jozef a bol by rad, keby to Sibyla Mislovičová uviedla na pravú mieru. Výstroj a výzbroj

Vzor podstatného mena „starký“

Naša poslucháčka pani Petková má dcéru. Dcéra má v škole učiteľku slovenčiny. A tá dala dcére úlohu. A v tej úlohe dnes pomôže Sibyla Mislovičová Vzor podstatného mena „starký“

Výpis klasifikácie

Náš poslucháč nás svojou otázkou vráti k polročným vysvedčeniam. Tie už vlastne nie sú vysvedčeniami, ale „výpisom klasifikácie“ – aspoň takto si náš poslucháč prečítal na danej listine. Chýba mu tam však predložka. Chýba mu oprávnene? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Výpis klasifikácie

Funkčné tričko

Náš poslucháč Juraj Longauer nevidí zmysel v jednom slovnom spojení: funkčné tričko. Sibyla Mislovičová je na tom podobne a aj vysvetlí, prečo. Funkčné tričko

Špekáčik alebo safaládka

Ak sa cez víkend chystáte niečo si opekať, možno vám príde vhod naše jazykové okienko. Vďaka otázke Tomáša Sporku si ideme ujasniť, čo si v spisovnej slovenčine opekáme: špekáčik alebo safaládku? Zahryzneme sa so Sibylou Mislovičovou. Špekáčik alebo safaládka

Budete odtiahnutí/ý

Prísť na miesto, kde sme zaparkovali a nenájsť tam svoje auto nie je nič príjemné. Naša poslucháčka Monika Lovasová pracuje vo firme, kde vyrábajú značky s nápismi „budete odtiahnutí“. Rada by od Sibyly Mislovičovej vedela, ako je s s mäkkým i alebo ypsilonom na konci slova odtiahnutí. 102304130652; slovenčina

Vymyslené slová

Jedna z našich poslucháčok ma pre Sibylu Mislovičovú úlohu: rada by do spisovnej slovnej zásoby dostala „svoje“ slovo. Otázka je, či je to vôbec možné. Vymyslené slová

Zrušovať

Poslucháčka Veronika má pochybnosti o jednom slovese. Zrušovať. Zdá sa jej, že existuje iba „zrušiť“. Sibyla Mislovičová ju možno odpoveďou prekvapí. Zrušovať

Konzerva a plechovka

Dúfame, že vaše sivatočné jedlá boli na výbornú a nemuseli ste sa živiť konzervami... Ak predsa, tak vám možno zaujme poslucháčka otázka, aký je rozdiel medzi plechovkou a konzervou. Objasní nám to Sibyla Mislovičová. Konzerva a plechovka

Veľká noc, veľkonočný

Máme veľkonočné sviatky, a tak aj jazyková rubrika so sibylou Mislovičovou bude veľkonočná. Veľká noc, veľkonočný

Predložky v spojení s krajinami

Učiť cudzincov slovenčinu môže byť náročné, najmä ak im máte vysvetliť, prečo je „na Ukrajine, na Morave“, ale už „v Rakúsku, v Poľsku“... Raz predložka „na“, inokedy „v“. Sibyla Mislovičová to už niekoľkokrát vysvetľovala, a teraz opäť. Predložky v spojení s krajinami

Skratka DRG

Dnešná otázka je veľmi špecifická a asi nebude veľa ľudí, ktorí vedia, o akej skratke je dnes reč. Pre doktora Petra Repka z popradskej nemocnice však bude prínosom, ak mu Sibyla Mislovičová poradí. Skratka DRG

Tisovec

Naša poslucháčka Andea Katušková má problém s Tisovcom. Vyslovuje sa slabika „Ti“ mäkko alebo tvrdo? Aj Sibyla Mislovičová chápe, že toto spôsobuje problémy. Tisovec

Kuracie prsia s omáčkou

V dnešnej rubrike budeme so Sibylou Mislovičovou variť. Teda- variť môže poslucháč Ján z Popradu a jazykovedkyňa mu popri tom bude odpovedať na jeho otázku. Kuracie prsia s omáčkou

Nastúpiť na výkon trestu

Ak niekoho pošlú do väzenia, nastúpi „na výkon trestu“ alebo „do výkonu trestu? najlepšie je do takejto situácie sa nedostať, ale ak to nastane, Sibyla Mislovičová to s predložkami vidí takto. Nastúpiť na výkon trestu

Predčiť

Je skvelé, ak je niečo také dobré, že to „predčí“ všetko ostatné. Až na to, že je otázne či je to aj spisovné. Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Predčiť

Tepláky ako bielizeň

V našej rubrike nás čaká pranie. Pani Alena by totiž rada vedela, či pranie teplákov znamená, že perie bielizeň. Úplne dočista to vysvetlí Sibyla Mislovičová Tepláky ako bielizeň

Fotovoltaika

Niektorí toto slovo takmer nepoužívajú, pre poslucháčku Lenku Zoľákovú je súčasťou každého jej dňa, keďže sa v práci zaoberá predajom fotovoltaických panelov. Alebo fotovoltických? Správne riešenie má Sibyla Mislovičová Fotovoltaika

Mal zobrať úplatok

Keď sa povie, že niekto „mal zobrať úplatok“, naša poslucháčka Štefánia Kisová si povie – opäť spojenie, ktoré mi reže uši. A Sibyla Mislovičová sa jej ani nečuduje. Mal zobrať úplatok

Stehličí, králičí

Slovenčina má v gramatike rôzne výnimky – a tá jedna zaujíma poslucháčku Danielu Šiatinskú. Ide o privlastňovacie prídavné mená. Podľa vzoru „páví“ je jasné, že rytmický zákon sa tu nedodržiava. Tak prečo je napríklad „stehličí“ a nie „stehlíčí?“, teda s dlhým í po L? Keďže to vnučke našej poslucháčky nevedela vysvetliť ani pani učiteľka, ideme sa opýtať Sibyly Mislovičovej. Stehličí, králičí

Horkovzdušný

Ak práve teraz zapínate rúru, lebo idete voľačo upiecť, možno sa vám zíde informácia, ktorá sa týka tohto domáceho spotrebiča: existuje „horkovzdušná“ rúra? Podľa Sibyly Mislovičovej je to takto. Horkovzdušný

Celkom, celkovo

Sú podobné, ale významom rozdielne. Slová „celkom“ a „celkovo“. Poslucháčke Márii Tarandovej sa ale nezdá správne použiť vo vete slovo celkom v tejto súvislosti: „Hasiči zasahovali v Žiline a okolí celkom trikrát“. Čo na to hovorí Sibyla Mislovičová? Celkom, celkovo

Skloňovanie mien Pavol, Karol

Ako správne skloňovať mená Karol, Pavol a priezviská ako Čapek? Michalovi Peničkovi – a to je určite vyskloňované správne – odpovie Sibyla Mislovičová. Skloňovanie mien Pavol, Karol

Parmezán

Z jazykovedného okienka máme dnes kulinárske, vďaka poslucháčskej otázke, ktorá sa týka konkrétneho druhu syra: máme „parmazán“ alebo „parmezán“? Vysvetlí Sibyla Mislovičová Parmezán

Formula I

Poslucháčka Jana Kovaľová našla svoju otázku pre Sibylu Mislovičovú v oblasti, v ktorej sa pohybujú skôr muži, ale nič to, naša jazykovedkyňa si s tým poradí. Ideme do sveta rýchlych áut, aby sme zistili, ako je to správne s písaním slova „Formula I“. S malým či veľkým F? Formula I

Zadlžiť sa

Ste na tom podobne, ako jeden náš poslucháč, ktorý by dal ruku do ohňa za to, že správne je vysloviť sloveso „zadĺžiť sa“ s dĺžňom nad L? Jednoducho vám to tam tak pasuje? Uvidíme či, Sibyla Mislovičová dĺžeň v tomto prípade odobrí. Zadlžiť sa

Follower

Slovenčina alebo angličtina? Kde má ktorý jazyk ustúpiť tomu druhému? Mladí sú napríklad presvedčení, že je úplne v poriadku, že majú na sociálnych sieťach „followerov“. Starší poslucháči si myslia, že sa to dá vyjadriť pekne po slovensky. Ku komu sa prikloní Sibyla Mislovičová? Follower

Nedám ti nič

Máme tu 4 vyjadrenia: Nebude z toho. Bude z toho nič. a Podobne: Nedám ti nič. Dám ti nič. Ivan Jarolín s kamarátom riešia dilemu, čo je správne. Vyrieši to Sibyla Mislovičová, Nedám ti nič

Povaliť vládu

Naši poslucháči často nachádzajú podnety pre našu jazykovú rubriku v spravodajstve. Tak napríklad poslucháča Pavla zaujalo, že celkom často v správach odznelo, že sa má „povaliť vláda“. Všimli si to aj ďalší, takže všetkým odpovie Sibyla Mislovičová. Povaliť vládu

Rad, rada

Manžel potrebuje informovať o novinkách, ale nevie, či ide o „rozšírenie modelového radu“ alebo „modelovej rady“. Manželka, poslucháčka Daniela Petejová sa o radu obracia na Sibylu Mislovičovú. Rad, rada

Plstiarka

Naša poslucháčka Marína Masárová by rada vedela, čo vlastne je. Teda, čo sa povolania týka. Čo jej odporučí Sibyla Mislovičová? Plstiarka

Diery v cestách

V televízii často vídam šoty o zničených cestách, kde redaktori hovoria, že sú tam „diery“. Nemyslím si, že je to správne – takto nám napísal poslucháč Viliam Tomášek a zdá sa, že Sibyla Mislovičová s ním plne súhlasí. Diery v cestách

Klientský

Náš poslucháč pán Kršjak nám poslal otázku týkajúcu sa slova „klientsky“. Rád by vedel, či sa má správne písať, že zóna je „klientská“ alebo „klientska“. S dĺžňom či bez. Bez Sibyly Mislovičovej by sme to museli prácne zisťovať, takto nám stačí si ju vypočuť. Klientský Včera sme v našej rubrike rozobrali slovo „klientsky – či je na konci dĺžeň alebo nie. Sibyla Mislovičová nášmu poslucháčovi vysvetlila, že obe podoby sú správne a dnes má ešte pokračovanie. Klientský II.

Staroturiansky

Vďaka nášmu poslucháčovi Martinovi Ozimému ideme do Starej Turej. Alebo radšej najskôr za Sibylou Mislovičovou, aby nám a poslucháčovi vysvetlila, ako je to s odvodeninami od názvu tohto mesta. Staroturiansky

Dočahovať

Doťahovať, dočahovať.... aký je rozdiel v týchto slovesách? Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Dočahovať

Späťvzatie

Dnes v našej rubrike prevetráme právnické výrazy. Poslucháč, právnik Pavol Ňuňuk, sa dočítal, že slovo „späťvzatie“ je už zastarané a rád by od Sibyly Mislovičovej vedel, čím sa to dá nahradiť. Späťvzatie

Ceruzková batéria

Náš poslucháč Zbygniew Witos má dobrú pamäť – spomína si, že sme kedysi v našej rubrike riešili „stojančekovú batériu“. Pri tomto predmete ostaneme, pretože Zbygniew chce vedieť, prečo ešte nepočul o „ceruzkovej“ batérii. Odpovie Sibyla Mislovičová. Ceruzková batéria

Vynikajúci

Naše poslucháčke Martine položila gramatickú otázku jej dcéra piatačka. A Martina ju posúva Sibyle Mislovičovej. Ako má dcére vysvetliť, prečo je v slove „vynikajúci“ ypsilon po písmene V, keďže nejde o vybrané slovo ani to nie je predpona. Vynikajúci

Rodina Podivincových

Náš poslucháč Anton Bednárik má neustále vyskakujúci problém – a navyše aj vymyslený: ako je to s vymyslenou rodinou pána Podivinca, prišla k nám na návštevu rodina Podivincová, Podivincových alebo Podivincovcov? Sibyla Mislovičová si správnu odpoveď nevymyslela. Rodina Podivincových

Rozjazdka

Sledovať v televízii krasokorčuľovanie nášho poslucháča Vojtecha Potočného iste obohatilo o vizuálne zážitky a zároveň mu vnuklo otázku: je v poriadku, keď komentátor používa termín „rozjazdka“? Sibyla Mislovičová to vidí takto. Rozjazdka

Bodky, čiarky pri číslach

Bodky, čiarky, problémy... v súvislosti s číslami by si jednu vec rád ozrejmil náš poslucháč. Bodko-čiarkový problém vyrieši Sibyla Mislovičová. Bodky, čiarky pri číslach

Vytkať

Náš poslucháč Milan Urban je hráč scrabble a tam našiel aj otázku pre Sibylu Mislovičovú. Vytkať

Zraniť sa

Je správna formulácia, keď niekde napíšu, že pri hromadných streľbách sa zranilo 150 ľudí? Oni sa predsa nezranili sami, niekto ich zranil pri streľbe. Podobne pri autonehodách... Poslucháč Vladimír Demjan sa s takouto otázkou obrátil na našu jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Zraniť sa

Rasti

Naša poslucháčka Jana Machová má pre Sibylu Mislovičovú otázku, ktorá sa medzi používateľmi jazyka objavuje stále: ako rozkázať niekomu alebo niečomu, aby rástol? My našej jazykovedkyni neprikazujeme, ale prosíme o správnu odpoveď. Rasti

Calvados

Niekto ho možno popíja pravidelne, niekto ešte nikdy v živote – reč je o pálenke „kalvados“. Alebo to má byť správne „calvados“ – teda s „c“ na začiatku slova? Pýta sa poslucháč Ján Kubina. Gramatickú správnosť tejto tekutiny ozrejmí Sibyla Mislovičová. Calvados

Pri bránku

Poď sem, pri bránku, porozprávame sa... Môžem použiť takéto spojenie, poď pri bránku? Pýta sa náš poslucháč a naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má v ponuke správnu odpoveď. Pri bránku

Mlžiť

Vraj zavádzam a mlžím.... takto sa nám priznala naša poslucháčka a pridáva otázku – čo to vlastne robím? Sibyla Mislovičová to teda vysvetlí. Mlžiť

Klárin, Sárin

Dnes ideme trosku oprášiť vzory v slovenčine. Poslucháčska otázka totiž znie, aké máme „i“ v spojení napríklad „Klárin denník“? Tu je odpoveď Sibyly Mislovičovej. Klárin, Sárin

Dotaz, dotazník

Prečo máme „dotazník?“, keď slove „dotaz nie je spisovné? Gramatická nezrovnalosť víri v hlave nášmu poslucháčovi, tak si to vysvetlime so Sibylou Mislovičovou. Dotaz, dotazník

Výslovnosť desatinných miest

Opakovanie je matka múdrosti a tak na podnet poslucháča opäť so Sibylou Mislovičovou zopakujeme, ako má správne vyzerať výslovnosť desatinných miest. Výslovnosť desatinných miest

Na Vrútky

Veľmi často sa na nás obraciate so zemepisnými otázkami. Napríklad také Vrútky. Opäť sa k nám dostala otázka, či ideme "do Vrútok" alebo "na Vrútky. My s touto otázkou nejdeme ani "do", ani "na", ale "za" Sibylou Mislovičovou. Na Vrútky

Zošívať alebo zašívať ranu

Dnes budeme v našej jazykovej rubrike šiť. Alebo presnejšie povedané, ideme sa rozhodnúť, či lekári ranu „zašívajú“ alebo „zošívajú“. Sibyla Mislovičová ako doktorka – síce nie medicíny ale slova – by nám mohla poradiť. Zošívať alebo zašívať ranu

Schôdza začína

Počas pracovného týždňa to určite mnohí počujete - poďte, schôdza začína. Či je takéto vyjadrenie správne povie Sibyla Mislovičová. Schôdza začína

Kiviové

To, že máme ovocie „kiwi“, to vieme. Náš poslucháč nevie, či máme kivi s obyčajným alebo dvojitým W – a tiež, či môže byť niečo „kiviové“. Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Kiviové

Námatkový

Sú slová, ktoré mätú. Ako napríklad „námatkový“. Náš poslucháč si nie je istý, či to patrí do spisovej slovenčiny, aj keď to počul v médiách. Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Námatkový

Pýtať sa otázku

Čo to znamená „pýtať sa otázku?“ to sa nikto nezamyslí nad tým, čo hovorí? Takto trochu rozhorčenie sa nás pýta poslucháčka Alena. A Sibyla Mislovičová pokojne odpovedá. Pýtať sa otázku

Na opravu organa

Naša poslucháčka Jela Petričová pracuje na farskom úrade a odtiaľ načerpala aj podnet pre Sibylu Mislovičovú. Keď majú v kostol vyhlásenú zbierku na zbierku hudobného nástroja, je to na opravu „organa“ alebo „organu“? Na opravu organa

Množné číslo pre Švédsko

Dnes máme v jazykovej rubrike ťažký oriešok. Veď sa to aj ťažko vyslovuje: máme viac „Švédsk“? Alebo Švédsiek? Poslucháčka Martina Ivancová vie, že Švédsko je iba jedno, ale v ich špedičnej firme majú svoj špecifický jazyk a množné číslo raz chcel a použiť. Čo jej na to povie Sibyla Mislovičová? Množné číslo pre Švédsko

Norka, norok

Ak ste si, podobne ako náš poslucháč, doteraz mysleli, že existuje iba „norka“, zrejme vás odpoveď Sibyly Mislovičovej prekvapí. Norka, norok

Obdržať

Môžeme niečo „obdržať“? Niekto by povedal, že určite – ale Sibyla Mislovičová si to nemyslí. Obdržať

Von, vonku

Zrejme aj vy ste už začuli – idem „vonku“. alebo „Sme von“. My sme teraz dnu a z útrob našej rozhlasovej pyramídy vám posielame pripomienky Sibyly Mislovičovej k poslucháčskemu tipu. Von, vonku

Prečo máme "banánovník" a už nie "hruškovník"

Dnes si v našej jazykovej rubrike doprajeme porciu vitamínov. Prečo máme „banánovník“ a už nie „hruškovník“? alebo „hruškoň. Originálnu poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Prečo máme

Prielom, prelom

Reklamy nás kŕmia všeličím – napríklad aj tvrdením, že daná zubná pasta je „prielom“ v zubnej hygiene. Nepozdáva sa to našej poslucháčke – a čo jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej? Prielom, prelom

Rozkazovací spôsob „čupieť“

Naša poslucháčka Daniela nevie, ako vytvoriť rozkaz, keď má niekto „čupieť“. Sibyla Mislovičová jej poradí. Rozkazovací spôsob „čupieť“

Písanie číslic

Pravidelne dostávame otázky o písaní číslic. Tak si jeden príklad dáme so Sibylou Mislovičovou. Písanie číslic

Zvonka, zvonku

Príslovky zvonka a zvonku zaujímajú nášho poslucháča. Aký je správny tvar? Sibyla Mislovičová má pripravenú odpoveď. Zvonka, zvonku

Skloňovanie slova bazár

Dnes pôjdeme nakupovať. Navštívime viaceré bazáre. Alebo bazáry? To je dilema, ktorú nášmu poslucháčovi pomôže vyriešiť Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slova bazár

Etika a etiketa

Slová „etika“ a „etiketa“ sme už v našej rubrike rozoberali, ale zjavne je tu poslucháčska potreba opäť sa im povenovať. Sibyla Mislovičová teda znovu vysvetlí. Etika a etiketa

Utratiť

Sloveso utratiť zaujíma nášho poslucháča. Ktorý jeho význam je správny a ktorý nie, povie Sibyla Mislovičová. Utratiť

Sobáš, svadba

Dnes v našej rubrike sobášna téma – alebo svadobná? Čo presne je svadba a čo sobáš by rád vedel poslucháč Ľubomír. Tak mu Sibyla Mislovičová odpovie. Sobáš, svadba

Košovské prepadliská

V obci Koš sa nachádzajú prepadliská. Naša poslucháčka Zuzana Prievidzská sa pýta, či sú to „Košské“ alebo „Košovské“ prepadliská. Správne názvoslovie má Sibyla Mislovičová. Košovské prepadliská

Lakovač

Naša poslucháčka si nie je celkom istá, kto je jej manžel: Lakýrnik, lakovač, lakerník, lakovník... Jedno je isté – lakuje autá. A Sibyla Mislovičová našej poslucháčka povie, čo presne teda manžel je. Lakovač

Ináč

Sú slová, ktoré môžu pôsobiť ako nespisovné. Branislav Paulech má dojem, že medzi také patrí slovo „ináč“. Nie je to iba nesprávna verzia slova „inak“? Poďme zistiť od Sibyly Mislovičovej. Ináč

Sankcie na, voči alebo proti

Niekedy sa stane, že naša jazykovedkyňa nájde v jednej poslucháčskej otázke hneď dva námety. Tak je to aj v prípade „udeľovanie sankcií voči, proti alebo na“. Včera sme vysvetlili, že sankcie sa neudeľujú, ale uplatňujú, no a dnes sa dostaneme k používaniu preložiek so sankciou. Sankcie na, voči alebo proti

Udeliť sankciu

Ako je to so sankciami? Udeľujú sa na, voči alebo proti? Takto znie poslucháčska otázka, ktorá bola pre Sibylu Mislovičovú inšpiráciou pre dve odpovede. Tá prvá je tu dnes. Udeliť sankciu

Gramatický rod pri názve spoločností

Stredný, ženský alebo mužský? V otázke správneho priradenia rodu má trochu nejasno poslucháč Pavol. Teda – on si myslí, že gramatický rod priraďuje názvom zahraničných spoločností správne, robí to pocitovo, ale kolega mu tvrdí, že všetky firmy sú stredného rodu. Čo na to Sibyla Mislovičová? Má pravdu kolega? Gramatický rod pri názve spoločností

Samé, samy

Naša poslucháčka Alena je nahnevaná na ľudí v médiách. Ako píše: „Aj keď im neustále píšem a vysvetľujem, stále dokola hovoria „samé“ namiesto „samy“. Upratať v týchto pojmoch ideme so Sibylou Mislovičovou. Samé, samy

Polhodina

Je „polhodina“ jedno alebo dve slová? Máme prísť o polhodinu alebo o pol hodiny? Poslucháčsku otázku vyrieši Sibyla Mislovičová v priebehu minútu. Polhodina

2022

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou – SILVESTER

Opozitá Používame ho každý deň, je nám blízky a predsa s ním máme často problémy. Náš spisovný jazyk.... V rámci silvestrovskej nálady sa o jeho úskaliach rozprával náš kolega Ľ. Jakubove, (nespisovne Mravec), so Sibylou, spisovne Mislovičovou o úsmevných zákutiach slovenčiny. Silvester so Sibylou, alebo slovenčina s úsmevom. Opozitá3 Rody - Aj v posledný deň roka sa dorozumievame jazykom. Dnes však máme pripravené špeciálne okienko, "Silvester so Sibylou", kde nám Dr. sibyla Mislovičová objasňuje niektoré úsmevné úskalia slovenčiny. Ľ. Jakubove (alebo Mravec) sa vyzvedal, ako je to s tvorbou ženského rodu vedca, alebo sebca....... Silvester so Sibylou alebo slovenčina s úsmevom, druhá časť: Môže byť žena, vôbec sebec? Rody Čísla Čísla v každom jazyku hrajú dôležitú úlohu. Aj v slovenčine. Ale nie vždy sa zhoduje slovenčinárske vyjadrenie s tým počtárskym. Alebo ak chcete matematickým. V koncoročnej rubrike Silvester so Sibylou sa Mravec opýtal Dr. Mislovičovej, na vzťah slovenčiny a matematiky... Silvester so Sibylou alebo slovenčina s úsmevom. Čísla Trebalo a iné Slovenčina, tak ako každý iný jazyk, sa používa denne, na Silvestra aj na Nový rok. A asi v každom jazyku sa objavujú aj nespisovné, ba dokonca neexistujúce slová. Ľ. Jakubove sa s Dr. Mislovičovej rozprával o tých, ktoré možno ani neexistujú... Silvester so Sibylou alebo slovenčina s úsmevom. Trebalo a iné Gaťky vs. podprsenka - pomnožné Jazykový prejav je - aspoň u nás v médiách - dôležitý aj na Silvestra. A tak sa dnes v špeciálnej rubrike Silvester so Sibylou alebo slovenčina s úsmevom, Ľ. Jakubove rozpráva s Dr. Sibylou Mislovičovou. čaká nás trošku intímna. Pomnožné

Zostárnuť

Už o pár dní si budeme môcť povedať, že sme zase o rok zostarli... alebo „zostárli“? Ktorá verzia je správna zistíme od Sibyly Mislovičovej. Zostárnuť

Topinka, topinkovač

Sú chutné a chrumkavé – len či sú aj spisovné. „Topinky“ máme na mysli... a rovno aj topinkovač... Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Topinka, topinkovač

Ovídius

Ak medzi sviatkami nemáte nič na práci, môžete si prečítať niečo od Ovídia... alebo Ovidia, teda s krátkym i? Toto je otázka, ktorá zamestnáva myseľ nášho poslucháča Jána Hančara. A ešte by rád vedel, ako je to so skloňovaním tohto mena. Sibyla Mislovičová môže odpovedať. Ovídius

Užívaj

Náš poslucháč Jozef je maximálne rozčúlený. Jeduje ho pozdrav, ktorý nazýva „nešvár slovenčiny“ a pýta sa Sibyly Mislovičovej, ako s ním bojovať. A o čo vlastne ide? O pozdrav „užívaj“. Užívaj

Zaplaťte tu

Náš poslucháč Jozef si aj pri nákupoch všíma, čo sa kde píše a takto ho zaujal aj nápis v jednom obchodnom dome: „zaplaťte tu“. Myslí si, že takto napísané to nie je správne a obracia sa na Sibylu Mislovičovú. Zaplaťte tu

Počas doby piatich rokov

Po dobu piatich rokov alebo počas doby piatich rokov? Po celý čas alebo počas celého času? Rovno štyri slovné spojenia má pre Sibylu Mislovičovú náš poslucháč Július Šípoš a je na našej jazykovedkyni, aby vybrala tie správne. Počas doby piatich rokov

Jednohlasne, jednomyseľne

Napísala nám poslucháčka Lujza Balková, ktorá chce dať dnešnú rubriku ako darček Ester Kollárovej. Je to bývalá dlhoročná učiteľka slovenčiny, ktorá pravidelne počúva túto rubriku a tiež má pre Sibylu Mislovičovú jednu otázku. Naša jazykovedkyňa s radosťou „daruje“ svoju odpoveď. Jednohlasne, jednomyseľne

Genius loci

Poslucháč Marek Pavlík by rád vedel viac o slovnom spojení „genius loci“. Je správne skloňovanie s Geniom Loci alebo s Genius Loci? Poradí Sibyla Mislovičová. Genius loci

Pätolízač

Náš poslucháč Július našiel podnet pre Sibylu Mislovičovú v knihe Karneval krýs. V predslove narazil na „pätolizačov“. Viac by sa mu ale páčilo, keby tam našiel „pätolízačov“, teda s dlhým í. Je to predsa odvodené od slovesa „lízať“. Myslí si to aj naša jazykovedkyňa? Pätolízač

Šedý, sivý

Máme správne „šedú“ alebo „sivú“ farbu? Otázka od poslucháča Michala síce nevnesie farebnosť do našich životov, ale aspoň od Sibyly Mislovičovej zistíme, ako je to správne. Šedý, sivý

Lož

Veríme, že poslucháča Michala zaujíma dnešné slovo z pohľadu jazykovedy a nie preto, že je častou súčasťou jeho života – ide o slovo „lož“. Michalovi sa zdá, že „lož“ nie je spisovaná, iba výraz „klamstvo“. Je „lož“ čechizmus? Pravdivo to objasní Sibyla Mislovičová. Lož

Jakživ

Ak sledujete v týchto dňoch televízne vysielanie a neodbiehate od reklám, možno vám tiež udrelo do uší, čo sa hovorí v jednej z nich. Sibyla Mislovičová má na to svoj jednoznačný názor. Jakživ

Predvianoce, povianoce

Sibyla Mislovičová dostala pekné vianočné želanie – a hneď sme ho umiestnili do našej jazykovej rubriky. Predvianoce, povianoce

Stenšiť

Do jazykovej rubriky sa ozval poslucháč Milan Tokár a toto má pre Sibylu Mislovičovú. Stenšiť

Búrať

V našej rubrike budeme dnes „búrať“. Občas sa to deje aj v dopravnom spravodajstve, tak sa so Sibylou Mislovičovou pozrime, aké je správne „búranie“. Búrať

Pretek, závod

Lyžiarska sezóna sa rozbieha – aj pre pretekárky. Alebo závodníčky? A je v poriadku počuť v spravodajstve, že ide o „pretek“ alebo „závod“? Upratovanie v pojmoch má na starosti Sibyla Mislovičová. Pretek, závod

Šampión

Čo dnes budete variť? Niečo, kam prihodíte aj zopár „šampiónov“? Tak na takéto jedlo si treba dať pozor. Sibyla Mislovičová povie prečo. Šampión

Bosu

Ak ste sa rozhodli, že je čas začať sa venovať nejakej skupinovej fyzickej aktivite, môžete na novodobých „aerobikoch“ natrafiť na cvičenie s „bosu“. Ak vám slovo nie je známe, pomôcku za ním ukrytú predstaví Sibyla Mislovičová. Bosu

Pnutie

Zdá sa vám, že všelikde okolo nás je „pnutie“? Na politickej scéne, vonku medzi ľuďmi, v práci... Sibyla Mislovičová by bola radšej, keby „pnutie“ nebolo. Pnutie

Makadamiový oriešok

Dnes máme v slovenčine oriešok. Nie síce pre Popolušku, ale pre Sibylu Mislovičovú, ktorá poslucháčsku otázku bez problémov rozlúskne. Makadamiový oriešok

Predtým

Spolu alebo osobitne? To je otázka, ktorá chodí po rozume nášmu poslucháčovi v súvislosti so slovom „predtým“. Pri vyslovovaní je to síce jedno, ale pri písaní nie, takže žiadame o radu Sibylu Mislovičovú. Predtým

Strašne

V našej rubrike opäť jedna opakujúca sa stálica. Slovo „strašne“. Sibyle Mislovičovej neostáva nič iné, len opäť odpovedať. Strašne

Dosažiteľný

Je správne, ak je niečo „dosažiteľné“? Znie poslucháčska otázka, na ktorú odpovedá Sibyla Mislovičová. Dosažiteľný

Tip, typ

Pre niekoho jednoduché, pre poslucháča pána Roháčka námet pre Sibylu Mislovičovú: ako sa vyznať v tom, kedy sa v slove Tip píše mäkké a kedy tvrdé Y? Tu je vysvetlenie. Tip, typ

Potencionálny

Jedna z našich poslucháčok má výhrady voči slovu „potencionálny“. A Sibyla Mislovičová jej dáva za pravdu. Potencionálny

Vporiadku

Naša poslucháčka sa rozhodla posťažovať Sibyle Mislovičovej, že je počítač má vlastný rozum a podčiarkuje jej v texte, keď napíše „vporiadku“ ako jedno slovo. Naša poslucháčka si myslí, že písať to ako jedno slovo naozaj je v poriadku. Kto teda má pravdu? Rozhodne Sibyla Mislovičová. Vporiadku

Priestor „zeje“ prázdnotou

Keď niečo „zeje“ prázdnotou, môže a nemusí to byť v poriadku – ale otázka od poslucháčky znie, či je to v poriadku, čo sa spisovnosti týka. Sibyla Mislovičová má po ruke odpoveď. Priestor „zeje“ prázdnotou

Urea

Pomerne odbornú poslucháčsku otázku máme dnes pre Sibylu Mislovičovú – ako je to so slovom „urea“. Urea

Správne zámeno pre „dievča“

Dnes bude v rubrike reč o dievčati. Čiže o „ňom“. Poslucháč Michal je však z toho celý nesvoj – viac by sa mu páčilo hovoriť o „nej“ v ženskom rode. Čo má prednosť – rod alebo gramatika? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Správne zámeno pre „dievča“

Nechať v štichu

Tak som počul, že „politici nás nenechajú v štichu“ – mám sa báť alebo tešiť? Takto celkom zábavne sa pýta poslucháč pán Handrlica a Sibyla Mislovičová celkom seriózne odpovedá. Nechať v štichu

Zoskenovať

Môžem „zoskenovať“ údaje? Pýta sa poslucháčka Zuzana Kardelisová našej jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Poďme to zistiť. Zoskenovať

Pred 4 miliónmi rokmi

Vďaka našej poslucháčke si s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou urobíme výlet do ďalekej minulosti. Pred 4 miliónmi rokmi

Do Dvorník

Ak ste na cestách nebodaj ste práve minuli ceduľu „Dvorníky“, tak bude naša jazyková rubrika pre vás veľmi aktuálna. Ale určite bude aj pre poslucháčku pani Kolieskovú, ktorá bežne hovorí, že ide do „Dvorník“, ale niekto ju opravil, že správne sa chodí do „Dvorníkov“. Kto teda má pravdu? Rozhodne to Sibyla Mislovičová. Do Dvorník

Zbytok

Naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová od vás dostáva množstvo podnetov a otázok a zároveň jej mnohí ďakujete a želáte napríklad aj pekný „zbytok“ dňa. Sibyla ďakuje, ale cíti potrebu práve toto želanie trochu poopraviť. Zbytok

Majiteľ alebo vlastník

Poslucháč Jozef Herma by si rád ujasnil, čo vlastne je, ak niečo vlastní: majiteľ alebo vlastník? Ako píše, trochu ho poplietlo slovné spojenie „list vlastníctva“. Sibyla Mislovičová nás prevedie názvoslovím. Majiteľ alebo vlastník

Radová číslovka 90

Dne budeme v našej rubrike oslavovať – deväťdesiate narodeniny. Maličký problém môže nastať – a v tomto prípade aj nastal – keď chceme k týmto narodeninám poblahoželať. Je správne k „deväťdesiatim“ alebo k „deväťdesiatym“? N poslucháčsku otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Radová číslovka 90

Prestieradlo

Náš poslucháč Daniel sa nám postaral o celkom zábavnú debatu so Sibylou Mislovičovou. A pritom chcel iba vedieť, či je spisovné slovo „prestieradlo“. Prestieradlo

Lymská borelióza

V jazykovej rubrike so Sibylou Mislovičovou to dnes bude trošku medicínske. Poslucháčka Jana Oravec Bérešová chce vedieť, či je správny názov Lymská alebo Lymeská borelióza. Lymská borelióza

Dejstvo

Zaujímavú otázku máme od našej poslucháčky, ktorá píše: „komentátori často pri športových zápasoch používajú slovo „dejstvo“. Dejstvo je predsa časť divadelného predstavenia, športové súťaže majú tretiny, polčasy, kolá.... vyrušuje ma to.“ Cíti sa naša poslucháčka vyrušená oprávnene? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Dejstvo

Zemplínska šírava

Dnes máme v slovenčine jeden zemepisný názov, s ktorým si celkom nevie dať rady naša poslucháčka Erika Surová. Ona tvrdí jedno a jej manžel druhé. Ako to teda je správne so Zemplínskou šíravou povie Sibyla Mislovičová. Zemplínska šírava

Fackať, fackovať

Že vás hanba nefackuje... to teraz vôbec nie je určená vám, našim poslucháčom, je to iba podnet od Štefana Beňadika, ktorý takýto titulok videl v novinách a má pocit, že správne by to malo byť „nefacká“. Potvrdí to Sibyla Mislovičová? Fackať, fackovať

Nákupkyňa

Vyzerá to tak, že naša poslucháčka Helena Hasprová nevie, čo je: do kolonky zamestnanie uviedla „nákupca“, ale dostala upozornenie, že správne by bolo uviesť „nákupkyňa“. Vysvetlí to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nákupkyňa

Reštavrácia

Pani Lýdia Miháliková nám poslala podnet, ktorý tak trochu „zaváňa“ starými časmi. Je totiž presvedčená, že keď v televíznej relácii počula slovo „reštaurácia“ v súvislosti s opravou pamiatok, malo to správne byť „reštavrácia“ – teda v namiesto u. Súhlasí s tým Sibyla Mislovičová? Reštavrácia

Vrecia na odpad

Dnes si v rubrike spravíme poriadok a nepotrebné veci vyhodíme. Čo však pritom potrebujeme? Odpadové vrecia, či vrecia na odpad? Otázka pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Vrecia na odpad

Čerstvý otec

V novinách sa nedávno objavila informácia, že známy herec sa stal čerstvým otcom. A práve to zaujalo poslucháčku Milku, ktorá chce vedieť, či otec skutočne môže byť čerstvý. Vraj sa jej to viac hodí pre označenie mäsa v potravinách. Môže sa teda použiť tento pojem? Hovorí Sibyla Mislovičová. Čerstvý otec

Preukaz, či preukážka?

Dnes sa v rubrike o spisovnom jazyku budeme legitimovať. Poslucháč Marek sa Sibyli Mislovičovej pýta, čo ukazuje vrátnikovi, keď vstupuje do budovy. Občiansky preukaz, alebo občiansku preukážku? Preukaz, či preukážka?

Byť, či ísť príkladom?

V našej rubrike sa zameriavame na spisovný jazyk a snažíme sa byť príkladom. Alebo ísť príkladom? Ako je to vlastne správne? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Byť, či ísť príkladom?

Stupňovanie slova aktuálny

Máme poslucháčsku otázku, ktorá je možno aj pre vás aktuálne: môže byť niečo „aktuálne“ a niečo ešte „aktuálnejšie“. Spýtame sa Sibyly Mislovičovej. Stupňovanie slova aktuálny

Kráľ Karol III.

Do najvyšších kráľovských kruhov sa pozrieme so Sibylou Mislovičovou. Na podnet dvoch poslucháčov, Romana Ortha a Judity Kubincovej. Starosti im robí princ Charles - teda vlastne kráľ Karol III. Kráľ Karol III.

Blister

Michal by rád vedel, či je slovo „blister“ správne. A vy by ste možno radi vedeli, čo to vlastne blister je. Sibyla Mislovičová vysvetlí jedno aj druhé. Blister

Tónová a tonová konštanta

Jeden dĺžeň – a hneď viaceré významy. Podnet poslucháča pána Ďuricu zo stavebného prostredia si do parády vzala Sibyla Mislovičová. Tónová a tonová konštanta

Sňatok

Občas sa môže stať, že sa vám do uší dostane slovo, ktoré zaváňa patinou, ale napriek tomu zauvažujete, či predsa len nepatrí medzi spisovné. Napríklad taký „sňatok“? Môžeme ho ešte vziať na milosť alebo mu definitívne odzvonilo? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Sňatok

Samoplatcovia

Idete k lekárovi? A bude to cez poisťovňu, ale si budete musieť ošetrenie zaplatiť sami? Ak je to ten druhý prípad, možno vás zaujme aj gramatická stránka platenia. Tak ako nášho poslucháča, ktorému odpovie Sibyla Mislovičová. Samoplatcovia

Krát a raz

Môžeme niečo počuť x-krát a stále sa nám to pletie... tak ako používanie slov „krát“ a „raz“. Určite nie prvýkrát a ešte raz nám to povie Sibyla Mislovičová. Krát a raz

Vyslovovanie slova pointa

Dnes budeme v našej rubrike správne vyslovovať. Respektíve, budeme sa to učiť. Luciu Vranovičovú totiž zaujíma, či sa správne vyslovuje pointa, alebo poenta. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Vyslovovanie slova pointa

Lúčenie

Pánovi Rehákovi chýba pri lúčení moderátorov v našich reláciách konkrétne oslovenie, čiže dnes ráno sa s vami lúči sa mu pozdáva viac, ako dnes sa lúči... Je to správny postreh? Odpovie Sibyla Mislovičová. Lúčenie

Oblaky v predpovedi

Pri predpovedi počasia sa pán Jurčík nevie rozhodnúť, či je správne pomenovanie, že bude pribúdať oblakov, alebo pribudnú oblaky. Ako je to správne? Hovorí Sibyla Mislovičová. Oblaky v predpovedi

Do Vajnor, či Vajnôr

Poslucháč Emil počul príspevok v Zelenej vlne, kde sa hovorilo o kolóne áut do Vajnôr a tak chce vedieť, či sa to takto aj správne hovorí. Do Vajnor, či do Vajnôr – otázka pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Do Vajnor, či Vajnôr

Tie

Hoci sme sa v škole učili, po ktorých samohláskach nasleduje tvrdá a mäkká výslovnosť, môže sa stať, že veci neplatia, ako si myslíme. Napríklad slovo „tie“. Pozrieme sa naň so Sibylou Mislovičovou. Tie

V Liesku

Máme tu problém. S Liesekom. Alebo s Lieskom? Zemepisné názvy sú neustále kameň úrazu, tak sa na tento konkrétny pozrieme so Sibylou Mislovičovou. V Liesku

Pribúdanie oblakov

Ak sledujete dianie na oblohe, určite ste si všimli, že takto na jeseň pribúda oblakov –alebo „pribúdajú oblaky“? Takúto poslucháčsku jazykovú dilemu vyrieši Sibyla Mislovičová. Pribúdanie oblakov

Zakysaný

Hovoriť o prospešnosti mliečnych výrobkov by bolo nosenie dreva do lesa... Osobitne o prospešnosti „zakysaných“. Prospešné však bude vedieť, či je toto slovo v poriadku. Povie nám to Sibyla Mislovičová. Zakysaný

Level

Určite mnohí z vás dnes už úplne bežne používate slovo level. A možno budete prekvapení, keď vám Sibyla Mislovičová povie, v ktorých spojeniach ho radšej nepoužívať. Level

Pamlsky

Ak sa práve chystáte na prechádzku so psom, možno si do vrecka dávate pamlsky... Táto bežná výbava pri prechádzkach so štvornohým kamarátom sa však takto volať nemá. Hovorí Sibyla Mislovičová. Pamlsky

Potierať zločinnosť

Natierať, vytierať, vtierať, potierať... všeličo sa dá podniknúť v tomto smere – dá sa ale „potierať“ zločinnosť? To je poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú. Potierať zločinnosť

Krásne havranie kučeravé vlasy

Dnešná slovenčina bude ako z kaderníckeho salóna. Veď práve odtiaľ môžeme vyjsť a mať krásne havranie kučeravé vlasy. A máme či nemáme mať v tomto vyjadrení čiarky medzi prídavnými menami? Sibyla Mislovičová to vysvetlí. Krásne havranie kučeravé vlasy

Wafľový

Keď chcete urobiť deťom radosť, môžete im upiecť palacinky. Alebo to skúsiť trošku inak a podujať sa na „waflový“ recept. Toto sa rozhodla spraviť aj naša poslucháčka, ktorá však počas pečenia uvažovala, či je recept nazvaný správne. Nemá tam byť mäkké ľ? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Wafľový

Nápodobne

Dve slová, rovnaký význam. Avšak nášmu poslucháčovi sa zdá, že iba jedno z nich je spisovné. Poďme teda za Sibylou Mislovičovou, či to vidí podobne. Alebo nápodobne. Nápodobne

Nahradzovať

Naša poslucháčka objavila podnet do jazykovej rubriky v letáku jedného obchodu. Zaujalo ju slovo „nahradzujeme“. Je takýto tvar správny? Odpovie Sibyla Mislovičová. Nahradzovať

Skloňovanie obce Hrubý Šúr

Prečo sa obec Hrubý Šúr skloňuje raz v „Hrubom Šúri“ a potom zase v „Hrubom Šúre“? pýta sa naša poslucháčka Mária Kopčeková, ktorá v tejto obci žije celý život a rada by vedela, či to skloňuje správne ona alebo „prisťahovalci“. Sibyla Mislovičová to dokonca už raz vysvetľovala jednej obyvateľke obce, ale pokojne to urobí opäť. Skloňovanie obce Hrubý Šúr

Medveďa do každého paneláku

Pozoruhodný námet do našej rubriky nám poslal poslucháč Stanislav. V jednom denníku ho zaujal blog pod názvom – „medveďa do každého paneláku“. Síce nám nenapísal, čo sa v blogu riešilo, ale zjavne ho to nezaujalo natoľko, ako samotný titulok. Viac Sibyla Mislovičová. Medveďa do každého paneláku

Tovar máme skladom

Pre nášho poslucháča pán Hudáka je problémom – sklad. Nie nejaký konkrétny, ale ten, ktorý sa používa v slovnom spojení „tovar máme skladom“. Má pocit, že takto to nie je správne a prosí Sibylu Mislovičovú o spisovnú verziu. Tovar máme skladom

Koncový, konečný

Niečo je „koncové“, niečo je „konečné“. Poslucháčska otázka znie, kedy použiť to a kedy ono. Povie Sibyla Mislovičová. Koncový, konečný

Krajka

Ak práve stojíte pred skriňou a uvažujete, čo na sebe, v tomto vám asi neporadíme. Ak ale siahate po niečom, čo má „krajku“, v tom vám Sibyla Mislovičová poradí. Krajka

Smažiť alebo pražiť

Je sviatočný deň, dnes sa obed bude pripravovať doma... A bude to rozvoniavať – napríklad aj rezňami. Ozaj – budeme ich „smažiť“ alebo „pražiť“ Túto dilemu našej poslucháčky vyrieši Sibyla Mislovičová. Smažiť alebo pražiť

Skloňovanie mena Annamária

Volať sa menom, ktoré je zložená z dvoch, môže spôsobovať komplikácie. Vie o tom naša poslucháčka Annamária, ktorá o radu, ako skloňovať vlastné meno, poprosila Sibylu Mislovičovú. Skloňovanie mena Annamária

Po odbornej stránke

Poslucháč Ivan má problém so „stránkou“. Nepozdáva sa mu spojenie „po odbornej stránke“. Ak v tom nevidíte nič nesprávne a tiež to bežne používate, zrejme vás odpoveď Sibyly Mislovičovej prekvapí. Po odbornej stránke

Skloňovanie slova pani

Dnešnú jazykovú rubriku si Sibyla Mislovičová uvedie sama. Skloňovanie slova pani

Funkčné tričko

V akomkoľvek športovom obchode ho nájdete – funkčné oblečenie. Aj naša poslucháčka už neraz počula od predavačov o tomto type oblečenia a vie, o čo ide, len by ju zaujímal názor Sibyly Mislovičovej na toto slovné spojenie. Funkčné tričko

Sklený, sklenný

Jedno alebo dve? hovoríme o počte písmen „n“ v niektorých prídavných menách. Pre Sibylu Mislovičovú stále sa opakujúca téma. Sklený, sklenný

Černoch alebo Afroameričan

Roky sme ho bežne používali, teraz máte možno aj vy dilemu, podobne ako náš poslucháč Daniel Vysoký: je slovo „černoch“ hanlivé? opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Černoch alebo Afroameričan

Skloňovanie slova euro

Peniaze hýbu svetom aj našim jazykovým okienkom so Sibylou Mislovičovou. Skloňovanie slova euro

Dopad

Máme tu slovo „dopad“. Nášmu poslucháčovi sa zdá, že je ho akosi priveľa a nie v úplne vhodných situáciách. Má jeho používanie „dopad“ na zmeny v spisovnej slovenčine? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Dopad

Rodina Rentková

V našej rubrike opäť jedna „stálica“ ako správne volať rodinu jedným priezviskom. Klaudii Moravčíkovej odpovie Sibyla Mislovičová. Rodina Rentková

Uštipnutie či uhryznutie hadom

Čo nás môže had – uhryznúť alebo uštipnúť? Alebo môže oboje? Najlepšie by bolo, keby ani jedno – napriek tomu so Sibylou Mislovičovou nájdeme správne riešenie. Uštipnutie či uhryznutie hadom

O 5 minút, za 5 minút

Sibyla Mislovičová dostala od poslucháčky pani Arnoldovej za úlohu objasniť, kedy použijeme spojenie „ o 5 minút“ a kedy „za 5 minút“. Na vysvetlenie potrebuje naša jazykovedkyňa menej času ako 5 minút. O 5 minút, za 5 minút

Miesto alebo mesto narodenia

V práci sme vypisovali dotazníky a mali sme tam kolonku „miesto narodenia“. Je to síce vtipné, napísať tam „nemocnica“, ale nemalo by predsa len byť uvedené „mesto narodenia“? Petrovi Sokolovi odpovie Sibyla Mislovičová Miesto alebo mesto narodenia

Skloňovanie slova chrbát

S áčkom alebo bez áčka? S chrbátom alebo s chrbtom? Otázka nášho poslucháča nerobila Sibyle Mislovičovej žiadne veľké problémy. Skloňovanie slova chrbát

Pramenistá voda

Ak sa cez víkend vyberiete niekam do prírody, možno natrafíte na pramenitú vodu... a nie náhodou na „pramenistú“? Túto dilemu má poslucháčka Lucia Paulíková, ktorá tvrdí: „jeden neodborný preklad z češtiny spôsobil, že všetci okopírovali túto nálepku a na fľašiach máme český výraz, pôvodný slovenský vymizol a dokonca už aj korektory v počítačoch ho ignorujú. Je teda slovo „pramenistá“ nesprávne a máme iba „pramenitú“ vodu?“ Či je naša poslucháčka rozhorčená oprávnene, zistíme od Sibyly Mislovičovej. Pramenistá voda

Majland

Náš poslucháč Jaro si pri listovaní v novinách všimol titulok, v ktorom svietilo slovo „majland“ . jemu by sa však viac pozdávalo, keby na konci slova bolo písmeno T. Tak kde je pravda? Povie Sibyla Mislovičová. Majland

Podomácky

Keď si niečo vyrobíme doma, urobili sme to „po domácky“ alebo pekne spolu „podomácky“? Po slovensky na poslucháčsku otázku odpovie Sibyla Mislovičová. Podomácky

Do Čane, do Čani

Skloňovanie by nám problém robiť nemuselo – ale robí. Náš poslucháč Miroslav Hudžík chodieva za kamarátom do obce Čaňa pri Košiciach. Ide za ním „do Čane“ alebo „do Čani“? Sibyla Mislovičová má rýchlu a jasnú odpoveď. Do Čane, do Čani

Gin, džin

Naša poslucháčka Martina má problém s názvom tekutiny: máme „gin“ alebo „džin“? Rozum nám v tomto smere naleje Sibyla Mislovičová. Gin, džin

Diva

So všeličím sa v našej jazykovednej poradni stretáva Sibyla Mislovičová. Napríklad – ako povedať mužský variant slova „diva“. Mohol by to byť „div“? Našu jazykovedkyňu táto úvaha pobavila. Diva

Hybe

V dnešnej jazykovej rubrike znovu jedna zo stálic: obec Hybe. Nakopilo sa nám viac otázok, ako sa to vlastne správne skloňuje. Sibyla Mislovičová vie, že opakovanie je matka múdrosti, tak to zopakuje aj pre jednu z našich poslucháčok, ktorej sa nepozdával tvar „za Hybami“. Hybe

Oslovenie a čiarky

Poslucháč pán Roháček nevie, čo si počať s čiarkami. Konkrétne pri písomnom oslovení. Tak sme oslovili Sibylu Mislovičovú, aby v tom urobila poriadky. Oslovenie a čiarky

Ostatný, posledný

Ostatný alebo posledný? Možno aj vy máte dlhoročný pocit, že každé slovo má trochu iný význam a že „posledný“ znamená niečo definitívne, po čom už vôbec nič nepríde... Poslucháčka Marta Jedličková to tak nevidí, preto ju používanie slova „ostatný“ namiesto „posledný“ rozčuľuje. Čo jej na to povie Sibyla Mislovičová? Ostatný, posledný

O desať desať

Poslucháč Tibor poslal Sibyle Mislovičovej podnet, ktorý si pamätá ešte z detstva. O desať desať

Skloňovanie mena Alma

Naša poslucháčka Stanislava Vašková má zrejme vnučku Almu, pretože otázka, ktorú má pre Sibylu Mislovičovú znie: ako napísať správne vetu – pošli mi videá „Almy“ alebo „Almi“? Mäkké alebo tvrdé i v mene Alma pri skloňovaní? Pre Sibylu Mislovičovú, a určite pre mnohých z vás, žiadny gramatický problém. Skloňovanie mena Alma

Lozornský dub

Pohľad na krásny starý dub vždy upokojí... Nášho poslucháča Tibora by upokojil ešte viac, keby mu pri pohľade naň nevŕtala v hlave otázka, ktorá ho pri rozjímaní vyrušuje: máme v Lozorne „lozornský“, „lozorňanský“, alebo „lozorniansky“ dub? Pre pokoj v duši nášho poslucháča vyberie Sibyla Mislovičová tú správnu možnosť. Lozornský dub Foto: PIXABAYY/MebalAmber

Mikrometeoridy

Viete, že práve v týchto dňoch sa oplatí privstať si? máme tu letné rojenie meteorov – Perseidy. a v našej rubrike sa nám vyrojila aj „meteorická“ otázka - teda skôr „mikrometeoridická“. Krkolomný výraz „mikrometeoridy“ počul a ako podnet nám poslal náš poslucháč Roman a Sibyle Mislovičovej neostalo nič iné, len zabŕdnuť do vesmírno – gramatickej tematiky. Mikrometeoridy

O pár minút

Čo si predstavíte pod slovom „pár“? Automaticky vám to evokuje nejakú dvojicu – ľudí, topánok, rukavíc? Aj nášmu poslucháčovi, preto sa nevie stotožniť s tým, keď niekto povie, že príde „o pár minút“. Je to aj podľa Sibyly Mislovičovej v neporiadku? O pár minút

Pred 21 rokmi

Mať 21 rokov je krásny vek. Pekné môže byť aj spomínať si, čo sa pred toľkými rokmi stalo. Môže to byť však zároveň gramaticky náročné – ako sa to vlastne správne skloňuje? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Pred 21 rokmi

ZOO

Sú to miesta, kam chodíme najmä s deťmi – veď kde inde si môžeme poobzerať slona, žirafu, či tigra, ak nie v ZOO? A je to v „tej ZOO“ alebo v „tom ZOO“? Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová trošku obšírnejšie. ZOO

S vajcami, s vajciami

Keď niekto obchoduje s potravinami, ktoré nám dávajú sliepky, tak obchoduje s „vajcami“ alebo s „vajciami“? Pre niekoho dilema – nie pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. S vajcami, s vajciami

Internet banking

Je množstvo slov, ktoré by nás pred rokmi netrápili, pretože sme veci alebo javy, ktoré pomenúvajú, nejestvovali. Dnes už interne jestvuje hádam všade a hádam každý už niečo riešil cez internet banking. A my teraz so Sibylou Mislovičovou vyriešime poslucháčsku otázky, či sa toto slovo píše spolu alebo oddelene. 102208030550; slovenčina

Bloger, blogér

Áno alebo nie? Táto zásadná otázka sa týka jednej malej čiarky – teda dĺžňa. Má alebo nemá byť v slove „bloger“? Náš poslucháč to nevie, Sibyla Mislovičová to vie. bloger, blogér

Nevrlý, „vrlý“

Nie je nič príjemné, keď musíte komunikovať s nevrlým človek – nebolo by lepšie, keby bol „vrlý“? Tak znie trochu odľahčená poslucháčska otázka. Tak sa na ňu zľahka pozrime so Sibylou Mislovičovou. Nevrlý, „vrlý“

Dotaz

V slovenčine máme aj trošku nelogické veci: napríklad, prečo keď napíšem „dotaz“, program mi to podčiarkne ako nespisovené, ale „dotazník“ už je v poriadku. Na poslucháčsku otázku odpovie Sibyla Mislovičová. Dotaz

Lomítko

Dnes v našej rubrike opäť jedna z jazykových stálic – ako upozorňuje naša poslucháčka, v slovenčine stále poletuje slovo „lomítko“. Správny výraz to nie je – alebo sa medzičasom niečo zmenilo? Pýta sa Sibyly Mislovičovej. Lomítko

Zrušovať

Občas sa nám do uší dostanú slová, o ktorých sme presvedčení, že nie sú správne. Tak ako náš poslucháč, ktorý začul použitie slovesa „zrušovať“. Pozná sloveso „zrušiť“ – ale „zrušovať“ ho vyslovene vyrušuje. Čo na to Sibyla Mislovičová? Zrušovať

Nechať sa počuť

Môže sa politik „nechať počuť“? pýta sa náš poslucháč. Určite môže, veď politici predpokladajú, že ich budeme počúvať – spisovná slovenčina, a teda ani je zástankyňa Sibyla Mislovičová, to nepočujú veľmi rady. Nechať sa počuť

Budúci čas slovesa predsavziať si

Kamarátka si predsavzala, že konečne začne chudnúť, lebo pohľad na seba v plavkách ju neteší... napísala nám naša poslucháčka, ktorá toto rozhodnutie priateľke odobrila, ale zároveň sa zamyslela nad samotným slovom predsavziať si. Dá sa pri ňom vytvoriť budúci čas? Ako by to znelo – „predsavezmem si?“ Sibyla Mislovičová povie, či je to vôbec možné. Budúci čas slovesa predsavziať si

Predložka na konci riadka

Dnešná otázka sa týka slovenčiny v písomnom prejave. Viac Sibyla Mislovičová... Predložka na konci riadka

Živé vysielanie

Občas z rádia počúvam, že sa ide „vysielať naživo“. Chápem, o čo ide, ale je to trochu nelogické veď pri každom vysielaní sú živí ľudia. Píše nám náš poslucháč a necháva na Sibyle Mislovičovej, čo o tomto slovnom spojení povie. Živé vysielanie

Paradajka, rajčina, rajčiak

Niekto len príde do záhrady a odtrhne si. Ale čo si odtrhne podľa správnosti? Paradajku? Rajčinu? Alebo rajčiak? Botanické názvoslovie, ktoré „máta“ našu poslucháčku, si do parády vzala Sibyla Mislovičová. Paradajka, rajčina, rajčiak

Koľkáty

Jeden z našich pravidelných prispievateľov do jazykovej rubriky sa pozastavil nad slovom „koľkáty“. Neznie mu to ani trochu spisovne, tak čujme, čo si o tom myslí Sibyla Mislovičová. Koľkáty

Humorník

Už sme dnes spomínali skvelého humoristu Milana Lasicu. Tak trochu s ním súvisí aj dnešná otázka od poslucháča Matúša Majera: môžeme ako náhradu českého slova „vtipálek“ použiť slovo „humorník“? Ešte dodáva, že to zrejme bude príležitostné slovo, okazionalizmus. Sibyla Mislovičová oceňuje, že poslucháč má v svojej slovnej zásobe aj toto slovo. Humorník

V dvoch, vo dvoch

Niečo sa vokalizuje a niečo nie. Reč je o predložkách. Otázka poslucháča znie: keď máme niečo v počte 2, je to „v dvoch“ či „vo dvoch“? Jednu odpoveď má Sibyla Mislovičová. V dvoch, vo dvoch

Nadšenkyňa

Tí, ktorí preferujú zásady rodovej rovnosti, môžu byť trochu udivení z otázky nášho poslucháča. Veď keď máme „nadšenca“, prečo by sme rovnako nemohli mať „nadšenkyňu“? Ale pre istotu dajme priestor Sibyle Mislovičovej. Nadšenkyňa

Chudokrvnosť

Občas sa do našej jazykovej rubriky zatúlajú výrazy z medicíny. Aj dnes tu máme „chudokrvnosť“. ale ako hovorí, správne by sme ju nemali mať. Chudokrvnosť

Pivo Plzeň

Dnes v našej rubrike niečo na osvieženie: začneme zemepisne a potom prejdeme k nápoju. Slovo má Sibyla Mislovičová. Pivo Plzeň

Hendikep

Ako správne píšeme jedno cudzie slovo „hendikep“ alebo „handicap“? Poslucháčska otázka Sibylu Mislovičovú pobavila. Hendikep

V maili, v maile

Náš poslucháč Adam Duchoň má nevyriešený problém so slovom „mail“. Keď sa pred časom jednej učiteľky slovenčiny pýtal, či sa v „maili“ píše na konci tvrdé alebo mäkké i, dostal odpoveď, že žiadne, lebo správna podoba je v „maile“. Čo na to povie Sibyla Mislovičová? V maili, v maile

Miešať, zmiešať

V jazykovej rubrike ideme dnes miešať. Vďaka poslucháčovi Milanovi, ktorý raz nevie, čo je „miešané“ a čo je „zmiešané“ a aký je v tom vlastne rozdiel. Miešať, zmiešať

Za prvé

Za a, za bé... za prvé, za druhé... Jednému z našich poslucháčov z tohto vyratúvania už zrejme brnia uši, pretože chce upozorniť na nesprávne používanie tohto spojenia a Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Za prvé

Faktúrovať

Ak aj počas dnešného sviatočného dňa máte nejaké pracovné povinnosti, možno za ne budete „faktúrovať“. To robila aj naša poslucháčka Ľudmila Karabašová, ale dnes už radšej „fakturuje“ – teda bez dlhého u. Či je to tak správne, povie Sibyla Mislovičová Faktúrovať

Zakysaný

Kadečo môže skysnúť v letnom teple o to rýchlejšie. Keď však skysne niečo mliečne, môže to byť „zakysané“? Otázka od poslucháča pre Sibylu Mislovičovú Zakysaný

Prechod, priechod

Dve takmer rovnaké slová a predsa majú odlišný význam. „Priechod“ a „prechod“. A k tomu podotázka od poslucháčky Eleny zo Žiliny, či cez cestu môžeme „priechadzať“. Tu je odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Prechod, priechod

Štvrťanský spravodaj

Je štvrtok – a tak máme „štvrtkovú“ otázku. Alebo možno „štvrtockú“, či „štvrťanskú“. Náš poslucháč z obce Štvrtok by od Sibyly Mislovičovej potreboval vedieť, ako sa má správne volať ich miestny spravodaj. Štvrťanský spravodaj

Komár cicia či saje krv

Dnes máme od poslucháčky Kataríny Horňáčkovej otázku zo života: keď nás otravuje komár, čo presne robí našu krv „saje“ alebo „cicia“? Najlepšie by bolo, keby nerobil nič z toho nuž ale to je iba naše želanie. Na správnu gramatiku sa pozrime so Sibylou Mislovičovou. Komár cicia či saje krv

Oblátky, oplátky

Ak sa cez leto chystáte do kúpeľov, určite na vás kdesi v stánku „vyskočia“ kúpeľné oplátky... Alebo oblátky? Čo z toho je správne, to našej poslucháčke povie Sibyla Mislovičová. Oblátky, oplátky

Optovať

Veľmi nezvyčajné slovo do jazykovej rubriky „vyhrabal“ poslucháč Jaroslav Šoltis. Sloveso „optovať“, o ktorom nevie, či ho môže použiť do jedného článku a či ho môže nahradiť slovesom „kooptovať“. Ak vám to nič hovorí, je to v poriadku – na vysvetlenie máme Sibylu Mislovičovú. Optovať

Klik

Možno si z detstva spomínate, ako nás na telesnej výchove naháňali robiť „kliky“. Robia sa aj dnes - ale ako podotýka naša poslucháčka, vlastne by sa už robiť nemali. Sibyla Mislovičová súhlasí. a ponúka širší pohľad na slovo „klik“. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Častokrát

Možno aj vy to často riešite: Mám napísať slovo „častokrát“ spolu alebo oddelene? Sibyla Mislovičová nám dá správny návod. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Kanister či kanistra

Keď idem polievať záhradu a chcem si na to zobrať nádobu s vodou, mám si vziať „kanister“ alebo „kanistru“? Tak znie poslucháčska otázka a je dosť možné, že odpoveď od Sibyly Mislovičovej poteší tých, ktorí uznávajú rodovú rovnosť. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Skloňovanie priezviska Karásek

Náš poslucháč pán Polakovič si nevie poradiť s kolegom. Teda s jeho priezviskom. Všetko nám objasní Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Na Slovensko

Prečo ideme „na Slovensko“ a nie „do Slovenska“? Túto otázku sme už rozoberali, ale keďže sa opakuje (tentokrát zaujíma poslucháča Mateja Ivana), idem si príčinu zopakovať so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Na Mojtín

Chystáte sa na výlet? Napríklad na Mojtín? alebo skôr „do Mojtína“? Ak ste na tom ako náš poslucháč Adam Fico, zrejme tiež stojíte pred dilemou, kam to vlastne pôjdete. Tak si dilemu vyriešme so Sibylou Mislovičovou. Na Mojtín

Jedlo, jedál

Tak trošku „nezrovnalosť“ v slovenskej gramatike pociťuje náš poslucháč Milan Struhal. Ide konkrétne o spojenie „rozvoz jedál“. Milan na to ide logicky a konštatuje: prečo je „rozvoz jedál“- veď ak by išlo trebárs o mydlá, bol by to „rozvoz mydiel“ a nie „mydál“. Sibyla Mislovičová vie, prečo je to tak. Jedlo, jedál

Jakosť

Náš poslucháč Ervín Šťava našiel podnet do jazykovej rubriky počas reklamačného konania. osoba na druhej strane síce hovorila po slovensky, ale stále vraj zdôrazňovala „jakosť“ výrobku. Ervín by teda rád vedel, či sa v spisovnej slovenčine niečo zmenila alebo je to výsledok školenia kdesi v Česku. krátke jazykové školenie má pre nás Sibyla Mislovičová. Jakosť

Predať úrad

V našej jazykovej rubrike opäť jedna zo stálic – slovo „predať“ v zmysle „predať slovo“, „predať úrad“. Poslucháč Ervín Šťava konkrétny príklad videl v televízii v krátkych textových správach: „Hamíd Dbaibá odmieta predať úrad.“ Akú odpoveď má pre nás Sibyla Mislovičová – a predá nám ju alebo odovzdá? Predať úrad

Dávnosť

Veľmi nevšednú otázku nám poslal poslucháč Jaro Mikéska. Vraj – či môže povedať, že jeho dcéra „v dávnosti“ pozerávala horory. Zaujíma ho slovo „dávnosť – a veru zaujalo aj Sibylu Mislovičovú. Dávnosť

Front a brázda v meteorológii

V počasí máme všeličo: stupne, tlakové výše aj níže, vietor, dážď... ale je správne, že v ňom máme aj „brázdu“ a „front“? Pýta sa nás poslucháčka Terézia Hasprová. A my sa za ňu pýtame odborníčky na slovenčinu – a ktovie, možno aj na meteorológiu - Sibyly Mislovičovej. Front a brázda v meteorológii

Nástupište

Idete na vlak? A čo si myslíte, pôjdete na „nástupisko“ alebo „nástupište“? Pre jedného z poslucháčov je to otázka, toto „isko“ alebo „ište“. Tak sme ju položili aj Sibyle Mislovičovej. Nástupište

Edukovať

Učenie a vzdelávanie je celoživotný proces, to vieme - vie to aj poslucháč Jaro, ktorý s tým súhlasí, akurát nevie, prečo by sme sa mali „edukovať“ namiesto toho, aby sme sa pekne po slovensky „vzdelávali“ alebo „školili“. Tak sa na to pozrime so Sibylou Mislovičovou. Edukovať

Ingrediencie

Náš poslucháč Matej by rád zachoval čistotu slovenského jazyka. Preto by bol rád, keby sa v ňom nevyskytovali žiadne „ingrediencie“. Na čo je nám pri príprave pokrmov toto cudzie slovo? Odpovie mu Sibyla Mislovičová. Ingrediencie

Prosto, proste

Možno aj vy máte dojem, že niektoré slová sú spisovné a iné nie – a to iba vďaka jedinému písmenku. Tak napríklad: „prosto“ a „proste“. Ktoré z nich by ste si vybrali? Náš poslucháč Ondrej tvrdí, že „proste“ je nespisovné. Opýtali sme sa teda Sibyly Mislovičovej, ktorá pridala ešte jeden obdobný príklad toho, čo ľudia považujú za spisovné a nespisovné. Prosto, proste

Treba, je treba

„Je treba“ alebo iba „treba“? Ako sa správne povie, keď niečo potrebujeme? To je otázka pre Sibylu Mislovičovú, ktoré sa jej chopí práve teraz. Treba, je treba

Sám seba, samého seba

Keď kladiem otázku sebe, ako sa pýtam – sám seba alebo samého seba? Túto otázku od poslucháča sme nepoložili sebe, ale jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Sám seba, samého seba

V proximite

Nestáva sa často, aby sme v našej rubrike rozoberali veľmi nezvyčajné slovo alebo slovné spojenie. Kto z nás kedy použil spojenie – „v proximite“? Čo to vlastne znamená a či je spisovné povie Sibyla Mislovičová. V proximite

Záha

Aj otázky medicínskeho charakteru sa pravidelne objavujú v našej jazykovej rubrike. Dnes nám takú pripravil poslucháč Juraj Baráth, ktorého zaujíma slovo „záha“ – je vôbec slovenské? Zisťovali sme u Sibyly Mislovičovej. Záha

„Jednoducho“ na začiatku vety

So Sibylou Mislovičovou si dnes na mušku zoberieme slovko „jednoducho“. Napísala nám totiž poslucháčka, ktorej sa vidí, že k popisu ťažkých situácií sa toto slovo nehodí a dáva konkrétny príklad, výrok jednej študentky: „ Jednoducho sme nemohli stážovať v nemocnici, lebo tam nebolo dosť sterilných plášťov.“ Čo k tomu povie naša jazykovedkyňa? „Jednoducho“ na začiatku vety

Respektíve, alebo za sebou

Respektíve, alebo... Naša poslucháčka má pocit, že občas sa tieto slová zbytočne „nadužívajú“. Poďme si teda vypočuť, čo chce vedieť od Sibyly Mislovičovej a čo jej na to Sibyla Mislovičová povie. Respektíve, alebo za sebou

Za dverami, pred dverami

Za dverami, pred dverami. Jazykový problém, ktorý zaujíma Petra z Nitry. Jazykový problém, ktorý je pre Sibylu Mislovičovú pravidelne sa opakujúcim podnetom. Ale chopila sa ho znovu. Za dverami, pred dverami

Retriever

Jeden pes a dve pomenovania. Naša poslucháčka by si však rada ujasnila, ktoré s nich je to správne. Pritom ide iba o jedno písmeno. Máme teda plemeno, ktoré sa správne volá „retriever“ alebo „retríver“? Sibyla Mislovičová síce nie je odborníčka na kynológiu, ale túto otázku hravo zvládla. Retriever

Panie učiteľky

Kým je žena „slečna“, nie je veľký problém s oslovením. Akonáhle sa z nej stane „pani“, už sa občas problémy vyskytnú – konkrétne so skloňovaním tohto slova. To úplne nie je jasné ani našej poslucháčke Dagmar, ktorú kolegyne presviedčajú, že v množnom čísle sú to „panie“. Či to je naozaj tak, zistíme od pani Sibyly Mislovičovej. Panie učiteľky

Ku vám, ku nám

Náš poslucháč Jozef počúva reč ľudí okolo seba a ako píše, často počuje, že ľudia hovoria ideme „ku vám“, pôjdeme „ku nám“. je si viac menej istý, že samohláska „u“ je v tom to prípade navyše ale rád by to mal odobrené od Sibyly Mislovičovej. Tak čujme. Ku vám, ku nám

Príde mi to čudné

Keď sa povie „príde mi“, môže to znamenať všeličo – že nám príde pošta, výplata, návšteva... ale môže nám niečo prísť čudné, zvláštne logické? Takéto spojenie často počúvaj aj poslucháč Jozef a veru, Príde mu to čudné, že sa spojenie „príde mi“ používa v tejto súvislosti. Je to takto nevhodné aj podľa Sibyly Mislovičovej? Príde mi to čudné

Dóža

Veľmi špecifickú otázku nám poslala poslucháčka Júlia Mackovová. Nie je totiž asi veľa ľudí, ktorých trápi, či existuje ženský rod od slova „dóža“. Ale keď je človek prekladateľa talianskej literatúry, môže ho to trápiť a preto sa s dôverou môže obrátiť na jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Dóža

Si v pyžame nie

„Je jasné, že si už dávno v pyžame nie.“ Toto je veta, ktorá udrela do uší poslucháčovi Petrovi. Ani sa nečudujeme – už na prvé počutie tu nie je všetko tak, ako má byť. Potvrdzuje to aj Sibyla Mislovičová. Si v pyžame nie

Bez 4 eur 500 eurový dôchodok

Dnes do jazykovej rubriky vložíme trochu logiky: poslucháč Peter Zradula má pochybnosti pri vete: „Bez 4 eur mám 500 eur dôchodok.“ Čo to presne znamená – že dôchodok je 496 eur alebo 504? Ideme pátrať so Sibylou Mislovičovou. Bez 4 eur 500 eurový dôchodok

Oni – ony

Patálie so zámenami – tak môžeme nazvať dnešnú jazykovú rubriku. Poslucháčka Ľubica si v médiách všíma, že sa často zle používa zámeno oni, ony. Teda aspoň tvrdí, že je to nesprávne – ako napríklad vo vete: „Deti sú šikovné, aj oni môžu pomôcť prírode“. Súhlasí s tým, že to má byť inak, aj Sibyla Mislovičová? Oni – ony

Slovosled vo vete

Napísala nám poslucháčka pani Horečná, ktorá naše vysielanie počúva tak pozorne, že je neujde ani nezvyčajný slovosled. Sibyle Mislovičovej tak posúva ukážku vety, v ktorej odznelo: „ pohodový víkend aj prajeme“. Slovíčko „aj“ je evidentne umiestnené nesprávne. To je síce pravda, ale jazykovedkyňa má pre to pochopenie. Slovosled vo vete

Nemať ani paru

Čo si predstavíte pod slovom „para“ asi plynné skupenstvo vody... poslucháčka Jarmila sa však stretla so slovným spojením, ktoré nemá nič s plynným skupenstvom – malo zjavne ísť o frazeologizmus, ktorý sa jej ale nepozdáva: môžeme povedať, že „o tom nemáme ani paru“, keď o niečom netušíme? Odpovie Sibyla Mislovičová. Nemať ani paru

Skratka IT

Skratka IT I.Náš poslucháč Ľubomír Blichár mal pre Sibylu Mislovičovú zdanlivo jednoduchú otázku: ako vyslovovať skratku „IT“ – po slovensky alebo po anglicky? Stručná otázka sa však natiahla na nečakane rozkošatenú odpoveď, takže dnes prvá časť: ako to je skratkami vo všeobecnosti. Skratka IT I. Skratka IT II.V dnešnej jazykovej rubrike nadviažeme na včerajšiu, Sibyla Mislovičová nás voviedla do problematiky skratiek a ich výslovnosti – ktoré hovoríme po slovensky a ktoré po anglicky. Poslucháč Ľubomír Blichár sa pýtal konkrétne na skratku IT – tak čujme, či sa dnes k nej už dopracujeme. Naša jazykovedkyňa mala potrebu v tejto súvislosti objasniť ešte jednu skratku – PCR. skratka IT II.

Stojánková batéria

Sibyla Mislovičová síce nemá inštalatérsku prax, napriek tomu sa bez mihnutia oka pustila so vysvetlenia problému, ktorý má poslucháč Martin: ako sa správne povie po slovensky „stojanková batéria“? Má to byť takto, alebo je to poslovenčený český výraz „stojánková baterie“? Stojánková batéria

Ráno je múdrejšie večera

Keď je ráno, tak si môžeme povedať – dobre, že je ráno, lebo je múdrejšie večera.... Takto to všetci poznáme a asi aj používame – až na poslucháčku Rebeku Bačovú. Tento ustálený frazeologizmus jej vŕta v hlave – nemalo by tam podľa správnosti byť napríklad slovko „od“, teda – „ráno je múdrejšie od večera“? So Sibylou Mislovičovou sa na to pozrieme. Ráno je múdrejšie večera

Pedikúra, pedikérsky

V dnešnej jazykovej rubrike idem e využiť „pedikérske“ služby. Prečo ale nie radšej „pedikúrske“? Veď základ je slovo pedikúra. Podobne je to s manikúrou. Poslucháčka Rebeka Bačová by v tom rada mala jasno. Tak si na to posvietime so Sibylou Mislovičovou. Pedikúra, pedikérsky

Skloňovanie mena Zeus

Napísala nám poslucháčka Andrea, ktorá na svoju otázku pre Sibylu Mislovičovú naďabila počas čítania s dcérkou. Vytiahla totiž svoju knihu z detstva – Staré grécke báje a povesti – kde sa hojne vyskytuje najvyšší grécky boh, Zeus. Ale pri skloňovaní tu zrazu máme „o Diovi“, „s Diom“... Andrea to tak to vníma od mala, keď knižku čítala ona, ale dcérka to nechápala a naša poslucháčka jej toto skloňovanie vlastne nevedela vysvetliť. Ešte, že máme našu jazykovedkyňu. Skloňovanie mena Zeus

Vyslovovanie slova Viedeň

V jazykovej rubrike ideme na výlet – toť za hranice, do rakúskeho hlavného mesta. Ak by tam aj s manželkou išiel náš poslucháč pán Herstek, možno by mali problém dohodnúť sa, kam vlastne idú: on tvrdí, že sa vyslovuje mäkko – „Vieďeň“ – ale manželka je za tvrdú výslovnosť v slabike „de“. Komu dá Sibyla Mislovičová za pravdu? Vyslovovanie slova Viedeň

Stopkový zeler

Dnes máme takpovediac „kuchynskú“ slovenčinu: so správnym názvom jedného druhu zeleru by sa rád oboznámil náš poslucháč Peter Sitár. Sibyla Mislovičová žiadosti vyhovela. Stopkový zeler

Kanister alebo kanistra

Tá alebo ten? Takúto zásadnú otázku má v hlave jeden náš poslucháč. Netýka sa to jeho samotného – týka sa to slova, ktoré počul v ženskom aj mužskom rode: „kanister“ aj „kanistra“. Čo je správne? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Kanister alebo kanistra

Miešať, zmiešať

Niečo môžeme miešať a niečo môžeme zmiešať. Poslucháč Milan by si rád ujasnil, kedy sa ktoré prídavné meno viac hodí. Vysvetlenie namieša Sibyla Mislovičová. Miešať, zmiešať

Pekné zaspávanie u tohoto programu

Poslucháčske otázky smerujúce do našej rubriky sa neraz týkajú celých viet, ktoré niekde odznejú. Je to aj prípad tejto: „Pekné zaspávanie u tohoto programu“. Nášmu poslucháčovi to vôbec neznie dobre – a Sibyla Mislovičová sa ani nečuduje. Pekné zaspávanie u tohoto programu

Skloňovanie mena Marek

Včera sme v kalendári mali meno Marek, Marko. Tak hneď „začerstva“ vyriešime poslucháčsku otázku, ktorá sa pri tomto mene objavuje často. Ako sa má správne skloňovať? Povie Sibyla Mislovičová. Skloňovanie mena Marek

Pyžamo, pyžama

Niekomu stačia na spanie staré tričká, iný potrebuje hodvábne pyžamo... Alebo „pyžamu“? Čo z toho odporučí Sibyla Mislovičová? Pyžamo, pyžama

Pamätať si, pamätať sa

Si? Sa? Dve kratučké slovíčka a jeden nevie, ktoré z nich je správne. Konkrétne náš poslucháč, ktorému sa zdá, že v spisovnej slovenčine jedno z nich v súvislosti so slovesom „pamätať“ nemá čo robiť. Čo si myslí Sibyla Mislovičová? Pamätať si, pamätať sa

Syrové názvoslovia

Denne sa používajú v kuchyniach celého sveta a možno práve vo svojej kuchyni sa jedna naša poslucháčka zamyslela, ako s tými syrmi vlastne je: keď je všeobecné slovo „syr“ s malým začiatočným písmenom, budú už konkrétne druhy syra, ako „čedar“, „ementál“, „gouda“ s veľkým začiatočným písmenom? Ide predsa o pomenovania. Poriadky so syrovým názvoslovím urobí Sibyla Mislovičová. Syrové názvoslovia

Predbiehanie traktorov

Náš poslucháč Peter Lavo sa zamyslel nad slovným spojením „predbiehanie traktorov povolené“. Pripadá mu to nelogické, pretože autá predsa „nebehajú“. Uvažuje teda nad výstižnejším vyjadrením „predchádzanie“. Naša jazykovedkyňa odpovie a zároveň oceňuje invenciu nášho poslucháča, ktorý z jej mena - Sibyla Mislovičová – urobil podarenú skratku: pani Sybilovičová Predbiehanie traktorov

Otok

V reklame som počul, že krém treba použiť v prípade bolesti alebo „otoku“. Je slovo „otok“ spisovné? takto stručne sa pýta náš poslucháč a keďže po včerajšej šibačke sa možno tieto pozostatky po korbáčoch nachádzajú na podaktorých častiach ženských tiel, povedzme si so Sibylou Mislovičovou, čo teda podľa správnosti na tele máme. Otok

Strašne

Ako prežívate sviatky? „Strašne“ dobre? Možno sa budete „strašne“ čudovať, že mnoho ľudí toto nepočuje rado. A Sibyla Mislovičová im čiastočne dáva za pravdu. Strašne

Fíčer

Náš poslucháč Karol Michalik má problém s „fíčrom“. Myslí si, že vhodný ekvivalent je slovenské slovo črta a bol by rád, keby sme aj my v rozhlase radšej používali toto slovo pre tento umelecký žáner. Sibyla Mislovičová síce chápe, že ľudí občas hnevá priveľa anglických slov v našom jazyku, ale.... Fíčer

Obyvateľ Grobu

Chudáci obyvatelia Slovenského či Chorvátskeho Grobu... pre Veroniku Goceljakovú sú to „Grobiani“. Aspoň tak sa o tom rozprávali doma, ale treba povedať, že našej poslucháčke to znie čudne. kto teda sú obyvatelia Grobu podľa Sibyly Mislovičovej? Obyvateľ Grobu

Budem vedieť prísť

Veľa vecí viem, veľa, dokážeme, veľa môžeme. Každé z týchto slov má trochu iný význam, a našej poslucháčke Viere Žužovej sa nepáči, ako sa dnes používa jedno z nich: konkrétne „vedieť“. Je v poriadku povedať „viem si to kúpiť“, „vieme k vám prísť“ a podobne? Je to nejaký neologizmus alebo iba chyba? Povie Sibyla Mislovičová. Budem vedieť prísť

Mohla by ste

Pán Alexander má malý spor so synom. Syn ho totiž poúča, ako sa v slovenčine správne vyká. Teda nie – „mohla by ste“, ale „mohli by ste“. Aj v prípade ženy, aj v prípade muža. Alexandrovi sa to nevidí a robí to po svojom: neznámej žene vyká „mohli by ste“ a známej „mohla by ste“. Či tento originálny spôsob schvaľuje aj Sibyla Mislovičová, to zistíme. Mohla by ste

Záloha, záloh

Propagačné materiály a letáky môžu byť studnicou námetov pre našu jazykovú rubriku. Tak napríklad také zálohovanie: Všetci si myslíme, že za plechovku platíme zálohu, ale náš poslucháč objavil slovo „záloh“. Zaujalo ho to a posunul Sibyle Mislovičovej. Záloha, záloh

Ženský ekvivalent „vyženiť“

Pozoruhodnú otázku nám do rubriky poslala Anna Sedláková: dobrý deň, muž sa žení a vyžení ženu, deti, role. Žena sa vydáva a teda............... muža, deti, role. Rada by som spoznala slovo vystihujúce tento stav. Sibyla Mislovičová ponúka odpoveď. Ženský ekvivalent „vyženiť“

Pucle, pazl

Mnohí pri tom vedia stráviť celé hodiny a skladať a skladať. Skladáme „pucle“ alebo „pazl“? Otázka výslovnosti zaujíma poslucháča Matej Marečka a Sibyla Mislovičová to vidí takto. Pucle, pazl

Budeme sa sústrediť

Každého polroka jedno sústredenie! To by mohlo pokojne byť heslo našej jazykovej rubriky, v ktorej má spojenie „budeme sa sústrediť“ svoje stabilné miesto. Napriek tomu, že Sibyla Mislovičová o tom dokola hovorí. A dnes odpovedá špeciálne jednému konkrétnemu poslucháčovi – aj povie prečo. Budeme sa sústrediť

Pokládka

Poslucháčka pani Kalabová, položila Sibyle Mislovičovej otázku: „je správne slovo „pokládka“? Zaoberáme sa v práci výrobou a distribúciou zámkovej dlažby a v texte cenníka máme toto slovo...“ Či bude treba prepisovať cenník, zistíme od Jazykovedkyne. Pokládka

Nájdete u Nás

Priateľský spor priviedol poslucháčku pani Veselovskú až k našej rubrike. Ide totiž o zvláštnosť, s ktorou naša poslucháčku nie je celkom uzrozumená, ale jej kamarát tvrdí, že to tak je: vraj podľa najnovších pravidiel slovenského pravopisu sa zámeno „nás“ môže písať s veľkým začiatočným písmenom. Napríklad – „nájdete u Nás najlepšie poradenstvo“. Čo na to Sibyla Mislovičová? Nájdete u Nás

Detektor, detekcia, detegovať

Dnes máme pre Sibylu Mislovičovú otázku, ktorá sa objavuje priebežne, a tak si ju dnes opäť zopakujeme. Tentokrát sa na našu rubriku obrátil poslucháč Miroslav Pomajdík a rád by vedel, prečo máme „detektor“, „detekcia“ - ale „detegovať“. S tým „g“ mu to vraj znie veľmi čudne. Detektor, detekcia, detegovať

Iránec, Iránčan

Dnešná odpoveď Sibyly Mislovičovej na poslucháčsku otázku nebude veľmi obšírna – nakoniec, aj otázka od Miroslava Pomajdíka je stručná: je správne „Iránec“ alebo „Iránčan“? Iránec, Iránčan

Skloňovanie „diabetes“

Predposledný marcový deň patrí všetkým lekárom – a aj naša slovenčina patrí slovu s tým súvisiacemu. Ak vás lekár lieči na diabetes, čo o živote s touto diagnózou hovorí? Život s „diabetes“ alebo život s „diabetom“? Skloňovanie tohto pojmu je poslucháčska otázka, ktorú zodpovie Sibyla Mislovičová. Skloňovanie „diabetes“

Na/pre použitie

Výrobok je schválený na použitie pre detské hračky. Výrobok je schválený pre použitie pre detské hračky. Takmer totožné vyjadrenia, ale rozdiel tu je. A správnu verziu, či sa má povedať „na použitie“ alebo „pre použitie“ by od Sibyly Mislovičovej rada počula poslucháčka Jana Masárová. Na/pre použitie

Žihľava, pŕhľava

Naša poslucháčka Dana Hollá má dilemu: máme v slovenčine „žihľavu“ alebo „pŕhľavu“. Nebola by to Sibyla Mislovičová, keby do tohto názvoslovia nevniesla ešte tretí podnet týkajúci sa správneho názvoslovia – veď počúvajte. Žihľava, pŕhľava

Vnukať

Veľmi zaujímavú otázku má pre Sibylu Mislovičovú poslucháčka Marta Čerkalová. Môže nám niekto niečo „vnukať“? Ak také čosi počujete prvýkrát, zrejme nie ste sami. Vnukať

Mäso na leči, leču

Blíži sa sezóna čerstvých paradajok, paprík z našich končín – žiadny dovoz. Možno aj to inspirovalo nášho poslucháča z Oravy, aby sa už teraz začal tešiť na dobré domáce lečo. A ešte aj s mäsom. Lenže- otázka: je správne „mäso na leči“, „mäso na leču“? Sibyla Mislovičová má tento pokrm rada tiež a ešte aj vie, ako to má byť spisovne. Mäso na leči, leču

O počasí povie ústav

Náš poslucháč Andrej nám poslal otázku trochu meteorologického razenia. Môžeme sa o počasí dozvedieť od hydrometeorologického ústavu? kto nám o ňom povie – steny ústavy? alebo budova ústavu? Ako to vlastne je v takýchto prípadoch povie Sibyla Mislovičová. O počasí povie ústav

Vegetarián, vegán

Postreh od poslucháčky Iveta Martinkovej natoľko zaujal Sibylu Mislovičovú, že sa mu budeme venovať na dve etapy. Píše nám: sú slová „vegeterián“ a „vegán“ zaradené v našej slovnej zásobe? Neustále mi ich korektor v počítači podčiarkuje. Začnime teda odpoveďou na otázku, aký môže mať korektor s týmito slovami problém. Vegetarián, vegán I. Včera sme v našej rubrike hovorili o slovách „vegetarián“, „vegán“, o ktorých naša poslucháčka Iveta Martinková nevie, či sú správne, keďže jej ich korektor v počítači neustále podčiarkuje. Od Sibyly Mislovičovej už vieme, že slová správne sú , akurát v korektore je uložený slovník, ktorý tieto slová ešte neobsahuje. Logicky je tu teda pokračovanie otázky – prečo v slovníku chudák vegán nie je? Vegetarián, vegán II.

Nemať niekomu niečo za zlé

Asi všetci poznáme slovné spojenie „nezazlievať niekomu niečo“. Poslucháčska otázka sa ale dnes týka trošku krkolomnejšieho spojenia: „nemať niekomu niečo za zlé“. Je to v poriadku? Môžeme to používať? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Nemať niekomu niečo za zlé

Dopredu

Náš poslucháč František sa Sibyly Mislovičovej pýta na slovo „dopredu“. Vlastne ani nevie prečo, ale nepripadá mu úplne spisovné. Zaujímavá úvaha, pretože asi väčšina z nás ho považuje za výraz, ktorý je v poriadku, ale možno naša jazykovedkyňa prinesie ešte ďalší pohľad na vec. Dopredu

Mladistvý

Tínedžer, pubertiak, mladistvý. Tri pojmy, ktoré zaujímajú nášho poslucháča Milana. Prvé dva sme už so Sibylou Mislovičovou už prebrali, ostáva nám ešte „mladistvý“. Mladistvý

Pubertiak

So Sibylou Mislovičovou pokračujeme v objasňovaní pojmov tínedžer, pubertiak, mladistvý. O tínedžerovi už vieme, že ho môžeme pokojne používať. Čo taký pubertiak? Pubertiak

Teenager

Náš poslucháč Milan zrejme netušil, že svojou otázkou sa pre Sibylu Mislovičovú postará rovno o celý jazykovedný seriál. Chce by totiž vedieť, ako je to so slovenským „teenagerom“. Používa sa toto slovo najčastejšie? Je vhodný skôr „pubertiak“? A čo taký „mladistvý“? Poďme na to. Teenager

Skratka OECD

Keď je pokope veľa veľkých písmen, zvyčajne ide o nejakú skratku. To vieme. Podaktorí však majú problém s tým, ako ich správne vyslovovať. Necháme si poradiť od Sibyly Mislovičovej. Skratka OECD

Dianie sa

Poslucháč Ivan nám poslal podnet zo športového sveta- či lepšie povedané diania. Alebo „diania sa“? Práve toto zvratné zámeno sa mu v tomto prípade nepozdáva. Čo na to Sibyla Mislovičová? Dianie sa

Plátenná, plátená

Viete, že aj také obyčajné písmeno ako „n“ môže spôsobiť dilemu – dokonca bezmocnosť pri vysvetľovaní deťom v škole? Takýto problém s „n“ – teda raz s jedným a raz s dvomi - má aj poslucháč Branislav Kudla. Prečo je raz taška „plátenná“ a inokedy „plátená“? Aby teda Branislav vedel túto záležitosť aj patrične vysvetliť, prišla na pomoc Sibyla Mislovičová. Plátenná, plátená

Skloňovanie názvu Vlčince

Iveta Martinková poslala do našej jazykovej rubriky celé sídlisko – Vlčince. Rada by vedela, ako sa správne skloňuje: o Vlčincoch či o Vlčinciach? Vidí to tak aj tak. A Sibyla Mislovičová takisto. Skloňovanie názvu Vlčince

Tato, tatko

V rodinách máme tatov – aj tatkov. Rovnako dedov – aj dedkov. A ak máme pri rádiu poslucháčov Stelu a Matúša, pomôže im Sibyla Mislovičová s otázkou, na ktorej sa nevedia zhodnúť: pre Stelu je slovo „tatko“ trochu hrubšie ako tato. Matúš to tak nevidí. A ako to vidí jazykovedkyňa? Tato, tatko

Zrušovať

Nedávno som sa začul, že sa niečo bude „zrušovať“. Vôbec mi to nejde do uší. Nie je to omyl? – otázka od poslucháča smeruje k Sibyle Mislovičovej, ktorá o slove „zrušovať“ súdi toto. Zrušovať

„Rada by ste si...?“

Poslucháčka Katka má kozmetický problém. Dokonca kvôli tomu písala do dotyčnej kozmetickej firmy. Ešte, že ho zvládne vyriešiť Sibyla Mislovičová. Katka nie je stotožnená so slovami v reklame na kozmetický produkt, kde zaznie – „Rada by ste si...?“ Nemá to byť „radi“, keďže ide o vykanie? Rada by ste si...?

Vyslovovanie slova SPORTAGE

V jazykovej rubrike ideme do sveta áut. Nášho poslucháča pána Košťála zaujíma správne vyslovovanie slova „SPORTAGE“. Na Slovensku je to „Sportidž“ ale v Česku napríklad „Sportáž“. Tak ako? – pýta sa Sibyly Mislovičovej. Vyslovovanie slova SPORTAGE

Skloňovanie 28,43 eura alebo eur

Čísla vedia narobiť zmätky. A keď sa spoja s eurami, ešte viac. Takéto spojenie má pre Sibylu Mislovičovú poslucháčka Katarína Škúreková, ktorá by rada vedela, ako sa správne povie: 28,43 eura alebo 28,43 eur. Prikláňa sa k prvej verzii. A naša jazykovedkyňa? Skloňovanie 28,43 eura alebo eur

Oslovenie „Čaputová“

Dobrý deň, poprosím o vysvetlenie, či oslovovanie pani prezidentky v niektorých médiách „Čaputová“ je hodné jej funkcie. Budú to dva roky, čo ma to vždy nasrdí a zdvihne tlak. Takto nám to napísala poslucháčka Jana Luptáková a Sibyla Mislovičová bez zdvihnutého tlaku odpovedá. Oslovenie „Čaputová“

Protestant, protestujúci

V médiách teraz rezonuje tému konfliktu na Ukrajine, a niečo podobné občas dostane aj do našej jazykovej rubriky. Napríklad otázka od poslucháča Mariána z Prievidze. Pred časom zachytil titulok „Na protestantov strieľali z guľometov“. Išlo však o demonštrantov protestujúcich v Kazachstane. Je teda správne použiť slovo „protestanti“, keď sa hovorí o protestujúcich? Odpoveď Sibyly Mislovičovej vás možno v jednej veci prekvapí. Protestant, protestujúci

Holt

Sú slová, ktoré možno nechtiac spopularizujú polici. Jedno z nich si všimol aj poslucháč Ivan Handrlica a je to slovo „holt“. Ako píše - zhruba tuším jeho zmysel, ale je spisovné? Priestor pre Sibylu Mislovičovú. Holt

Niekoľko mýtusov či mýtov

Počul som, že funguje niekoľko „mýtusov“. Nemá to byť „mýtov“? Pýta sa poslucháč Peter Lavo a Sibyla Mislovičová to povie hneď na úvod. Niekoľko mýtusov či mýtov

Na Ukrajinu, do Talianska

Raz ideme do Talianska, inokedy na Ukrajinu.. Prečo je raz predložka „do“ a potom „na“? Takýto cestovateľsko gramatický problém má poslucháčka Ľubica Turčeková a spoločne ho vyriešime s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Na Ukrajinu, do Talianska

Nadhmotnosť, nadváha

Píšeme odborné články, odporúčania a prednášky a občas sa škriepime, kto má pravdu... takto nám napísala poslucháčka pani Penesová. Jablkom sváru sú v tomto prípade termíny „nadhmotnosť“ a „nadváha“. Ktorý výraz je správny? Odpovie Sibyla Mislovičová. Nadhmotnosť, nadváha

Predložky na konci riadka

Dnes si zoberieme na mušku predložky. Otázka pre Sibylu Mislovičovú znie, či ich môžeme nechať na konci riadka. Predložky na konci riadka

Sťažujem sa, si

Andrea Mazúrová nám píše: hovorí sa „sťažujem sa“ alebo „sťažujem si“? Ani jedno z toho naša poslucháčka robiť nemusí, pretože Sibyla Mislovičová neodložila jej podnet nabok, a na stručnú otázku má stručnú odpoveď. Sťažujem sa, si

Nadhmotnosť, nadváha

Píšeme odborné články, odporúčania a prednášky a občas sa škriepime, kto má pravdu. Takto nám napísala poslucháčka pani Penesová. Jablkom sváru sú v tomto prípade termíny „nadhmotnosť“ a „nadváha“. Ktorý výraz je správny? Odpovie Sibyla Mislovičová. Nadhmotnosť, nadváha

Biznis

Keď sa podarí dobrý biznis, je to fajn. Tak si ešte upresnime, ako sa to v slovenčine píše, pretože tak znie poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú. Biznis

Trojstý, tristý

Nikto z nás na vlastne koži nezaži niečo, čo bolo pred 300 rokmi – môžeme však „tristé“ výročie niečoho. Aspoň takto to naša poslucháčka pani Bednáriková počula v médiách. Trochu sa jej to nezdá a Sibyla Mislovičová to aj potvrdí. Trojstý, tristý

Sexi alebo sexy

Veľmi milú otázku nám dnes poslal 66ročný poslucháč Ivan Boroš. Rád by vedel, aké i má napísať, keď ide o spojenie „som mladý a sexi“. Sibyla Mislovičová sa celkom pobavila ale aj ponúkla správnu odpoveď. Sexi alebo sexy

„jako hrajeme hokej“

Keďže dnes je na olympiáde na programe hokej, aj otázka pre Sibylu Mislovičovú má hokejový charakter. „jako hrajeme hokej“

Booster

Napísal nám trochu rozhorčený poslucháč Milan Turinič. Vraj – načo je nám slovenčina, treba ju zrušiť, veď do nej ťaháme samé anglické výrazy. Ako napríklad „booster“. Čiže posiľňujúca očkovacia dávka. A sibyla Mislovičová nášho poslucháča chápe. Booster

Tie

Dnes si musíme zopakovať jednu základnú vec: ako sa správne vyslovuje slovíčko „tie“? Naša poslucháčka Silvia Kobelová to vie, len to neustále počúva nesprávne. Stále teda platí, že sa to má vyslovovať tvrdo? Tie

Znôška

Od Antona Bednárika máme tip na čechizmus, ktorý sa celkom udomácnil aj u nás. Tak sa pozrime, či ho Sibyla Mislovičová vezme na milosť. Znôška

Päť Slovensk

Slovenčina nám vie pripraviť všakovaké výzvy – napríklad, ak by sme chceli povedať, že niečo je veľké ako päť našich krajín. Ako by to malo byť – päť Slovensk? Otázka zaujala aj Sibylu Mislovičovú. Päť Slovensk

Vždycky

V slovenčine máme slová, ktoré na prvé počutie – a možno aj na dvadsiate – neznejú práve spisovne. Náš poslucháč ich postupne smeruje Sibyle Mislovičovej. Vždycky

Navýšiť, ponížiť

Nevšedný jazykový problém trápi poslucháča Ladislava. Keď počuje, že rozpočet treba „navýšiť“, hneď zauvažuje, ako je to v opačnom prípade: môžeme rozpočet „ponížiť“? Nepredpokladá, že by toto Sibyla Mislovičová odobrila, ale aj tak je zvedavý na odpoveď. Navýšiť, ponížiť

Cmúľať

Keď je v slove mäkké „ľ“, automaticky máme pocit, že musí byť spisovné. Našu poslucháčku Etelu však ani prítomnosť tohto písmena nepresvedčila a má pochybnosti, či je slovo „cmúľať“ spisovné. Uvidíme, čo povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Cmúľať

Dieťa do šesť rokov

Ak už teraz uvažujete nad dovolenkou a prezeráte si ponuky, možno vám príde vhod dnešná jazyková rubrika. So Sibylou Mislovičovou ideme pátrať, ako máme chápať, keď je dieťa do šesť rokov a keď je dieťa od šesť rokov. Dieťa do šesť rokov

Vykanie

Keby sme to v slovenčine mali ako v angličtine, nemuselo by nás trápiť správne vykanie. To naše je trošku komplikovanejšie – poslucháčka Etela veľmi často počúva tvar „bol ste tam?“ Je to tak správne? Pýta sa Sibyly Mislovičovej. Vykanie

E-bike

Kedysi sme s dvojkolesovými dopravnými prostriedkami nemali problém. Všetci sme „bicykle“. Dnes však máme už aj „e-bajky“. Ako vyslovovať „e“ na začiatku? A ako to celé správne napísať? Cyklistom poradí Sibyla Mislovičová. E-bike

Interpunkcia, diakritika

Naša poslucháčka pani Petra by bola rada, keby Sibyla Mislovičová vysvetlila rozdiel medzi interpunkciou a diakritikou. Niekedy má pocit, že ľudia si to pletú. Tak sa na to pozrime. Interpunkcia, diakritika

Po desiatkach rokoch

Urobiť niečo po rokoch je v poriadku. Urobiť niečo po „desiatkoch rokoch“ – to je tiež v poriadku? Náš poslucháč Ladislav má na mysli gramatickú stránku takého slovného spojenia. Odpovie mu Sibyla Mislovičová. Po desiatkach rokoch

O emaile, o tunele

Email, tunel. Čo môžu mať tieto dve slová spoločné? Podľa poslucháčky Marty by to mohlo byť skloňovanie. Končia sa rovnako, takže by sme asi mohli povedať rovnako – o emaile, o tunele. Vidí to tak aj Sibyla Mislovičová? O emaile, o tunele

Skloňovanie slova pani

Dnešný poslucháčsky tip máme od pani Nataše, ktorá napísala pani Sibyle. A pani Sibyla Mislovičová teraz pani Nataši povie, ako je to so skloňovaním slova „pani“. Je totiž rozdiel, keď je to pani s menom a keď je to pani bez mena. Skloňovanie slova pani

Viac atraktívnejšie

Je super, keď je niečo atraktívne, napríklad vysielanie a ešte lepšie, keď je to „viac atraktívnejšie“. Toto začula poslucháčka Ivana a nedalo jej to, aby sa neopýtala Sibyly Mislovičovej: môže byť niečo „viac atraktívnejšie? Viac atraktívnejšie

Tak pekný

Raz tak – inokedy taký. Ako sa správne používajú tieto dve slová, ktoré sú odlišné iba v jednom písmene? Ujasniť by si to chceli žiaci, ktorí napíli Sibyle Mislovičovej a ona veľmi rada odpovie. Tak pekný

V tančiarniach

Náš poslucháč Emil si prečítal, že „v tančiarniach bývala dobrá zábava“. S tým niet prečo nesúhlasiť, až kým sa nezamyslíme nad slovom v „tančiarniach“. Ani Emilovi sa to nezdá a Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. V tančiarniach

Najčiernejšie obdobie

Keď sa človek začíta alebo započúva do mediálnych správ, nemusí mať práve pocit veľkého optimizmu. Najmä, keď sa dozvie, aké obdobie prekonávame. Jedna z našich poslucháčok posunula takéto vyjadrenie na posúdenie Sibyle Mislovičovej. Najčiernejšie obdobie

Personalista

Profesia, ktorá sa zaoberá ľudskými zdrojmi, je personalista. To vie aj naša poslucháčka – nevie však, či sa má správne povedať „personalista“ alebo „perzonalista“. Sibyla Mislovičová to vie a povie. Personalista

Pravítko, kružítko

Na hodinách geometrie treba mať pripravené pomôcky. Pravítko, kružítko. Možno aj nejaké merítko. Sú to ozaj správne pomôcky? Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Pravítko, kružítko

Alkohol za volantom

Jeden z našich poslucháčov nie je spokojný s tým, ako sa veci občas skracujú. Napríklad, že policajti sledujú „alkohol za volantom“. Je naozaj problém povedať to tak, aby slovné spojenie malo logiku? Pýta sa Sibyly Mislovičovej, ktorá to vidí takto. Alkohol za volantom

Päť krát

Neustále vidím všelikde napísané „päť krát“, „niekoľko krát“ osobotne, ako dve slová. Je to v poriadku? Znie poslucháčska otázka. Sibyla Mislovičová hovorí jednoznačne. Päť krát

Vracať alebo zvracať

Keď Sibyla Mislovičová uvidela jednu z otázok do slovenčiny, okamžite jej napadlo, či nám ju poslucháč neposlal v súvislosti s nedávnym Silvestrom. Otázka totiž znie: je správne „vracať“ alebo „zvracať“? Vracať alebo zvracať

Svojim, svojím

Raz svojím inokedy svojim. Raz iba bodka nad i inokedy dĺžeň. Máme viacero poslucháčskych otázok na túto téme, tak na všetky naraz odpovie Sibyla Mislovičová. Svojim, svojím

Kedy a keď

Kedy a keď. Dve krátke slovíčka, ktoré sa tak trochu podobajú a možno preto ich občas používame, ako sa nám zachce. Kedy sa však také „kedy“ vo vete nehodí, povie Sibyla Mislovičová. Kedy a keď

OTP

Skratka OTP je jedna z tých, ktorú máme v slovnej zásobe v dôsledku pandémie. A práve k tejto skratke nám poslal podnet poslucháč Martin Bednárik, ktorý zaujal aj Sibylu Mislovičovú. Ide o trochu problematické písmeno P v tejto skratke. OTP

Klientska, klientská zóna

Väčšina z nás je klientom nejakej banky, aj poslucháčka Katarína Miháliková. Viackrát sa už ale stretla s dvojakým označením zóny pre klientov: „klientska“ aj „klientská“? Tak teda s dĺžňom či bez? Dilemu vyrieši Sibyla Mislovičová. Klientska, klientská zóna

Námestie v dedine

V meste sú námestia, to je bežné. Ale v dedine? Táto otázka zamestnáva poslucháča Ľuboša Šafára, ktorý by sa nebránil pomenovaniu „návsie“ a v rámci pestrosti spomenul aj slovo „nádedinie“. Odobrí niečo z toho Sibyla Mislovičová? Námestie v dedine

2021

Želáme Vám veselého Silvestra

Je tu posledný deň v roku a s ním aj posledná slovenčina v roku – týkajúca sa posledného dňa v roku. Poslucháčska otázka znie – želáme vám veselého Silvestra alebo veselý Silvester? A Silvester s malým alebo veľkým s? Sibyla s veľkým S – teda Sibyla Mislovičová – tu má odpoveď. Želáme Vám veselého Silvestra

PCR

Tri písmená, ktoré sa stali bežnou súčasťou nášho jazyka – PCR. Ako túto skratku vyslovovať, je dnešná poslucháčska otázka. Správne ju vysloví Sibyla Mislovičová. PCR

Esenciálne obchody

Poslucháč Maroš Kamenský načrel so svojou otázkou do nových slovných spojení, ktoré nám priniesla doba. Esenciálne obchody. Máme vôbec také aj z jazykového hľadiska? Povie Sibyla Mislovičová. Esenciálne obchody

Kúriť, topiť

Dnes si v našej rubrike zakúrime alebo zatopíme? Naša poslucháčka Alena doma kúri, ale už aj v správach počula o „topnej“ sezóne. Sibyla Mislovičová vyberie to správne slovo. Kúriť, topiť

Kupcovia

Naša poslucháčka Gizela Morávková sleduje televízne spravodajstvo a neunikne jej, ak sa niečo povie nesprávne. Preto ju zarazilo, že v novinách odznelo slovo „kupcovia“. Dokonca dvakrát. Hádam postačí, keď sa k tomu Sibyla Mislovičová vyjadrí jedenkrát. Kupcovia

Mal spáchať trestný čin

Keď sa v médiách hovorí o nejakom trestnom čine, často sa používa spojenie – „mal spáchať to a to.“ Nemyslím si, že to je správne – hovorí poslucháč Vladimír Bella a bol by rád, keby to nejaká autorita uviedla na pravú mieru. Sibyla Mislovičová je hádam autorita dostatočná. Mal spáchať trestný čin

Huby alebo hríby

Kedy varíte vianočnú kapustnicu? Dnes je ten správny deň, aby pekne vyzrela? A čo do nej dáte – huby alebo hríby? Dúfame, že Sibyla Mislovičová dobre poradí aj poslucháčke Anne Gáfrikovej. Huby alebo hríby

Osobnostný rozvoj

Najskôr sa človek vyvíja, potom sa môže rozvíjať. Ako správne pomenovať takýto rozvoj, chce vedieť poslucháčka Zuzana Krajčírová. Poradí jej Sibyla Mislovičová. osobnostný rozvoj

Od pondelka do piatka

Od pondelka do piatka vysielame našu jazykovú rubriku. Alebo - od „pondelku“ do „piatku“? Je na konci slov pondelok a piatok a alebo u? Pre Alojza Straku má odpoveď Sibyla Mislovičová. Od pondelka do piatka

Tá Jar, ten Jar

Markéta Kubíková je naša poslucháčka, ktorá si potrebuje upresniť rod čistiaceho prostriedku. Keď jej niekto povie „podaj mi, prosím, tú Jar“ , malo by to podľa nej byť „podaj mi, prosím, ten Jar“. Je to predsa čistiaci prostriedok mužského rodu. Tak si teda tieto rodové nejasnosti vyjasnime so Sibylou Mislovičovou. Tá Jar, ten Jar

Sýty, sytší

Dnes budeme v jazykovom okienku stupňovať. Nie však napätie, ani stres. Pozrieme sa so Sibylou Mislovičovou na stupňovanie jedného druhu prídavných mien. Poslucháčka Eva Lacková by rada vedela, či sýty môže byť „sytší“. Sýty, sytší

Marmeláda, lekvár, džem

Je tu čas pečenia – melieme orechy, vážime múku a cukor, otvárame poháre s marmeládou? Džemom? Lekvárom? Tak toto je vážna vec a musíme si to so Sibylou Mislovičovou náležite vyjasniť. Len či. marmeláda, lekvár, džem

Prechyľovanie ženských priezvisk

Ženy majú dnes na výber: svoje priezvisko môžu používať v ženskej aj mužskej podobe. S možnosťou voľby však prichádzajú aj komplikácie. Preberieme si ich so Sibylou Mislovičovou. prechyľovanie ženských priezvisk

Kouč, koučka

V slovenčine už máme slovo „kouč“. Kde však ostala žena, ktorá má takéto poslanie? Je aj ona „koučom“? Pýta sa náš poslucháč a Sibyla Mislovičová odpovedá. Kouč, koučka

Snažiť sa, usilovať sa

Žiadne „snažiť sa“ - v spisovnej slovenčine sa môžeme iba „usilovať“ . Možnbo ste už aj v stretli s takýmto názorom, podobne ako naša poslucháčka Darina. Je potrebné slovo „snažiť sa“ vypudiť z nášho jazyka? Odpovie Sibyla Mislovičová. snažiť sa, usilovať sa

Búrané auto

Môžeme si kúpiť auto, ktoré nebolo „búrané“? Pýta sa nás poslucháč, ktorý ši všimol inzerát v tomto znení. Sibyla Mislovičová to s búranými autami vidí takto. Búrané auto

Od Tisu

Priezvisko Tiso nie je na Slovensku neznáme, zjavne ale môžu byť problémy s jeho skloňovaním. Kým sa k tomu ale dostaneme, Sibyla Mislovičová ponúka rýchly výklad správneho skloňovania rôzne zakončených mien. Od Tisu

Rad, rada

Dobrá rada na zlato – to platí aj pre spisovnú slovenčinu. Hoci sme to už párkrát so Sibylou Mislovičovu rozoberali, opäť máme podnet, tak ideme robiť poriadky s „radmi“ a „radami“. Rad, rada

Záleží nám, aby...

Médiá sú pre našich poslucháčov veľkým zdrojom inšpirácie – aj čo sa nesprávneho používania nášho jazyka týka. Dnes si z jednej reklamy požičiame vetu: Záleží nám, aby ste boli spokojní. Našej poslucháčke sa to nezdá. Oprávene? Zistíme od Sibyly Mislovičovej. záleží nám, aby...

Na zdravie

V poslednom čase si všetci želáme hlavne zdravie. Môžeme si na to zdravie aj pripiť. Ako to však urobiť správne: „na zdravie“ alebo „nazdravie“? Sibyla Mislovičová sa pozrie na gramatiku aj na etiketu. Na zdravie

Desatinné čísla

Desatinné miesta môžu robiť problémy v matematike a ešte aj v slovenčine. Stále sa opakujúci poslucháčsky podnet opäť raz zopakujeme so Sibylou Mislovičovou. Desatinné čísla

Pyžamo, pyžama

Decembrové noci sú chladné, teplé pyžamo sa hodí... alebo teplá pyžama? Máme viacero otázok tohto typu, tak ich Sibyla Mislovičová všetky zhrnie do jednej odpovede. Pyžamo, pyžama

V „Borskom Petre“

Poslucháčka Katka z Borského Mikuláša má dôvod napísať Sibyle Mislovičovej, pretože sa týka jej bydliska. Z obecného rozhlasu pravidelne počuje, že niečo sa deje v „Borskom Petre“, čo je časť Borského Mikuláša. Katka si ale myslí, že by to malo byť v „Borskom Petri“. Tak čujme, či má pravdu poslucháčka alebo obecný rozhlas. v „Borskom Petre“

Most Lafranconi

Z Tatier nás pozdravuje poslucháč Karol a píše: prosím, aby ste usmernili dopravný servis, keď informuje o situácii na cestách, že bratislavský most sa volá „Lafranconi“ a nie „Lanfranconi“. Čo na túto výčitku hovorí Sibyla Mislovičová? Most Lafranconi

Kliky

Keď ideme niekam cvičiť a máme robiť „kliky“, je to správne? pýta sa naša poslucháčka. Ak človek vládze, nech ich robí koľko chce - Sibyla Mislovičová si však na to namiesto športového posvieti z gramatického hľadiska. Kliky

Kábly, kotly, regály

Naša poslucháčka Edita je nahnevaná, ako sa všelijako nivočí naša spisovná slovenčina a hneď má pre jazykovedkyňu Sibylu Misovičovú podnet: predávame káble, kotle, regále... toto sa poslucháčke nepáči, má to podľa nej byť „kábly, kotly, regály“. Veď skloňuje podľa vzory dub. Je to naozaj tak? Kábly, kotly, regály

Muffin alebo mafin

Veľmi často vás v našom jazyku trápia všelijakí jazykoví „prišelci“. Napríklad taký „muffin“. Alebo dnes už „mafin“? Ak ich práve pečiete, máme pre vás so Sibylou Mislovičovou na doplnenie aj správny pravopis. Muffin alebo mafin

Urobiť hrubším

Keď chceme, aby niečo bolo menšie – zmenšíme to. Alebo v opačnom prípade vieme niečo zväčšiť. Ako je to ale s hrúbkou? Zaujímavú poslucháčsku otázkou zodpovie Sibyla Mislovičová. Urobiť hrubším

Wellness

Ísť si oddýchnuť do kúpeľov je veľmi príjemné a niekedy celkom postačia dve hodinky v zariadení, ktorému hovoríme wellness. Otázka znie, či je toto slovo už nejako poslovenčené? Po odpoveď ideme za Sibylou Milsovičovou. wellness

Rozpustenie hmly

Náš poslucháč Peter Ivanič je evidentne pozorným poslucháčom predpovede počasia. Často v nej počúva, čo nastane po „rozpustení rannej hmly“. Vôbec sa mu to nepáči a bol by radšej keby meteorológovia hovorili o „rozplynutí hmly“. Má či nemá pravdu: Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Rozpustenie hmly

Cenzor, cenzorista

V dnešnej jazykovej rubrike bude cenzúra. Iba gramatická poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú sa týka človeka, ktorý túto profesiu vykonáva. cenzor, cenzorista

Wifi

Sú slová, s ktorými sa stretávame už dlho, ale stále nemáme istotu, ako ich máme správne napísať. Jedno si zoberie do parády Sibyla Mislovičová. 102111170620; slovenčina

Zahraný, zahratý

Nemusíte byť ani športový fanúšik a dnešná poslucháčska otázka, či presnejšie odpoveď na ňu, vám môže objasniť gramatický problém, s ktorým sa stretávame často. Mnohí nevieme, či je správne „zahraný“ alebo „zahratý“ zápas. Čo nám povie Sibyla Mislovičová? Zahraný, zahratý

Hronecký, Hrončiansky

Naša poslucháčka pani Kleinová má slovenčinu ako svoju záľubu a keďže sa v nej vŕta, všeličo ju sem tam prekvapí. Napríklad jedno geografické pomenovanie. Poslucháčka má otázku a Sibyla Mislovičová má odpoveď. Hronecký, Hrončiansky

Bodky a zátvorky

Zátvorky a bodky. To je to, čo robí starosti našej poslucháčke pani Kleinovej. S pomocou Sibyly Mislovičovej to vyriešime. Bodky a zátvorky

Placebo

Trošku medicínskej atmosféry si doprajeme v dnešnej rubrike. Slovo „placebo“ zaujíma našu poslucháčku: máme „placebový efekt“ alebo „placebo efekt“? Sibyla Mislovičová síce nie je lekárka, ale doktorka áno, takže odpoveď jej nerobí problém: placebo

Celiatik

Poslucháč Adrián má problém s trávením. Ale iba v gramatickej podobe. Ako sa správne povie, keď niekto trpí na celiakiu: je „celiatik“ alebo „celiakik“? Odpovedá Sybila Mislovičová. Celiatik

Lomka, lomené

Lomeno? Lomené? Lomka? Poslucháčka Katarína má zmätok pri výbere správneho výrazu v súvislosti s číslami. Poriadky spraví Sibyla Mislovičová. Lomka, lomené

Kým nás smrť nerozdelí

Poslucháčovi Ondrejovi chodí po rozume smrť. Konkrétne tá, okolo ktorej vzniklo slovné spojenie „kým nás smrť nerozdelí“. Akosi to Ondrejovi nesedí – ako píše: „veď smrť nás pred rozdeľuje.“ Spojili sme sa so Sibylou Mislovičovou, aby k tomu zaujala stanovisko. kým nás smrť nerozdelí

Krymský Jaro

Práve som v správach počul, že ktosi je spájaný s „Krymským Jarom“. Netuším, kto to je. Takto trochu ironicky nám napísal poslucháč Jaroslav a Sibyla Mislovičová veru hneď pochopila, kam tým mieri. Tak si toho Krymského Jara predstavme. Krymský Jaro

V legislatíve je uvedené

Vďaka poslucháčovi Matejovi Masárovi sa dnes povŕtame v právnickej terminológii. Matej má totiž výhrady voči slovnému spojeniu „v legislatíve je uvedené“. Nemalo by to byť „v právnom predpise je uvedené“? Podľa Mateja legislatíva predstavuje proces tvorby právnych predpisov. Tak – ak ste už v tomto názvosloví úplne stratení, z bludiska nás vyvedie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. V legislatíve je uvedené

Ťachší

Pre niekoho z vás môže byť dnešná otázka nepochopiteľná – veď predsa vieme, ako sa stupňuje prídavné meno „ťažký“. Možno si to myslia aj tí, ktorí povedia „ťachší“. Našej poslucháčke to trhá uši. A právom – hovorí Sibyla Mislovičová. Ťachší

Rokovať „na vláde“

Poslucháčka Beata Kopilcová sleduje, čo sa deje „na vláde“. A práve preto má otázku pre Sibylu Mislovičovú. Rokovať „na vláde“

Darčeková poľovačka

Ak máte cez víkend nejakú oslavu, možno máte pre oslávenca pripravený darčekový kôš alebo darčekovú poukážku. Dnešná poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú je veľmi špecifická: môžem dať k 50. narodeninám „darčekovú poľovačku“? Darčeková poľovačka

Tri bodky

Jedna bodka, druhá bodka, tretia bodka a treba ešte aj štvrtú? Znie poslucháčska otázka. Ako veľmi „bodkovaný“ má byť záver vety v takomto prípade? Sibyla Mislovičová nám tie bodky pekne zráta. Tri bodky

Víťaziť časom alebo s časom

Každý pretekár je rád, keď zvíťazí. A poslucháč Jano Budzák bude rád, keď mu Sibyla Mislovičová vysvetlí, či pretekár „víťazí časom“ alebo „víťazí s časom“. Víťaziť časom alebo s časom

Oslovenie viacerých a veľké V

To, že pri tykaní aj vykaní by sme v korešpondencii a tým sa myslí aj mailová alebo smsková – mali písať veľké písmeno „T“ a „V“ nás už Sibyla Mislovičová, dúfajme, naučila. Často sa ale stretáva s otázkou, či veľké V píšeme aj v prípade, keď oslovujeme viacerých. Dnes to chce vedieť napríklad aj poslucháč Václav Wicher. Oslovenie viacerých a veľké V

Červená čiapočka

Z rozprávky rovno do našej jazykovej rubriky – tak by sme v tejto chvíli mohli nazvať púť rozprávkovej postavy Červená čiapočka. Náš poslucháč Juraj Lukáč totiž píše niečo o tejto rozprávke a nie je si istý, ako má správne meno hlavnej hrdinky napísať: Červená Čiapočka alebo Červená čiapočka? Teda s akým „č“ slovo „čiapočka“? Poradí Sibyla Mislovičová. Červená čiapočka

Zľavnený, zľavný

Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/Jirreaux

Poruke, po ruke

Keď mám niečo k dispozícii, mám to „poruke“ alebo „po ruke“ ? Píšeme to spolu alebo oddelene? Na poslucháčsku otázku nie je ťažké odpovedať – veď máme poruke Sibylu Mislovičovú. Poruke, po ruke

Gumový, gumený

Keď je niečo z gumy, je to „gumové“ alebo „gumené“? Odpoveď na túto otázku bude stručná, ale Sibyla Mislovičová má k tomu obšírnejší dodatok. Gumový, gumený

Oň, oňho

Do dnešnej jazykovej rubriky sa zatúlala gramatická „stálica“ – kedy poviem „oň“ a kedy „oňho“? A takisto „preň“ a „preňho“? Zopakujeme s to so Sibylou Mislovičovou. Oň, oňho

Omakať

Dnes si omakáme slovo demokracia. Toto odznelo v éteri jedného rádia a zachytilo to ucho poslucháča, ktorý sa trochu začudoval – a rovno ako podnet poslal Sibyle Mislovičovej. V našej jazykovej rubrike ideme teda „omakávať“. Omakať

Lomítko

Vo svete sú všelijaké „ítka“ – ale nie všetky sú spisovné. Tak napríklad „lomítko“. Patrí do spisovnej slovenčiny? Otázka pre Sibylu Mislovičovú. Lomítko

Vzmužiť sa

Poslucháč Anton Bednárik má pre Sibylu Mislovičovú trochu netypickú otázku: je vhodné žene povedať „vzmuž sa“? Nemalo by tam byť niečo neutrálne, prípadne ženský ekvivalent „vzžeň sa“? Vzmužiť sa

Ísť pre niečo

V slovenčine máme „stálice“ , ktoré môžeme v našej jazykovej rubrike opakovať v pravidelných intervaloch a opäť sa k nám dostanú ako podnety. Tentokrát od poslucháčky Janky, ktorá upozorňuje, že ísť „pre niečo“ sa v našom jazyku stále hojne vyskytuje. Tak si to so Sibylou Mislovičovou opäť raz zopakujme. Ísť pre niečo

Objektami

Náš poslucháč Viliam si v tlači prečítal, že mladé ženy v Ázii sú neraz „objektami trestných činov“. Nepáči sa mu to – nielen obsah samotnej informácie – ale ani slovo „objektami“. Nie je tam niečo navyše? Odpovie Sibyla Mislovičová. Objektami

Chtíč

Dnes máme v jazykovej rubrike veľmi špecifické slovo. Poslucháč Ján Grác by už rád raz a navždy vyriešil milý rodinný spor so svojim strýkom a predmetom ich sporu je slovo „chtíč. Pre Jána je to bohemizmus a pre strýka „slovenské slovo ako bič“. Kto podľa Sibyly Mislovičovej vyjde z tohto súboja víťazne? Chtíč

Žĺtok, bielok, bielko

Na Svetový deň vajec sa nám vajíčko zatúlalo aj do jazykovej rubriky. Sibyla Mislovičová si totiž všíma, že sa ľuďom celkom často pletú pojmy „bielok“ a „bielko“. Čo teda máme vo vajíčku, ak to chceme povedať správne? Žĺtok, bielok, bielko

Prespávať

S otázkou poslucháča Petra Sitára sa vrátime k návšteve pápeža Františka. Peter čítal v tlači vetu „poznáme miesto, kde bude pápež prespávať“. A má s tým trochu problém – teda so slovom „prespávať“ v súvislosti s pápežom. A Sibyla Mislovičová aj tuší, prečo... Prespávať

Oslovenie „Dobrý deň, všetci“

Náš poslucháč Ján dnes jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú inšpiroval na priam filozofické zamyslenie sa nad spôsobmi, akými začíname mail. Je v poriadku písať na začiatku „Dobrý deň, všetci“ alebo „Ahojte, všetci“? Jazykovedkyňa to vidí takto. Oslovenie „Dobrý deň, všetci“

Oslovenie „Dobrý deň, Dámy“

Ak posielam viacerým ženám mail a chcem im vyjadriť úctu, je správne použiť oslovenie „dobrý deň, Dámy“ – teda slovo „dámy“ s veľký D? Pri tejto otázke Sibyla Mislovičová najskôr skonštatovala, že. Oslovenie „Dobrý deň, Dámy“

Nutričný a výživový

Nedávno sme v našej jazykovej rubrike rozoberali slovo „smoothie“ a dnes vo výžive pokračujeme – a to doslova. Poslucháčska otázka znie, či je „nutričný“ to isté ako „výživový“. Tu je odpoveď nie od výživovej, ale jazykovej poradkyne Sibyly Mislovičovej. Nutričný a výživový

Smoothie

Dnes sa bežne používa slovo „smoothie“. Ako sa skloňuje? Akého je rodu? Vďaka takejto poslucháčskej otázke máme dnes jazykovú rubriku plnú vitamínov. Než sa Sybila Mislovičová pustí do gramatiky, cíti potrebu ešte toto slovo objasniť. Smoothie

Spazmus

Nie je to nič príjemné, ale určite ste už niektorí zažili – spazmus. A ak ste túto skúsenosť niekomu popisovali, hovorili ste o „spazmuse“ ? Či to je takto správne povie Sibyla Mislovičová. Spazmus

Skloňovanie mien

Timea, Dáša, Mariša, Táňa. Tieto dámy spôsobujú starosti nášmu poslucháčovi – nevieme, či aj v živote, ale v gramatike áno. Poďme ich správne vyskloňovať so Sibylou Mislovičovou. Skloňovanie mien

Sprofanovať

Chcel by som pani Sibylu Mislovičovú poprosiť o vysvetlenie slovesa „sprofanovať“. Ako mám rozumieť spojeniu, že „pojem národ sa u nás sprofanoval“? Poslucháč sa pýta - naša jazykovedkyňa vysvetlí. Sprofanovať

Mejkap

V jazykovednej rubrike to miestami môže vyzerať ako v maskérni: nedávno sme so Sibylou Mislovičovou preberali slovo „maskara“ a dnes pokračujeme v skrášľovacej procedúre. Keď si líčime tvár, dávame si „make-up“ alebo „mejkap“? Mejkap

Mascara

Mnohé ženy ju dôverne poznajú a používajú. Otázka znie, či známu „špirálu“ môžeme už správne nazývať aj „mascara“. Kozmeticko – gramatickú otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Mascara

Rodina Kleinová

Medzi stálice našej jazykovej rubriky patria aj otázky týkajúce sa priezvisk. Dnes sa na Sibylu Mislovičovú obracia poslucháč Jozef Klein, konkrétne s otázkou, ako má správne vyzerať nápis na náhrobnom kameni: rodina Kleinova alebo rodina Kleinová – teda s dlhým á? Rodina Kleinová

Počesaný úplet

Pri hľadaní istého typu látky som na internete našla spojenie „počesaný úplet s elastanom“. Je slovo „počesaný“ v tejto súvislosti v poriadku? Otázku od poslucháčky si vzala do parády Sibyla Mislovičová. Počesaný úplet

Knipel

Je dosť možné, že so slovom, na ktoré sa dnes pýta jeden poslucháč, ste sa ešte nestretli. je totiž veľmi špecifické a zatiaľ nevieme, či spisovné. Poďme si teda „knipel“ najskôr predstaviť so Sibylou Mislovičovou. Knipel

Písanie dátumu

Každý deň má svoj dátum – ako ho správne napísať? Na to sa pozrieme s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Písanie dátumu

Napomáhať niečo alebo niečomu

Niekedy máme isté pochybnosti pri slovách, pri ktorých by sme nemuseli. Tak napríklad sloveso „napomáhať“. Je nám jasné, že „napomáhame niečomu“, ale poslucháč Oliver sa pýta, či by to náhodou nemalo byť „napomáhame niečo“. Znie to čudne, ale ako povie Sibyla Mislovičová, nie je to až taká čudná otázka. Napomáhať niečo alebo niečomu

Dva alebo dve deci

Naša jazykovedkyňa má fanúšika – poslucháča Mira Hudžíka. Ten by možno nedbal, keby si so Sibylou Mislovičovou sadli na vínko a rozoberali zákonitosti spisovnej slovenčiny. Či sa tak stane, je otázne – dovtedy si aspoň Miro môže ujasniť, ako je to s tým vínkom: sú „dve deci“ alebo „dva deci“? Dva alebo dve deci

Obyvateľ obce Banka

Ideme do Banky! Nie vybrať si peniaze – ideme so Sibylou Mislovičovou nájsť správnu odpoveď na otázku poslucháča Miroslava: kto je obyvateľ a obyvateľka obce „Banka“? Obyvateľ obce Banka

Nežiadúci

Keď nám v mysli hlodá červík pochybností a ide o slovenčinu, stačí sa obrátiť na našu jazykovedkyňu. Tak, ako to urobila aj naša poslucháčka, ktorej sa zdá, že v škole sa učili písať slovo „nežiadúci“ s dlhým u. A teraz je to inak. Čo na to Sibyla Mislovičová? Nežiadúci

Obyvateľ obce Banka

Ideme do Banky! Nie vybrať si peniaze – ideme so Sibylou Mislovičovou nájsť správnu odpoveď na otázku poslucháča Miroslava: Kto je obyvateľ a obyvateľka obce „Banka“? Odpovie Sibyla Mislovičová s pravidlami slovenského praavopisu v rukách: Obyvateľ obce Banka

Potýkať sa s niečím

Podľa množstva podnetov, ktoré chodia do našej jazykovej rubriky, je evidentné, že sa naši poslucháči „potýkajú“ s rôznymi nejasnosťami. Poslucháčka Mária už asi vie, že sa ideme venovať jej otázke, či je sloveso „potýkať sa s niečím“ v poriadku. Odpovie Sibyla Mislovičová. Potýkať sa s niečím

Ortodoxný záhradkár

Naša poslucháčka Mária Kováčová počula vo vysielaní slovné spojenie „ortodoxný záhradkár“. Keďže je to neobvyklé, rada by od Sibyly Mislovičovej počula názor, či záhradkár môže vôbec byť ortodoxný. Ortodoxný záhradkár

Bezvnuký

Našim poslucháčom občas chodia po rozume nevšedné otázky, ktoré prináša život a zaujmú Sibylu Mislovičovú pre ich nevšednosť. Tak napríklad poslucháč Anton Bednárik: keďže má dospelú dcéru a žiadne vnúčatá, môže byť „bezvnuký“, alebo bezvnúčatný? 102109080521; slovenčina

Ceny energií zdražejú

Vo vysielaní zaznelo – ceny energií zdražejú. Toto si všimol náš poslucháč Michal Furík a podotýka, že cena predsa nemôže zdražieť, ani zlacnieť. Sibyle Mislovičvej neostáva iné, ako s ním súhlasiť. Ceny energií zdražejú

Nový školský rok

V našej rubrike sa vrátime o pár dní dozadu: je správne nazývať 1. september „Nový školský rok“ – teda s Veľkým N? Podobne ako 1. január je Nový rok? Poslucháč Ján Kováč sa pýta Sibyly Mislovičovej. Nový školský rok

Bubeník, bicista

Niektoré tipy od našich poslucháčov sú naozaj pozoruhodné. Tak napríklad taký hráč v kapele, ktorý ma starosti bicie nástroje. Bubeník predsa – poviete si. Áno, ale keď je gitarista, klavírista, mohol by byť aj „bicista“? Odpoveď od Sibyly Mislovičovej možno prekvapí. Bubeník, bicista

Spadať pod

Školy dnes po dvoch mesiacoch ožijú detským a študentským džavotom. A tak trochu školskú otázku poslala do nášho jazykového okienka poslucháčka Naďa: Môže základná škola pod niečo „spadať“? Trochu sa jej nepozdáva spisovnosť tohto spojenia. Vidí to tak aj Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Tobogan

Prázdniny sa pomaly ale isto stávajú minulosťou, ale zážitky sú určite ešte čerstvé. Či už tie pri vode, na horách – na toboganoch... Alebo tobogánoch? Poslucháčka Jarmila si nie je istá, ako to s týmito vodnými atrakciami je, tak sa pýta Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Automat

Náš poslucháč Ondrej našiel námet do jazykovej poradne v detskej izbe svojej dcér. Hrala sa na občerstvenie a vysvetľovala, že tu je „cukríkomat“, tu je „pizzomat“, tu je „čipsomat“... Ondreja to pobavilo a rád by od Sibyly Mislovičovej vedel, ako je to všeobecne s napodobneninami automatu. Aké novotvary v tomto smere máme v slovenčine? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

ZOO

Boli ste cez víkend v ZOO? Určite ste tam mali inú zábavu ako riešiť gramatiku. Tak sa na ňu pozrieme teraz. Jedna z poslucháčskych otázok sa týka zoologickej záhrady, skrátene ZOO. Viac Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Hacker

Nie každý je tým nadšený, ale prenikanie anglických slov do našej slovnej zásoby nezastavíme. Napríklad taký „hacker“. Poslucháča Ivana zaujíma, do akej miery sa už u nás udomácnilo. To sa prejavuje v spôsobe, ako ho píšeme. Po anglicky či už po našom? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Ďalší

Slovenčina je mäkký jazyk a mäkkých „ľ“ v nej máme požehnane. Čosto ich nepoužívame tam, kde by sme mali, ale je to aj naopak. jeden príklad takéhoto slova, s ktorým majú ľudia trochu problém, má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Decká

Ako často voláte na svoje potomstvo – „decká, poďte sem!“? Jedna z našich poslucháčok to okolo sebe počuje často. Ak je to kdesi na ihrisku, tak to ešte nie je také zlé ako napríklad v médiách. Oslovenie „decká“ sa jej nezdá úplne v poriadku. Má pravdu aj podľa Sibyly Mislovičovej? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pretek, závod

Sú slová, ktorých sa v slovenčine nevieme zbaviť. Napríklad pri športe. Športovci často hovoria, že ich čaká „pretek“. Nášho poslucháča Ľudovíta to otravuje a Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Ženská podoba priezviska Florek

Dnes má Sibyla Mislovičová dôležitú úlohu: dať odpoveď, ktorá bude pre celú rodinu záväzná. Keď je rodinné priezvisko Florek, nositeľka ženskej podoby bude „Florková“ alebo „Floreková“? Tu je stanovisko našej jazykovedkyne. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Rad, rada

Slová, ktoré sú podobné, ale každé znamená niečo iné. Takých dvojíc je v slovenčine viac a tentokrát si Sibyla Mislovičová berie na mušku výrazy „rad“ a „rada“. Ako totiž okolo seba často počuje, mnohí v tom nemajú jasno Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Knokaut, know-how

Naša jazyková rubrika je síce určená podnetom zo slovenčiny, ale jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová občas vezme na milosť aj anglické výrazy. Treba predsa vysvetliť, ako je to s písaním nasledovných slov. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Posledný, ostatný

Posledný alebo ostatný? Možno ste aj vy zaregistrovali, že pred časom sa začalo preferovať prídavné meno „ostatný“ a môžete mať z toho zmätok. Tak ako pani Jana, ktorá nevie, čo je vlastne správne. V poslednom čase alebo ostatnom čase? Tu je odpoveď Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Kúsať

Dnešná debata Ivany Ilgovej a Sibyly Mislovičovej bude gastronomická. Ideme sa „zakúsnuť“ do podnetu poslucháča Ervína, ktorý si nie je istý, či je správne „kúsať“ alebo iba „hrýzť“. Na rozhryznutie problému máme našu jazykovedkyňu. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zrovna

Dúfame, že naša poslucháčka Beáta je v tejto chvíli pri rádiu. Jej podnet pre Sibylu Mislovičovú máme v jazykovej rubrike „zrovna“ dnes. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Wifi

Pred pár rokmi sme netušili, že raz bude všade okolo nás. Bezdrôtová sieť, čiže „wifi“, nás obklopuje, či chceme alebo nie, a tak sa na ňu na podnet nášho poslucháča so Sibylou Mislovičovou pozrime aj po gramatickej stránke. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Kolečko

Správny športovec trénuje v zime či v lete. A mnohí si aj dnes doprajú bežecké "kolečká". Je to namáhavé, to vieme, ale je to vôbec spisovné? Tak znie poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Chápať, rozumieť

Je zaujímavé, ako niečo medzi ľuďmi pretrváva a pritom to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová v našom okienku priebežne rieši. Aj dnes dozrel čas na opätovné pripomenutie dvoch podobných slov: chápať a rozumieť. „Chápem tomu“ je stále okolo nás a teda v pravidelných časových odstupoch aj u nás. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Byť benevolentný

Niekedy nie je na škodu byť aj trochu benevolentný. Len nie je na škodu byť správne benevolentný. Teda gramaticky. Podnet od poslucháča Juraja, ktorý sa pri tomto výraze prie s kolegom, pre Sibylu Mislovičovú. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pltiť sa

V lete sa bicyklujeme, opaľujeme, plávame... a niekto sa určite aj plaví na plti. Aj naša poslucháčka Daniela si dopriala tento pre ňu nový zážitok a zo žartu hovorí , že sa bola „pltiť“. Toto slovo sa jej zdá stručné a výstižné a tak by rada vedela, čo o ňom súdi jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Alternatíva

V dnešnej jazykovej rubrike budeme trochu rátať. Koľko môžeme mať alternatív? To by chcel vedieť poslucháč Emil, ktorý je presvedčený, že iba dve. Alternatíva je podľa neho výber z dvoch možností a nie z troch , piatich či desiatich, ako sa to neraz používa. Tak poďme po odborné stanovisko za Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Skloňovanie slova „Oslo“

Zemepisné názvy vedia človeka potrápiť. Naše aj zahraničné. Poslucháč Stano sa napríklad napríklad nevie rozhodnúť, čo si počať s „Oslom“. Nemá na mysli zviera, ale nórske hlavné mesto. Podľa neho by sa nemalo pri používaní skloňovať. Čo na to Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Dneska

Niektoré veci sa stali včera, niektoré sa stanú zajtra a niektoré sú v pláne – dneska. Poslucháč Oto, ak nás práve počúva, môže spozornieť, pretože slovo „dneska“ ho vyrušuje, nezdá sa mu spisovné a rád by poznal názor Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Nastaviť, nástavec

Nastaviť a nadstaviť, nástavec a nadstavec. Štyri slová, ktoré by si rád ujasnil poslucháč Peter Ďalog. Ktoré áno a ktoré nie? Alebo sú správne všetky a je medzi nimi významový rozdiel? Sibyla Mislovičová má pre Petra riešenie. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Výslovnosť mena „Kondelová“

Veľa vecí je daných, ale o veľa veciach môžeme rozhodovať sami. Napríklad, ako chceme, aby sa vyslovovalo naše priezvisko. Naša poslucháčka Jana Kondelová je presvedčená, že sa to má vyslovovať mäkko, a tak celý život opravuje každého, kto jej priezvisko vysloví tvrdo. Tak teda tvrdo či mäkko? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vracaťsa, povracať sa

Otázka od poslucháča Petra Sibylu Mislovičovú pobavila. Pritom sa pýta na vec, ktorá je vlastne úplne v poriadku, len naozaj znie zábavne. Pýta sa totiž: Je správne povedať „Kiež by sa všetci povracali späť“ alebo radšej „Kiež by sa všetci vrátili späť“? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Skloňovanie mena Marek

Zaujímavé, ako vedia niektoré mená neustále trápiť svojim skloňovaním. Opäť tu máme takúto požiadavku pri mene „Marek“ a Sibyla Mislovičová opäť raz vysvetlí, ako to je správne. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pár rokov dozadu

Vľavo, vpravo, dopredu, dozadu... je nám jasné, že týmito slovami určujeme posun v priestore – môžeme ale aj v čase? Teda konkrétne spojenie „bolo to pätnásť rokov dozadu“? Poslucháčka Alica sa s tým stretáva často, ale do uší jej to stále nejde. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa jej ani nečuduje. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zvnútra

Na slovo „zvnútra“ je zvedavá naša poslucháčka Anka. Jeho písanie aj používanie. Sibyla Mislovičová teda načrela do vnútra svojich gramatických vedomostí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Motorkovať sa

Leto je sezóna pre motorkárov, ktorí si radi vyrazia na spanilé jazdy. Jeden z nich, náš poslucháč Róbert Vojáček, sa Sibyly Mislovičovej pýta: Môžem používať výraz – bol som sa motorkovať? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pozlátko

Niektoré veci majú veľkú hodnotu, niektoré sú len také pozlátko... Súhlasíte s tým? So zmyslom vety zrejme áno, ale s gramatickým prevedením môže byť problém. To si všimla aj poslucháčka Štefánia, ktorá toto slovo použila v mailovej komunikácii a program jej toto slovo podčiarkol červenou. Kde som urobila chybu? Pýta sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Spýtať sa otázku

Bol by som rád, keby pani Mislovičová vysvetlila ľuďom v médiách, že „spýtať sa otázku“ je hlúposť. Takto razantne sa na našu jazykovedkyňu obrátil poslucháč Ondrej a Sibyla Mislovičová aj vykoná, o čo ju požiadal. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Názov pre „samovysávač“

Udržiava domácnosť v poriadku je nekonečná činnosť- ešte, že máme po ruke kadejaké vynálezy, ktoré nám to uľahčujú. Naša poslucháčka by rada vedela, ako jeden z nich správne pomenovať. Konkrétne vysávač, ktorý vysáva sám. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová v sebe nezaprie odborníčku na jazyk, ale aj obyčajnú gazdinú. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zvrátiť zápas

Jeden z našich mužských poslucháčov má obľúbenú mužskú záľubu. Rád sleduje kolektívne športy. Ako píše: „často počujem, že mužstvo zvrátilo zápas, výsledok. Nejako sa mi to nezdá...“ Či oprávnene, povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Cez

Máte aj vy pocit, že niektorých vecí je už „cez“? Nemalo by ich však byť „viac ako“ alebo „vyše“? Poslucháčsky podnet sa dnes týka nesprávneho používanie predložky „cez“ a Sibyla Mislovičová s tým súhlasí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Fitness, fitnes

Pri niektorých slovách by sme už teoreticky nemali mať problém, pretože sú s nami dlho. Aj keď pôvodom nie sú slovenské. Aj do „fitnesu“ chodíme mnohí priam desaťročia a stále sú tu isté pochybnosti o správnom pravopise, ako konštatuje aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Príjem – príjmový, príjemný

V dnešnej jazykovej rubrike sa vrátime k slovíčku, ktoré sme tu nedávno rozoberali, pretože naša poslucháčka Mária Brinzová má zaujímavú otázku, ktorá s ním súvisí. Viac už Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Na vláde

Poslucháčka Radmila Hudáková pravidelne sleduje spravodajstvo a často počuje, že sa niečo udialo „na vláde“. Zdá sa jej to trošku ležérne, skôr by uprednostnila spojenie „na zasadnutí vlády“ alebo „vo vláde“. Vidí to rovnako aj Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Hbité prsty

Poslucháč Dušan napísal našej jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej po tom, ako sa pred uvedením organového koncertu dozvedel, že organista má „hbité“ prsty. Aké zaujímavé slovíčko. No je aj spisovné? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Cesta ku zdraviu

V televízii som počula, že niekto sa rozhodol pre „cestu ku zdraviu“. Môžeme to takto povedať? Sibyli Mislovičová tvrdí, že áno, a pridáva aj to, ako túto predložku správne vysloviť. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Spolunájomca

Naše právne oddelenie použilo v internej smernici slová: spoluposudzovaný, spolunájomcovia... Neviem sa s tým vnútorne stotožniť a tak prosím o názor. Prosbe poslucháčky Heleny Dadíkovej Sibyla Mislovičová bez problémov vyhovie. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Odnaučiť, odučiť

Veci sa môžeme odnaučiť. Môžeme sa ich aj „odučiť“? Sibyla Mislovičová nás veľmi rýchlo naučí, ako je to správne. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Rosnička zelená, retríver

Dve naše poslucháčky sa na Sibylu Mislovičovú obrátili s trochu zoologickými prosbami: obe sa týkajú písania názvov zvierat. Píše pri rosničke zelenej všetko malými, všetko veľkými písmenami, alebo jedno slovo tak a druhé onak? A rovnako „kapor obyčajný“? A ako sa správne píše „retríver?“ Sibyla Mislovičová si poradí s týmto živočíšnym húfom. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Homeoffisovať

Niekde je to bežná prax už roky, ale pre väčšinu z nás sa práca z domu stala bežnou až v posledných mesiacoch. je teda jasné, že je úplne v poriadku povedať „pracujem z domu“. Ale čo tak „homeoffisovať“? Pre poslucháča Ervína je to v úvodzovkách „nádherný ňuspík“ a rád by si vypočul názor Sibyly Mislovičovej na pandémiu týchto pracovných novotvarov. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Koučovanie

Po našom či po anglicky? Dilemu pri písaní máme často pri slovách, ktoré preberáme z cudzieho jazyka to sa týka aj slova „koučovanie“. Poslucháč Andrej sa pýta, či už zdomácnelo. Čo hovorí Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Skomunikovať

Rád by som sa pani Mislovičovej opýtal, či je spisovné slovo „skomunikovať“ Píše nám Andrej. Konkrétny príklad: Argument by sa dal akceptovať, len na jeho skomunikovaní je potrebné popracovať. Odobrí Sibyla Mislovičová tento výraz? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Točené pivo

Pivo včera, pivo dnes. Keď je teplo, aj do jazykovej rubriky sa nám dostávajú podnety na osvieženie. Včera sme pátrali po správnosti vyjadrenia „tankové pivo“, dnes sa poslucháč Tibor pýta aj na ďalší spôsob nalievania. Pivo „čapujeme“ alebo „točíme“? Sibyla Mislovičová a jej „pivná“ odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Tankové pivo

Dnes máme v našej jazykovej rubrike niečo na osvieženie. Dobre chladené pivo. Tankové. Poslucháč Tibor si rád dopraje a popri tom sa zamýšľa aj nad slovným spojením „tankové pivo“. Je správne? Sibyla Mislovičová síce nie je odborníčka na tento mok, ale z jazykového hľadiska o ňom čo-to vie. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Čkať

Ako sa správne hovorí, keď sa mi „čká“? Môže sa mi aj „začkať“? To by rád vedel poslucháč Boris a je teda dosť možné, že sa mu práve čkať začína, pretože Sibyla Mislovičová sa ide pozrieť práve na jeho jazykový problém. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Baviť sa

Politici sa bavia o počte nakazených, o počte úmrtí. Mali by sme sa asi začať viac rozprávať a menej baviť. Tento postreh má poslucháč Tibor Jakubec a Sibyle Mislovičovej neostáva nič iné, iba súhlasiť. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Závratný, nezávratný

Prosím vás, je pojem "nezávratná rýchlosť" spisovný? V zmysle veľkej rýchlosti. Takúto zvláštnosťnašla naša poslucháčka Andrea Rafajová a ako dodáva, asi to skôr malo byť "závratný". Odpoveď Sibyly Mislovičovej je jednoznačná. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zdvihnúť alebo dvihnúť telefón

Dnes v jazykovej rubrike odpovieme poslucháčovi Jánovi Lešťanovi – odpoveď od Sibyly Mislovičovej ako meninový darček... :-) Ak dnes budú nielen tomuto Jánovi, ale všetkým Jankom zvoniť telefóny s gratuláciami, čo budú oslávenci robiť: „dvíhať“ alebo „zdvíhať“ telefón? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Výstroj

Drahá výstroj, horolezecká výstroj. Poslucháčovi Jozefovi Studencovi to takto znie dobre. Lenže slovník hovorí niečo iné. Kto má pravdu? Povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Rasti!

V nárečí to problém nie je, ale v spisovnom jazyku áno. Takto to so slovesom „rásť“ vidí poslucháčka Zuzana Žlebčíková. Vo východoslovenskom nárečí je rozkazovací spôsob slovesa rásť „rošni“. Ako môžeme niekomu rozkázať spisovne, aby rástol? Sibyla Mislovičová sa tejto otázke potešila, pretože to je jedna z milých jazykových „stálic“. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zapisovanie času

Zapisovanie času je niekedy problém. Bodky či bodkočiarky medzi číslicami? Nemá v tom jasno ani poslucháčka Jana, tak jej Sibyla Mislovičová ponúka správne riešenie. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vodič kamiónu alebo kamióna

Ak nás práve počúvajú kamionisti, tak veľa šťastných kilometrov. A my k tomu pridáme ešte aj štipku gramatiky. Je správne „vodič kamiónu“? pýta sa Štefan Novák. A hneď dodáva, že viac sa mu pozdáva „vodič kamióna“. Podobne nie stavba „hotelu“, ale „hotela“. Sibyla Mislovičová porobí poriadky so správnymi koncovkami. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Z príležitosti

Pre poslucháčku Miriamu Lorinczovú máme dnes odpoveď na jej otázku: Môže niečo vzniknúť „z príležitosti“ alebo len „pri príležitosti“? Gramatické záležitosti s predložkami objasní Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zintenzívňovať

Naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa intenzívne venuje vašim podnetom a veru, ten dnešný od Petra Vilhana vyzeral trochu náročne, našťastie iba na vyslovenie. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Žasnúť

Ako mám správne utvoriť budúci čas od slovesa „žasnúť“? Ešte zo školy si pamätám, že je to „užasnem“, ale teraz často počujem „budem žasnúť“? Môže to tak byť? To je poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Ovocia

Celkom milý podnet nám poslala Mária Tarandová: „rozosmialo ma, keď som v jednej reláciu začula výraz „ovocia“, teda množné číslo. Podobne aj „zeleniny“. Mohli by ste oživiť naše vedomosti o hromadných podstatných menách? Pýta sa Mária a Sibyla Mislovičová môže. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vy sami ste to povedali

Pani Iveta má svojho obľúbeného moderátora, prekáža jej však jedna vec. Opakovane robí podľa nej chybu pri vykaní. Politikovi raz povedal – Vy sami ste to povedali. Kto my? Reagoval politik. A podľa pani Ivety reagoval správne. Pozrime sa na správne vykanie so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Cmúľať

Našej poslucháčke Anežke sa nepozdáva slovo „cmúľať“. Neznie jej príliš spisovne, hoci tam svieti krásne mäkké ľ. Odobrí toto slovo Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Wau

Veľmi rozhorčená je naša poslucháčka pani Klementína. Dôvodom je jedno kratučké slovíčko – wau. Ako píše – som už stará, svet sa mení, ale prečo sa mení k horšiemu slovenčina? Prečo wau, keď máme „fíha“? Viacero otázok a jedna odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

To dáme!

To dáme! Veľmi časté slovné spojenie, ktoré niektorým našim poslucháčom prekáža. Dokonca viacerí žiadajú našu jazykovedkyňu, aby s tým narobila v tejto rubrike poriadky. Nuž – Sibyla Mislovičová zase až taká odmietavo naladená nie je. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Na Liptove, v Liptove

Aký máte za sebou víkend? Prežili ste na napríklad na Liptove? Alebo „v Liptove“? V zásade by to mohlo byť jedno, v jednomm aj druhom prípade ide o pobyt na krásnom mieste Slovenska, našej poslucháčke to však jedno nie je a rada by sa dopátrala k správnej možnosti. Má ju pre ňu jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Majte pekný víkend

Možno už dnes vám predstihu niekto zaželá „majte pekný víkend“. Pre poslucháča Dušana Matisa je toto slovné spojenie ako červené súkno pre býka – neskutočne ho rozčuľuje. Či oprávnene, povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Manažerka

Naša poslucháčka pani Erika stojí prd rozhodnutím: má vyrobiť menovku na dvere pre kolegyňu s pomenovaním funkcie. Môže ju tam uviesť ako „manažerku“, teda v ženskom rode alebo sa pri žene aj mužovi používa iba „manažer“? Vyzerá to tak, že Sibyla Mislovičová ide obhajovať ženské práva. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Som za to rada

Ak nás teraz počúva poslucháčka Darina, možno si povie: počujem odpoveď na svoju otázku, som za to rada. Aj keď Sibyla Mislovičová by asi nebola rada, keby Darina používala túto formuláciu. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pamätať si, pamätať sa

Mladá zvedavá duša – tak sa označila naša poslucháčka Stela. Aj napriek mladému veku si všeličo pamätá. A teraz nevie, či je správne „pamätať si“ alebo „pamätať sa“. Dúfame, že bude spokojná s odpoveďou Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Samica nosorožca

Boli ste cez víkend v ZOO? Naša poslucháčka pani Kristínová áno a práve tam našla podnet do našej rubriky. Videla tam prírastok – samicu nosorožca. Keby to bola samica hrocha, bola by to hrošica, ale ako sa jedným slovom pomenuje nosorožia „dáma“? Sibyla Mislovičová má odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Budem sa snažiť

V našej jazykovej rubrike sa spolu so Sybilou Mislovičovou snažíme zodpovedať všetky vaše otázky týkajúce sa spisovej slovenčiny. Budeme sa o to snažiť aj dnes. Máme tu odpoveď pre poslucháča Mariána, ktorý má otázku presne o tomto: je spojenie „budem sa snažiť“ správne? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Potencionálny

Naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nemá problém odpovedať opakovane na rovnaké poslucháčske otázky. Niektoré sa totiž objavujú so železnou pravidelnosťou. To platí aj v prípade slova „potencionálny“. Alebo skôr „potenciálny“? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Prezrádzanie

Naša poslucháčka pani Andrea má pocit, že sa v médiách nejako veľa „prezrádza“. Sibyla Mislovičová má na to svoj názor a prezradí nám ho. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Obnos

Keď chceme rekonštruovať, zvyčajne na to potrebujeme slušný obnos peňazí... To vie aj poslucháč Karol, ktorého to čaká. Len si nie je istý, či slovo „obnos“ je v tomto prípade správne. Neistotu vyrieši Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Prebehnúť

Testovanie prebehlo, očkovanie prebehlo, schôdza prebehne... a naša poslucháčka Zita Karabová dúfam pribieha bližšie k rádiu, aby počula od Sibyly Mislovičovej odpoveď ohľadom slova „prebehnúť“. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Sabráž

Niektoré poslucháčske otázky sú vskutku pozoruhodné. Napríklad prosba týkajúca sa slova „sabráž“. Asi by Sibyla Mislovičová mala najskôr vysvetliť, čo to vlastne je. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Viď

Mnohí vysokoškoláci majú za sebou týždne usilovného písania diplomových prác. Často sa v nich objavuje zmienka o literatúre, na ktorú sa pisateľ odvoláva. Poslucháč Anton by rád vedel, či urobil dobre, keď použil slovko „viď“. Alebo je iný, vhodnejší výraz? Po odpovedi Sibyly Mislovičovej len dúfame, že ešte bude mať čas na opravu. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Výdajný

Slovo „výdajný“ je dnes frekventované. Máme výdajné miesta, výdajné okienka. Naša poslucháčka však toto prídavné meno nenašla v príručke a tak sa obracia na Sibylu Mislovičovú. Môže byť miesto „výdajné“? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Po vzore

Často vidím v texte aj počúvam v médiách, že niečo sa deje „po vzore“. Je to tak v poriadku? Otázku poslucháča Olivera zodpovie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Ľúbiť niečo robiť

Keďže je mesiac lásky, priplietol sa nám tento cit aj do jazykovednej rubriky. Avšak vo význame, nad ktorým trochu váha poslucháč Aleš. Je jasné, že ľúbiť môžeme druhého človeka – ale môžeme ľúbiť jedlo? Nejakú činnosť? Aleš niečo v tomto duchu začul v pesničke a rád by poznal názor na takúto „ľúbosť“ od Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Nemať niečo za zlé

Naša poslucháčka Viktória má kolegyňu, ktorá celkom často používa spojenie „nemám ti to za zlé“. Keďže toto spojenie počúva iba od nej, chcela by vedieť, či je vôbec odobrené v spisovnej slovenčine. Sibyla Mislovičová má pre ňu odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Ostanem, kým sa vráti

Poslucháčka Alexandra Huňadyová má dilemu: „Ostanem tu, kým sa vráti“ alebo „ostanem tu, kým sa nevráti“? Počkajme si, kým nám odpovie – alebo neodpovie? – Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Barcelona

Všetci vieme, že Barcelona je v Španielsku. Poslucháč Jaroslav Nemec ale nevie, či sa správne po slovensky vyslovuje „Barcelona“ alebo „Barselona“. Tak mu to Sibyla Mislovičová objasní. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Skruž

Naša jazykovedná rubrika sa občas stáva cieľovým miestom pre objasnenie aj veľmi špecifických slov. Kedy ste napríklad prakticky použili slovo „skruž“? Nášho poslucháča Andreja zaujalo, a tak sa Sibyla Mislovičová na chvíľu stane odborníčkou aj v tejto oblasti. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Chladňa, mrazňa

Veľmi netypický podnet nám poslal poslucháč Ladislav Kulčár z Popradu. Trojročná vnučka si vymyslela podľa nej správne výrazy pre dva domáce spotrebiče. Chladnička a mraznička sú predsa zdrobneniny, takže správne je to „chladňa“ a „mrazňa“. Sibylu Mislovičovú detská logika pobavila. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Dohľadateľný

Opätovne sa nám do našej rubriky zatúlalo slovo, ktoré by nás ešte pred vyše rokom asi príliš netrápilo. Priestor pre Sibylu Mislovičovú. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Výslovnosť „tieto“

Niektorí politici vyslovujú zámeno „tieto" mäkko. Myslím si, že najvyšší predstavitelia štátu by mali vedieť hovoriť spisovne - píše poslucháč Jozef Vincenc. Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Hincovo pleso

Nedávno sme mali v našej jazykovej rubrike chvíľu geografie a dnes v tom pokračujeme. Ďalšia poslucháčska otázka totiž smeruje k plesám. Prečo je „Hincovo“ a nie „Hincove“ pleso? Sibyla Misovičová vysvetlí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Klik

Naša poslucháčka sa teší, že si mohla ísť zacvičiť – a trénerka jej prikázala robiť „kliky“. Poslucháčka Alena si spomína, že už dávno sa hovorilo, že „kliky“ na cvičenie nie sú správny výraz, stále to platí? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Bodkočiarky v poézii

S trochu netypickou otázkou sa na Sibylu Mislovičovú obrátila poslucháčka Eva Lacková. Môžu sa v poézii používať bodkočiarky? Dá na to naša jazykovedkyňa jednoznačnú odpoveď? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vydelenie slova čiarkami

Sú otázky, ktoré sú pre Sibylu Mislovičovú náročnejšie – ako aj tá dnešná. Ale ona ju zvládla vysvetliť. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zákonodarci

Často počujem v televízii, čo urobili „zákonodarci“. Je to tak správne? Na poslucháčsku otázku odborná odpoveď od jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vysoké Tatry, Slovenský raj

Náš poslucháč Jozef Leskovjansky sa vraj dostal trochu do úzkych, keď si so synom opakoval pohoria na Slovensku. Prečo majú niektoré názvy obe veľké písmená – napríklad Vysoké Tatry, a iné iba prvé – napríklad Slovenský raj? Sibyla Mislovičová ochotne vysvetlí túto zemepisnú záhadu. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Staroturiansky

V posledných mesiacoch si o niečom takom ako jarmok môžeme iba nechať snívať. Poslucháč Martin možno sníva o tom, že konečne bude vedieť, aký je správny názov: Staroturanský alebo Staroturianský jarmok? Je z mesta Stará Turá a ako píše, to „i“ mu tam akosi nesedí. Čo si o tom myslí Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Mimo službu

Naša poslucháčka Ľudmila Učníková je rozhorčená. Keď sleduje spravodajstvo a počuje, že niekoho postavili „mimo službu“, píli jej to uši. A keďže to počuje veľmi často, naliehavo prosí Sibylu Mislovičovú, aby opäť raz prehovorila všetkým ľuďom v médiách do duše. A nielen čo sa služby týka, podobne našu poslucháčku hnevajú aj spojenia typu „mimo cestu“, „mimo zákon“. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

O štrnástej alebo o druhej

Keď sa má niečo udiať o druhej, pre poslucháča Romana Hudeca je to jednoznačné: udeje sa to o druhej v noci. Nie o druhej popoludní, lebo to je predsa 14. hodina. Ako striktne treba tento spôsob vyjadrovania času dodržiavať? Je správny len jeden? Sibyla Mislovičová má pre nášho poslucháča odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zaujímavejší, viac zaujímavý

Zaujímavá otázka pre Sibylu Mislovičovú – doslova. Ako sa správne skloňuje slovo „zaujímavý“? najzaujímavejší alebo najviac zaujímavý? Je jedno správne a druhé nie? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Galavečer

Dnes v médiách hovorili o „galavečeri“ pri príležitosti ocenenia futbalistov. Tipujem, že nemali na mysli večeru ako jedlo. Takýto postreh máme od poslucháča Petra. Ivana Ilgová a Sibyla Mislovičová na túto tému rozviedli celkom zaujímavú debatu. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Von, vonku

Tu, tam, von, vonku. Štyri slovíčka, ktoré sa nám priebežne objavujú v našom jazykovom okienku. Tentokrát na podnet poslucháčky Evy Račkovej. Opäť teda vysvetlenie od jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Akože

Akože, myslím si, že je čas na slovenčinu. Poslucháčka Eva, ak nás práve počúva, možno aj poskočila na stoličke, lebo práve toto slovíčko jej už pekne lezie na nervy. Všíma si, že ľudia v rádiu často používajú toto slovo. Je to nejaká barlička alebo zlozvyk? Posúvame otázku Sibyle Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Oxymeter

Túto otázku sme do našej rubriky ešte nedostali, ale doba ju priniesla: máme „oxymeter“ alebo „oximeter“? Náš poslucháč zachytil jedno aj druhé a tú správnu možnosť pozná Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Bez zmien, bezo zmien

Je správne spojenie „bezo zmien“ alebo iba „bez zmien“? To by chcel vedieť poslucháč Jozef a Sibyla Mislovičová bez okolkov odpovedá. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

V rádiožurnále

Nie som vedec, ale prekážajú mi nespisovné výrazy ľudí, ktorí sa živia jazykom. Napríklad „v rádiožurnále“, ako stále počúvam v rozhlase. Takto sa posťažoval náš poslucháč Alexander Palička, ktorý si myslí, že správne má byť „v rádiožurnáli“. Len či si to myslí aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Želať sústrasť

Všeličo môžeme druhým želať – ale sústrasť? Náš poslucháč František Pomorský sa s takýmto spojením veľmi nestotožňuje a zaujíma ho názor Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Damašková oceľ

Otázky týkajúce sa zbraní nedostávame do našej rubriky často, ale poslucháč Gabriel jednu pre nás má. Vytasil v nej meč. Konkrétne z „damaškovej“ ocele. Toto prídavné meno sa nám spája s inými predmetmi – takže čo súdi Sibyla Mislovičová o takomto meči? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Mláďa lamy

Rozprávať deťom rozprávky chce fantáziu. A občas aj isté jazykové znalosti. Nášho poslucháča Radoslava zaskočila dcéra, ktorá chcel rozprávku o malej lame. Ako to v slovenčine správne povedať? Sibyla Mislovičová ponúka prehľad pomenovaní viacerých mláďat. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Kazítko

Koľkokrát už u vás šarapatilo? To malé „kazítko“, ktoré má na svedomí rôzne pokazené veci? Je to už vžité pomenovanie, ale je vôbec správne? To by poslucháčka Etela rada vedela od Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Šička, šič

Naša poslucháčka Anna mala nedávno debatu so svojou dcérou o povolaniach. Zaujalo ich slovo „šička“.- Teda presnejšie, mužská verzia tejto profesie. Dcéra chcela vedieť, ako sa volajú muži, ktorí niečo šijú. A tak sa spolu pýtajú Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zmena, smena

Mnohí naši poslucháči si už veľa pamätajú – aj Emil, ktorý už má sedem krížikov na pleciach. Pamätá si napríklad, že kedysi bolo slovo „smena“, volal sa tak aj mládežnícky denník. Máme toto slovo vôbec ešte v spisovnej slovnej zásobe? Pýta sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zahájiť

Ako často sa vám stáva, že niečo „zahájite“? Nášmu poslucháčovi Mirovi nikdy.A rozčuľuje ho, ako často toto slovo na otvorenie niečoho počúva. Čo na Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Ako napísať Veľká noc?

Pred každými sviatkami chcete od jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej vedieť to isté: ako sa správne píšu názvy sviatkov. Keďže máme Veľkú noc, otázka sa týka práve tohto pomenovania. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Urobiť niečo hrubým

Sibyla Mislovičová občas dostane podnety, v ktorých sú atypické slová. Tak napríklad – vieme nejako jednoslovne povedať, keď upravujeme hrúbku čiary? Vieme, že ju môžeme „stenčiť“. Mmôžeme ju však aj „zhrubšiť“? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zmestiť niečo niekam

Môžeme niečo niekam zmestiť? znie poslucháčska otázka. Sibyla Mislovičová zmestí svoje vysvetlenie do niekoľkých viet. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Klavír, klavíry

Určite do vás nechceme nič klavírovať. Iba sa so Sibylou Mislovičovou pozrieme na jeden trochu ošemetný hudobný nástroj. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Oddelenie desatinných čísel

Bodky, čiarky, čísla. To je hlavná náplň dnešnej jazykovej rubriky so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Alkohol za volantom

Náš poslucháč Emil rozumie, čo znamená, keď sa povie, že policajti kontrolovali alkohol za volantom. Napriek tomu by od Sibyly Mislovičovej rád poznal názor na akúsi logiku tohto slovného spojenia. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

"Pardón"

Hop, pardón – aj vy možno práve takto zareagujete, keď napríklad do niekoho vrazíte na ulici. Poslucháčovi Jurajovi Bačovčinovi toto neznie dobre. Je presvedčený, že slovo pardón nepatrí do spisovnej slovnej zásoby. Čo na to Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Tovar je skladom

Poslucháč z Nitry zrejme tiež občas využíva ponuku internetových obchodov, kde mu sľubujú, že tovar majú „skladom“. Je táto formulácia správna? To je otázka pre Sibylu Mislovičovú. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Predať slovo

Všeličo sa môže predávať – aj slová? Náš poslucháč Ladislav Kopál je presvedčený, že nie, napriek tomu to každú chvíľu niekde začuje. Sibyla Mislovičová súhlasí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Kaizerka

Čo bude dnes na raňajky? Kaizerka alebo kaiserka? Naša poslucháčka vlastne nevie, do čoho sa ide zahryznúť. Odpoveď má pripravenú Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Niečo za niečo

Keď mám dvojpólovú súčiastku a chcem namiesto nej trojpólovú, ako to mám správne povedať? Vymením dvojpólovú za trojpólovú alebo trojpólovú za dvojpólovú? Náš poslucháč s jeho odbornou otázkou jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú nezaskočil. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pretek

Náš poslucháč Ladislav Kopál má „na sklade“ viaceré jazykové prehrešky a jeden notoricky známy vytiahol pre Sibylu Mislovičovú. Slovo „pretek“. Aj jazykovedkyňa sa s tým často stretáva. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Cez dvadsať ľudí

Veľmi často počúvam spojenie - bolo tam cez dvadsať ľudí, píše naša poslucháčka Maja. Nemalo by to byť správne „vyše“? Sibyla Mislovičová súhlasí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Do Serede

Zaujímavý postreh nám poslal poslucháčka Mária: Keď som bola malá, kupovali sme si lístok do Seredi. Dnes v Zelenej vlne hlásia, že radar sa pohybuje do Serede. Podľa čoho sa teda Sereď skloňuje – dlaň alebo kosť? Sibyla Mislovičová vysvetlí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Na výkon trestu

Čo je správne? Nastúpiť „na výkon trestu" alebo „do výkonu trestu"? Ideálne je žiaden trest nedostať, ale ak už sa stane, správne je to to takto, ako povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zrovnávať

Môžu sa naše vinárky zrovnávať so svetovou špičkou? Môžu - aj nemôžu. Prvé sa týka kvality ich produktov, druhé gramatiky. Viac Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Je treba

Toto je treba urobiť. Možno aj vy si to dnes viackrát poviete. A viete, že si to nepoviete správne? Ako to je so slovkom „treba", povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Konzerva a plechovka

Jeden milý výrok hovorí: Je otázne, či je možné udržať lásku pri živote konzervami. Dúfame, že poslucháč Miroslav Kováč nemá takúto stravu ako životnú realitu, ale že sa len čisto pragmaticky pýta na rozdiel medzi konzervou a plechovkou. Sibyla Mislovičová ponúka odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Na zdravie

Keď si niekto kýchne, hovoríme mu „na zdravie“ alebo „nazdravie“? Opýtali sme sa Sybily Mislovičovej, ktorá na úvod zauvažovala nad týmto. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Soľanský chlieb

V obci Soľ je pekáreň chleba. Uvažujem, či názov „Soľanský chlieb“ je správny. Poslucháč z Prešova už nebude musieť uvažovať, pretože máme odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Smrtnosť

Ešte pred rokom by nám ani nenapadlo zamýšľať sa nad rozdielmi medzi slovami „úmrtnosť“ a „smrtnosť“. Dnes ich počúvame každú chvíľu a viacerí píšete Sibyle Mislovičovej, aby tieto slová vysvetlila. Urobí tak práve teraz. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Hypoterapeutický

Keď vám internetový prehliadač ponúkne obe možnosti, môžete byť na vážkach. Tak je to aj v prípade poslucháča Andreja, ktorý rieši dilemu, či je správne „hypoterapeutický“ alebo „hyppoterapeutický“, teda s dvomi p. Sibyla Mislovičová má okrem odpovede ešte postreh navyše. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Epidemický

Dnes v naše jazykovej rubrike opäť otázka, ktorú priniesla doba. Aký je rozdiel medzi slovami „epidemický“ a „epidemiologický“? Sibyla Mislovičová sa do toho pustila a povie nám to, hoci to nie je úplne jednoduché. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Na chrbáte

Je správny tvar „na chrbáte“? Na stručnú poslucháčsku otázku je tu stručná odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Skloňovanie priezviska „Boe“

Jedna vec je vyznať sa v športe – druhá vyznať sa skloňovaní cudzích športových mien. Práve takúto otázku dostala jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pretestovať

Ešte donedávna sme si v súvislosti so slovom „test“ predstavili školskú písomku... Dnes má toto slovo pre nás úplne iný význam a takisto aj podobné slová „otestovať“, „pretestovať“. Poslucháčka Elena chce vedieť, či je správne povedať, že ľudia sa majú pretestovať. Slovo má Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Odberný, odberový

Situácia vo svete či u nás sa často odzrkadľuje aj v podnetoch, ktoré posielate Sibyle Mislovičovej. A tak je to aj dnes. Ako je správne – odberný či odberový? Odpovieme. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Fašiangy a Popolcová streda

Takto pred týždňom sa skončilo fašiangové obdobie a mali sme Popolcovú stredu. Následne nám napísal poslucháč Matúš, ktorý s práve vtedy uvedomil, že si nie je celkom istý, ako sa tieto dve pomenovania píšu: s malými či veľkými začiatočnými písmenami? Na oba názvy sa pozrie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Covidový, kovidový

Niektoré slová používame iba rok a stihli sa stať najpoužívanejšími. Pre COVID to platí určite. Pani Beátu zaujíma, či to ešte stále píšeme „covidový“ alebo už môžeme aj „kovidový“. Čo na to Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Oň, oňho

Staráme sa o prenajatý chodník – takto je táto veta v poriadku. Ale: staráme sa „oň“ alebo „oňho“? Poslucháčke Ľubici Glózikovej to vysvetlí Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

S Edami

Ako mám vytvoriť inštrumentál plurálu od variantu krstného mena Eduard – Edo? Takto veľmi konkrétne špecifikoval svoju otázku náš poslucháč, ktorému odpovie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Impeachment

Sú slová, ktoré sa prepletajú médiami a nie vždy chápeme ich správny význam. Tak napríklad „impeachment“. Viacerí ste nám napísali, aby ho Sibyla Mislovičová objasnila. Tak to urobí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Počet infikovaných

Dnes v rubrike o jazyku opäť aktuálna téma. Je správne hovoriť o počte nakazených, alebo o počte infikovaných? Alebo ide o synonymá? Odpoveď má pripravenú jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Dopad ako účinok

Do Slovníka slovenského jazyka sa dostávajú aj slová, ktoré by sme tam v minulosti asi nenašli. Napríklad pojem – dopad. Aký to má dopad na náš jazyk? Nechajme hovoriť jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Sme rodina, alebo Zme rodina?

Aj keď Slovenčina na slovíčko nie je politická rubrika, dnes spravíme malú výnimku. Poslucháčke Renáte sa totiž nepáči, ako mnohí redaktori vyslovujú názov parlamentnej strany. Je teda Sme rodina, alebo Zme rodina? Hovorí Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Podcastová nahrávka

Aj naše relácie už môžete počúvať na podcaste. Tento pojem sa pomaly udomácňuje aj v spisovnej slovenčine, tak si o ňom povedzme viac, s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vírová nákaza?

Aj dnes sa pozrieme na frekventovaný pojem, ktorý sa už takmer rok objavuje v našej komunikácii. Hovoríme o vírovej, či vírusovej nákaze? Čo na to Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Odberné miesto

Dnes sa v rubrike o spisovnom jazyku zamyslíme nad tým, či chodíme na odberné alebo odberové miesto. Tento pojem nadobudol v poslednom čase väčšiu frekvenciu a tak ho teraz vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Hosťka alebo hostka?

Večná dilema bude v našom vysielaní - máme vo vysielaní hosťku? Môže vôbec takýto človek prísť do štúdia. Hovorí Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Kazítko

Však aj vy ho niekde máte? Nejaké to „kazítko“, ktoré nám robí prieky? Je to vcelku ustálený a obľúbený výraz – len či by sme s ním uspeli aj v spisovnej slovenčine? Nič nepokazíme, keď sa opýtame Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Mimo niečoho

Keď niekto povie „som mimo“, chápeme, čo tým myslí. Aj keď niekto povie, že je niečo „mimo európsky kontinent“, rozumieme. Napriek tomu, že táto väzba nie je správna. Upozornenie od poslucháčky potvrdzuje aj Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Nepopísateľný

Ak má človek dar reči, nerobí mu je problém niečo popísať. Alebo opísať? Čo ak je niečo také úchvatné, že je to až „neopísateľné“ – alebo „nepopísateľné?“ Poslucháč Ondro nemusel nič opísať ani popísať. Stačilo mu napísať do našej rubriky so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Omakať

Čo si predstavíte pod slovom „omakať“? Zrejme niečo, čoho sa dá dotýkať – dá sa však „omakať demokracia“? Poslucháčke Otílii toto celé znie akosi čudne, tak sa pýta Sibyly Mislovičovej na vhodnosť takéhoto slovného spojenia. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Nízko nákladový

Píše sa „nízko nákladový“ ako dve slová? Tak znie dnešná poslucháčska otázka pre Sibylu Mislovičovú. Jednoduchá otázka – jednoduchá odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Štikútať, čkať

Nie je to síce nebezpečné, ale ak to nie a nie prestať, už to človeka dosť otravuje... vie o tom aj poslucháč Andrej, ktorý nám napísal: „Keď sa mi minule štikútalo, priateľka ma upozornila, že sa mi neštikúta, ale čká. Je to tak?“ Možno sa teraz štikúta alebo čká aj Sibyle Mislovičovej, keďže na ňu myslíme ako na osobu, ktorá nám tento problém objasní. Slovenčina na slovíčko

Povensálske korenie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Mám rád provensálske korenie, ale kolegyňa mi povedala, že to nevolám správne – napísal nám poslucháč Alexander. Stačí urobiť jednu drobnú zmenu a už to správne bude. Sibyla Mislovičová povie viac. Slovenčina na slovíčko

Z Vrábeľ

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Niektorí naši poslucháči sú váhaví, iní naopak presvedčení o svojej správnosti. To je aj prípad poslucháčky Beáty, ktorá nám napísala: „Bola by som rada, keby moderátori počuli z úst Sibyly Mislovičovej, že nesprávne skloňujú podstatné meno Vráble. Nemá to byť „z Vrábeľ“, ale „z Vrábľov“. O tom som presvedčená.“ Bude môcť byť presvedčená aj po odpovedi našej jazykovedkyne? Slovenčina na slovíčko

Dramatický a jeho synonymá

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Je situácia vo svete dramatická? Za posledné obdobie určite áno. Nakoniec, aj v médiách sa toto slovo hojne používa. A práve to už trochu irituje nášho poslucháča, ktorý by uvítal viac jazykovej pestrosti v tomto smere. Sibyla Mislovičová ponúkne alternatívy. Slovenčina na slovíčko

Šikan alebo šikana

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnešná jazyková rubrika bude trochu pripomínať boj „kto z koho“. Náš poslucháč je presvedčený, že pravdu má on. Jeho manželka, že ona. Jablkom sváru je podstatné meno odvodené od slova „šikanovať“. Je to ten „šikan“, ako tvrdí poslucháč, alebo tá „šikana“, ako tvrdí manželka? Komu dá za pravdu Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko

Bolo komunikované

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.O niečom komunikovať je v poriadku. Ale „komunikovať niečo“? Toto je slovné spojenie, ktoré vôbec nejde do uší našej poslucháčke zo Sabinova. No tak sa na jeho správnosť pozrieme so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko

Slušať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnešná poslucháčska otázka sa veľmi hodí ku Dňu komplimentov, ktorý máme v nedeľu. Ako všelijako môžeme povedať, že sa nám na niekom niečo páči? Sybila Mislovičová ponúka prehľad výrazov a my dodávame, že ich pokojne môžete adresovať aj vlastnému obrazu v zrkadle. Slovenčina na slovíčko

Zriadiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Môžeme niečo „zriadiť“? Môže byť niekto „zriaďovateľ“? Náš poslucháč pán Vavro počúva toto slovo v médiách a má isté pochybnosti o jeho správnosti. Či sú oprávnené, povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Nažhavený

Slovenčina na slovíčko so Sibylou MislovičovouMôžeme byť „nažhavení“, keď vonku mrzne? Napríklad na zimné radovánky? Poslucháčka Elena s deťmi sa z nich teší, ale faktom je, že „nažhavená“ byť nemôže. Vysvetlí Sybila Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Vidíme sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou MislovičovouNaša jazkovedkyňa dostáva od vás aj dokola sa opakujúce podnety. A tak na niektoré aj dokola odpovedá. Napríklad spojenie „vidíme sa“. Tiež vás to rozčuľuje. A veru oprávnene. Slovenčina na slovíčko

Z Abraháma

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Zemepisné názvy sú nekonečným zdrojom pochybností a následne otázok pre Sibylu Mislovičovú. Dnes si zoberieme na Mušku obec Abrahám. Poslucháč Mário sa nevie rozhodnúť, či je správne „z Abraháma“ alebo „z Abrahámu“. Slovenčina na slovíčko

Čajové sviečky

Od našej jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej poniektorí z vás očakávajú nielen gramatické usmernenie. Príkladom je dnešná poslucháčska otázka. Slovenčina na slovíčko

Súrodenci

To, že mám súrodencov, dobre viem – píše nám poslucháčka Nasťa. Neviem však, či sú to súrodenci alebo súrodencovia, akosi si to neviem zapamätať. Môžete mi, prosím, odpovedať? Na takúto milú prosbu sa Sibyle Mislovičovej nedá nereagovať. Slovenčina na slovíčko

Diétovať

Dnešná otázka do jazykovej rubriky Sibylu Mislovičovú celkom pobavila. Poslucháčka Anka totiž napísala: „už sa teším, ako budem po sviatkoch diétovať“. Tak sa pozrime na správnosť tohto rozhodnutia. Slovenčina na slovíčko

Jelenica

Had – hadica... Baran – baranica... Takto žartovne sa občas hovorí o zvieracích pároch. Nad otázkou jeleňa a jeho samice sa však celkom vážne zamyslel poslucháč Denis. Môžeme tu použiť spojenie jeleň – jelenica? Odpovie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Garsónka, garzónka

Nebýva to síce veľký priestor, ale práve preto môže byť útulný... A bolo by dobré, keby bol aj správne napísaný - to si povedala naša poslucháčka Amália. Nevieme síce, či je šťastnou majiteľkou novej garsónky, ale si Sibylou Mislovičovou jej ponúkame odpoveď na túto bytovú otázku. Slovenčina na slovíčko

Bodka za skratkou

Nad mäkké i patrí bodka. Nad prehlasované „ä“ patria dve bodky. A koľko ich má byť na konci vety? Niekedy tri, niekedy jedna – ale čo tak dve? To je špecifický prípad, ktorý zaujíma aj poslucháčku Boženu. V bodkovanej jazykovej rubrike to objasní Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Sada náradia

Domáci majstri vedia, že bez „sady“ dobrých nástrojov sa ťažko niečo opravuje. Vie to aj poslucháč Miloš, ktorý má v pláne takéto niečo si zakúpiť, ale jeho priateľka mu neustále opakuje, že to nie je žiadna „sada“, ale súbor. Miloš sa teda na Sibylu Mislovičovú obracia s prosbou, aby tento „domáci“ spor vyriešila. Má pravdu on alebo jeho priateľka? Slovenčina na slovíčko

V emaily, v emaili

Mnohé sviatočné želania chodia mailom. Dostáva ich aj poslucháčka Etela, ktorá stále nie je schopná si pamätať, ako je to správne: v „emaily“ alebo v „emaili“? Ale nie je jediná s touto dilemou, ako si všíma aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Čiarky pri oslovení

Hovorený prejav má isté výhody. Nemusia nás pri ňom trápiť ypsilony, ani čiarky. Keď však chceme niekomu poslať pozdrav písomne, môže nastať zmätok s čiarkami. Má ho aj poslucháč Karol – konkrétne pri oslovení. Urobíme si v tom poriadok so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko

Obyvateľka obce Rakúsy

Zda sá, že byť obyvateľkou obce Rakúsy je gramaticky náročné. Aspoň súdiac podľa otázky od poslucháčky Zuzany Durcovej. Čo je osoba z tejto obce? Rakúsanka? Rakúsianka? Rakúsčanka? Sibyla Mislovičová má po ruke správny výraz. Slovenčina na slovíčko

Nový rok

Prežijete dnešok aj s mobilom v ruke, aby ste na všetky strany posielali novoročné smsky? V tom prípade sa vám možno zíde dnešné jazykové okienko so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko

2020

„Čišať“ a „sršať“

Mohlo by sa zdať, že Ivana Ilgová a Sibyla Mislovičová berú otázky spisovnej slovenčiny vždy úplne vážne. Občas sa však aj im prihodí „veselá historka z nahrávania“. Toto sa udialo, keď si vzali na paškál slová „čišať“ a „sršať“. Tak nech vás to pobaví v dnešné silvestrovské ráno. Slovenčina na slovíčko

Viac, viacej

Už čoskoro nám na dvere zaklope Nový rok a my si budeme želať, aby bol lepší ako ten predchádzajúci. Aby toho dobrého bolo viac, alebo viacej. Môžeme použiť obidva výrazy, sú spisovné? To by rád vedel poslucháč Igor a my máme takúto odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko

Tokio, Tokyo

Cestovanie je síce v poslednom čase značne obmedzené, ale to neznamená, že si nemôžeme robiť aspoň plány, až to raz pôjde. Náš poslucháč Vlado sníva, že sa raz vyberie do Tokia. Toto mesto videl napísané s mäkkým aj tvrdým y. Ako to teda má by správne? Pozrime sa na to so Sybilou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko

Ďumbier, zázvor

V lete pijeme chladené nápoje, v zime naopak. Aj poslucháčka Iveta si v zime rada uvarí nápoj z ďumbiera, alebo zázvoru. Sú obe tieto pomenovania spisovné? To je otázka pre Sibylu Mislovičovú. Slovenčina na slovíčko

Makarónky, makrónky

Niekto sa spolieha na klasiku a iný do vianočného pečenia rád „prepašuje“ aj všeličo nové. Poslucháčka Anna to tento rok skúsila so sladkosťou, ktorú síce na Slovensku už nejaký čas poznáme, ale nie každý si je istý, ako sa to vlastne správne volá. A nevie to ani Anna – počula už aj „makrónky“, aj „makarónky“. Na čom si teda pochutnávame, povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Vianoce, vianočný

Dobrý deň, zopakujte, prosím Vás, ako sa píšu slová Vianoce, vianočný. Znie poslucháčske želanie. Splníme ho so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko

Sledovať TV, pozerať TV

Blížia sa dni, keď sa televízie budú predháňať vo filmoch a rozprávkach, takže to mnohí budeme opäť po roku sledovať... Alebo pozerať? Čo je správne? Sledovať alebo pozerať televíziu? Na otázku poslucháčky Moniky odpoveď Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko

Animátor

Dnešná rubrika bude pre poslucháča Norberta, ktorý chce presne vedieť, čo znamená slovo animátor. Ale, ako zistíme od Sibyly Mislovičovej, bude vlastne aj pre mnohých rodičov. Slovenčina na slovíčko

Batat, batata

Dnes budeme v našej rubrike variť. Máme tu bataty - a nevieme čo s nimi. Teda aspoň čo sa gramatiky týka. Je to ten „batat“ alebo tá „batata“? Správny rod tejto zelenine dá Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Neprišiel a naviac nezavolal

Keď k vám niekto mal prísť a neprišiel a naviac ani nezavolal, je to neslušné, to vieme. Ale je to ešte aj gramaticky nesprávne. To už ale berieme z úst vysvetlenie od Sibyly Mislovičovej na tento poslucháčsky podnet. Slovenčina na slovíčko

Klárina či Kláryna knižnica

Ideme do knižnice. Konkrétne do Klárinej. My ju síce nepoznáme, ale poslucháč Ondrej áno a rád by vedel, či ide do „Klárinej“ alebo „Klárynej“ knižnice. Sibyla Mislovičová vie. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

„Prosím“ vo vete

Potrebuje si overiť, či sa vo vete „pozrite sa prosím na tento text“ oddeľuje slovo „prosím“ čiarkami – píše nám poslucháčka Ivica. Tak prosím. Tu je odpoveď Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko

Darovať k Vianociam šperk

Dostávať darčeky je príjemné. A pre mnohých je ešte krajšie, keď môžu obdarovať. Poslucháč Alojz sa zrejme chystá obdarovať niečím trblietavým, pretože sa nás pýta: správne je „darovať na Vianoce šperk“ alebo „darovať k Vianociam šperk“? Od Sibyly Mislovičovej pre nášho poslucháča malý darček – odpoveď na jeho otázku. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Horkovzdušná rúra

Ako sa vám darí pri vianočnom pečení? Cesto poslúcha? Aj vaša rúra? A akú máte – „horkovzdušnú“? Môžeme vôbec doma takú mať? Tak znie dnešná poslucháčska otázka a tu je odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Bedminton

Jazykové okienko bude dnes tak trochu aj športové. Ideme hrať „bedminton“. Alebo „badminton“? Čo z toho je správne, povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Koľkýkrát, koľký raz

Spolu alebo osobitne? Neraz sa na Sibylu Mislovičovú obraciate s otázkou, ako sa isté slová píšu. Napríklad „koľkýkrát“, „druhýkrát“. Ako je to správne, o tom nebude naša jazykovedkyňa hovoriť prvýkrát. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Námatkové kontroly

V televízií aj v rádiách často počujem o „námatkových“ kontrolách, píše nám poslucháč Peter Horvát a pýta sa, či sme správnosť tohto spojenia v naše rubrike už vysvetľovali. Ešte nie. A aj podľa frekvencie výskytu Sibyla Mislovičová usudzuje, že je načase. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Keby testujeme

Bolo by dobré, keby testujeme viac – vypočula si naša poslucháčka v správach. A ako nám píše, takéto spojenie nepočula prvýkrát. Zaujímavé, že aj Sibyla Mislovičová si všimla výskyt tohto spojenia a používa sa, hoci znie čudne. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Dva perá, dva pivá

Niektorí z mojich známych hovoria „dva perá“ alebo „dva pivá“ – píše nám pani Katarína. Nezdá sa jej to správne a asi nie je prekvapujúce, že ani Sibyle Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Lockdown

Ešte pred rokom by sme vôbec nemali dôvod zapodievať sa slovom „lockdown“. Dnes ho máme a tak ho poobraciame so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Norka, norok

Zrejme ste zaregistrovali informáciu o problémoch s miliónmi infikovaných noriek v Dánsku. A viete o tom, že automaticky dávať týmto živočíchom ženský rod nie je celkom správne? Presvedčí nás o tom Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Utratiť niečo

Niekto ide utratiť peniaze, a niekto musí, bohužiaľ, utratiť zviera. S takýmito spojeniami v súvislosti so slovom „utratiť“ sa stretáva poslucháč Miroslav Pír a rád by si ujasnil, či sú obe správne. Odpovie sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Odberný, odberový

V posledných mesiacoch sa aj v našej rubrike vyskytujú otázky, ktoré priamo odrážajú situáciu okolo nás. Jednu má pre Sibylu Mislovičovú aj poslucháč pán Rončák. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Je vidieť

Je vidieť, že jeseň je v plnom prúde. Aj toto vám možno napadne v týchto dňoch. Je však toto vyjadrenie správne? Z meteorologického hľadiska áno. Ale čo si Sibyla Mislovičová myslí o gramatickej správnosti? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Skloňovanie mien

Sú niektoré mená, ktoré nám trošku robia problémy. Napríklad pri správnom skloňovaní. Máme Mareka, máme aj Marka. Prečo teda nemáme Petera aj Petra? Vysvetlí nám to Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Slušnosť v mailoch

Dnes bude naše jazykové okienko malou lekciou slušnej komunikácie. Poniektorým poslucháčom aj Sibyle Mislovičovej sa zdá, že mailová komunikácia v tomto smere trošku pokrivkáva. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Viac, viacej

Keď máme jednu možnosť, nemusíme špekulovať. Keď sú ale možnosti dve, pre ktorú sa človek má rozhodnúť? A najmä ak chce hovoriť spisovne? Ak máte dilemu, čo je správne, či „viac“ alebo „viacej“, vyriešime to so Sibylou Mislovičovou. 102011240521; slovenčina

Zákon „doznal“ zmien

Môže zákon „doznať“ zmien? Na trochu krkolomnú slovnú konštrukciu sa nás pýta poslucháč Emil. A Sibyla Mislovičová má jednoznačnú odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Alergia na lieky

Alergie vedia poriadne potrápiť. A zdá sa, že aj v jazykovej rovine. Naša poslucháčka Betka sa navie rozhodnúť, či je „alergia na liek“ alebo „lieková alergia“. So Sibylou Mislovičovou na to prídeme. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Byť na niekoho benevolentný

Môžem byť na niekoho benevolentný? Ja tvrdím, že áno, kolega tvrdí, že nie – píše nám poslucháč Oliver. Sibyla Mislovičová v úlohe jazykovedného rozhodcu v tomto slovnom súboji určí víťaza. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Sústrediť sa

Ak našu rubriku počúvate pravidelne, tak si teraz možno poviete – to hádam nie je možné, veď toto tu už bolo povedané niekoľkokrát. My so Sibilou Mislovičovou súhlasíme, ale zo slovesa „sústrediť sa“ a jeho budúceho času sa evidentne stáva naša stálica. Tentokrát nás na spojenie „bude sa sústrediť“ upozorňuje poslucháč Juraj Ďuriš. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Konšpiračný a sprisahanecký

Je rozdiel medzi slovami „konšpiračný“ a „sprisahanecký? A nie je výraz „konšpiračný“ bohemizmus? Pýta sa nás poslucháčka Katarína Psicová. Sibyla Mislovičová má takúto odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Sklonovanie slova euro

Mám 500 euro. Naša poslucháčka Ivana toto počula v obchode a hneď vedela, že toto nie je v poriadku. Nie suma, ani to, že ju niekto má, ale gramatická stránka tejto informácie. Môžeme mať jedno euro, ale nie 500 euro. A súhlasí s ňou aj Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Oslovenie „Ľubi“

Keď náš poslucháč Ivan Lipnický oslovuje svoje manželku oslovuje svoju manželku, má pri mene Ľubomíra viacero možností. Jemu sa páči „Ľubi“ a hoci pri vyslovení je to jedno, pri písaní už nie. Ako je teda správne oslovenie: „Ľuby“ alebo „Ľubi“? S touto otázkou oslovujeme Sibylu Mislovičovú. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vidíme sa zajtra

Môže sa moderátor v televízii rozlúčiť slovami „vidíme sa zajtra“? Zjavne môže, keďže náš poslucháč Tibor to počul, druhá vec, či je to v poriadku. Sibyla Mislovičová si myslí toto. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Čajové sviečky

Naša spolupracovníčka Sibyla Mislovičová je síce v prvom rade jazykovedkyňa, ale vyzerá to tak, že ju poniektorí pasujete aj do úlohy historickej bádateľky. Dnešný podnet je toho dôkazom. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Bez „drôg“

Môže byť svet bez „drôg“? Hoci by to bolo skvelé, isté je, že nemôže. Sibyla Mislovičová tým len potvrdí domnienku nášho poslucháča Ľubomíra. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Šasy

Niektoré poslucháčske otázky do našej rubriky občas Ivanu Ilgovú, ktorá ju pripravuje, zaskočia. Tak napríklad slovo „šasy“. Otázka znie, či je spisovné a ako sa správne píše. Ešte, že tu máme Sibylu Mislovičovú, ktorá nielen že vie, ako sa to píše, ale vie aj to, čo to to „šasy“ vlastne je. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zamyslenie alebo zamyslenie sa

Naši pravidelní poslucháči dobre poznajú našu rannú rubriku Zamyslenie. Patrí k nim aj Ivan Roháček, ktorý však Sibyle Mislovičovej poslal otázku. Nemal by byť správny názov nie „zamyslenie“, ale „zamyslenie sa“? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Zátaras alebo zátarasa

Ak ste často v aute, zrejme ste sa už stretli s niečím, čo vám cestu zatarasilo. A práve na to, čo nám cestu môže zatarasiť, sa pýta poslucháč Pavol. Čo mu povie Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Potencionálny

Uchu poslucháčky Kataríny Psicovej nesedí slovo „potencionálny“. Ale keďže sa s tým často stretáva, rada by si ujasnila, či jej to nesedí opravnene. Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

„Odšraubovať“ niečo

Mohlo by sa zdať, že slovo „odšraubovať“ ženy príliš zaujímať nebude. Veď na tieto činnosti máme našich chlapov. Nie je to tak. Na spisovnosť tohto slova sa nás pýta poslucháčka Beata Leštinská a ďalšia žena, Sibyla Mislovičová, odpovedá. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

S pozdravom XY

Dnes sa síce tradičných listov píše menej, ale aj v inej písomnej komunikácii ostáva slušnosťou rozlúčiť sa formuláciou „S pozdravom“. Ak k tomu pridáme meno, dáva sa pred neho čiarka? Na poslucháčsku otázku má odpoveď Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Etika a etiketa

Niekedy máme v slovách trochu chaos. Napríklad taká dvojica slov „etika“ a etiketa“. Jedno zásady správania, druhé nálepka. Vie to aj poslucháčka Daniela Rosinová, len by si to rada s pomocou Sibyly Mislovičovej ujasnila. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Uzatvoriť, uzavrieť

Niečo môžeme uzatvoriť, niečo uzavrieť. Ale kedy máme použiť ktoré sloveso. Toto vŕta v hlave poslucháčke Bianke. Otvorme teda jazykové okienko so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

"Na ceste je hmla"

„Pri ceste sa pasie krava. Pozor, v úseku je hustá hmla. Zbadáte ju na poslednú chvíľu.“ Toto si v našej Zelenej vlne vypočula poslucháčka Marianna Horečná. A začala uvažovať: čo zbadám na poslednú chvíľu – kravu alebo hmlu? Priam logickú jazykovednú otázku sme posunuli Sibyle Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Doťahovať, dočahovať

Ktoré sloveso je správne – doťahovať niečo alebo dočahovať niečo? Na otázku poslucháčky Bianky Osvaldovej má Sibyla Mislovičová takúto odpoveď. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pnutie

Čítal som, že na politickej scéne je ustavične isté pnutie. Nejako sa mi to nevidí – píše poslucháč Fero. Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Rozumieť, chápať

Vyzerá to tak, že nech sa naša jazykovedkyňa usiluje, ako chce, isté veci sú nemenné. Aspoň tak to vyzerá v prípade používanie slovies „chápať“ a „rozumieť“. Opäť nás o zaradenie do rubriky žiada poslucháčka Ľubica Glóziková. Vníma to aj Sibyla Mislovičová ako neustály problém? 102010210521; slovenčina

Predčiť

Pani Ela počula nedávno v správach, že výsledky pokusov „predčili“ očakávania vedcov. Nezdá sa jej to. Teda nie vedecké úspechy, ale sloveso „predčiť“. Čo hovorí Sybila Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Tu a sem

Tvorím vzdelávacie videá a upozornili ma na nesprávne použitie väzby „zaraďujeme tu“. Píše nám poslucháčka Viktória Polubňáková. V praxi sa bežne stretáva so spojením: patria tu piesne a básne. Naozaj je to chyba? Pýta sa Sibyly Mislovičovej a tá odpovedá. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Raz toľko, dvakrát toľko

Dnes bude jazykové okienko vyzerať skôr ako matematické. Poslucháč Alexander nás totiž prosí, aby sme vyriešili spor, ktorý sa rozhorel na rodinnej oslave: keď chceme povedať, že je niečoho viac, povieme „raz toľko“ alebo „dvakrát toľko“? Poďme násobiť so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

„Nažhavení“

Často sa stáva, že ľudia sa na niečo cítia „nažhavení“. Je skvelé tešiť sa na niečo, ale odobrí Sibyla Mislovičová v tomto prípade práve „žhavenie“? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

"Výcuc" alebo prehľad

Naša poslucháčka Emília ostala prekvapená, keď si vo vysielaní jedného rádia vypočula, že poslucháči si budú môcť vypočuť „výcuc“ z rozhovoru. Nešlo síce o spravodajstvo, ale predsa. Nie je to predsa len nevhodné slovo do rádia? Sibyla Mislovičová nemôže iné, ako súhlasiť. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Hosťka, alebo hostka

Aj v našom vysielaní máme hostí neúrekom. Raz príde "hosť" a raz príde "hosťka". Sibyla Mislovičová nás však vyvedie z omylu. "Hosťka" do vysielania prísť nemôže. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Followeri alebo sledovatelia

Ešte pred pár rokmi by sme niektoré slová a ich miesto v našom jazyku nemali prečo riešiť. Neboli sociálne siete, neboli “followeri”. Dnes ich podaktorí majú státisíce a je otázka, či ich potrebujeme. Pozrime sa na to so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Influencer

Je množstvo slov, ktoré so do slovenčiny dostávajú z angličtiny. Otázne je, či sa udomácnia alebo si ich radšej „poslovenčíme“. Napríklad slovo „influencer“. Sibyla Mislovičová to s jeho miestom v našom jazyku vníma takto. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Mám „na vás“ otázku

Naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová denne rieši rôzne podnety od ľudí, ktorí potrebujú vyriešiť nejakú jazykovú otázku. A práve to, ako jej ľudia píšu, sa stalo predmetom dnešného jazykového okienka. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

„Prielom“ v zubnej hygiene

Reklamy sa nás neustále pokúšajú presvedčiť, že niečo je také skvelé, že je to doslova „prielom“. Napríklad zubná pasta. Aj keby jej výrobcovia veľmi chceli, zubná pasta „prielom“ jednoducho nikdy nebude. Príčinu vysvetlí Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Topinkovač, topinky

Mnohí ho máme radi len tak jednoducho. Napríklad s maslom. Ale aj drobné vylepšenie v „topinkovači“ nie je zlé. Teraz ste možno zaváhali, podobne ako poslucháčka Zora, ktorá si chcela kúpiť toto kuchynské zariadenie, ale vraj topinkovač nie je správne po slovensky. Čo na to Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

"Zadĺžené" Slovensko

Občas počúvam v správach, že Slovensko bude po pandémii „zadĺžené“. Poslucháč Oto by rád vedel, či je toto správny výraz. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má k tejto informácii hneď dva postrehy. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Psí pomocníci

Napísala nám poslucháčka Jana Krištofová, ktorá by si rada ujasnila jednu vec. Keď chce založiť združenie, ktoré sa bude zaoberať výcvikom terapeutických psov, je v poriadku nazvať ho Psí pomocníci? Je z toho jednoznačné, že ide o psov, ktorí pomáhajú ľuďom a nie naopak? Sibyla Mislovičová to vidí takto. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Obyvateľstvo "stárne"

Spomínate si, ako kedysi Peter Nagy sľuboval, „so mnou nikdy nezostárneš“? Zámerne hovoríme o „stárnutí“, pretože presne to je slovo, s ktorým sa stretáva náš poslucháč Václav. Je to chyba? Pýta sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Myčka riadu

Reklamy sú zjavne nepoučiteľné. Opakovane nám totiž píšete o chybách, ktoré v nich nachádzate. Poslucháčka Jolana je už vraj zúfalá, keď stále dokola počúva v reklame o „myčkách“. „Neznášam toto slovo“! Píše na rovinu. A Sibyla Mislovičová sa jej ani nečuduje. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Feedback

V slovenčine máme rôzne prebraté slová. Niektoré možno zbytočne. Viackrát ste nám už napísali o slovách, ktoré tu máme z angličtiny a nie sú vám po chuti. Alexandra napríklad píše: Chcú odo mňa „feedback“, čo to vlastne je? Angličtinári vedia, do slovenčiny preloží Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

„V dvoch“ alebo „vo dvoch“ prípadoch

Máme niečo „v dvoch“ alebo „vo dvoch“ prípadoch? Na to sa pýta poslucháč Ivan. Čo z toho odobrí Sybila Mislovičová? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Krém s obsahom urey, alebo „urei“?

Ak ste práve uprostred svojich ranných hygienických rituálov, možno tiež práve siahate po kréme s obsahom urey. Alebo „urei"? Pri výslovnosti je to jedno, ale pri písaní nie, tak si to so Sybilou Mislovičovu ujasníme. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

„Už nám nie je dvadsať“

Keď začnú kamarátky pri káve rozoberať svoj život, často sa to skončí povzdychom. Aj poslucháčka Zdenka má takúto skúsenosť. Jej kamarátka debatu ukončila zhrnutím, ktoré Zdenke nepripadá úplne správne. Čo povie Sibyla Mislovičová na spojenie „už nám nie je dvadsať"? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Helsinki, Oslo

Poďme si trošku zaskloňovať... idem do Osla, bol som v Oslovi... tak takto asi nie, všakže... Pre poslucháčku Renátu je to otázka: skloňovať či neskloňovať názov mesta Oslo? A keď sme už na severe, tak ako pri názve Helsinki? Jazykovedný výlet do týchto končín si spravíme so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovu

Filet, alebo fileta?

Niekto ich nemusí jesť vôbec, a pre niekoho je to základ jedálneho lístka. Najmä pre stredomorské národy. Pripraviť jedlo z rýb nie je žiadna veda. Pre poslucháča Emila je však „veda" správne zvolené slovo, ak ideme ryby krájať: urobíme z nich filety, to je jasné. Ale ak by to bol iba jeden kus, je to „fileta" alebo „filet"? Máma teda dva filety alebo dve filety? Vyriešime tento spor medzi Emilom a jeho kolegom so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

"Dochucovať, ochucovať"

Cez víkend sa v domácnostiach vo veľkom varí, jedlo sa ochucuje. Poslucháčka Elena by rada vedela, ako nazvať prísadu, ktorá jedlám dodáva chuť. Z jednoduchej otázky vznikla nakoniec zaujímavá debata so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Home-office

Mnohí sme sa v poslednom čase presunuli z pracoviska domov na „home-office“. Naša poslucháčka Ľudmila má takisto doma svoju kanceláriu a rada by vedela, či je anglický výraz „home-office“ už na Slovensku udomácnený a akceptovaný. Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

"Preživší"

Takmer celý týždeň v médiách počúvam, že v Libanone sú „preživší“. Mohli by ste ľuďom v médiách povedať, že sa majú vyjadrovať správne. Teda „tí, ktorí prežili“? Takúto úlohu má pre Sibylu Mislovičovú poslucháčka Mária Molnárová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

„Emočná“ alebo „emocionálna“ inteligencia

Naša dnešná rubrika o slovenčine bude plná emócií. Vďaka poslucháčke Zuzane a jej dileme: máme „emočnú“ alebo „emocionálnu“ inteligenciu? Ľudia používajú obe možnosti. Ktorá je správna povie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Kostýmerňa alebo kostymérňa

Naša poslucháčka Klaudia Bučeková má dnes pre Sibylu Mislovičovú tak trochu divadelnú otázku. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Hrča, uzol alebo suk v dreve?

Ak ste niekedy pílili drevo, asi vás nahnevalo, ak ste narazili na nejakú hrču... Silvia Gbelcová sa pýta, ako takýto útvar v dreve nazvať: hrča, uzol alebo suk v dreve? Odpovie Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Výslovnosť skratky PCR

Polymerázová reťazová reakcia. Tak takéto čosi v jazykovednej rubrike často nemáme. Takéto slovné spojenie nám poslala poslucháčka pani Michnáčová a my ideme so Sibylou Mislovičovu pátrať, ako sa správne vyslovuje anglická skratka tohto slovného spojenia. Pé-cé-er alebo pí-sí-ár? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Jarovský, alebo jarovecký

Zatiaľ je ich päť, bude šiesty. Ako sa bude volať, ešte nevieme, ale horúci favorit na názov nového mosta cez Dunaj je Jarovský. A práve toto vŕta v hlave poslucháčovi Ľubošovi. Nemal by to byť „Jarovecký“ most? Stavba sa vzťahuje k Jarovciam, a nie k Jarovu. Takto to vidí náš poslucháč a takto to vidí naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Na Myjave

Napísal nám poslucháč Peter Kováč: „Dobrý deň, pred chvíľou pani Mislovičová vysvetľovala v rádiu správnosť spojenia „na Vrútkach“. Chcem sa opýtať, či je podobne správne aj spojenie „na Myjave“, lebo v Myjave je ako päsť na oko.“ Naša jazykovedkyňa povie ako to je. 102009090649; slovenčina

Zošiť, alebo zašiť ranu

Neviem, či je poslucháč Peter z Banskej Bystrice majiteľom nejakej jazvy, ktoré ostala po zašívaní rany, ale vieme, že táto problematika ho zaujíma: rany sa „zašívajú“ či „zošívajú“? Sibyla Mislovičová by s nimi asi nerobila nič, keďže nie je lekárka – tak nám aspoň objasní gramatickú stránku. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

V bázáre, v bazári

Naša poslucháčka Marianna síce zatiaľ ponuky bazárov nevyužila, napriek tomu ju zaujíma správny tvar tohto slova pri skloňovaní. A možno sa to zíde aj vám, ak tam pôjdete: je správne v bazáre alebo v bazári? Správne písmeno na konci dosadí Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Skrz

Sú slovíčka, na ktorých by si jeden vylámal zuby – napríklad predložka „skrz“. Zvyčajne si vystačíme s preložkou „cez“, navyše nám slovko „skrz“ môže pripadať archaicky... je to dôvod nesiahať po ňom? Pýta sa poslucháčka Linda a Sibyla Mislovičová hovorí toto. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Bedňa, alebo debna?

Náš poslucháč Anton má tak trochu dilemu, pokiaľ ide o nádobu, do ktorej môžeme všeličo ukladať. Je „bedňa“ alebo „debna“? Máme síce „debničkárov“ s ovocím a zeleninou, ale počas koncertov zase po pódiu pobiehajú „bedňáci“, aby pripravili aparatúru. Odporúčame vypočuť si Sibylu Mislovičovú až do konca, keďže až tam sa dozvieme správnu možnosť. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Pondelkový, stredajší

Keď je streda, máme pre vás „stredovú“ alebo „stredajšiu“ rubriku o slovenčine? Alebo „štvrtkovú“ či „štvrtňajšiu“? A keď sa niečo týka soboty, je to „sobotné“ alebo „sobotňajšie“? Trochu priveľa poslucháčskych otázok, ale Sibyla Mislovičová si s nimi hravo poradí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vzorne, alebo vzorovo?

Učitelia sa už zajtra stretnú so žiakmi a možno uvažujú, ako sa ich trieda bude správať po prázdninách... Vzorne? Alebo aj vzorovo? Požiadavku na vysvetlenie tohto rozdielu sme posunuli Sibyle Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou?

Kandiduje „na“ alebo „za“ túto funkciu?

S poslucháčskou otázkou dnes zabŕdneme do politiky. Keď sa chce niekto stať primátorom alebo poslancom, kandiduje „na“ alebo kandiduje „za“ túto funkciu? Sibyla Mislovičová nám to vysvetlí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vzor „kuli“

Školský rok je tu čo nevidieť, s ním napríklad aj vzory podstatných mien na hodinách slovenského jazyka. Poslucháčka Mira vďaka školopovinnej dcére zistila, že sa zrazu začalo hovoriť o vzore „kuli“. Pre Sibylu Mislovičovú to žiadna novinka nie je – a možno budete prekvapení, čo tento vzor vlastne znamená. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Sledovať program na kanáli

Náš poslucháč Ondrej rád sleduje dianie na športovom kanáli. Nedávno sa však zamyslel, či ho sleduje na kanáli s mäkkým i alebo na kanály s ypsilonom na konci. Pri výslovnosti je to síce jedno, ale nie pri písaní. Správnu odpoveď pozná Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Obyvateľ Slovenského Grobu

Na dnešnej poslucháčskej otázke sa naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová celkom pobavila. Poslucháč Ivan by rád vedel, čo je obyvateľ Slovenského Grobu: Groban? Grobčan? Alebo nebodaj Grobian? Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Kedy sa schôdza začína?

Ak máte dnes pred sebou nejakú schôdzu, a nepamätáte si presne, kedy, ako sa na to opýtate – kedy schôdza začína? Toto sa nezdá našej poslucháčke, ktorá takúto formuláciu pravidelne počúva od kolegyne. Odkaz pre ňu aj pre kolegyňu má Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Personálne alebo perzonálne?

Písať je jedna vec, vyslovovať druhá. Hovoríme o „personálnom“ alebo „perzonálnom“ oddelení? Na poslucháčsku otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.

Prechod a priechod

Náš poslucháč Števo má priam vedecký problém: Ako správne formulovať schopnosť vlákna prejsť cez tkanivo? Je to „priechod" alebo „prechod" tkanivom? Sibyla Mislovičová vysvetlí. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Vírový vs. vírusový

Opakovanie je matka múdrosti... A platí to aj viaceré úkazy v našej reči. S dnešnou otázkou pre Sibylu Mislovičovú sa v našej rubrike nezapodievame prvýkrát... Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Voľba alebo voľby

Máme voľbu alebo máme voľby? Takýto oriešok na rozlúsknutie má pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú jedna z našich poslucháčok. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Za včerajšok či včera?

Poslucháčovi Jánovi Mirolovi sa nepozdáva, že „za včerajšok pribudlo osem nových prípadov ochorenia na koronavírus". Iste, lepšie by bolo, keby nepribudol žiadny... Ján však má na mysli gramatickú stránku tohto tvrdenia. Pozrime sa na to so Sibylou Mislovičovou. Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Ako napísať číselný údaj 20 tisíc

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Naša poslucháčka Ivana by rada vedel, ako napísať číselný údaj 20 tisíc. Konkrétne, či medzi číslom a slovom má byť spojovník. Sibyla Mislovičová odpovie trochu obšírnejšie. Ako napísať číselný údaj 20 tisíc

Ktorí zostali, ktorí ostali

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Sibyla Mislovičová od vás dostáva niekedy nezvyčajné otázky. Ako napríklad táto. Ktorí zostali, ktorí ostali

Alergia na pele

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Mám malý spor s kolegom - napísala nám naša poslucháčka, ktorá ho aj špecifikovala: jablkom sváru je slovo „peľ". Naša poslucháčke je presvedčená, že môžeme hovoriť o „alergii na pele", pretože ide o pele rôznych bylín a drevín, kolega tvrdí, že stačí jednotné číslo, „alergia na peľ". Kto má podľa Sibyly Mislovičovej pravdu? Alergia na pele

Kiviová zmrzlina

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ani deň bez zmrzliny, to je možno heslo nášho poslucháča Jindru, ktorý ochutnáva všetky možné príchute - aj kivi zmrzlinu. Pri nej mu prišlo na rozum: môžeme hovoriť o „kiviovej" zmrzline? Sibyla Mislovičová nás poučí aj čo sa názvoslovia týka. Kiviová zmrzlina

Za Trhovišťom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... V rádiu často počúvam upozornenia na policajnú hliadku za Trhovišťom. Nemá to byť za Trhovišťami? Pýta sa nás poslucháč pán Čižmár a my sa zase pýtame Sibyly Mislovičovej. Za Trhovišťom

Zdiagnostikovať a zoservisovať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Môžeme nechať auto „zdiagnostikovať" a následne „zoservisovať"? To sa Sibyly Mislovičovej pýta poslucháčka Silvia Vojteková, ktorá tieto slová často používa v písomnom kontakte s klientmi. Lenže si vypočula výčitku, že sa nevyjadruje správne. Ako to s používaním týchto slov vidí naša jazykovedkyňa? Zdiagnostikovať a zoservisovať

Chipsy alebo čipsy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Kedysi sme poznali iba zemiakové lupienky - alebo „chipsy". Dnes máme aj zeleninové či ovocné a poslucháč Branislav Siviček má aj dilemu: sú to ešte stále „chipsy" alebo už poslovenčené „čipsy"? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Chipsy alebo čipsy

Bosu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Návštevníkom fitcentier nebude dnešné slovo neznáme - ale ak tam nechodíte, slovo „bosu" možno počujete prvýkrát. A podobne ako naša poslucháčka zauvažujete, akého je vôbec rodu. Sibyla Mislovičová pozná podrobnosti. Bosu

Zavlaženie záhrady

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Keď je teplo, záhrada potrebuje vlahu. Naša poslucháčka Iveta počula v jednej relácii spojenie „zavlaženie záhrady". Pozná slovenčina takýto výraz? Nemalo by to byť „zavlažovanie"? Sibyla Mislovičová prichádza s odpoveďou. Zavlaženie záhrady

Klavíre alebo klavíry

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... S klavírmi môže byť patália... Nielen vtedy, keď sa niekto v susedstve učí hrať a vy to musíte deň čo deň počúvať. Problém môže byť aj gramatický? mám dva klavíre? alebo klavíri? či klavíry s ypsilonom na konci? Poslucháčke Alene odpovie Sibyla Mislovičová. Klavíre alebo klavíry

Podcast

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou. Nepáči sa mi vo vysielaní používanie cudzích slov, píše nám Ľudmila Širuchová. A úplne konkrétne ju v poslednom čase rozčuľuje slovo „podcast". Čo o tomto slove súdi jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Podcast

Niečo „obdržať“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Môžeme niečo „obdržať"? To je tiež otázka, ktorá sa od vás k Sibyle Mislovičovej dostala už niekoľkokrát. Práve takéto „stálice" riešime tento týždeň. Tak čujme, či môžeme obdržať aj odpoveď od našej jazykovedkyne. Niečo „obdržať“

Záležať, závisieť. Na alebo od?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Stálice našej jazykovej rubriky - tie tento týždeň preberáme. Často sa na nás obraciate aj s otázkou týkajúcou sa slov záležať, závisieť. „Na" alebo „od"? Tak si to Sibylou Mislovičovou opäť raz zopakujme. Záležať, závisieť. Na alebo od?

Strašne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Strašne vám prekáža, keď každú chvíľu začujete slovíčko „strašne"? Nie ste sami. Aj Sibyla Mislovičová sa pravidelne stretáva s týmto podnetom do našej jazykovej rubriky. Strašne

Sústrediť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Tento týždeň odpovedáme na podnety, ktoré sa k nám do jazykovej rubriky od vás dostávajú opakovane. Hoci sme to vysvetľovali viackrát, Sibyla Mislovičová opäť od vás dostala požiadavku, aby tým, ktorí to stále používajú nesprávne, vysvetlila ako je to so slovesom sústrediť sa. Sústrediť sa

Napadlo mi, napadlo ma

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Sú otázky, ktorá vás opakovane zaujímajú, pravidelne sa s nimi stretáva aj Sibyla Mislovičová, tak si ich tento týždeň zopakujeme aj v našej rubrike. Častou otázkou je napríklad používanie spojenia „napadlo ma" alebo „napadlo mi". Napadlo mi, napadlo ma

Skrz, skrze

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou. Je ráno, možno máte pokojnú chvíľu pre seba a len tak pozorujete svet vonku skrz okno... Zdá sa vám to trochu krkolomný výraz? Aj Adele, ktorá sa na slovíčko „skrz" a jeho spisovnosť pýta Sibyly Mislovičovej. Skrz, skrze

Bedňa alebo debna

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou. Sú dvojice slov, pri ktorých mnohí stále váhajú, čo použiť. Tak ako poslucháčka Elvíra, ktorá od syna počúva, že na brigáde musel vláčiť ťažké „bedne", ale zeleninár na trhu jej vždy ponúka mrkvu z „debničky". Tak teda - bedňa alebo debna? Pýtame sa Sibyly Mislovičovej. Bedňa alebo debna

Prielom alebo prelom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Reklamy sa nás často usilujú ohúriť bombastickými sľubmi, ako napríklad, že používanie istej zubnej pasty je „prielom" v zubnej hygiene. Poslucháč Anton by rád vedel, či je toto slovné spojenie správne. Zistíme od Sibyly Mislovičovej. Prielom alebo prelom

Prerozdeliť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Obsiahly mail napísal Sibyle Mislovičovej poslucháč Vladimír Devečka, ktorý sa pozastavuje nad nekontrolovaným používaním slov „prerozdeliť", „prerozdeľovať". Prerozdeľujú sa rezorty, prerozdeľujú sa predsedovania parlamentných výborov. Veď predsa ide o rozdelenie. Čo si o tom myslí Sybila Mislovičová? Prerozdeliť

Rozkazovací spôsob slovesa čupieť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Hra Scrabble je o slovách - a niekedy aj o takých, okolo ktorých sa strhne hádka. Poslucháčka Daniela Kováliková to pozná. Nedávno jej spoluhráči neuznali slovo „čup", teda rozkazovací spôsob slovesa čupieť. Keby Daniela hrala scrabble so Sibylou Mislovičovou, bolo by to inak? Rozkazovací spôsob slovesa čupieť

Had štípe alebo hryzie?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Zaujímavú otázku do jazykovej rubriky nám poslal poslucháč Andrej. S desaťročným synom sa nevedia dohodnúť, čo by urobil had, keby na nás zaútočil: pohrýzol by nás alebo uštipol? Hadovi je to určite jedno, ale otcovi so synom nie, tak sa na to pozrime so Sibylou Mislovičovou. Had štípe alebo hryzie?

Dosažiteľné ciele

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Naša poslucháčka Erika si z pracovných porád odnáša veci podnetné - napríklad aj pre našu jazykovedkyňu. Ako nám píše, jej šéf veľmi rád hovorí, že ciele sú „dosažiteľné". Naozaj? Opýtame sa Sibyly Mislovičovej. Dosažiteľné ciele

Šampióny, šampiňony

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Včera som kolegyňu upozornila, že nemáme „šampióny" ale „šampiňóny"... napísala nám poslucháčka Lýdia Miháliková a zdá sa, že urobila správne. Veď počúvajme Sibylu Mislovičovú. Šampióny, šampiňony

Zastúpenie „živnostníčok“ alebo „živnostníčiek“?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Ľubomír Lisičan má problém - so živnostníčkami. Avšak iba gramatický: je správne uviesť zastúpenie „živnostníčok" alebo zastúpenie „živnostníčiek"? Manuál správneho skloňovania ponúka Sibyla Mislovičová. Zastúpenie „živnostníčok“ alebo „živnostníčiek“?

Idem pri kostol

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Keď ste z východu a život vás zaveje do nitrianskeho kraja, môže nastať jazykové problémy. Tak ako v prípade poslucháča Samuela Duplaka. Bežne sa tu stretáva so spojení „idem pri kostol". Niežeby nerozumel, len sa mu to nezdá spisovné. A rád by vedel, či to podobne vidí aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Idem pri kostol

Druhy mias

Slovenčina na slovíčka so Sibylou Mislovičovou... Idete cez víkend niečo grilovať? A koľko druhov mias použijete? Poslucháčka Anna Slamková teraz môže zbystriť pozornosť, pretože práve toto slovné spojenie, s ktorým sa akosi nedokáže stotožniť, dnes okomentuje Sibyla Mislovičová. Druhy mias

Vzhliadnuť a zhliadnuť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Naša poslucháčka Magdaléna Kohútová by si rada urobila poriadok so slovami vzhliadnuť a zhliadnuť. Znamená že v prvom prípade ide o pohľad zdola nahor a v druhom zhora nadol? Alebo zhliadnuť znamená čosi iné? Sibyla Mislovičová má poruke odpoveď. Vzhliadnuť a zhliadnuť

Sme alebo zme

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Prosím vás, upozornite moderátorov, že majú správne čítať meno strany Sme rodina - je to „sme" a nie „zme", ako to pravidelne počúvam... píše poslucháčka Renata Kovačič. Je to naozaj tak aj podľa Sibily Mislovičovej? Sme alebo zme

V poriadku alebo vporiadku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Vždy je dobré, keď je niečo „vporiadku" - počítač našej poslucháčky Jany Hrubej si to však zjavne nemyslí. Ako Jana píše - predpokladám, že ide o príslovkové určenie spôsobu, takže to píšem spolu, ale počítač ma stále opravuje. Kto teda má pravdu? Človek alebo počítač? Odpovie Sibyla Mislovičová. V poriadku alebo vporiadku

Rodina Vavrová alebo Vavrova

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mená máme v občianskych preukazoch - aj na náhrobných kameňoch. Poslucháčka pani Vavrová práve takýto problém rieši: aby to na náhrobnom kameni nebolo nesprávne, pýta sa Sibyly Mislovičovej, či má byť „tu odpočíva rodina Vavrová" alebo „rodina Vavrova"? Teda krátke alebo dlhé „a" na konci? Rodina Vavrová alebo Vavrova

Byť za niečo rád

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Pani Alena Brežná poslala Sibyle Mislovičovej podnet, ktorý máme dnes v jazykovej rubrike. Pani Alena je určite „za to rada"... Alebo nie? Práve na toto slovné spojenie upozorňuje. Byť za niečo rád

Úmrtnosť a smrtnosť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Máme úmrtnosť alebo máme smrtnosť? Obidve slová počúva v médiách poslucháč Ivan a je z toho trochu zmätený. Na priam odborný výklad sa podujala Sibyla Mislovičová. Úmrtnosť a smrtnosť

Čišať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Čo znamená slovo „čišať", ktoré používa jeden z našich popredných prozaikov? V slovníku som ho nenašiel... píše nám poslucháč Ivan a Sibyla Mislovičová sa tomu, že „čišať" v slovníku nie je, vôbec nečuduje. Čišať

Po umeleckej stránke

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Ivan má dilemu: pred rokmi začal používať spojenie „z umeleckej stránky", lebo takto je to gramaticky správne. Dnes však odvšadiaľ počúva, ako sa niečo deje „po umeleckej", „po teplotnej", či „po pracovnej" stránke. Nastal v gramatike nejaký posun? Pýta sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Po umeleckej stránke

Slovosled pri „vyhnúť sa"

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Poslucháčka Alena Brežná sa teraz určite poteší, že sa v jazykovednej rubrike nevyhýbame jej podnetu... Akú otázku má pre Sibylu Mislovičovú? Slovosled pri „vyhnúť sa“

Z Kežmarka alebo z Kežmarku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Kde nás práve počúvate? V Kežmarku? A ak pôjdete na víkend inam, pôjdete z Kežmarka alebo z Kežmarku? Vám je to možno jasné, ale Edite Pondušovej nie, tak jej to Sibyla Mislovičová objasní. Z Kežmarka alebo z Kežmarku

Petrove dieťa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka z Banskej Bystrice nás upozornila na spojenie „matkine dieťa", „Petrove dieťa". Všimla si to v jednom televíznom seriáli, ale napríklad aj v literatúre. Ako to má byť správne vysvetlí Sybila Mislovičová. Petrove dieťa

Oň a oňho

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už dlhšie si všímam, že s v médiách začalo používať skloňovanie osobného zámena ON pe neživotné podstatné mená v tvare, ktorý je pre životné podstatné mená - napísala nám Eva Dériková. So Sibylou Mislovičovu sa teda pozrime, kedy používame „oňho" a kedy „oň". Oň a oňho

S prsami, s prsiami

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Mohlo by sa zdať, že dnešná otázka je výsostne pre dámy, ale určite nie, veď slovo „prsia" majú v slovnej zásobe aj páni. Takže, aby sme vedeli, ak s nimi gramaticky správne narábať, tu je odpoveď od Sibyly Mislovičovej nielen pre poslucháčku Jarku Ševčíkovú. S prsami, s prsiami

Annamária – skloňovanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Volať sa Annamária môže byť trošku komplikované. Svoje o tom vie aj poslucháčka Annamária Richnavská, ktorá sa stretáva s rôznym skloňovaním svojho mena. Ako to má byť správne povie Sibyla Mislovičová. Annamária – skloňovanie

Prevencia pred infekciou

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Máme prevenciu infekcie alebo prevenciu pred infekciou? To druhé sa mi zdá kostrbaté. píše nám štefan Meszároš. Vidí to podobne aj Sibyla Mislovičová? Prevencia pred infekciou

Triediť ľudí

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V správach hovorili, že pred nemocnicou budú ľudí triediť. Môžeme ľudí „triediť"? Poslucháč Alfon Cocher má pochzbnosti o vhodnosti tohto vyjadrenia a tak sa obracia na jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Triediť ľudí

Epicentrum

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Poslucháčka Mária mala pred Sibylu Mislovičovú takýto podnet: Mohli by ste upozorniť redaktorov, že nesprávne používajú slovo „epicentrum" v súvislosti s koronavírusom? Epicentrum je technický termín a používa sa pri výskyte javov nad alebo pod zemským povrchom. Mala by jazykovedkyňa naozaj redaktorov upozorniť? Epicentrum

Pendleri

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... V našej jazykovej rubrike stále rezonujú vaše otázky, ktorá prinieslo obdobie s koronavírusom. Tak napríklad slovo „pendleri". Poslucháč pán Olsak je na to už dosť alergický a prijal by spisovnú verziu. Vidí v tom problém Sibyla Mislovičová? Pendleri

Dopad alebo dosah

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Prosím vás, vysvetlite ľuďom, že koronakríza nemá „dopad" ale „dosah"! Ide mi z toho uši odtrhnúť! o Takto jednoznačne to s používaním slova „dopad" vidí náš poslucháč Ľuboš. Sibyla Mislovičová to vidí takto. Dopad alebo dosah

Hruška a hruškoň

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Hruška rastie na hruške. Hrozno rastie na viniči. Banán rastie na banánovníku. Prečo máme ovocné stromy a ich plody pomenované rôzne? Prečo nemôžu orechy rásť na orechovníkoch a hrušky na hruškoňoch? Poslucháč Jozef Mišík by v tomto smere privítal isté upratanie. Čo na to Sibyla Mislovičová? Hruška a hruškoň

Infikovaný alebo nakazený

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... V súvislosti s pandémiou vraj treba uprednostňovať prídavné meno „infikovaný" pred „nakazený". Je to pravda? pýta sa poslucháčka Zuzka a Sibyla Mislovičová to vidí takto. Infikovaný alebo nakazený

Od Táni či od Táne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Môžeme čítať knihu od Táni Keleovej? Samozrejme, veď na to knihy sú... poslucháč Milan však s takýmto vyjadrením nesúhlasí, a že naozaj nemôžeme čítať „od Táni" potvrdzuje aj Sibyla Mislovičová. Od Táni či od Táne

Potierať zločinnosť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Je dobré, keď sa darí znižovať zločinnosť. Poslucháč Eduard si však v novinách prečítal o „potieraní" zločinnosti. Sibyla Mislovičová má na toto slovné spojenie jasný názor. Potierať zločinnosť

Udeliť pokutu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Môžu policajti udeliť pokutu? Môžu a ja to robia, hoci naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová tvrdí, že vlastne nemôžu. Udeliť pokutu

Tie ženy, tie deti

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Tie ženy, tie deti... nášmu poslucháčovi Andrejovi sa zdá úplne prirodzené vyslovovať to tvrdo. Ale nedávno počul v televízii povedať slovko „tie" mäkko. Začalo mu to vŕtať v hlave... neplatí tam náhodou známe „ďe,ťe,ňe, ľe"? Čiže mäkká výslovnosť? Ako sa to vyslovuje, to sa pýtame Sibyly Mislovičovej. Tie ženy, tie deti

Pamlsky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Možno sa práve s vaším psom chystáte na vychádzku a beriete si so sebou aj nejaké „pamlsky". Psom je určite jedno, či je toto vyjadrenie spisovné, ale poslucháčovi Petrovi, majiteľovi jazvečíka, nie, takže ponúkame odpoveď Sibyly Mislovičovej. Pamlsky

Krátkozrakosť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Aj vám sa zdá, že s vašimi očami to nie je to, čo bývalo? Tento prirodzený jav má okrem známeho pomenovania „krátkozrakosť" ešte jedno. Do pozornosti ho dáva Sibyla Mislovičová. Krátkozrakosť

Máme za to, že

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka Erika nedávno počula z tlačovej besedy spojenie „máme za to, že...". Rada by vedela, či je to v poriadku. Sibyla Mislovičová na to má odpoveď. Máme za to, že

Hrošie mláďa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Stretnutie zoči voči hrochovi, potom asi sotva kto z nás túži... ale čo také hrošie mláďa? Zrejme by tiež vzbudilo rešpekt, ale našich malých poslucháčov zaujíma, ako by také mláďa mali nazvať? Otázka potešila aj Sibylu Mislovičovú. Hrošie mláďa

Zbesilý

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak ma niečo vyplaší, môžem odtiaľ „zbesilo" utekať? Pýta sa poslucháč Tóno. To, samozrejme, závisí od vašej odvahy a spisovnosť tohto slova teraz závisí od toho, čo nám naň povie Sibyla Mislovičová. Zbesilý

Vedma

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Napísala nám mladá poslucháčka Tatiana, ktorá sa pri čítaní staršej knižky stretla so slovom vedma. Môžeme to dnes ešte vôbec použiť? Pýtame sa Sibyly Mislovičovej. Vedma

Skloňovanie slova „bazár“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kupujeme si auto v bazári alebo v bazáre? Najistejšie je použiť spojenie „v predajni", ale ak podobne ako náš poslucháč Anton trváme na slove „bazár", Sibyla Mislovičová vnesie svetlo do otázky skloňovania. Skloňovanie slova „bazár“

Zmesi alebo zmesy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Prečo je v slove „zmes" v množnom čísle na konci mäkké i ? Poslucháčovi Michalovi sa to nejako nechce páčiť, omnoho viac sa mu hodí ypsilon, teda „zmesy". Sibyla Mislovičová má pre Michala vysvetlenie. Zmesi alebo zmesy

Záležať a závisieť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Sú dve slová, ktoré sa nám mnohým neustále pletú - teda čo sa používania predložiek týka. Záležať a závisieť. Aj Sibyla Mislovičová sa stretáva s nejasnosťami v týchto dvoch prípadoch, takže nám to objasní. Záležať a závisieť

Vysmážaný alebo vyprážaný?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dobrý rezeň je pre mnohých na špici obľúbenosti v gastronomickom rebríčku. Ak si na ňom dnes budete pochutnávať, možno vám hlavou preletí myšlienka - jem "vysmážaný" alebo "vyprážaný" rezeň? Sibyla Mislovičová má poruke odpoveď. Vysmážaný alebo vyprážaný?

Výstraha silného vetra

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Predpovede meteorológov prinášajú občas aj nemilé správy - napríklad, že bude veterno. Až tak, že je namieste výstraha. Môže však byť "výstraha silného vetra?" Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Výstraha silného vetra

Aký rod má „album“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Máme ten album alebo to album? Nie každému to musí byť jasné, najmä ak sa do toho pripletie závan češtiny. Sibyla Mislovičová ponúka správnu odpoveď. Aký rod má „album“

Kebab alebo kebap

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... V reštaurácii si síce ešte stále jedlo nevychutnáme, ale môžeme si aspoň v stánku rýchleho občerstvenia kúpiť napríklad kebab... alebo „kebap"? Určite ste sa už stretli s jedným aj druhým názvom, tak dajme slovo Sibyle Mislovičovej. Kebab alebo kebap

Genius loci

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Niektoré výrazy nie sú príliš frekventované, takže ak ich chcem použiť, môžeme zauvažovať ako sa správne vyslovujú. Napríklad spojenie „genius loci". Poslucháčka Alica by o ňom rada vedela viac. Sibyla Mislovičová jej vyhovie. Genius loci

Brusel

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Otázky správneho vyslovovania zemepisných názvov sú v našej rubrike vskutku hojne zastúpené, tak opäť jedna z tohto súdka. Čo si počať s názvom „Brusel"? Sibyla Mislovičová vie. Brusel

Vznetlivý

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nie všade vo svete vládne mier - sú regióny, kde to neustále vrie. Poslucháč Michal si v jednom článku prečítal o „vznetlivom regióne". Spojenie ho zaujalo a rovno ho posunul Sibyle Mislovičovej. Vznetlivý

Skloňovanie názvu Vráble

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Zemepisné názvy sú častým predmetom Vašich otázok pre Sibylu Mislovičovú. Zmätky máte viacerí napríklad s Vrábľami. Naša jazykovedkyňa má pred vysvetlením jedno odporúčanie. Skloňovanie názvu Vráble

Vyzliecť sa do „pol pása“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme sa vyzliecť „do pol pása"? Môžeme, prečo nie - poslucháča Andreja to však zaujíma čisto z jazykového hľadiska. Logickejšie sa mu totiž vidí vyzliecť sa „do pása", ktorý máme uprostred tela. Čo na to Sibyla Mislovičová? Vyzliecť sa do „pol pása“

Rio de Janeiro

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Po svete síce teraz nechodíme, ale môžeme si o ňom aspoň niečo prečítať. Tak napríklad také Rio de Janeiro. Aj poslucháč Jaro má cestovateľské plány - na teraz odložené - ale už si pozerá, čo v Riu stojí za obhliadku. A Sibyla Mislovičová mu aj pomôže so správnym skloňovaním tohto názvu. Rio de Janeiro

Pokúsať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka Antónia si spomenula na detstvo u babky, ktorá jej vždy pripomínala, že jedlo treba poriadne „pokúsať". Odborník na výživu by asi súhlasil, ale jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová už nie. Pokúsať

Zraniť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Pri nehode sa zranili ľudia... takéto vety celkom často počúvame z médií. Náš poslucháč Juraj však podotýka, že mu to pripadá nelogické: zámeno "sa" predsa znamená "seba" - čiže pri nehode ľudia zranili samých seba? Sybila Mislovičová uvedie veci na pravú mieru: Zraniť sa

Mať niečo pod palcom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Môžeme mať niečo pod palcom? Určite áno, ale podľa toho v akej situácii, dodáva Sibyla Mislovičová. Mať niečo pod palcom

Vrbov, Vrbové

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešná poslucháčska otázka je geograficko - jazykovedná. Aj s tým si poradí Sibyla Mislovičová. Vrbov, Vrbové

Škola „spadá“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Školy sú síce zavreté, ale naša poslucháčka Emília má v hlave otázku, ku ktorej ju práve škola podnietila: môže škola pod niečo „spadať"? Sibyla Mislovičová to vidí takto. Škola „spadá“

Absorpcia a absorbovať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Raz je tam „b", potom zase „p". prečo sa slová, ktoré znamenajú prakticky to isté, píšu rôzne? odpoveď má Sibyla Mislovičová. Absorpcia a absorbovať

Paraolympiáda alebo paralympiáda

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Pri slove „olympiáda“ nemáme takú dilemu ako keď je tam predpona „para“. Máme „paraolympiádu“ alebo „paralympiádu“? Sibyla Mislovičová nám ponúka gramatický výklad. Paraolympiáda alebo paralympiáda

Morkacie mäso

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Keď chceme urobiť rezne z morky, prečo nepovieme, že ideme pripraviť „morkacie“ rezne? Nemalo by to tak byť správne? Na poslucháčsku otázku má odpoveď Sibyla Mislovičová. Morkacie mäso

Ako také

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže byť niečo „ako také"? Nášmu poslucháčovi nie je celkom jasné, čo sa tým myslí, tak to Sibyla Mislovičová objasní. Ako také

Päť rokov dozadu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo ste robili „päť rokov dozadu?" Chystali ste sa práve s korbáčom na pochôdzky? Sibyla Mislovičová proti tomu nemá nič - až na spisovnosť tohto časového vyjadrenia. Päť rokov dozadu

Hudobný nástroj organ alebo orgán

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V kostoloch často zaznieva krásna hudba... z organu alebo orgánu? Nie je jasné nášmu poslucháčovi Emilovi. Odkaz pre neho má Sybila Mislovičová. Hudobný nástroj organ alebo orgán

Draky alebo draci

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Draky? Draci? Obri alebo obry? Niekedy je ťažko sa rozhodnúť, čo je správne. Poslucháčsku dilemu vyriešime so Sybilou Mislovičovou. Draky alebo draci

Tu, sem

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už aj vám sa možno stalo, že vám niekto povedal - poď tu. Jasné, že to nie je v poriadku, čo potvrdzuje aj Sybila Mislovičová. Tu, sem

Tiecť, zatekať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nikto asi nepochybuje, že tekutiny tečú... Jeden z našich poslucháčov má však otázku: môže „tiecť" alebo „zatekať" aj vzduch? Otázku pohybu skupenstiev vyriešime so Sibylou Mislovičovou. Tiecť, zatekať

Pády v slovenčine

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ak ste rodičia štvrtákov, zrejme sa práve v školských zadaniach zo slovenčiny točíte s deťmi okolo pádov... a možno ste prekvapení, že ich je iba šesť, hoci za našich čas ich bolo o jeden viac. Poriadok v tomto zmätku urobí Sybila Mislovičová. Pády v slovenčine

Znie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Zvuk znie - to jasné aj nášmu poslucháčovi Emilovi. Ale čo si predstaviť, ak „znejú" doklady? Tie obvykle zvuky nevydávajú. Sibyla Mislovičová sa podujala na vysvetlenie tejto záhady. Znie

Kardamón alebo kardamóm

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nie všetci vieme, na čo môžeme použiť to - ktoré korenie. Ak vám niekto odporučí „kardamón", možno pridá aj najlepší spôsob použitia a vy mu zase môžete povedať, ako to s tým „kardamónom" je spisovne. Samozrejme, že to budete vedieť od Sibyly Mislovičovej. Kardamón alebo kardamóm

Ako nazvať skupinu drakov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ozvala sa nám verná skupina fanúšikov Sibyly Mislovičovej spod Tatier - a majú celkom zábavnú otázku: ako pomenovať veľkú skupinu drakov? je to kŕdeľ? alebo húf? Pobavila sa aj naša jazykovedkyňa. Ako nazvať skupinu drakov

Čiašnik

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Obsluha v reštauráciách teraz nemá veľa práce – tak si na ňu spomenieme aspoň v našej slovenčine. Občas sa môže stať, že začujete slovo „čiašnik“. Je alebo nie je spisovné? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Čiašnik

Nabudúce

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niečo vám v našej jazykovej rubrike povieme dnes, niečo nabudúce... Ozaj, nemá sa toto slovo písať oddelene - na budúce? Odpovie Sibyla Mislovičová. Nabudúce

Beloši alebo belosi

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď vidíme viac černochov, belochov alebo Čechov, sú to „černoši", „beloši" a „Češi"? Na poslucháčsku otázku má Sibyla Mislovičová jednoznačnú odpoveď. Beloši alebo belosi

Saxafón alebo saxofón

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Možno aj vy v týchto dňoch oprašujete niektoré pozabúdané zručnosti, ktorými si krátite čas doma... napríklad oprášite hudobný nástroj. Čo tak „saxafón"? Ten asi nie, ako hovorí Sibyla Mislovičová. Saxafón alebo saxofón

Slovenčina a dejiny

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Prežívať veľa času doma môže znamenať aj viac študovať... napríklad dejiny. Poslucháčska otázka s nimi súvisí a na pomoc prišla Sibyla Mislovičová. Slovenčina a dejiny

Ideálne, ideálnejšie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď je niečo ideálne, to je skvelé - ale ak sa veľmi pousilujeme, môžeme z ideálneho urobiť ešte niečo „ideálnejšie"? Otázka pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Ideálne, ideálnejšie

Rúška, rúško?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...S rúškom sa v týchto dňoch stretávame pravidelne, len či ho vieme používať správne. A nemyslím teraz prakticky, ale gramaticky. Tá rúška, alebo to rúško? Otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Rúška, rúško?

Mini sukňa alebo minisukňa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Spolu či oddelene? to je gramatický rébus pre jednu poslucháčku, ktorú zaujíma správne písanie slova „minisukňa". Nevieme, či si dnes tento kus odevu mieni obliecť, ale vieme, čo si o tom myslí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Mini sukňa alebo minisukňa

Sťažka alebo zťažka?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď nám niečo nejde práve od ruky, ide nám to „sťažka" alebo „zťažka"? Poslucháč Jozef dostane odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Sťažka alebo zťažka?

Zmena a smena

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Máme zmenu - a čo „smena"? je to ešte spisovné slovo? Pýta sa nás poslucháčka Darina a Sibyla Mislovičová ponúka s vysvetlením aj malý výlet do minulosti. Zmena a smena

Priezvisko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Každá rodina má svoje priezvisko. Otázka je, ako ho vytvoriť skupinovo. To zaujíma našu poslucháčku a Sibyla Mislovičová prináša odpoveď. Priezvisko

Skloňovanie slova vírus

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V posledných dňoch sa slovo vírus skloňuje na každom kroku. My ho však dnes budeme skloňovať naozaj. Naša poslucháčka Etela Krútovská sa totiž pýta, či v datíve hovoríme vírusu alebo víru a najmä, či pri zložených slovesách takisto neskracujeme základnú podobu slova vírus. Tu je odpoveď: Skloňovanie slova vírus

Semináre

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mám sa prihlásiť na dva „seminári" alebo „semináry"? To sa pýta jeden z našich poslucháčov. A vďaka Sibyle Mislovičovej sa teraz dozvie, že prihlásiť sa nemôže ani na jedno. Semináre

Skloňovanie mena Naďa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Herečka Naďa Hejná asi netušila, že raz sa dostane aj do jazykovednej rubriky rádia Slovensko... Poslucháč bývajúci na ulici pomenovanej podľa nej by si rád urobil poriadky so skloňovaním. Pomôže mu v tom Sibyla Mislovičová. Skloňovanie mena Naďa

Ranný a raný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Slová raný a ranný sa odlišujú nielen v počte spoluhlások „n", ale aj vo význame. Rozdiely vysvetlí Sibyla Mislovičová. Ranný a raný

Bláhový

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Poslucháčska otázka sa dnes týka slova „bláhový“. Náš poslucháč ho začul v jednom rozhovore a pochybuje o jeho spisovnosti – rovnako sa to zdá aj Ivane Ilgovej, ktorá sa na to opýtala Sibyly Mislovičovej. Bláhový

S talentami alebo s talentmi

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pochváliť sa talentom je skvelé – ale čo ak ich máme viac? Chválime sa vtedy „talentami“? Povie Sibyla Mislovičová. S talentami alebo s talentmi

Potenciálne alebo potencionálne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Sú veci, ktoré vás trápia opakovanie. Tak na ne Sibyla Mislovičová aj opakovane, z času na čas, odpovedá. Takouto otázkou je aj, či je správne „potencionálne“ alebo „potenciálne“? Potenciálne alebo potencionálne

Ísť pre niečo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Musím ísť pre malú do školy... toto vyjadrenie používa mnoho rodičov a jedna naša poslucháčka má pocit, že to nie je správne. Sibyla Mislovičová súhlasí. Ísť pre niečo

Sťažka alebo zťažka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niektoré veci sa podaria ako lusknutím prstov, iné idú sťažka... Poslucháčska otázka znie: je to „sťažka“ alebo „zťažka“ ? Sybile Mislovičovej nie je zaťažko na to odpovedať. Sťažka alebo zťažka

Plieseň alebo pleseň

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nájsť na potravinách plieseň nie je nič príjemné a nie je to ani spisovné. Upozorňuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Plieseň alebo pleseň

Vrátnik životný a neživotný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovo... Vrátnik na vrátnici a vrátnik vo dverách – slová rovnaké, ale všetko ostatné rozdielne. A prejavuje sa to v aj gramatike. Na poslucháčsku otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Vrátnik životný a neživotný

Udávať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo si predstavíte pod slovom „udávať“? Jedna z našich poslucháčok predovšetkým ľudské konanie na adresu niekoho iného a preto nie je stotožnená s tvrdením, že výrobca „udáva“ nejaký údaj. Sibyla Mislovičová až taká nekompromisná nie je. Udávať

V žurnále alebo v žurnáli

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V našom vysielaní si pravidelne môžete všetko podstatné vypočuť v správach. Ak sú to veľké správy, čiže rádiožurnál, sú informácie v „rádiožurnále“ alebo v „rádiožurnáli“? Pýtate sa mu otázku posúvame Sibyle Mislovičovej. V žurnále alebo v žurnáli

Trebalo by

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jedna z našich poslucháčok má dojem , že by nebolo na škodu ujasniť si, ako sa správne povie, ak je niečo nutné urobiť. Spojenie „trebalo by“ jej nejde do uší. Sibyla Mislovičová súhlasí. Trebalo by

Aranžmán

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jedna z našich poslucháčok by rada vedela, ako je to so slovom „aranžmán“. Už na prvé počutie je jasné, že to nie je naše slovo, čo môže spôsobovať problémy. Tak ich vyriešime so Sibylou Mislovičovou. Aranžmán

Skratka atď na konci vety

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Vďaka poslucháčskej otázke budeme mať tak trochu bodkovanú jazykovednú rubriku so Sibylou Mislovičovou. Skratka atď na konci vety

Dno – bez dien

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Mať hrniec bez dna by nám pri varení asi nepomohlo a už vôbec nie mať všetky hrnce bez – čoho? Ako to vyskloňovať v množnom čísle. Sibyla Mislovičová odporúča aj múdre knihy. Dno – bez dien

Aníz alebo anýz

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dať do pečenie aníz alebo nie? Nie sme gastronomická poradňa, takže to necháme na vás – si Sibyla Mislovičová vie poradiť v tom, či dať do anízu tvrdé alebo mäkké i. Aníz alebo anýz

Kopula alebo kupola

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na mnohé stavby je radosť pozerať... a pri niektorých je dôvod zamyslieť sa: je to, čo je na budove, „kopula“ alebo „kupola“? Dilemu za nás vyrieši Sibyla Mislovičová. Kopula alebo kupola

Nateraz

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nateraz je to všetko. V médiách sa často vyskytuje takéto vyjadrenie. Aj keď to niektorým poslucháčskym ušiam neznie správne, Sibyla Mislovičová to vidí inak. Nateraz

Prehlásiť a vyhlásiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V médiách každú chvíľu niekto niečo „prehlási“ – sťažuje sa naša poslucháčka a oprávnene, ako podotýka Sibyla Mislovičová. Prehlásiť a vyhlásiť

Pribudnúť oblakov alebo pribúdať oblaky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže „pribudnúť oblakov“ alebo by mali „pribúdať oblaky“? Na meteorologicko-jazykovú otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Pribudnúť oblakov alebo pribúdať oblaky

Slniečko vyženie ľudí vonku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Určite je príjemné, keď sa stane, že „slniečko vyženie ľudí vonku“. Nie je to ale spisovné. Tvrdí poslucháč Ivan a Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Slniečko vyženie ľudí vonku

Auto „búralo“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak sa nám na ceste stane nehoda, bežne hovoríme, že sme „búrali“ Sibyla Mislovičová ale upozorňuje, že s autami toto slovo nemá veľa spoločné. Auto „búralo“

Pretek, závod, preteky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď sledujeme športové udalosti, je to pretek alebo závod? Ani jedno ani druhé – hovorí Sibyla Mislovičová. Pretek, závod, preteky

Trafiť a trafiť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Biatlonisti sú vždy radi, keď sa im podarí zasiahnuť cieľ... Môžu sa ale trafiť do cieľa? Znie poslucháčska otázka, na ktorú odpovedá Sibyla Mislovičová. Trafiť a trafiť sa

Číhať alebo striehnuť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Babi, číhej – v jednej slávnej českej komédii toto radí vnuk svojej babičke. Poslucháčka Alena priznáva, že toto slovo má veľmi rada, ale práve preto, že ho má zafixované z českého filmu, má pocit, že ide o čechizmus. Nebolo by po slovensky lepšie „striehnuť“? Pýta sa Sibyly Mislovičovej. Číhať alebo striehnuť

Stredové alebo stredajšie cesty

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Je streda, vyrážate na cesty? Podobne ako náš poslucháč Milan. Ten však s tým má trochu starosti: na akých cestách bude jazdiť? Stredových? Otázka pobavila aj Sibylu Mislovičovú. Stredové alebo stredajšie cesty

Ten kto riadi ratrak

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Aby sa nám dobre lyžovalo, potrebujeme ratraky. Tie, pochopiteľne, svah neupravujú sami – potrebujú vodiča. A sme pri koreni poslucháčskej otázky: ako sa jednoslovne povie „ten, kto riadi ratrak“? Odpoveď má Sibyla Mislovičová. Ten kto riadi ratrak

Špára

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nájsť dobrého majstra je občas fuška a nájsť takého, ktorý ešte aj spisovne hovorí? To by napríklad nemal používať výraz, ktorý je veľmi rozšírený, ako upozorňuje Sibyla Mislovičová. Špára

Hmoždinky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Cez víkend sa možno rozhodnete čo-to v domácnosti opraviť a použijete pri tom „hmoždinky“. Poslucháč Marián ich používa tiež, a popritom sa stihne aj zmýšľať, či je to správny výraz. Odpoveď Sybily Mislovičovej ho asi poteší. Hmoždinky

Venčiť psa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Vrátili ste sa práve z vychádzky so psom? čiže - boli ste „venčiť“? Možno budete prekvapení, že toto sloveso nemá nič spoločné s vašim štvornohým miláčikom, ako upozorňuje Sibyla Mislovičová. Venčiť psa

Padol teplotný rekord

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Meteorologické rekordy môžu padať v každom ročnom období. Ale naozaj môže napríklad teplotný rekord „padnúť“? Zamýšľa sa poslucháč Ivan a odpovedá Sibyla Mislovičová. Padol teplotný rekord

Predčiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč pán Fabry má rád dobré športové výkony, ale nemá rád, keď jeden športový výkon „predčí“ ostatné. Často to počuje v športovom vysielaní a bol by rád, keby k tomu Sibyla Mislovičová zaujala stanovisko. Predčiť

Prešaltovať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka pani Patzeltová dáva jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej do pozornosti slovo „prekšaltovať. Ako píše: veselo som ho používala, až som zistila, že sa nikde nedá vyhľadať a asi som si ho vymyslela. Ak to tak je, asi nie je spisovné. Alebo? Prešaltovať

Funkčné oblečenie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ešte donedávna sme o nich nepočuli a teraz sú v každom športovom obchode: funkčné tričká. Náš poslucháč by rád vedel, či je to v poriadku. Pre športovcov áno, ale čo pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú? Funkčné oblečenie

Flustrovaný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo to znamená „flustrovaný“? Vlastne nič. Napriek tomu Sibyla Mislovičová na poslucháčsku otázku odpovie. Flustrovaný

Fitnescentrum alebo fitnesscentrum

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Máme „fitnescentrum“ alebo „fitnesscentrum“? Pri počúvaní tu rozdiel nepostrehneme, pri písaní máme na výber: jedno alebo dve s? Poradí si s tým Sibyla Mislovičová. Fitnescentrum alebo fitnesscentrum

Stupňovanie slova aktuálny

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnešná jazyková rubrika bude aktuálne pre poslucháča Olivera. Možno to preňho bude najaktuálnejší moment celého rána. Môže ale by niečo aktuálnejšie? Môže sa toto prídavné meno stupňovať? Pýta sa a Sibyla Mislovičová odpovedá. Stupňovanie slova aktuálny

Expirácia alebo exspirácia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčska otázka nás dnes zavedie do sveta liekov. Práve na škatuľkách od liekov nájdeme slovo „expirácia“. Nechýba tam však náhodou nejaké písmeno? Odpovie Sybila Mislovičová. Expirácia alebo exspirácia

Krajka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Obliecť si krásne krajkové šaty je určite potecha pre oko - pre ucho už menej. Poslucháčka Ivana by Sibyly Mislovičovej rada vedela, či je slov „krajka" v poriadku. Krajka

Chápať a rozumieť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Sú veci, ktoré zjavne treba pravidelne opakovať. Napríklad, slová „rozumieť“ a „chápať“. Majú svoje ustálené väzby, ktoré ľudia nerešpektujú. Našej poslucháčke dáva za pravdu aj Sibyla Mislovičová. Chápať a rozumieť

Ultrarýchlo alebo ultra-rýchlo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dostať sa do práce môžete pomaly, rýchlo a niekedy aj „ultrarýchlo“, ak je dobrá premávka alebo to máte za rohom. Ako však napísať správne toto slovo – spolu či oddelene? na poslucháčsku otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Ultrarýchlo alebo ultra-rýchlo

Mal poškodiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ten a ten „mal“ ukradnúť. Tí a tí „mali“ poškodiť. Naša poslucháčka pani Čefová nie je stotožnená s takýmto vyjadrením nejakého podozrenia. Ani jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Mal poškodiť

Skloňovanie slova chrbát

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nejako som zapochybovala, či mám povedať na chrbáte alebo inak? napísala nám poslucháčka Elenka. Netreba pochybovať, že Sibyla Mislovičová vie, ako je to správne. Skloňovanie slova chrbát

Mužská podoba slova „diva“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak sa chystáte do divadla, možno si, podobne ak poslucháčka Renáta Mallová poviete – tá herečka je ale diva! Čo je však v takom prípade muž? Div? Divo? Diviak? Otázka pobavila aj Sibylu Mislovičovú. Mužská podoba slova „diva“

Bloger alebo blogér

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Donedávna neexistovali, dnes ich je na internete kopec. Čo presne sú – blogeri alebo blogéri? Hovorí Sibyla Mislovičová. Bloger alebo blogér

Mať navrch

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Športoví komentátori sa musia vyznať v športe, ale mali by sa aj v slovenskom jazyku. Je podľa Sibyly Mislovičovej správne, ak podľa komentátora má pretekár „navrch“? Mať navrch

Používanie slova „strašne“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Vyzerá to tak, že dnešný podnet pre Sibylu Mislovičovú zaujíma „strašne“ veľa ľudí, tak sme ho opäť zaradili. Používanie slova „strašne“

Vy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pri vykaní píšeme veľké V. To vie aj poslucháč Martin Kríko. Myslí si však, že skupine viacerých ľudí postačí pri zámenách „vám“ alebo „vy“ malé v. Priestor pre Sibylu Mislovičovú. Vy

V Liesku alebo v Lieseku?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Predpoveď počasia je pravidelnou súčasťou nášho rána – a teda aj Liesek, keďže ho spomíname pri teplote. Mária Luknárová nemá rada, keď sa toto pomenovanie skloňuje podľa nej nesprávne. Čo na to Sibyla Mislovičová? V Liesku alebo v Lieseku?

2019

Predpoveď Počasia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Z Hlohovca sa nám ozvala celá rodina Hulalovcov. Pri sledovaní televízie ich značne rozčuľuje, že napríklad Predpoveď Počasia je na obrazovke napísaná s oboma veľkými začiatočnými písmenami. Hulalovci vedia, že tak to nemá byť a vie to aj Sibyla Mislovičová. Predpoveď Počasia

Koncový alebo konečný používateľ?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je správne koncový alebo konečný používateľ? tak znie poslucháčska otázka a takto na ňu znie odpoveď Sibyly Mislovičovej. Koncový alebo konečný používateľ?

Sklené, sklenné alebo sklenené vianočné gule

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak vás dnes čaká zdobenie stromčeka, možno sa na ňom objavia sklenené gule. Ak pri vešaní každý rok riešite dilemu, či sú to sklené, sklenné alebo sklenené gule, ako jedna naša poslucháčka, už nemusíte. Sibyla Mislovičová to vysvetlí. Sklené, sklenné alebo sklenené vianočné gule

Dip alebo omáčka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak vám dnes na obede ponúknu k jedlu dip, zrejme budete vedieť, čo to je. Vie to aj poslucháč Andrej, ktorý by však rád od Sibyly Mislovičovej počul, či je toto slovo u nás spisovné. Dip alebo omáčka

Margecianske fajnoty

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak ste v Margecanoch, možno práve raňajkujete nejaké „fajnoty“. Tie si v Margecanoch môžu návštevníci vychutnávať každoročne. Poslucháč Pavol Zmuda nemá nič proti dobrému jedlu, s názvom podujatia „Margecianske fajnoty“ však nie je úplne stotožnený. Či oprávnene, povie Sibyla Mislovičová. Margecianske fajnoty

Niečo je „za dverami“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je 18. december, takže je úplne jasné, že vianoce sú za dverami. Poslucháčka Edita Vološčuková to počuje z každej strany a tak by si rada ujasnila, ako to vlastne je správne: sú vianoce, keďže sa ešte len blížia, za dverami či pred dverami? Niečo je „za dverami“

Čiarka za pozdravom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď niekomu niečo napíšeme, zvykneme na koniec pripojiť pozdrav. Má alebo nemá sa za ním písať čiarka? Povie Sybila Mislovičová. Čiarka za pozdravom

Šesť a pol porcie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je správne šesť a pol porcie alebo šesť a pol porcií? To sa pýta naša poslucháčka Patrícia, ktorej sa vraj doteraz nepodarilo dopátrať sa k správnej odpovedi. Keďže je tento problém už dlho zamestnáva, s dôverou sa obracia na Sibylu Mislovičovú. Šesť a pol porcie

Skloňovanie názvu Hybe

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Obyvateľom obce Hybe sa možno pravá čká, keďže ich obec opäť raz ideme pretriasať v slovenčine. je to však takpovediac stálica našej rubriky, keďže sa na správne skloňovanie opakovane pýtate, tentokrát Viera Kokavcová. Sybila Mislovičová ide znova vysvetľovať. Skloňovanie názvu Hybe

Tristé výročie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V správach som počula „tristé výročie“. Je to tak správne? Sibyla Mislovičová má pre našu poslucháčku takúto odpoveď. Tristé výročie

Nízkonákladový alebo nízko nákladový

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kúpiť si letenku už dnes nemusí zruinovať peňaženku, sú tu predsa aj nízkonákladové letecké spoločnosti. Poslucháčska otázka sa týka slov „nízkonákladový“. Píše sa spolu alebo oddelene? Odpoveď ponúka Sibyla Mislovičová. Nízkonákladový alebo nízko nákladový

Skloňovanie číslovky 21

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...21 rokov, 21 úsekov... Náš poslucháč by rád vedel, čo s týmito spojeniami, keď ich chce skloňovať. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa nečuduje, že s tým môže byť problém. Skloňovanie číslovky 21

Na zdravie alebo nazdravie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Povedať niekomu „na zdravie“ je u nás bežné. Ako sa to však správne píše? Ako jedno alebo dve slová. Pozrieme sa na to so Sybilou Mislovičovou. Na zdravie alebo nazdravie

Baviť sa o niečom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Politici sa často o všeličom „bavia“ aj keď je to niečo zlé. na postreh poslucháča reaguje Sibyla Mislovičová. Baviť sa o niečom

O pár minút

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V médiách sa neraz používa spojenie „o pár minút“. Náš poslucháč s tým nie je uzrozumený, pretože „pár“ je podľa neho dvojica a nie „niekoľko“. Súhlasí s tým Sibyla Mislovičová? O pár minút

Konsekutívne tlmočenie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na internete ponúkajú firmy konzekutívne tlmočenie, je to tak správne? Znie poslucháčska otázka. Sybila Mislovičšová okrem odpovede pridá aj vysvetlenie tohto pojmu. Konsekutívne tlmočenie

Päť celá alebo päť celých

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niektoré oblasti slovenčiny bývajú neustále ťažkým orieškom aj pre profesionálov v médiách. Poslucháčsky tip upozorňuje na nesprávne číselné vyjadrovanie. Sibyla Mislovičová má podobné skúsenosti. Päť celá alebo päť celých

Zakysaný nápoj

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je správna po slovensky „zakysaný“ nápoj? Pýta sa poslucháčka Eva jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Zakysaný nápoj

Hnetieme alebo hnietime

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pred nami je víkend, všeličo sa bude v domácnostiach vypekať. Keď máme cesto na koláč, hnietime ho alebo hnetieme? Gastronomicko – jazykovednú otázku zodpovie Sybila Mislovičová. Hnetieme alebo hnietime

Kanisterapia alebo canisterapia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak máte doma psa, máte doma vlastnú kanisterapiu. Táto metóda je všeobecne známa, opäť je tu však poslucháčsky problém – písať toto slovo s „c“ alebo „k“ na začiatku? Slovo má Sibyla Mislovičová. Kanisterapia alebo canisterapia

Ako sa píše Internetbanking

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mnohí ho bežne používame a možno riešime dilemu, ako aj jeden z našich poslucháčov. Píše sa slovo internetbanking spolu alebo osobitne? Pozreli sme sa na to spolu so Sybilou Mislovičovou. Ako sa píše Internetbanking

Zmerčiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je slovo zmerčiť spisovné? Na jednoduchú poslucháčsku otázku má Sybila Mislovičová jednoduchú odpoveď. Zmerčiť

Veličiansky alebo veličniansky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Andrej čajka je obyvateľ Veličnej. Býva tam jarmok, ktorý všetci poznajú ako „Veličiansky“. Aj kostol je veličiansky. Avšak nová reštaurácia v centre už má meno „Veličniansky“ raj. Čo je vlastne správne? Odpovie Sibyla Mislovičová. Veličiansky alebo veličniansky

Net alebo internet

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes je už všetko na nete... Je takáto skrátená podoba slove internet vôbec v spisovnej slovenčine. Správne odpoveď máme v našej rubrike so Sibylou Mislovičovou. Net alebo internet

Rušiť a zrušovať sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Václav Wicher bol prekvapený zo slova, ktoré nedávno počul v jednej debate: „zrušuje sa“. Toto mu teda naozaj nejde do uší. Má spisovnom jazyku priestor iba sloveso „rušiť“ alebo bude Sibyla Mislovičová naklonená aj podobe „zrušovať sa“? Rušiť a zrušovať sa

Podčiarkovník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako nazvať znak, ktorý sa používa v počítačovej terminológii pri označení názvov súborov? Pýta sa nás poslucháč Matej Mazúr a dodáva – jediné čo nám prišlo na rozum, je podčiarkovník. Je teda spodná priečna palička medzi slovami naozaj podčiarkovník? Pýtame sa Sibyly Mislovičovej. Podčiarkovník

Zmestiť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď poslucháč Milan premýšľal nad svojim podnetom do našej rubriky, možno to bolo pri obliekaní nohavíc, do ktorých sa už nezmestil... ako to povedať v prítomnom čase? Sibyla Mislovičová vie. Zmestiť sa

Skloňovanie slova level

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na akom leveli je vaša znalosť spisovnej slovenčiny? Jana Uhrinová si môže pustiť hlasnejšie rádio, aby jej neunikla odpoveď Sibyly Mislovičovej na jej otázku. Týka sa slova „level“ – skloňovania aj významu. Skloňovanie slova level

Nevrlý a vrlý

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dúfame, že ak nás počúva poslucháč Milan Zigo, nie je takto zrána nevrlý... je predsa piatok, o dôvod viac byť „vrlý“. Trochu humorný podnet pobavil aj Sibylu Mislovičovú. Nevrlý a vrlý

Semerský alebo semerovský

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ísť v novembri na hrach je rovnako zvláštne ako ísť v januári na jahody. Do rubriky nám nenapísala rozprávková Maruška, ale reálni manželia, ktorí asi boli na hrachu pred letom, ale dodnes sa nevedia zhodnúť, či v Semerove natrhali „semerský“ alebo „semerovský“ hrach. Správnu odpoveď vylúpneme so Sibylou Mislovičovou. Semerský alebo semerovský

Mužská podoba slova „šička“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Všetko čo nosíme, musel niekto ušiť. To je jasné aj našej poslucháčke Irene, aj to že obvykle sú to šičky niekde v továrni. Rada by však vedela, ako by sme volali mužov v takomto povolaní. Riešenie „ušije“ Sibyla Mislovičová. Mužská podoba slova „šička“

Obyvateľ Malaciek

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak žijete v Malackách, presne viete, čo ste. Obyvatelia Malaciek. Ale ako to správne povedať v skrátenej verzii? To by od Sibyly Mislovičovej rád vedel poslucháč Juraj Bačovčin. Obyvateľ Malaciek

Nahradzujeme alebo nahrádzame?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jeden obchodný reťazec použil v letáku slovo „nahradzujeme“. Poslucháčke Michaele Guľasovej to nejde celkom do uší, uprednostnila by „nahrádzame“. Sibyla Mislovičová ponúka správne riešenie. Nahradzujeme alebo nahrádzame?

Preklep a prieklep

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešná poslucháčska otázka jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú priam vrátila do čias minulých. Týka sa totiž slov „preklep“ a „prieklep“. Preklep a prieklep

Usilovať o dohodu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V správach dosť často „usilujú o dohodu“, píše nám poslucháčka Ivana. Podľa nej to nie je správne. A podľa Sibyly Mislovičovej? Usilovať o dohodu

Spojovník v slove „postprodukcia“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dať či nedať spojovník? Pri niektorých slovách má jedna naša poslucháčka dilemu. Napríklad „postprodukcia“. Odpoveď pozná Sybila Mislovičová. Spojovník v slove „postprodukcia“

Čiarky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...S čiarkami býva niekedy patália. Kde ich dať a kde nie? Napríklad ak máme spojenie – v Bratislave, 20. októbra? Z Bratislavy 5. novembra odpovedá Sibyla Mislovičová. Čiarky

Čiarky v spojení „krásne kučeravé havranie vlasy“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Bohatá hriva na hlave je dar. Keď má niekto krásne kučeravé havranie vlasy, môžeme ich len obdivovať. To by urobila aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová, ktoré ale popritom musí vyriešiť aj gramatický problém. Čiarky v spojení „krásne kučeravé havranie vlasy“

Podomácky alebo po domácky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viete si niečo urobiť po domácky?. Poslucháčka Ela áno. Len nevie, či si to má urobiť „podomácky“ alebo „po domácky“. Ako je to správne po slovensky povie Sibyla Mislovičová. Podomácky alebo po domácky

Počítanie so „za“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď počítame – tak je po prvé, po druhé, alebo za prvé, za druhé? Matematiku ovláda aj naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Počítanie so „za“

Horalka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Už ste raňajkovali? A mali ste horalku? A je to spisovné slovo a ako ho písať a ako ho skloňovať? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Horalka

Nechať sa počuť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes v našej rubrike ideme pátrať po spojení - Nechať sa počuť. Podľa nášho poslucháča ide o bohemizmus. Čo na to Sibyla Mislovičová? Nechať sa počuť

Dohadovacie konanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V televíznom vysielaní sa neustále opakuje, že pri hľadaní dohodu bude „dohadovacie konanie“. Poslucháč Ivan sa zamýšľa, že zúčastnení sa možno naozaj budú dohadovať, ale rád by vedel, či je to v poriadku použiť aj v takejto podobe. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Dohadovacie konanie

Skloňovanie slov "email" a "tunel"

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Dominika Bakytová by si rada ujasnila jednu vec: ak slovo „email“ môžeme skloňovať dvomi spôsobom, platí to aj pre slovo „tunel“? Priestor pre Sibylu Mislovičovú. Skloňovanie slov 'email' a 'tunel'

Budúci tvar slovesa „predsavziať si“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niekto slová vedia doslova potrápiť. Vie to aj poslucháčka Petra, ktorá to skúšala so slovom predsavziať si v budúcom čase: predsavziam si? predsavezmem si? Spraví s tým niečo Sibyla Mislovičová? Budúci tvar slovesa „predsavziať si“

Hrať na klavír, či hrať na klavíri?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už o chvíľu sa naše vysielanie presunie do Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta, jej žiaci budú priamo vo vysielaní hrať na... klavír či klavíri? Husle či husliach? Sibyla Mislovičová ponúka krátku a jasnú odpoveď. Hrať na klavír, či hrať na klavíri?

Priechod, prechod

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže auto zraziť chodca na priechode? Pýta sa poslucháč Juraj Bačovčin. Bohužiaľ, môže – veď to neraz vidíme okolo seba. Juraja však zaujíma gramatická stránka veci. Použilo sa slovo priechod správne? Priechod, prechod

Sme radi za víťazstvo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Ivan Bojna takmer denne počúva v správach vyjadrenia – sme radi za víťazstvo, som rád za gól... Príliš sa mu to nepozdáva. A čo na to Sibyla Mislovičová? Sme radi za víťazstvo

Myčka riadu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Po veľkom varení sme obyčajne vďační, ak doma máme myčku... Naozaj existuje kuchynská pomocníčka s týmto názvom, nezavialo k nám toto slovo z iných končín? Hovorí Sibyla Mislovičová. Myčka riadu

Paradajka, rajčina alebo rajčiak?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Budete mať dnes na obed šalát? A čo v ňom bude? Rajčiny? Paradajky? Rajčiaky? Ak sa vám zdá čudné toto vymenúvanie, jednej našej poslucháčke nie. Dopočula sa totiž, že iba „rajčiak“ je spisovné slovo. Spolu s ňou sa pýtame Sibyly Mislovičovej: čo tie chúďatá paradajky a rajčiny? Paradajka, rajčina alebo rajčiak?

V dvoch alebo vo dvoch?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Je lepšie robiť niečo „v dvoch“ alebo „vo dvoch“? Znie poslucháčska otázka. Ivana Ilgová sa na to pozrela v dvojici so Sibylou Mislovičovou. V dvoch alebo vo dvoch?

Chudokrvnosť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak vám počas lekárskej prehliadky zistia chudokrvnosť, treba to samozrejme riešiť. Medicínsku stránku tohto problému majú na starosti lekári. Jeden z našich poslucháčov by však bol rád, keby sa Sibyla Mislovičová poyrela na gramatickú stránku. Chudokrvnosť

Snažiť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niekedy máme v hlave zafixované nejaké pravidlo a vlastne ani nevieme, či je správne. Poslucháčka Aneta sa napríklad vyhýba slovu „snažiť sa“. Pred rokmi počula, že je to nespisovné a že v slovenčine máme správny výraz „usilovať sa“. Pravda alebo omyl. Poriadok v tom urobí Sibyla Mislovičová. Snažiť sa

Koľkáty, koľký

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viete, „koľkáteho“ je dnes. Alebo, „koľkátu“ kávu už máte v sebe? Neznie to úplne ľubozvučne a tak by poslucháč Ivan Bojna rád vedel, či to je spisovné vyjadrenie. Sibyla Mislovičová má odpoveď. Koľkáty, koľký

Podobne alebo nápodobne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď vám niekto zaželá „pekný deň“, je slušné mu odpovedať. Poslucháč Arpád to robí, ale občas zvolí iné slovíčka: napríklad „podobne“ alebo „nápodobne“. Čo z toho je správne? Pýta sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Podobne alebo nápodobne

Čašníčka alebo servírka?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď ideme do reštaurácie, zvyčajne nás tam niekto obsluhuje. Ak je to žena, je to čašníčka alebo servírka? Odpoveď nám naservíruje Sibyla Mislovičová. Čašníčka alebo servírka?

Odplachtovať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V slovenčine máme rôzne slová, ktoré nás až zaskočia, pretože ich nepočujeme práve často. Poslucháčska otázka sa dnes týka slova „odplachtovať“. Odobrí ho Sibyla Mislovičová? Odplachtovať

Dvojité priezvisko a spojovník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Vydaj – to je zmena stavu aj zmena mena. Ak sa však mladomanželka nechce rozlúčiť s rodným priezviskom, môže si ho nechať. Jedna y našich poslucháčok by si rada ujasnila, ako sa to potom správne píše: dve priezviská a medzi nimi spojovník? Alebo bez? Odpovedá majiteľka jedného priezviska Sibyla Mislovičová. Dvojité priezvisko a spojovník

Môže SHMU hovoriť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Aké bude počasie, to nám vo vysielaní hovorí hydrometeorologický ústav. poslucháčka pani Černáková teraz určite zbystrila pozornosť, pretože práve jej sa nepozdáva táto formulácia. SHMÚ je predsa inštitúcia, ktorá nerozpráva. Podobne ako nerozpráva Jazykovedný ústav, ale Sibyla Mislovičová. Môže SHMU hovoriť?

Mám na vás otázku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je veľa otázok, ktoré kladiete našej jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Teraz je však otázka, či je správne mať „na“ ňu otázku. Mám na vás otázku

Skloňovanie mena Marek

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Máte doma člena rodiny, ktorý sa volá Marek? Takže máte Mareka. Alebo Marka? Dilemu našej poslucháčky vyrieši Sibyla Mislovičová. Skloňovanie mena Marek

Rybky plávu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Aj vy si každý deň kontrolujete rybičku v akváriu, či všetky „plávu?“ Ak by to mali robiť spisovne, mali by to robiť trochu inak. Poslucháčsky tip pre Sibylu Mislovičovú. Rybky plávu

Rozdiel medzi interpunkciou a diakritikou

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Silvester má dnes ťažké srdce na jedno televízne vysielanie, v ktorom hosť povedal, že sa niečo píše bez mäkčeňa a moderátorka ho poučila, že teda bez „interpunkcie“. Mohli by ste povedať, čo je to interpunkcia? Mohli. Priestor pre Sibylu Mislovičovú. Rozdiel medzi interpunkciou a diakritikou

Bez „pani za okienkom“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...„Každý deň počúvame reklamu o tom, aká by to bola banka bez pani za okienkom. To už nikto nevie, že slovo pani s a má skloňovať?“, rozhorčuje sa poslucháčka Judita. Oprávnene. Objasní Sibyla Mislovičová. Bez „pani za okienkom“

Viac oblačnejšie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Poslucháčka Ivana nechce, aby bolo „viac oblačnejšie“ počasie. A Sibyla Mislovičová sa jej ani nečuduje. Viac oblačnejšie

Plzeň

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nevieme síce či je vašim zvykom hneď ráno vytiahnuť plzeň, ale ak áno, možno máte okrem smädu v hlave podobné úvahy ako jeden náš poslucháč: akého rodu je názov „Plzeň“ a akého rodu je pivo s týmto názvom? Smäd po gramatických vedomostiach uhasí Sibyla Mislovičová. Plzeň

Ísť do Paríža alebo Paríže

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Plánujete cestu do Paríža? Poslucháč Peter Sokol by vás možno opravil – nejdete do „Paríža“, ale do „Paríže“. Má totiž dojem, že Paríž je v slovenčine ženského rodu. Potvrdí to Sibyla Mislovičová? Ísť do Paríža alebo Paríže

Vaflový alebo vafľový

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes to bude opäť trochu gastronomické. Do rubriky sa nám ozvala Petra Nagyová, ktorá nevie, či je niečo „vafľové“ alebo „vaflové“. Poďme piecť so Sibylou Mislovičovou. Vaflový alebo vafľový

Miešaná alebo zmiešaná štvorhra

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Robíte si práve miešané vajíčka? Alebo „zmiešané“? To veru znie čudne... Poslucháč Milan Podmaník však pri týchto slovách má dilemu, napríklad v spojení so štvorhrou: má byť štvorhra miešaná alebo zmiešaná? Sibyla Mislovičová to vidí takto. Miešaná alebo zmiešaná štvorhra

Po desiatkach „rokov“ alebo „rokoch“?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ak niečo tridsať rokov chátra a potom príde obnova, je to dôvod na radosť. Poslucháč pán Pračko však okrem potešenie z obnovy plavárne cíti aj potrebu správne sa vyjadriť: hovorí sa po „desiatkach rokoch“ alebo po „desiatkach rokov“? Odpovie Sibyla Mislovičová. Po desiatkach „rokov“ alebo „rokoch“?

Ako správne vykať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou. Ako správne vykať

Výslovnosť e-bike

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je tu týždeň mobility – čas vysadnúť na bicykel. A čo tak rovno na e-bike? Ak tak robí poslucháčka Anna Tomišová, máme pre ňu od Sibyly Mislovičovej aj odpoveď na otázku: vyslovuje sa to „ebajk“ alebo „íbajk“? Výslovnosť e-bike

Zážitky na toto obdobie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžu nás zaujímať niečie zážitky? Isteže. A môžu nás zaujímať zážitky na toto obdobie? Poslucháčsku otázku zodpovie Sibyla Mislovičová. Zážitky na toto obdobie

„Dianie“ alebo „dianie sa“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nás poslucháč Ivan v médiách zachytil vyjadrenie: „informuje o dianí sa v cyklistickom pelotóne“. Zdá sa mu, že zvratné zámeno „sa“ sa používa až príliš. Sibyla Mislovičová súhlasí. „Dianie“ alebo „dianie sa“

Zdrobnenina slova motúz

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Ondrej Greguš prišiel k dnešnej otázke pre Sibylu Mislovičovú vďaka príhode z práce: Pr krájaní broskyne na kúsky mu prišla na um pesnička: „odrezal si zo slaniny kúštik, až mu ostal na hambálke motúžtik...“. Bola z toho medzi kolegami zábava a keďže im to dlho rezonovalo v hlave, Ondrej by rád vedel, ako je to s tým „motúžtikom“. Zdrobnenina slova motúz

Búrané auto

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Plánujete kúpiť auto z druhej ruky? v tom prípade vás asi bude zaujímať aj to, či je „búrané“... A viete, že také auto vlastne neexistuje? Podnet dal Sibyle Mislovičovej poslucháč Ivan Bojna. Búrané auto

Respektíve alebo respektívne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Slovko „respektíve“ používame mnohí pomerne často. Aj poslucháčka Anna a práve preto nevie, či je to vlastne správne: počula už totiž aj výraz „respektívne“. Čo z toho odporúča Sibyla Mislovičová? Respektíve alebo respektívne

Výslovnosť OECD

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Po anglicky či po slovensky? To je dilema poslucháčky Anny Tomišovej – konkrétne v prípade štyroch písmen: OECD. Či „oísídí“? K čomu sa prikláňa Sibyla Mislovičová? Výslovnosť OECD

Obchod s vajcami alebo vajciami

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Možno si práve robíte dobrú praženicu. Vajíčka, ktoré na ňu použijete, máte domáce? Alebo sú u vás vďaka zahraničnému obchodu. A teraz s čím: s „vajcami“ alebo s „vajciami“? Gramaticko - gastronomický problém poslucháčky Márie Jamborovej vyrieši Sibyla Mislovičová. Obchod s vajcami alebo vajciami

V maili alebo v maile

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Silvia Širilová nám poslala mail. A chce vedieť, či nám svoju otázka napísala v maili alebo v maile? Nie mailom, ale priamo vy vysielaní odpovedá Sibyla Mislovičová. V maili alebo v maile

Sada pomôcok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak ste rodičia, asi práve v týchto dňoch zháňate sadu školských pomôcok. Vlastne by ste ju nemali zohnať nikde – slovo „sada“ totiž do spisovného jazyka nepatrí, ako upozorňuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Sada pomôcok

Raz toľko alebo dvakrát toľko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Rodinné oslavy sú o dobrej nálade. Určite nie o škriepkach, ako sa čo správne hovorí. Aby sa teda jedna naša poslucháčka už nemusela s rodinnými príslušníkmi na ďalšom stretnutí vadiť, či sa správne povie „raz toľko“ alebo „dvakrát toľko“, jazykovedný problém vyrieši Sibyla Mislovičová. Raz toľko alebo dvakrát toľko

Spoločné pomenovanie pri vír a výr

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Výr s ypsilonom a vír s mäkkým i: jeden je sova, druhý prírodný úkaz. Ako ich však napísať spoločne? Sú to dva „víry“ alebo dva „výry“? Šalamúnska otázka od poslucháča pre Sibylu Mislovičovú. Spoločné pomenovanie pri vír a výr

Môže niečo uhorieť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Živý tvor môže uhynúť. Môže aj uhorieť? Pýta sa náš poslucháč Sibyly Mislovičovej. Môže niečo uhorieť?

Chytrý

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Opätovne ste sa viacerí našej jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej pýtali, čo súdi o slove „chytrý“. Už hádam každý telefón je taký, ale je to tak aj gramaticky správne? Chytrý

Štát sa nachádza vo vojnovom stave

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešný podnet pre Sibylu Mislovičovú nebol naše jazykovedkyni celkom jasný: „štát sa nachádza vo vojnovom stave.“ Nevie totiž, čo sa na tejto vete nepozdávalo našej poslucháčke. Štát sa nachádza vo vojnovom stave

Skloňovanie mien zakončených na „o“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Hrnko, Danko, Hečko... kedysi bol každý hrdina. Máme na mysli vzor, podľa ktorého sa tieto mužské priezviská zakončené na „o“ skloňovali. Pamätá si to aj poslucháč Eduard Hečko a keďže jeho priezvisko patrí do tejto skupiny mien, pochopiteľne ho zaujíma správne skloňovanie. Objasní ho Sibyla Mislovičová. Skloňovanie mien zakončených na „o“

Skloňovanie slova „centrum“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Naša poslucháčka pani Rišianová si chce ujasniť skloňovanie slova „Centrum“. Napríklad centrum sociálnych služieb. Ako je to s koncovkou –um vysvetlí Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slova „centrum“

Pyžamo alebo pyžama?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak sa práve teraz prezliekate zo spacieho úboru do denného, možno máte tiež dilemu, ako jeden náš poslucháč: to, v čom spím, je „pyžamo“ alebo „pyžama“ ? Sibyla Mislovičová to vie. Pyžamo alebo pyžama?

Naozaj

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naozaj je potrebné hovoriť o spisovnej slovenčine a naozaj máme od vás stále dosť podnetov... Ak nás počúva poslucháčka Iveta, zrejme prevracia oči, pretože práve slovko „naozaj“, najmä v médiách, jej pije krv. Naozaj je tohto slova priveľa, pani Mislovičová? Naozaj

Názvy syrov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dať si na obed niečo dobré, posypané syrom, prečo nie? Jedna z našich poslucháčok má však práve so syrom starosti. Ako sa správne píše parmezán, čedar? S malým či veľkým začiatočným písmenom? Gastronomická otázka pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Názvy syrov

Pozemok o výmere

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V dnešnom jazykovom okienku budeme predávať. Máme tu totiž jeden pekný pozemok o výmere 4000 metrov štvorcových. Nepáči sa vám to? Ani Sibyle Mislovičovej. Pozemok o výmere

K dostaniu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď si pozriete reklamné prospekty, dozviete sa, čo všetko je k dostaniu. Napríklad panvice s nepriľnavým povrchom. Jednu z našich poslucháčok to rozčuľuje. Nie panvice, ale že sú „k dostaniu“. Čo na to Sibyla Mislovičová? K dostaniu

Vzhliadať k niekomu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Sibyla Mislovičová je naša autorita v oblasti jazykovej čistoty. Takže by sme k nej mohli vzhliadať. Jazykovedkyňa by však bola rada, keby sme v tomto smere robili niečo iné. Vzhliadať k niekomu

Správnosť slova Zoo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Hurá, ideme do zoologickej záhrady! Radostný pokrik sa dá vyjadriť aj úspornejšie – hurá, ideme do Zoo! Jednému z našich poslucháčov robí táto skrátená forma trošku problém. Tak sa na ňu pozrieme s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Správnosť slova Zoo

Vínna réva

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč František má problém s vínnou révou. Teda aspoň čo sa spisovnej slovenčiny týka. Súhlasí aj Sibyla Mislovičová, že je to čechizmus? Vínna réva

Obe princezny

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Rozprávky nám prinášajú nielen potešenie z pekného príbehu, ale pokojne aj jazykovedné podnety. Poslucháčka Ivona sa tak napríklad zamyslela, či je v poriadku, ak v rozprávke začula spojenie „obe princezny“. Sibyla Mislovičová to vie. Obe princezny

Rómčina alebo rómština

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Rómčina alebo rómština? Poslucháčka Lea ani nemá dilemu, ako je to správne, len sa chce uistiť, že správne je to tak ako si myslí. Naozaj by to správne malo byť rómčina, pani Mislovičová? Rómčina alebo rómština

Kanister alebo kanistra

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Darina Villemová si rada čas kráti lúštením krížoviek a tam natrafila na dilemu: máme „kanister“ alebo „kanistru“? Ktorý rod je správny? Odpoveď je podľa Sibyly Mislovičovej jednoduchá. Kanister alebo kanistra

U tohoto programu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Ľuboš by si možno rád užil televíznu zábavu pri dobrom programe. Lenže v reklame mu želajú, aby si užil zábavu „u tohoto programu“. Rezonuje mu to v hlave, pretože to podľa neho nie je spisovné spojenie. Súhlasí s tým Sibyla Mislovičová? U tohoto programu

Alkohol za volantom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nášmu poslucháčovi Pavlovi Sokolovi trhá uši oznamovanie „alkohol za volantom“. Vždy si vraj predstaví, že je za volantom tekutina alebo chemický vzorec... Zaujímavá asociácia zaujala aj Sibylu Mislovičovú. Alkohol za volantom

Predložka na konci riadka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Treba používa tvrdú medzeru pri všetkých predložkách – teda možno nechať predložku na konci riadka? Takúto otázku nám poslala poslucháčka Judita a než Sibyla Mislovičová odpovie, či áno alebo nie, v prvom rade ju zaujal výraz, ktorý by asi bolo dobré objasniť. Predložka na konci riadka

Otepľovanie alebo oteplovanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Vieme, že ho tu máme. Čo však máme presne – „oteplovanie“ alebo „otepľovanie“? Poslucháč Jakub Kobela so svojim otcom vraj zvádza neustály gramatický boj, ako je to správne. Otec tvrdí, že keď je raz „teplo“ s tvrdým l, nie je dôvod, aby v „otepľovaní“ bol mäkčeň. Ukončime rodinné spory s pomocou Sibyly Mislovičovej. Otepľovanie alebo oteplovanie

Matematika

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dúfame, že pri rádiách teraz nie sú deti, pretože bude reč o škole... konkrétne odpovieme na otázku poslucháčky, ako písať vyučovacie predmety: s veľkým či malým začiatočným písmenom? Odpoveď má Sibyla Mislovičová. Matematika

Názov firmy s malým začiatočným písmenom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Písať na začiatku vety malé písmeno nie je správne. To vie aj poslucháč Jozef Irha, má však dilemu: čo v prípade, keď má jeho firma obchodné meno začínajúce sa malým písmenom? Sibyla Mislovičová sa pousiluje nájsť východisko. Názov firmy s malým začiatočným písmenom

Čestná stráž prezidentky alebo prezidenta

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Všetci vieme, že máme prezidentku... a to prináša problémy – teda na mysli máme gramatické. poslucháčka Ela by rada vedela, či sa vďaka tomu budú premenúvať oficiálne pomenovania. Otázka zaujala aj Sibylu Mislovičovú. Čestná stráž prezidentky alebo prezidenta

Ako sa vyslovuje „gnocchi“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešnú rubriku neodporúčame počúvať hladný – pozrieme sa na slovo, ktoré jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová síce pozná, ale často ho v jedálnych lístkoch nevyhľadáva. Ako sa vyslovuje „gnocchi“

Proste alebo prosto

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka pani Lukáčová má jeden gramatický problém, tak nám o ňom proste napísala. A Sibyla Mislovičová proste odpovie... alebo by radšej mala odpovedať „prosto“? Proste alebo prosto

Živé vysielanie alebo vysielanie naživo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Jeden z našich poslucháčov je presvedčený, že vysielanie, či už rozhlasové alebo televízne, nemôže byť ani živé, mŕtve, iba vysielanie naživo. Súhlasí s tým Sibyla Mislovičová? Živé vysielanie alebo vysielanie naživo

Pamätať sa alebo pamätať si

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Pamätať sa, pamätať si... kto si má stále pamätať, ako je to správne. Sibyla Mislovičová to vie presne. Pamätať sa alebo pamätať si

Rodina Čiernikova alebo Čierniková

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Samozrejme, že poslucháčka Daniela Čierniková vie, že na konci jej priezviska je dlhé á. Ale čo ak treba na pomník dať nápis o rodine s takýmto menom? Bude to rodina „Čiernikova“ alebo „Čierniková“. Keďže sa to týka mnohých priezvisk, pýtame sa Sibyly Mislovičovej. Rodina Čiernikova alebo Čierniková

Nakoľko alebo pretože

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Meškám, nakoľko mi ušiel spoj! Ako vecné vysvetlenie môže toto spojenie poslúžiť. Určite však neslúži ako príklad správnej gramatického vyjadrenia. S použitím slovka „nakoľko“ máme stále problémy, ako dokazujú aj viaceré vaše postrehy. Opäť teda poďme vysvetľovať so Sibylou Mislovičovou. Nakoľko alebo pretože

Päť rokov dozadu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viacerí z vás nám napísali spoločnú ponosu – rozčuľuje vás spojenie „niekoľko rokov dozadu“. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová to tiež často počuje a takisto sa jej to nepáči. Päť rokov dozadu

Venčiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Majitelia štvornohých miláčik, dnes tu máme niečo pre vás. Najmä, ak si myslíte, že svojho psa chodíte „venčiť“. Sibyla Mislovičová nás vyvedie z omylu. Venčiť

Rola a roľa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jedno interpunkčné znamienko a dve celkom odlišné slová. To si uvedomil náš poslucháč Ivan, keď si v tlači prečítal, že herečka sa celkom vložila „do svojej role“. Sibyla Mislovičová sa pri tomto vyjadrení a jeho skutočnom význame pousmiala. Rola a roľa

Kopula alebo kupola

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pri dovolenkových prechádzkach určite natrafíte aj na krásne katedrály... a pri pohľade na ne možno aj vy, ako aj jeden z našich poslucháčov, uvažujete: to na vrchu je „kopula“ alebo „kupola“? Architektonický problém vyrieši Sibyla Mislovičová. Kopula alebo kupola

Tobogán

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Deťom je určite vcelku jedno, či sa v lete v aquaparkoch zabávajú na toboganoch alebo tobogánoch. Nie je to ale jedno nášmu poslucháčovi, ktorý by bol rád, keby mu s touto dilemou s dĺžňom pomohla Sibyla Mislovičová. Tobogán

Po jeho vzore

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Ak chceme urobiť niečo tak, ako niekto pred nami, môžeme – akurát by sme to nemali robiť „po jeho vzore“. Aj takéto spojenie videl jeden poslucháč v tlači a dáva ho ako podnet Sibyle Mislovičovej. Po jeho vzore

Viď strana 20

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V odborných prácach sa autor často odvoláva na inú stranu. Je však správne napísať „viď strana 20“? Správnu odpoveď pozná Sibyla Mislovičová. Viď strana 20

So svojím alebo so svojim bratom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dĺžeň je síce iba malá čiarka, ale jednej z vás robí starosti: má alebo nemá byť dĺžeň v spojení „so svojím bratom“? Dajme priestor našej jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. So svojím alebo so svojim bratom

Kedy a keď

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Oslavovať päťdesiatku je veľká vec. Avšak veta „bolo to v čase, kedy oslavoval päťdesiatku“ je najmä veľká gramatická chyba. Viac Sibyla Mislovičová. Kedy a keď

Za účelom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jeden z poslucháčov nám napísal za účelom zistenia správnej odpovede... tak toto je celé zle, podotýka Sibyla Mislovičová. Za účelom

Samoplatci alebo samoplatcovia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď platíme sami, sme samoplatci alebo samoplatcovia? Na poslucháčsku otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Samoplatci alebo samoplatcovia

Sabrage alebo sabráž

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešné slovo v jazykovej rubrike vás možno zaskočí – jeden z poslucháčov sa pýta, či sa správne píše „sabrage“ alebo „sabráž“. Aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová cítila povinnosť najskôr vysvetliť, čo to vlastne je. Sabrage alebo sabráž

Pýtať sa „samej seba“ alebo „sama seba"

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Určite si neraz aj vy kladiete otázku vo vlastnej mysli. Čo vtedy robíte – pýtate sa „samej seba“ alebo „sama seba“? Opýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. Pýtať sa „samej seba“ alebo „sama seba'

Operačný sál

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžu pacienta odvážať z operačného sálu? Tak znie poslucháčska otázka. Aj keď sa to deje denne – pravda je, že nie. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Operačný sál

Mal spreneveriť peniaze

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V médiách sa často používa spojenie „mal spreneveriť peniaze“. nášmu poslucháčovi sa to zdá zvláštne- ako keby išlo o povinnosť, čo je v tejto súvislosti až absurdné. Vidí to podobne aj Sibyla Mislovičová? Mal spreneveriť peniaze

Mafiny alebo muffiny

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak budete piecť mafiny, bude vám možno jedno, ako sa správne píšu – hlavne, aby sa správne upiekli. Kto však mať poriadok aj v pravopisnej oblasti, tomu poslúži dnešné jazykové okienko so Sibylou Mislovičovou. Mafiny alebo muffiny

Prirýchle rozprávanie v médiách

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes je naša rubrika namierená do našich moderátorských radov. Pani Marta nám vyčíta, že mnohí moderátori hovoria prirýchlo a prehĺtajú konce viet. Zdá sa to aj Sibyle Mislovičovej? Prirýchle rozprávanie v médiách

Skloňovanie slova „euro“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Jedno euro – desať euro? Poslucháčke Oľge Cajchanovej toto spojenie nejde do uší a Sibyla Mislovičová jej dáva za pravdu. Skloňovanie slova „euro“

Rezorpcia alebo resorpcia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nášmu poslucháčovi Mariánovi Stančákovi robí starosti rezorpcia – teda vstrebávanie. Namiesto písmena „z“ by sa mu viac pozdávalo písmenko „s“. To však nie je jediný kameň úrazu, na ktorý upozorňuje Sibyla Mislovičová. Rezorpcia alebo resorpcia

Spojovník a pomlčka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jedna malá priečna čiarka... občas nám robí starosti. Ešte sa aj rôzne volá: „spojovník“ a „pomlčka“. Aký je medzi nimi rozdiel? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Spojovník a pomlčka

Predložka na konci riadka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžem nechať predložku na konci riadka? Znie jedna poslucháčska otázka. Aký názor mána to Sibyla Mislovičová? Predložka na konci riadka

Bodka na konci vety za skratkou

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak si kúpite bodkované šaty, je vám asi jedno, koľko tam máte bodiek. V prípade vety, ktorá sa končí skratkou, je to však presne dané. Bodku za dohadmi, koľko tam má byť bodiek, urobí Sibyla Mislovičová. Bodka na konci vety za skratkou

Ako písať slovo facebook

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako mám správne napísať slovo facebook? s malým či veľkým začiatočným písmenom? Pýta sa poslucháč Ondrej a odpovedá Sibyla Mislovičová. Ako písať slovo facebook

Byť nažhavený

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viem si predstaviť, ako sa deti už tešia na prázdniny, ako už sú celé „nažhavené“... Takéto by však podľa správnosti nemali byť, podotýka Sibyla Mislovičová. Byť nažhavený

Kružidlo, kružítko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pravítko, kružítko, merítko... školské pomôcky tohto druhu budú deti ešte pár dní využívať. Si Sibylou Mislovičovou si ale upracme tieto názvy, keďže v nich je občas zmätok. Kružidlo, kružítko

Boli ste spokojný alebo spokojní?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Boli ste spokojný? Ohodnoťte nás – takúto ceduľku si v reštaurácii všimla poslucháčka Kateřina Halfarová. Nesedel jej tam ypsilon v slove „spokojný“. Od Sibyly Mislovičovej by rada vedela, či by tam nemalo byť mäkké i. Boli ste spokojný alebo spokojní?

Bielok a žĺtok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ak sa chystáte piecť, určite siahnete po vajíčkach. A možno budete potrebovať oddeliť dve jeho časti. A tu je práve pes zakopaný: oddeľujeme od seba bielok a žĺtok alebo bielko a žĺtko? Poslucháčke Viere je to jasné, ale bola by rada, keby to Sibyla Mislovičová zreteľne vysvetlila – najmä televíznym kuchárom. Bielok a žĺtok

Je treba

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo je treba ešte urobiť? Poslucháčovi Ondrejovi sa zdá, že v tejto vete je priveľa slov. Či má pravdu, zistíme u Sibyly Mislovičovej. Je treba

U výrobkov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Oceniť kvalitu je vždy prospešné. Je ale gramaticky správne, ak kvalitu oceňujeme „u výrobkov“? pýta sa poslucháčka Eva z Nitry. Odpoveď hľadáme u Sibyly Mislovičovej. U výrobkov

Význam slova „instatne“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Jaroslav Tasáry nám poslal zaujímavý podnet: keď robím niečo, „okamžite“, môžem to robiť „instantne“? Možno vás prekvapila takáto súvislosť, ale Jaroslav píše, že slovo v tomto význame pochádza z angličtiny. Pre jeho kolegov je však instantný iba „rozpustný“. Trochu svetla do horlivej debaty vnesie Sibyla Mislovičová. Význam slova „instatne“

Nemať niečo za zlé

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme „nemať niekomu niečo za zlé“? Poslucháčovi Vladislavovi sa toto spojenie zrejme zdá trochu krkolomné, ale jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej ani nie. Nemať niečo za zlé

Pantomíma

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Miriam Melnová sa stretla so slovom „pantoníma“. Keďže toto slovo na seminári o tomto druhu umenia používala lektorka, Miriam je teraz na vážkach: je to tak správne? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Pantomíma

Čo spraviť s čiarou, aby bola hrubšia?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Grafik František Bartko postavil jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú pred neľahkú úlohu: čo spraviť s čiarou, aby bola hrubšia? Môže ju zhrubšiť? Čo spraviť s čiarou, aby bola hrubšia?

Biznis alebo byznys?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Raz tak, raz onak – poslucháč Jozef Nízky zo Skalice videl slovo „biznis“ napísané aj s tvrdými aj mäkkými i. Rozhodnutie, ako je to správne, nechávame na Sibyle Mislovičovej. Biznis alebo byznys?

Pltiť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka Zdena Kalinová zrejme spriada plány na letný splav... A od Sibyly Mislovičovej by rada vedela, či môže použiť aj výraz „pltiť sa“? Pltiť sa

Hincovo/Hincove pleso

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Miroslav Pomajdík je nielen milovník tatranských jazier, ale zjavne aj spisovnej slovenčiny. Sibyly Mislovičovej sa totiž pýta, ako sa správne povedia ich názvy: Hincovo alebo Hincove pleso? Račkovo alebo Račkove pleso? Hincovo/Hincove pleso

Bodka, čiarka, dvojbodka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Bodka, čiarka, dvojbodka... interpunkčných znamienok je niekoľko, ale v prípade zapisovania času je správne jedno. Lenže ktoré? Aby sme urovnali spor poslucháčky Ivony Machovej s kolegom, posunuli sme otázku Sibyle Mislovičovej. Bodka, čiarka, dvojbodka

Reštaurácia, reštavrácia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď sa chcem najesť, ideme do „reštaurácie“ – keď chceme niečo obnoviť, je to „reštavrácia“. Takto to vidí poslucháč Róbert Zvada. Ale Sibyla Mislovičová nie. Reštaurácia, reštavrácia

Postaviť sa zlu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Michal Stahel si nie je istý, či je správne „postaviť sa zlu“. Teda, či je to správne z gramatického hľadiska. O ľudskom niet pochýb. Odpoveď ponúka Sibyla Mislovičová. Postaviť sa zlu

Sada hrncov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V letákoch ponúkajú sadu riadov, sadu hrncov, sadu tanierov... Asi to nebude v poriadku. Tento poslucháčsky názor potvrdzuje aj Sibyla Mislovičová. Sada hrncov

Tak krásna hudba

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Teší nás, že spisovná slovenčina zaujíma aj žiakov základných škôl. Pýtajú sa nás, a najmä Sibyly Mislovičovej, či je správne vyjadrenie „tak krásna hudba“. Tak krásna hudba

Kliky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčska otázka je dnes zo športového súdka. Niektoré cviky nás vedia potrápiť – napríklad také kliky. A trápia aj poslucháčku, ktorá to počula z úst vedúcej katedry športu na istej fakulte a ešte k tomu vo vysielaní. Čo hovorí Sibyla Mislovičová? Kliky

Tančiareň

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nevieme, či je pán Jozef náruživý tanečník, ale vieme, že je pozorný čitateľ novín. Našiel v nich spojenie „stretávali sa v tančiarniach“ a dáva ho do pozornosti Sibyle Mislovičovej. Tančiareň

Pod poliankou alebo Pod Poliankou?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Veľké či malé? Problém s veľkosťou písmena má poslucháč Milan Čičmanec. Jeho adresa je Pod poliankou a nie je si istý, či to má v občianskom preukaze zapísané správne. Zisťovali sme u Sibyly Mislovičovej. Pod poliankou alebo Pod Poliankou?

Zrovna

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Zrovna sem, zrovna tam... napísala nám stručne poslucháčka Lýdia. Jej podnet máme so Sibylou Mislovičovou v rubrike zrovna dnes. Zrovna

Posledný a ostatný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď je niečo „posledné“, môže to zároveň byť aj „ostatné“? Poslucháč Ondrej Brezina to považuje za slová s úplne odlišným významom, napriek tomu má pocit, že slovo „ostatný“ pričasto nahrádza výraz „posledný“. Ako to vidí Sibyla Mislovičová? Posledný a ostatný

Kúsať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes sa so Sibylou Mislovičovou zakusneme do podnetu od Petra Zvaru. A tipujeme, že mu práve poriadne trhlo ušami. Kúsať

Knockout a know-how

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Knockout a know-how. Zdá sa, že namiesto slovenčiny si dnes so Sibylou Mislovičovou urobíme angličtinu na slovíčko. Knockout a know-how

Štatút obce Studenec

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pre poslucháč Ladislava Janička máme dnes pomerne stručnú odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Ani jeho otázka totiž nie je obšírna: má byť v spojení „štatút obce Studenec“ veľké alebo malé O? Štatút obce Studenec

Predbehnúť alebo obehnúť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Ste práve kdesi na cestách a rozčuľuje vás pomalé auto pred vami? No tak ho, ak to situácia umožňuje, prebehnite... alebo obehnite. Čo z toho je vlastne správne? To chce vedieť poslucháč Milan Faško od Sibyly Mislovičovej. Predbehnúť alebo obehnúť?

Rad a rada

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ísť sa postaviť do dlhočiznej rady nie je nič príjemné... a už vôbec nie spisovné. Sibyla Mislovičová reaguje na podnet poslucháčky Lýdie Mihálikovej. Rad a rada

Ako, jako, jak

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Začína sa hokejový sviatok. Tak trochu hokejová je aj otázka nášho poslucháča, ktorú poslal Sibyle Mislovičovej. Ako, jako, jak

Naň“ alebo „naňho

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Teším sa na dnešný film – tešíš sa naňho aj ty? Aj takého vety okolo seba počúva poslucháč Milan Galeta, ktorému sa nepozdáva slovo „naňho“. Teda v tejto konkrétnej súvislosti? Má to aj podľa Sibyly Mislovičovej byť inak? Naň“ alebo „naňho

Sňatok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kedysi bežné, dnes zvláštne. Napriek tomu na ne môžete natrafiť. Tak, ako v prípade poslucháčky Stanky Brunovskej, ktorá si v článku prečítala vetu – ona a jej partner zmenili na spoločný sňatok názor. Zoberie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová toto patinou zaváňajúce slovo na milosť? Sňatok

Je žena „dekan“ alebo „dekanka“?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keby ženy fungovali výlučne ako gazdiné v domácnosti, nemuseli by sme riešiť niektoré jazykové problémy. Lenže ženy máme dnes na riadiacich postoch, dokonca na čele štátu, takže nastáva otázka: ak je vo vedení fakulty žena, je „dekan“ alebo „dekanka“? Oficiálnu podobu by rada vedela poslucháčka Dáša Laurenčíková. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Je žena „dekan“ alebo „dekanka“?

Používanie slova „vrchný“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Našou vrchnou poradkyňou v spisovnej slovenčine je Sibyla Mislovičová. Ak to teraz počuje nielen ona, ale aj poslucháč Vladimír z Piešťan, asi sa mu ježia vlasy. A jazykovedkyňa sa tomu nečuduje. Používanie slova „vrchný“

Existuje slovo „koučka“?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Opýtajte sa, prosím, Sibyly Mislovičovej, či existuje slovo koučka, ktoré som dnes zachytil vo vysielaní – požiadal nás Juraj Bzanský. Tak sme sa teda opýtali. Existuje slovo „koučka“?

Gumená či gumová dlažba?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dlažbe je určite úplne jedno či je „gumená“ alebo „gumová“. Nie je to však jedno poslucháčke Diane. Odpoveď má pre ňu Sibyla Mislovičová. Gumená či gumová dlažba?

Dotaz a dotazník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Miro sa trochu povŕtal medzi bohemizmami a uvedomil si tu jednu nezrovnalosť: „dotaz“ je bohemizmus. Tak prečo máme v slovenčine „dotazník“? Prečo nie napríklad „otázkovník“? Sibyla Mislovičová sa na tom celkom pobavila. Dotaz a dotazník

Ulica J. Bottu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes si so Sibylou Mislovičovu trochu upraceme v priezviskách. Miro z Topoľčian ponúka príklad jednej ulice v Topoľčanoch – Ulica J. Bottu. A nepozdáva sa mu to. Ulica J. Bottu

Lomítko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je výraz lomítko správny? Na poslucháčsku otázku má odpoveď Sibyla Mislovičová. Lomítko

Prudko chemické vzdelanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nie každý má chemické vzdelanie. Ale môže mať niekto „prudko chemické vzdelanie“, ako to z vysielania začul Milan Faško? Jazykovedne vzdelaná Sibyla Mislovičová ponúka odpoveď. Prudko chemické vzdelanie

Cmúľať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Možno má poslucháčka Lenka doma dieťa, ktoré rado dačo cmúľa. Dieťaťu je zrejme jedno, či je „cmúľanie“ spisovné. Lenke nie. Rada by poznala odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Cmúľať

Oddeľovanie slova prosím čiarkami

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V prípade akýchkoľvek otázok ma prosím neváhajte kontaktovať – napísala nám poslucháčka Jana. My sme namiesto nej kontaktovali Sibylu Mislovičovú, aby poradila s problémom s čiarkami, ktorý pri tejto vete Jana má. Oddeľovanie slova prosím čiarkami

Zmestiť alebo zmestiť sa?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Tomášovi Ondrčkovi chýba kratučké slovíčko „sa“. Konkrétne, často sa stretáva s vetami typu „neviem, či to tam zmestím“. Kam sa podelo „sa“, na ktoré je Tomáš od detstva zvyknutý: Ideme ho hľadať so Sibylou Mislovičovou. Zmestiť alebo zmestiť sa?

Poniklec

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Veľkonočná nádielka studenej vody vás, dámy, asi mnohé neobišla – a možno vám vaši chlapi zajtra ako bolestné prinesú kyticu kvetov. Keby vám napríklad priniesli poniklec v množnom čísle, čo by to boli – poniklece? Poslucháčke Eve to znie trošku zvláštne, a tak sa obrátila na Sibylu Mislovičovú. Poniklec

Kaizerka alebo kaiserka?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Možno si na raňajky radi dávate čerstvú kaizerku. Alebo „kaiserku“? Paulína Gáborčíková si zjavne chce pochutnávať spisovne, tak jej k raňajkám ponúkame vyjadrenie Sibyly Mislovičovej. Kaizerka alebo kaiserka?

Hasič alebo požiarnik?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je dobré, ak ich nepotrebujeme, ale zase je dobré vedieť, ako ich správne pomenovať: hasiči alebo požiarnici? A ich budova je hasičská alebo požiarna stanica? Dilemu Miroslavy Lorincovej rozlúskne Sibyla Mislovičová. Hasič alebo požiarnik?

Môžeme mať niekoľko „Sloviensk“?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na Slovensku žije toľko medveďov, že na svoj život potrebujú územie o rozlohe asi šiestich... Slovensk? Sloviensk? Slovénsk?... tu sme sa zasedkli a nevieme, čo je správne. takto sa nám s problémom z priateľskej debaty zveril poslucháč Juraj Baričák. A podobne Holandsko, Rusko, Fínsko... Dá sa to povedať v druhom páde množného čísla? Môžeme mať niekoľko „Sloviensk“?

Skloňovanie priezviska zakončené na "ó"

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčku Zuzanu Lackovú už priam bolia uši. Píli jej ich časté skloňovanie jedného konkrétneho priezviska v médiách a podľa nej to médiá skloňujú nesprávne. Myslí si to aj Sybila Mislovičová? Skloňovanie priezviska zakončené na 'ó'

Serverovňa alebo servrovňa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na dnešnej poslucháčskej otázke sme si so Sibylou Mislovičovou takmer zlámali jazyk. Je správne „serverovňa alebo servrovňa“? Serverovňa alebo servrovňa

Kolečko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na tréningu som dostal inštrukciu: daj si ešte jedno kolečko. Poslucháč Ivan si ho dal a zároveň ale zauvažoval, či to je správny výraz. Sibyla Mislovičová má dlhodobý jazykový tréning, takže to vie. Kolečko

Poruke

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Spolu či oddelene? Poslucháčska otázka sa týka písania spojenia mať niečo „poruke“. Správne odpoveď má poruke Sibyla Mislovičová. Poruke

Vodičák

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Medzi našimi dokladmi máme rôzne preukazy. Môžeme tam mať aj „vodičák“? Otázku poslucháčky Hely zodpovie Sibyla Mislovičová. Vodičák

Obnos

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme si na rekonštrukciu pripraviť väčší „obnos“? To je dnešná peňažno - staviteľská otázka pre Sibylu Mislovičovú. Obnos

Ceplo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Apríl je v plnom prúde, aj vonku je už celkom „ceplo“. Toto nie je preklep – takúto čudesnosť vo výslovnosti posunul ako postreh jeden z vás do jazykovej rubriky so Sibylou Mislovičovou. Ceplo

Pardon

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď nám posielate svoje námety do jazykovej rubriky, zvyčajne pripojíte poďakovanie. Dnes má jedno Sibyla Mislovičová aj pre pravidelného poslucháča. Pardon

Vždycky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Stretávať sa často s niečím, čo vám lezie na nervy, to je dôvod, aby ste sa obrátili napríklad na Sibylu Mislovičovú. Uvidíme, či aj ona pošle slovko „vždycky“, ktoré tak trhá uši Jánovi Bielikovi, do horúcich nespisovných pekiel. Vždycky

Do mrku, za mrku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Jozef Fabok teraz možno zamrká od potešenia, že sme sa dostali k jeho otázke... jeho očný mrk však nie je ten, ktorý nám posunul do rubriky: rád by vedel, čo je správne – za mrku alebo na mrku? Jeho hádkam s kamarátom urobí koniec Sibyla Mislovičová. Do mrku, za mrku

Poďakovať vopred

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Často nám mnohí už dopredu ďakujete za zodpovedanie vašej otázky v jazykovej rubrike. Urobil tak aj poslucháč František. On však poďakoval „vopred“. Práve preto, že všade počuje len „dopredu“. Ako by to malo byť správne, vie Sibyla Mislovičová. Poďakovať vopred

Pôstiť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nievieme, či poslucháčka Eva prísne dodržiava pôst a preto jej chodila po rozume otázka tohto druhu – v každom prípade, od Sibyly Mislovičovej by rada vedela, či sa v čase pôstu treba „pôstiť“. Pôstiť sa

Budeme sa sústrediť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Budeme sa sústrediť. Koľkokrát ste toto slovné spojenie už počuli? Poslucháč Jozef Juračka veľakrát. On vie, že to nie je správne a vie to aj Sibyla Mislovičová. Budeme sa sústrediť

Povýšiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka Miroslava Bahledová je taká zúfalá z jedného jazykového nešváru, že he neváha pomenovať „katastrofa“. V jej kancelárii kolegovia neustále používajú slovo „navýšiť“ vo význame zvýšiť a „ponížiť“ vo význame znížiť. Sú obidva prípady veľký prehrešok? Pýtame sa Sibyly Mislovičovej. Povýšiť

Potenciálny alebo potencionálny?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Potenciálny alebo potencionálny? Ktorý výraz je správny? pýta sa Lenka Uhorščáková z Vranova nad Topľou. Objasnenie k nej letí cez celé Slovensko od Sibyly Mislovičovej z Bratislavy. Potenciálny alebo potencionálny?

Strašne dobre

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže byť niečo strašné zároveň aj dobré? Poslucháčka Iveta Doročiaková je už, zdá sa, unavená z neustále omieľaného spojenia „strašne pekne“, „strašne super“, „strašne milo“... Sama si spomína na príhodu od lekárky, keď na otázku, ako sa má, odpovedala, že „strašne dobre“. Pani doktorka ju upozornila, že buď sa môže mať „strašne“ alebo „dobre“, ale nie strašne dobre. Postreh sme posunuli Sybile Mislovičovej. Strašne dobre

Mínusové teploty

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keďže dnešnú otázku nám poslal pracovník SHMU Ján Kaňák, je jasné, že to bude trošku odborná záležitosť. Keď majú teploty znamienko mínus, zvyčajne sa označujú ak mínusové – nemalo by však byť správne, že teploty sú záporné? Čo si Sybila Mislovičová myslí o tvrdení nášho poslucháča, že „mínusové“ teploty nie je jazykovo čisté spojenie? Mínusové teploty

Štandardný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak vám niekto poskytne „nadštandartnú“ službu, je to určite príjemné – len ktovie, či aj spisovné. Poslucháčska otázka sa týka len jedného písmena. Posvieti si naň Sibyla Mislovičová. Štandardný

Aktéri žltých viest

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už ste určite zaregistrovali spojenie „žlté vesty“. Pani Marta Švecová je však vždy namosúrená, keď toto spojenie napríklad v správach počuje vyskloňované ako „aktéri žltých viest“. V druhom páde množného čísla predsa mám byť „vest“ Potvrdí to Sibyla Mislovičová? Aktéri žltých viest

Je dieťa do 6 rokov vrátane 6 rokov?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Marian už zrejme rieši dovolenku, pretože má zmätok s vekom. Nie svojim. „Dieťa do šesť rokov zadarmo, dieťa od 6 do 12 platí polovičnú cenu“. Je dieťa do 6 rokov vrátane 6 rokov, či ako tomu rozumieť? Rébus lúštime so Sibylou Mislovičovou. Je dieťa do 6 rokov vrátane 6 rokov?

Dnes, dneska

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Prídete k nám dneska? Ak by sa toto niekto opýtal poslucháča Jána Bielika, určite by mu to trhalo uši. Ako nám napísal, s výrazom „dneska“ sa síce stretáva často, ale nedokáže sa s ním zmieriť. Akú odpoveď má Sibyla Mislovičová? Dnes, dneska

Skloňovanie mien

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Za nami je volebný víkend a pred nami trošku volebná jazyková rubrika. Petra Lieskovského zaujal novinový titulok „kandidatúra Pfundtner prekvapila“. je to takto správne, nemalo by sa toto meno skloňovať? Peter dokonca navrhuje „kandidatúra Pfundtnerky prekvapil“. Čo na to Sibyla Mislovičová? Skloňovanie mien

Zahájiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ples v opere sústavne zahajovali. Nemali by ho na budúci rok konečne otvoriť? Takto jednoducho sa Sibyly Mislovičovej pýta pán Fabry a pani Mislovičová súhlasne pritakáva. Zahájiť

Zľavnené lístky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Aj v mestskej hromadnej doprave sa majster tesár niekedy utne. Iba tak si jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vie vysvetliť postreh poslucháčky Dany z Banskej Bystrice, ktorá si v jednom autobuse prečítala oznam: Zľavné lístky predložte bez vyzvania. Zľavnené lístky

Vyučený ako čašník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...S čašníkmi sa stretávame často, ale možno podobne ako Dana Červenáková pri pohľade na ich prácu uvažujete, či sú títo páni „vyučení ako čašníci“ alebo iba „vyučení čašníci“. Odpoveď má poruke Sibyla Mislovičová. Vyučený ako čašník

V Centrume

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Slavomír Hrbáľ sa rozhodol s pomocou našej jazykovedkyne vyriešiť spor medzi kolegyňou a jej manželom. V meste je reštaurácia s názvom Centrum. Kolegyňa tvrdila, že na obede bola v Centrume. Manžel emotívne oponoval, že správne je v Centre. Prípadnú hádku hádam zastaví vysvetlenie Sibyly Mislovičovej. V Centrume

Prezrádzanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Máte nejaké tajomstvo? A chceli by ste ho niekomu prezradiť? V tom prípade by to ale naozaj malo byť niečo tajomné, pretože aj príliš veľa „prezrádzania“ škodí... Vysokú frekvenciu tohto výrazu okolo seba aj v médiách si všimol jeden z vás a Sybila Mislovičová s týmto postrehom súhlasí. Prezrádzanie

Ožehavá, háklivá, chúlostivá

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže byť nejaká téma ožehavá? Náš poslucháč pán Bojna píše: zachytil som v médiách formuláciu „migrácia bude ožehavá téma“. Je to spisovné? Všetkým nám to teraz vysvetlí Sibyla Mislovičová. Ožehavá, háklivá, chúlostivá

Astronómka, astronomička

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je to mladá astronomička a jej skúsenosti sú obdivuhodné. Zrejme aj vám sa niečo na tejto vete nepozdáva však? Všimol si to aj náš poslucháč pán Kulčár, ktorý upozornil, že v médiách zachytil slovo astronomička. Viete ako by to malo byť správne? Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Astronómka, astronomička

Krokami

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ďalšími krokami chcú znížiť nehodovosť, kriminalitu a podobne. Nezdalo sa vám niečo na začiatku tejto vety? Ďalšími krokami alebo krokmi? Hovorí Sibyla Mislovičová. Krokami

Výslovnosť kebabu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes máme gastronomickú jazykovednú otázku. Pýtame sa na „kebab“. Je na konci „b“ alebo „p“? Výslovnosť tohto pokrmu je totiž rôzna, čo priznáva aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Výslovnosť kebabu

Reklamný prelom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Reklamy nás zvyčajne ohurujú fantastickými výsledkami, ktoré dosiahneme, keď budeme používať to či ono. Jedna konkrétna reklama zaujala aj poslucháča Ivana. Sľubuje, že propagovaná zubná pasta je „prielom“ v zubnej hygiene. Či naozaj je, to je na posúdení spotrebiteľov. My posúďme gramatickú správnosť so Sibylou Mislovičovou. Reklamný prelom

Choroba zraku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Hoci zrak pri počúvaní rádia nie je podstatný, práve veci týkajúce sa zraku sú predmetom dnešnej rubriky o slovenčine. Poslucháča Ivana Tomašoviča totiž zaujal výraz „vetchozrakosť“, ktorý zachytil v jednej televíznej relácii. My sme tento výraz predložili Sibyle Mislovičovej. Choroba zraku

Špajza

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Ivana v relácii o varení počula, že v „špajze“ treba mať vždy nejaké zásoby. S tým súhlasí, nepozdáva sa jej iba skloňovanie slova špajza. Nemalo by byť správne „v špajzi“? So Sibylou Mislovičovou nakuknime do tejto miestnosti. Špajza

Niekomu niečo dlžiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kamaráti buďme, dlhy si plaťme. Byť niekomu niečo dlžný nie je v poriadku a už vôbec nie niekomu niečo dlžiť, ako podotýka Sibyla Mislovičová. Niekomu niečo dlžiť

Je pravdou, že...

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je pravdou, že spojenie „je pravdou, že...“ nie je správne? Tak znie poslucháčska otázka a pravdivo na ňu odpovedá Sibyla Mislovičová. Je pravdou, že...

Behom týždňa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je fajn, keď sa ľudia vedia dohodnúť a nájsť spoločnú reč. Ale určite nie je v poriadku, ak sa dohodnú napríklad „behom“ týždňa. Na poslucháčsku otázku odpovedá Sybila Mislovičová. Behom týždňa

Dobýjať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jeden z našich poslucháčov by možno chcel dobýjať... ak srdce vyvolenej, držíme palce a ponúkame vyjadrenie Sibyly Mislovičovej, aké i sa píše, ak sa chceme niekam dobyť. Dobýjať

Umývačka riadu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak vás deň čo deň čaká vo výlevke kopa riadu, možno by bolo načase pouvažovať nad myčkou. Aj keď podľa Sibyly Mislovičovej by sme nad „myčkou“ určite uvažovať nemali. Umývačka riadu

Pozlátko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Máte doma zlato? Alebo len nejaké pozlátko? Aj takýto nablýskaný jazykový podnet ste poslali Sibyle Mislovičovej. Pozlátko

Ďalší

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čím mäkšie, tým lepšie... Aj vám sa možno zdá, že naša ľubozvučná slovenčina unesie mäkčeňov habadej. Napríklad v slove „ďalší“. Jeden z našich poslucháčov sa Sibyly Mislovičovej pýta, či by mäkčeň v tomto slove nemal byť aj pri písmene „l“ – teda „ďaľší“. Ďalší

Haker alebo heker

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poznáte nejakého hakera? Alebo hekera? Necháme bokom morálnu stránku takejto „profesie“ a pozrieme sa, čo zaujíma aj poslucháč Milana: ako sa to správne píše? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Haker alebo heker

Nakoľko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je slovo „nakoľko“ spisovné? Chce vedieť poslucháč Marcel. Sibyla Mislovičová sa s nejasnosťami okolo tohto výrazu stretáva pomerne často, tak sa na to pozrime podrobnejšie. Nakoľko

Kedy, keď

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niektoré otázky týkajúce sa spisovnej slovenčiny od našich poslucháčov sú mimoriadne stručné. Kedy je kedy a kedy je keď? Na stručnú otázku dáva Sibyla Mislovičová trošku obšírnejšiu odpoveď. Kedy, keď

Fitness

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Niekto si ide zabehať pod šírim nebom, niekto uprednostňuje fitness... Poslucháčka Elena uprednostňuje druhú možnosť a aby presne vedela, kam to vlastne chodí, položila Sibyle Mislovičovej nasledujúcu otázku: je slovo „fitness“ s dvoma alebo jedným „s“ na konci? Fitness

Scanner alebo skener?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Scanner alebo skener? A scannujeme alebo skenujeme? Či už sme si toto slovo pretvorili na „slovenský obraz“ povie Sibyla Mislovičová. Scanner alebo skener?

Tajvan

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Hľadal som v slovníku Tajvan, ale nenašiel som ho – napísal nám poslucháč Peter, ktorý celkom nechápe, ako mohla táto časť sveta zmiznúť. Záhadu rozlúštime so Sibylou Mislovičovou. Tajvan

Kým zhnednú, kým nezhnednú

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak sa dnes chystáte piecť, možno vám tento voňavý úkon prinesie dilemu, tak, ako 9 ročnému Jankovi Plevovi: Je správne piecť cookies, kým mierne nezhnednú? Nemalo by to byť – kým zhnednú? Správnu odpoveď vytiahne z rúry Sibyla Mislovičová. Kým zhnednú, kým nezhnednú

Máme za to

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Máme za to, že je prínosné vypočuť si každé ráno našu jazykovednú rubriku... dozviete sa všeličo podstatné. Napríklad aj to, že spojenie „máme za to“ by sme používať nemali. Na poslucháčsku otázku odpovedá Sibyla Mislovičová. Máme za to

Pretek

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Možno je poslucháč Juraj športový fanúšik alebo najmä pozorný poslucháč, ale neušlo mu, že v médiách sa to hemží slovíčkom „pretek“. Nezdá sa mu spisovné a Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Pretek

Decká

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka Mári Kariger v decembri počúvala naše vysielanie z detského domova a veľmi ju vyrušovalo, že sme počas vysielania oslovovali malých obyvateľov domova „decká“. Je to nespisovné, vulgárne a dehonestujúce? Ponúkame názor jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Decká

Ísť si po darček

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Prísť si pre darček, čo je vždy milá udalosť – až na to, že to nie je správne. Teda gramaticky. Poslucháčka Jana Adamčíková si myslí, že správne je „ísť si po darček“ a čaká na názor Sibyly Mislovičovej. Ísť si po darček

Wellness

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Sú tu polročné prázdniny, možno deťom ako odmenu za vysvedčenie doprajete napríklad wellness. Chceli ste vedieť, ako sa toto slovo píše – ešte stále po anglicky? Nie je už zdomácnené? Čo hovorí Sibyla Mislovičová? Wellness

Lovec ulovil dva vlky či dvoch vlkov?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Poslucháč Cyril Mackov je pozorný lovec – ulovil totiž pre Sibylu Mislovičovú podnet z rádia: odznelo v ňom, že lovec ulovil dva vlky. Nemá byť správne – lovec ulovil dvoch vlkov? Lovec ulovil dva vlky či dvoch vlkov?

Sferoid

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Použili ste už niekedy slovo „sferoid“? Nie je to práve najpoužívanejší výraz, ale našu poslucháčku pani Mihálikovú zaujíma. Jej syn sa totiž práve trápi s diplomovkou z techniky. Pozrime sa na toto slovo bližšie so Sibylou Mislovičovou. Sferoid

Kazítka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kedysi veci fungovali desaťročia. Veď si len spomeňte, ako vašim rodičom vydržala práčka celý život... Dnes začnú po pár rokoch úradovať „kazítka“. Tak im všetci hovoríme – pozná ich aj spisovná slovenčina? Otázka pre Sibylu Mislovičovú. Kazítka

Nechápem tomu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nechápem tomu... aj vám, podobne ako poslucháčovi Jurajovi Ciberejovi, toto spojenie kriví uši? Oprávnene, ako podotýka Sibyla Mislovičová Nechápem tomu

Veľa oblakov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Počasie patrí medzi časté konverzačné témy – možno až sporné. Prečo meteorológovia niekedy hovoria – veľa oblakov. My už ich rátame na kusy, či čo? Pýta sa poslucháč George. Odpoveď má Sibyla Mislovičová. Veľa oblakov

Útulok pre bezdomovcov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Štefan Konya sa zamyslel nad nápisom „útulok pre bezdomovcov“ Zdá sa mu nelogické, pretože, ako píše: „Veď keď už bývajú v tom dome, je to ich domov. Už nie sú bezdomovci keď majú strechu nad hlavou.“ A aby toho nebolo málo, ešte sa mu nepozdáva spájať slovo útulok s človekom. Sibyla Mislovičová sa pustila do práce. Útulok pre bezdomovcov

So včielkou Majou

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Včielka Maja zrejme netušila, že raz bude spôsobovať gramatické starosti. Poslucháč Peter sa nevie rozhodnúť, či sa má hrať Online hra „so včielkou Majou“ alebo „s včielkou Majou“. Sibyla Mislovičová síce nie je odborníčka na hmyz, ale zvládla to... So včielkou Majou

Čo je desiata

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Aký je správny vzor a tvar slova „desiata“, podľa vzoru žena alebo nie? Odpovie Sibyla Mislovičová. Čo je desiata

Šeky za elektriku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak nám príde šek, šomreme. Len či aj gramaticky správne – šeky sú za elektrinu, alebo za elektriku? Hovorí Sibyla Mislovičová. Šeky za elektriku

Byť vzor

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ideme vzorom, alebo sme vzorom? Dilemu Andrey Ferenčíkovej z Lipian teraz vyrieši jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Byť vzor

Skloňovanie zemepisných názvov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes to bude nielen o slovenčine, ale aj o zemepise. Vladimíra z Čadce sa pýta, či sa prechádzame pod Babou, alebo pod Babiou horou. Hovorí Sibyla Mislovičová. Skloňovanie zemepisných názvov

Hrať na nástroj

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Včera sme sa v rannej téme venovali hudobným nástrojom a tak vyvstala otázka, či je správne hrať na klavír, alebo na klavíri, na husle, alebo na husliach a podobne. Čo na to Sibyla Mislovičová? Hrať na nástroj

Lámča, nosorozča

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Potomkovia vedia narobiť starosti – dokonca aj gramatické. Poslucháčke Martine Zigovej ich narobili mláďatá lamy a nosorožca. Je to „lámča“ a „nosorozča“? A čo napríklad taký samec ťavy, má svoj mužský rod? Do gramatickej ZOO poďme so Sibylou Mislovičovou. Lámča, nosorozča

Alternatíva

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Môže sa písať o troch alebo piatich alternatívach? Poslucháč Branislav je presvedčený, že nie. Alternatíva je predsa definovaná ako jedna z dvoch možností. Ak ich je viac, sú to už varianty. Súhlasí s týmto striktným názorom Sibyla Mislovičová? Alternatíva

S pozdravom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.V písomnom prejave sa často lúčime „S pozdravom“. Ak nasleduje naše meno, má byť pred ním čiarka? odpoveď na poslucháčsku otázku má Sybila Mislovičová. S pozdravom

Štikútať či čkať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Nevieme, či sa poslucháčke Romane Štangovej práve teraz neštikúta alebo nečká – a ak nebodaj áno, ani ona sama nevie, čo sa jej deje. Povie jej to Sibyla Mislovičová. Štikútať či čkať

Vymeníme trojpólovú za dvojpólovú?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má evidentne prehľad vo všetkom aj v otázke súčiastok. S prehľadom totiž zvláda vysvetliť aj takú odbornú tematiku, akú nastolil inžinier Dušan Horváth: zo zariadenia vyberieme trojpólovú súčiastku a namiesto nej vložíme dvojpólovú. Čo je správne – vymeníme trojpólovú za dvojpólovú alebo dvojpólovú za trojpólovú? Vymeníme trojpólovú za dvojpólovú?

Softvér

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes sa v slovenčine pozrieme na slovo softvér – vďaka pani Novosadovej, ktorá nemá jasno v tom, či existuje „rôzny softvér“ alebo „rôzne softvéry. Sibyla Mislovičová ale najskôr ujasní, či je slovo softvér pomnožné, ako v angličtine. Softvér

Skloňovanie slov Eurovea a Ikea

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Občas sa stane, že vás aj inak milá kolegyňa privedie do vývrtky. Napríklad tvrdením, že slová Eurovea a Ikea sa neskloňujú. Ako nám poslucháč Lukáš Kriško napísal – „prosím vás o vyriešenie tohto problému raz a navždy, čo povie pani Sibyla, je pre mňa sväté“. Čujme teda jej odpoveď. Skloňovanie slov Eurovea a Ikea

Skloňovanie rodných mien

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Vidieť „Mareka“ či „Marka“? A prečo hovoriť s „Petrom“ a nie „Peterom“? Skloňovanie týchto mien zaujíma Mariána Baloga, tak sa na to pozrime so Sibylou Mislovičovou. Skloňovanie rodných mien

Oslovenie a čiarky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Oslovenie oddeľujeme čiarkami. To je pravidlo ktoré platí v písomnom prejave. Poslucháč pán Tirpák má však s osloveniami a čiarkami trochu zmätok: „dobrý deň, pán riaditeľ“ čiarku máme a v spojení „Vážený pán Jozef Mrkvička“ nemáme. je to síce trošku zdĺhavé na vysvetlenie, ale Sibyla Mislovičová sa do toho pustila. Oslovenie a čiarky

Zavírusovaný, zavírusený

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Meditovať sa dá o všeličom – aj o počítačoch. Pani Marta s kolegyňami je toho dôkazom. Už dlhšie s kolegyňami meditujú, či môže byť počítač zavírený, zavírusovaný alebo zavírusený. Nazrime so Sibylou Mislovičovou najskôr do útrob tohto zariadenia. Zavírusovaný, zavírusený

2018

Skloňovovanie názvu mesta Oslo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Malá zemepisná prechádzka v tejto chvíli neuškodí – navyše ju obohatíme gramatickým postrehom. Podľa našej poslucháčky netreba skloňovať názov mesta Oslo. Čo si myslí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Skloňovovanie názvu mesta Oslo

Pár rokov dozadu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niektoré udalosti sa odohrali pred chvíľou, niektoré veľmi dávno. Môžeme ale povedať, že sa odohrali „pár minút“ alebo „pár rokov dozadu“? Toto by si rada ujasnila poslucháčka Eva, ktorej otázka skončila u Sibyly Mislovičovej. Pár rokov dozadu

"Viacej" darčekov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak ste sa už opýtali detí, či by im stačil jeden darček pod stromčekom, určite sa mnohé nechali počuť, že by ich mohlo byť viac... a mohlo by ich byť aj „viacej“? Sibyla Mislovičová odpovedá na otázku poslucháčky Janky. 'Viacej' darčekov

Príslovka častokrát

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niektoré vaše podnety máme v jazykovej rubrike častokrát. Aj ten dnešný. Zopakujme si to teda so Sibylou Mislovičovou. Príslovka častokrát

Je cítiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už je cítiť, že prichádza zima. Toto tvrdenie nie je iba konštatovanie, aké máme ročné obdobie – je v ňom ukryté čosi, čo sa nepozdáva jednému z vás. Sibyla Mislovičová to potvrdí. Je cítiť

Štandardne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V štandardnom čase je tu aj naša jazyková rubrika. Dnešná poslucháčska otázka štandardne smeruje na Sibylu Mislovičovú a týka sa počtu písme T v slove štandardný. Štandardne

Skratky titulov doktor, docent a profesor

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nevieme, či Jozef z Bratislavy ašpiruje na nejaký titul, v každom prípade by rád vedel, akým začiatočným písmenom sa píšu skratky titulov doktor, docent a profesor. Doktorka Sibyla Mislovičová to vie. Skratky titulov doktor, docent a profesor

Dvakrát, dva razy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Píše sa „dvakrát“ spolu alebo osobitne? Pýta sa poslucháčka Elena. Jedenkrát a dôkladne to vysvetlí Sibyla Mislovičová. Dvakrát, dva razy

Strídžie dni

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Bosorky, strigy... tieto „milé“ stvorenia sa spájajú s dnešným dňom. Dní plných mágie je ale viac, a tak im so Sibylou Mislovičovou dajme správny gramatický názov. Strídžie dni

Sluchátka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Najlepšie si nový album obľúbeného interpreta vychutnáte cez sluchátka. Tento nápis v elektropredajni sa nepozdával Jurajovi Turňovi z Prievidze. Čo na to Sibyla Mislovičová? Sluchátka

Nachladnutie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Prudké výkyvy teploty v týchto dňoch sa odzrkadľujú aj na našom zdravotnom stave. Sme nachladnutí, alebo prechladnutí – pýtame sa Sibyly Mislovičovej. Nachladnutie

Bizardný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Myslíte si, že slovo bizarný je správne? Neznie vám tak trochu bizardne? Alebo bizarne? Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Bizardný

Toľko málo času

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Vianoce sa blížia. Už sa pripravujete? Aj vy si myslíte, že na prípravu máte toľko málo času? A myslíte si, že je to správny pojem? Hovorí Sibyla Mislovičová. Toľko málo času

Dvoma-troma darčekmi?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes ráno sme vysielali z Detského domova v Trnave a okrem kolegov Ivany a Romana tam prišiel aj Mikuláš. Prišiel s dvomi, či dvoma moderátormi, či tromi, alebo troma darčekmi? Ako je to, prezradí Sibyla Mislovičová. Dvoma-troma darčekmi?

Oslovenie v písomnom styku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V našej rubrike zvyčajne odpovedáme na vaše postrehy, tentokrát chce jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová ponúknuť svoj vlastný. Oslovenie v písomnom styku

Želám Ti

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...So Sibylou Mislovičovou sme už hovorili o písaní veľkého „T, ak v korešpondencii napíšeme napríklad „želám Ti...“ Ale čo pri viacerých osobách? Platí, že veľké V píšeme len pri vykaní a malé v je v poriadku, ak oslovujeme skupinu ľudí? Želám Ti

Pozdravujem Ťa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kým sme písali rukou listy, vyzeralo to s našim krasopisom zrejme o niečo lepšie ako dnes, keď len do niečoho ťukáme... a navyše, v liste nám prišlo samozrejmé dať v spojení „pozdravujem Ťa“ veľké Ť. Ale v elektronickej pošte? Alebo v krátkej sms? Ako to vidí Sibyla Mislovičová? Pozdravujem Ťa

Euro

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nevieme, či poslucháčka Ivana pracuje s peniazmi, ale rozčuľujú ju ľudia, ktorí s nimi pracujú gramaticky a nesprávne. Ako niekto môže povedať „90 euro“ a nie „90 eur“? Hovorili sme vari v minulosti „90 koruna“? Sibyla Mislovičová súhlasí. Euro

Oddelenie komunikácie alebo Oddelenie Komunikácia?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Má byť správne Oddelenie komunikácie alebo Oddelenie Komunikácia? Pýta sa Martina Múčková, ktorej odpovie Sibyla Mislovičová. Oddelenie komunikácie alebo Oddelenie Komunikácia?

Objektami, či objektmi

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Byť objektami násilného činu rozhodne nie je nič príjemné a poslucháč Ivan sa pýta, či to je správne – teda gramaticky. odpovedá Sibyla Mislovičová. Objektami, či objektmi

Alergia na lieky alebo lieková alergia?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Tibor Šagát je dlhoročný lekár, takže aj jeho otázka na Sibylu Mislovičovú je z tejto oblasti: poznáme alergiu na lieku alebo liekovú alergiu? Naša jazykovedkyňa ponúka tento správny recept. Alergia na lieky alebo lieková alergia?

Uprchlík

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Ivan Bojna patrí medzi veľkých strážcov slovenčiny a aj dnes patrí naša jazykovedná rubrika jeho postrehu. A pochopiteľne, názoru Sibyly Mislovičovej. Uprchlík

Benevolentný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Keď je na vás šéf benevolentný, to je celkom príjemné. Otázne je, či je to aj spisovné. Poslucháč pán Borsuk tvrdí, že áno, jeho kolega, že nie. kto má pravdu? Rozhodcom je ako vždy Sibyla Mislovičová. Benevolentný

Vidíme sa zajtra

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak by ste sa s poslucháčkou Ivanou zo Žiliny lúčili „ahoj, vidíme sa zajtra“, asi by sa jej vlasy postavili dupkom. Začína byť alergická na toto slovné spojenie, ktoré vyjadruje prítomný a nie budúci čas. Dá jej Sibyla Mislovičová za pravdu? Vidíme sa zajtra

Z Abrahámu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Milan Jursa je už senior a celý život bol presvedčený, že keď je niekto z obce Abrahám, je z „Abrahámu“. V správach však počul, z „Abraháma“. Správnu možnosť nájdeme so Sibylou Mislovičovou. Z Abrahámu

Mať na niekoho otázku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na svete je toľko otázok, na ktoré nepoznáme odpoveď... napríklad aj na otázku, či je v poriadku „mať na niekoho otázku“. Sibyla Mislovičová sa s tým stretáva veľmi často. Mať na niekoho otázku

Známych

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pri vyslovovaní nám je jedno, aké je kde i alebo y. Keď však príde nutnosť slovo napísať, môže nastať problém, ako v prípade poslucháčky Jany Kalnej, ktorá sa s kolegyňou nevie dohodnúť, aké i je v slove „známych“. Mäkké alebo tvrdé? Dilemu rozlúskne Sibyla Mislovičová. Známych

Dohňany

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Dominik Kňažek evidentne nedôveruje gramatickým znalostiam svojej kamarátky. Jablkom sváru sú Dohňany. On tvrdí, že správne je „z Dohňan“, ona, že „z Dohnian“. Kto má podľa Sibyly Mislovičovej pravdu? Dohňany

Písmeno „i“ v slove séria

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dlhé či krátke? Zmätky s písmenom „i“ v slove séria má jeden z poslucháčov, ktorému odpovie Sibyla Mislovičová. Písmeno „i“ v slove séria

Prídavné mená odvodené od názvov dní v týždni

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V týždni máme sedem dní. To vie aj poslucháčka Bea. Nie je si však istá, či máme iba sedem prídavných mien odvodených od dní v týždni. Ideme to zrátať so Sibylou Mislovičovou. Prídavné mená odvodené od názvov dní v týždni

Strana sa bude sústrediť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niektoré jazykové problémy sú, zdá sa, večné. Poslucháč Laco Vyvozil sa pridal k tým, ktorí Sibyle Mislovičovej dávajú jednu a tú istú otázku: je správne povedať „strana sa bude sústrediť“? Strana sa bude sústrediť

Nadstavec, nádstavec alebo nástavec?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ktorý z výrazov by sme správne mali používať - nadstavec, nádstavec alebo nástavec? Takúto otázku nám položila Romana Šimová a my sme ju posunuli Sibyle Mislovičovej. Nadstavec, nádstavec alebo nástavec?

Jelenica alebo laň?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... To, že baran a baranica ani náhodou nie je zvierací pár, vieme. Môže však v médiách odznieť informácia, že poľovník zabil jelenicu? Nie je to náhodou laň? S takouto prírodovedno – jazykovou otázkou sa na Sibylu Mislovičovú obrátila poslucháčka Zuzana Turzová. Jelenica alebo laň?

Groban? Grobčan či nebodaj Grobian?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Byť obyvateľom nejakej obce a nevedieť, čo vlastne som? To je pádny dôvod napísať Sibyle Mislovičovej – povedal si poslucháč Ivan Boroš, ktorý je síce zo Slovenskej ľupče, ale zaujíma ho, čo by bol v prípade presťahovania do Slovenského Grobu: Groban? Grobčan? Či nebodaj Grobian? Otázka pobavila aj našu jazykovedkyňu. Groban? Grobčan či nebodaj Grobian?

Na trúbke

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Asi najčastejšia otázka od vás je, ako skloňovať hru na nejakom hudobnom nástroji. Na trúbku, či na trúbke? A ako je to s klavírom či husľami? Opakovanie je matkou múdrosti a správne nám to povie Sibyla Mislovičová. Na trúbke

Vsadiť na nesprávneho koňa, alebo všetko na jednu kartu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme vsadiť na nesprávneho koňa, alebo všetko na jednu kartu? Sibyla Mislovičová má naporúdzi takéto vysvetlenie. Vsadiť na nesprávneho koňa, alebo všetko na jednu kartu

Pôsobil zbrklo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V hodnotení futbalistu sa objavilo vyjadrenie, že v šestnástke súpera pôsobil zbrklo. Môže byť niekto zbrklý, alebo to treba povedať inakšie? Hovorí Sibyla Mislovičová. Pôsobil zbrklo

Ďaleko drahší

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Miro Kamenec z Poltára sa nás pýta, či môžeme o nejakom tovare, ktorý je v porovnaní s iným drahší, povedať, že je ďaleko drahší. Nepozdáva sa to ani jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Ďaleko drahší

Byť - ísť príkladom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes si spomíname na našich zosnulých, v ktorých sme videli veľké vzory. Aj my musíme ísť ďalším generáciam príkladom. Takézto slovné spojenie z tlače sa Milade Wolkovej z Piešťan nezdá príliš vhodné a Sibyla Mislovičová má naporúdzi vysvetlenie. Byť - ísť príkladom

Schôdza už začala

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Utekám na schôdzu, už začala! Ak toto poviete niekomu, kto je zorientovaný v spisovnej slovenčine, dáte najavo nielen problém s meškaním, ale aj gramatickú neznalosť. Na poslucháčsku otázku reaguje Sibyla Mislovičová. Schôdza už začala

Vieryhodné

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jedno písmenko a slovo hneď patrí medzi nespisovné. To je aj prípad slova, ktoré vo vysielaní postrehol poslucháč Ivan. Nezdá sa mu, že by niečo mohlo byť „vieryhodné“. Sibyla Mislovičová súhlasí. Vieryhodné

Mimo záujmu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čad zostáva mimo záujem sveta. To si vypočul poslucháč Ivan v správach. My dodávame, že to nie je správne – ľudsky ani gramaticky. Viac Sibyla Mislovičová. Mimo záujmu

Výslovnosť slova personalistika

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako sa vyslovuje slov „personálny“, „personalistka“? Poslucháčsku otázku sme posunuli Sibyle Mislovičovej. Výslovnosť slova personalistika

Vejzer

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ľubomír Majerský z Popradu sa priznal, že ho vo vysielaní rozčuľuje slovo „ejzer“. Vyskytuje sa v Zelenej vlne a nepozná jeho význam. Sibyla Mislovičová sa podujala na odborné aj jazykovedné vysvetlenie. Vejzer

Zrovnávať, porovnávať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo si myslíte, môžu sa naše vinárky zrovnávať so svetovou špičkou? Odpoveď jazykovedkyne je jednoznačná – nemôžu. Aj vysvetlí, prečo. Zrovnávať, porovnávať

Treba urobiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Život je ťažký, všeličo je treba vydržať... Ak si aj vy občas takto povzdychnete, vedzte, že po gramatickej stránke to nie je správny povzdych. Sibyla Mislovičová sa venuje podnetu poslucháčky Heleny Treba urobiť

Zmieniť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nový pracovný týždeň začneme opäť postrehom nášho pozorného poslucháča. V médiách zaregistroval vetu - zmienili ste Dukliansky priesmyk... Čo o tom mieni Sibyla Mislovičová? Zmieniť sa

V rannom stredoveku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Opäť jeden podnet od stáleho prispievateľa do našej rubriky Ivana Bojnu. Okamžite zaregistroval jediné písmenko navyše – konkrétne pri slovnom spojení „v rannom stredoveku.“ Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. V rannom stredoveku

Ponúkame domové vrátniky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...„Ponúkame domové vrátniky“ – takúto vetu si prečítala poslucháčka Zuzka Viktória Neumar. Nemalo bz to byť správne „vrátnikov“? Sibyla Mislovičová sa veľmi potešila tejto otázke, najmä preto, že spisovný jazyk až takto, že napíše jazykovedkyni, zaujíma jedenásťročnú školáčku. Ponúkame domové vrátniky

V Rádiožurnále budete počuť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nevieme, čo teraz znie v ušiach poslucháčovi Ľubomírovi Černákovi – dúfame, že Rádio Slovensko. Vieme však presne,, čo mu v ušiach neznie: spojenie „v rádiožurnále budete počuť“. Možno s tým viacerí nie ste úplne uzrozumení, takže do tajov skloňovania tohto slova sa pustí Sibyla Mislovičová. V Rádiožurnále budete počuť

Ulica „Nade“ alebo „Nadi“ Hejnej?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Známe osobnosti sa môžu dočkať aj vlastnej ulice, tak ako Naďa Hejná. Poslucháčka Renáta Hlaváčová však nemá jasno, ako je to správne: ulica „Nade“ Hejnej alebo ulica „Nadi“ Hejnej? Odpovie Sybila Mislovičová. Ulica „Nade“ alebo „Nadi“ Hejnej?

Turkovia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mohli by Turkovia voliť? V televíznych správach odznela takáto formulácia, ktorú zaregistroval poslucháč Ivan. A zdá sa, že „Turkovia“ by voliť nemohli. Stručné vysvetlenie má Sibyla Mislovičová. Turkovia

Na tvári miesta

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Stretneme sa na mieste. Takto obyčajne hovoríme o plánovanom stretnutí. Poslucháč Juraj Medvecký Heretik si to zrejme trošku skomplikoval, keď sa chcel vyjadriť vzletnejšie a nie je si istý, čo je správne: stretneme sa na „tvare miesta“, „tvari miesta“ alebo „tvári miesta“? otázka sa zjavne páčila aj Sibyle Mislovičovej. Na tvári miesta

Zbytok, zvyšok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V reklame hovoria o zbytkoch, to asi nebude spisovné, však? Vypočujme si, či s poslucháčskou otázkou bude súhlasiť Sibyla Mislovičová. Zbytok, zvyšok

Na úkor

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa už roky stretáva s vašimi otázkami alebo podnetmi. Občas dostane aj rozhorčený mail, ako napríklad od Dušana, ktorý jeden jazykový nedostatok označil za „ absolútny nedostatok logiky, jazykového citu a úplne bazálnej schopnosti myslenia“. Čo Dušana takto pobúrilo? Na úkor

Zmieniť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niekedy stačí len málo, aby sme sa v slovenčine vyjadrili nesprávne. Napríklad zabudnúť na krátke slovíčko „sa“, ako Sibylu Mislovičovú upozorňuje pozorný poslucháč. Zmieniť sa

Had uhryzne alebo uštipne?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Náš poslucháč Peter má veľmi nepríjemný problém. Dúfame, že len jazykovedný. Čo robí had, keď na nás zaútočí: „uhryzne“ nás alebo „uštipne“? Sibyla Mislovičová nepotrebuje hada, aby poznala správnu odpoveď. Had uhryzne alebo uštipne?

Nedosažiteľný cieľ

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Často počúvam, že ciele sú nedosažiteľné. Je to tak správne? Pýta sa poslucháč František a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má po ruke jasnú odpoveď. Nedosažiteľný cieľ

Udeliť pokutu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nemusíme asi zdôrazňovať, že ak práve sedíte v aute, treba dodržiavať predpisy. Nech to nie je na pokutu. Keby sa to však predsa len pritrafilo, môže vám policajt pokutu „udeliť“? Na otázku poslucháčky Jany odpovedá Sibyla Mislovičová. Udeliť pokutu

Potierať zločinnosť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako to u vás vyzerá so zločinnosťou? Darí sa ju „potierať“? Ak áno, potom je to priam zázrak, pretože náš spisovný jazyk také čosi nepozná. Poslucháčsky tip na jazykový prešľap zaujal aj Sibylu Mislovičovú. Potierať zločinnosť

Vzorový príklad, vzorný príklad

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Keď sa hrá spoločenská hra, môže prísť k prudkej výmene názorov. To vie aj Jarmila Faktorová, ktorá po jednej „nezhode“ pri hre Activity hľadá odpoveď u Sibyly Mislovičovej. Má spojenie „vzorový príklad“ iný význam ako „vzorný príklad“? Vzorový príklad, vzorný príklad

Kradnúť "bedničky"

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kradnúť bedničky s ovocím je nielen nesprávne - ešte aj nespisovné. Na toto vyjadrenie nás upozornil Ivan Bojna a Sibyla Mislovičová s ním súhlasí. Kradnúť 'bedničky'

Budeme sa sústrediť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Niektoré veci treba pravidelne pripomínať. Aj v našej rubrike. Pani Marta je ďalšou v poradí, ktorá prosí o opätovné objasnenie spojenia „budeme sa sústrediť“. Je to stále sa opakujúci problém, čo si uvedomuje aj Sibyla Mislovičová. Budeme sa sústrediť

Pretrepať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešný podnet do slovenčiny na slovíčko možno Lenke Želonkovej prišiel na rozum, keď dostala chuť na jogurtový nápoj. Ten treba pred použitím „pretrepať“. Alebo „potrepať“? Lenkinu dilemu vyrieši Sibyla Mislovičová. Pretrepať

Hrošík, hrošiatko, alebo hrošíča?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...To, že hroch je veľký, všetci vieme. Ale keď je ešte malý, čo to je: hrošík, hrošiatko, alebo hrošíča? Túto milú otázku poslali našej jazykovedkyni dve ľudské „mláďatá“, Zuzka a Miško. Hrošík, hrošiatko, alebo hrošíča?

Kandidát za primátora

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Blížiace sa volebné obdobie si našlo cestu aj do našej rubriky. Mirku Birošovú vyrušilo slovné spojenie „kandidát za primátora“. Sibyly Mislovičovej sa pýta, či by tu nemal byť správne „na primátora“. Kandidát za primátora

Bolo mu vznesené obvinenie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Igor Bábela sa na nás obrátil s otázkou zo súdnej a policajnej praxe: „Bolo mu vznesené obvinenie“. Toto vyjadrenie mu už roky píli uši a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa ani nečuduje. Bolo mu vznesené obvinenie

Respektívne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme použiť spojenie: respektívne, pani redaktorka povedala? Na spisovnú slovenčinu aj dnes dáva pozor jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Respektívne

Medaile

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Keď športový komentátor povie, že naši získali dve medaile, tak to nie je správne. Samozrejme, že nie z fanúšikovského, ale z jazykového hľadiska. Priestor pre Sibylu Mislovičovú. Medaile

Češi, černoši

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes budeme rozmýšľať nad mäkčeňom. Povie sa správne Česi, alebo Češi? A černosi, alebo černoši? Odpovede pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Češi, černoši

V Zohori

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Podľa médií má v Zohori pribudnúť záchytné parkovisko. Nebudeme polemizovať o obsahu tejto informácie, pozrieme sa však na jej formu. Je to tak v poriadku? Sibyla Mislovičová. V Zohori

Kontraverzný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes zistíme, či je správne spojenie - veľa kontraverzných udalostí. Petrovi z Čadce sa nezdá najmä to prídavné meno. Čo na to Sibyla Mislovičová? Kontraverzný

Predávať skúsenosti

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes sa pozrieme na slovíčko predávať. Čo s ním? Môžeme napríklad predávať svoje skúsenosti? Odpovie Sibyla Mislovičová. Predávať skúsenosti

Ako to vypadá

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...S dnešnou slovenčnou to vypadá tak, že sme práve nepoužili správny pojem... Hovorí Sibyla Mislovičová. Ako to vypadá

Zmiasť pod koberec

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Môžeme kauzu zmiasť pod koberec? Dnešnú jazykovú dilemu vyrieši Sibyla Mislovičová. Zmiasť pod koberec

Výmena auta

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes poradíme pánovi Pagáčovi. Menil auto a vznikla z toho jazyková dilema. Viac povie Sibyla Mislovičová. Výmena auta

Výslovnosť slova pointa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Píše sa to - pointa, ale ako sa to vyslovuje? Otázku od Benjamína Antala dnes zodpovie Sibyla Mislovičová. Výslovnosť slova pointa

Štipľavý, pálivý

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes nám poslala podnet Veronika Švajdlenková. Pýta sa, či na etikete má byť napísané, že výrobok je pálivý, alebo že je štipľavý. Sama sa prikláňa k druhej možnosti. Hovorí Sibyla Mislovičová. Štipľavý, pálivý

Zdravíme za volanty

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Soňa Hocová počula, ako moderátor po dopravnom servise pozdravil všetkých za volanty. Nezdá sa jej toto spojenie, preto sme oslovili Sibylu Mislovičovú. Zdravíme za volanty

Vysoká návšteva

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na nedávnom futbalovom zápase bola vysoká návštevnosť - to povedal športový funkcionár. Novinári zasa písali o vysokej návšteve. Kto má pravdu, pýtame sa Sibyli Mislovičovej. Vysoká návšteva

Dojča alebo kojenec?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ktorý z pojmov je správny, dojča alebo kojenec? Na otázku pani Gregorovej opovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dojča alebo kojenec?

Školský rok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes sa začína nový školský rok, pre niekoho celkom prvý v živote, iní žiaci už sú ostrieľanejší. A tí, ktorí už do školy ako žiaci nechodia, si spomínajú na svoje školské roky. Dnešná rubrika so Sibylou Mislovičovou bude teda trochu netradičná, nebudeme ani skloňovať, ani ohýbať, ani opravovať, ale... spomínať. Na najlepších učiteľov. Školský rok

Čerstvý otec

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pani Gregorová sa nás pýta, či je vhodné použiť spojenie – čerstvý otec. Znie jej to čudne a pripomína jej to potraviny v chladničke. Hovorí Sibyla Mislovičová. Čerstvý otec

Preukaz

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď vstupujeme do budovy, pýta od nás vrátnik preukaz, alebo preukážku? Čo vlastne ukazujeme? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Preukaz

Skloňujeme Donovaly

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes si pripomíname výročie Slovenského národného povstania a tak skloňujeme miesta, kde sa udalosti historického významu odohrávali. A teraz aj skutočne budeme jedno miesto skloňovať – konkrétne Donovaly. Hovorí Sibyla Mislovičová. Skloňujeme Donovaly

Poukaz či poukážka?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak niekto vyhrá v súťaži, dostane stoeurový poukaz, alebo poukážku? Na otázku Ivana zo Šale dnes odpovie Sibyla Mislovičová. Poukaz či poukážka?

Prehľad či výcuc

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Včera ste možno počúvali našu reláciu To najlepšie z týždňa, ale – gramaticky to naozaj nie je výcuc týždňa, ako to pomenoval Erik Paška z Brezna. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Prehľad či výcuc

Zacpatá cesta

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je piatok ráno a ak idete do práce, asi sú plné cesty. Môžeme hovoriť, že ide o zacpaté cesty? Sibyla Mislovičová. Zacpatá cesta

Zbesilá jazda

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Slovo zbesilý sa nepozdáva našej poslucháčke Vierke Remenárovej. Náhradu pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zbesilá jazda

Východiskový bod

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak štartujeme na turistiku, ideme z východzieho, či východiskového bodu. Odpovie Sibyla Mislovičová. Východiskový bod

Kolaborácia je spolupráca

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes budeme tematickí, pozrieme sa totiž na slovo kolaborácia. Mnohí ho už totiž používajú aj v kladnom význame, napríklad pri spolupráci firiem, alebo nejakých umeleckých skupín. Dnes je 21. august a pred 50 rokmi sa slovo kolaborácia vnímalo celkom inak. Hovorí Sibyla Mislovičová. Kolaborácia je spolupráca

Teším sa, že prídete

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Janku Rehákovú prekvapilo spojenie – Teším sa, že prídete na návštevu. Je tam totiž prítomný aj budúci čas súčasne. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Teším sa, že prídete

Stáli v dlhých kilometroch

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V Zelenej vlne sa ozval telefonujúci poslucháč, ktorý opísal, ako na hraniciach stoja kamióny v dlhých kilometroch. Môže sa to takto naformulovať? Opýtali sme sa Sibyli Mislovičovej. Stáli v dlhých kilometroch

Skloňovanie slova špirála

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jeden z našich poslucháčov videl na reklamnom pútači nápis Špiráli, s mäkkým i na konci. Zaujalo to aj Sibylu Mislovičovú. Skloňovanie slova špirála

Tak málo – toľko málo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mám toľko málo času, povzdychla si kamarátka Janky Matulayovej a ona ju upozornila, že to nie je správne. Myslím gramaticky. Potvrdí to aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Tak málo – toľko málo

Bola tam fronta

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Bola fronta na vstupenky obľúbeného speváka? Správnosť spojenia teraz skontroluje Sibyla Mislovičová. Bola tam fronta

Mimo kontinent

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešná časť rubriky o spisovnej slovenčine je o predložke „mimo“, konkrétne v spojení – mimo kontinent. Dá sa to tak povedať? Odpovie Sibyla Mislovičová. Mimo kontinent

Anastacia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už v nedeľu sa môžete tešiť na koncert speváčky, ktorá sa volá Anastacia. Ako sa však toto meno skloňuje? Ideme na koncert – Anastacie, alebo Anastacii? Aj toto ovláda jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Anastacia

Chodiť o barlách

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Janka z Piešťan nám napísala, že aj v znaku svojho rodného mesta nájde barly. Alebo barle? Ako použíť tento pojem? Odpovie Sibyla Mislovičová. Chodiť o barlách

Bláhový je nerozumný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mirke Stančíkovej z Bratislavy prekáža časté používanie slova bláhový, pripisuje mu český pôvod. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Bláhový je nerozumný

Vidíme sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme pozdraviť - vidíme sa zajtra? Podľa Janky Wolkerovej toto často používajú aj moderátori v televíznom spravodajstve. Hovorí Sibyla Mislovičová. Vidíme sa

Obleky pre psy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už aj zvieratká nosia odev, módne sú najmä doplny pre psíkov a mačičky. Ako sa má správne povedať zmenšenina od slova oblek - pýta sa Jarmila Vitková. Odpovedá jej jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Obleky pre psy

Rozmaznávať, či hýčkať?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ak pôjdem do kúpeľov, budú ma tam hýčkať? Pýta sa Júlia Vačková z Trnavy. To nevieme, pani Júlia, ale Sybila Mislovičová odpovie z jazykovedného hľadiska. Rozmaznávať, či hýčkať?

Stredové či stredajšie cesty?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes sme odštartovali súťaž Auto na kľúč a tak dnes na cestách môžete stretnúť hliadku Rádia Slovensko. A kde konkrétne? Na stredajších, stredňajších, či stredových cestách? Odpovie Sibyla Mislovičová. Stredové či stredajšie cesty?

V rádii

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mohli sme niečo počuť v rádii? Na otázku mnohých z vás odpovedá, v rádiu, Sibyla Mislovičová. V rádii

Výslovnosť skratky PhD.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako sa vyslovuje skratka titulu - píejdždí, alebo péhádé? Hovorí Sibyla Mislovičová. Výslovnosť skratky PhD.

Búrali sa automobily

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pani Emília Gundová chce vedieť, či sa môžu búrať autá. Počula to v dopravných správach, ale podľa nej sa môžu búrať len stavby. Hovorí Sibyla Mislovičová. Búrali sa automobily

Pstrúžik

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes máme v rubrike malé rybárske okienko. Pýtate sa nás, či sa pri zdrobnenine pstruha uvádza slovo pstružík, alebo pstrúžik. Hovorí Sibyla Mislovičová. Pstrúžik

Štatutárka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže sa žena, ktorá je štatutárom obce oslovovať štatutárka? Otázku pána Pavla Rovdera z Košíc sme položili Sibyle Mislovičovej. Štatutárka

Všemohúci

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Juraj Baričák sa zamýšľa nad slovami všemocný a všemohúci. Vraj nemajú logiku. Veď všemohúci nemôže stvoriť kameň taký ťažký, že ho sám nezdvihne. Čo na to Sibyla Mislovičová? Všemohúci

Predčiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pán Fábry z Prievidze sa pýta na slovo "predčiť". V súvislosti so športom sa vraj používa veľmi často. Je to bohemizmus? Pýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. Predčiť

Odpadové vrecia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Sú vrecia na odpad, alebo odpadové vrecia? Otázka priamo z firmy, kde sa zaoberajú baliacimi materiálmi, konkrétne od Romana Reindla. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Odpadové vrecia

Moderátorská rozlúčka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pán Reháík nám poslal dnešný podnet. Týka sa lúčenia moderátorov v reláciách. Hovoria vraj lúči sa XY... alebo pekný deň praje XY... Chýba mu tam oslovenie: S vami sa lúči, vám praje... Treba byť takýto konkrétny? Moderátorská rozlúčka

Bude pribúdať oblakov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Ľudo Jurčík má dilemu. Nevie, či sa má používať spojenie „bude pribúdať oblakov“, alebo „budú pribúdať oblaky“. Tak sme sa opýtali Sibyli Mislovičovej. Bude pribúdať oblakov

Do Vajnor, či do Vajnôr?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viacerí sa pýtate, čio v Zelenej vlne informujú správne, keď ide auto do Vajnôr. Nemá byť do Vajnor? Ako je to naozaj povie Sibyla Mislovičová. Do Vajnor, či do Vajnôr?

Sa, si...

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Sú síce prázdniny, ale určite nie je zlé zopakovať si čo to z rodného jazyka. Napríklad také zvratné zámená "sa" a "si", niekde sú navyše a niekde chýbajú. Hovorí Sibyla Mislovičová. Sa, si...

Futbalové skóre

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V nedeľu sa hrá finále svetového futbalového šampionátu, a tak dnešná rubrika bude o správnom hovorení skóre zápasu. Ako to má byť? Dva-jeden, tri-jeden, alebo dva-jedna a tri-jedna? Sibyla Mislovičová. Futbalové skóre

Boli tam samé, či samy?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Boli zvieratá v zoologickej záhrade v košiari samé, či samy... Otázka, na ktorú pozná odpoveď Sibyla Mislovičová.

Premilý, presvätý?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes budeme stupňovať prídavné meno svätý. Použijeme pojem najsvätejší, prípadne presvätý? Odpoveď pozná Sibyla Mislovičová. Premilý, presvätý?

S Viki idem do kina

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Idem do kina s Viki s mäkkým „i“ na konci, alebo s Viky „s ypsilonom“? Otázku Ruženy Stankovskej teraz rozlúšti jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. S Viki idem do kina

Skloňovanie optimálny, ideálny

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Môže byť niečo optimálnejšie? Už samotné slovo optimálny totiž vyjadruje maximum, aspoň podľa Vladimíra Durkoviča. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Skloňovanie optimálny, ideálny

Ako skloňujeme kábel

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak vám obrazne niekto stojí na kábli, tak vám určite príde vhod dnešná časť rubriky o spisovnom jazyku. so Sibylou Mislovičovou si totiž vyskloňujeme práve slovo kábel. Ako skloňujeme kábel

Solúnski bratia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Konštantín a Metod nám priniesli písmo v nám známom jazyku a dnes sa objavia aj v našej rubrike – ako ich správne označiť? Objavuje sa totiž aj pojem vierozvestcovia a aj vierozvestovia. Hovorí Sibyla Mislovičová. Solúnski bratia

Bojujú o medaile

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Bojujú futbalisti na svetovom šampionáte v týchto dňoch o medaile, alebo o medaily? Nad aktuálnou témou sa zamýšľa Sibyla Mislovičová. Bojujú o medaile

Skloňovanie názvu Donovaly

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V Zelenej vlne sa nám pravidelne objavuje skloňovanie rôznych zemepisných názvov a Juraj Palkovič sa nás pýta na Donovaly a Nováky. Ideme z Donovalov a Novákov? Hovorí Sibyla Mislovičová. Skloňovanie názvu Donovaly

Kaštieľ v Nebojse

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes máme pre vás jeden prázdninový dovolenkový tip – len otázne je, či navštívite kaštieľ v Nebojse, alebo v Nebojsi. Hovorí Sibyla Mislovičová. Kaštieľ v Nebojse

Žiačka Mislovičová

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes sa končí školský rok, žiaci dostali vysvedčenia a pre niekoho bol dnešný deň aj celkom posledný na škole. Roman Bomboš si preto v dnešnej rubrike spolu s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou, ktorá mimochodom zajtra oslávi významné okrúhle životné jubileum, zaspomínal na jej školské časy. Žiačka Mislovičová

Zomretie, či uhynutie?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Peter Wagner počul v spravodajstve informáciu, že zomreli psy a na východe zasa zomrelo niekoľko oviec. Zdá sa mu to zvláštne, pri zvieratách by sa vraj mal používať celkom iný pojem. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Zomretie, či uhynutie?

Smartphone, či smartfón?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo práve držíte v ruke? Je to smartfón? A viete, ako sa tento pojem správne píše? Poradí nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Smartphone či smartfón?

Tak málo, toľko málo priestoru

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Ak máte aj vy cez deň na všetko toľko málo času, tak sa zamyslite, či ste to správne povedali. Čas na odpoveď teraz má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Tak málo, toľko málo priestoru

Používanie zámena zaň

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Peter Winkler sa pýta na zámeno zaň, zdá sa mu totiž absolútne neslovenské. Sibyla Mislovičová nám teraz vysvetlí, kedy sa vlastne používa. Používanie zámena zaň

Všetcia na schôdzi

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Niekedy sa aj do každodennej slovenčiny dostane čaro regiónu. Všetcia prišli a všetcia sa zasmiali... Dá sa to použiť? Sibyli Mislovičovej sa pýta poslucháč Erik Varga. Všetcia na schôdzi

Tvorčí prístup

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme použiť pri spojeniach tvorčí rukopis, či tvorčí prístup práve takýto tvar prídavného mena? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Tvorčí prístup

Zanikajúceho sa štátu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Peter Velický si všimol,. že v jednom historickom čase sa objavila veta: bolo to na území zanikajúceho sa Rakúsko-Uhorska. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zanikajúceho sa štátu

S moriami

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Aký je tvar podstatného mena more v inštrumentáli množného čísla. Hovorí sa správne s morami alebo s moriami? Na otázku Jaroslava Wagnera odpovedá Sibyla Mislovičová. S moriami

Byť príkladom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Teraz vám dáme príklad, ako používať slovo - príklad. Byť príkladom, alebo ísť príkladom - pýta sa František Pospíšil z Brezna. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Byť príkladom

Ideme na huby, alebo na hríby?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ideme na huby, alebo na hríby? Tému sme rozoberali aj v rannom vysielaní, z lesa však poďme do jazykovedného ústavu, za Sibylou Mislovičovou. Ideme na huby, alebo na hríby?

Gél na vlasy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes sa začína svetový futbalový šampionát a futbalisti okrem kopačiek a dresov v posledných rokoch veľmi často používajú aj rôzne šampóny a gély, starajú sa o imidž a zovňajšok. Len či je to gél s dĺžňom na E, alebo bez. Odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Gél na vlasy

Energetické nápoje

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...S pribúdajúcimi letnými dňami a športovými výkonmi potrebujeme doplniť telo o dôležité látky, ktoré športovci dopĺňajú rôznymi nápojmi. Ako ich správne pomenovať teraz vysvetlí Sibyla Mislovičová. Energetické nápoje

Jeden, či jedna?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viacerí z vás sa pýtajú na správne používanie číslovky jeden-jedna, aj v názvoch, aj v športovej terminológii. Vysvetľuje Sibyla Mislovičová. Jeden, či jedna?

Na oplátku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme niekomu na opláítku urobiť radosť? Na otázku Janky Kusej dnes odpovedá Sibyla Mislovičová. Na oplátku

Podkladný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes to bude trochu stavbárskej terminológie. Máme podkladný, alebo podkladový betón? Pýta sa Juraj Šarišský. Tu je odpoveď Sibyly Mislovičovej: Podkladný

Dvoje tapacírovaných dverí

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Mohli sme do kancelárie prejsť cez dvojo tapacírovaných dverí? Pýta sa nás Jýn Lujáš z Levíc. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová odpovedá jednoznačne. Dvoje tapacírovaných dverí

Oveľa drahší nákup

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes to bude o ekonomike. Vraj v obchode kupujeme v porovnaní s minulými rokmi oveľa drahší nákup. Ani z gramatického hľadiska to nie je celkom v poriadku. Hovorí Sibyla Mislovičová. Oveľa drahší nákup

Hrať na husle

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes ráno sme sa v éteri venovali vážnej hudbe a bude tak aj v rubrike - hráme na husliach, alebo na husle? Aké spojenie je v prípade hrania a hudobných nástrojov? Hovorí Sibyla Mislovičová. Hrať na husle

Cestovné tarify

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...S blížiacim sa letom pribúdajú aj v tlači reklamy na dopvolenky. Mihal Kubala čítal plagát, kde sa informovalo o nových cestovných tarifoch. Je to úzus, už tým, že sa to objavuje na plagáte - pýtame sa Sibyly Mislovičovej. Cestovné tarify

Myčka riadu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes je Medzinárodný deň detí a podľa štatistík je vraj jednou z najneobľúbenejších činností detí umývanie riadu. V tejto súvislosti sa nás Renáta Horáková pýta na slovo myčka riadu, s akým "i" sa má vlastne písať? Hovorí Sibyla Miaslovičová. Myčka riadu

Vsadiť na hráča

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes nastúpia naši futbalisti proti Holandsku a v úvahách o lídrovi súpera sa tvrdí, že tréner chce vsadiť na jedného hráča. či je to správny pojem, nie z trénerského, ale z jazykovedného hľadiska, nám teraz povie Sibyla Mislovičová. Vsadiť na hráča

V doporovode rodiča

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môj syn mal v žiackej knižke oznam, že na koncert môže ísť len v doprovode rodiča – píše nám Janka z Malaciek a Sibyla Mislovičová potvrdzuje, že dané slovné spojenie nebolo správne. V doporovode rodiča

Dvojo dverí

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Peter Fiala z Trenčína sa nás pýta, či môže otvoriť dvojo dverí. Ako to povedať spisovne? Hovorí Sibyla Mislovičová. Dvojo dverí

Masakra

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Slovo masaker môžeme použiť aj v tvare – masakra. Treba však dávať pozor a keď skloňujeme, vždy zostať v rovnakom rode. Potvrdzuje to aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Masakra

Humry

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo budete dnes variť? Humry? Ak neviete, čo to je, tak počúvajte Sibylu Mislovičovú, ktorá nám povie, ako tento pojem vlastne označiť správne. Humry

Zastaraný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Aj technika starne a často sa stane, že prístroje musíme nahradiť novými. Je zastaralá alebo zastaraná technika, ktorú používame už pridlho? Hovorí Sibyla Mislovičová. Zastaraný

Ísť príkladom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mali ste niekedy nejaký vzor? Alebop ste sami niekoho motivovali? Vtedy ste boli, alebo išli príkladom? Aký je správny tvar - pýta sa Ivan Valach jazykovedkyne Sibyli Mislovičovej. Ísť príkladom

Vytypovať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jana Fajnerová sa nás pýta, aké "i" sa pýše v slove "vytypovať" vo vete - Bola vytipovaná konkrétna stavba na základe kritérií. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Vytypovať

IT technológie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešný podnet do rubriky je od Martina Ivančíka, vraj spojenie IT technológie je duplictné, kariéra sa dá naštartovať iba v Í-Té. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? IT technológie

My alebo mi?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Lucia sa nás pýta na tvar slova Mi, či sa má písať s ypsilonom, alebo s mäkkým i pri pomenovaní formy - My-distribútor. Hovorí Sibyla Mislovičová: My alebo mi?

Ty, Vy, Vášho

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kvetoslava Tichého zaujíma, či v korešpondencii stále treba pri osloveniach Ty, Vy, Vášho písať veľké písmená. A či to platí aj v pracovnej, či hospodárskej komunikácii. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Ty, Vy, Vášho

Zatiaľ ešte dovidenia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes nám dal tip do rubriky Igor Pokorný, vraj sa moderátor rozlúčil s meteorologičkou slovami: Zatiaľ ešte dovidenia. O správnosti spojenia nám teraz povie viac jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zatiaľ ešte dovidenia

Od tých čias

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Júlia zo Žiliny sa nás pýta na spojenie - od tých zlatých časov. Myslí si, že by sa malo použiť spojenie "od tých čias". Hovorí Sibyla Mislovičová. Od tých čias

Kandidovať na, alebo za prezidenta?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme na mail poslucháča z Fiľakova, ktorý si myslím, že sa nemôže použiť pojem kandidovať za prezidenta, vraj by to malo byť - na prezidenta. Hovorí Sibyla Mislovičová. Kandidovať na, alebo za prezidenta?

Evro

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Walter Rendek má problém s peniazmi. Teda, buďme konkrétny, ide o pojem euro. On totiž pravidelne počuje v ioficiálnej komunikácii aj verziu - evro. Ako je to správne nám teraz povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Evro

Váha, či hmotnosť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Danka pri práci často používa výrazy hmotnoasť a váha. Pýta sa, či sú správne oba pojmy. Hovorí kazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Váha, či hmotnosť?

Na oplátku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dala mi jablko, ja som jej dal na oplátku pomaranč. Poslucháčke Kamile sa tento tvar nepáči a pousmiala sa aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Na oplátku

Jedná sa o?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Často počujeme aj čítame slovné spojenie: jedná sa o ochorenie chrbtice, jedná sa o druh plaza... Pani Dana Červenáková sa pýta jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, či je vhodný tento tvar. Jedná sa o?

Pointa, či poenta

Ako správne vysloviť slovo, ktoré sa píše pointa? Náš poslucháč Milan počul aj verziu pointa, aj poenta. Hovorí Sibyla Mislovičová. Pointa, či poenta

Hokejisti a medaile

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Bolo by vraj úžasné, ak by naši hokejisti na majstrovstvách sveta, ktoré sa dnes začínajú, získali nejaké medaile. Toto spojenie sa však nepáči pánovi Milanovi Chorváthovi a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová mu prikyvuje. Hokejisti a medaile

Zmieniť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Je potrebné pri slove „zmieniť“ aj zvratné zámeno „sa“? Toto sa nás pýta Vladimír Čerek a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová mu aj odpovedá. Zmieniť sa

Na výstražných smerovkách

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes ráno sme rozoberali situáciu na cestách a kolóny, ktoré motoristom spôsobujú problémy. Pán Milan si však všimol, že v Zelenej vlne sa použilo spojenie – auto stojí na výstražných smerovkách. O správnosti nám teraz povie Sibyla Mislovičová. Na výstražných smerovkách

Dotazovať sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V médiách sa vraj často objavujú slová, ktoré majú pôvod v iných jazykoch a nesprávnym používaním ním ovplyvňujeme ten náš. Milan Varteg nám napísal, že sa v televízie stretol s pojmom dotazovať sa.Nepáči sa mu a súhlasí aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dotazovať sa

Ako čítať skóre 2:1

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes je naša rubrika o slovenčina aj špúortovým kútikom, budeme ghovoriť o správnom čítaní skóre. Milana Adamca zaujíma, či sa môže výsledok prečítať v tvare dva - jedna. On tvrdí, že by to malo byť: dva - jeden, keďže ide o jeden gól. Hovorí Sibyla Mislovičová. Ako čítať skóre 2:1

Na Mlynkách

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Tento týždeň je naša rubrika výrazne zameraná na skloňovanie zemepisných názvov a dnes to bude obec Mlynky. Marián Rajnoha si z verzií na Mlynkoch, prípadne na Mlynkách vyberá prvú možnosť. Hovorí Sibyla Mislovičová. Na Mlynkách

Brloh v lokáli

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešná otázka našu jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú pobavila. Pani Lubka Dlugošová sa totiž pýta, ako sa správne skloňuje slovo brloh v lokáli singuláru. či je správne o brlohu, alebo o brlohe. Brloh v lokáli

Skloňujeme Donovaly

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...S názvami Donovaly a Nováky sa v našom vysielaní stretávame často najmä v dopravnom spravodajstve. Štefan Veršegy z Nových Zámkov tvrdí, že skloňovanie v tvare "z Donovál" a "z Novák" je nesprávne, vraj to má byť podľa vzoru dub a správne teda "z Donovalov, Novákov". Na pojmy si posvietila Sibyla Mislovičová. Skloňujeme Donovaly

Ždiarania

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes potešíme obyvateľov Ždiaru, rubrika o jazyku bude o nich. Panií Pitoňáková zo Ždiaru sa totiž pýta, ako sa správne nazývajú - sú Ždiarana, alebo Ždiarčania? Vysvetlenie má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Ždiarania

U tohoto, alebo pri tomto?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme poslucháčovi Ivanovi, ktorý videl reklamu na prášky na spanie a píše: "Irituje ma slogan "zaspávanie u tohoto", myslím, že by tam malo byť "zaspávanie pri tomto". Má náš poslucháč pravdu? Hovorí Sibyla Mislovičová. U tohoto, alebo pri tomto?

Cédečko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V sobotu si pripomenieme Record Day, kde sa rádiá na celom svete budú venovať spôsobu, akým sa počúva hudba a bude aj množstvo koncertov a spoločenských akcií súvisiacich s platňami či cedečkami. A práve pri tomto hudobnom nosiči sa pristavíme aj v dnešnej rubrike, pýtame sa Sibyly Mislovičovej, ako vlastne písať cédečko? Cédečko

Podprahovo, podprahový

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes sa nás v rubrike pýta poslucháč Jindra, či sa po slovensky optimálne povie podprahovo, alebo podprahový. Čo na to Sibyla Mislovičová? Podprahovo, podprahový

Ako sa skloňuje Jules Verne

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme na mail pani Renáty Korbovej, ktorá pracuje s literatúrou a pýta sa, ako skloňovať meno Jules Verne. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Ako sa skloňuje Jules Verne

Pokukávať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Jar je tu a tak sa aj mnohí muži začali čoraz intenzívnejšie pozerať po dámach naokolo... pokukávame či pokukujeme po dievčatách,pýta sa Juraj Rehák z Bratislavy, ktorému odpovie Sibyla Mislovičová. Pokukávať

Meruôsme roky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ivan Roháček zo Starej Turej chce vysvetliť pojem - meruôsme roky. Vraj sa s ním na škole, a to chodil ešte pred rokom 1968, nestretol. Priestor má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Meruôsme roky

Podkladový betón

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes budeme mať v rubrike o jazyku odbornú otázku zo stavebníctva. Je správne hovoriť o podkladnom, alebo podkladovom betóne? Na otázku Ing. Michala Staríčka odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Podkladový betón

Hráme na hudobných nástrojoch, alebo na ne?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme na otázku, ktorú adresujete Sibyli Mislovičovej hádam najčastejšie. Týka sa hudby, konkrétne hudobných nástrojov. Hráme na nich, alebo na ne? Hráme na hudobných nástrojoch, alebo na ne?

Používame tlačítkový telefón?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Každý z nás denne minimálnme raz pošle správu či zareaguje na sociálnej sieti. Máme moderné telefóny a tak už nepoužívame tie, kde boli tlačítka, alebo tlačidlá? Zaujíma to aj Roba Telekyho z Bratislavy. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Používame tlačítkový telefón?

Pokladať za dôležité

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Slovesá pokaldať a klásť zjavne nedajú spávať Mirke Fábryovej, pýta sa na rozdiel medzi nimi a zároveň či pokladá, alebo kladie otázku. Odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Pokladať za dôležité

Húsenková dráha

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Teplejšie jarné dni spôsobili, že v niektorých obciach i na kraji miest sa objavili kolotoče. A pán Welický sa pýta, či sa dá povoziť na húsenkovej, alebo húsenicovej dráhe. Vysvetľuje Sibyla Mislovičová. Húsenková dráha

Zložené spojené slová neslovenského pôvodu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Prevzatím z iných jazykov nám vznikli zaujímavé slovné spojenia, tu však treba dávať veľký pozor na skloňovanie. Ako narábať so zloženými slovami nám teraz povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zložené spojené slová neslovenského pôvodu

Vykanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jednou z najčastejšie sa objavujúcich otázok od vás, milí poslucháči, je tá, ktorá sa týka vykania. Tak sme oslovili jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Vykanie

Ostatný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes odpovieme nielen Viliamovi Ružičkovi, ale viacerým poslucháčom, ktorý sa Sibyly Mislovičovej pýtajú na rozdiel medzi slovami ostatný a posledný. Je správne v poslednom čase, alebo v ostatnom čase? Ostatný

Neambuluje sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pavla Suchára zaujal nápis v čakárni u ortopéda. Na dverách bolo - neambuluije sa! On si myslí, že správne má byť - neordinuje sa! Správnu odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Neambuluje sa

Oslovenie Vy, Ty

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme Kvetoslavovi Tichému, ktorý sa nás pýta na oslovenie v korešpondencii. Aj vy si pozrite veľkonočné pohľadnice, ktorých síce chodí pomenej, ale oslovenia na nich nájdete a tak skontrolujte, či sa Vy, Ty, prípadne Vášho píše s veľkým písmenom. Hovorí Sibyla Mislovičová. Oslovenie Vy, Ty

Nokerle

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Máme Veľký piatok a na našich stoloch sa objavujú aj dobroty, ktoré počas roka bežne nejedávame. Viete, čo sú nokerle? Pán Sulko má spor s manželkou, on tvrdí, že je to nespisovný pojem a že správne majú byť halušky. Hovorí Sibyla Mislovičová. Nokerle

Vytvorila sa dopravná nehoda

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jozef Matlovič počul v našom vysielaní pojem vytvorila sa dopravná nehoda. Nezdá sa mu to, pretože vytvoriť sa vraj dá skôr niečo v umení.Čo na to Sibyla Mislovičová? Vytvorila sa dopravná nehoda

Kelímok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už ste raňajkovali? A kde ste mali dobrotu, v kelímku? Môžeme používať toto slovo? Na otázku Petra Fialku nám teraz odpovie Sibyla Mislovičová. Kelímok

Boli ste radi?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Boli ste rada u nás vo vysielaní, alebo boli ste radi u nás v rubrike? Ako sa to vlastne opýtať našej jazykovedkyne Sibyli Mislovičovej. Spýtajme sa jej samej. Boli ste radi?

Výstraha silného vetra

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Zahlásenie: Keď nám niekedy hrozí silný vietor, je dobré keď nás na to meteorológovia vopred upozornia. Môžu nám ale dať „výstrahu silného vetra“? Pýta sa poslucháč Juraj. Meteorológ by možno povedal, že áno, jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová tvrdí opak. Výstraha silného vetra

Poblíž cesty

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Juraj Rehák z Košíc nám napísal, že ho prekvapila informácia z turistického letáku, kde sa píše: Hrad stojí poblíž cesty. Nezdá sa mu to spisovné. Hovorí Sibyla Mislovičová. Poblíž cesty

Trafiť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme sa tematicky trafiť do veku, alebo do témy? Slovíčko trafiť sa rozčuľuje nášho poslucháča Vladimíra Rybanského, tak nám ho na správnu mieru uvedie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Trafiť sa

Platby za elektriku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Nemáme radi šeky, otázne však je, či sú za elektrinu, alebo za elektriku. Túto dilemu rozlúskne Sibyla Mislovičová. Platby za elektriku

Hovoriť, alebo baviť sa o niečom?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Milan Hudák z Košíc sa pýta, či je správne hovoriť o niečom, alebo sa baviť o niečom. Odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Hovoriť, alebo baviť sa o niečom?

Mimo európsky kontinent

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžu naši vojaci zasahovať mimo európsky kontinent? Pýta sa poslucháč Ivan. Nemôžu. Pádny dôvod má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Mimo európsky kontinent

Aktuálne správy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... V posledných dňoch sme svedkami významných politických rozhodnutí a tak je aj snahou kolegou zo spravodajstva prichádzať s aktualitami. Aké sú tie najčerstvejšie správy? Sú aktuálne? Môžu byť ešte aktuálnejšie? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Aktuálne správy

Lepší ako on

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes budeme v jazykovej poradni porovnávať. Môžeme pri hodnotení práce dvoch robotníkov jednému povedať, že niekto je lepší ako on? Pýta sa Ján Wagner z Trenčína a odpoveď na mailovú otázku nášho poslucháča má pripravenú Sibyla Mislovičová. Lepší ako on

Dlžiť peniaze

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme niekomu dlžiť peniaze? Teraz sa nepýtame z ekonomického, ale z gramatického hľadiska a odpoveď má pripravenú jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dlžiť peniaze

Nepopísateľný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže v nás hudba vzbudzovať čosi „nepopísateľné“? To je jedna z poslucháčskych otázok, ktorú sme posunuli jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Nepopísateľný

Kanál

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Nielen v bežnej komunikácii môžeme mať problém so slovom „kanál“. Aj titulok na televíznej obrazovke môže ponúknuť kanál s ypsilonom – teda, na „kanály“. Udrelo to do očí poslucháčovi Ivanovi a hneď mal podnet pre Sibylu Mislovičovú. Kanál

Jedna celá, či jedna celých?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jedna celých dva či jedna celé dva niečoho - pýta sa naša poslucháčka Viera z Ružomberka a my sme opäť zašli za jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Jedna celá, či jedna celých?

Pani doktorka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď si dnes pripomíname Medzinárodný deň žien, tak by sme mali ženy aj správne osloviť. Povieme teda, s PANI doktorkou, alebo s PAŇOU doktorkou? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Pani doktorka

Paralympiáda

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už len pár hodín zostáva do otvorenia zimnej olympiády hendikepovaných športovcov. Ako nazvať toto podujatie? ParaLympiáda, či paraOLympiáda? Hovorí Sibyla Mislovičová: Paralympiáda

Žasnúť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša rubrika má niekoľko veľmi „produktívnych“ prispievateľov, ktorí Sibylu Mislovičovú hojne zásobujú podnetmi. Často oprávnenými – niekedy nie. Aj tentokrát sa jedno konkrétne sloveso dostalo do nemilosti neprávom. Žasnúť

Chápať tomu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jeden z našich poslucháčov nechápe, ako niekto môže povedať – „tomu nechápem“. Ak sa vám na tomto slovnom spojení nezdá nič, čo by nebolo v poriadku, Sibyla Mislovičová vás vyvedie z omylu. Chápať tomu

Doznať zmeny

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Počkáme si, či návrh zákona dozná zmien. Takáto formulácia sa môže vyskytnúť aj v médiách – hoci už na prvé počutie je zvláštna. Poslucháčovi Ivanovi Bojnovi sa zdá rovno nespisovná. Dá mu jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová za pravdu? Doznať zmeny

Továreň "pre" spracovanie rádioaktívneho odpadu?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže sa stať nehoda v továrni „pre“ spracovanie rádioaktívneho odpadu? Odpoveď Sibyly Mislovičovej na túto poslucháčsku otázku je jednoznačná: nemôže. Vysvetlenie je stručné a výstižne. Továreň 'pre' spracovanie rádioaktívneho odpadu?

Hľadieť na niečo „skrze doterajších poznatkov“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Hľadíte na niečo „skrze doterajších poznatkov“? Dosť krkolomná vetná konštrukcia, čo poviete. Dávame za pravdu poslucháčovi Ivanovi, že toto znie trošku čudne. Má rovnaký názor aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Hľadieť na niečo „skrze doterajších poznatkov“

Omakať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jedným y našich zmyslov je hmat. Preto si neraz potrebujeme čosi ohmatať. Náš poslucháč Ivan Bojna v jednej relácií počul, že moderátor plánuje „omakať“ si slovo demokracia. Fakt, že mu to udrelo do uší, neprekvapuje ani jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Omakať

Stáť v dlhých kilometroch

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak sa chystáte na cesty, možno sa dnes nevyhnete zápche. Napríklad pre kamióny, ktoré stoja v dlhých kilometroch. Je toto správna formulácia? – znie poslucháčska otázka, na ktorú odpovedá Sibyla Mislovičová. Stáť v dlhých kilometroch

Skloňovanie slova klavír

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V sále môže byť rozostavané hudobné nástroje. Môžu tam ale stáť viaceré „klavíre“? Takýto tvar množného čísla postrehol v tlači náš pravidelný prispievateľ Ivan Bojna. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má s týmto slovom skúsenosti. Skloňovanie slova klavír

Jednovrstvové alebo jednovrstvé obrúsky?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď chceme prestrieť stôl a položiť k tanierom obrúsky len s jednou vrstvou, sú to jednovrstvové alebo jednovrstvé obrúsky? Aj pri takýchto bežných činnostiach sa môže objaviť problém so spisovnou slovenčinou, ako v prípade poslucháčky Lucie... Poďme prestierať so Sibylou Mislovičovou. Jednovrstvové alebo jednovrstvé obrúsky?

Čajové sviečky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Sára Stašková nám do rubriky poslala otázku týkajúcu sa čajových sviečok. Pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú to bola tak trochu neštandardná otázka. Čajové sviečky

Mám za to, že...

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou. Ak vám niekto dáva nejaký návrh alebo sa vás pýta na názor, možno tiež odpovedáte formuláciou – Mám za to, že... Jednému z našich poslucháčov to veľmi nejde do uší a Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Mám za to, že...

Košíček

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Podľa otázky, ktorú nám do rubriky poslala poslucháčka Lucia, by sa mohlo zdať, že Lucia na jazykovedný problém narazili pri pečení alebo nákupe na trhovisku... V skutočnosti to bolo pri preklade a Lucia mala do jednotného čísla uviesť slovo „košíčky“. Je to „košíček“ alebo „košíčok“? Sibyla Mislovičová to vie úplne presne. Košíček

Rušeň alebo lokomotíva?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...„Správne je rušeň, nie lokomotíva. Lokomotíva je bohemizmus.“ Toto sa v jednom jazykovom okienku dozvedel pán Neoral a ostal z toho zaskočený. Obrátil sa teda na naše jazykové okienko a od Sibyly Mislovičovej dostane takúto odpoveď. Rušeň alebo lokomotíva?

Skloňovanie mien Táňa, Anča, Máša

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ivan Bojna aj tentokrát hojne zásobil jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú podnetmi z médií aj bežného života. Ak niekto čítal knihu od spisovateľky Keleovej-Vasilkovej, mohol ju čítať od „Táni“? To sa dozvieme od Sibyly Mislovičovej. Skloňovanie mien Táňa, Anča, Máša

Vráble

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Zemepisné názvy robia našim poslucháčom problémy pravidelne. Niektoré opakovane. Hoci sme sa pomenovaniu Vráble už v rubrike kedysi venovali, opäť sa s ním viacerí pasujete. Poďme ho teda správne vyskloňovať so Sibylou Mislovičovou. Vráble

"Konečná" tabuľka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď sa povie konečná stanica, asi všetci presne vieme, že máme vystupovať. Je ale správne, keď je „konečná“ tabuľka? Toto je otázka od poslucháča, ktorý toto spojenie začul v televíznej relácii. Vidí v tom problém aj Sibyla Mislovičová? 'Konečná' tabuľka

Vedma

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ak nás práve počúva poslucháč Peter Bella, práve mu pomôžeme s jedným krížovkárskym výrazom. Pri lúštení sa stretol s vedmou – nie naživo, len v krížovke, ale ako píše, takéto slovo ešte nepočul. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová áno. Vedma

Súrodenci

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak máte rozvetvenú rodinu a súrodencov ako maku, možno vám tiež už prišlo na myseľ: čo sú moji bratia a sestry – súrodenci alebo súrodencovia? Otázku poslucháčky zodpovie Sibyla Mislovičová. Súrodenci

Forum

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Jazykový rébus. Tak nazval poslucháč Jožo Leskovjanský svoj problém so správnym skloňovaní slova Forum. Ide konkrétne o obchodný dom a s kolegami dlhšie vedú diskusiu, čo je správne: ideme do Fora, alebo ideme do Forumu? My ideme za Sibylou Mislovičovou. Forum

Hosťka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Podnet, ktorý nám prišiel od poslucháčky Margarity, sme už v našej rubrike rozoberali, ale opakovane so vo vašich otázkach vyskytuje, takže aj Sibyla Mislovičová ide opätovne vysvetliť ako je to s hosťami, ktorí sú ženského rodu. Je správne, keď moderátor poďakuje „hosťke“ za návštevu v štúdiu? Hosťka

Tie, tieto

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V médiách sa často objavuje nesprávne vyslovovanie slov „tie, tieto“ a síce mäkko – „ťie, ťieto“. Tento postreh nám napísala jedna naša poslucháčka a prosí Sibylu Mislovičovú, aby objasnila správnu výslovnosť. Objasní. Tie, tieto

Niekoľko kíl drôg

Nášmu poslucháčovi Ľubomírovi Chlebovcovi chodí po rozume strecha... lepšie povedané, maličká strieška – nad písmenom o. V novinách objavil vyjadrenie, že colníci na lestisku objavili niekoľko kíl „drôg“. Naozaj tam je „ô“ použité správne? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Drogy

Pamlsok

Majitelia psov, dnes máme niečo pre vás... A možno aj pre vašich miláčikov. Každý pes má rád pamlsok. Zrejme aj ten, ktorý patrí poslucháčke Eve. Pamlsky sú bezpochyby chutné – sú však aj spisovné? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Pamlsok

Verzus

Dnes odpovieme školopovinnému poslucháčovi – konkrétne študentovi 2.D Gymnázia Jána Adama Raymana z Prešova. Zaujíma ho, aká skratka sa používa pre slovo „verzus“ a uvítal by aj krátke objasnenie pôvodu tohto slova. Úlohy sa zhostila jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Verzus

Operačná sála

Málokto z nás má chuť tam skončiť – faktom však je, že v nemocnici nám vedia pomôcť. Ak nás idú operovať, bude sa to odohrávať v „operačnom sále“ alebo v „operačnej sále“? Na otázku poslucháčky Aleny Korbovej odpovedá Sibyla Mislovičová. Operačná sála

Lomítko

Máte veľmi pozorné oči a uši, aj pán Tomko z Lučenca, ktorý nás upozornil, že sme vo vysielaní pri čítaní mailovej adresy spomwenuli pojem lomítko. Ako to má byť správne nám teraz povie Sibyla Mislovičová. Lomítko

Vetchozrakosť

Hoci zrak pri počúvaní rádia nie je podstatný, práve veci týkajúce sa zraku sú predmetom dnešnej rubriky o slovenčine. Poslucháča Ivana Tomašoviča totiž zaujal výraz „vetchozrakosť“, ktorý zachytil v jednej televíznej relácii. My sme tento výraz predložili Sibyle Mislovičovej. Vetchozrakosť

Pereje

Dnes sa naša rubrika o jazyku stáva aj zemepisnou poradňou, ideme totiž zistiť, či je sprvny pojem pereje. Na mail Kataríny Rehákovej odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Pereje

Skloňovanie slova rozdiel

V dnešnej rubrike o spisovnej slovenčine odpovieme na otázku Jany Wolekovej, ktorá sa pýta na skloňovanie slova rozdiel. Problém jej robí najmä lokál jednotného čísla. Odpovie Sibyla Mislovičová. Rozdiel

Bez éčiek alebo éčok?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Bez éčok alebo éčiek?

Ulica Martina Benka?

Môže niekto bývať na Ulici Martina Benka? Toto sa nás pýta Júlia Andrašovanová z Detvy a ttak sme s gramaticko-geografickou otázkou oslovili jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Ulica Martina Benku?

K sláve, či ku sláve?

V slovenčine veľmi často používame tzv. vokalizáciu spoluhlások. Je to presne prípad, na ktorý sa nás pýta aj poslucháčka Marika Straková - má byť správne slovné spojenie "k sláve", alebo "ku sláve"? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Slovenčina

Ona je taká múdra?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou. Dnes nám poslala podnet poslucháčka Veronika Ďurišová zo Žiliny, ktorá chce vedieť, kedy sa používa slovo „tak“ a kedy „taká, taký“. A tak sa Sibyli Mislovičovej pýtame, čo môžeme povedať že je niekto taký múdry, alebo dáma je taká krásna. Ona je taká múdra?01190649;slovencina

Idem vonku?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Keď mi môj sused povedal „idem vonku so psom“, tak mi bolo jasné, že musím napísať pani Myslovičovej – toto je z mailu nášho poslucháča Viliama Rusnáka. Ideme teda so psom von, alebo vonku? Idem vonku?

Skloňovanie „s paňou“

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Rozprával som sa s pani doktorkou, alebo s paňou? Táto otázka trápi Vladimíra Furdíka z Bratislavy, tak sme sa na skloňovanie slova pýtali jazykovedkyne Sibyli Mislovičovej. Skloňovanie „s paňou“

Garážové státie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Aj vy sa snažíte zaparkovať v preplnených hypermarketoch? Hľadáte miesto pred vlastným domom? Ako veľmi by sa hodilo garážové státie... Len či je niečo také možné. Myslíme, z gramatického hľadiska. Poďme sa na pojem garážové státie pozrieť s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Garážové státie

Obdržať zásielku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Začiatok pracovného týždňa, možno práve dnes obdržíte dôležitú zásielku. Jeden z našich poslucháčov si je istý, že nikdy žiadnu zásielku neobdrží a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Obdržať zásielku

Skúšobné obdobie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Vziať si niečo na skúšku, zistiť, či mi to vyhovuje a ak nie, vrátiť. Tento spôsob využívajú mnohí. Viacerí naši poslucháči však majú s takýmito skúškami trochu problém. Gramatický. Je takéto obdobie „skušobné“ alebo „skúšobné“? Zmätok s dĺžňom vyrieši Sibyla Mislovičová. Skúšobné obdobie

Prielom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Reklamy nás zvyčajne ohurujú fantastickými výsledkami, ktoré dosiahneme, keď budeme používať to či ono. Jedna konkrétna reklama zaujala aj poslucháča Ivana. Sľubuje, že propagovaná zubná pasta je „prielom“ v zubnej hygiene. Či naozaj je, to je na posúdení spotrebiteľov. My posúďme gramatickú správnosť so Sibylou Mislovičovou. Prielom

Topoľčianska koštovka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ísť na ochutnávku vína je príjemná spoločenská záležitosť. Pre poslucháča Juraja Broniša je to zjavne priestor na overenie svojich gramatických znalostí. Sibyle Mislovičovej totiž adresoval otázku – ak má pohár nápis „Topoľčianska koštovka“, ako zistím, či ide o Topoľčany a lebo Topoľčianky? Je tu rozdiel v prídavných menách? Tu je odpoveď. Topoľčianska koštovka

Zapeklitá situácia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ejha, to je ale zapeklitá situácia!... Určite sa u niekoho z vás dnes vyskytne moment, keď vám toto prebehne mysľou. Ak ale chcete, aby situácia bola nielen zapeklitá, ale aj spisovná, skúste ju pomenovať iným prídavným menom. Na základe poslucháčskeho podnetu to odporúča aj Sibyla Mislovičová. Zapeklitá situácia

Doprovod

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Prvý školský deň po zimných prázdninách je náročný pre deti aj rodičov. Školáčikom opäť treba robiť doprovod do školy... Uchu poslucháča Ivana Bojnu je určite práve jasné, že v rubrike pôjde o jeho podnet: môže ísť dieťa v „doprovode“ rodičov? Sibyla Mislovičová hovorí jednoznačne: Doprovod

Bicista

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako sa volá muž, ktorý hrá na bicích? Hudobno-gramatický problém priniesla poslucháčke pani Hercegovej debata s jej kamarátkou, v ktorej nedospeli k jednoznačnému záveru. Môže alebo nemôže to byť „bicista“? Opýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. Bicista

Prerokúvať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako administratívny pracovník sa často stretávam so slovom „prerokúvanie“ – napísal nám poslucháč Marián. Skladba tohto slova sa mu zrejme celkom nevidí, ale jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová v ňom problém nevidí. Prerokúvať

Zbesivý

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Možno ste si do nového roka povedali: začnem konečne poriadne pracovať a budem pracovať priam zbesilo! Poslucháč Ivan Bojna by toto slovo asi nepoužil a Sybila Mislovičová mu dáva za pravdu. Zbesivý

Predať skúsenosti

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď nám chce niečo predať, obyčajne za to očakáva finančnú protihodnotu. Čo ale v prípade, keď rodič „predá“ dieťaťu svoje skúsenosti? Takýto zvrat postrehla naša poslucháčka Eva Poláková v televízii a nevidí sa jej to vhodné. Sibyla Mislovičová jej dáva za pravdu. Predať skúsenosti

2017

Psia dáma

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak sa práve teraz vyberáte na pravidelnú prechádzku so svojim psím spoločníkom, možno vám príde vhod naše jazykové okienko... predovšetkým, ak je váš spoločník ženského rodu. Viete, ako sa vlastne spisovne volá psia dáma? Podnet od Mariána Janušeka pre Sibylu Mislovičovú. Psia dáma

Skratky krstných mien

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme na otázku od našej poslucháčky, pani Vrabcovej: Chcela by som sa s vami poradiť ohľadom písania prezývky, skratky mena Viktória. Píše sa Viki – s mäkkým i alebo Viky s ypsilonom na konci? Vysvetlí nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu: Skratky krstných mien

Turci, či Turkovia?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešný podnet do rubriky nám poslala Katarína Rusnáková, ktorá počas sledovania televízneho spravodajstva začala uvažovať, či sa správne povie Turci, alebo Turkovia. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Turci, či Turkovia?

Privlastňovacie zámená

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč, pán Lipták, nám poslal otázku: Pozdravujem do rubriky Slovenčina na slovíčko, chcem sa opýtať ako správne používať privlastňovacie zámená – svoje a tvoje. Napr. vezmi si svoje veci alebo vezmi si tvoje veci? Vyvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Privlastňovacie zámená

Dlžiť peniaze?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Predvianočné obdobie sa spája aj s veľkými nákupmi, po ktorých sa často dostávame do zlej platobnej situácie. Môžeme niekomu dlžiť peniaze? Reálne áno, len či je to aj gramaticky správne. Na podnet poslucháča Viliama Turčányho reaguje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dlžiť peniaze?

Sloveso pustiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme na otázku nášho poslucháča, pána Mikuláša. Zaujíma sa o správny tvar slovesa pustiť v rozkazovacom spôsobe v 2. osobe jednotného čísla: Pusť alebo pusti? Odpovedá Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: Sloveso pustiť

Bezpečnostná priepusť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V súvislosti s nedávnou vysokou hladinou vody na východoslovenských riekach sa nás Peter Michálek z Vranova nad Topľou pýta, či hrádzu na rieke môže volať bezpečnostná priepusť. Vraj sa mu ten mäkčeň na konci slova príliš nezdá. Slovo má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Bezpečnostná priepusť?

V poslednom/ostatnom čase

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč pán Slavoj napísal: Ako je to s používaním slov „v poslednom čase, poslednej dobe“ a „v ostatnej dobe, ostatných rokoch“? Nie je slovo ostatný významovo úplne iné ako posledný? Viac nám vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: V poslednom/ostatnom čase

Ako písať správne názov CD?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ozvala sa nám poslucháčka Milka Vargová, jej syn píše Ježiškovi, že chce nové cédečko jedného slovenského repera, ale nevie, ako sa to správne píše, či stačí iba CD veľkými písmenami, alebo ako jedno slovo - cédečko. Poradí Sibyla Mislovičová. Ako písať správne názov CD?

Robiť neplechu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...„Nerob neplechu, pretože Ježiško všetko vidí a nemusí potom priniesť všetky darčeky...!“ hovoria v tomto období viacerí rodičia svojim ratolestiam. Náš poslucháč Peter Paška napísal, že keď jeho milá stvára neplechu a povie jej „neplešnica“ je takéto slovo spisovné? Viac o nepleche povie Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu: Robiť neplechu

Používam nadsádzku?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Ján Rakyta sa nás pýta na slovo "nadsádzka", vraj sa mu viac do jazyka hodí pojem "zveličenie". Počul ho v súvioslosti s vianočnou reklamou a tak sme sa na správny pojem opýtali jazykovedkyne Sibyli Mislovičovej. Používam nadsádzku?

Astronómka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...„Je to mladá astronomička a jej skúsenosti sú obdivuhodné“ – zrejme aj Vám sa niečo na tejto vete nepozdáva však? Všimol si to aj náš poslucháč pán Kulčár, ktorý upozornil, že v médiách zachytil slovo astronomička. Viete ako by to malo byť správne? Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Astronómka

S troma darčekmi?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak stretnete Ježiška, ktorý rozdáva darčeky, vidíte ho s dvomi alebo dvoma darčekmi? Ako sa skloňujú číslovky nám dnes povie Sibyla Mislovičová. S troma darčekmi?

Chytrý telefón - Smartfón

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Používame ho dennodenne, niektorí by si bez neho nevedeli predstaviť ani pár dní voľna. Viete o čom je reč? Mobilný telefón. Vďaka svojím chytrým aj praktickým funkciám mu hovoríme smartfón. A práve na toto slovo sa pýtate, ako sa píše správne? Poradí nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Chytrý telefón - Smartfón

Zľadovatený alebo zľadovatelý povrch vozovky?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Počas nášho vysielania vás často informujeme o situácii na cestách, v týchto dňoch to majú vodiči náročnejšie, pretože jazdia po šmykľavom povrchu. Je zľadovatený, alebo zľadovatelý? Aký je povrch vozovky aby bol aj gramaticky správny nám teraz prezradí Sibyla Mislovičová. Zľadovatený alebo zľadovatelý povrch vozovky?

Aníz alebo Anýz?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už ste začali s vianočným pečením? V nejednom z receptov sa uvádza, že budete potrebovať „anýz“. Je to je obľúbená korenina zákuskov alebo sladkostí. Aby to pečenie bolo spisovné, tak otázka znie: Píše sa s ypsilonom alebo s mäkkým i? Vysvetlí nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Aníz alebo Anýz?

Nachladnutie?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...S dnešným jazykovým problémom by sme mohli zájsť aj k lekárovi. Len čo by sme mu povedali? sme nachladnutí? Alebo sme prechladnutí? Ako sa to povie správne? Odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nachladnutie?

Raz toľko?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Milan Wagner sa nás pýta, či mohol niekto kúpiť raz toľko darčekov. Podľa neho totiž raz toľko je stále ten istý počet, tak by to malo byť dvakrát toľko. A najmä ho zaujíma, či sa spojenie raz toľko píše ako jedno slovo, alebo oddelene. Hovorí Sibyla Mislovičová. Raz toľko?

Kúpim si lístok do tretej rady?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je tu obdobie Vianočných koncertov a tak sa vám už možno stalo, že ste si kupovali vstupenky. Do tretieho radu? A nie náhodou do tretej rady? Kam vlastne? Odpovie Sibyla Mislovičová. Kúpim si lístok do tretej rady?

Menežment alebo manažment?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Máme na Slovensku manažérov alebo menežérov? Otázku nám poslal náš poslucháč Peter, ktorý si všimol, že ľudia často pri komunikácii používajú obidva tvary. Lenže, ktorý je prosím spisovný? Odpovedá Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu Menežment alebo manažment?

Skloňovanie slova interview

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Skloňovať, alebo neskloňovať slovo interview. V tlači sa občas objaví aj podoba, že hráči po zápase "bez intervjúvu" neodídu. Či skloňovať toto slovo alebo nie teraz prezradí Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slova interview

Dva časy v jednej vete

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ktorá veta je správna: Teším sa, keď prídete na návštevu alebo Budem sa tešiť, keď prídete na návštevu? Je možné používať v jednej vete prítomný aj budúci čas zároveň? Pýta sa na to naša poslucháčka Dana a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetľuje: Dva časy v jednej vete

Album

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pri ľuďoch zvyčajne nemáme problém určiť, akého sú rodu. S vecami to občas môže byť otázne. Napríklad pri slove album. Náš poslucháč Ivan Bojna postrehol spojenie „toto nové album“. Nepozdáva sa mu a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová mu dáva za pravdu. Album

Vsadiť alebo staviť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak patríte k tým, ktorí občas pokúšajú šťastie, prídete si dnes na svoje. Pretože aj v takýchto situáciách sa dá vyjadrovať spisovne. Čo je správne staviť si alebo vsadiť si? Pokračuje Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra: Vsadiť alebo staviť?

Kebab

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Aurel Surový nám poslal gastronomickú jazykovednú otázku. Pýta sa na „kebab“. Je na konci „b“ alebo „p“? Výslovnosť tohto pokrmu je totiž rôzna, čo priznáva aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Kebab

Priezvisko Szabo, Szabó

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako sa správne skloňujú priezviská: Szabo s krátkym o a Szabó s dlhým ó? Pýta sa náš pravidelný poslucháč a prispievateľ do Slovenčiny na slovíčko – pán Bojna. Odpovedá a vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Priezvisko Szabo, Szabó

Bazár

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Túžba po nových veciach je vlastná asi každému človeku, ale nie vždy má rovnaký názor aj peňaženka. V takom prípade môže dobre poslúžiť bazár. Ak si tam chceme kúpiť napríklad auto, kúpime si ho v bazáre? Či v bazári? Poslucháč Ivan Bojna práve teraz dostane odpoveď na svoju jazykovo – motoristickú otázku od Sibyly Mislovičovej. Bazár

Rozprávka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes sa vyberieme trochu do rozprávky. Prišla nám otázka: Mohla by som vás zdvorilo požiadať – vysvetliť, ako sa píše slovné spojenie „za siedmimi horami“? Ako je to správne povie nám Sibyla Mislovičová. Rozprávka

Nachladnutie alebo prechladnutie?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Vonku sa ochladilo a odzrkadlilo sa to aj na našom zdravotnom stave. V tomto čase môžeme rýchlejšie - nachladnúť, alebo prechladnúť? Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Nachladnutie alebo prechladnutie?

Dotazník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Ivan sa pýta: V slovníku je slovo dotaz uvádzané s poznámkou – zastarané. Preto ma zaujíma, ako je to so slovom dotazník? Je to v poriadku? Odpovedá Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra: Dotazník

Zvratné zámeno "sa"

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes si posvietime na zvratné zámeno SA. Niekedy naň v slovenčine zabúdame a v niektorých mailoch píšete, že je dokonca navyše. Hovorí Sibyla Mislovičová. Zvratné zámeno 'sa'

Zahmlievať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Započul som v jednej konverzácii ako jedna strana druhej hovorí: „História sa zamlžuje“. Nie je správy tvar v takejto súvislosti, keď sa povie o zahmlievaní? Tak zamlžuje alebo zahmlieva? Pýta sa náš poslucháč pán Bojna. Ako je to správne, povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Zahmlievať

Chápem tomu?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes reagujeme na mail Jána Rybára z Bratislavy, ktorému sa nepáči spojenie "chápem tomu", ktoré vraj veľmi často používajú jeho žiaci. Pán Rybár nie je slovenčinár, ale učí matematiku, takže dajme priestor odborníkovi - hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Chápem tomu?

Svätý Jur

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...„Stretli sme sa nedávno na vinobraní vo Svätom Jure“ prípadne „v Jure bola vynikajúca atmosféra...“ Tiež vám tam niečo nesedí? Všimol si to aj náš poslucháč Ivan a správne skloňovanie nám pripomenie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Svätý Jur

Brúzdať či surfovať?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Predstavte si, že zapnete internet a chcete sa pozrieť, čo je vo svete nové. Nabiehajú vám stránky. Budete po nich brúzdať, alebo surfovať? Dilemu vyrieši jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Brúzdať či surfovať?

Stupňovanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč pán Bojna si všimol nesprávne stupňovanie slov. Je spisovné, keď sa povie napríklad, že je to „najoptimálnejší“ variant? Opäť vysvetľuje Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu: Stupňovanie

Zebriak?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes bude naša rubrika tak trochu aj prírodovedná, Lucia Vranská sa nás pýta, ako sa správne povie samec zebry. Je to zebriak? Dajme priestor jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Zebriak?

Vyhlásená kuchyňa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Táto reštaurácia patrí v regióne medzi vyhlásené. Spevák patrí medzi vyhlásených umelcov. Sú tieto formulácie spisovné, ak tým máme na mysli kvalitu a ide o niečo dobré – uznávané? Otázku nám poslal náš poslucháč Ivan. Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Vyhlásená kuchyňa

Môžeme niekoho dopadnúť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V médiách sa nedávno objavila informácia, že polícia sa podarilo dopadnúť páchateľa. Môžeme vôbec niekoho dopadnúť? Hovorí Sibyla Mislovičová. Môžeme niekoho dopadnúť?

Ďalšie kroky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ďalšími krokami chcú znížiť nehodovosť, kriminalitu a podobne. Nezdalo sa vám niečo na začiatku tejto vety? Ďalšími krokami alebo krokmi? Otázku poslal náš poslucháč Ivan Bojna a odpovedá Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: Ďalšie kroky

Môžme?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V prípade slovesa môcť máme veľký problém so samohláskou „e“. Používame ju, či nie? Hovoríme, že môžme, alebo že môžeme? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Môžme?

Štandard, štandardný

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Sú štandardy, podľa ktorých sa zvykne postupovať v tej ktorej veci. Prípadne môžeme používať štandardný postup v rôznych oblastiach. Ide o slovo štandard a odvodené prídavného meno. Nesprávny pravopis si v spoločnosti všimol aj náš poslucháč pán Bojna. Viac nám vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Štandard, štandardný

Môže nastať pnutie?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnešná otázka do rubriky o spisovnom jazyku bude mať fyzikálno – rečnícky podtext. Môže nastať pnutie? Hovorí Sibyla Mislovičová. Môže nastať pnutie?

Ožehavá téma

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže byť nejaká téma ožehavá? Náš poslucháč pán Bojna píše: zachytil som v médiách formuláciu „migrácia bude ožehavá téma“. Je to spisovné? Všetkým nám to teraz vysvetlí Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: Ožehavá téma

Žijeme potravinami

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na plagáte jedného hypermarketu sa nápis Žijeme potravinami nepáči Jánovi Vedermákovi z Púchova. Ako sa dí správne tento pojem použiť vysvetlí Sibyla Mislovičová. Žijeme potravinami

Zlomok alebo sklonok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme na otázku nášho poslucháča Ivana: Zaregistroval som v médiách vyjadrenie „na zlomku leta a jesene...“ Nemá to byť na sklonku? Ako je to správne, vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Zlomok alebo sklonok

Manuále, alebo manuáli?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Rubrika o spisovnom jazyku je vpodstate akýmsi manuálom na to, aby sme ho vedeli správne používať. Ako sa však skloňuje samotné slovo manuál? Hovorí Sibyla Mislovičová. Manuále, alebo manuáli?

Priezviská zakončené na O

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Rada čítam Botta, alebo Bottu? Ako správne skloňujeme niektoré priezviská? Píše nám do slovenčiny naša poslucháčka Bea. Vysvetlenie prináša Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: Priezviská zakončené na O

Kvas, kvások, kvasnice

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kvas, kvások, kvasnice... tri slová a každé označuje čosi iné. Dnešná rubrika o jazyku bude teda trochu gastronomická a uprace nám v nej šéfkuchárka Sibyla Mislovičová. Kvas, kvások, kvasnice

Uhorieť alebo zhorieť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša reprezentácia v príprave zhorela, alebo v ľudovej pesničke sa spieva – tvár mi uhorí, hlávka ma zabolí... Aký je rozdiel medzi slovesami uhorieť a zhorieť, ako ich správne používať? O vysvetlenie nás poprosila Beáta a Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu odpovedá: Uhorieť alebo zhorieť

Bizardný príbeh?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Sú slová, ktoré nás lákajú nejaké písemnko zo svojich útrob bud vypustiť, alebo sa tam žiada nejaká spoluhláska pridať. Ako je to v prípade slovného spojenia bizardný príbeh? Hovorí Sibyla Mislovičová. Bizardný príbeh?

Dolný Štál

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o vysvetlenie, ako sa spisovne skloňuje Dolný Štál. Povieme v Dolnom Štáli alebo v Dolnom Štále? Otázku poslala poslucháčka Bea a viac si s týmto geografickým názvom poradí a vysvetlí nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Dolný Štál

Šmejdit?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes ráno sme sa rozprávali o šmejdoch a tak sa teraz na tento pojem pozrime aj z jazykového hľadiska. Priestor má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Šmejdit?

Kontrolný list, alebo checklist?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Kontrolný list, alebo checklist? Ktoré slovné spojenie máme používať v praxi, to sa pýta Milada Fajnorová z Bratislavy a odpovie jej jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Kontrolný list, alebo checklist?

Gymnázium

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes odpovieme na podnet, ktorý poslala naša poslucháčka Bea: "Ako je to, prosím, správne: Učili nás na gymnáziu, alebo naučili sme v gymnáziu?" Spisovné skloňovanie nám ozrejmí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Gymnázium

Pochvalná kritika

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... „Film získal pochvalnú kritiku od viacerých členov poroty.“ alebo „Nová pieseň kritici a odborníci chvália.“ Môže byť dielo takto hodnotené? Je to spisovné vyjadrenie pri hodnotení nejakého umeleckého diela, vystúpenia a podobne? Pýta sa náš poslucháč Vincent a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová odpovedá: Pochvalná kritika

Krištáľová guľa?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes sa zahráme na jasnovidcov, pozrieme sa do krištáľovej gule. Ako to však píšeme a aký je význam tohto spojenia? Na to odpovie jasnovidka - jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Krištáľová guľa?

Dvojčatá a dvojčence

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes nám píše do slovenčiny naša poslucháčka Bea: Sú dvojčatá alebo dvojčence? Ktorý z týchto tvarov je spisovný – môžete prosím vysvetliť? Veľmi ochotne tak urobí Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová, nech sa páči: Dvojčatá a dvojčence

S troma, či s tromi?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V dnešnej rubrike budeme počítať. S dvoma, troma, alebo dvomi, či tromi? Ako nám to spočíta jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? S troma, či s tromi?

Svätý alebo svätí Cyril a Metod

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes sa vrátime trochu na začiatok leta, presne pred tromi mesiacmi sme si pripomenuli sviatok príchodu vierozvestov. Keď hovoríme, že k nám prišli Svätý Cyril a Metod, je správne uvádzať to s ypsilonom, alebo je tam mäkké i? Čiže svätý, alebo svätí Cyril a Metod? Pýta sa Zuzana z Bratislavy a vysvetľuje Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: 101710050638;slovencina_cyril a metod 34

Všehochuť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niektoré slová používame aj napriek tomu, že cítime že gramaticky možno nie sú celkom v poriadku. Napríklad - všehochuť. Môže byť? A čím by ste tento pojem nahradili? Hovorí Sibyla Mislovičová. Všehochuť?

Prevádzať alebo urobiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka posiela otázku: Je správne keď sa hovorí – nové vedenie momentálne prevádza kontrolu hospodárenia s majetkom alebo odborníci prevádzajú analýzu výdavkov? Ide mi o to používanie slova prevádzať v tomto kontexte. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Prevádzať alebo urobiť

Budeme sa skúsiť porozprávať s autorom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na dnes sme si pripravili krkolomné spojenie odpočuté z rozhlasového vysielania. "Budeme sa skúsiť porozprávať s autorom," je to v poriadku, takéto vyjadrenie? Hovorí Sibyla Mislovičová. Budeme sa skúsiť porozprávať s autorom

Správať sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnešné deti sa chovajú inak ako kedysi, alebo za také chovanie, veru nedostanú pochvalu. Je to spisovná takáto formulácia, ak hovoríme o správaní sa? Vysvetľuje Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: Správať sa

Koncipientský?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Sú prídavné mená, kde nám na konci mizne dĺžeň. Napríklad pri pojme "koncipientsky". Prečo, hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Koncipientský?

Ide o...

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Píše nám pani Ľudmila: Dobrý deň, je správne používať spojenie ovplyvnené, resp. prevzaté z češtiny – jedná sa o kvalitný výrobok, jedná sa o dobré materiály a podobne? Ako je to správne, vysvetlí nám Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: Ide o...

Mimo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Niektorí z našich poslucháčov nevnímajú rádio iba ako „šum“ pri nejakej činnosti. Pre pána Bojnu je napríklad naše vysielanie zdrojom inšpirácie do jazykového okienka. Sibylu Mislovičovú pravidelne zásobuje postrehmi a tentokrát si všimol, že vo vysielaní zaznelo spojenie „viacero áut skončilo mimo cestu“. Čo na to naša jazykovedkyňa? Mimo

Peru

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Rád by som vedel, ako sa tvorí prídavné meno od štátu Peru, ktorý sa nachádza v Južnej Amerike. Minule som o tom diskutoval s kamarátom a radi by sme poprosili o vysvetlenie. Napísal náš poslucháč Ľubomír z Košíc. Pokračuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Peru

Servírka, čašníčka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Občas je príjemné zájsť si na dobré jedlo, nevariť a nechať sa obsluhovať... Ak je obsluha pánska, je jasné, že je to čašník. Čo však v prípade ženy? Poslucháčka Beata vie, že máme „čašníčky“ aj „servírky“, má ale pocit, že iba jedno je spisovné. Čo si o obsluhujúcom personále v reštauráciách myslí Sibyla Mislovičová? Servírka, čašníčka

Dve percentá

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes vyriešime otázku, ktorú poslala naša poslucháčka Dagmar: Minule som si všimla nejakú reklamu, v ktorej spomínali „ JEDNA CELÁ DVA PERCENTA...“ Nezdá sa mi to spisovné, nie je náhodou správny tvar „JEDNA CELÁ DVE PERCENTÁ“? Poradí nám Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: Dve percentá

Bývalý expolitik

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže sa povedať, že na akcii sa objavil aj bývalý expolitik? A že sa nám prihovoril bývalý exminister? Poslucháčke Jarke Révayovej sa tie pojmy zdajú pritiahnuté za vlasy. Uvidíme, čo na to povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Bývalý expolitik

Trafiť cieľ

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Napísal nám poslucháč Pavol Ruman: Rád by som vedel ako je to s používaním výrazu „trafil sa“ - do cieľa, do otázky, do témy a podobne. Je to jazykovo a významovo v poriadku? Je potrebné používať v týchto formuláciách zvratné zámeno „sa“? Ako je to s používaním, vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Trafiť cieľ

Významné nedostatky

Môžeme vidieť vo výkone významné nedostatky? Toto netradičné spojenie nedáva zjavne spávať pánovi Furákovi z Piešťan, tak sme sa naň opýtali Sibyly Mislovičovej: Významné nedostatky

Príslovky

Náš poslucháč Pavol Pavlík z Piešťan sa pýta: Prečo sú príslovky rýchlo, zbesilo, plynulo zakončené na písmeno o. Nemá byť správne zakončenie s písmenom e? Čiže rýchle, zbesile a plynule? Vysvetlenie prináša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Príslovky

Zmesy alebo zmesi?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... V živote nastávajú momenty, keď potrebujeme niečo zmiešať... Keď takého zmiešanie nadobudne konečnú podobu, máme „zmesy“ alebo „zmesi“? Takýto veľmi konkrétny problém s miešaním a jeho gramaticky správnou podobou má poslucháčka Bea. Poďme nájsť riešenie so Sibylou Mislovičovou. Zmesy alebo zmesi?

Permanentka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Chodím do posilňovne na pernamentku, prípadne na lyžovačke využijeme celodennú pernamentku. Je to spisovné, alebo je správny tvar permanentka? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám to vysvetlí a pridá aj jeden podobný príklad: Permanentka

Ľúbiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo robíte, keď sa vám do života pripletie láska? Milujete? Máte radi? Ľúbite? Každé slovné spojenie je v poriadku, niektoré ale môžu pôsobiť trošku zvláštne. Napríklad – ľúbim chodiť, ľúbim spievať... Poslucháčka pani Pavlíčková takéto niečo začula v texte piesne a nie je si istá, či sa to takto môže použiť. Na gramatický problém lásky v pesničke sa pozrela Sibyla Mislovičová. Ľúbiť

Kecy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...„To sú iba také kecy...“ určite ste sa so slovom kecy stretli aj vy. Naša poslucháčka pani Bea sa však pýta, prečo sa píše v množnom čísle s ypsilonom a je vôbec toto slovo spisovné? Vysvetľuje Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu: Kecy

Zľavomat

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Sú slová, ktoré síce môžeme počuť relatívne často, ale oficiálne „odobrené“ na papieri ich nenájdeme. To je prípad slova „zľavomat“, ktoré naša poslucháčka pani Bortáková nenašla v žiadnej kodifikačnej príručke. Je teda vôbec spisovné? S touto otázkou sa obrátila na jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Zľavomat

Desiata

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Aký je správny vzor a tvar slova „desiata“, čiže malé jedlo cez deň. Určite spomínate aj vy. V škole býva desiatová prestávka. Je desiata podľa vzoru žena alebo nie? Pýta sa naša poslucháčka Bea a odpovedá Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu: Desiata

Upozorniť na neho

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Môžeme "na neho" upozorniť? Neviem teda, koho konkrétneho myslel pán Fabík z Rožňavy, ale pýta sa na to Sibyli Mislovičovej. Upozorniť na neho

Odpudzovač

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Naša poslucháčka Zuzana napísala: "Dobrý deň, v reklamnom letáku som si všimla produkt - Odpudzovač proti komárom. Nemalo by to byť označené ako Odpudzovač komárov? Ako je to správne?"Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Odpudzovač

Vyčínanie fanúšikov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes večer na našich futbalistov čaká kvalifikačný zápas v Anglicku. Britskí fanúšikovia sú povestní svojim nebezpečným správaním a to ovplyvnilo aj našu dnešnú rubriku. Je správne spojenie - vyčínanie fanúšikov? Vyčínanie fanúšikov

Štipľavé jedlo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dali sme si na obed štipľavé alebo pálivé jedlo? Do jazykovej poradne napísal konečne náš poslucháč Andrej Prázdnovský. Prečo konečne? Aj to vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Štipľavé jedlo

Četovanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Čo robíme na internete? Chatujeme, alebo četujeme? A ako sa to píše.Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Četovanie

Prepŕchnuť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou..."Dobrý deň, pri predpovedi počasia som začula neraz sloveso prepŕchnuť. Nezdá sa mi, že by bolo spisovné, alebo áno?" Napísala nám naša poslucháčka Mária a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetlí ako to je: Prepŕchnuť

Zaplatili sme celkom 1000 Eur?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme za rekonštrukciu bytu zaplatiť celkovo tisíc eur? Janku Kozákovú to zaujíma nie z ekonomického, ale gramatického hľadiska. Hovorí Sibyla Mislovičová: Zaplatili sme celkom 1000 Eur?

Sutina

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V dôsledku prívalových dažďov cestu zatarasila kamenná suť. Suť alebo je správne povedať sutina? Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra poradí: Sutina

Turkovia, či Turci?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako sa správne volajú obyvatelia Turecka? Sú to Turkovia, alebo Turci? Odpoveď má pripravenú Sibyla Mislovičová. Turkovia, či Turci?

Ľadová drvina

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ľadová drvina

Niečie tvrdenie neodpovedá pravde

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes na nás čaká zaujímavý jazykový oriešok, ktorý sa v stave, v akom si ho vypočujtete, vôbec nepáči Jarke Staníkovej z Ružomverka. Tá veta znie: Niečie tvrdenie neodpovedá pravde. Či je správna nám teraz povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Niečie tvrdenie neodpovedá pravde

Čiarka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako píšeme správne čiarku, keď si firma alebo obchodná spoločnosť uvádza za názvom skratku a.s. alebo s.r.o. ? Treba skratku právnej subjektivity oddeľovať čiarkou, prípadne čiarkami z oboch strán? Pýta sa náš poslucháč Matúš a vysvetlí nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Čiarka

Záležať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...So slová a slovné spojenia, ktoré nám opakovane robia problémy, takže nie je na škodu si zopakovať ich správne používanie. Určite ste už aj vy niekedy počuli ako sa správne viaže sloveso „záležať“ - len pamätať si to môže byť problém. Podobne je na tom aj poslucháčka Beata. Takže, ako je to správne? Záležať

Zavlaženie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Pite veľa vody – to nám v horúcich dňoch neustále opakujú lekári. Vlahu potrebujú aj záhrady a tak je namieste, ak nezaprší, trochu rastlinkám pomôcť. Je však v poriadku, ak našim záhradám ponúkneme „zavlaženie“? Takéto spojenie v našom vysielaní zaregistrovala poslucháčka Romana Šimová a je zvedavá, či je to správne. Opýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. Zavlaženie

Sluchátka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka Darina chcela vedieť, ktoré zo slov je spisovné: Sluchátka alebo Slúchadlá? S kolegyňou sa nevedeli pri nedávnej debate zhodnúť a tak nám napísali do Slovenčiny na slovíčko. Čo na to hovorí Sibyla Mislovičová z Jazykovedného ústavu? Sluchátka

Barle alebo barly?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Možno ste ich niekedy v živote potrebovali a vtedy vám zrejme bolo jedno ako sa správne skloňujú, podstatné, aby slúžili... Reč je o barlách, na ktoré sa pýta poslucháčka Beata. Máme barle? Alebo barly? Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Barle alebo barly?

Skončiť sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Prednáška skončila o piatej. Letné počasie na pár dní skončilo. Prezentácia výrobkov skončila podvečer. Chýba v tých vetách niečo alebo nie? Či ide o správnu formulácie sa pýta náš poslucháč Matúš a odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Skončiť sa

Vysmážať alebo vyprážať?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V lete síce nemáme chuť na ťažké jedlá, my však budeme vysmážať... alebo vyprážať? Poslucháčka Lucia Zeleňáková si nie je celkom istá, ktorý z týchto dvoch výrazov je správny, „smaženie“ sa jej navyše javí ako čechizmus. Do jazykovednej kuchyne ideme so Sibylou Mislovičou. Vysmážať alebo vyprážať?

Päta

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Mária nám poslala niečo ako jazykovedný oriešok. Tvar, ktorý v slovenčine používame zriedkavo a znie možno neštandardne. Ide o tvar slova päta v genitíve množného čísla. Vedeli by ste ho utvoriť? Sibyla Mislovičová Vám poradí: Päta

Oprostiť od niečoho

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes sme vás chceli oprostiť od našej rubriky, ale nedá sa to. Jednak, vysielame a okrem iného, toto slovo nezaraďujeme medzi tie, ktoré by sme mali normálne používať. Hovorí Sibyla Mislovičová. Oprostiť od niečoho

Ponížiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ak sa zaujímate o ekonomiku, financie možno ste tiež natrafili na vyjadrenie – na budúci rok ponížia rozpočet, alebo rozhodli sa ponížiť stavy. Všimol si to náš poslucháč, pán Orlovský, ktorý nám poslal tento podnet. Čo hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Odporúča používať takúto formuláciu? Ponížiť

Predám slovo, myšlienku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Už ste určite zažili rečníka, ktorý povedal, že niekomu predáva slovo?Môže sa slovo, alebo nejaká myšlienka predať? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Predám slovo, myšlienku

Toľko veľa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Matuš napísal: Je spisovná formulácia – toľko veľa sme sa nachodili počas dovolenky. Prípadne toľko veľa sme nafotili alebo bolo tam toľko málo hríbov? Sibyla Mislovičová odpovedá, či je alebo nie je takéto spojenie správne: Toľko veľa

Smečka politikov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Mohla byť v televíznej diskusii rozhádaná smečka politikov? Ako sa to má povedať spisovne nám teraz odhalí Sibyla Mislovičová: Smečka politikov

Novákovci

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Rodina Novákovcov alebo Nováková? Ako sa správne tvorí súhrnné pomenovanie? Na jar sme sa tomu v slovenčine venovali, ale náš poslucháč Matúš prosí ešte raz o vysvetlenie. Pokračuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Novákovci

Júl sa vliekol ako sopeľ

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes nás motivoval poslucháč Vladimír Drlina, ktorý vraj v rámci umeleckého prednesu počul v médiách prirovnanie, že mesiac júl sa vliekol ako sopeľ. Nevyhýbame sa vysvetleniu, poprosili sme jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Júl sa vliekol ako sopeľ

Rola

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je slovo rola spisovné? Mám pocit, že v poslednom čase sa často vyskytuje v médiách. Zdá sa mi, že ide o čechizmus a do slovenčiny nepatrí. Nemá sa miesto tohto slova používať slovo úloha? Napísal nám to Matúš Orlovský a Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu vysvetľuje: Rola

Razítko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V rámci letných dovoleniek posielame našim blízkym ešte stále aj pohľadnice. Nalepíme známku a na pošte potom na ňu príde... pečiatka, alebo razítko? Odpoveď pozná Sibyla Mislovičová. Razítko

Farbičky a pastelky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viete aký je rozdiel medzi slovíčkami pastelky a farbičky? Poznáte ich významy? Náš poslucháč Peter si pamätá, že pastelky sú predmety z dreva s náplňou farebnej tuhy. Farbičky sú zdrobnenina slova farba a ide o nejakú hmotu napr. v tube a podobne. Viac nám ozrejmí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Farbičky a pastelky

Kelímok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V rámci jedného z letných hudobných festivalov rozdávali návštevníkom... a teraz tá dilema - tégliky, alebo kelímky na ochutnanie novej špeciality? Toto zaujíma pani Alenu Schultzovú tak poďme navštíviť jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Kelímok

Fakturovať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Poslucháč Peter Sochor poslal otázku: Vystavujem faktúry a v slove faktúra píšem dĺžeň na u. Ako je to pri slove „fakturujeme“ ? Píše sa to správne s krátkym u, alebo tam má byť tiež dĺžeň? Korektor v počítači mi ukazuje, že spisovné je to s krátkym u. Tak ako? Pokračuje Sibyla Mislovičová: Fakturovať

Za účelom, či s cieľom?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Ako sa povie správne - za účelom, či s cieľom? Sibyla Mislovičová tvrdí, že stačí pozrieť aj do Krátkeho slovníka slovenského jazyka. Za účelom, či s cieľom?

Privlastňovacie prídavné mená

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes si precvičíme, ako sa tvoria privlastňovacie prídavné mená. Náš poslucháč Daniel Tomko sa pýta, či je správne keď minule videl v obchode nápis „Babičkine vajcia“? Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Privlastňovacie prídavné mená

Stál hrad poblíž cesty?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viera Rumanová sa nás pýta, či môže hrad stáť poblíž cesty. Tak ju totiž počas výletu navigovala obyvateľka jednej slovenskej obce.Hovorí Sibyla Mislovičová. Stál hrad poblíž cesty?

Trvanlivosť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Daniel Tomko si na výrobkoch všíma označenia, čo určite aj Vy keď nakupujete. Lenže nepozdáva sa mu nápis „Minimálna trvanlivosť.:“ s bodkou a dvojbodkou. Ako je to správne? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa na to pozrela: Trvanlivosť

Trafiť sa do veku dieťaťa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes to bude o zvratnom zámene "sa" v spojení, trafiť, alebo trafiť sa. Ktoré z nich je správne nám vysvetlí Sibyla Mislovičová. Trafiť sa do veku dieťaťa

Pištoľ alebo pištoľa?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Anna Čičmancová poslala otázku: V preklade knihy Olena Steinhauera – Turista je používané slovo pištoľa. „Zobral pištoľu, pištoľa mu spadla...“ Je správne pištoľ alebo pištoľa? Vysvetlí nám to Sibyla Mislovičová: Pištoľ alebo pištoľa?

Platby za elektriku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Marcela Wagnerová z Bratislavy dostala šek a tak sa pýta, či ide platiť za elektrinu, alebo za elektriku. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Platby za elektriku

Andrea, idea

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Síce má Andrea meniny až v januári, radi by ste už teraz správne vedeli skloňovanie je mena. Prípadne ako je to s podstatnými menami, ktoré sa končia na „ea“. Pravidlá nám všetkým teraz priblíži jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Andrea, idea

Baviť sa o niečom, alebo hovoriť?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Keď je zaujímavá téma, tak sa o nej bavíme, alebo o nej hovoríme? Pre poslucháča Jaroslava Pekára z Ružomberka je slovo „baviť sa“ spojené skôr so zábavou, ako s nejakou komunikáciou. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Baviť sa o niečom, alebo hovoriť?

Skloňovanie šance

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dobrý deň, nedávno som niekde počul vetu: O takýchto šancách ani nesnívali. Nepozdáva sa mi a preto by ma zaujímalo, či je táto formulácia, prosím vás, spisovná? Pokračuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Skloňovanie šance

Päť ráz a viackrát

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Stretli sme sa päť razy alebo päť ráz? Píše sa tam dlhé á, je to spolu alebo nie? Pýta sa naša poslucháčka Darina. Možno aj Vy by ste si túto vec radi ozrejmili, tak nech sa páči, vysvetľuje Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu: Päť ráz a viackrát

Surfovať, či brúzdať v počítači

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes sa nás pýta Janka Kollárová z Bratislavy na činnosť spojenú s prezeraním internetových stránok. Vraj jej synovia hovoria, že po internete brúzdajú. Jej sa páči osvedčené surfovanie. Tak ako je to správne? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Surfovať, či brúzdať v počítači

Detekovať alebo detegovať?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Je detekčná, alebo detegčná trubička? A aké je sloveso vytvorené od tohto pojmu? Minútka z chémie a slovenčiny - aj počas prázdnin. Odpovie Sibyla Mislovičová. Detekovať alebo detegovať?

Ťahadlo

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dnes odpovedáme na otázku od našej poslucháčky Anny Čičmancovej: Viete mi, prosím, poradiť ako sa v množnom čísle správe skloňuje slovo „tiahlo“? Neviem si s tým dať rady. Za to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová áno. Tu je odpoveď: Ťahadlo

Vierozvestcovia Konštantín a Metod

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes si pripomíname výročie príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Ako ich správne pomenvoať a kde hľadať aj z jazykového hľadiska ich najväčší prínos, nám teraz povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Vierozvestcovia Konštantín a Metod

Keď a kedy

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Dobrý deň, rád by som poprosil o vysvetlenie ako je to s používaním slov keď a kedy. Keď sa viaže na podmienku a kedy na otázku, je to tak? Napísal nám verný poslucháč, pán Pacalka. Kedy sa dozvieme odpoveď? Teraz, pokračuje Sibyla Mislovičová: Keď a kedy

Prídavné meno odvodené od slova monštrum

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže byť niečo monštózne? To sa nás pýta Jana Rehíková z Trebišova, odpovie jej jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Dopredu a vopred

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako správne používať príslovky vopred a dopredu? Mám pocit, že jedno sa viaže na čas a druhé na miesto, lenže v praxi sa s tým stretávam inak. Tak ako je to? Napísal do slovenčiny náš poslucháč pán Ľubomír Kadlec. Nech sa páči, tu je odpoveď z jazykovedného ústavu a Sibyla Mislovičová: Dopredu a vopred

Aký je ekvivalent českého slova podloubí?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Marta Králová z Malaciek chce vedieť, ako sa po slovensky povie výraz podloubí. Jej stará mama totiž používa stále iba tento pojem a podľa pani Královej musí existovať aj slovenský ekvivalent. Hovorí Sibyla Mislovičová. Ekvivalent českého slova podloubí

Prechod alebo priechod

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Náš poslucháč Miroslav Mička poslal do slovenčiny otázku: Prečo sa povie spisovne „priechod pre chodcov“ a nie „prechod pre chodcov“, keď po priechode prechádzame a nie priechadzame. Vysvetlenie má pre nás všetkých Dr. Sibyla Mislovičová: Prechod alebo priechod

Písanie slova CD

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Je viacero spôsobov, ako počúvame hudbu a jedným z nich je aj hudobný CD-nosič, cédečko. Ako sa správne píše tento pojem nám teraz prezradí Sibyla Mislovičová. Písanie slova CD

Plemená

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dobrý deň, rada by som sa informovala, ako sa používajú názvy plemien psov a mačiek. Je to s veľkým začiatočným písmenom? Napr. Americký teriér, alebo sa môže uvádzať aj s malým začiatočným písmenom? Takúto otázku sme dostali od Silvie Doskočilovej. Poradí nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Plemená

Archaický názov pre materskú školu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Viedli ste dnes deti do úvody? Neviete, čo to je? Vraj názov pre materskú školu. Aj Sibyla Mislovičová mala problém zistiť, ako to naozaj je... Archaický názov pre materskú školu

Uterák či ručník?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môžeme miesto slova uterák hovoriť ručník? Prípadne aký význam má v slovenčine toto slovo? Do slovenčiny nám píše poslucháčka z Modry, tak si nechajme poradiť v Jazykovednom ústave, pokračuje Sibyla Mislovičová: Uterák či ručník?

Bizardný čin?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže byť niečo bizardné? To sa pýta Júlia Mikulcová z Popradu, často vraj počuje takéto spojenie najmä z úst televíznych moderátorov vo vedomostných súťažiach. Odpoveď má pripravenú Sibyla Mislovičová. Bizardný čin?

Príde alebo dôjde

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Príde k zmene počasia, alebo dôjde k zmene počasia? Príde k dohodám, alebo je spisovná formulácia – dôjde k dohodám? Naša poslucháčka Ema Wirghová sa pýta, ako je to so správnym používaním slovies prísť a dôjsť. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová poradí: Príde alebo dôjde

Čnosť v náboženstve

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháčka Ivana Stehlíková počula na nedeľnej omši výraz "čnosť" a zdá sa jej veľmi čudný. Či sa dá používať, alebo nie, nám teraz povie Sibyla Mislovičová. Čnosť v náboženstve

Šachta

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Betka Saloňová, ktorá nás pravidelne počúva, napísala do slovenčiny otázku: Niekde sa uvádza odvetrávacia šachta a inde bolo napísané len vetracia šachta. Čo je prosím Vás z týchto dvoch názov správne? Vysvetlí nám to všetkým Sibyla Mislovičová: Šachta

Skloňovanie aerosólu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dnes máme v rubrika zaujímavé slovo. Týka sa postrekov proti škodcom... Hovoríme o aerosoloch s dlhým, alebo krátkym "o" a ako sa toto slovo skloňuje? Hovorí Sibyla Mislovičová. Skloňovanie aerosólu

Uvidíme sa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Z mailu vyberáme:Rád by som si ozrejmil správnosť často používaného vyjadrenia: vidíme sa zajtra, vidíme sa večer... je to takto spisovné a správne? Mne sa zdá, že to nie. Ďakujem, Váš poslucháč Péntek. Ako je to správne nám ozrejmí Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu: Uvidíme sa

Skýtať pohľad?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže veža skýtať pohľad na okolitú krajinu? S touto jazykovedno-turistickou otázkou sa na nás obrátil Marek Rehák. Odpovedá Sibyla Mislovičová: Skýtať pohľad?

Spredu

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Daniel napísal otázku: Dobrý deň, v jednom katalógu som si všimol nápis „spredu plnená práčka“. Chcel by som sa opýtať, či je slovíčko spredu spisovné. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová odpovedá: Spredu

Dokrútka k relácii

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou... Naša poslucháčka milada Fábryová sa pýta, či môže moderátor v diskusnej relácii povedať: Pozrieme si dokrútku. Slovo dokrútka sa jej totiž nezdá spisovné. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Dokrútka k relácii

Chytrý

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dobrý, prosím Vás, je správne pomenovanie pre telefón ako „chytrý telefón“? Nemalo by to byť správne „šikovný telefón“? Chytrý je podľa mňa označenie rýchlosti a to v tomto prípade asi výrobcovia nemysleli. - napísal Vladimír Milý z Považskej Bystrice. Milá bude aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová, pretože nám to všetkým vysvetlí: Chytrý

Strašne hrozne dobrý

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Môže byť niečo strašne dobré a hrozne úspešné? Nebijú sa tie pojmy dohromady? Aj dnes prináša v rubrike odpoveď na vaše otázky jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Strašne hrozne dobrý

Hosť a hostka

Poslucháč Václav Wicher nám poslal otázku do slovenčiny: Je správne keď sa v prípade hosťa keď ide o ženu hovorí hostka? Existuje vôbec ženský tvar tohto slova? Možno je to spisovné, ale mne to znie dehonestujúco. Poradili sme sa o tom s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou, ako je to správne. Hostka

Sadnúť na neho

Mám nový bicykel, už sa teším ako si zajtra na neho sadnem... toto napísala dcéra našej poslucháčke Vierke z Ilavy a tá sa zasa pýta Sibyli Mislovičovej, či je to správne. Nie sadnúť na bicykel, to schvaľuje, ale tá formulácia... Sadnúť na neho

Tak a taká

Ty si tak múdra, tak inteligentná, tak zaujímavá... Môžeme vyjadriť konštatovanie takto a je to správne? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Tak a taká

Postrádať zmysel?

Do rubriky nám napísala pani Lukáčová zo Žiliny, ktorá sa dočitala, že v niektorých prípadoch práca postráda zmysel... Slovo postrádať sa jej akosi nepozdáva.Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Postrádať zmysel

Zadlženie

Je správne slovo zadlženie s krátkym L alebo sa spisovne používa s dlhým L? Teda zadĺženie? Otázku, ktorú ste poslali do slovenčiny na slovíčko aj dnes rozlúskne jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zadlženie

Píše sa neide, alebo nejde?

Pani Agáta Wagnerová nám napísala, že má problém zo slovesom ísť v zápore. Nevie, či sa v slovách nejde píše "i" alebo "j". Odpovedá Sibyla Mislovičová. Slovenčina

Rytmický zákon

Ktoré z týchto tvarov slov sú spisovné: vláken alebo vlákien? Výher alebo výhier? Čísel alebo čísiel? Náš poslucháč pán Kulčár z Popradu sa pýta na rytmický zákon . Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová Rytmický zákon

O pixli a servri?

Dnes sa budeme venovať prevzatým slovám, ktoré sa už aj pre časté používanie v našom jazyku udomácnili. Hovoríme o servri a pixli, alebo o serveri a pixeli? Odpovie Sibyla Mislovičová. Pixel a server

Vec

Náš poslucháč pán Pacalka poslal zaujímavú otázku. Je možná formulácia, vyjadrenie typu: Manželstvo je vážna vec? Prípadne - Návštevníci prežívali brutálnu vec? Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu nám to všetkým ozrejmí: Vec

Aerosól

Dnes sa pozrieme na slovo, ktoré nevzniklo na Slovensku, ale používame ho relatívne často. A nielen slovo, ale aj ten produkt, ktorý ním pomenúvame. Je v slove aerosol dlhé, alebo krátke "o"? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Aerosól

Ten a tohto

Z tohto alebo z tohoto domu unikal plyn? Aký je správny tvar zámena “ ten“ v genitíve? Napísal nám otázku do slovenčiny poslucháč Richard zo Senice. Počul používať vo svojom okolí obidva tvary. Čo hovorí na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Ten a Tohto

Špecialista na IT

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Ako sa správne pomenuje človek, ktorý sa zaoberá počítačmi a modernými technológiami? Je to ítečkár, alebo informatik, alebo má iné pomenovanie? Prezradí nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Špecialista na IT

Dosiahnuť najrýchlejší čas

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V Nemecku síce vyvrcholí hokejový šampionát, ale v dnešnej rubrike dáme priestor skôr atletike, pretože budeme hovoriť o najrýchlejšom čase. Existuje taký vôbec? Je to správne označenie? Hovorí Sibyla Mislovičová. Dosiahnuť najrýchlejší čas

Skloňovanie kôl, stôl

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Slovenčina je charakteristická aj tým, že má vokáň. Niektoré slová ho však pri skloňovanmí strácajú.Príklad má naporúdzi jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie kôl, stôl

Metropola

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dobrý deň, prosím Vás, ako sa spisovne skloňuje metropola? Môžeme povedať „novinky z metropole východu“ alebo radšej „z metropoly“? Pýta sa v slovenčine na slovíčko naša poslucháčka pani Etela. Čo hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Metropola

Zateplovať alebo zatepľovať?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Na jar sa zvyknú robiť na domoch robiť opravy, úpravy a medzi takéto práce patrí aj zatepľovanie. Náš poslucháč Viktor by rád vedel, či je správne toto sloveso s Ľ alebo bez? Vysvetí nám to Sibyla Mislovičová: Zateplovať alebo zatepľovať?

Hýčkanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Dobrý deň, speváčka Marie Rottrová spieva v jednej pesničke „Večerem zhýčkaná“. Môžeme ho používať aj v slovenčine, alebo je “hýčkanie“ nespisovný výraz? Napísala nám toto do slovenčiny na slovíčko pani Berta Hrabovická. Poradí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Hýčkanie

Roku, alebo v roku?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...V týchto dňoch si pripomíname 300.výročie narodenia Márie Terézie.Narodila sa roku 1717, alebo v roku 1717. Náš poslucháč Ján Zachar počul totiž už obe verzie. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Roku, alebo v roku?

Posledný, či ostatný majstrovský titul?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Posledný, či ostatný majstrovský titul? Presne pred 15.rokmi získalo Slovensko na hokejovom šampionáte zlaté medaily,. Bol to náš posledný, alebo ostatný titul? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Posledný, či ostatný majstrovský titul?

Mlsné jazýčky

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Naša poslucháčka pani Etela si všimla kdesi označenie výrobku: Ideálne pre mlsné jazýčky. Aj Vám sa niečo nepozdáva? Či je to v poriadku odpovie Sibyla Mislovičová z jazykovedného ústavu: Mlsné jazýčky

Pomník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Poslucháč Jozef zrejme pri riešení kamenárskych prác natrafil na otázku a napísal: Ako sa správne píše na náhrobný kameň? Tu odpočíva rodina Melichova alebo Melichová s dlhým á na konci? Poradí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Pomník

Zložené slovné spojenia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou...Martin Demko sa dnes Sibyli Mislovičovej pýta na názov Klinikcentrum.Chýba mu prídavné meno v prvej časti tohto slovného spojenia. Ako sa to teda povie v prípade týchto zložených pomenovaní? Zložené slovné spojenia

Slečna alebo pani

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou."Prosím o vysvetlenie, ako správne osloviť slobodnú (nevydatú) ženu s vysokoškolským vzdelaním, ktorá má nad 25 rokov. Slečna inžinierka, alebo radšej pani inžinierka?" pýta sa naša poslucháčka Milena Smrčiaková. Vysvetľuje Sibyla Mislovičová: Slečna alebo pani

Rada deodorantov

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.V tohtotýždňovom seriáli bojujeme proti poteniu, aj dnes ráno sme hovorili o rôznych výrobkoch, ktoré tomu zabraňujú. Keď spomíname deodoranty a antiperspiranty, ide o rad, alebo radu takýchto kozmetických výrobkov? Hovorí Sibyla Mislovičová. Rada deodorantov

Špirály

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Náš poslucháč Milan z Popradu si cestou do práce všimol reklamný nápis na aute: „V ponuke máme viaceré špiráli, opravíme všetky špiráli“ s mäkkým i. Na spisovný tvar sme sa opýtali v Jazykovednom ústave, odpovedá Sibyla Mislovičová: Špirály

Syndróm vyhorenia

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou. Dnes sa pozrieme na slovné spojenie: syndróm vyhorenia... alebo vyhoretia? Upresní Sibyla Mislovičová: Syndróm vyhorenia

Havarijná služba

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Máte pokazený vodovod, uniká v kuchyni plyn, vypadol elektrický prúd. Jednoducho nastane v domácnosti havária. Zavolali by ste havarijnú alebo havárijnú službu? Pani Viera z Hurbanova nám poslala otázku, pretože videla leták na „havárijnú“ službu. Ako je to správne vysvetľuje Sibyla Mislovičová: Havarijná služba

Zdrobneniny

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Môžeme vytvoriť zdrobneniny pri slovách: kolegyňa, sprievodkyňa, rozhodkyňa prípadne aj pri slove kolega? Za vybavenie mojej otázky ďakujeme veľmi pekne, s pozdravom Monika Šoucová zo Zvolena. Ako je to so zdrobneninami, poradí nám Sibyla Mislovičová: Zdrobneniny

Smena alebo zmena?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnes vyriešime problém s dvomi písmenami, ktoré vŕtajú v hlave poslucháčovi Miroslavovi Mikulovi a jeho kolegom. Kedy sa používa slovo Smena a kedy Zmena? Stále platí, že „smena“ je určitý čas práce a „zmena“, keď sa niečo mení? Sibyla Mislovičová má po ruke jednoznačnú odpoveď: Smena alebo zmena?

Vysporiadať a vyporiadať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnes odpovieme na otázku nášmu poslucháčovi z Prievidze. Pán Fábry napísal: Veľmi často sa používa slovo vyporiadať alebo vysporiadať – vyhovuje alebo sa malo radšej nahradiť slovom vyrovnať? Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Vysporiadať a vyporiadať

Rozkazovací spôsob od slovesa vlniť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Občas sa do našej jazykovednej rubriky zatúla celkom nevšedný poslucháčsky podnet. Stanislav Varjan by napríklad rád vedel, či je možné vytvoriť rozkazovací spôsob od slovesa „vlniť“ – teda či existuje tvar „vlň“. Keďže by to vraj pomohlo rozšíriť jeho slovnú zásobu, podujala sa Sibyla Mislovičová na malé jazykovedné pátranie. Rozkazovací spôsob od slovesa vlniť

Skoršie alebo skôr?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Ktorá formulácia je spisovná? Ženy sa unavia skôr, alebo ženy sa unavia skoršie? Do slovenčiny túto otázku poslala naša poslucháčka Petra Bencyová. Poradí nám Sibyla Myslovičová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra: Skoršie alebo skôr?

Posledný či ostatný?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Je správne spojenie "posledný" alebo "ostatný" ? Pýta sa poslucháč Robert Kalužiak z Novák, pomerne často totiž počuje aj v médiách oba pojmy. Hovorí Sibyla Mislovičová: Posledný či ostatný?

Dvihnúť a zodvihnúť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Napísala nám poslucháčka Amália z Banskej Bystrice: "V poslednom čase sa tuším častejšie používa sloveso dvihnúť namiesto zdvihnúť. Ktoré z nich je správne?" To už je otázka na jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú: Dvihnúť a zodvihnúť

Číslovka a spojovník

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Ak nás počúvate tretíkrát v týždni, ako by ste to napísali? Teraz myslíme na číslovku tri a potom krát. Používať spojovník alebo nie? Presne to sa poslucháč Ján Walter opýtal Sibyly Mislovičovej. Číslovka a spojovník

Bedňa

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Víťaz novinárom pózoval na bedni. Nakoniec obe pretekárky stáli na bedni. Aj na takéto nespisovnosti nás upozornil poslucháč Ivan. Ako je to správne a spisovné nám povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Bedňa

Záludnosti

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Záludnosťou na cestách sú mokré listy, prípadne pozor na záludnú hmlu, námrazu a podobne. Náš poslucháč Ivan sa pýta, či je toto slovo spisovné a môžeme ho v tejto súvislosti používať. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetlí: Záludnosti

Zo mnou

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.V poslednom čase sa stáva, že televízni redaktori často hovoria namiesto so mnou toto spojenie v tvare „zo mnou". Správny tvar teraz prezradí Sibyla Mislovičová. Zo mnou

Sám

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnes sa pozrieme na pomenovanie "boli tam samé jelene“. Vetu zo šlabikára pre tretiakov si všimol poslucháč Ján Plvan a tak sa na jej správnosť pýtame jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Sám

Vodítko

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou."Dobrý deň, minule som v nejakej diskusii počul vyjadrenie: Vodítkom pri nákupe by mala byť etiketa na výrobku. Je toto spisovné vyjadrenie?", pýta sa náš poslucháč Ivan Bojna a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová odpovedá: Vodítko

Mať pod palcom

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Každý z nás má svoju oblasť, ktorej rozumie, v ktorej je doma a ktorú má „pod palcom“. Je však v poriadku, keď má niekto pod palcom spravodajskú reláciu alebo rubriku? To zaujímalo jedného z našich poslucháčov a otázku sme posunuli jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Mať pod palcom

Prerozdeliť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Nedávno som v správach počula správu: "Šiestim firmám vláda prerozdelila finančné prostriedky. Je sloveso prerozdeliť správne v tejto formulácii?" Kto napísal do slovenčiny aj či je to spisovné nám povie Sibyla Mislovičová: Prerozdeliť

Vo Vrbovom alebo vo Vrbove?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Pred víkendom, keď sa aj mnohí z vás vyberú na cestu, urobíme z našej jazykovej rubriky tak trochu zemepisnú. Martina Vilima a jeho kolegov zaujíma, či sa správne povie, že sme vo „Vrbovom“ alebo vo „Vrbove“. Prejdime sa teda po Slovensku a jeho obciach so Sibylou Mislovičovou. Vo Vrbovom alebo vo Vrbove?

Výr, vír

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnes máme v našej rubrike tak trochu hádanku. Poslucháč Ondrej Žilinec sa aj na rovinu priznáva, že sa chce opýtať na hlúposť – aké i/y by mal dať vo vete: „Keď som vo vode videl vodný vír a na oblohe lete výr, odfotil som oboch v?rov.“?. Aby sa Ondrej nehádal s kolegami pri obede, tu je riešenie od Sibyly Mislovičovej. Výr, vír

Synonymá pre len a iba

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Keď chcem zdôrazniť slovo „iba“, „len“, je správne použiť slová výhradne prípadne výlučne? Aké sú synonymá? Aj takúto otázku ste nám poslali. Od koho prišla aj či je to spisovné nám povie Sibyla Mislovičová: Synonymá pre len a iba

Laser

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnes sú bežné operácie očí pomocou laserového prístroja. Prípadne ste možno videli svetelnú laserovú show. Hovoríme správne slovo laser, alebo máme radšej hovoriť „lejzer“ ? Naša poslucháčka Andrea Rafajová napísala do slovenčiny túto otázku. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová poradí a vysvetlí: Laser

Výstraha silného vetra

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Aj v predpovediach počasia v našom vysielaní sa občas dozvedáme, či nám na daný deň hrozí nejaká výstraha. Juraja Švajdu však zaujíma nielen samotné počasie, ale aj jeho gramatická správnosť. Sibyly Mislovičovej sa totiž pýta, či je správne spojenie „výstraha silného vetra“. Výstraha silného vetra

Vzhľadom na to alebo k tomu?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Poslucháčka Andrea Rafajová napísala do slovenčiny na slovíčko otázku: Je správny výraz vzhľadom na to, alebo vzhľadom k tomu? Odpovedá a vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Vzhľadom na to alebo k tomu?

Skloňovanie slova mäso

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.V týchto dňoch sa o mäsa hovorí v súvislosti s aférou súvisiacou s pokazeným mäsom z Brazílie veľmi často. Vieme však mäso správne vyskloňovať? Problém robí najmä genitív množného čísla, ktorý nám teraz ozrejmí Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slova mäso

Budúci čas nedokonavých slovies

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Nás poslucháč Ján Rohár sa pýta na budúci čas nedokonavých slovies. Uviedol aj konkrétny príklad. Je spisovné „delegáciu povedie“ alebo je správne „delegáciu bude viesť“? Sibyla Mislovičová vysvetľuje ako je to správne: Budúci čas nedokonavých slovies

Nadbytočné zvratné zámeno

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnes sa v rubrike budeme venovať špecifickému pojmu v jazyku, ktorým je zvratné zámeno "sa". To buď úplne vynechávame, alebo ho dávame aj tam, kde nepatrí. Hovorí Sibyla Mislovičová. Nadbytočné zvratné zámeno

Front

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Na informačnej tabuli jedného úradu bol nápis: „Zaraďte sa do fronty“. Je to správne? Prosím Vás o vysvetlenie významov tohto slova. Ďakujem, s pozdravom Perla Farkašová. Všetkým nám to ozrejmí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Front

Expirácia alebo exspirácia?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Aj dnes bude naša slovenčina tak trochu cudzojazyčná. Pani Alenu Stanovú totiž zaujíma správna podoba slova expirácia. Je to správne takto alebo tam chýba po Ex ešte aj písmeno „s“? Čo hovorí Sibyla Mislovičová? Expirácia alebo exspirácia?

Nízka oblačnosť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Meteorológovia niekedy pri predpovedi hovoria: Zamračené nízkou oblačnosťou. Nechýba tam s? Čiže zamračené s nízkou oblačnosťou? Vy sa pýtate a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová odpovedá: Nízka oblačnosť

Všetcia poslanci?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Keď redaktor v televízii povie, že všetcia poslanci by mali byť na schôdzi parlamentu, akosi to ťahá uši. Presne to počul poslucháč Juraj Kollárik a tak sa pýtame S. Mislovičovej, kedy je možné použiť tento slovný tvar? Všetcia poslanci?

Petržlen

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.„Dobrý deň, pracujem ako tlmočníčka aj prekladateľka, čiže jazykom sa živím veľmi aktívne. Nestačím sa čudovať, keď natrafím na nespisovnosti. Ako napríklad minule pri návšteve v obchode, kde bol veľký nápis – PETRŽLENI. Poprosím Vás o vysvetlenie ako sa slovo Petržlen skloňuje“. Napísala nám pani Farkašová a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová poradí: Petržlen

Genius loci

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Hoci v naše rubrike hovoríme primárne o slovenčine, občas sa nám sem zatúlajú aj trošku cudzojazyčné otázky. Aj dnes to tak je. Ing. Gabriš by totiž rád vedel, ako sa správne vyslovuje "genius loci". Počul už "loci", "loči" aj "loki". Odpoveď pozná Sibyla Mislovičová. Genius loci

Vyslobodiť

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Oľga Galgociová sa pýta: "Je slovo vyprosťovanie čechyzmus alebo sa riadne používa v slovenskom jazyku? Ak to nie je spisovné, môžeme povedať vyslobodenie – vytiahnutie?" Sibyla Mislovičová nám všetkým poradí: Vyslobodiť

Odplachtovať náves

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Na cestách sa občas prevrátia kamióny, čo spôsobuje veľké nepríjemnosti... Pritom niekedy stačí, aby vodiči svoje kamióny odplachtovali. "Toto veru nie je práve frekventovaný výraz a ktovie, či je aj spisovný?" zamyslela sa naša poslucháčka Elena Koprnová a svoj postreh posunula Sibyle Mislovičovej. Odplachtovať náves

Chmeľ

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Náš poslucháč Peťo Kečkéš napísal: Ako je to so slovom chmel. Je bez mäkčeňa tvrdo, alebo povieme mäkko chmeľ? Rád by vedel, podľa ktorého vzoru sa skloňuje. Či sa používa aj množné číslo – chmeľ – chmele, chmely? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetľuje: Chmeľ

Hráčok, hráčiek

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Ak chce niekto dosahovať výborné športové výsledky, potrebuje aj istú fyzickú zdatnosť. To je určite jasné aj poslucháčovi Mirovi Mičkovi, napriek tomu mu fyzická vyspelosť športovkýň leží v hlave. Konkrétne – ide o vyspelosť „hráčok“ alebo „hráčiek“? Poriadky v skloňovaní urobí Sibyla Mislovičová. Hráčok, hráčiek

Prvé desaťročie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Keď sa niečo odohralo v 20. až 90. rokoch určitého storočia rozumiem tomuto pomenovaniu. Ako však hovoríme tým začínajúcim rokom nového storočia. Môžeme povedať, že ide o desiate roky? Pýta sa pani Mária. Sibyla Mislovičová nám poradí: Prvé desaťročie

Vodič ratraka

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Dnešný podnet do rubriky o spisovnej slovenčine našla zrejme poslucháčka Jana Pavliščáková kdesi na lyžiarskom svahu. Asi iba tam sa stretávame s ratrakmi a ich vodičmi. A práve to Janu zaujíma. Teda nie nejaký konkrétny vodič ratraka, ale jeho profesia. Dá sa to nazvať aj jednoslovne? Sybila Mislovičová vypátrala odpoveď. Vodič ratraka

Lajkovanie

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou.Je slovo lajkovať - lajkovanie, ktoré poznáme z internetovej reči spisovné? Môj syn totiž prišiel so slovenským názvom páčikovať. Napr. dal som tomu statusu páčik. Ladislav z Levíc sa pýta, či by sme mu to mohli vysvetliť a Sibyla Mislovičová vysvetľuje: Lajkovanie

Práca so šraubovákom?

Slovenčina na slovíčko so Sibylou MislovičovouTeraz niečo pre domácich majstrov, aj v súvislosti so spisovným jazykom. Marcel Kéry sa pýta, či v dielni môže pracovať so šraubovákom. Odpovedá Sibyla Mislovičová: Práca so šraubovákom?

Máme kopec kníh?

Slovenčina na slovíčko...Už týždeň máme marec, mesiac knihy, a o nich bude aj dnešná časť rubriky o spisovnom jazyku. Poslucháč Peter Prokop sa totiž pýta, či môže použiť slovné spojenie - mám doma KOPEC kníh. Hovorí Sibyla Mislovičová: Máme kopec kníh?

Môžeme sa pôstiť?

Slovenčina na slovíčko...Minulý týždeň sme odštartovali pôstne obdobie a téma zaujala aj tých, ktorý pátrajú po čistote slovenského jazyka. Viacerí z vás sa pýtajú, či sa povie "pôstiť sa". Hovorí Sibyla Mislovičová: Môžeme sa pôstiť?

Prídavné meno s príslovkou

Slovenčina na slovíčko...Poslucháčka Dana z Bojníc sa chce opýtať na správne používanie prídavných mien v spojení s príslovkou. Napríklad: Stretnutie bolo tak príjemné. Nemá byť náhodou také príjemné? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám všetkým poradí: Prídavné meno s príslovkou

Chrbta, či chrbáta?

Chrbát vás dnes náhodou nepobolieva? V tomto období je výskyt bolestí tejto časti tela oveľa častejší. Viete však slovo chrbát vyskloňovať? Aj tu si treba dávať veľký pozor. Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Chrbta, či chrbáta?

Závet

Slovenčina na slovíčko...Náš poslucháč Peter zo Senice by rád vedel, ako sa správne skloňuje slovo závet. Je mužského alebo ženského rodu? Zdedili sme podľa záveti, alebo podľa závetu? Spisovne sa dá komunikovať aj pri dedičskom konaní. Viac vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Závet

Netreba opomenúť tiež park

Slovenčina na slovíčko...Napísal nám Juraj Vančík, ktorého zaujal nápis pozývajúci na prehliadku jedného zámockého areálu, píše sa tam: Netreba opomenúť tiež park. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Netreba opomenúť tiež park

Olomouc

Slovenčina na slovíčko...Boli sme v Olomouci alebo v Olomouce? Dáme šancu Olomoucu alebo Olomouci? Naša poslucháčka Darina z Galanty by chcela vedieť, ako sa správne skloňuje toto mesto na strednej Morave, ktoré radi navštevujú aj Slováci. Poradí nám Sibyla Mislovičová: Olomouc

Obojvidové slovesá

Slovenčina na slovíčko...Aký je rozdiel medzi slovesami prezentovať a odprezentovať? Majú rovnaký význam alebo sú v nich odlišnosti? Pýta sa náš poslucháč Matej zo Zvolena, ktorý prezentoval v práci nové návrhy a možno ich mal odprezentovať. Všetko nám teraz vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Obojvidové slovesá

Východzí bod

Slovenčina na slovíčko...Náš poslucháč Peter z Trnavy sa pýta: Kolega pripravoval u nás v práci istú analýzu a pri jej prezentácii často používal spojenie „východzí bod“. Mne sa to akosi nepozdáva, môžete nám poradiť, či to je alebo nie je spisovné? Poradí Sibyla Mislovičová: Východzí bod

Jamôk či jamiek

Slovenčina na slovíčko...Teraz by mali zbystriť pozornosť všetci fanúšikovia golfu, pretože v našej pravidelnej rubrike sa dozviete, či loptičku na golfe chcete umiestniť do jamiek, alebo jamôk. Je ten vokáň dôležitejší ako dvojhláska ie alebo nie? Hovorí Sibyla Mislovičová. Jamôk či jamiek

Nárečia

Slovenčina na slovíčko...Dnes je Deň materisnkého jazyka, preto bude špeciálna aj naša rubrika o slovenčine. Sibyla Mislovičová ním povie, kedy môžeme používať nárečia bez toho, aby sme mali zlý pocit, že hovoríme alebo píšeme nespisovne: Nárečia

Hovorili o niečom, alebo ohľadne niečoho?

Slovenčina na slovíčko...V našej rubrike reagujeme aj na aktuáílne dianie. Národná rada minulý týždeň rokovala ohľadne odvolania premiéra. Alebo o odvolaní premiéra? Teraz nebudeme zisťovať obsah, alebo formu tohto vyjadrenia a správne riešenie má naporúdzi Sibyla Mislovičová. Slovenčina na slovíčko

Závody alebo preteky v športe?

Slovenčina na slovíčko...S kolegom sa nevieme zhodnúť, či je správne keď hovorí: Sledoval som závody v lyžovaní, závody v plávaní a podobne. Je možné slovo závod spájať so športom? Pýta sa Erika z Hurbanova a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám to všetkým ozrejmí: Závody alebo preteky v športe?

Brusel

Slovenčina na slovíčko ...Dnes so slovenčinou zablúdime za naše hranice – konkrétne do mesta Brusel. Jeden z našich poslucháčov totiž celkom nechápe, prečo bežne z médií počuje tento názov s prehlasovaným ü. Podľa neho by to mal byť Brusel bez prehlasovania. Čo je správne? Otázka pre Sibylu Mislovičovú. Brusel

Garážové státie

Slovenčina na slovíčko... Možno ste si aj Vy všimli pri inzerátoch o nehnuteľnostiach: V cene bytu je aj garážové státie. Čo je tam podľa vás nesprávne? Pretože Sibyla Mislovičová to vie a dnes poradí aj realitným maklérom, nech používajú spisovnú slovenčinu: Garážové státie

Opytovacia veta s desiatimi otáznikmi?

Slovenčina na slovíčko...Niekomu celkom postačí jeden a inému sa máli aj päť. Reč je o otáznikoch a výkričníkoch na konci viet. Poslucháča Jaromíra Čirča zaujíma, či je počet týchto interpunkčných znamienok na konci vety nejako ohraničený. Môže byť napríklad opytovacia veta aj s desiatimi otáznikmi? Túto otázku sme, avšak iba s jedným otáznikom, položili Sibyle Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko

Syntax

Slovenčina na slovíčko... Spomínate si na jednu definíciu zo školy? Syntax je jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Pavol z Trenčína sa na toto slovo pýta v našej rubrike. Chcel by vedieť, ako ho správne skloňujeme? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová poradí: Syntax

Vznetlivý

Slovenčina na slovíčko... Nech ste v ktoromkoľvek kúte Slovenska, želáme pekný deň... aj v tom prípade, ak ste náhodou vo „vznetlivom“ regióne... neviete, aký to je? Ani náš poslucháč pán Špak, ktorému tento novinový titulok vôbec nejde do uší. Môže byť región vznetlivý? Otázka pre Sibylu Mislovičovú: Vznetlivý

Meď a Med

Slovenčina na slovíčko...Naša poslucháčka Veronika natrafila na otázku pri rodinnej zábave. Píše: Hrali sme hru, v ktorej sa skladajú slová a mali sme slovíčko meď. Vedeli by ste nám poradiť, ako sa správne skloňuje? Na internete som našla tvary: o mede, o medi. Čo je správne? Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Meď a Med

Ako také?

Slovenčina na slovíčko...Čo práve robíte? Počúvate rádio ako také? Upratujete domácnosť ako takú? A nerozumiete, prečo by niečo malo byť „ako také“ ? Nerozumie tomu ani poslucháč Miroslav Fohl. Veď napríklad divadlo je divadlo a nemusí byť divadlo „ako také“. Ako to je s týmto slovným spojením v spisovnej slovenčine objasní Sibyla Mislovičová. Ako také?

Dokonavé a nedokonavé slovesá

Slovenčina na slovíčko... Július z Košíc sa obrátil na našu rubriku, napísal: Chcem Vás poprosiť o vysvetlenie slovies - zasýpaný a zasypaný. Aký je medzi nimi rozdiel? Dnes si preto zopakujeme dokonavý a nedokonavý vid so Sibylou Mislovičovou: Dokonavé a nedokonavé slovesá

Euro

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Laco Vyvozil zo Žiliny počul vyjadrenie: Rádovo potrebujeme na opravu 1273 euro. Je to spisovné? Vraj to tak nie je správne. Chyby v tejto vete si všimla aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: uro

Názvy dolín

Slovenčina na slovíčko...Poslucháč Pavol Lizoň by rád vedel, prečo je v názve Veľká Studená dolina prípadne Malá Studená dolina veľké začiatočné písmeno v slove studená. Ako píše, použitie veľkého začiatočného písmena v slove studená je prenesením z názvu Studená dolina a nie je to podľa neho správne. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Názvy dolín

Inbus alebo imbus?

Slovenčina na slovíčko...Tentoraz poradíme aj domácim majstrom. Náš poslucháč Marek Štít sa pýta na správne pomenovanie náradia: „Ide o inbusové alebo imbusové skrutky? Používame inbusové alebo imbusové kľúče? Zistil som, že historicky ide o nemecké slovo." Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová začne najskôr presnou definíciou: Inbus alebo imbus?

Dosák, dosiek, tehál, tehiel...

Slovenčina na slovíčko...Ak ste manuálne zruční, už ste zrejme niekedy zmajstrovali niečo z dosák. Alebo sami postavili dom z tehál. Či je aj poslucháč Ľubo stavbár, nevieme, ale vieme, že skloňovanie z tehál, dosák, slivák, jedál mu nejde do uší. Ako sa tieto slová skloňujú správne, povie Sibyla Mislovičová. Dosák, dosiek, tehál, tehiel...

Piata výhra za sebou

Slovenčina na slovíčko...„Prečo hlavne pri športe komentátori občas povedia: Je to jeho piate víťazstvo za sebou, alebo piata výhra za sebou? Je spisovné to takto uvádzať?" Pýta sa Jakub Gažo z Košíc. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám to celé ozrejmí: Piata výhra za sebou

Podstatné meno sada

Slovenčina na slovíčko...Je zima a motoristi teraz využívajú sadu zimných komponentov... Ak patríte medzi znalcov slovenského jazyka, zrejme vám tu niečo nesedí - konkrétne slovo „sada". Na výskyt tohto slovného spojenia v reklame nás upozornila jedna poslucháčka a my sme s touto sťažnosťou zašli za Sibylou Mislovičovou. Podstatné meno sada

Privlastňovacie prídavné mená

Slovenčina na slovíčko...„Pani Mislovičová, minule som sa s kolegyňou nevedela zhodnúť, keď sme sa rozprávali o jej aute. Je to dcérine alebo dcérino? Ďakujem za radu s privlastňovacími prídavnými menami," napísala nám naša poslucháčka Renáta zo Žiliny. Všetkým nám poradí Sibyla Mislovičová: Privlastňovacie prídavné mená

Zahájiť úradovanie

Slovenčina na slovíčko...Prezident Donald Trump zahájil úradovanie v Bielom dome. Nad týmto aktuálnym novinovým titulkom sa dnes zamyslíme spolu s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Zahájiť úradovanie

Zaňho a zaň

Slovenčina na slovíčko...Keď máme stôl, tak tašku si položíme naň alebo naňho? Ako používať správne tieto zámená pri neživotných a životných podstatných menách? Pýta sa naša poslucháčka Lucia. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetlí. Zaňho a zaň

Rozkazovací spôsob od slovesa rásť

Slovenčina na slovíčko...Ak naše jazykové okienko počúvate pravidelne, možno ste už vďaka nemu vyrástli na ozajstných jazykových odborníkov... Čo sa však rastu týka, priamo s ním má trochu problém poslucháč Martin Hrin zo Sabinova: „Ako máme vlastne niekomu prikázať, aby narástol?" Hoci v skutočnosti sa to prikázať nedá, jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová predsa len takýto príkaz pozná. Rozkazovací spôsob od slovesa rásť

Spojenie mať navrch

Slovenčina na slovíčko...V športových správach sa často objavuje spojenie „mať navrch nad súperom", v prípade derby zápasov medzi českými a slovenskými športovcami a víťazstve našich západných susedov sa to dokonca rozšíri ešte na označenie, že mali na vrch nad mladším bratom... Je to správne? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Spojenie mať navrch

Sloveso udať

Slovenčina na slovíčko...Sú slová, ktoré v nás môžu vzbudzovať nepríjemné pocity - napríklad sloveso udať. V spojení s človekom to neveští nič dobré, ale čo keď sa rozhodneme udať naše auto? Napríklad jeho spotrebu benzínu? Pre auto to, samozrejme, neznamená žiadne ohrozenie a ani pre spisovnú slovenčinu. To je aj odkaz pre poslucháčku Ľudmilu, ktorej sa spojenie „výrobca udáva spotrebu 2 litre na 100 km" nepáči. Viac Sibyla Mislovičová. Sloveso udať

Nadsácka

Slovenčina na slovíčko...Dnes sa pozrieme na slovo „nadsácka", takto nám ho v štýle píš, ako počuješ napísal aj Karol Markuš. Opýtali sme sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej najmä na to, či sa vôbec môže spisovne používať v slovenčine. Nadsácka

Spadať alebo patriť?

Slovenčina na slovíčko...Školy bývajú obyčajne vcelku pevné budovy, takže asi nebudú len tak padať. Môžu však spadať? Napríklad pod kompetenciu samosprávneho kraja? Také spojenie zachytila poslucháčka Ľudmila a ako hovorí, viac by sa jej pozdávalo, keby škola nespadala, ale napríklad patrila. Sibyla Mislovičová ale až taká radikálne nie je. Spadať alebo patriť?

Kúsať

Slovenčina na slovíčko...Nech ste v práci, doma, na návšteve, možno je práve teraz vhodný čas niečo si zakusnúť... Alebo radšej zahryznúť... Jedlu je pravdepodobne úplne jedno, čo s ním robíme, ale nie je to jedno poslucháčke Zore Žatkovej. Má správny dojem, že slovo „kúsať" je nespisovné? Sibyla Mislovičová má na jazyku odpoveď. Kúsať

Zimná bunda

Slovenčina na slovíčko...Stanislav Omasta napísal: „Minule som sa s rodičmi nevedel dohodnúť na tom, čo je správne. Zimná bunda alebo teplá bunda? Prečo je zimná, keď nás hreje? Radi počúvame Slovenčinu na slovíčko so Sibylou Mislovičovou, tak nás poteší, keď nám to ozrejmí. Ďakujeme." Zimná bunda

Číhať

Slovenčina na slovíčko...Je mrazivé počasie, a tak nie je nezvyčajné, že na nás na každom kroku číha riziko pošmyknutia... Naozaj číha? Nemalo by skôr striehnuť? Ľudmila Synáková by od Sibyly Mislovičovej rada vedela, čo z týchto dvoch výrazov je spisovné. Číhať

Župa a župan

Slovenčina na slovíčko...Je spisovné, keď sa v dnešnej dobe predseda vyššieho územného celku nazýva županom a vyšší územný celok župou? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám to všetkým vysvetlí a poradí: Župa a župan

Trebalo, bolo treba

Slovenčina na slovíčko...Je január, trebalo by sa von poriadne obliecť... Ak nás teraz počúva Zora Žatková, zrejme sme jej trošku zapílili do uší, pretože práve toto slovné spojenie počúva dosť často z médií a vôbec sa jej nepáči. Či sú jej nesympatie odôvodnené, povie Sibyla Mislovičová. Trebalo, bolo treba

Predložky skrz a skrze

Slovenčina na slovíčko...Náš poslucháč Július z Košíc sa pýta, či je spisovné používať predložky skrz a skrze. Napr. pri bohoslužbách sa hovorí skrze nášho Pána, skrze Krista a podobne. Čo hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Predložky skrz a skrze

Zranilo sa...

Slovenčina na slovíčko...Poslucháč Ladislav Sejak je tak trochu znepokojený, ako sa pri opise tragických udalostí uvádza, že „sa zranilo" množstvo ľudí. Ako hovorí, znie to strašne, ako keby ľudia pracovali sami na tom, aby sa zranili. Sibyla Mislovičová ponúkne pohľad jazykovedkyne. Zranilo sa...

Nádejať sa

Slovenčina na slovíčko...„Dobrý deň, počula som ako moderátorka povedala vo vysielaní: Môžeme sa nádejať, že počasie sa zlepší..." Je spisovné sloveso nádejať sa?" Vy sa pýtate a Sibyla Mislovičová odpovedá: Nádejať sa

2016

Cestujem do Vrábeľ

Slovenčina na slovíčko...Silvester je pred dverami a určite sa mnohí z vás budú presúvať na miesta silvestrovskej zábavy... Ak sú tým miestom napríklad Vráble, možno máte, podobne ako poslucháč Rudolf Herich, trošku problém s tým, kam vlastne pôjdete: do Vrábľov? Vráblí? Vrábeľ? Názov tohto mesta skrotíme so Sibylou Mislovičovou. Cestujem do Vrábeľ

Nateraz

Slovenčina na slovíčko... Ak sledujete rozhlasové či televízne vysielanie, možno ste si aj vy všimli to, čo poslucháčka Ľudmila Synáková – a síce, že redaktori používajú spojenie „nateraz je to odo mňa všetko“. Našej poslucháčka sa to veľmi nepozdáva a rada by vedela, či slovo „nateraz“ je vôbec spisovné. Opýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. Slovenčina na slovíčko...

Letopočet

Slovenčina na slovíčko... Dnes si najprv zopakujeme dejepis: Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1248, neskôr sa rozdelili na 5 obcí a v roku 1960 sa opäť spojili do jednej. Je to druhá najväčšia obec v okrese Košice – okolie. Spoznali ste Valaliky? Veď si o tom budete môcť prečítať aj v novej knižke, ktorú obec pripravuje, lenže radi by vedeli či sa píše pred našim alebo naším letopočtom. S dlhým alebo krátkym i ? Pýta sa prednostka Obecného úradu Valaliky. Sibyla Mislovičová ochotne poradí: Letopočet

Rad krémov ako darček

Slovenčina na slovíčko... Je po Vianociach, pozeráme sa, čo všetko nám Ježiško doniesol a pani Janka Takáčová sa pýta, čo to bol rad nových krémov, alebo rada. Dobrá rada nad zlato, tak poďme za jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Rad krémov ako darček

Sova a jej mláďa

Slovenčina na slovíčko...Študent Andrej Szabó zo Zvolena by rád vedel, aké je pomenovanie pre mláďaťa sovy. Sovíča? Sovčiatko? Sôvä? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má jednoduché vysvetlenie: Sova a jej mláďa

Tymian alebo tymián?

Slovenčina na slovíčko...V týchto dňoch vrcholí pekárske úsilie, vanilkové rožky, medvedie labky, perníky rozvoniavajú ostošesť. Možno sa niekomu z vás dostal do ruky aj recept s tymiánom... Alebo tymianom? Jeden z našich poslucháčov v tom nemá jasno. Poriadok v dĺžňoch urobí Sibyla Mislovičová. Tymian alebo tymián?

Mimo služby

Slovenčina na slovíčko...„Dobrý deň, počul som nedávno vetu: Turecko postavilo mimo službu mnoho zamestnancov. Nemá to byť náhodou mimo služby?" Kto určite nie je mimo, ale všetkým správne poradí, je Sibyla Mislovičová: Mimo služby

Tá snímka alebo ten snímok?

Slovenčina na slovíčko...Dnes sa porozprávame o fotografii, ktorú ste si možno aj vy v tomto adventnom čase urobili na firemnom večierku. Je to snímok, alebo snímka, pýta sa Juraj Pauliš jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Tá snímka alebo ten snímok?

Obdoba

Slovenčina na slovíčko...Tento prípad nemá obdoby! Je táto formulácia správna? Rád by to vedel pán Bojna, ktorý sa na slovo obdoba pýta. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová ochotne poradí a vysvetlí, ako sa veci majú: Obdoba

Filmová upútavka

Slovenčina na slovíčko...Dnes ráno sme hovorili o nových verziách pôvodných úspešných filmov - tzv. remake. V rubrike o spisovnom jazyku sa tejto témy čiastočne dotkneme. Budeme totiž hovoriť o upútavke na film. Alebo k filmu? Aj na to sa pani Alžbeta Debnárová pýtala jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Filmová upútavka

Permanentka a kaleráb

Slovenčina na slovíčko...Niekedy si zmýlime v slove slabiky a hneď sú potom nespisovnosti na svete. Na niektoré nás upozornil náš poslucháč Ivan Bojna. Je správne permanentka, alebo pernamentka? Čo hovorí Sibyla Mislovičová? Permanentka a kaleráb

Morčací alebo morkací rezeň?

Slovenčina na slovíčko...Dať si na obed alebo večeru dobrý morčací rezeň je úplne normálne - čo tak ale dať si rezeň „morkací"? Poslucháč Rudolf by na to zrejme prista, veď toto mäso máme z morky a nie z morčaťa... Aký kúsok nám teda naservíruje jazykovedkyňa Sybila Mislovičová - morčacie alebo morkacie? Morčací alebo morkací rezeň?

Koho si alebo čia si?

Slovenčina na slovíčko...Poznáte pesničku Čia si, Anička, čia? Nemá tam byť koho si Anička, koho? Náš poslucháč Ján Ďurčík z Haliča by rád vedel, ako sa správne používajú niektoré zámená. Poradí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Koho si alebo čia si?

Do pol pása?

Slovenčina na slovíčko...Vyzliecť sa ráno do pol pása a ošpliechať sa studenou vodou - to je v tomto období trochu zimomravá predstava... Pre poslucháča Jozefa Uhlíka je to však aj nespisovná predstava. Ako nám napísal, spojenie „do pol pása" sa mu nezdá správne - malo by to byť buď do pol tela, alebo do pása. Čo na to Sibyla Mislovičová? Do pol pása?

Grösslingová ulica

Slovenčina na slovíčko...„Vážená pani doktorka, nedávno ma zaujala pri prechádzke v Bratislave tabuľka s názvom Grösslingová ulica. Nemá to byť náhodou s krátkym a, podľa pána Grösslinga?" Pýta sa Mária Kukučová a Sibyla Mislovičová nám to všetkým ozrejmí: Grösslingová ulica

Stalo sa mi päť rokov dozadu

Slovenčina na slovíčko...Všetci máme svoje spomienky a k mnohým momentom sa radi vraciame - a je jedno, či sú desať alebo päťdesiat rokov dozadu. Ak nás počúva poslucháčka Ľudmila Synáková, zrejme tuší, že dnes hľadáme odpoveď na jej otázku: „Je v poriadku používať spojenie stalo sa mi 5 rokov dozadu namiesto obvykle používaného pred piatimi rokmi?" Je to naozaj veľmi časté, ale nie správne, ako hovorí Sibyla Mislovičová. Stalo sa mi päť rokov dozadu

Párok, škvarka, oškvarok

Slovenčina na slovíčko...Máte chuť na párky, alebo oškvarky? Náš poslucháč pán Kiss má minimálne chuť na správnu odpoveď. Ako píše, dostal sa s kamarátkami do menšej zvady. Sú párok a škvarok mužského rodu alebo, ako tvrdia ony, ženského rodu? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetľuje: Párok, škvarka, oškvarok

Napadlo mi a napadlo ma

Slovenčina na slovíčko...Od momentu, ako sa človek zobudí, mu v hlave víria myšlienky... Niektoré „mu" napadnú - niektoré „ho" napadnú... Čo z toho je vlastne správne? Poslucháčka Petra si nie je celkom istá, na rozdiel od jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Napadlo mi a napadlo ma

Diel, oddiel, seriál

Slovenčina na slovíčko... V tomto diele nášho seriálu o spisovnej slovenčina sa budeme venovať aj slovu diel. Naša poslucháčka pani Bednáriková sa pýta: „Ako sa používa lokál pri podstatných menách: diel, oddiel, seriál?" Vysvetľuje Sibyla Mislovičová: Diel, oddiel, seriál

Priepust

Slovenčina na slovíčko... Monika Senčáková sa pýta na slovo priepust. Vraj sa tak volá turniket v ich práci a jej sa to slovo akosi nezdá. Čo na to Sibyla Mislovičová? Priepust

Súkennícka ulica

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč pán Karlík by rád vedel, ako sa ulica u nich vo Vrbovom píše správne. Konkrétne ide o Súkennícku ulicu. S krátkymi či dlhými samohláskami? Poradí Sibyla Mislovičová: Súkennícka ulica

Rúra a rúrka

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme riešiť dilemu poslucháča Vladimíra Bystrianskeho z Levíc, ktorý sa stratil v pomenovaní trúbok a rúrok a pletie sa mu chémia s hudobnými nástrojmi a dokonca ešte aj s gastronómiou... Všetko si poupratujeme s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Rúra a rúrka

Chodník pre chodcov alebo peších?

Slovenčina na slovíčko... Ktoré slovné spojenie je správne: chodník pre chodcov, alebo chodník pre peších? O radu nás poprosila poslucháčka Ľudmila Synáková. Vysvetľuje Sibyla Mislovičová: Chodník pre chodcov alebo peších?

Sťažka alebo zťažka?

Slovenčina na slovíčko... Je pondelok, začíname ďalší pracovný týždeň a vieme si predstaviť, že u niekoho z vás to ide celkom sťažka alebo zťažka? Nám nebolo zaťažko osloviť Sibylu Mislovičovú a opýtať sa za nášho poslucháča Jozefa, ako sa toto slovo píše správne. Sťažka alebo zťažka?

Jednohlasne a jednomyseľne

Slovenčina na slovíčko... Na poradách môžu byť niekedy veľké zvady a niekedy úplná zhoda. Náš poslucháč František Tököly má práve pri tejto názorovej zhode dilemu - má byť program porady schválený jednomyseľne alebo jednohlasne? Odpovie jeden hlas - hlas Sibyly Mislovičovej... Jednohlasne a jednomyseľne

Kopula alebo kupola?

Slovenčina na slovíčko...Pristaviť sa pri krásnom chráme a obdivovať jeho kopulu... Či skôr kupolu? Poslucháč Ján Martoňák v tom má trochu chaos a ako píše, chcelo by to zjednotiť: kupola pre pologuľovitý útvar, kopula pre akt rozmnožovania. Sibyla Mislovičová nazrela do slovníkov, aby sa aj ona ubezpečila, že žiadny chaos v týchto slovách nie je. Kopula alebo kupola?

Aníz alebo anýz?

Slovenčina na slovíčko... Gastronomické časopisy na nás začínajú chrliť tradičné aj celkom nové recepty na vianočné pečivo a možno sa tento rok rozhodnete upiecť niečo, na čo budete potrebovať „anýz". Aj jeden z našich poslucháčov sa s takýmto receptom stretol, len mu nie je jasné, či je v poriadku, ak recept obsahuje anýz s ypsilonom. Správnu podobu tohto slova povie Sibyla Mislovičová. Aníz alebo anýz?

Kolový

Slovenčina na slovíčko... Ako sa má utvoriť prídavné meno od slova kôl? Zostane tam vokáň? A zostáva vôbec pri skloňovaní tohto pojmu? Otázky Márie Repíkovej z Košíc teraz zodpovie Sibyla Mislovičová. Kolový

Zácpa na ceste

Slovenčina na slovíčko... „Dobrý deň, naša kolegyňa často tvrdí po príchode do práce, že cesty boli aj dnes veľmi zacpaté. Upozornila som ju, že hovorí nespisovne." Napísala nám Helena Repáňová. Ako je to správne? Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Zácpa na ceste

Slangový výraz od slova hrča

Slovenčina na slovíčko... Už ste mali hrču na hlave? Možno ste si udreli čelo a potom ste čakali, že sa vám spraví... Tipel. A s jotou alebo ypsilonom? Aj toto zaujíma Janku Popluhárovú a otázka zabavila aj jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Slangový výraz od slova hrča

Zdravotné potiaže

Slovenčina na slovíčko... Na jeseň ľudia zvyknú prechladnúť, dostanú nádchu, kašeľ, teplotu a poslucháč Ivan Bojna si všimol, že niektorí tomu hovoria potiaže. Je to spisovné? Čo hovorí Sibyla Mislovičová? Zdravotné potiaže

Po á alebo za á?

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme spoločne počítať, to všetko na podnet Júlie Mikolášovej z Brezna. Tá sa háda s manželom, či pri vypočítavaní jednotlivých položiek v zmluve má hovoriť po á, po bé, alebo za á, za bé... Hovorí Sibyla Mislovičová. Po á alebo za á?

Zbytok alebo zvyšok?

Slovenčina na slovíčko... Keď nám z niečoho ostane časť - napríklad kúsok látky, je to zbytok alebo zvyšok? Ivan Bojna si všimol, že sa občas v médiách objavuje slovo zbytok. Tak ako? Poradí Sibyla Mislovičová: Zbytok alebo zvyšok?

Boli alebo bol ste tam?

Slovenčina na slovíčko... Boli ste tam alebo bol ste tam na dovolenke? Náš poslucháč Milan z Trnavy sa pýta, aké sú správne tvary pri vykaní. Zopakujeme nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Boli alebo bol ste tam?

Ako správne znie množné číslo od slova dno?

Slovenčina na slovíčko... Asi nikto z nás nemá chuť dostať sa niekedy na dno. Ale náš poslucháč Juraj Moravčík je na ňom pravidelne, našťastie len v rámci stolárskej práce, keď pracuje s dnom nejakej skrine. Ale dno ho trápi, respektíve keď je ich viac. A tu je problém. Koľko je vlastne tých „dien", „dní", či „dný"? Správny tvar pozná Sibyla Mislovičová. Ako správne znie množné číslo od slova dno?

Zamietnutý alebo zametený?

Slovenčina na slovíčko... Môže byť prípad zametený pod koberec, alebo sa správne povie, že bol zamietnutý pod koberec? Vysvetlí nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Zamietnutý alebo zametený?

Bodka na konci vety za skratkami

Slovenčina na slovíčko... Pochopiť správne jazyk našich zákonov môže byť občas problém a tak trochu ho má aj naša poslucháčka Zdenka Porubská. Nie ani tak so zákonmi, ako so skratkou Z. z. Ak sa veta končí práve touto skratkou, má tam byť ešte jedna bodka ako označenie konca vety? Poriadok v bodkách urobí Sibyla Mislovičová. Bodka na konci vety za skratkami

Skloňovanie mien Táňa a Soňa

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Ivan Bojna si všimol nesprávne skloňovanie mien Táňa a Soňa. Povie sa správne: Prvé miesto patrí Táni alebo Táne, prípadne Soni alebo Sone? Poradí nám Sibyla Mislovičová: Skloňovanie mien Táňa a Soňa

Význam slova kolaborácia

Slovenčina na slovíčko... Poslucháčka Renáta z Trenčína si v módnom časopise všimla slovné spojenie „dizajnerská kolaborácia". Je to správne? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Význam slova kolaborácia

Ohľadom a ohľadne

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa pýtame na slová ohľadom a ohľadne. „Ak rokuje parlament, rokuje ohľadom zákona, alebo ohľadne zákona," pýta sa Filip Kamenár z Bratislavy. Odpovie Sibyla Mislovičová. Ohľadom a ohľadne

Džínsy

Slovenčina na slovíčko... Všetci ich poznáme a niektorí veľmi radi nosíme - džínsy. Viete toto slovo správne skloňovať? Vysvetľuje Sibyla Mislovičová: Džínsy

Smartfón

Slovenčina na slovíčko... Moderná doba prináša aj technické novinky a ich pomenovania. Tentoraz sa pýtate na slovo smartfón. Poradí nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Smartfón

Záveť alebo závet?

Slovenčina na slovíčko... Pani Fornayová z Ružomberka nám napísala, že si nie je príliš istá, či má pri poslednej vôli dať na konci slova mäkčeň, či je teda správne slovo záveť alebo závet. V dnešný deň teda na túto, v podstate tematickú otázku, odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Záveť alebo závet?

Keď sa zo slangu stane neutrálne slovo

Slovenčina na slovíčko... Dnes ráno sme sa rozprávali o slangu a o slovách, ktoré sa z nespisovnej podoby napokon stanú súčasťou spisovnej podoby jazyka. Ako je to vôbec možné? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Keď sa zo slangu stane neutrálne slovo

Presvedčiť sa

Slovenčina na slovíčko... Aký je rozkazovací spôsob slovesa presvedčiť sa? Vysvetlí nám to Sibyla Mislovičová: Presvedčiť sa

Voľnočasové aktivity

Slovenčina na slovíčko... Jakub Rybár sa pýta jazykovedkyne Sibyly Myslovičovej, či sa dá spisovne použiť slovné spojenie voľnočasové aktivity... Zdá sa mu to príliš kostrbaté. Voľnočasové aktivity

Plátenná taška

Slovenčina na slovíčko... Plátenná taška je praktická, šetrí životné prostredie a používa ju aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Otázka je však, ako sa správne píše - s jedným alebo dvomi n? Plátenná taška

V ostatnom čase?

Slovenčina na slovíčko... V ostatnom čase sa nám ozvalo viacero poslucháčov, či sa môže použiť aj tento pojem, alebo sa má slovo ostatný nahradiť slovom posledný. A to je priestor pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. V ostatnom čase?

Huby alebo hríby?

Slovenčina na slovíčko... Pýtate sa nás čo je spisovné: Chodiť na hríby alebo na huby? Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Huby alebo hríby?

Aranžmán

Slovenčina na slovíčko... Dnes z našej rubriky pocítime závan francúzštiny. Práve z tohto jazyka pochádza slovo aranžmán, ktoré zaujíma poslucháčku Alenu Stopkovú. Je to ten aranžmán alebo to aranžmán? Ktorý rod vyberie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Aranžmán

Subštandardné slová

Slovenčina na slovíčko... Možno povedať v rádiu, že je niekto ukecaný? Je táto formulácia spisovná? Poradí nám Sibyla Mislovičová: Subštandardné slová

Minikvíz

Slovenčina na slovíčko... So zloženými slovami je to občas zložité... Možno aj vy, podobne ako poslucháčka Zdenka Porubská, pri niektorých neviete, či ich písať spolu alebo oddelene - prípadne so spojovníkom. Zdenku konkrétne zaujíma správny tvar slova minikvíz. A podľa slov Sibyly Mislovičovej nie je jediná s touto otázkou. Minikvíz

Tobogan alebo tobogán?

Slovenčina na slovíčko... Letné radovánky sú síce už za nami, ale v aquaparkoch si vody a plávania môžeme užiť počas celého roka... A je zaujímavé, že počas šantenia s deťmi majú niektorí aj čas zamýšľať sa nad spisovnosťou zariadení v aquaparku. Tak ako rodinka, ktorá by od Sibyly Mislovičovej rada vedela, či sa spisovne povie tobogan alebo tobogán. Tobogan alebo tobogán?

Portál – o portále či o portáli?

Slovenčina na slovíčko...Aký je lokál od slova portál? O kom, o čom - o portále, alebo o portáli? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám poradí, ako je to správne: Portál – o portále či o portáli?

Staviť a vsadiť

Slovenčina na slovíčko... Tentoraz sa budeme venovať hrám a súťažiam. Píšete nám, že v rozličných súťažiach ste počuli slovo vsadiť. Avšak keď ide o stávky, nie je to spisovné. Viac Sibyla Mislovičová: Staviť a vsadiť

Pleseň alebo plieseň?

Slovenčina na slovíčko... Naši rozhlasoví poslucháči sú, samozrejme, aj televízni diváci a keďže aj tam ich pozorné uši občas čosi objavia, máme dnes námet z televíznej reklamy. Je správne, keď sa v reklame ozve spojenie „prostriedok proti pliesňam"? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Pleseň alebo plieseň?

Zdrobnenina pre oblek

Slovenčina na slovíčko... Nedávno sme riešili zdrobneninu pre slovo pelech, ale na jeseň svojim štvornohým miláčikom kupujú ich majitelia aj rôzne oblečenie. Ako sa povie zdrobnenina od slova oblek? Sibyla Mislovičová poradí: Zdrobnenina pre oblek

Kardamón či kardamóm?

Slovenčina na slovíčko... Naša slovenčina bude dnes tak trochu kulinárska... Ak sa chystáte piecť a doteraz ste si mysleli, že do medovníčkov dávate „kardamón“, vyvedieme vás z omylu. Tak ako poslucháčku Moniku, ktorá urobila doslova „objav“ – „kardamón“ je zrejme správne „kardamóm“. Potvrdí to aj Sibyla Mislovičová? Kardamón či kardamóm?

Pelech a peleštek

Slovenčina na slovíčko...Naša poslucháčka Lucia Kováčová sa pýta: Ako je správne zdrobnenina od slova pelech? Kúpila som peliešok pre psíka, alebo sa tu zdrobnenina nepoužíva? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetlí: Pelech a peleštek

Ako sa nazýva početná skupina drakov?

Slovenčina na slovíčko...Predvčerom sme v našej rubrike dali priestor našim „verným fanúšikom spod tatier“, ktorých trápil gramatický problém skloňovania drakov, obrov, kentaurov... a keďže otázka rozprávkových bytostí je zjavne pod Tatrami veľmi pálčivá, ponúkame spolu so Sibylou Mislovičovou odpoveď aj na druhú časť otázky: ako sa nazýva početná skupina drakov? Je to húf, kŕdeľ, stádo alebo roj? Ako sa nazýva početná skupina drakov?

Nové slová

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Zuzana sa chce opýtať, prečo sa nepoužívajú názvy nocí podľa dní. Napríklad z nedele na pondelok - pondelnica, z pondelka na utorok - utornica a ďalšie. Čo si o tom myslí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Nové slová

Skloňovanie slov drak, obor a kentaur

Slovenčina na slovíčko... Naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa len nedávno dozvedela, že pod Tatrami má svojich „verných fanúšikov" - presne tak sa podpísala skupina poslucháčov, ktorým na srdci ležia „pálčivé otázky nášho ľúbezného jazyka". Ťažko povedať, či skloňovanie slov drak, obor a kentaur patrí medzi najhorúcejšie témy v slovenčine, ale, samozrejme, odpovieme. Obyvateľom spod Tatier totiž nie je jasné, či sú brané ako zvieracie alebo ľudské bytosti. Skloňovanie slov drak, obor a kentaur

Tá alebo ten závet?

Slovenčina na slovíčko... Pri spisovaní poslednej vôle treba dávať pozor nielen na obsah, ale aj na to, ako toto slovo používať. Akého rodu je podstatné meno závet? Hovorí Sibyla Mislovičová. Tá alebo ten závet?

Deň a noc

Slovenčina na slovíčko...Ako je to so správnym používaním pojmov deň a noc? Poslucháčka Zuzana Šmidáková sa pýta zvlášť na časť od polnoci do východu Slnka, od východu do západu a od západu Slnka do polnoci. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Deň a noc

Šikana alebo šikan?

Slovenčina na slovíčko... Prvý októbrový deň sa dlhé roky niesol v znamení nástupu na vojenčinu... Mladí muži si museli zvykať na tvrdý režim a niekedy bohužiaľ aj na šikanovanie... Aj náš poslucháč Libor Guniš sa na túto súčasť základnej vojenskej služby pamätá, a preto ho prekvapilo, keď jeho manželka aj s deťmi svorne vyhlásili, že si to pamätá zle - na vojne je šikana a nie „šikan", ako tvrdí Libor. Potvrdí to aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Šikana alebo šikan?

Existuje štvornica či obdĺžnica?

Slovenčina na slovíčko... Keď máme kruh a kružnicu, môže sa obvod štvorca nazývať štvornica, prípadne pri obdĺžniku obdĺžnica? Pýta sa poslucháčka Zuzana a Sibyla Mislovičová si poradí aj s touto matematickou otázkou: Existuje štvornica či obdĺžnica?

Stajňa alebo tím?

Slovenčina na slovíčko... Napísala nám poslucháčka Andrea Kutišová: Je správne, keď sa hovorí o športovcoch, že sú zo stajne? Napr. Peter Sagan zo stajne Tinkoff a pod. Poradí nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Stajňa alebo tím?

Slovo čiašnik

Slovenčina na slovíčko... Slovenčina má krásne hlásky, ktoré z nej robia veľmi ľubozvučný jazyk. Všetky tie ľ a ô alebo spevavé dvojhlásky... Nič však netreba preháňať, to si uvedomil náš pravidelný prispievateľ do rubriky o slovenčine pán Bojna, ktorému sa nepáči občasné používanie slova „čiašnik". A nepáči sa mu oprávnene, ako potvrdzuje aj Sibyla Mislovičová. Slovo čiašnik

Pravopis fyzikálnych jednotiek

Slovenčina na slovíčko... Ako sa správne píšu stupne Celzia? Pýta sa náš poslucháč pán Gradoš. Sibyla Mislovičová nám to všetkým vysvetlí: Pravopis fyzikálnych jednotiek

Koľko je pádov pri podstatných menách?

Slovenčina na slovíčko... Čo je veľa, to je veľa, povedal si zrejme náš poslucháč Jozef Markovič, ktorý sa v dôsledku istých zmätkov v našom jazyku poriadne pochytil s vlastným vnukom. Jozef si totiž zo svojich školských čias pamätá, že pri skloňovaní podstatných mien máme sedem pádov. Jeho vnuk mu však ukázal učebnicu, v ktorej je pádov iba šesť. V záujme urovnania „vážneho jazykového konfliktu" v rodine poprosil Sibylu Mislovičovú o vysvetlenie... Koľko je pádov pri podstatných menách?

Tínedžer, pubertiak alebo dorastenec

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč pán Galbavý by rád vedel, prečo sa vraví dorastencom tínedžer? Nie je správne pomenovanie pubertiak? Odpovedá Sibyla Mislovičová: Tínedžer, pubertiak alebo dorastenec

Sloveso znieť

Slovenčina na slovíčko... Keď o niečom počujeme, že to dobre „znie", je jasné, že ide o nejaký zvuk. Môže však „znieť" napríklad papier? Doklady sú predsa istý druh papiera a práve to mätie nášho poslucháča Ľubomíra, ktorému nie je jasné, prečo by doklady mali „znieť na meno", s čím sa občas stretáva. Tak čujme, ako znie vysvetlenie jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Sloveso znieť

Majte pekný deň

Slovenčina na slovíčko... Môžeme niekomu popriať pekný deň rozkazovacím spôsobom? Príklad: Majte pekný deň! Pýta sa na to Miroslav Čakla z Trenčína. Sibyla Mislovičová vysvetľuje: Majte pekný deň

„Dramatická“ zmena

Slovenčina na slovíčko...Dnes bude naša jazyková rubrika poriadne dramatická... Náš poslucháč Július Manínsky teraz určite nespokojne pokrútil hlavou, pretože práve toto slovo ho veľmi dráždi. Ako nám napísal, táto „jazyková burina" sa u nás neprimerane rozširuje - na škodu iných výrazov, ako výrazne, poriadne, či drasticky. Otázka pre Sibylu Mislovičovú - naozaj je nevhodné hovoriť napríklad o „dramatickej" zmene? „Dramatická“ zmena

Sloveso preventovať

Slovenčina na slovíčko... Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová dostáva od vás veľa podnetov, nedávno si prečítala list od nášho poslucháča a okrem pozdravu tam bola aj otázka: Čo znamená slovo preventovať? Sloveso preventovať

Organ verzus orgán

Slovenčina na slovíčko... Občas sa v našom jazyku stáva, že jediná čiaročka zmení význam slova. Napríklad taký dĺžeň. Náš poslucháč pán Zlocha vie, že máme „organy" aj „orgány", ale nie je si úplne istý, čo z toho je hudobný nástroj. Takže - čo vlastne bude dnes znieť napríklad aj v kostoloch? Upresní Sibyla Mislovičová. Organ verzus orgán

Barla – bez beriel?

Slovenčina na slovíčko... „Rád by som vedel, ako sa správne skloňuje slovo barla. Niekde som postrehol, že bolo uvedené bez bariel. Nie je náhodou správne bez barlí?" Pýta sa pán Paluš a Sibyla Mislovičová vysvetľuje: Barla – bez beriel?

Paralympiáda

Slovenčina na slovíčko... Je fakt, že paralympijské dianie nie je až natoľko sledované ako olympiáda... Čo je škoda, pretože športovci bez ohľadu na hendikep podávajú skvelé výkony... Poslucháč Miro Lupták však paralympiádu sleduje a ide mu uši odtrhnúť, keď počuje slovo „paralympiáda". Olympiáda je predsa odvodená od Olympu a nie Lympu. Či má pravdu alebo nie, zistíme od Sibyly Mislovičovej. Paralympiáda

Wow, fíha, júj, ejha

Slovenčina na slovíčko... Prečo dnešní moderátori používajú často slovo „wow". Neexistujú ľubozvučné možnosti? Pýta sa nás poslucháčka Mária Rapošová. Poradí Sibyla Mislovičová: Wow, fíha, júj, ejha

Chuť na celer či zeler?

Slovenčina na slovíčko... Ak máte chuť na celerovú polievku, tak neviem, či by ste ju v reštaurácii dostali. Takéto jedlo totiž neexistuje a môže za to len zmenená hláska. Ako sa správne táto zelenina nazýva,prezradí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Chuť na celer či zeler?

Dvojitý meter pri hodnotení práce

Slovenčina na slovíčko... Môže mať pani učiteľka pri hodnotení žiakov na písomke dvojitý meter? Nad týmto sa na začiatku školského roka zamýšľa Viera Drettychová zo Žiliny a my tvrdíme - nie! Nemalo by sa to stávať. A ak aj áno, tak ten meter je potom dvojaký. Rozdiel v týchto pojmoch vysvetlí Sibyla Mislovičová. Dvojitý meter pri hodnotení práce

Famózny výkon na poslednej olympiáde

Slovenčina na slovíčko... Počas nedávnej olympiády sme mohli sledovať výborné výkony športovcov z rôznych odvetví a pozadu neboli ani Slováci. Podávali famózny výkon? A teraz to nemyslíme zo športovej, ale z pravopisnej stránky. Na otázku poslucháča Pavla Mrvu z Ružomberka reaguje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Famózny výkon na poslednej olympiáde

Bez interviewu či bez interview?

Slovenčina na slovíčko... Môže reportér odísť bez interviewu so známym športovcom, alebo politikom? Ťažkú otázku nám dal na začiatku školského roka poslucháč Martin Polák, tak teda poďme vyvolať jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Bez interviewu či bez interview?

Kompatibilita a kompaktnosť

Slovenčina na slovíčko... Niekedy máme v slovenčine písmenká navyše. Napríklad v slove kompaktibilný, ktoré sa používa často a kde sa spoluhláska k používať nemá, ako nás upozornil aj Jozef Dvorský z Michaloviec. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Kompatibilita a kompaktnosť

Zo mnou

Slovenčina na slovíčko... Dnes je posledný prázdninový deň a aj v rubrike o spisovnom jazyku reagujeme na jeden mail od nášho poslucháča Karola Tótha z Ružomverka, ktorý súvisí s prázdninovým letným táborom. Jeho syn mu vraj totiž napísal esemesku a v nej... citujem... sú tu zo mnou aj dvaja spolužiaci. A vraj sa stále škriepi, že to "zo" je v poriadku. Pravdu má - pán Karol. Dúfam, že aj syn teraz pozorne počúva, ako to hodnotí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zo mnou

Vstupenka do rady v divadle?

Slovenčina na slovíčko... Dnes je sviatočný deň a koná sa aj mnoho slávnostných podujatí a koncertov. Na niektoré sa dali kúpiť vstupenky a tak sa môže stať, že budete sedieť blízko pódia, možno v druhej, či tretej rade? Alebo druhom, či treťom rade? Používame aj jedno, aj druhé, prečo sa mýlime a ako to má byť správne povie Sibyla Mislovičová. Vstupenka do rady v divadle?

Brexit

Slovenčina na slovíčko... Mohla by pani Sibyla Mislovičová vysvetliť nové slovo "Brexit", ktoré sa tak často teraz skloňuje? Vy sa pýtate a my odpovedáme: Brexit

Koho je učebnica?

Slovenčina na slovíčko...Dnes ráno sme hovorili o školských pomôckach a s nimi súvisí aj dnešná rubrika o spisovnom jazyku. Môžeme sa opýtať - koho je tá učebnica? Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Koho je učebnica?

Číslovka s pomlčkou

Slovenčina na slovíčko...Určite ste si neraz povedali: To som videl 10-krát, alebo niečo ste počuli aj milión krát. Vedeli by ste to však správne napísať? Viac nám o používaní číslovky a pomlčky poradí Sibyla Mislovičová: Číslovka s pomlčkou

Pravopis zložených slov

Slovenčina na slovíčko... Pani Balážiková z Holíča sa pýta, ako majú správne napísať názov akcie, ktorú pre deti v škole organizujú. Môže byť miniolympiáda spolu? Viac o zloženinách pokračuje Sibyla Mislovičová: Pravopis zložených slov

Máme niečoho veľa, alebo kopec?

Slovenčina na slovíčko... Aj vám sa doma množia veci? Knihy, špinavá bielizeň, aktuálne suveníry z dovolenky... A máte toho veľa, alebo priam kopec? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová pripúšťa, že v tomto prípade môžeme použiť aj geografický pojem. Máme niečoho veľa, alebo kopec?

Ďumbier alebo zázvor?

Slovenčina na slovíčko... Posilní našu imunitu, pomáha pri únave, strese aj prechladnutí a vás zaujíma jeho spisovný názov. Ďumbier alebo zázvor? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová pozná správnu odpoveď: Ďumbier alebo zázvor?

Špajľa alebo špajdľa?

Slovenčina na slovíčko... Nášmu poslucháčovi Vladimírovi Dubekovi nedá spávať drievko, ktoré má na Slovensku viacero pomenovaní. Počul už o pojme špajľa, špajdľa, ale vraj sa u nás používa aj pojem špilka. Ako je to správne, nám teraz povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Špajľa alebo špajdľa?

Slovo hmoždinka

Slovenčina na slovíčko... Ak ste sa cez víkend zaoberali domácim majstrovaním, zrejme ste mali v ruke aj kotvičku, príchytku, klátik, rozperku, či kolík... Alebo - povedané jazykom každého domáceho majstra - hmoždinku. Poslucháč Vladimír Čulen má v používaní tohto slova nejasnosti, jeden slovník ho pripúšťa, druhý nie. Ako to teda so slovom hmoždinka vidí Sibyla Mislovičová? Slovo hmoždinka

Rozdiel medzi slovami absorbovať a apsorbčný

Slovenčina na slovíčko... Okolo nás sa deje toľko vecí, prúdi toľko informácií, že neraz máme problém ich všetky absorbovať. Má s tým problém aj poslucháč Tomáš Kopecký, teda nie s absorbovaním ako takým, ale s daným slovom. Nie je jediný, ako potvrdzuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Rozdiel medzi slovami absorbovať a apsorbčný

Trávnikár

Slovenčina na slovíčko... O tom, že vám záleží na spisovnej pracovnej ponuke svedčí otázka od poslucháčky Dagmar. „Hľadáme zamestnanca, ktorý sa bude v našej firme starať o trávnik. Môžeme dať do inzerátu slovo trávnikár?" Radí Sibyla Mislovičová: Trávnikár

Sloveso venčiť v slovenčine

Slovenčina na slovíčko... Ak máte dom psa, možno práve v tejto chvíli beriete do rúk vôdzku, aby ste svojho miláčika vyvenčili... Psovi je to pravdepodobne úplne jedno, určite však nie nášmu poslucháčovi Stanislavovi Porubčanskému, ktorému slovo venčiť vonkoncom nejde do uší. „Venčiť" totiž v spisovnej slovenčine má úplne iný význam, ako potvrdzuje aj Sibyla Mislovičová. Sloveso venčiť v slovenčine

Zľavnený tovar

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Beáta Gažová si všimla pri obede v reštaurácii ponuku: Zľavnená cena o 10 %. Nepozdávalo sa jej to, preto sa chce opýtať, či je to správne. Všetkým teraz poradí Sibyla Mislovičová: Zľavnený tovar

Do Spišských Vlách alebo Vlachov?

Slovenčina na slovíčko... Prázdninové alebo pracovné cesty vás možno dnes zaviali na Spiš... Práve tam je miesto, ktoré sa objavuje aj v našej Zelenej vlne a ktoré vŕta v hlave aj poslucháčovi Jozefovi z Nitry - Spišské Vlachy. Ideme do Spišských Vlách alebo Vlachov? A sme v Spišských Vlachách alebo Vlachoch? Poriadky so skloňovaním urobíme so Sibylou Mislovičovou. Do Spišských Vlách alebo Vlachov?

Skloňovanie názvov obcí

Slovenčina na slovíčko... Poslucháč Juraj Paluš sa pýta, ako sa správne skloňuje názov obce Tesáre. Čo je spisovné? Prišla mi pohľadnica z Tesár alebo pohľadnica z Tesárov? Poradí nám Sibyla Mislovičová: Skloňovanie názvov obcí

Ako skloňovať názov Rio de Janeiro?

Slovenčina na slovíčko... Každé štyri roky sa jedno svetové mesto stáva najfrekventovanejším názvom predovšetkým v športovom spravodajstve. Už sme takto skloňovali Sydney, Londýn, Peking, Atény... Tentokrát je to Rio de Janeiro a hneď je jazykovedný problém na svete. Jeden z našich poslucháčov má tak trochu zmätky, ako tento názov skloňovať: v Rio de Janeire? V Riu de Janeiro? V Rio de Janeiro? V Riu de Janeiru? Správnu možnosť pozná Sibyla Mislovičová. Ako skloňovať názov Rio de Janeiro?

Čmeľ a čmeliak

Slovenčina na slovíčko... Hoci sú prázdniny, trochu sa vrátime do školských lavíc. Naša poslucháčka Darina Jarinová sa spolu s dcérou pýtajú, či je správne používať slovo čmeľ alebo čmeliak. Vraj keď povedala v škole čmeliak, bol s tým problém. Čo na to Sibyla Mislovičová? Čmeľ a čmeliak

Medaile alebo medaily?

Slovenčina na slovíčko... Bolo by skvelé, keby sme si po olympiáde mohli povedať: „To máme ale bohatú medailovú úrodu!" Uvidíme, či sa tak stane a kto všetko prinesie domov medaile alebo medaily? Aj vy ste sa pristihli, že vlastne neviete, ako je to správne? Ešteže tu je jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Medaile alebo medaily?

Podstatné mená zakončené na -e

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Katka by rada vedela správny tvar podstatného mena more v inštrumentáli množného čísla. Hovorí sa správne s morami alebo s moriami? Ako sa skloňujú slová končiace sa na samohlásku -e, poradí Sibyla Mislovičová: Podstatné mená zakončené na -e

Dlžiť alebo dlhovať peniaze?

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa na slovenčinu pozrieme aj z ekonomického hľadiska. Jana Wagnerová sa nás pýta, či môžeme niekomu dlžiť peniaze. Teda nie, či je to možné, ale či sa to takto možno vyjadriť spisovne. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Dlžiť alebo dlhovať peniaze?

Ľudová obyčaj

Slovenčina na slovíčko... Naša kultúra je pestrá a bohatá na rôzne tradície či zvyky. Hovoríme im aj obyčaje. Práve toto slovo by ste chceli spoznať bližšie, ako sa správne používa. U nás taká obyčaj, Sibyly sa popýtaj: Ľudová obyčaj

Na stredňajších cestách?

Slovenčina na slovíčko... Dnes je streda, a tak sa aj v rubrike o spisovnom jazyku pozrieme na situáciu na slovenských cestách. A budeme aktuálni. Povie sa na stredňajších, alebo na stredových cestách? Na stredňajších cestách?

Môže k nám pritiecť vzduch?

Slovenčina na slovíčko... Vyzerá to tak, že niektorým našim poslucháčom občas prasknú nervy z toho, čo počúvajú v médiách. Sibyle Mislovičovej prišiel napríklad rozhorčený mail, prečo v meteorologických predpovediach „pritečie vzduch". Vzduch predsa nemôže „tiecť", iba „prúdiť". Naša jazykovedkyňa sa teda pozrela na tento jazykový, či skôr fyzikálny problém. Môže k nám pritiecť vzduch?

Aršík alebo hárček?

Slovenčina na slovíčko... Katarína Jandová nám poslala otázku do slovenčiny na slovíčko: Moja mama bola kedysi filatelistkou a používala slovo aršík. Viem, čo to je, ale prečo nie je v slovníku? Odpovedá Sibyla Mislovičová: Aršík alebo hárček?

Raz toľko, dvakrát toľko

Slovenčina na slovíčko... Rodinné stretnutia sú príležitosťou dobre si poklebetiť o rodinných záležitostiach alebo riešiť priam jazykovo-matematické otázky. To je aj prípad poslucháča Ericha Nazada, ktorý s rodinou riešil, či je raz toľko presne toľko ako dvakrát toľko... Sibyla Mislovičová to má zrátané. Raz toľko, dvakrát toľko

Nespisovná reklama

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Romana z Piešťan si myslí, že slogan jednej reklamy nie je v poriadku. „Jedzte, pite, žuvajte." Čo na to vraví jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Nespisovná reklama

Kelímok alebo téglik?

Slovenčina na slovíčko... Boli sme na brigáde v lese a vyzbierali sme tam veľa kelímkov. Je síce pekné upratovať v prírode, ale dá sa to povedať aj spisovne. Sibyla Mislovičová nám poradí: Kelímok alebo téglik?

Je možné, aby padali rekordy?

Slovenčina na slovíčko... V lete neraz padáme od únavy, najmä, keď padajú teplotné rekordy... Je ale v spisovnej slovenčine možné, aby rekordy padali? Aj túto otázku dostala Sibyla Mislovičová. Je možné, aby padali rekordy?

Rozumiem tomu, chápem to

Slovenčina na slovíčko... Možno ste tiež vo svojom okolí počuli niekoho, ako na niečo reagoval slovami: Nechápem tomu. Vy tak radšej nehovorte, ale vypočujte si, čo si hovorí na toto spojenie Sibyla Mislovičová: Rozumiem tomu, chápem to

Jenské alebo jánske sklo?

Slovenčina na slovíčko... Variť sa dá rýchlo, chutne aj spisovne. Naša poslucháčka Ľudmila Foltánová v kuchyni často používa jenské sklo, alebo je to jánske? Správnu odpoveď má pre nás Sibyla Mislovičová: Jenské alebo jánske sklo?

Skratka slova firma

Slovenčina na slovíčko... Poslucháč Ján Novota si bol kúpiť dovolenkový pobyt a pred názvom cestovnej kancelárie videl skratku FA. Je to správny nápis? Pán Novota totiž uvažuje, že tam môže byť ešte aj fy s ypsilonom, prípadne fi. Ako sa to teda píše? Hovorí Sibyla Mislovičová. Skratka slova firma

Internetové lomítko?

Slovenčina na slovíčko... Janke Priedavkovej zo Žiliny diktovali telefonicky internetovú adresu jednej firmy a pri vysvetľovaní použili pojem lomítko. Toto slovo sa nepozdáva ani jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Internetové lomítko?

Osviežujúce nápoje

Slovenčina na slovíčko... Pitný režim je v letných mesiacoch dôležitý a vás tentoraz zaujíma aj zloženie nápojov. Je malinovka nápoj výhradne z malín a limonáda iba z citrusov? Ktorý z týchto názvov je správny pre osviežujúci nápoj? Vysvetlí Sibyla Mislovičová: Osviežujúce nápoje

Pes má v srsti dvoch kliešťov?

Slovenčina na slovíčko... Boli ste sa počas víkendu prejsť s vašim psíkom v lese? A aký bol výsledok? Našli ste mu nejakých kliešťov? A môže sa to vlastne takto povedať? Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Pes má v srsti dvoch kliešťov?

Ortuť v teplomeri stúpa

Slovenčina na slovíčko... Leto je obdobím, keď nám pravidelne stúpa ortuť v teplomeri. Viete, čo je na tejto vete nesprávne? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Ortuť v teplomeri stúpa

Ako správne vykať

Slovenčina na slovíčko... Leto, to je čas, keď sa možno spoznávame a stretávame s novými ľuďmi. Nebude na škodu povedať si pravidlá správneho vykania. Do spoločnosti nás spisovne pripraví Sibyla Mislovičová: Ako správne vykať

Varíme recepty

Slovenčina na slovíčko... „Dobrý deň, jedna naša kolegyňa sa nedávno chválila: Moja mama varí staré recepty, preto nám u nej vždy chutí." Napísala nám Eva z Poľného Kesova a chce sa opýtať, či je takáto formulácia v poriadku. Sibyla Mislovičová poradí aj gazdinkám: Varíme recepty

Várka

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč pán Bojna sa chce opýtať, či je spisovné, keď médiá informujú o „várke migrantov", ktorá prišla a podobne. Je to správne v spojitosti s ľuďmi? Vysvetlí Sibyla Mislovičová: Várka

Peší chodec?

Slovenčina na slovíčko... Môže po ceste kráčať peší chodec? Praktiky áno, len či aj gramaticky. S otázkou Vladimíra Bizoňa z Dudiniec sme sa obrátili na jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Peší chodec?

Slávnostný galavečer pri príležitosti predsedníctva v EÚ?

Slovenčina na slovíčko... Dnes nás oslovila pani Kusendová z Bratislavy, ktorej sa akosi nezdá, že diváci mohli sledovať slávnostný galavečer pri príležitosti otvorenia nášho predsedníctva v EÚ. Ako sa má toto spojenie teda správne použiť? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Slávnostný galavečer pri príležitosti predsedníctva v EÚ?

Ísť na obed alebo k obedu?

Slovenčina na slovíčko...„Kolegovia ma minule zavolali, aby som s nimi išiel k obedu." Upozornil nás na to poslucháč a Sibyla Mislovičová poradí, aby ste sa nielen chutne naobedovali, ale aj spisovne: Ísť na obed alebo k obedu?

Sagan má víťazný bicykel. Sadne si na neho?

Slovenčina na slovíčko... Peter Sagan nám na tohtoročnej Tour de France robí veľkú radosť. Ale v slovenčine trošku aj problémy, lebo náš poslucháč Vladimír Repka sa pýta na čosi veľmi špecifické. Citujem: „Peter Sagan má víťazný bicykel. Aj zajtra si na neho sadne... Je to tak správne?" Odpovie Sibyla Mislovičová. Sagan má víťazný bicykel. Sadne si na neho?

Som za to rád?

Slovenčina na slovíčko... Ak mi niekto preukáže láskavosť, pomoc a podobne, je správne povedať: Som za to rád? To, že sa takto vyjadrujeme, si všimla aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová, ktorá poradí, či je to aj spisovné a vhodné: Som za to rád?

Kompaktný a kompatibilný

Slovenčina na slovíčko... Ak používate slovo kompatibilný, treba si dať pozor, aby ste si ho nezmenili so slovom kompaktný. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičovej. Kompaktný a kompatibilný

Hosťka alebo hostka?

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa začalo naše predsedníctvo v EÚ, a tak sa aj v médiách často budú objavovať rôzni zaujímaví hostia. V prípade žien to budú hosťky alebo hostky? Zaujímali sme sa u Sibyly Mislovičovej. Hosťka alebo hostka?

Škrípanie

Slovenčina na slovíčko...Napísal nám automobilový fanúšik: „Všimol som si, že v motoristických reportážach sa občas spomína formulácia autu škrípali pneumatiky." Je to vhodné a hlavne správne? Odpovie Sibyla Mislovičová: Škrípanie Foto: RTVS

Kolový, či kôlový?

Slovenčina na slovíčko... Pani Lešová nám napísala otázku, ako sa robí prídavné meno od podstatného mena kôl. Nie je si istá, či má písať kolový, alebo kôlový. Odpovie jej jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Kolový, či kôlový?

Kontraverzia alebo kontroverzia?

Slovenčina na slovíčko... Je spisovné, keď hovoríme o kontraverzii alebo je správne povedať kontroverzia? Upozornil nás na to poslucháč, ktorý v praxi natrafil na obidva tvary. Sibyla Mislovičová nám to vysvetlí: Kontraverzia alebo kontroverzia?

Budeme sa skúsiť rozprávať s autorom?

Slovenčina na slovíčko... Dnes máme v rubrike trošku kostrbaté slovné spojenie, ktoré odznelo na jednom literárnom podujatí. Budeme sa skúsiť porozprávať s autorom. No my sa teraz skúsime o tejto téme porozprávať so Sibylou Mislovičovou... Budeme sa skúsiť rozprávať s autorom?

Špecifikácia a špecifickosť

Slovenčina na slovíčko... Aký je rozdiel medzi slovami špecifikácia a špecifickosť? Je správne, keď hovoríme o slovenskej špecifikácii? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetlí odpoveď na túto otázku: Špecifikácia a špecifickosť

Stanovisko a stanovište

Slovenčina na slovíčko...Môžeme hovoriť o dvoch stanoviskách v prípade dnešného hlasovania o zotrvaní Veľkej Británie v Európskej únii? Môžeme napríklad stáť na dvoch stanoviskách? A ako je to potom s podstatným menom stanovište? Odpovie Sibyla Mislovičová. Stanovisko a stanovište

Základné a radové číslovky

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč pán Bojna si všimol v tlači: „Ide o zákon z deväťdesiatich rokov. Nemá tam byť ypsilon?" Základné a radové číslovky si zopakujeme so Sibylou Mislovičovou: Základné a radové číslovky

Je spisovné slovo bláhový?

Slovenčina na slovíčko... Čeština a slovenčina sú natoľko podobné jazyky, že si občas navzájom „pomáhajú". Uši našich pozorných poslucháčov však takúto pomoc obyčajne zaregistrujú a podnet pre Sibylu Mislovičovú je na svete. Pánovi Bojnovi trhá uši slovo „bláhový". Aj vám sa zdá, že toto slovo nemá v našom jazyku miesto? Je spisovné slovo bláhový?

Skloňovanie podstatného mena projekt

Slovenčina na slovíčko... Aký je správny tvar podstatného mena projekt v množnom čísle v inštrumentáli? Povieme správne s projektami, alebo s projektmi? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová pozná odpoveď. Skloňovanie podstatného mena projekt

Sloveso vyhradiť

Slovenčina na slovíčko... Od apríla musia rádiá slovenskej hudbe vyhrádzať alebo vyhradzovať viac priestoru? Pýta sa v našej jazykovednej poradni poslucháč pán Bojna. Sibyla Mislovičová všetkým vysvetlí: Sloveso vyhradiť

Strana je mimo parlament

Slovenčina na slovíčko... Niektoré politické tváre sa po voľbách nedostali do parlamentu, a tak sa často v médiách objavuje aj spojenie, že tá či iná strana je mimo parlament. Je to správne? Teda nie to, že tam nie sú, ale gramatické spojenie... Hovorí Sibyla Mislovičová. Strana je mimo parlament

Poslucháč alebo počúvač?

Slovenčina na slovíčko... Napísal nám Tóno: „Dobrý deň, chcem sa opýtať na slovíčko poslucháč, zaváňa mi to čechizmom od slova poslouchat. Nemali by sme používať počúvač?" Ako je to správne, vysvetlí Sibyla Mislovičová: Poslucháč alebo počúvač?

Vlaky brázdia krajinou?

Slovenčina na slovíčko... Dnes je Medzinárodný deň bezpečnosti na železničných priecestiach. A o vlakoch bude aj dnešná rubrika o spisovnom jazyku. Konkrétne o tých, ktoré brázdia krajinou. Môže sa to takto povedať? Zisťovali sme u jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Vlaky brázdia krajinou?

Tvorivosť nemá hraníc

Slovenčina na slovíčko... Možno vás zaujala práca nejakého výtvarníka či sochára, v takom prípade sa zvykne pri jeho dielach použiť aj slovné spojenie tvorivosť nemá hraníc. Je to správne a spisovné vyjadrenie? Hovorí Sibyla Mislovičová. Tvorivosť nemá hraníc

Prítomný a budúci čas

Slovenčina na slovíčko... Teším sa, keď prídete na návštevu. Prípadne: Budem sa tešiť, keď prídete na návštevu. Ktorá veta je správna? Poslucháčka Eva z Poľného Kesova by rada vedela, či je možné používať v jednej vete prítomný aj budúci čas zároveň. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová poradí: Prítomný a budúci čas

Guláš či guľáš?

Slovenčina na slovíčko... Zajtra štartuje gastronomický festival Gurmán Fest, a tak aj v dnešnej rubrike o spisovnom jazyku budeme spomínať jedlo. Či je guláš okrem zemiakov a mäsa aj s mäkčeňom alebo bez, prezradí Sibyla Mislovičová. Guláš či guľáš?

Používanie predložky vďaka

Slovenčina na slovíčko... Dnes si zopakujeme používanie predložky vďaka. Ako nás upozorňujete, čoraz viac sa objavuje aj pri negatívnych formuláciách. Napr.: Vďaka mrazom prišli farmári o úrodu. Lenže vďaka Sibyle Mislovičovej sa ju naučíme používať správne: Používanie predložky vďaka

Správna výslovnosť slova sanitka

Slovenčina na slovíčko... Keď ju počujeme húkať, ustupujeme z cesty. Vezieme sa v nej neradi, veď často môže ísť o život. Vieme však, ako sa správne vyslovuje? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Správna výslovnosť slova sanitka

Je slovo kvázi spisovné?

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Anna napísala na slovensko@rtvs.sk otázku: „Touto cestou sa obraciam na pani Mislovičovú, aby nám poradila, či je slovo kvázi spisovné, prípadne akým iným slovom by sa dalo nahradiť. Za kladné vybavenie ďakujem." Nech sa páči, tu je odpoveď: Je slovo kvázi spisovné?

Štúdium, študijný

Slovenčina na slovíčko... Niekedy sa prídavné meno, ktoré vzniklo na základe odvodenia z mena podstatného, odlišuje pravopisom. Napríklad mu chýba dĺžeň. A tak je to aj v slove študijný, v ktorom sa niekedy chybne objavuje ú. Hovorí Sibyla Mislovičová. Štúdium, študijný

Ženské podoby povolaní

Slovenčina na slovíčko... Manažér, inžinier, či dokonca generál. Aj takéto bývajú ženské povolania. Mali by sa tieto názvy prechyľovať do podoby manažérka, či inžinierka? Aj o tom nám teraz viac povie jazykovedec, vlastne jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Ženské podoby povolaní

Rozkazovací spôsob od slovesa rásť

Slovenčina na slovíčko... „Radi by sme s kolegyňami vyriešili záhadu so slovesom rásť. Ako správne prikázať niekomu, aby rástol, prípadne nerástol?" Nemuseli sme to prikázať jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej, pretože ona vždy láskavo poradí: Rozkazovací spôsob od slovesa rásť

Pomaly sa pohybujúce kolóny

Slovenčina na slovíčko... Poslucháč Jindra, ktorý počúva pri cestovaní aj kolegov zo Zelenej vlny Českého Rozhlasu, by rád vedel, aký je správny ekvivalent v slovenčine na ich výraz „popojíždějíci kolony". Sibyla Mislovičová poradí aj vodičom: Pomaly sa pohybujúce kolóny

Výcuc z programu

Slovenčina na slovíčko... Pri niektorých slovenských výrazoch neraz váhame, či sú alebo nie sú spisovné. Váhali by ste však pri slove „výcuc"? Aj toto sa objavilo v médiách a jeden z našich poslucháčov na to promptne upozornil aj Sibylu Mislovičovú. Čo teda hovorí na vetu: „Ponúkame vám výcuc z programu?" Výcuc z programu

Poliklinika s ypsilonom?

Slovenčina na slovíčko... „V slovníku cudzích slov z roku 1966 som našiel slovo poliklinika s ypsilonom," upozornil nás poslucháč Jozef Kerak. Sibyla Mislovičová vysvetlí, ako je to možné: Poliklinika s ypsilonom?

Stupňovanie prídavného mena ideálny

Slovenčina na slovíčko... Aký máte deň? Dobrý? Lepší? Alebo máte to šťastie, že ste prežili najideálnejší alebo najdokonalejší deň svojho života? Zaujímavé je, že spisovná slovenčina nám vlastne neumožňuje, aby sme takýto deň prežili. Na poslucháčsku otázku, či niečo môže byť najideálnejšie, odpovedá Sibyla Mislovičová. Stupňovanie prídavného mena ideálny

Sloveso zahájiť nahraďme inými výrazmi

Slovenčina na slovíčko... Medzi našimi poslucháčmi máme zopár veľmi aktívnych „pátračov" po nevhodných či priam nespisovných momentoch v slovenčine... Pán Bojna nás pravidelne zásobuje svojimi postrehmi, niektorými opakovane, a to preto, lebo sa opakovane vyskytujú v médiách. Jednou z nesprávne použitých slovných stálic je aj sloveso „zahájiť". Tak si to teda so Sybilou Mislovičovou opäť zopakujme. Sloveso zahájiť nahraďme týmito výrazmi

Manažment alebo menežment?

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Marta Hrebíčková by rada vedela, či sú na Slovensku manažéri alebo menežéri. Ako píše, má pocit, že ľudia často pri komunikácii používajú obidva tvary. „Ktorý je, prosím, správny?" Sibyla Mislovičová nám poradí. Manažment alebo menežment?

Najsilnejší na puku

Slovenčina na slovíčko... Hokejový ošiaľ sa včera skončil a my už vieme, kto bol „najsilnejší na puku". Vie to už určite aj náš poslucháč Július Chovanec a teraz sa dozvie aj odpoveď na svoju otázku: „Je toto slovné spojenie spisovné?" Odpoveď má Sibyla Mislovičová. Najsilnejší na puku

Potenciálne alebo potencionálne?

Slovenčina na slovíčko... Niektoré zákutia slovenčiny sme v našom jazykovom okienku „vymietli" už viackrát... Napriek tomu v nich opakovane nemáme jasno. So Sybilou Mislovičovou sa teda dnes znovu pristavíme pri slove, ktoré stále robí problémy: je niečo potenciálne alebo potencionálne? Potenciálne alebo potencionálne?

Ako sa správne píše dvojité priezvisko?

Slovenčina na slovíčko...Svadba je bezpochyby životná udalosť - aj preto, že žena sa zrazu zmení na niekoho iného. Minimálne podľa priezviska. Ak je však vydatej pani ľúto za jej dievčenských menom, môže si ho nechať. Aj jedna naša poslucháčka sa nás pýta, ako sa potom dvojité priezvisko správne píše. So spojovníkom alebo bez neho? A ktoré ide prvé v poradí? Odpovie Sibyla Mislovičová. Ako sa správne píše dvojité priezvisko?

Štandardný štandard

Slovenčina na slovíčko... „Ako je to so slovami štandard, štandardný? Všimol som si, že sa v nich miesto d objavuje písmeno t." Napísal nám o tom Erik Sabo a štandardne všetkým poradí Sibyla Mislovičová: Štandardný štandard

Sloveso sústrediť sa

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Vladimír Čerevka upozorňuje na nesprávne časovanie slovesa. Píše nám: „Reže mi uši, keď počujem - budem sa sústrediť". Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vysvetľuje, ako je to správne: Sloveso sústrediť sa

Liptáci alebo Liptovčania?

Slovenčina na slovíčko... „Neviem sa nikde na internete dopátrať, či sme Liptáci alebo Liptovčania", píše nám Anna Červeňáková. Spisovnú odpoveď hravo vypátrala Sibyla Mislovičová. Liptáci alebo Liptovčania?

Kábel a kotol

Slovenčina na slovíčko...Dnes poradíme tým, ktorí na jar prerábajú dom alebo byt. Poslucháč pán Leško sa chce opýtať, ako je to so skloňovaním slov kábel a kotol. Nielen majstrom, či inštalatérom, ale všetkým poradí Sibyla Mislovičová: Kábel a kotol

Použitie zámena tu a tam

Slovenčina na slovíčko...Sem a tam... tu i tu... toto nie je slovný „ping-pong“, ale malé naladenie sa na problém nášho poslucháča Petra. Nepozdávalo sa mu jedno vyjadrenie - „ prišiel som tu do Jasnej“. Sibyla Mislovičová súhlasí, že tu sa naozaj stala štylistická chyba.. Použitie zámena tu a tam

Správny názov úradu

Slovenčina na slovíčko...Poslucháč Maroš Šandor si všimol spolu s kolegami, že na úrade, kde pracujú majú Oddelenie foréznej analýzy. Nemal by sa tento úrad nazývať „forénznej analýzy“? Čo je spisovné a čo nie vysvetlí Sibyla Mislovičová: Správny názov úradu

Vyhlásiť a prehlásiť

Slovenčina na slovíčko...Naoko dve rovnaké slová a pritom úplne rozdielne... vyhlásiť a prehlásiť. Jednu z našich poslucháčok zmiatlo, keď si v správach vypočula, že „úrad niečo prehlásil“. Sibyla Mislovičová potvrdí, že naša poslucháčka bola zmätená oprávnene. Vyhlásiť a prehlásiť

Výstroj verzus výzbroj

Slovenčina na slovíčko... O spisovnú slovenčinu prejavili záujem aj hasiči. Poslucháč Peter Duda sa pýta: V našej praxi sa stretávame so slovami „výstroj a výzbroj“. Ako ich správne používať? Poradí Sibyla Mislovičová: Výstroj verzus výzbroj

Uhorieť či zhorieť?

Slovenčina na slovíčko...Poslucháč pán Kukučka sa pýtal na správne použite predpony u. Odpovedá Sibyla Mislovičová: Uhorieť či zhorieť?

Preklady v časopisoch

Slovenčina na slovíčko...„Bolia ma oči aj uši, keď natrafím v časopisoch na preklady zo zahraničia“, napísala Oľga Plášilová. Presnejšie spozornela pri vete: Naše nové High - Lighty pre jednoducho byť šťastná. Čo na to Sibyla Mislovičová? Slovenčina na slovíčko...

Rozumejú deti tomu, čo čítajú?

Slovenčina na slovíčko...Tento týždeň štvrtáci základných škôl v pravidelnej štúdii dokazujú, ako dokážu porozumieť tomu, čo čítajú. Mechanicky čítať a vedieť aj o čom, to sú dve rozdielne veci. Faktom je, že s tým býva problém. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová preto odporúča, aby sme, najmä pri starších knihách, nenechávali deti boriť sa s textom samé. Rozumejú deti tomu, čo čítajú?

Potýčka alebo zvada?

Slovenčina na slovíčko...Blížia sa MS sveta v ľadovom hokeji, budeme svedkami napínavých duelov. Možno nastane aj potýčka. Ladislav Soročina sa chce opýtať, či je toto slovo spisovné? Sibyla Mislovičová ochotne vysvetlí: Potýčka alebo zvada?

Je spisovné slovo chytrý?

Slovenčina na slovíčko...V súčasnosti sa, najmä v spojitosti s mobilnými telefónmi, používa slovo chytrý. Je vôbec spisovné? Odpovie Sibyla Mislovičová. Je slovo chytrý spisovné?

Skloňovanie slova pani

Slovenčina na slovíčko...„Prosím o radu aj vysvetlenie, ako sa skloňuje slovo pani v množnom čísle. Celé roky som učila svojich žiakov, že v spojení s titulom alebo iným slovom je nesklonné. Tak ako?“ Napísala Anna Kromková a Sibyla Mislovičová vysvetľuje: Skloňovanie slova pani

Nedostavil sa, nakoľko zmeškal vlak

Slovenčina na slovíčko...Niektoré slová v našom jazyku opakovane dostávajú iný význam, než aký im patrí. To si uvedomil aj poslucháč Pavel Hapák, ktorý nám poslal tip na vetu – „nedostavil sa, nakoľko zmeškal vlak.“ Ak sa teraz čudujete, prečo by tu malo byť niečo nesprávne, asi tiež patríte k tým, ktorým nezaškodí malé gramatické objasnenie. Po ruke ho má Sibyla Mislovičová. slovenčina zmeškal vlak

Veka alebo sendvič?

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Peter Svoreň z Trenčína mal nedávno dilemu: „Keď sme pripravovali pre návštevu obložené chlebíčky, natrafili sme s manželkou v obchode na veku krájanú, ale v ponuke mali aj sendvič krájaný." Je slovo veka spisovné? Poradí Sibyla Mislovičová: Veka alebo sendvič?

Pravopis slov hydratácia a hidróza

Slovenčina na slovíčko... Filip Pastorek sa nás pýta, prečo sa slovo hydratácia píše s ypsilonom a slovo hidróza s mäkkým i. Nemajú náhodou rovnaký základ? Odpovedá Sibyla Mislovičová: Pravopis slov hydratácia a hidróza

Kniha pre použitie na školách?

Slovenčina na slovíčko... Sme radi, že do našej rubriky prispievate postrehmi o nesprávnom používaní nášho jazyka. Jeden z poslucháčov nás upozornil na slovné spojenie kniha pre použitie na školách. Či je to tak správne, sme sa opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Kniha pre použitie na školách?

Z Lieseku?

Slovenčina na slovíčko... Pavol Seman zo Šamorína sa nás pýta na skloňovanie názvu Liesek, odkiaľ má mnoho priateľov. Vraj by meteorologické správy mali byť z obce Liesek a nie z Liesku. Keď už, tak vraj z Lieseku. Čo na to Sibyla Mislovičová? Z Lieseku?

Skloňovanie názvu Radošina

Slovenčina na slovíčko... Včera sme si pripomenuli nedožité 95. narodeniny herečky Katky Kolníkovej. A dnes ideme zistiť spolu s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou, či bola pani Kolníková rodáčka z Radošiny alebo z Radošinej... Skloňovanie názvu Radošina

Nabudúce

Slovenčina na slovíčko... Dva v jednom - aj tak by sa stručne dal vyjadriť gramatický problém, ktorý má naša poslucháčka pani Hvilová. Rada by vedela, či sa slovo nabudúce píše spolu alebo oddelene. Konkrétne v spojení na budúcu sobotu. To sú však pomiešané dve odlišné gramatické záležitosti, ako objasní Sibyla Mislovičová. Nabudúce

Ako sa skloňuje hračka jojo?

Slovenčina na slovíčko... Od Tibora Hranického z Námestova prišiel jazykový rébus: Ak sú kľúče zavesené na hračke jojo, na čom sú vlastne zavesené? Na joje alebo na jojo? Sibyla Mislovičová pozná správnu odpoveď: Ako sa skloňuje hračka jojo?

Strašne Ťa milujem. Alebo veľmi?

Slovenčina na slovíčko... Poslucháčka Alena Križanová chce vedieť, ako sa správne používa príslovka strašne. Napríklad pri spojeniach: Strašne sa mi páči táto pesnička, strašne ťa ľúbim, strašne mladý odborník a podobne. Je to takto spisovné? Poradí nám Sibyla Mislovičová: Strašne Ťa milujem. Alebo veľmi?

Sú spisovné slová zriadiť a zriaďovateľ?

Slovenčina na slovíčko... Je 15. apríl, aj dnes sa na mnohých miestach všeličo deje, určite sa niekde aj niečo zriaďuje. Ak nás teraz počúva náš poslucháč Alexander Vavro, možno mu aj trochu zatriaslo ušnými bubienkami, pretože má pocit, že tohto slova je zo všetkých strán akosi priveľa. Je teda spisovné používať slová zriadiť, zriaďovateľ? Odpovie Sibyla Mislovičová. Sú spisovné slová zriadiť a zriaďovateľ?

Na záhrade či v záhrade?

Slovenčina na slovíčko... Po rozhovore so svojou susedou naša poslucháčka Eva Marušincová spozornela. Povedala jej totiž: „Pracovala som celú sobotu na záhrade." Ona si myslí, že spisovne sa hovorí v záhrade. A čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Na záhrade či v záhrade?

Chápať niečo a rozumieť niečomu

Slovenčina na slovíčko... Do dnešnej rubriky nám prišiel podnet od poslucháča Viliama Záhradského, ktorý sa pýta, či sa zmenili Pravidlá slovenského pravopisu. Z každej strany vraj počuje slovné spojenie „chápem tomu" a on vraj nechápe... Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Chápať niečo a rozumieť niečomu

Malinovka alebo limonáda?

Slovenčina na slovíčko... S príchodom jari súvisí aj naše osvieženie. Je správne, keď povieme, že máme chuť na malinovku, alebo limonádu? Pýta sa poslucháč Marek Žuffa a Sibyla Mislovičová odpovedá: Malinovka alebo limonáda?

Tebe to dnes ale sluší!

Slovenčina na slovíčko... Pondelky mnohí nemáme veľmi v láske, ale stačí malý kompliment, aby sa nám zlepšila nálada... Napríklad obdivný výkrik - „Tebe to dnes ale sluší!" Ak máte uši citlivé na spisovnosť nášho jazyka, možno vám táto slovná pochvala zaváňa čechizmom... Podobnú dilemu má aj poslucháč Michal Dudáš. Jazykový oriešok rozlúskne Sibyla Mislovičová. Tebe to dnes ale sluší!

Významné nedostatky?

Slovenčina na slovíčko... Nášmu poslucháčovi Vladimírovi Križanovi prekáža slovné spojenie významné nedostatky, ktoré počul v jednej televíznej relácii v súvislosti s kontrolou kvality tovaru v obchodoch. Nejde mu však o tovar, ale o vraj protichodné spojenie, nedostatky sú vraj negatívne, preto by nemali byť významné. Odpovie Sibyla Mislovičová. Významné nedostatky?

Skloňovanie podstatného mena server

Slovenčina na slovíčko... Petra Luptáková sa pýta na skloňovanie podstatného mena server, v niektorých pádoch sa jej totiž zdá, že je tam až príliš veľa samohlások e. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Skloňovanie podstatného mena server

Dohodovacie konanie

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Jozef Lóška sa pýta, ako je to pri oficiálnych situáciách, keď ide o dohodu či zhodu. Je to dohadovacie alebo dohodovacie konanie? Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Dohodovacie konanie

So študentami alebo so študentmi?

Slovenčina na slovíčko... Náš materinský jazyk je taký košatý, že pre laika býva problém pamätať si všetky pravidlá... A tak sa v našej rubrike zaoberáme aj takými „drobnosťami" ako napríklad písmenko navyše... Ako teda hovoriť správne - so „študentami" alebo so „študentmi"? Odpoveď ponúka Sibyla Mislovičová. So študentami alebo so študentmi?

Predložka vzhľadom na

Slovenčina na slovíčko... Je správne, keď hovoríme vzhľadom na to, alebo je spisovné spojenie vzhľadom k tomu? Poradí nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Predložka vzhľadom na

Saxofón alebo saxafón?

Slovenčina na slovíčko... Máme veselý a hravý deň. Trochu hravosti teda vnesieme aj do našej jazykovednej rubriky. Zahráme si spoločne so Sibylou Mislovičovou na hudobnom nástroji, ktorého názov robí trošku problém. A pritom ide iba o jedno písmenko... Saxofón alebo saxafón?

Ako správne vykať?

Slovenčina na slovíčko... Dnes si precvičíme správne vykanie. Aké zásady platia pre jednotné a množné číslo, vysvetlí Sibyla Mislovičová. Ako správne vykať?

Česi alebo Češi?

Slovenčina na slovíčko... Dlhé roky sme žili v spoločnom štáte, takže by sme o sebe mali vedieť všetko... Zjavne to ale neplatí. Poniektorí z vás majú stále problém so základným pomenovaním nášho bratského národa. Sú to Česi alebo Češi? Na stručnú otázku stručná odpoveď od Sibyly Mislovičovej. Česi alebo Češi?

Súhrnné pomenovanie rodiny

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Boris Miškov sa pýta, ako sa správne vyslovuje názov jeho rodiny. Sú to Miškovci, alebo Miškovovci? Poradí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová: Súhrnné pomenovanie rodiny

Dva kotly alebo dva kotle?

Slovenčina na slovíčko... Viete, aký je tvar množného čísla v slove kotol? Poslucháč Adam Flimel nám píše, že sa stretol s dvomi verziami. Čiže dva kotly, ale aj dva kotle. Správnu odpoveď má pre nás Sibyla Mislovičová: Dva kotly alebo dva kotle?

Hrať na husle?

Slovenčina na slovíčko...Sú otázky, ktoré sa našej jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej vracajú ako bumerang... Jednou z nich je aj večný problém s husľami. Husle ako také zaujímajú aj nášho poslucháča pána Bojnu - teda skôr to, či sa hrá na husle alebo na husliach? Hrať na husle?

Správne skloňovanie priezvisk

Slovenčina na slovíčko... Možno ste niekedy tiež boli v situácii, ako náš poslucháč pán Palečka, keď ste nevedeli správne skloňovať priezvisko. Poradí nám Sibyla Mislovičová: Správne skloňovanie priezvisk

Na alebo v chodbe?

Slovenčina na slovíčko... Aj dnes sa pristavíme pri otázke, ktorú Sibyle Mislovičovej adresovala jedna z našich poslucháčok... Zjavne na nejakej chodbe natrafila na niečo, s čím si štylisticky nevedela dať rady. Pani Mislovičová, máme hovoriť „na manipulačnej chodbe boli dlaždice" alebo „v manipulačnej chodbe boli dlaždice"? Na alebo v chodbe?

Ako používať predložku pri

Slovenčina na slovíčko... Poslucháč Miroslav Hudec by rád vedel, aký je správny tvar slovného spojenia, ktorý sa rozdielne používa napríklad v oblasti Trenčína či Žiliny. Príď ku škole alebo je správne aj príď pri školu? Poradí nám Sibyla Mislovičová: Ako používať predložku pri

Skloňujeme Laodiceu

Slovenčina na slovíčko... Občas sa môže stať, že nás v slovenčine potrápi aj niečo, čo je už zapadnuté v histórii... Tak ako našu poslucháčku Janu Ondrušovú z Čadce. So skloňovaním názvu svojho mesta nemá problém, zato tisíce kilometrov vzdialená Laodicea je už ťažší oriešok. Vyskloňujme si teda Laodiceu so Sibylou Mislovičovou. Skloňujeme Laodiceu

Je slovo „kulantný“ spisovné?

Slovenčina na slovíčko... Možno ste sa aj vy stretli s prídavným menom „kulantný", prípadne príslovkou „kulantne". Peter Považan sa pýta na jeho základ a plný význam, ale aj to, či je vôbec spisovné. Povie Sibyla Mislovičová: Je slovo „kulantný“ spisovné?

Libovať si?

Slovenčina na slovíčko... Aj skúsené moderátorky sa vedia pomýliť, a tak ste si všimli, že jedna naša kolegyňa použila vo vysielaní slovné spojenie - „S Oliverom sme si libovali..." Je to správne? Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Libovať si?

Jánske alebo jenské sklo?

Slovenčina na slovíčko... Dnes poradíme aj gazdinkám. Poslucháčka Ľudmila Foltánová má dilemu. Jej kolegyňa totiž tvrdí, že pri varení rada používa jánske sklo. Je to správne? Sibyla Mislovičová: Jánske alebo jenské sklo?

Budeme sa sústrediť?

Slovenčina na slovíčko... Začína sa nám nový pracovný týždeň, päť dní plné úloh, na ktoré sa budeme sústrediť... Aj vám to trhá uši? Nečudujeme sa. Vysvetlí nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Budeme sa sústrediť?

Skloňovanie podstatného mena kábel

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa tak trochu povenujeme elektronike. Poslucháč Ľudovít Naštický by rád vedel, ako sa právne skloňuje slovo kábel. Sibyla Mislovičová nám všetkým poradí: Skloňovanie podstatného mena kábel

Dať do role všetko?

Slovenčina na slovíčko... Každý večer nám televízie ponúkajú prehliadku hereckého kumštu našich alebo zahraničných hercov... A možno si aj dnes večer pri nejakom filme poviete - tak táto herečka do svojej role dala všetko. Sibyla Mislovičová má k tomu jednu poznámku - a nielen ona... Dať do role všetko?

Došli nám čaje?

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč pán Pacalka sa nás pýta, či je správne, keď používa slovné spojenie „došli čaje". Podľa neho to má viacero významov. Ako to vlastne je, povie Sibyla Mislovičová: Došli nám čaje?

Špára verzus škára

Slovenčina na slovíčko... Možno máte za sebou zopár dní, ako sa hovorí, „na Malte". Nahadzovanie omietky, stierkovanie, maľovanie a vypĺňanie špár... Majstri, ktorí okrem práce s domácim náradím dobre ovládajú aj prácu so slovenčinou, však asi teraz zastrihali ušami - špáry totiž v stene ani nikde inde nemáme. Náš pravidelný poslucháč pán Bojna na to upozornil Sibylu Mislovičovú a tá s ním súhlasí. Špára verzus škára

Ako napísať slovo model v 1. os. množného čísla?

Slovenčina na slovíčko... Nie je žiadnym prekvapením, že v oblasti módy pracujú aj muži. Lenže viete, ako spisovne píšeme slovo model v 1. osobe množného čísla? Otázka na Sibylu Mislovičovú: Ako napísať slovo model v 1. os. množného čísla?

Môžeme byť nažhavení?

Slovenčina na slovíčko...Pred nami je lyžiarsky víkend, určite ste už mnohí nažhavení na skvelé výkony v Jasnej. Určite aj naša jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa bude tešiť, ak sa našim dievčatám podarí zabodovať, isté je ale jedno: „nažhavená" na to nie je... Môžeme byť nažhavení?

Pracovná doba alebo pracovný čas?

Slovenčina na slovíčko... Je pracovná doba alebo pracovný čas? Záručná doba či záručná lehota? Pýta sa Ľubomír Cvečka. Slovu doba sa najbližšiu dobu bude venovať Sibyla Mislovičová a poradí nám: Pracovná doba alebo pracovný čas?

Merítko a kružítko?

Slovenčina na slovíčko...Sú veci, ktoré sú dosť ťažko merateľné... Dá sa presne zmerať napríklad úspech? Existuje na to vhodná pomôcka? Napríklad merítko? Alebo kružítko? Alebo pravítko? Sibyla Mislovičová nám to teraz pekne a najmä spisovne pomeria... Merítko a kružítko?

Príručky spisovnej slovenčiny

Slovenčina na slovíčko... S nesprávnym skloňovaním sa stretávame aj na internete. Poslucháč Ivan Bojna našiel v elektronickom slovníku pri slove médium tvary: médiuo alebo médiua. Kde si to môžeme s istotou overiť, povie Sibyla Mislovičová. Príručky spisovnej slovenčiny

Trafila sa do terča!

Slovenčina na slovíčko... Medzi poslucháčmi máme niektorých až natoľko pozorných, že popri sledovaní športových výkonov ešte stíhajú sledovať aj verbálne výkony športových redaktorov... Pán Bojna napríklad nesúhlasí s tým, že sa strelkyňa trafí do terča... Problémom nie je terč, ale maličké zvratné sa. Objasní Sibyla Mislovičová. Trafila sa do terča!

Nočné mory

Slovenčina na slovíčko... Naše sny vraj ovplyvňuje to, čo sme prežili v priebehu dňa, ale napríklad aj to, čo sme večer pred spánkom jedli. Lenže ako sa správne hovorí nepekným snom, ide o nočné mury? Poradí nám Sibyla Mislovičová. Nočné mory foto: RTVS

Snímač, senzor

Slovenčina na slovíčko... Zvykne sa pokaziť v aute, v domácich spotrebičoch a potom voláme opravára. Povieme mu, že chceme vymeniť „čidlo". Je to správne či nesprávne? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Snímač, senzor

Využili podmienky pre to?

Slovenčina na slovíčko... Poslucháč Ivan Bojna nás upozorňuje, že sa stretáva čoraz viac so slovným spojením „využili podmienky pre to". Je toto správna formulácia? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Využili podmienky pre to?

Veľa jamiek či jamôk?

Slovenčina na slovíčko... Dnešná slovenčina bude o golfe a vokáni. Ako to ide dokopy? Mária Šubrtová sa nás pýta, či je na ihrisku veľa jamiek, alebo jamôk. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Veľa jamiek či jamôk?

Rodina Junasovcov či rodina Junasová?

Slovenčina na slovíčko...Je pondelok, začiatok pracovného týždňa, hádam ste ho začali v pohode... My naopak - začíname ho malým pochytením sa... Práve z neho čerpá naša dnešná rubrika. Náš poslucháč Igor Bábela sa totiž pochytil so sekretárkou, ako správne osloviť rodinu: rodina Junasovcov, či rodina Junasová? Ivana Ilgová sa na to opýtala Sibyly Mislovičovej. Rodina Junasovcov či rodina Junasová?

Ohľadne a ohľadom

Slovenčina na slovíčko... Píšem vám s ohľadom na príslovku s ohľadom - žartuje Renáta Veselovská a my našej poslucháčke odpovieme, či je to správny výraz. Hovorí Sibyla Mislovičová. Ohľadne a ohľadom

„Tvorčí“ postup autora?

Slovenčina na slovíčko... „Páčia sa mi niektoré slovenské básne," píše nám Kamil Tóth z Bratislavy. Často ho zaujíma, akým spôsobom ich autori napísali. „Keď sme mali v škole seminárnu prácu a spomínal som, že ma zaujíma tvorčí postup, naša slovenčinárka ma opravila, že tak sa to nehovorí." Ako je to správne, sme sa spýtali Sibyly Mislovičovej. „Tvorčí“ postup autora?

Počúvať v rádiu

Slovenčina na slovíčko... Kde počúvam vašu rubriku - v rádie, alebo v rádiu? To sa nás pýta Adam Sekula z Ružomberka. Tak dajme priestor jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Počúvať v rádiu

Ako skloňovať podstatné meno kritérium?

Slovenčina na slovíčko... Podľa akých kritérií sa skloňuje slovo kritérium, ale aj akvárium, laboratórium a ďalšie, ktoré sa končia rovnako na -um. Toto nám napísal Juraj Sekeráš z Topoľčian a odpovedá Sibyla Mislovičová z Bratislavy. Ako skloňovať podstatné meno kritérium?

Tlačítko alebo tlačidlo na telefóne?

Slovenčina na slovíčko... So zdokonaľovaním techniky niektoré slová prestávajú byť populárne, a tak sa z jazyka postupne vytrácajú. Napríklad „tlačítkový" telefón. Ale jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová tvrdí, že tlačidlový, pretože práve tlačidlo je to slovo, od ktorého sa dané prídavné meno odvodzuje. Tlačítko alebo tlačidlo na telefóne?

Stávkujeme, či vsádzame?

Slovenčina na slovíčko...Blíži sa víkend a ten bude plný rôznych futbalových, hokejových či tenisových duelov. Pre niektorých je to čas tipovať výsledky zápasov, a tak sa František Gabor pýta, či na tie zápasy vsadíme, alebo stavíme. Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Stávkujeme, či vsádzame?

Strašne sa teším

Slovenčina na slovíčko... Ak svoju radosť vyjadríme vetou: „Strašne sa teším," - tým tú radosť poprieme, píše nám poslucháč Adam Ratulovský. Poďme za jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou, tá prezradí, či emócie môžu byť strašne alebo hrozne dobré... Strašne sa teším

Doprovod vs. spriervod

Slovenčina na slovíčko... Na práve prebiehajúcom brazílskom karnevale vraj niektorí účastníci museli odísť v doprovode polície. Na informáciu z médií zareagovala Jana Puškárová a pýta sa na slovo doprovod. Hovorí Sibyla Mislovičová. Doprovod vs. spriervod

Kupujeme celozrnné pečivo

Slovenčina na slovíčko... Aké pečivo kupujeme, keď chceme celozrnné? Koľko spoluhlások n sa vyskytuje v slove celozrnný? Otázka trápi Juraja Beňušku, tak mu teraz odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Kupujeme celozrnné pečivo

Kupujeme u nás ďaleko drahší tovar?

Slovenčina na slovíčko... Istý denník nedávno porovnal ceny potravín u nás a v Rakúsku a tvrdí, že na našom území kupujeme v obchode ďaleko drahší tovar. Patrícia Juráňová sa pýta, či sa to môže takto povedať zo spisovného hľadiska. Odpovie Sibyla Mislovičová. Kupujeme u nás ďaleko drahší tovar?

Prechádzka austrálskou bušou?

Slovenčina na slovíčko... V týchto dňoch na naše tenistky v rámci Pohára federácie čaká dôležitý zápas s Austráliou. Bude to pre slovenské reprezentantky prechádzka austrálskym bušom, alebo austrálskou bušou? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Prechádzka austrálskou bušou?

Zázvor verzus ďumbier

Slovenčina na slovíčko... Milka z Trenčína nám napísala, že aj keď zima nie je taká tuhá, predsa len prechladla. A ide si variť čaj, len nevie, či je zázvorový, alebo ďumbierový. A koláče, ktoré majú takúto prísadu, sú zázvorníky, alebo ďumbierniky? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zázvor verzus ďumbier

Ministerské vyhlásenie

Slovenčina na slovíčko... Dnes načrieme do politiky, Sibyla Mislovičová nám povie, či v prípade potreby minister vydáva vyhlásenie, alebo prehlásenie... Ministerské vyhlásenie

S dvoma aj dvomi moderátormi

Slovenčina na slovíčko... Už druhý deň sa vám v éteri ráno prihovárame dvaja. Počúvate teda ranné vysielanie s dvoma, alebo s dvomi moderátormi? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. S dvoma aj dvomi moderátormi

Obnášať nejakú sumu?

Slovenčina na slovíčko... Zmenili ste zamestnanie? Chcete poznať náplň vašej práce, čo to všetko bude obnášať? A môžeme to vlastne povedať takto? Poradí Sibyla Mislovičová. Obnášať nejakú sumu?

Koláč alebo páj?

Slovenčina na slovíčko... Na európskom šampionáte v krasokorčuľovaní jeden z pretekárov tancoval na hudbu z filmu American Pie. Jarka Voleková sa pýta, či sa názov koláča páj môže používať bežne aj v našom jazyku. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Koláč alebo páj?

Akciový či akčný tovar?

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovieme Patrícii Jarábkovej, ktorá si všimla leták v obchode, avizujúci akciové ceny. Dá sa použiť toto spojenie? Odpovedá Sibyla Mislovičová. Akciový či akčný tovar?

Čítam v maile?

Slovenčina na slovíčko... „Kde som sa dočítala informácie - v maile či v maili?" To sa pýta Janka Zvolenská z Púchova a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má naporúdzi takéto vysvetlenie. Čítam v maile?

Predčiť verzus prekonať

Slovenčina na slovíčko... Máme v našom spisovnom jazyku sloveso predčiť? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová tvrdí, že by sa nemalo používať a takto to odôvodňuje... Predčiť verzus prekonať

Spiklenec a spiknutie?

Slovenčina na slovíčko... Dnes dostane jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová otázku doslova na telo, pani Wagnerová sa jej totiž pýta, či môžeme byť spiklenci... Spiklenec a spiknutie?

Gymnázium Andreja Vrábela?

Slovenčina na slovíčko... Má byť pri názve levického gymnázia meno v tvare - Gymnázium Andreja Vrábla, alebo Vrábela? Na netradičnú otázku poslucháča teraz odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Gymnázium Andreja Vrábela?

Usilovať o niečo?

Slovenčina na slovíčko... Dnes to bude o chýbajúcom zvratnom zámene... Dalibor Kamenický sa pýta, či môže povedať, že „o niečo usiluje". Jemu osobne tam zvratné zámeno sa nechýba. Ako je to správne, povie Sibyla Mislovičová. Usilovať o niečo?

Ako sa správne vyslovuje slovo pointa?

Slovenčina na slovíčko... Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vám teraz povie, ako správne vyslovovať slovo, ktoré sa píše pointa... Ako sa správne vyslovuje slovo pointa?

Pravopis podstatného mena Líbya

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme mať v rubrike o jazyku trochu aj zemepis, Dominik Kopčák sa nás totiž pýta na správne písanie názvu Líbya. Odpovie Sibyla Mislovičová. Pravopis podstatného mena Líbya

Chytrý spotrebiteľ?

Slovenčina na slovíčko... Dnes nám poslala podnet Mária Dzurová, ktorá pracuje v oblasti marketingu. Nepozdáva sa jej prídavné meno chytrý, ktoré sa v médiách často objavuje v súvislosti s reklamnou kampaňou. Môžeme hovoriť o chytrom telefóne, prípadne chytrom spotrebiteľovi? Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Chytrý spotrebiteľ?

Záujemci, alebo záujemcovia?

Slovenčina na slovíčko... Pani Lukáčikovej sa nezdalo vyjadrenie moderátora televíznej relácie o bývaní, v ktorej hovoril, že prišli záujemcovia o byt. Podľa nej by to mali byť záujemci. Správnu odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Záujemci, alebo záujemcovia?

Playstation vs. herná konzola

Slovenčina na slovíčko... Andrej Kaprál zo Žiliny sa nás dnes pýta na slovo playstation. Myslí si, že sa dostane do spisovného jazyka, a tak chce vedieť, ako sa skloňuje a či existuje aj nejaký slovenský ekvivalent. Slovo má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Playstation vs. herná konzola

Vyleteli vonku?

Slovenčina na slovíčko... Pani Anna Kovárová patrí medzi našich najaktívnejších prispievateľov do rubriky. Dnes jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová opäť odpovie na jej otázku. Pani Kovárovej sa nepozdávajú vety: „Včielky vyleteli vonku. Treba ísť vonku za každého počasia." Vyleteli vonku?

Zákon o obchodných „reťazcov“?

Slovenčina na slovíčko... Dnes nás pani Vargová upozornila na spojenie použité v diskusnej relácii, moderátor vraj použil slovné spojenie - zákon o obchodných reťazcov. Na podnet reaguje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zákon o obchodných „reťazcov“?

Naňho, oňho?

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovieme pani Anne Kovárovej, ktorá nás v maile upozornila na viaceré chyby, ktoré opakovane registruje v médiách. Poslala nám dve vety, ktoré vraj nie sú správne: „Na ceste ide auto, dávajte naňho pozor. Kaštieľ chátral, lebo sa oňho nik nestaral." Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Naňho, oňho?

Dve svetové metropole?

Slovenčina na slovíčko... Dnes to bude o skloňovaní a pozrieme sa na slovo metropola. Pýtame sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, či môžeme použiť spojenie niektoré svetové metropole... Dve svetové metropole?

Odnaproti, či od naproti?

Slovenčina na slovíčko... Zdeno Medek nám napísal mail a chce vedieť, či sa v spojení „dámy a páni odnaproti", píše príslovka odnaproti dohromady alebo oddelene. Ako teda? Odpovie Sibyla Mislovičová. Odnaproti, či od naproti?

Písať s plniacim perom?

Slovenčina na slovíčko... Môže byť text písaný s plniacim perom? To sa pýta poslucháčka z Trnavy. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Písať s plniacim perom?

Do Fórumu?

Slovenčina na slovíčko... Ružena Durániová z Batizoviec aj Marcel Banczík z Popradu sa pýtajú na obchodné centrum Fórum a na jeho skloňovanie. Majú ísť do Fóra či Fórumu? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Do Fórumu?

Zámka alebo zámok?

Slovenčina na slovíčko... Paulína Wagnerová sa nás pýta, či si v železiarstve kupuje zámok alebo zámku. Otázka jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú veľmi pobavila. Zámka alebo zámok?

Zľadovatelé či zľadovatené cesty?

Slovenčina na slovíčko... Budú zľadovatelé cesty? Opýtala sa Janka Mickovičová z Ružomberka a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má pre ňu správnu odpoveď, ale celkom inú ako zo Zelenej vlny... Zľadovatelé či zľadovatené cesty?

2015

Ako sa píše meno Sibyla?

Slovenčina na slovíčko... Mnohí z vás sa pýtate, ako osloviť našu jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú a správne napísať jej krstné meno. Je totiž na Slovensku dosť zriedkavé. Odpovie priamo Sibyla, veď tá vie všetko... Ako sa píše meno Sibyla?

Nový rok 2016?

Slovenčina na slovíčko... Včera sme si pripomenuli, ako písať a skloňovať slovo Silvester a dnes sa pozrieme na Nový rok. Už sa skutočne blíži, je pred dverami, ako nás nedávno opravila Sibyla Mislovičová a dnes nám naša jazykovedkyňa povie, kedy je s malým a kedy s veľkým písmenom. Nový rok 2016?

Na Silvestra?

Slovenčina na slovíčko...Posledný deň v roku sa blíži a Silvester je nielen pojem, ale aj meno v kalendári. Ako ho písať a ako skloňovať nám teraz pripomenie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Na Silvestra?

Hoci sa tomu ťažko chápe?

Dnes nás inšpiroval v rubrike o správnom používaní spisovného jazyka pani Anna Kovárová, z mnohých jej podnetov vyberáme slovné spojenie:Hoci sa tomu ťažko chápe... O jeho správnosti nám teraz viac povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Hoci sa tomu ťažko chápe

Dvesté, či dvojsté?

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovieme našej stálej prispievateľke do rubriky pani Anite Zongorovej. Pýta sa Sibyly Mislovičovej, či si v tomto roku pripomíname dvesté alebo dvojsté výročie narodenia Ľudovíta Štúra, prípadne či sú správne obidve tieto číslovky... Dvesté, či dvojsté?

Je Nový rok za dverami?

Slovenčina na slovíčko... Ešte týždeň a budeme sa mýliť v dátume. Aj vy to tak máte, že prejde niekoľko dní, kým si zvyknete na novú číslicu? Nový rok je za dverami, ale Ctiborovi Královičovi sa toto spojenie nepáči a v podstate ani jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Je Nový rok za dverami?

Miestami či ojedinele?

Slovenčina na slovíčko... Aký je rozdiel medzi slovami miestami a ojedinele, ak ich používa meteorológ? Na otázku Moniky Vincekovej odpovie Sibyla Mislovičová. Miestami či ojedinele?

S troma alebo tromi darčekmi?

Slovenčina na slovíčko... Poslucháč Milan bol s partiou na vianočnom večierku svojej firmy, kde dokonca dostali niekoľko darčekov. Má však trochu chaos s číslovkami, nevie správne povedať s koľkými ľuďmi tam vlastne bol a koľko darčekov dostal. Z jeho mailu teraz podstatné veci o číslovkách vysvetlí Sibyla Mislovičová. S troma alebo tromi darčekmi?

Ajurvéda

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Emil Siracký chce navštíviť ajurvédske medicínske centrum a na internete si všimol, že existuje viac verzií pomenovania - aj s dĺžňom, aj bez dĺžňa. Ako je to teda správne? Opýtali sme sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Ajurvéda

Vianočný akciový tovar?

Slovenčina na slovíčko... V záplave rôznych predvianočných zliav a akcií sa nás Jakub Petruška pýta na to, ako nazvať akcie súvisiace s predvianočnou zľavou. Vysvetlí nám to Sibyla Mislovičová. Vianočný akciový tovar?

Droždie a kvasnice

Slovenčina na slovíčko... Vianočná príprava, to je aj pečenie a varenie a rôzne gastronomické pojmy. V nich si chce upratať Jakub Karlík, ktorý chce vedieť, či sa má hovoriť droždie, alebo kvasnice a či sú správne aj slová kvas a kvások. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Droždie a kvasnice

Porotcovia hudobnej súťaže

Slovenčina na slovíčko... Nedávno prebehlo v televízii finálové kolo speváckej súťaže, kde vraj moderátor povedal, že „porotci rozhodli o víťazovi". Milan Kvarda sa preto pýta jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, či je to správny výraz. Porotcovia hudobnej súťaže

Mlsný či maškrtný?

Slovenčina na slovíčko... Predvianočný čas ponúka návštevu trhov, kde si môžeme na všeličom pochutnať. Čo si tam vlastne dávame? Maškrty? Alebo niečo „na mlsné jazyky"? Poďme si spolu s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou upratať v spisovných výrazoch. Mlsný či maškrtný?

Používanie nárečových výrazov

Slovenčina na slovíčko... V adventnom čase sa najmä v reklamách stretávame dosť často s výrazmi, ktoré vychádzajú zo slovenských nárečí. Môžu sa takéto slová oficiálne používať? Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Používanie nárečových výrazov

Vianočné sviatky

Slovenčina na slovíčko... S blížiacimi sa Vianocami pribúda aj množstvo plagátov a reklám, kde sa používa spojenie vianočné sviatky. Prídavné meno vianočné sa píše s veľkým či malým začiatočným písmenom? Správnu odpoveď sme zisťovali u jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Vianočné sviatky

Zastaraný alebo zastaralý počítač?

Slovenčina na slovíčko... Môžem mať zastaraný alebo zastaralý počítač? Pýta sa nás mailom náš poslucháč Viliam Jablonický a správnu odpoveď mu prezradí Sibyla Mislovičová. Zastaraný alebo zastaralý počítač?

Kedy je zvratné zámeno sa nadbytočné?

Slovenčina na slovíčko... K dnešnej rubrike nás podnietil telefonát pani Janky z Banskej Bystrice, ktorá nám vysvetľovala, že zo slovenčiny akoby vymizli zvratné zámená. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám však teraz povie, že niekedy dávame zvratné zámeno sa aj navyše. Kedy je zvratné zámeno sa nadbytočné?

Rektorka a manažérka

Slovenčina na slovíčko... Máme na univerzite kandidátku na funkciu rektora. Môžeme hovoriť o budúcej rektorke? Dá sa použiť tento tvar aj v ženskom rode? Otázku Márie Sadkovej teraz vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Rektorka a manažérka

Máte prax v obore?

Slovenčina na slovíčko... Dnes ráno sme hovorili o to, že študenti by v rámci duálneho vyučovania mali mať prax. Môžu mať prax v obore? Na otázku Janky Melichovej teraz odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Máte prax v obore?

Koho je to?

Slovenčina na slovíčko... Situácia, ktorú ste možno zažili. Ste v reštaurácii, na stoličke je prevesený kabát. Koho je tento kabát? Pýtate sa a sused vás opraví. Viete prečo? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Koho je to?

Stolná, či stolová lampa?

Slovenčina na slovíčko...Napísala nám Jana Wagnerová a pýta sa, či rovnako ako pri športe stolný tenis, dá sa aj pri predmete, akým je stolná lampa, použiť tento tvar prídavného mena. Je teda stolná, či stolová? Pýtame sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Stolná, či stolová lampa?

Turci či Turkovia?

Slovenčina na slovíčko... V súvislosti s incidentom s ruskou stíhačkou sa vraj v niektorých médiách objavili informácie, že lietadlo zostrelili Turkovia. Nášmu poslucháčovi Vladimírovi Saturanskému sa to nezdá, a tak sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej pýta na správnu verziu. Turci či Turkovia?

Alternatíva pre selfie

Slovenčina na slovíčko... Fenomén selfie fotografií sa stáva našou každodennou súčasťou a už dlhšie sa polemizuje aj o slovenskom ekvivalente pre tento výraz. Niektorí používatelia dokonca tvrdia, že už existuje a takáto fotografia by sa mala volať „svojka". Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Alternatíva pre selfie

Išiel som vonku?

Slovenčina na slovíčko... V poslednom čase nám asi najviac podnetov prišlo na spojenie „ísť vonku", ktoré viackrát odznelo aj v našom rozhlasovom vysielaní. Priestor teda dostáva jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Išiel som vonku?

Najrýchlejší z časov?

Slovenčina na slovíčko... Náš bežec dosiahol na pretekoch najrýchlejší čas, ale Václavovi Kudlákovi sa to nepozdáva. Nie výkon bežca, ale práve to slovné spojenie. Tak sme zisťovali viac u jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Najrýchlejší z časov?

Do krištáľovej gule

Slovenčina na slovíčko... Kto z nás by nechcel poznať svoju budúcnosť. Pomohlo by nám, keby sme sa pozreli do krištáľovej gule? A s akým „i" by tá guľa mala byť, pýtame sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Do krištáľovej gule

S troma darčekmi?

Slovenčina na slovíčko... Keď sa náš poslucháč Jakub rozprával s kolegom, ako bolo na firemnom večierku, ten mu vraj povedal, že ho odmenili troma darčekmi. Nezdá sa mu správna číslovka v tomto tvare, tak sme sa na ňu opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. S troma darčekmi?

Vyprážame či vysmážame?

Slovenčina na slovíčko... Čo ste dnes jedli? A bolo to vyprážané, či vysmážané? A ktorá z týchto možností je správna? Hovorí Sibyla Mislovičová. Vyprážame či vysmážame?

Krček

Slovenčina na slovíčko... Dnes tu máme záplavu výrazov - krček, krčok, či kŕčok? Ktoré zo slov je spisovné, pýta sa Jarmila Gubričová a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová odpovedá. Krček

Vačok či vrecko?

Slovenčina na slovíčko... Keď vám niekto povie, že má vo vačku peniaze, tak mu môžete veriť, že hovorí pravdu. Teda čo sa vačku týka, lebo slovo je naozaj spisovné. Potvrdí to aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Vačok či vrecko?

Router

Slovenčina na slovíčko... Po 1989 sme sa otvorili svetu, a tak sa k nám dostali aj nové technológie a pojmy. Napríklad taký router. Viete, ako sa skloňuje? Hovorí Sibyla Mislovičová. Router

Vhodné k športovaniu?

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa pozrieme na správnosť pojmu „oblečenie vhodné k športovaniu". Či sa to môže použiť v tomto tvare ,sme zisťovali u Sibyly Mislovičovej. Vhodné k športovaniu?

Úprava tarifov?

Slovenčina na slovíčko... Sme pred víkendom, čaká nás cestovanie a mnohí sa vyberiete vlakom. Čaká nás úprava tarifov? - pýta sa Jarmila Walterová a odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Úprava tarifov?

Haluze či haluzy?

Slovenčina na slovíčko... Môžu byť po búrke na ceste „popadané haluzy"? Otázka jedného z vás veľmi pobavila aj jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Haluze či haluzy?

Príbytok a bidlo

Slovenčina na slovíčko... Pani Krempaská nám napísala, že učiteľka jej synovi opravila v slove „príbytok" ypsilon po spoluhláske b za mäkké i, vraj preto, že ide o vtáčí príbytok. Pýta sa preto, či existuje nejaká výnimka, lebo sa jej táto verzia nepozdáva. Opýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. Príbytok a bidlo

Podčas?

Slovenčina na slovíčko... Jozef Mišík sa nás pýta, či v slovenčine k slovu „nadčas" existuje aj protiváha typu „podčas". V slovníku vraj takéto slovo nenašiel. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Podčas?

Prajeme vám len to najlepšie?

Slovenčina na slovíčko... Dnešný námet je od pána Bojnu, ktorému prekáža slovné spojenie opakujúce sa najmä v reláciách pre jubilantov: Prajeme vám všetko len to najlepšie. Je to správne? Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Prajeme vám len to najlepšie?

Kokos

Slovenčina na slovíčko... Dnes bude priam úsmevná rubrika o jazyku a možno sa teraz usmieva aj Ján Pivarč spolu s kolegami v kancelárii, pretože práve odtiaľ je podnet - hovorí sa „ty kokos" alebo „ty kokoz"? Ak je tam „z", čím je to spôsobené? Dilemu rozlúšti jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Kokos

Voucher?

Slovenčina na slovíčko... Katarína Halamová sa dnes jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej pýta na skloňovanie slova „woucher", robí v cestovateľskej brandži, a tak sa s ním stretáva pravidelne... Voucher?

Včítane a vrátane

Slovenčina na slovíčko... Napísal nám Peter z Banskej Bystrice, ktorý sa nazdáva, že slovo včítane nie je spisovné. Odpovie mu jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Včítane a vrátane

Do Vajnôr?

Slovenčina na slovíčko... Martin Bak býva vo Vajnoroch a pýta sa, či je z Vajnor, alebo z Vajnôr. Akosi mu ten vokáň nesedí, tak sme sa na to opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Do Vajnôr?

Kedy používame zámená oni a ony?

Slovenčina na slovíčko... Ako sa používajú zámená oni a ony, teda kedy použiť mäkké i a kedy ypsilon? Mirovi Krnáčovi zo Žarnovice odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Kedy používame zámená oni a ony?

Skloňovanie slova Halloween

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme v rubrike veľmi aktuálni - jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej sme sa opýtali, ako sa skloňuje slovo Halloween. Skloňovanie slova Halloween

Hromadenie predložiek

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa pozrieme na vetu z novín: „Tlačia sa na pred nimi jazdiace auto." Je to takto v poriadku? Pýta sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej Gustáv Špánik zo Žiliny. Hromadenie predložiek

Štúrovci

Slovenčina na slovíčko... Dnes si pripomíname 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra, jeho meno sa nachádza aj v názve Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, odkiaľ čerpáme podnetné rady od Sibyly Mislovičovej. Dnes sme zvedaví, na čo by sa asi našej jazykovedkyne opýtal sám Ľudovít Štúr, keby mal tú možnosť... Štúrovci

V rámci

Slovenčina na slovíčko... V rámci dnešnej rubriky o spisovnom jazyku sa pýtame jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, či spojenie v rámci píšeme spolu, alebo oddelene. V rámci

Vo Svätom Juri?

Slovenčina na slovíčko... Bol som vo Svätom Juri. Môže to byť pravda? Pýta sa Juraj Valko jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Vo Svätom Juri?

Ponížená kaucia?

Slovenčina na slovíčko... Nášho poslucháča Gustáva Špánika zo Žiliny zaujal pojem ponížená kaucia. Vraj sa objavil v dennej tlači v súvislosti s pokutou za prekročenú rýchlosť. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová však má k takémuto pojmu výhrady. Ponížená kaucia?

Štvoro dvojčiat

Slovenčina na slovíčko...Dnes reagujeme na otázku poslucháčky Anity Zongorovej, tá v správach počula, že v trenčianskej pôrodnici sa narodili „štyri dvojčatá". Myslí si, že správny je tvar - štvoro dvojčiat. Odpoveď má pripravenú jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Štvoro dvojčiat

Bohemizmus alebo čechizmus?

Slovenčina na slovíčko... Marta Dobrovodská sa nás dnes pýta na slová bohemizmus a čechizmus. Podľa nej sú totiž obe spisovné. Má rovnaký názor aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Bohemizmus alebo čechizmus?

Do piatka alebo do piatku?

Slovenčina na slovíčko... Pani Ondrejkovú rozčuľujú moderátori, ktorí v priamom prenose vymedzia čas od pondelka do piatka. Podľa nej by to malo byť - do piatku. Teraz nás obráni jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Do piatka alebo do piatku?

Guláš či guľáš?

Slovenčina na slovíčko... Dnes to bude o mäkčeni v slove guláš. Je tam správne alebo nie? Katarína Deáková vytvára plagát na súťaž vo varení guláša a nevie sa s kolegami zhodnúť, ktorú verziu použiť. Poradí Sibyla Mislovičová. Guláš či guľáš?

Očarujúci alebo okúzľujúci?

Slovenčina na slovíčko... Peter Fotul sa nás pýta na aktuálnu televíznu reklamu, v ktorej nejaký kozmetický doplnok vytvára okúzľujúci efekt. On by vraj použil slovíčko - očarujúci. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Očarujúci alebo okúzľujúci?

Podstatné meno set v slovenčine

Slovenčina na slovíčko... Poslucháč Ivan Hajník robí v oblasti zdravotníctva a tam sa vraj slovo set bežne používa vo význame set sterilných zdravotníckych pomôcok. Na úrade mu však takúto zdravotnícku pomôcku odmietli zaregistrovať, vraj ho má nahradiť slovom súprava. Či úrady postupovali správne, to sme zisťovali u jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Podstatné meno set v slovenčine

„Odcerený“

Slovenčina na slovíčko... Martina Dubaiová z Nitry sa nás dnes pýta na spisovný tvar slova „odcerený", prípadne „odserený" - vo význame oddelený od niečoho. Otázka dala zabrať aj jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. „Odcerený“

Termoprádlo?

Slovenčina na slovíčko... Vonku sa výrazne ochladilo, a tak je otázka našej poslucháčky Daniely veľmi aktuálna. Chce vedieť, či sa slovo termoprádlo píše dohromady, alebo ako dve slová. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Termoprádlo?

Výslovnosť slova sesternica

Slovenčina na slovíčko... Keď ku mne príde na návštevu dcéra môjho strýka, ako ju mám osloviť? Mäkko či tvrdo? Márii Daškovej teraz odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Výslovnosť slova sesternica

Oveľa „viac múdrejší“

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme v rubrike o jazyku stupňovať. Len či správne? Valika Noskovičová z Lučenca sa pýta na slovné spojenie „oveľa viac múdrejší". Či to má byť takto, nám teraz povie „oveľa viac múdrejšia" jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Oveľa „viac múdrejší“

Mať prevahu

Slovenčina na slovíčko... Jaroslav Tibenský sa nás dnes pýta, či môžeme mať v diskusii navrch. A či sa tento pojem prípadne dá použiť aj v súvislosti so športom, napríklad vo vete, že naši hokejisti mali v zápase so súperom navrch. Hovorí Sibyla Mislovičová. Mať prevahu

Dátové úložisko

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovieme Miroslavovi Labantovi, ktorý sa pýta, či máme v slovenčine pojem „dátové úložisko". Vraj sa s ním nedávno stretol na jednom kurze počítačov. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dátové úložisko

Teším sa na „chalaňov“ z reprezentácie

Slovenčina na slovíčko... V jednom z rozhovorov s futbalovými reprezentantmi sa nominovaný hráč vyjadril, že sa už veľmi teší na „chalaňov" z reprezentácie. To mäkké ň sa akosi nepozdáva Petrovi Fialovi z Trnavy. Prirodzene, v okolí Trnavy sa príliš nemäkčí. Ako to však má vyzerať v tomto tvare? Hovorí Sibyla Mislovičová. Teším sa na „chalaňov“ z reprezentácie

„U výrobkov“ automobilky sa ukázala chyba

Slovenčina na slovíčko... Dnes to bude o jazyku, ale aj o aktuálnej situácii na automobilovom trhu. Milan Roštecký totiž počul, že „u výrobkov" jednej automobilky sa ukázala chyba, ktorá súvisela s emisiami. Ako to má byť, nie s emisiami, ale so spisovným jazykom a či je veta správna, nám povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „U výrobkov“ automobilky sa ukázala chyba

Snímka sýrskeho chlapca

Slovenčina na slovíčko... Pre pár týždňami vo svete zarezonovala silná a emotívna fotografia utopeného sýrskeho chlapčeka. Janka Králiková sa nás pýta, či môžeme tento obrázok pomenovať aj snímka, alebo snímok. Hovorí Sibyla Mislovičová. Snímka sýrskeho chlapca

Pokladať nie je klásť

Slovenčina na slovíčko... Tieto slovesá by sme si mohli zameniť. Môžeme napríklad použiť spojenie „pokladať nový asfalt"? Otázku sme kládli aj položili jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Pokladať nie je klásť

Problémy s vykaním

Slovenčina na slovíčko... Viacerí ste nám napísali, že jeden z najväčších problémov máte s vykaním. Bola ste, boli ste, alebo ako to vlastne má byť? Dávnejšie sme tento problém už v našej rubrike analyzovali, ale tých mailov bolo toľko, že jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová vám dnes pripomenie, ako vykať... Problémy s vykaním

„Obdržať“ balík

Slovenčina na slovíčko... „Obdržali ste balík", povedala mi nedávno suseda a ja som ju chcela opraviť, ale potom som si to rozmyslela. Napísala nám Mirka z Banskej Bystrice. Ak by tak urobila, bol by to správny postup aj podľa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. „Obdržať“ balík

Dobiť kredit aj batériu

Slovenčina na slovíčko... Môžeme si „dobyť kredit"? S ypsilonom v slovese dobyť? Pýta sa Jarka, ktorá nedávno videla rukou napísaný oznam tohto typu v nákupnom centre. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dobiť kredit aj batériu

Migranti „v doprovode“ polície a vojska?

Slovenčina na slovíčko... Dnes bude jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová reagovať na podnet Valiky Meszárošovej z Galanty, tá v jednom zo spravodajských vstupov počula informáciu, že migranti sa ku hraniciam pohli „v doprovode" polície a vojska. Bol použitý správny pojem? Migranti „v doprovode“ polície a vojska?

Zbrklé reakcie?

Slovenčina na slovíčko... Aj vám sa niekedy stalo, že ste na nejakú situáciu zareagovali „zbrklo"? Môžu nastať „zbrklé" reakcie? Reálne určite áno, v gramatike však podľa všetkého nie, a tak nám teraz jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová ponúka niekoľko alternatív. Zbrklé reakcie?

Častokrát?

Slovenčina na slovíčko... Je vhodné používať slovo častokrát? A ak áno, píše sa to spolu, alebo od seba? Otázku Vierky Prokšovej sme položili aj jazykovedkyni Sibyle Mislovičovej. Častokrát?

Temer

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa nás Janka Walterová pýta na slová začínajúce sa na te-. Môže sa mäkko čítať napríklad slovo temer? Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Temer

Granadír

Slovenčina na slovíčko... Už sa zjavne začal školský rok, pretože aj v našej rubrike pribudla otázka zo školskej jedálne. Asi najčastejšie jedlo - granadír, nedá spávať ani Paulíne z Levíc. Ako sa to správne nazýva? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Granadír

Šestnásťročný

Slovenčina na slovíčko... „Mám syna a neviem, či je šesnásťročný alebo šesťnásťročný," píše Milka z Banskej Štiavnice. Odpovie Sibyla Mislovičová. Šestnásťročný

Pozri alebo viď stranu?

Slovenčina na slovíčko... Pri čítaní kníh alebo tvorbe prác či diplomoviek ste sa už určite stretli s citáciou - viď stranu 25... To slovíčko viď sa akosi nepozdáva viacerým z vás, tak sme sa naň opýtali Sibyly Mislovičovej. Pozri alebo viď stranu?

Pracujete za počítačom? Ako vás nazývať?

Kde ste teraz? Sedíte za počítačom? ak je to aj vaše povolanie, možno bude zaujímavé vypočuť si jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú, ako vás vlastne nazývať. slovencina 16.9.

Do rady? Do radu?

Počas dnešného sviatočného dňa možno pôjdete do divadla, alebo na koncert a z takéhoto prostredia je aj slovo z dnešnej rubriky. Môžeme mať vstupenky do nejakej rady sedadiel? Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? slovencina 15.9.

Toľko málo času

Aj vy máte cez deň na všetko toľko málo času? A môže sa vôbec použiť takéto slovné spojenie? Odpovie dáma, ktorá na nás čas teraz má, jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. slovencina 14.9.

Prvýkrat

Predpokladám, že nášu rubriku nepočúvate prvýkrát, ale viete, ako sa to píše? Prvýkrát spolu, alebo prvý krát od seba? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. prvykrat

Pádlovanie

Naši futbalisti už takmer dopádlovali k francúzskym brehom. Aj takýto titulok v novinách si po predvčerajšom kvalifikačnom zápase všimol Ján Veselý a tak sa pýta, či je to správne. Myslí si, že pádlovanie nie je spisovné. Jeho ekvivalentom je vraj slovo "veslovanie". Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. padlovanie

Ohľadom

Dnes sa nás pýta Mária Vačková, či sa dá s nájomníkmi rokovať ohladom dohody. Nejde ani tak o to rokovanie, ako o slovíčko "ohľadom". Hovorí Sibyla Mislovičová. ohladom

Dôchodcovia

Dnes sa budeme venovať vyjadreniu jedného z politikov, ktorý tvrdil, že dôchodci dostanú príspevok od štátu. Postreh je od Vladimíra Gálika a tak sme sa opýtali jazykovedkyne Sibyli Mislovičovej, či sa to takto môže povedať... dochodcovia

Nedáte si kávičku?

Pekný deň, nedáte si niečo pod zub, nedáte si kávičku? Znie to čudne, keď sa vás to takto čašník opýta, akoby naznačoval, že si nemáte dať to, čo vám ponúka. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nedáte si kávičku?

Servis zo slovenských turistických stredísk

Štúrovo Štúrovo

Posledný

Slovenčina na slovíčko... Písala nám Janka Kováčová z Detvy, reaguje na televízne spravodajstvo, v ktorom začiatkom týždňa počula, že je posledný prázdninový a v inom čase zasa že ostatný prázdninový deň. Myslí si, že by sa v prípade slov posledný, alebo ostatný používať len jeden z týchto pojmov. Ako je to v skutočnosti, nám teraz povie Sibyla Mislovičová. Posledný

Skloňovanie kombajnu

Slovenčina na slovíčko... Ozval sa nám poslucháč z Nitry, ktorý vo svojom meste nedávno navštívil tradičnú poľnohospodársku výstavu. V jednom pavilóne predstavoval moderátor novinku, stroj, vďaka ktorému sa dá časť prác zvládať aj bez kombajnu. Iný moderátor v tom istom pavilóne zasa tvrdil, že to ide aj bez kombajna. Ktorý tvar teda použiť? Hovorí Sibyla Mislovičová. Skloňovanie kombajnu

Princezná

Slovenčina na slovíčko... Priam rozprávková bude dnešná rubrika o našom jazyku, hlavnou hrdinkou bude „princezna". Alebo princezná? A ako sa toto slovo vlastne skloňuje? Otázky Gabiky Wallterovej teraz zhodnotí Sibyla Mislovičová. Princezná

Klavirista

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa pri príležitosti Dňa Ústavy koná aj niekoľko spoločenských podujatí, na plagáte jedného z nich bol vraj uvedený účinkujúci „klavírista", a tak sa Filip Tóth pýta, či je to správne. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Klavirista

E-mail sa skloňuje podľa vzoru dub

Slovenčina na slovíčko... Pavol Nerty sa veľmi čudoval, keď sa dočítal, že slovo mail má v lokáli tvar v maile. Tvrdí, že veta „prečítal som si to v maili" sa mu pozdáva viac. To, že nie je správna, však teraz potvrdí aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. E-mail sa skloňuje podľa vzoru dub

Napadlo mi a napadlo ma

Slovenčina na slovíčko... Napadlo mi alebo napadlo ma, že sa práve na toto opýtame jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Ktorá verzia je správna? Napadlo mi a napadlo ma

Skloňovanie názvu Vroclav

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovieme Martinovi Šebestovi, ktorý cez prázdniny navštívil poľské mesto Vroclav, a chce skonzultovať jeho skloňovanie. Priestor má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie názvu Vroclav

„Pohľadný“

Slovenčina na slovíčko... Marián Fiala sa nás dnes pýta na spisovnosť slova pohľadný. Je to spisovné slovo? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Pohľadný“

Bio-produkt alebo bioprodukt?

Slovenčina na slovíčko... V posledných rokoch sa v ponuke objavuje množstvo produktov, v ktorých názve sa objavuje označenie bio. Janka Wagnerová sa nás pýta, či sa to potom píše ako jedno slovo spolu alebo so spojovníkom. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Bio-produkt alebo bioprodukt?

Zvyšok

Slovenčina na slovíčko... Začal sa posledný augustový týždeň a Milan Volek sa nás pýta, či je pred nami už len „zbytok" prázdnin. Fakticky áno, ale či je to aj gramaticky v poriadku, vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zvyšok

Sadra, sadrovať

Slovenčina na slovíčko... Letné prázdniny sú plné nástrah a najhoršie je, keď sa na dovolenke zraníte a zlomíte si ruku alebo nohu. V tom prípade máte končatinu „zasádrovanú" alebo zasadrovanú? Odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Sadra, sadrovať

Vzorky moču

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Anka z Myjavy má ísť so svojím malým synčekom k doktorke a pýta sa, či má doniesť vzorky moču, alebo moča. Bábätku je to, samozrejme, jedno, ale jazykovedkyni nie. Správnu pádovú príponu teraz prezradí Sibyla Mislovičová. Vzorky moču

Spojky kedy a keď

Slovenčina na slovíčko... Niekedy sa nakumulujú aj v našej rubrike podobné otázky a dnes odpovieme všetkým tým, ktorí sa pýtajú na správne použitie spojok kedy a keď. Slovo má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Spojky kedy a keď

„Mycia“ emulzia

Slovenčina na slovíčko... Televízna reklama na myciu emulziu motivovala Šimona z Trebišova, aby sa opýtal na toto spojenie. Je správne alebo nie? Odpovie Sibyla Mislovičová. „Mycia“ emulzia

„Mať za to“

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa nás pýta Valér Malík z Trenčína na slovné spojenie: „máme za to". Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? „Mať za to“

Pes nachytal „kliešťov“

Slovenčina na slovíčko... Keď som svojmu bratovi telefonovala, že počas prechádzky v lese môj pes nachytal kliešťov, hovoril, že to nie je spisovné. Mohol teda nachytiť kliešťov? Pýta sa poslucháčka Jarka Novotná jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Pes nachytal „kliešťov“

Genitív slova servírka

Slovenčina na slovíčko... Majú v reštaurácii pri jazere niekoľko pekných servírok, alebo servíriek? Na otázku Jána Muchu teraz odpovie Sibyla Mislovičová. Genitív slova servírka

Používanie nárečí

Slovenčina na slovíčko... Pri dovolenkových cestách po Slovensku zaujalo Jarku Motolíkovú z Bratislavy, koľko rôznych nárečí máme a aké sú pestré pri komunikácii v danom regióne. Zároveň sa pýta, ako je to s používaním nárečových slov v oficiálnom styku. Tu je odpoveď jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Používanie nárečí

Prídavné meno tvorivý

Slovenčina na slovíčko... Pri nasledujúcej skladbe si treba všímať najmä „tvorčí rukopis" autora textu. Takéto moderátorské priblíženie na jednom z koncertov doslova vytočilo Petra Saleckého, ktorý nám okamžite napísal a tu máme odpoveď Sibyly Mislovičovej. Prídavné meno tvorivý

Voľnočasové aktivity

Slovenčina na slovíčko... Keď počas dovoleniek hovoríme o aktivitách s deťmi vo voľnom čase, môžeme použiť aj prídavné meno voľnočasový? Otázku nám adresoval Juraj Zelienka a odpoveď má pripravenú jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Voľnočasové aktivity

Zaplatiť „celkom“ tisíce eur

Slovenčina na slovíčko... Keď sa sused Jána Kollárika z Trenčína chválil, že za nové auto zaplatil celkom desaťtisíc eur, nášmu poslucháčovi sa to nezdalo. Nie suma, ale príslovka celkom. Hovorí Sibyla Mislovičová. Zaplatiť „celkom“ tisíce eur

Porotca, porotcovia

Slovenčina na slovíčko... Poslucháča Milana pri sledovaní úplatkárskej kauzy okolo Medzinárodnej futbalovej federácie zaujímalo, ako rozhodnú „porotci" tohto prípadu. Utvorené množné podstatné meno „porotci" sa mu nepozdáva, a tak nám teraz jeho správnosť vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Porotca, porotcovia

Veľa nádch z klímy

Slovenčina na slovíčko... Aj na základe dovolenkových skúseností nám napísal Andrej Krušovický z Trnavy. Cesta k moru do Chorvátska sa mu totiž predĺžila o niekoľko hodín, a tak sa pýta, či môže použiť vetu, že ho postretlo veľa dopravných zápch a že silno pustená klimatizácia v aute u neho počas leta vyvolala už niekoľko nádch. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Veľa nádch z klímy

Spojky keď a kedy

Slovenčina na slovíčko... Vo firemnom časopise našiel pán Václav informáciu o svojom kolegovi, ktorý vraj „do vlaňajšieho roku pracoval vo firme, kedy odišiel do dôchodku". Toľko citát. Nepozdáva sa mu toto spojenie a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová teraz potvrdí, že správne. Spojky keď a kedy

Skrátený tvar zámena zaň

Slovenčina na slovíčko... Miroslava Labašová sa nás dnes pýta na zámeno zaň, zdá sa jej absolútne neslovenské, a tak sme sa opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, kedy sa vlastne používa... Skrátený tvar zámena zaň

Vynechávanie zvratných zámen

Slovenčina na slovíčko...Zvratné zámeno sa sa nám niekedy v jazyku môže zdať akosi navyše. Často sa preto stáva, že ho radšej v komunikácii vynechávame a aj preto sa nás Petra Majlíková pýta, či sa môžeme zbaviť zvratnosti niektorých pojmov. Hovorí Sibyla Mislovičová. Vynechávanie zvratných zámen

Hrať na husliach

Slovenčina na slovíčko... Hudobné nástroje dokážu narobiť poriadnu kakofóniu a nielen vtedy, ak na ne alebo na nich nevieme hrať. Ako je to vlastne? Na nich, či na ne? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Hrať na husliach

Zvončeková dráha

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa pozrieme na jednu z letných atrakcií. Viliam Trenčiansky bol s deťmi v rámci dovolenky na kolotočoch a chce sa opýtať, či je správne označiť ako húsenkovú dráhu. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Zvončeková dráha

Someliér

Slovenčina na slovíčko... Štefan Ailer nám napísal pekný mail a priznal sa, že veľmi rád počúva našu rubriku. Chce to hneď aj využiť a pýta sa na pravopis podstatného mena someliér. Zaujíma ho, či na sa v tomto slove vyskytuje dlhá samohláska é a tiež sa potrebuje uistiť, koľko spoluhlások m sa píše v tomto slove. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Someliér

Zámeno všetci

Slovenčina na slovíčko... Jaro Rehák sa pýta na spojenie „všetcia sa zasmiali..." Píše, že mu jasné, že ide asi o čaro regionálneho jazyka, ale chce sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej opýtať, či predsa len existujú výnimky, keď by mohol toto slovné spojenie použiť. Zámeno všetci

Motivácia

Slovenčina na slovíčko... Motivovať sa na niečo, alebo k niečomu? Odpovie Sibyla Mislovičová. Motivácia

Ide o niečo

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovieme Milanovi Lukačkovi, ktorý sa pýta, či môže pri vysvetľovaní argumentovať, že sa „jedná o niečo..." Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Ide o niečo

Strata „obnáša“ 20 000 eur

Slovenčina na slovíčko... Môžeme v slovenčine použiť sloveso „obnášať"? To sa pýta Karol Hollý z Ružomberka a zároveň dodáva, že nemyslí na obnosené šatstvo, čo potvrdí aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Strata „obnáša“ 20 000 eur

Tuniské pláže

Slovenčina na slovíčko... Po tragických udalostiach v severnej Afrike vyšlo mnoho cestovných kanceláriách so špeciálnou ponukou na veľmi lacné dovolenkové pobyty na „plážach v Tunise". Bez ohľadu na bezpečnosť v tejto lokalite sa teraz pozrime na správnosť tohto výrazu, o ktorom pri čítaní letáku v jednej cestovnej kancelárii zapochybovala aj naša poslucháčka Veronika Drozdová z Piešťan. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Tuniské pláže

Tobogan

Slovenčina na slovíčko... Dnes bude rubrika o jazyku na aktuálnu nôtu, budeme totiž hovoriť o slove tobogan. Správne písanie i vyslovovanie tohto slova ozrejmí Sibyla Mislovičová. Tobogan

Pozdrav pri rozlúčke

Slovenčina na slovíčko... Prázdniny a dovolenky sú miestom stretnutí, no následne aj rozlúčok a práve o tom je dnešná rubrika o spisovnom jazyku. Viliam Wagner sa nás pýta, či sa môžeme s niekým, koho ešte v blízkom čase uvidíme, pozdraviť: „Ahoj, zatiaľ!" Alebo to má byť v obrátenom garde? V poradí slov pri pozdrave teraz poupratuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Pozdrav pri rozlúčke

Nepatrný

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Anton Baranec sa dnes jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej pýta na slovo nepatrný, vraj sa aj vo vysielaní až príliš rozšírilo.Tu je odpoveď odborníčky. Nepatrný

Odovzdať pozdrav

Slovenčina na slovíčko... Prišla nám do redakcie pohľadnica z dovolenky a písalo sa tam, že máme „predať pozdrav" kolegom... O tejto častej chybnej formulácii teraz viac povie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Odovzdať pozdrav

Existuje slovenský ekvivalent slova kokpit?

Slovenčina na slovíčko... Stano Fábry sa nás pýta, či existuje slovenský ekvivalent pre slovo kokpit a ako by sa toto slovo dalo preložiť do slovenčiny. Povie nám to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Existuje slovenský ekvivalent slova kokpit?

Vyjadrenie miesta s predložkou pri

Slovenčina na slovíčko... Keď náš poslucháč hľadal syna počas hry na skrývačku, druhý syn mu tvrdil, že sa postavil pri dvere. Tak poďme zistiť, ako to malo byť správne a či to náhodou nie je tak trochu regionálna záležitosť... Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Vyjadrenie miesta s predložkou pri

Darí sa akciám na burze?

Slovenčina na slovíčko... Dnes trocha ekonomiky v našej rubrike o spisovnej slovenčine. Darí sa na burze našim akciam, alebo akciám? Ako používať dĺžeň a ako skloňovať podobné slová? Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Darí sa akciám na burze?

Použitie slova checklist a playlist

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa začína hudobný festival a v tlači sa objavili viaceré informácie, ktoré opisujú, aký budú mať jednotliví interpreti playlist a čo všetko sa objavuje na ich checklistoch. Ako inak použiť takéto výrazy, teraz osvetlí Sibyla Mislovičová. Použitie slova checklist a playlist

Nadsluhovať

Slovenčina na slovíčko... Rasťo Posluch chce vedieť, či policajt, ktorý slúži dlhšie, nadsluhuje, alebo presluhuje. Polemiku o správnom používaní tohto tvaru teraz vyrieši jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nadsluhovať

E-mail, v e-maile

Slovenčina na slovíčko... Jeden z našich poslucháčov napísal, že nám poslal viacero podnetov „v maily". A pýta sa nás, ako sa mail vlastne skloňuje. Tak sme sa opýtali Sibyly Mislovičovej. E-mail, v e-maile

Ide byť pekne...

Slovenčina na slovíčko... Ide byť nový týždeň a ide byť pekne... Aj takéto konštatovanie počul náš poslucháč Ľubo. Či je to správny tvar, bez ohľadu na kalendár a na počasie, teraz vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Ide byť pekne...

Vierozvestcovia či vierozvestovia Cyril a Metod

Slovenčina na slovíčko... V nedeľu si pripomenieme Sviatok sv. Cyrila a Metoda a ich príchod aj s písmom na Veľkú Moravu. Sú to vierozvestcovia alebo vierozvestovia - pýta sa Jana Dubáková z Trenčína. Odpovie Sibyla Mislovičová. Vierozvestcovia či vierozvestovia Cyril a Metod

Maldivy

Slovenčina na slovíčko... Maldivy vyslovujeme mäkko alebo tvrdo? Keď ste tam na dovolenke, tak vám je asi jedno, ako sa to hovorí, ale je pravda, že v názvosloví tejto atraktívnej dovolenkovej lokality treba trošku upratať. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Maldivy

Pizza

Slovenčina na slovíčko...Je 1. júl, už to vonia prázdninami, dovolenkami a aj všakovakými jedlami, ktoré si dávame počas výletov. Pizza vraj patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové jedlá, len pozor pri skloňovaní. Aj poslucháča Mareka Uhrinského zaujíma, či dávame prednosť syrovej pizze, alebo pizzi, a tak sme sa opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Pizza

K 30. júnu?

Slovenčina na slovíčko... Ak ste niečo nestihli k 30.júnu, už sa ani nemusíte ponáhľať... Nie, nebojte sa, času máte dosť, to sa iba Miroslav Dadek pýta, či sa môže použiť takáto vetná konštrukcia... Hovorí Sibyla Mislovičová. K 30. júnu?

Výslovnosť slova necht

Slovenčina na slovíčko... Dnešná rubrika o spisovnej slovenčine sa bude týkať časti nášho tela - nechty vyslovujeme mäkko alebo tvrdo? Vypočujme si odpoveď jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Výslovnosť slova necht

Skloňovanie názvu Olomouc

Slovenčina na slovíčko...Pri skloňovaní názvu českého mesta Olomouc môžeme zapochybovať, akého je rodu a ako ho teda správne vyskloňovať. Poradí nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie názvu Olomouc

Nový rad krémov

Keď Marta Takáčová videla reklamu, v ktorej ponúkali novú radu krémov, okamžite zareagovala a píše, že to podľa nej nie je správny tvar. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nový rad krémov

Nespokojnosť so zaveťou?

Keď rodinní príslušníci vyjadria nespokojnosť so záveťou, ide o problém vzťahový, ale zjavne aj gramatický. Potvrdí to aj jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nespokojnosť so zaveťou?

Vziať nohy na ramená?

Na sociálnej sieti sa objavil názor opisujúci víkendový pochod extrémistov našim hlavným mestom. A vraj najlepšie bolo v tej chvíli vziať nohy na ramená. Náš poslucháč Emil Sivák sa pýta, či bolo použité vhodné spojenie. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Vziať nohy na ramená?

Tarify

Počas víkendu ste určite mnohí išli vlakom, všimli ste si zmenu v cestovných tarifoch? Alebo tarifách? Janka Kollárová z Považskej Bystrice videla priamo na stanici nápis informujúci o zmene v cestovných tarifoch a nepozdávalo sa jej to. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Tarify

Stupňovanie slova aktuálny

Slovenčina na slovíčko... V našom vysielaní sa často ozývajú spravodajské informácie a tie zaujímajú aj Pavla Vargu, ktorý sa pýta, či môže byť ešte niečo aktuálnejšie ako aktuálne, alebo ak chcete - čerstvé správy. Dá sa napríklad použiť slovo najaktuálnejšie? Povie nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Stupňovanie slova aktuálny

„Drtivá“ väčšina utečencov

Slovenčina na slovíčko... Jozef Werner z Trenčína počul v správach, že „drtivá" väčšina utečencov, ktorí priplávali k talianskym brehom, sú moslimovia. Chcel sa opýtať na slovo „drtivá", či sa môže použiť v tomto význame. Hovorí Sibyla Mislovičová. „Drtivá“ väčšina utečencov

Reakcia, ohlas, odpoveď

Slovenčina na slovíčko...Pani Valika Némethová chce vedieť, či listy a maily, ktoré chodia do našej jazykovej poradne, majú nejakú odozvu. A či je to spisovné označenie. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa teda pozrela na správnosť otázky a zamyslela sa aj nad jej obsahom... Reakcia, ohlas, odpoveď

Môže sa žena dostať do chomúta?

Slovenčina na slovíčko... Zaujímavé veci vás trápia v súvislosti so spisovným jazykom. Či sa môže žena dostať do chomúta, nám odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Môže sa žena dostať do chomúta?

Prepis anglických výrazov

Slovenčina na slovíčko... Slovenčina je otvorený jazyk, a tak sa do nej dostávajú aj výrazy z iných jazykov, najmä z angličtiny. Na jedno slovíčko si dnes posvieti jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Prepis anglických výrazov

Nespisovné „mať za to“

Slovenčina na slovíčko... Napísala nám Agáta Staroňová, ktorá pracuje ako právnička a často sa stretáva so spojením „mám za to". Pýta sa, či je to správne a to sa dozvieme od jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Nespisovné „mať za to“

Zvratné slovesá

Slovenčina na slovíčko... Dnes to bude o zvratných zámenách, ktoré Janke Wallnerovej chýbajú v spojeniach „spolieham na váš dôvtip", prípadne „usilujem o vašu priazeň". Máme alebo nemáme do týchto viet vložiť aj zvratné zámeno sa? Pýtame sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Zvratné slovesá

„Vyvstať“ problémy

Slovenčina na slovíčko... Problémy nemá rád nikto z nás a keď už „vyvstali", treba ich riešiť. Len či naozaj vyvstali... A či je to gramaticky správne, aj na to odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Vyvstať“ problémy

„Dvojo“ topánok?

Slovenčina na slovíčko... Inšpirácia do našej rubriky o spisovnom jazyku môže zjavne prísť odvšadiaľ. Napríklad aj z predaje obuvi. Práve tam Miriam klásková počula ponuku, že je možnosť kúpiť si „dvojo" topánok. Je to správne? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Dvojo“ topánok?

„Dopadnúť“ páchateľa

Slovenčina na slovíčko... Dnešná rubrika trochu pripomína televíznu reláciu Maják, pamätáte sa ešte na správy o hľadaných osobách a páchateľoch rôznych trestných činov? Milan Ludkovský z Trenčína sa totiž pýta, či je možné „dopadnúť páchateľa". Povie nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Dopadnúť“ páchateľa

Integrácia, integrovanie

Slovenčina na slovíčko... Pani Kočková sa ozvala, pretože chce objasniť, či je slovo integrovanie správne, alebo nie a či by sa radšej nemala používať integrácia. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Integrácia, integrovanie

„Súťažechtivý“

Slovenčina na slovíčko... Dariona Lesnická z Vydrníka chce vedieť, či sa správne napíše označenie „súťažechtivý" ako jedno slovo, alebo sa má rozdeliť na dve - súťaže a chtivý. Odpovedá Sibyla Mislovičová. „Súťažechtivý“

Predložky písané na konci riadku

Slovenčina na slovíčko... Dnes si vysvetlíme, či sa viacslabičné predložky a spojky - napríklad alebo, či podľa - v úradných textoch môžu písať na konci riadku. Na podnet Zuzany Spurnej teraz reaguje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Predložky písané na konci riadku

Preteky

Slovenčina na slovíčko... Odvčera môžete v našom vysielaní vyhrať pobyt v letnom detskom tábore a v ňom vaše deti určite zažijú nejaké napínavé preteky. Alebo „pretek"? Iveta Zuščáková totiž v médiách zaregistrovala aj takýto výraz a myslí si, že nie je správny. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Preteky

Pressburg či Bratislava?

Slovenčina na slovíčko... Dnes je Medzinárodný deň detí a s deťmi súvisí aj naša jazyková poradňa. Konkrétne s rakúskymi - Katka Bolfová už dlhšie pôsobí ako opatrovateľka v rakúskej rodine a tam sa vraj deti učia pomenovať hlavné mesto Slovenska ako Pressburg. Katke sa to nezdá, názov je podľa nej archaický a správne je Bratislava. Zisťovali sme u Sibyly Mislovičovej z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra. Pressburg či Bratislava?

Skloňovanie slov za číslovkami s desatinnými čiarkami

Slovenčina na slovíčko... Napísal nám Rado Kopečný a pýta sa na skloňovanie slov za číslovkami s desatinnými čiarkami, má byť tri celých šesť miliárd, alebo tri celé šesť miliardy? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slov za číslovkami s desatinnými čiarkami

Špáratko či špáradlo?

Slovenčina na slovíčko... S dnešným slovíčkom v našej rubrike sa stretávame takmer pravidelne... Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Špáratko či špáradlo?

Megaproces

Slovenčina na slovíčko... Dnes si zhodnotíme megaproces. Nie konkrétne nejaké súdne ťahanice, ale slovo, ktoré môžeme napísať spolu, ale aj ako dve slová. A teraz vám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová povie, ktorá verzia je správna. Megaproces

Závisieť od niečoho

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovieme na mail Janky Stankovičovej zo Žiliny, pýta sa nás na spojenia závisieť od niečoho a záležať na niečom, či sa dajú väzby niekedy aj vymeniť. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Závisieť od niečoho

Pôst a postiť sa

Slovenčina na slovíčko... Môžem sa „pôstiť"? - pýta sa nás Vanda Kroupová a my jej teraz neodpovieme z medicínskeho, ale z jazykovedného hľadiska. Hovorí Sibyla Mislovičová. Pôst a postiť sa

Zlacnili sme tovar

Slovenčina na slovíčko... Je obdobie, na ktoré sa tešia najmä tí, ktorí si chcú kúpiť lacnejší tovar. Obdobia zliav sa týka aj naše jazykovej poradne. Valika Nováková sa nás pýta na vetu - „zlacneli sme tovar". Je použitá v správnom tvare? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zlacnili sme tovar

Štúr a ypsilon

Slovenčina na slovíčko... Dnes ráno hovoríme o Ľudovítovi Štúrovi aj v súvislosti s podujatím Štúr žúr a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová takisto priloží ruku k dielu, čiže informáciu o Štúrovi a jeho vzťahu k ypsilonu. Štúr a ypsilon

Videopožičovňa

Slovenčina na slovíčko... Rasťo Wallner z Púchova sa nás pýta na slovo videopožičovňa. Vraj vyrába nápis nad firmu a chce vedieť, či sa toto spojenie píše dohromady, alebo ho má rozdeliť na dve slová. Hovorí Sibyla Mislovičová. Videopožičovňa

Môžeme, môžete

Slovenčina na slovíčko... V nasledujúcej minúte budeme hľadať chýbajúcu hlásku e. A zisťovať, či je vôbec potrebná. „Možme" niečo urobiť? Pýtame sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Môžeme, môžete

Pnutie medzi diskutujúcimi?

Asi na základe sledovania diskusných politických relácií zareagoval Pavol Mešťan z Čadce a pýta sa, či môže nastať pnutie medzi diskutujúcimi. Viac mu vraj ten pojem pripomína hodinu fyziky... Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Pnutie medzi diskutujúcimi Roman Bomboš

Mäso - mias

Aké je množné číslo slova "mäso"? Poradí Sibyla Mislovičová: Množné číslo slova mäso

Oslava ôsmich narodenín

Slovenčina na slovíčko... Opäť nám v otázke pre jazykovedkyňu šarapatí mäkké i a ypsilon. Ktoré z nich zvoliť v spojení oslava ôsmich narodenín? Hovorí Sibyla Mislovičová. Oslava ôsmich narodenín

Cviklový šalát

Slovenčina na slovíčko... Rozmýšľate, čo by ste si dali na večeru? A ako prílohu napríklad cviklový šalát? Či je to gramaticky správna alternatíva, sme sa opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Cviklový šalát

Bojler

Slovenčina na slovíčko... Dnes vyriešime dilemu Jany Zavarovej z Trnavy, ktorá nevie, ako napísať slovo bojler, či s písmenkom j alebo s mäkkým i. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Bojler

Saxofón

Slovenčina na slovíčko... Viete, ktorý je podľa odborníkov jeden zo zvukovo najpríjemnejších hudobných nástrojov? Saxofón. Alebo „saxafón"? Otázka pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Saxofón

Skloňovanie názvu Sibír

Slovenčina na slovíčko... Dnes si pripomíname výročie konca druhej svetovej vojny a aj v našej rubrike sa budeme venovať lokalite, ktorá je s vojnou a s miliónmi obetí priamo spätá. Sibír. Ako sa skloňuje? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie názvu Sibír

Nikaragua

Slovenčina na slovíčko...Napísal nám Pavol Haninec a pýta sa, podľa akého vzoru sa skloňuje názov Nikaragua. S bratom sa totiž nevie dohodnúť, či sa v genitíve a lokále píše ypsilon alebo jota. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nikaragua

Odmerať si niečo

Slovenčina na slovíčko... Dnes bude otázka pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú naozaj praktická, Stano Perka zo Žiliny sa pýta - „odmerám" si niečo? Odmerať si niečo

Tobogan

Slovenčina na slovíčko... Naši hokejisti hrajú ako „na tobogáne", povedal vraj jeden z moderátorov a to vyvolalo u Milana Šimčíka okamžitú reakciu. Napísal nám do jazykovej poradne, pretože sa mu to slovo v takomto tvare nepozdáva. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Tobogan

„Zakysaná“ smotana

Slovenčina na slovíčko... V Česku práve prebiehajú hokejové majstrovstvá sveta, a tak dnešnú pozornosť v jazykovej poradni zameriame na slovné spojenie, ktoré do nášho jazyka doslova vbehlo od našich západných susedov. Zakysaná smotana. Či to môžeme používať v tomto tvare hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Zakysaná“ smotana

Zmena

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa budeme rozprávať o pojmoch zmena a smena, o ktorých sa v jazykovej praxi dlhodobo viedli veľké diskusie. Ako je to s používaním týchto slov v súčasnosti? Hovorí Sibyla Mislovičová. Zmena

Skloňovanie slov disk a plast

Slovenčina na slovíčko... Rastislava Vičana zaujíma skloňovanie slova disk, ide o kryt „diska", alebo disku? A podobne má dilemu aj v prípade slova plast, úlomok „plasta", alebo plastu? Odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slov disk a plast

Preteky

Slovenčina na slovíčko... Dnešná inšpirácia do rubriky o spisovnom jazyku je od Ing. Ivety Zuščákovej, ktorá sa pýta na frekventované slovo pretek. Trhá jej uši. Čo na to jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Preteky

Pes, vlk, vták

Slovenčina na slovíčko... Juraj Lukáč pripravuje leták s nápisom máme radi vlkov, kde názov má byť akási slovná hračka, ktorá však podľa neho nie je celkom gramaticky korektná. Pýta sa preto jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, či sa dopustil veľkého gramatického hriechu... Pes, vlk, vták

Posilňovňa

Slovenčina na slovíčko... Márii z Bratislavy vraj trhá uši slovo posilňovňa. Jednoducho sa jej do slovenčiny nehodí. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Posilňovňa

Zaraďovač

Slovenčina na slovíčko... Dnes v rámci našej rubriky nazrieme do kancelárií, kde často možno vidieť „poriadač na spisy". Teda, ak je to gramaticky správne pomenovanie. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zaraďovač

Po prvé

Slovenčina na slovíčko... Napísal nám pán Ľubomír Hanus a tvrdí, že ho v škole učili počítať tak, že sa hovorí - po prvé. Ale takisto „za á" a nie po á, ako sa vraj teraz rozpráva. Nastala teda nejaká zmena v gramatike? Pýtame sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Po prvé

Dobiť, dobyť a vydobyť

Slovenčina na slovíčko... Ideme pátrať po správnom písaní mäkkého i a ypsilonu a to konkrétne v slovách dobiť a vydobyť. Aj dnes nám prakticky pomôže Sibyla Mislovičová. Dobiť, dobyť a vydobyť

Nie je

Slovenčina na slovíčko... Dnes nám napísal Milan Bahnický a pýta sa, či sa spojenie nie je píše dohromady, alebo ako dve slová. Nie je to problém zistiť, poďme za jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Nie je

Celozrnný

Slovenčina na slovíčko... Už ste raňajkovali, obedovali? A čo ste mali? Aj niečo celozrnné? A s akým počtom písmen spoluhlások n by ste to napísali? Odpoveď ponúka jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Celozrnný

Raný vs. ranný

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme hovoriť o písmenku n. A nie o jednom, ale hneď o dvoch. Slová ranný a raný nám priblíži jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Raný vs. ranný

Odhlásený z internet bankingu

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme v rubrike pracovať s financiami a počítačom. Renáta Kimáková sa pýta, či je v spojení „boli ste bezpečne odhlásený z internet bankingu" v poriadku ten ypsilon v slove odhlásený. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Odhlásený z internet bankingu

Dva áre, dva hektáre

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme hospodáriť na poli a budeme merať na áre. Alebo na hektáre? Ako je vlastne správne, to sa pýta Vlado Ferko a odpovedá mu jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dva áre, dva hektáre

Nespisovné sloveso prehlúpiť

Slovenčina na slovíčko... Kto hlúpu berie si, sám nikdy neprehlúpi. Teraz to nikto neberte osobne, pán Daciak sa nás na príklade tejto vety pýta na spisovnosť slova prehlúpiť. Odpovedá Sibyla Mislovičová. Nespisovné sloveso prehlúpiť

Nespisovný výraz sebemocnejší

Slovenčina na slovíčko... Pán Daciak nám poslal do poradne dve vety: V pretláčaní rúk by Jozefa neprekonal sebemocnejší chlap. A v recitovaní Peter dosiaľ nenašiel sebelepšieho konkurenta. Sú takéto prídavné mená spisovné? Nie sebe, ale vám odpovedá Sibyla Mislovičová. Nespisovný výraz sebemocnejší

Dvojitý vs. dvojaký

Slovenčina na slovíčko... Igor Boháč nám napísal, že v politickom spravodajstve a v publicistike sa stretáva s nesprávnym používaním číslovky dvojaký vo vzťahu k občianstvu. Myslí si, že správny je pojem dvojité občianstvo. Hovorí Sibyla Mislovičová. Dvojitý vs. dvojaký

Pilotný

Slovenčina na slovíčko... Opäť máme podnet od nášho poslucháča zo Šumiaca - dnes sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej pýta na slovo pilotný. Používať ho, alebo nie? Pilotný

Horkastý vs. nahorklý

Slovenčina na slovíčko... V jazykovej rubrike trochu podráždime aj jazykové bunky, tak by to malo byť... Môže byť baklažán nahorklý? Toto zaujíma Milicu Wolfovú a odpoveď má pripravenú Sibyla Mislovičová. Horkastý vs. nahorklý

Nepostrádateľný vs. nenahraditeľný

Slovenčina na slovíčko... Do jazykovej poradne nám chodí množstvo mailov, jeden z najaktívnejších poslucháčov je pán zo Šumiaca, ktorého už vie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová aj na základe jeho otázok identifikovať a práve on sa pýta na správnosť slova nepostrádateľný. Nepostrádateľný vs. nenahraditeľný

Vyrovnať sa s niekým

Slovenčina na slovíčko... Počas Veľkého piatku sme v našej rubrike hovorili o tom, či niečo môžeme, alebo nemôžeme postrádať. Dnes sa pýtame na slovíčko vysporiadať. Môžeme sa teda s niečím, alebo s niekým vysporiadať? Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Vyrovnať sa s niekým

Nespisovné postrádať

Slovenčina na slovíčko... Veľkonočný piatok je aj o obetovaní sa, a tak sa nás Václav Medveď pýta, či môžeme niečo „postrádať". Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nespisovné postrádať

Skloňovanie názvu Rio de Janeiro

Slovenčina na slovíčko... Do olympiády v Brazílii zostáva ešte celý rok, ale Janka Pavlíková sa nás pýta, ako sa skloňuje názov Rio de Janeiro. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie názvu Rio de Janeiro

Vír a výr

Slovenčina na slovíčko... Dnes je bláznivý deň a tak trošku šialená bude aj naša rubrika o spisovnom jazyku. Nad hladinou lietal výr - s ypsilonom, vo vode sa krútil vír - s jotou. Zafúkal vietor a oba zmizli. Ale oba čo? Ako to písať, s jotou či ypsilonom? Teraz buďte Sibyla, pani Mislovičová! Vír a výr

V manuále alebo v manuáli?

Slovenčina na slovíčko... Odpovede nájdeme „v manuále" alebo v manuáli? - zisťuje Václav Malý z Trnavy a odpovie mu jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. V manuále alebo v manuáli?

Rúško alebo rúška?

Slovenčina na slovíčko... Dnes je Medzinárodný deň lekárov a zhodou okolností sčasti zdravotnícka bude aj naša rubrika o správnom používaní spisovného jazyka. Kamila Teplická sa pýta, či sa správne povie rúško alebo rúška. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Rúško alebo rúška?

Umývačka riadu

Slovenčina na slovíčko... Použilo sa v reklame spojenie „myčka riadu" spisovne? - pýta sa Janka Dravecká z Martina a tu je odpoveď jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Umývačka riadu

Výslovnosť slova veterník

Slovenčina na slovíčko... Čo by ste povedali na sladký veterník? Ako ho vyslovujeme? Dilemu Jakuba Wolkera teraz vyrieši jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Výslovnosť slova veterník

Environmentálny program

Slovenčina na slovíčko... S cudzími slovami prevzatými do nášho jazyka to býva rôzne. Niekedy zostávajú v pôvodnom tvare, niekedy sa aj v písanej a aj v hovorovej forme prispôsobujú nášmu jazyku. Ako je to však so slovom „enviromentálny"? Použili sme správny tvar? Na otázku Anny Kubrickej odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Environmentálny program

Písanie skratiek doc. a prof.

Slovenčina na slovíčko... Dnešná otázka do rubriky o spisovnom jazyku je od Hany Skalickej, pýta sa, akým začiatočným písmenom sa píšu skratky titulov docent a profesor. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Písanie skratiek doc. a prof.

Puzdrové šaty

Slovenčina na slovíčko... V piatok sme v rubrike o jazyku boli módne naladení a zostaneme tak aj dnes, budeme totiž zisťovať, či môžeme hovoriť o „púzdrových" šatách. Hovorí Sibyla Mislovičová. Puzdrové šaty

Niekoľko vzoriek látky

Slovenčina na slovíčko...Poslucháčka Jana Wagnerová počúvala rozhovor s módnou návrhárkou, ktorá vraj tvrdila, že si prezrela „niekoľko vzorkov látok". Nezdá sa jej tento tvar, a tak sme sa na správnosť opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Niekoľko vzoriek látky

Do Talianska a na Slovensko

Slovenčina na slovíčko...Dnes to bude aj o zemepise, poslucháčka Veronika sa pýta, prečo je rozdiel, keď ideme do Talianska a na Slovensko. Veď vraj v oboch prípadoch ide o rovnaké podstatné meno. Poďme za odpoveďou k Sibyle Mislovičovej. Do Talianska a na Slovensko

„Čo po mne chceš?“

Slovenčina na slovíčko... Čo po mne chceš? Nie, neberte to osobne a neľakajte sa, ale Janka Luptáková sa pýta, či je to správne spojenie. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Čo po mne chceš?“

Zmieniť sa

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa pozrieme na vetu: „Už niekoľkokrát sme to v relácii zmienili." Naša poslucháčka Anka Vargová to počula v jednej televíznej relácii a tak sa pýta, či ide o správny tvar. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zmieniť sa

Význam slova bohatý

Slovenčina na slovíčko... Dnes to bude tak trošku aj ekonomicko-historické okienko o slovenčine. Rastislav Lupták sa totiž jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej pýta na význam slova „bohatý". Význam slova bohatý

Predložky na alebo pre

Slovenčina na slovíčko... Stanislava Bariaková sa nás dnes pýta na správnosť predložiek na a pre v spojení otvor na, alebo pre kazetu, či na alebo pre batérie. Poďme sa opýtať jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, ktorá verzia je správna. Predložky na alebo pre

Variant

Slovenčina na slovíčko... Je variant ženského rodu alebo mužského? Správny variant, či variantu nám ozrejmí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Variant

Preteky

Slovenčina na slovíčko... Náš poslucháč Zdenko Varga čítal rozhovor s jedným známym atlétom, ktorý o olympiáde tvrdil, že „v tomto preteku" túžil zvíťaziť. Chce vedieť, či bol použitý spisovný tvar. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Preteky

Vitajte pri predpovedi

Slovenčina na slovíčko... Keď sme pripravovali odpovede do našej rubriky, tak jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová prezradila, že jej do poradne volal rozčúlený pán, ktorý sa sťažoval na televíznu predpoveď počasia. Moderátorka povedala „Vitajte pri predpovedi počasia" - vraj jemu nemá čo rozkazovať! Jazykovedkyňa má však iný názor... Vitajte pri predpovedi

Človeku či človekovi?

Slovenčina na slovíčko...Ako sa má správne povedať: tomuto človeku, alebo tomuto človekovi nerozumiem? Pýta sa Janka Jakubčíková a my sme po odpoveď zašli za jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Človeku či človekovi?

Po prvé, po druhé

Slovenčina na slovíčko... Keď ideme vymenovať určitý počet vecí, môžeme použiť spojenie - za prvé, za druhé, za tretie? Na mail Janky Kurucovej reaguje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Po prvé, po druhé

Výstroj

Slovenčina na slovíčko... Užívate si prázdniny? Ste na lyžovačke? A máte výstroj? Lyžiarsku alebo lyžiarsky výstroj? Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Výstroj

V e-maile

Slovenčina na slovíčko... Otázku do rubriky o slovenčine som vám poslala „v maily", píše Agáta Wagnerová z Topolčian. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová nám teraz povie, či bol použitý správny tvar. V e-maile

„Nátresk“

Slovenčina na slovíčko... V našej najvyššej hokejovej súťaži sa začali vyraďovacie boje a v tejto súvislosti sa Peter Palúch zo Zvolena pýta, či môže dať družstvo svojmu súperovi na ľade „nátresk" a či sa toto slovo môže použiť aj v súvislosti s vypredaným hľadiskom. Odpovedá Sibyla Mislovičová. „Nátresk“

Nárečia

Slovenčina na slovíčko... Kedy používame nárečové slová? Odpovie nám jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nárečia

Piaty, či piati boli hokejisti?

Slovenčina na slovíčko... Ste veľmi pozorní a citliví na každú informáciu, ktorá odznie, a jedna športová motivovala Kamila Kraslicu, ktorý sa pýta jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej na správne písanie poradia v tabuľke. V tomto prípade hokejovej, pretože ak naši hokejisti skončili na piatom mieste, tak ho zaujíma, či sa piaty píše s ypsilonom, alebo s mäkkým i. 101502270640;slovencina.DONE

Pani Nováková – skloňovanie

Slovenčina na slovíčko... Ako sa skloňuje pani Nováková? Teda nie konkrétne práve táto pani, ale toto slovné spojenie - to zaujímalo nášho poslucháča Vladimíra Draveckého. Odpovie mu jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Pani Nováková – skloňovanie

Rozumieť a chápať

Slovenčina na slovíčko... Rozumiem, či chápem niekoho, niečomu, niečo... Príliš zamotané je to pre nášho poslucháča Karola Mizáka, tak mu teraz odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Rozumieť a chápať

Famózny výkon

Slovenčina na slovíčko... Famózny výkon našich športovcov inšpiroval Vladimíra Dučiaka k dnešnej otázke do jazykovej poradne. Podľa neho totiž slovo famózny možno použiť len v prípade, ak ide o spisovateľa alebo vedca, ale nevie, či to patrí aj do športovej terminológie. Odpovie Sibyla Mislovičová. Famózny výkon

Vierozvestovia

Slovenčina a na slovíčko... Príchod Cyrila a Metoda si síce nepripomíname vo februári, ale vo viacerých vašich mailoch sa objavila otázka, ako ich vlastne správne pomenovať. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Vierozvestovia

Ošatka, ošítka?

Včera sme hovorili o kváskovom chlebe a dnes sa porozprávame o predmete, v ktorom takýto chlebík kysne. Najmä na vidieku sa hovorí o ošatke, alebo ošítke. Čo na to Sibyla Mislovičová? Osatka, ositka

Kváskový chlieb

Náš poslucháč Mojmír Dolnák tvrdí, že na internete sa hromadne píše o receptoch na kváskový chlieb, ale ani kvasnice ani kvások vraj nenašiel ani v jazykovednej poradni. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. kvaskovy chlieb

Dvomi/dvoma chlapmi

Slovenčina na slovíčko... Idem na akciu s dvomi chlapmi, alebo „dvoma chlapama"? Na správnu gramatickú verziu sa pýta poslucháč Mojmír Dolnák. Odpovie mu jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dvomi/dvoma chlapmi

V 70. rokoch

Slovenčina na slovíčko... Dnes budeme opäť rozoberať číslovky. Jaro Bodháčik sa pýta, či má písať v 70. rokoch s bodkou za číslovkou, alebo je platná verzia s pomlčkou a príponou -tych priamo za číslovkou. Odpovie Sibyla Mislovičová. V 70. rokoch

Skloňovanie slova interview

Slovenčina na slovíčko... Ján Šulík objavil v tlači vyskloňované slovo interview. V druhom páde sa vraj používa verzia „interviewa", čo sa mu nezdá správne. Zašli sme za jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Skloňovanie slova interview

Promoval alebo bol promovaný?

Slovenčina na slovíčko... Ak niekto dostal vysokoškolský diplom - tak promoval, alebo bol promovaný? Na otázku Kataríny Kriškovej aj dnes odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Promoval alebo bol promovaný?

Výslovnosť slova chalan

Slovenčina na slovíčko... Je pozoruhodné, čo všetko vás v rámci spisovnej slovenčiny trápi. Napríklad Jozef Cerovský sa pýta sa, či má byť tvar chalanom, alebo chalaňom... Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Výslovnosť slova chalan

Kompatibilita

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovedáme na e-mail Dušana Šramka. Pýta sa, či v slove kompatibilita nechýba písmenko k (kompaktibilita). Všetky ostatné slová vyjadrujúce celistvosť a súdržnosť totiž v základe slova túto hlásku majú... Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Kompatibilita

Dvojaký a dvojitý

Slovenčina na slovíčko... A opäť ideme odpovedať na jeden z vašich mailov - konkrétne na ten od Milice Vanekovej z Púchova. Pýta sa na rozdiel v pojmoch dvojitý a dvojaký. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dvojaký a dvojitý

Skloňovanie slova aranžmán

Slovenčina na slovíčko... Dnes nám napísal Ivan horný a chce vedieť, ako sa skloňuje slovo aranžmán. Viaceré slová, ktoré sme do slovenčiny prevzali, vraj používateľom zvyknú robiť podobné problémy. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slova aranžmán

„Sada“ čajových pohárov

Slovenčina na slovíčko... Mariána Kukučku zaujíma, či je správne hovoriť v prípade čajovej súpravy o sade. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Sada“ čajových pohárov

Výslovnosť predložiek s/so

Slovenčina na slovíčko... Napísala nám Janka Kurucová z Bojníc, vraj redaktori často hovoria namiesto so mnou toto spojenie v tvare „zo mnou". Správny tvar teraz prezradí Sibyla Mislovičová. Výslovnosť predložiek s/so

Raz toľko

Slovenčina na slovíčko... Marián Kukučka nám dnes poslal podnet do rubriky o spisovnom jazyku. Konkrétne ide o vetu: Pavol má šesť kvetov, ja mám raz toľko. Pýta sa na správnosť vety. Hovorí Sibyla Mislovičová. Raz toľko

Rad verzus rada

Slovenčina na slovíčko... Andrea Pivarčiová zo Sniny bola s kamarátkou v kine a tá si pýtala lístok „do tretej rady". Naša poslucháčka si myslí, že to nie je správne. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Rad verzus rada

Koho je kniha?

Slovenčina na slovíčko... Ak ste sa niekedy, podobne ako Martin Karel z Trenčína, pýtali, koho je tá kniha, tak vedzte, že to nebolo správne sformulované. Podnet nášho poslucháča teraz vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Koho je kniha?

Zeler či celer?

Slovenčina na slovíčko... Dnes vám možno aj chuť urobíme v rámci našej rubriky o spisovnej slovenčine, Katka Navalková z Dudiniec sa totiž pýta, či sa píše a hovorí celer, alebo zeler. Ak práve varíte, skúste aj počúvať jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Zeler či celer?

Skloňovanie názvu Paríž

Slovenčina na slovíčko... Vyskloňovať niektoré zemepisné názvy býva niekedy veľmi ťažké, pri neznámych názvoch miest totiž často len hádame, aký je ich rod. Ale stáva sa to aj pri etablovaných, Paulu z Tnavy napríklad zaujíma, aký je rod francúzskeho hlavného mesta. Na Paríž sa pozrieme s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. Skloňovanie názvu Paríž

Špajľa

Slovenčina na slovíčko... Peter z Prešova sa nás pýta na slovo špajľa, vraj máme v slovenčine slovo „špilka", ktoré sa mu pozdáva viac. Odpoveď sme hľadali u jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Špajľa

Šraubovák

Slovenčina na slovíčko... Peter z Prešova je podľa všetkého domáci kutil, pýta sa, či je správne použiť slovo šraubovák, alebo skrutkovač. Tu je odpoveď jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Šraubovák

Naňho verzus naň

Slovenčina na slovíčko... Dnes odpovedáme Anne Čechovej z Martina. Poslala nám tieto vety: Mám nový bicykel. Už sa teším, ako zajtra sadnem na neho. Či je to správne konštatovanie, teraz prezradí Sibyla Mislovičová. Naňho verzus naň

Skloňovanie slov s vokáňom

Slovenčina na slovíčko... Slovenčina má v porovnaní s inými jazykmi jednu veľmi špecifickú samohlásku, je to naše pôvabné ô. Problém môže nastať pri skloňovaní slov, v ktorých sa nachádza, napríklad kôl alebo vôl. Čo si o tom myslí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová? Skloňovanie slov s vokáňom

Vokalizácia predložiek

Slovenčina na slovíčko... Jakub Sliacky z Trnavy sa pýta, či je správne vyslovovať „ku mestu" alebo „gu mestu"? Odpoveď pozná jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Vokalizácia predložiek

V reláciách, o akciách

Slovenčina na slovíčko... Slovenčina dodržiava rytmické krátenie, najmä v prípade dvojhlások -ia, - ie, -iu si treba na dĺžne dávať veľký pozor. Ako je to však v prípade skloňovania slov relácia alebo akcia? Na otázku Jany Wagnerovej z Komárna reaguje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. V reláciách, o akciách

„V žiari“ reflektorov v Žiari nad Hronom?

Slovenčina na slovíčko... Uprostred plesovej sezóny sa nás Jarmila Kvaššayová zo Žiaru nad Hronom pýta na slovné spojenie - zažiarila v novej róbe „v žiari" reflektorov v Žiari nad Hronom... Akosi sa jej nepozdáva to prvé skloňovanie „v žiari" reflektorov. Poďme sa pozrieť na správnu verziu spolu s jazykovedkyňou Sibylou Mislovičovou. „V žiari“ reflektorov v Žiari nad Hronom?

Skloňovanie slova rádio

Slovenčina na slovíčko... Teraz si ideme vyskloňovať rádio. Nie, nebojte sa, nemusíte nakláňať vaše rádio doma alebo v práci teraz hore-dole, zaujíma nás šiesty pád jednotného čísla, čiže pri otázkach o kom, o čom. Na mail Valiky Slobodovej odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slova rádio

Rozdiel medzi kedy a keď

Slovenčina na slovíčko... Teraz dostane opäť priestor jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová, odpovedať bude na podnet nášho poslucháča Viliama Tureka. Ten spolu s kolegami práve pripravuje pamätnicu o svojej firme a píše tam aj o kolegoch, ktorí už v danej firme nepracujú. Má dilemu vo vete: Náš kolega pracoval u nás do roku 1999. A potom nevie, čo má nasledovať - keď odišiel alebo kedy odišiel do dôchodku? Rozdiel medzi kedy a keď

Strašný, strašne

Slovenčina na slovíčko... Môžeme používať aj expresívne vyjadrenia, napr. strašne pekný, hrozne milý? Používateľom jazyka poradí Sibyla Mislovičová. Strašný, strašne

Tvrdohlavý, zaťatý

Slovenčina na slovíčko...Ján Roháč z Trnavy sa pýta jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej na slová umienený a spurný. Sám ich považuje za zastarané a pýta sa, či je vhodné ich používať v jazykovom prejave. Tvrdohlavý, zaťatý

Žiť pre národ, alebo žiť národom?

Slovenčina na slovíčko... Žiť národom, alebo žiť pre národ? Takúto dilemu má poslucháčka Valika Nagyová, ktorá videla dokumentárny cyklus o Ľudovítovi Štúrovi, a tak sa pýta, ktorá verzia je správna. Hovorí Sibyla Mislovičová. Žiť pre národ, alebo žiť národom?

Poradie hokejistov

Slovenčina na slovíčko... Úspech našich hokejistov na juniorskom svetovom šampionáte zarezonoval aj v našej rubrike o spisovnom jazyku. Mnohí sa pýtate na správny tvar pri písaní poradia tímov. Priestor má jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Poradie hokejistov

Písanie veľkých písmen Ty/ty

Slovenčina na slovíčko...Ty, Teba, Ťa, Tvoj, Vy, Vás, Vášmu... Dnes sa v rubrike o spisovnom jazyku budeme rozprávať o správnom písaní veľkých písmen pri písaní listov či mailov. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Písanie veľkých písmen Ty/ty

Hostka

Slovenčina na slovíčko... Aj v našich reláciách často odznie slovo hostka v prípade, že kolegovia vítajú nejakú dámu v živom vysielaní. Či je to správne pomenovanie, teraz prezradí Sibyla Mislovičová. Hostka

„Mať navrch“

Slovenčina na slovíčko... Slovné spojenie „mať navrch" sa v poslednom čase podľa vás objavuje veľmi často. Výnimkou neboli hodnotenia tímov pri nedávnych juniorských majstrovstvách sveta v hokeji a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová ho postrehla aj v celkom inej súvislosti. „Mať navrch“

Prímesi zdravých látok

Slovenčina na slovíčko... Dnes sa pozrieme na slovné spojenie „prímesy" zdravých látok, ktoré sa nepozdáva Jurajovi Zajacovi z Partizánskeho. Vysvetlenie ponúka jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Prímesi zdravých látok

Zastaraná technika

Slovenčina na slovíčko... Ak máte doma či v práci „zastaralú" techniku, treba ju inovovať. Len či sme použili správny pojem? Na podnet Agáty Lipkovej z Malaciek dnes reaguje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zastaraná technika

Písanie ženských funkcií

Slovenčina na slovíčko... Obrátil sa na nás Peter Turek a pýta sa, ako sa majú písať funkcie žien, ktoré pôsobia ako rektor, dekan, primátor, či prokurista... Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Písanie ženských funkcií

Nový rok – pravopis

Slovenčina na slovíčko... Ak ste si dali novoročný záväzok, že budete spisovne rozprávať a písať, tak pozorne počúvajte. Sibyla Mislovičová vám prezradí, ako sa majú správne písať novoročné priania... Nový rok – pravopis

2014

Vír a výr

Slovenčina na slovíčko... Maroša Derlana máta správny tvar množného čísla v súvetí - nad vodným vírom sa vznáša výr a zrazu obidva „víry" zmizli. Aké i použiť? Veru, doslova silvestrovská dilema a priestor pre jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Vír a výr

Zľadovatený povrch vozovky

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Valéria Zemanová sa pýta, či v Zelenej vlne používame správne pojem zľadovatený povrch vozovky. Hovorí Sibyla Mislovičová. Zľadovatený povrch vozovky

Nachladnutie aj prechladnutie

Slovenčina na slovíčko... Prežívame relatívne teplú zimu, ale i tak nie je núdza o prechladnutie. Alebo nachladnutie? Na jazykovú dilemu nás upozornil Peter Varga, ktorému odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Nachladnutie aj prechladnutie

Vianoce a vianočné sviatky – pravopis

Slovenčina na slovíčko... Už zajtra tu máme Vianoce, určite ste však v posledných dňoch dostali množstvo pozdravov a želaní a ak sa ešte nejaké chystáte poslať a váhate, či sa Vianoce píšu s malým alebo veľkým začiatočným písmenom, tu sú odporúčania jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Vianoce a vianočné sviatky – pravopis

Kávovar na kapsuly

Slovenčina na slovíčko... Vhodným darčekom pod stromček môže byť napríklad aj kávovar. Agáta Weberová z Trnavy sa pýta, či v prípade „kávovaru na kapsule" použila správny tvar. Hovorí Sibyla Mislovičová. Kávovar na kapsuly

Vo vašom e-maile

Slovenčina na slovíčko... Dnes nám poslala mail Viera Piknová a zaujíma ju, či je správne spojenie „vo vašom maili“, alebo „v maile“. Odpovie jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Vo vašom e-maile

Samec zebry

Slovenčina na slovíčko... Našu poslucháčku Luciu Harmóciovú zaujíma, ako sa pomenuje samec zebry. Máme vôbec v slovenčine vyjadrenie tohto slova? Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Samec zebry

Zvratné zámeno sa

Slovenčina na slovíčko... Pán Bojna má pocit, ako keby sa zabúdalo na slovesné podstatné mená, ktoré strácajú zvratné zámeno sa. Má dokonca aj príklad z rozhlasového vysielania – bolo to na území zanikajúceho sa Rakúsko-Uhorska. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zvratné zámeno sa

O manuáli

Slovenčina na slovíčko... Dnes nás v rubrike inšpirovala Katka Bradlerová, zaujalo ju slovo manuál. Podľa nej sa skloňuje podľa vzoru dub, čiže „v manuále“, pri korekcii vo worde to však našej poslucháčke opravuje na tvar v manuáli. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. O manuáli

Dĺžka pracovného stretnutia, výška odmeny

Slovenčina na slovíčko... Dnes nám do rubriky o spisovnom jazyku poslal podnet pán Novák, často sa totiž stretáva s výrazmi dĺžka pracovného času, výška dôchodku... Myslí si, že dĺžka a výška sú merné jednotky a v týchto prípadoch nie sú použité správne. Hovorí Sibyla Mislovičová. Dĺžka pracovného stretnutia, výška odmeny

Checklist či kontrolný list?

Slovenčina na slovíčko... Napísala nám pani Anna Pauliková, v jej organizácii používajú zoznam otázok, podľa ktorých sa kontroluje výrobca – tzv. kontrolný list. V súčasnosti sa však čoraz častejšie používa pojem checklist, tak ju zaujíma, či by sa mal používať, prípadne aj foneticky prepísať do slovenčiny. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Checklist či kontrolný list?

Koleso z kombajna

Slovenčina na slovíčko... Naše vysielanie počúvate veľmi pozorne a často vás inšpiruje aj k mailom do rubriky o spisovnej slovenčine. Peter Varga si všimol, že v Zelenej vlne kolegovia použili počas jedného dňa aj tvar koleso z kombajna, aj z kombajnu. Ako je to správne, teraz vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Koleso z kombajna

Uvedomme si!

Slovenčina na slovíčko... Poslucháč Ján Papuga sa nás pýta na rozkazovací spôsob od slovesa uvedomiť si, konkrétne tvar uvedomme si – akosi sa mu nepozdáva zdvojené m. Na správny tvar sme sa opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Uvedomme si!

Rad výrobkov a dobrá rada

Slovenčina na slovíčko... V rámci vianočných nákupov sa naša poslucháčka Klára Tomášová pristavila pri ponuke kozmetickej firmy, ktorá ponúka „modelovú radu výrobkov“. Aspoň podľa nápisu na plagáte. Toto spojenie sa jej nepozdávalo, tak sme oslovili jazykovedkyňu Sibylu Mislovičovú. Rad výrobkov a dobrá rada

Ako vyslovíme nechty?

Slovenčina na slovíčko... Striháte si nechty alebo „ňechty“? Vyslovujeme mäkko alebo tvrdo? Toto trápi Vladku Hroncovú z Trnavy a jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová má pre ňu odpoveď. Ako vyslovíme nechty?

Pozriem sa do „kryštálovej gule“?

Slovenčina na slovíčko... Mnohí z nás si občas povzdychnú, že by radi poznali svoju budúcnosť a možno by im pomohlo, ak by sa pozreli do „kryštálovej“ gule. Tu však prichádza dilema, je tá guľa krištáľová alebo kryštálová. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Pozriem sa do „kryštálovej gule“?

S dvomi či s dvoma kamarátmi?

Slovenčina na slovíčko... Naša poslucháčka Kveta Truhlárová sa pýta, či má ísť na dovolenku s dvomi, alebo s dvoma kamarátmi. Nejdeme jej, samozrejme, radiť, s kým má konkrétne na tú dovolenku ísť, ale pozrieme sa na gramatické tvary. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. S dvomi či s dvoma kamarátmi?

Pravopis slovies, ktoré vyjadrujú pohyb

Slovenčina na slovíčko... Niekedy chceme popísať, kde sa nachádzame a druhá osoba nám môže aj rozumieť, aj keď to nie je gramaticky správne. Naša poslucháčka Valika Rosová sa pýta na spojenie „prišiel som tu“, nesedí jej v ňom príslovka. Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Pravopis slovies, ktoré vyjadrujú pohyb

„Sada“ či zostava?

Slovenčina na slovíčko... „Sada“ či zostava? Dokonale zladená „sada reproduktorov“, teda toto označenie inšpirovalo na jednom letáku pani Vráblicovú z Bratislavy, ktorá sa pýta jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej, či je to spisovný pojem.

Význam ex-

Slovenčina na slovíčko...V súvislosti s politickými zmenami vo vláde a v našom parlamente počula naša poslucháčka Zora Demčáková slovné spojenie „bývalý exminister“. Myslí si, že tento pojem nie je správny. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Význam ex-

Pravopis násobných čísloviek

Slovenčina na slovíčko...Dnes sa pozrieme na písanie číslovky dvakrát. Keď hovoríme, tam problém nie je. Ale čo nastane, keď ju píšeme? Píše sa spolu dvakrát alebo oddelene? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Pravopis násobných čísloviek Roman Bomboš

„Čo to obnáša?“

Slovenčina na slovíčko...Dnes odpovieme Paulíne Vážnej z Trnavy, ktorá sa pýta na otázku: „Čo to obnáša?“ Je možné používať takýto tvar? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Čo to obnáša?“ Roman Bomboš

„Zbehlý“ v práci

Slovenčina na slovíčko...Keď Miroslava Vrablicová počula od svojho nadriadeného hodnotenie, že „tento človek je zbehlý v práci na počítači“, tak sa rozhodla napísať do našej rubriky. Slovíčko „zbehlý“ sa jej totiž nepozdáva. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Zbehlý“ v práci Roman Bomboš

Potápačský výstroj

Slovenčina na slovíčko...V jednom televíznom dokumente zaujalo Františka Vrátneho slovné spojenie „potápačská výstroj“. Nepáčilo sa mu toto slovné spojenie a myslí si, že v tomto tvare sa v spisovnej slovenčine nepoužíva. Vysvetlí Sibyla Mislovičová. Potápačský výstroj Roman Bomboš

Vyjadrenie stupňovania pri prídavných menách

Slovenčina na slovíčko...K dnešnej otázke v rubrike o spisovnom jazyku nás inšpirovala Jana Kucelbová z Prievidze. Chce vedieť, či sme v spojení „mal by byť viac flexibilnejší“ použili správny pojem. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Vyjadrenie stupňovania pri prídavných menách Roman Bomboš

Ortuť „v teplomeri“?

Slovenčina na slovíčko...Máme veľmi teplú jeseň a na toto ročné obdobie a aj druhú polovicu novembra relatívne nadpriemerné hodnoty v stupňoch Celzia. Stúpa ortuť „v teplomeri“? A je to vôbec gramaticky správne? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Ortuť „v teplomeri“? Roman Bomboš

Skloňovanie slova chrbát

Slovenčina na slovíčko...Tak čo, ako sa vám dnes vstávalo? A aký máte deň? Chrbát nepobolieva? V tomto období je výskyt bolestí tejto časti tela oveľa častejší. Viete však slovo chrbát vyskloňovať? Aj tu si treba dávať veľký pozor – vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slova chrbát Roman Bomboš

„Nohy na ramená“

Slovenčina na slovíčko...Vziať „nohy na ramená“ môže byť niekedy záchranou, inokedy hanbou, či je to aj spisovné, zaujíma Pavla Krokoša z Námestova. Tu je odpoveď jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. „Nohy na ramená“ Roman Bomboš

Voľnočasové aktivity

Slovenčina na slovíčko...Ako prežívate dnešný deň? Väčšina z vás má voľno, nejde do školy, či do práce a tak je čas na rôzne voľnočasové aktivity. Je to správne a najmä – spisovné pomenovanie? Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Voľnočasové aktivity Roman Bomboš

Zmäkčovanie vidových dvojíc

Slovenčina na slovíčko...Podnet do našej rubriky poslal Robert Weissenbacher z Bratislavy. Pýta sa, prečo je slovo zatepľovať s mäkčeňom a pritom slovo teplo je bez mäkčeňa? Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová tvrdí, že pri slovesách, ktoré majú nedokonavú podobu zakončenú na -ovať a dokonavú na –iť, musí byť vždy mäkká hláska... Tu sú príklady. Zmäkčovanie vidových dvojíc Roman Bomboš

Bizarný úkaz

Niekedy sa stane, že sa nám v slove objaví nejaká hláska navyše.Na tento jav nás upozornila Katarína Fašungová z Trnavy, keď počula informáciu o bizardnom úkaze. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. slovencina Roman Bomboš

Zmes všetkého možného

Slovenčina na slovíčko...Slovíčko „všehochuť“ k nám prišlo z českého jazyka, to je jasné už na prvé počutie. Ako ho však nahradiť slovenským ekvivalentom? Na otázku poslucháčky Jany Drábekovej odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Zmes všetkého možného Roman Bomboš

Lepší ako on

Slovenčina na slovíčko...Keď minule dávali dokument o futbalistovi Messim, tak sa reportér pýtal, kto je „lepší od neho“. Je to správne? Pýta sa Vladimír Turčan. Vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Lepší ako on Roman Bomboš

Dohromady, celkom alebo spolu?

Slovenčina na slovíčko...Keď naša poslucháčka Katka Kostovičová počula v obchode, že nákup vyšiel „celkom na tisíc eur“, tak s tým nebola spokojná. Ide o správne slovné spojenie? Vysvetľuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Dohromady, celkom alebo spolu? Roman Bomboš

Opomenúť v bežnom jazyku

Slovenčina na slovíčko...V letáku, ktorý dostávajú návštevníci mesta Malacky, sa píše: „Pri návšteve kaštieľa netreba opomenúť tiež park.“ Na správnosť spojenia sme sa opýtali jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Opomenúť v bežnom jazyku Roman Bomboš

Na slávnostnom večere

Slovenčina na slovíčko...Naša poslucháčka Gabriela z Trnavy píše pozvánku na podujatie a nevie, či je správne spojenie – stretneme sa „na slávnostnom firemnom večeri“ alebo večere... Poradí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Na slávnostnom večere Roman Bomboš

„Drevenný“ či drevený?

Slovenčina na slovíčko...Koľko n sa píše v slove drevený? A koľko v slove celozrnný? Aj toto zaujíma Luciu Polákovú z Cífera. Odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Drevenný“ či drevený? Roman Bomboš

Bratove vs. bratovo

Slovenčina na slovíčko...Požičal som si bratove, alebo bratovo auto? Pýta sa jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej poslucháč Adam Krátky z Lučenca. Tu je odpoveď... Bratove vs. bratovo Roman Bomboš

Veľa nádch

Slovenčina na slovíčko...V súvislosti so zvýšeným počtom rôznych ochorení sa naša poslucháčka Janka Kašparová pýta, či môžeme mať slovné spojenie – v tomto roku som prekonala veľa nádch. Hovorí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Veľa nádch Roman Bomboš

Stolný futbal, stolová voda

Slovenčina na slovíčko...Zapnem si stolnú lampu, aby som vedel, kde som si položil stolovú vodu... A to ešte máme aj stolový futbal a množstvo ďalších slovných spojení. Kedy teda hovoriť a písať príponu -ný a kedy –ový, teraz vysvetlí jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Stolný futbal, stolová voda Roman Bomboš

„Pánu učiteľovi?“

Slovenčina na slovíčko...„Pánu učiteľovi“, či pánovi učiteľovi – ktoré zo spojení je správne, zaujíma nášho poslucháča Viliama Kadleca z Bratislavy. Aj dnes odpovedá jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. „Pánu učiteľovi?“ Roman Bomboš

„Vyhadzov“

Slovenčina na slovíčko...Mária má v práci šéfa, ktorý čistotu nášho jazyka neberie extrémne vážne. V zásade o nič nejde, nie je jazykovedec – je to stavbyvedúci a ako vieme, na stavbách poletujú rôzne slová... Pred nedávnom však jedna z jej kolegýň dostala výpoveď. Šéf jej oznámil, že má „vyhadzov“ – nie je to príliš slangové, ak ide o komunikáciu v pracovnom prostredí? Opýtali sme sa Sibyly Mislovičovej. „Vyhadzov“ Roman Bomboš

Skloňovanie slov zakončených na -um

Slovenčina na slovíčko...Slovenčina je veľmi variabilný jazyk, a preto si treba dať pozor napríklad aj na správne skloňovanie takých slov, ktoré k nám prišli z iného jazyka. Laboratórium, átrium, vákuum – dokážu poriadne popliesť hlavu. Ich správne používanie podporuje jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová. Skloňovanie slov zakončených na -um Roman Bomboš

Granuly pre psov

Slovenčina na slovíčko...Jarmila Fojtíková nás upozornila na reklamu, v ktorej sa ponúkajú „granule“ pre psov. Niečo jej na tomto spojení prekáža, tak sme sa na to opýtali odborníčky, jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. Granuly pre psov Roman Bomboš

„Zbrklá“ hra obrancu

Slovenčina na slovíčko...Včera sme v rubrike o jazyku rozoberali účes Mareka Hamšíka a pri futbale zostaneme, pretože Ján Kalina sa pýta na slovné spojenie „zbrklá“ hra obrancu, ktoré počul pri okomentovaní našej futbalovej ligy. Na vhodnejšie pomenovanie sa Roman Bomboš pýtal jazykovedkyne Sibyly Mislovičovej. „Zbrklá“ hra obrancu Roman Bomboš

Hamšíkov gélový účes?

Slovenčina na slovíčko...Výborné výkony slovenských futbalistov rezonujú nečakane aj v našej rubrike o správnom používaní nášho spisovného jazyka. Martin Dobrotka sa pýta, či má Marek Hamšík účes „nagelovaný“ alebo n