Veľká Domaša

Veľká Domaša, zdroj wikipédia

Veľká Domaša , inak nazývaná aj ako Slovenské more, je viacúčelové vodné dielo - vodná nádrž v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov. Výstavba vodného diela Veľká Domaša sa začala vo februári 1962 a ukončená bola v decembri 1967. Injekčná štôlňa sa začala zakladať v auguste 1963. Prietok Ondavy bol odvedený do štôlne v júni 1964. Sypanie vlastného telesa hrádze sa začalo na jar 1964, keď bol ešte otvorený výkop injekčnej štôlne. Sypanie statickej časti sa začalo v rokoch 1965 - 1966. Sypanie zemnej hrádze bolo ukončené v septembri 1966. Hydroelektráreň bola dokončená v decembri 1966 a o rok neskôr, v decembri 1967, bola ukončená výstavba celého vodného diela.

Vodná nádrž Domaša leží v Ondavskej vrchovine v doline Ondavy, pod ňou je malá vyrovnávacia nádrž Malá Domaša. Vodná nádrž Domaša sa dvoma tretinami plochy rozkladá na území okresu Vranov nad Topľou a severná časť zasahuje do okresu Stropkov. Vystavbou vodného diela boli s výnimkou niektorých stavieb zatopené dediny Dobrá nad Ondavou, Kelča, Petejovce, Trepec, Veľká Domaša, Valkov a časť obcí Bžany a Turany nad Ondavou. Namiesto Kelče vznikla nová dedina Nová Kelča, ktorá bola neskôr nanovo vybudovaná na brehu priehrady.

Celá nádrž má veľký vodohospodársky význam s polyfunkčným charakterom: regulácia prítokov vôd do Východoslovenskej nížiny, zásobáreň úžitkovej vody a perspektívne aj pitnej vody a využitie na rekreačne účely. Pre ročné zrážkové výkyvy a nerovnomerné odbery vody hladina aj v priebehu roka intenzívne kolíše, čo vyvoláva abráziu brehov s následnou aktiváciou zosunov na priľahlých svahoch, výrazne poškodzujúcich hospodárske objekty, najmä cesty.

==Technické parametre== , Vodná plocha: 1422 ha , Dĺžka: 14 km , Najväčšia hĺbka: 35 m , Plavebné hĺbky: 8 - 15 m , Max. šírka: 4 km , Objem: 187,5 mil. m3 , Nadmorská výška: 162,4 m n. m.

x

Viac na wikipédii, wikidata Q1192056.

Veľká Domaša má na Slovensku 6 ulíc a námestí.

Zoznam oblastí

 1. Domaša, obec
 2. Borek u Domašova, chko
 3. PR Borek u Domašova, chko
 4. Kamenné proudy u Domašova, chko
 5. PP Kamenné proudy u Domašova, chko
 6. Malá Domaša, obec

Zoznam ulíc

 1. Domašská, Bratislava
 2. Hrádza Domaša, Holčíkovce
 3. Domašská, Kvakovce
 4. Hrádza Domaša, Kvakovce
 5. Domašská, Ľubotice
 6. Domašská, Vranov nad Topľou

Zoznam bodov

 1. Domašská, autobusová zastávka, DPMP, spravuje DPMP,
  Kalinčiakova, 080 06 Ľubotice
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo