Štefan Náhalka

Štefan Náhalka (∗ 16. marec 1916, Liptovská Teplička – † 6. marec 1975, Rím, Taliansko); rímskokatolícky kňaz, slovenský novotomistický filozof a teológ, významný exilový spisovateľ a dejateľ.

Životopis Najprv bol na základnej škole vo svojej rodnej obci, ktorá je pomenovaná podľa neho. Potom išiel na gymnázium do Levoče. Po absolvovaní gymnázia v Levoči študoval teológiu v Ríme. Doktorát teológie získal na rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity roku 1944 v odbore katolícka vierouka obhajobou dizertačnej práce „Láska v duchovnom živote“. V roku 1946 ho spišský biskup Ján Vojtaššák povolal za svojho tajomníka a neskôr ho ustanovil za profesora teológie v Teologickom ústave Spišskej Kapituly. Ako významný katolícky intelektuál stal sa terčom komunistickej polície, ktorá po ňom stále sliedila. Po zaistení biskupa J. Vojtaššáka roku 1950 ušiel a pred ŠtB sa skrýval dva roky. Na jar 1953 sa mu podarilo emigrovať do Rakúska a odtiaľ do Talianska. V Ríme sa intenzívne zapojil do práce v rámci Ústrednej katolíckej kancelárie. Po odchode Antona Boteka do Kanady roku 1965 prevzal vedenie Slovenského katolíckeho ústredia v Ríme i redigovanie mesačníka Hlasy z Ríma. Ďalej redigoval časopisy Slovenský kňaz a Slovak Studies. Mal významný podiel na vybudovaní Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme (1963) a stal sa jeho prvým rektorom. Staral sa o duchovné potreby slovenských emigrantov a zriadil misie pre Slovákov v Brazílii a v Spojenom kráľovstve. Popri veľkej angažovanosti v cirkevnom a národnom živote bol integrujúcou osobnosťou najmä Slovákov v emigrácii. Už od začiatku štyridsiatych rokov hojne prispieval svojimi náboženskými a filozofickými úvahami do viacerých časopisov: Smer, Verbum, Most, Echo, Slovak Studies, Hlasy z Ríma a Diakonia.

Dielo (výber) Filozofické práce , Filozofia zúfalcov? In: Verbum, 1947, č. 2, s. 116 – 124 (tiež in: Rozvoj, 1949). , Príchod existencializmu k nám. In: Verbum, 1947, č. 4 – 5, s. 250 – 257. , Láska ako etos osobnosti. In: Verbum, 1947, č. 9 – 10, s. 437 – 441 a 530 – 535. , Láska v duchovnom živote. Košice, 1947, 79 s. , Pomer prírody a nadprírody. In: Smer, 1948, č. 4 – 6. , Jacques Maritain. In: Verbum, 1947, č. 6, s. 351 – 357. , Základné črty lutherskej antropológie. In: Verbum, 1948, č. 7 – 8, s. 395 – 407. , O správnu orientáciu človeka. In: Most, 1954. , Kresťanský realizmus a dialektický materializmus. In: Most, 1956, s. 112 – 121 (tiež in Slovak Studies II, 1962, s. 69 – 81). , „Socialistický realizmus“ a kresťanský realizmus. In: Most, 1957, s. 75 – 85.

Práce z kresťanskej etiky a spirituálnej teológie , Mnohotvárna milosť Božia. In: Smer, 1943, s. 314 – 317. , Milosť posväcujúca, účasť na božskej prirodzenosti. In: Smer, 1948, č. 7. , Náš nadprirodzený život. In: Smer, 1947, č. 7, s. 257 – 263. , Prirodzený a nadprirodzený poriadok. In: Smer, 1947, č. 10. , Láska v duchovnom živote. Košice, 1947. , Nadprirodzená životná úroveň. In: Smer, 1948, č. 3. , Pomer prírody a nadprírody. In: Smer, 1948, č. 4, 5 – 6. , Sviatosť krstu, 1948. , rec.: O kresťanskú spoločnosť(zost.): T. S. Eliot: Sommes-nous encore en chrétienté, 1948. In: Verbum, 1948, č. 6 – 8, s. 461 – 467. , K Bohu, 1954. , O správnu orientáciu človeka. In: Most, 1954, č. 3, s. 1 – 12. , Sviatosť znovuzrodenia (1948) , Láska v duchovnom živote. In: Echo, 1974, č. 8, s. 31 – 38 (súhrn dizertačnej práce).

x

Viac na wikipédii, wikidata Q13371654.

Štefan Náhalka má na Slovensku 4 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Š. Náhalku, Ružomberok, Š. Náhalku je ulica v Ružomberok, viac o ulici Š. Náhalku
  2. Štefana Nahalku, Liptovská Teplička, Štefana Nahalku je ulica v Liptovská Teplička, viac o ulici Štefana Nahalku
  3. Š. Náhalku, Martin, Š. Náhalku je ulica v Martin, viac o ulici Š. Náhalku
  4. Štefana Náhalku, Prešov, Štefana Náhalku je ulica v Prešov, viac o ulici Štefana Náhalku
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo