Samuel Ormis

Samuel Ormis (pseud. Zdychavský, Samko Revúcki, Samko Zdichavskí, Zdíchavský, Zdýchavský; , 1. júl 1824, Revúca – † 18. september 1875, tamže) bol slovenský pedagóg, ľudovýchovný pracovník, spisovateľ.

== Štúdium a život == Navštevoval základnú školu v Revúcej, študoval na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, teológiu v Bratislave. V roku 1855 bol vysvätený za kňaza, pôsobil ako vychovávateľ v Rimavských Janovciach a v Ordássi, pôsobil ako výpomocný profesor na evanjelickom lýceu v Banskej Štiavnici, ako profesor na gymnáziu v Rožňave a Revúcej.

Počas štúdií bol aktívnym členom Jednoty bratskej mládeže slovenskej, redigoval rukopisný časopis Štiavnický zábavník (neskôr premenovaný na Sitno), v Bratislave spolupracoval s Ľudovítom Štúrom, pripravil na vydanie posledné číslo jeho Slovenských národných novín. Počas pôsobenia v Banskej Štiavnici založil nedeľnú školu pre baníkov a Spoločnosť podsitniansku na vydávanie slovenských kníh.

Bol popularizátorom moderného poľnohospodárstva, ovocinárstva, včelárstva a rozvoja remesiel a články s touto tématikou uverejňoval v periodikách ako Pešťbudínske vedomosti a Živena. Svoje pedagogické články a filozofické úvahy publikoval v časopise Cyrill a Metod, Národný hlásnik, Letopis Matice slovenskej, Cirkevné listy, Učiteľské noviny a Obzor. Vo svojom diele vychádzal z Plutarcha, J. A. Komenského, J. J. Rousseaua.

x

Viac na wikipédii.

Samuel Ormis má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Ormisova, Bratislava
  2. Ormisova, Revúca
Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Narodenia 1. júla, Narodenia v 1824, Osobnosti z Revúcej, Úmrtia 18. septembra, Úmrtia v 1875, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo