Veľká Domaša

Veľká Domaša, zdroj wikipédia

Veľká Domaša , inak nazývaná aj ako Slovenské more, je viacúčelové vodné dielo - vodná nádrž v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov. Výstavba vodného diela Veľká Domaša sa začala vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967. Injekčná štôlňa sa začala zakladať v auguste 1963. Prietok Ondavy bol odvedený do štôlne v júni 1964. Sypanie vlastného telesa hrádze sa začalo na jar 1964, keď bol ešte otvorený výkop injekčnej štôlne. Sypanie statickej časti sa začalo v rokoch 1965 - 1966. Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966. Hydroelektráreň bola dokončená v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967, bola ukončená výstavba celého vodného diela.

Vodná nádrž Domaša leží v Ondavskej vrchovine v doline Ondavy, pod ňou je malá vyrovnávacia nádrž Malá Domaša. Vodná nádrž Domaša sa dvoma tretinami plochy rozkladá na území okresu Vranov nad Topľou a severná časť zasahuje do okresu Stropkov. Vystavbou vodného diela boli s výnimkou niektorých stavieb zatopené dediny Dobrá nad Ondavou, Kelča, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov a časť obcí Bžany a Turany nad Ondavou. Namiesto Kelče vznikla nová dedina Nová Kelča, ktorá bola neskôr nanovo vybudovaná na brehu priehrady.

Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným charakterom: regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobáreň úžitkovej vody a perspektívne aj pitnej vody a využitie na rekreačne účely. Pre ročné zrážkové výkyvy a nerovnomerné odbery vody hladina aj v priebehu roka intenzívne kolíše, čo vyvoláva abráziu brehov s následnou aktiváciou zosunov na priľahlých svahoch, výrazne poškodzujúcich hospodárske objekty, najmä cesty.

==Technické parametre== , Vodná plocha: 1422 ha , Dĺžka: 14 km , Najväčšia hĺbka: 35 m , Plavebné hĺbky: 8 - 15 m , Max. šírka: 4 km , Objem: 187,5 mil. m3 , Nadmorská výška: 162,4 m n. m.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q1192056.

Veľká Domaša má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Zoznam oblastí

  1. Borek u Domašova, chko
  2. Kamenné proudy u Domašova, chko
  3. PP Kamenné proudy u Domašova, chko
  4. PR Borek u Domašova, chko
  5. Malá Domaša, obec

Zoznam ulíc

  1. Hrádza Domaša, Kvakovce, Hrádza Domaša je ulica v Kvakovce, viac o ulici Hrádza Domaša
  2. Hrádza Domaša, Holčíkovce, Hrádza Domaša je ulica v Holčíkovce, viac o ulici Hrádza Domaša
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo