Pavel Kyrmezer

}}Pavel Kyrmezer (∗ okolo 1530, Banská Štiavnica – † 19. marec 1589, Uherský Brod) bol slovenský renesančný dramatik a náboženský spisovateľ.

Životopis Narodil sa v rodine mestského kuriéra v Banskej Štiavnici, ktorý pochádzal zo Sedmohradska a bol začas zamestnaný pri kráľovskej komore. Po skončení teológie v Krakove pôsobil ako evanjelický farár v Soblahove a v Nemšovej. Na Morave sa usadil v roku 1560 a pôsobil tu ako učiteľ, mestský pisár a napokon ho v Krakove vysvätili za luteránskeho kňaza. Bol farárom v Sliezsku a na Morave, v roku 1576 sa stal farárom a potom dekanom v Uherskom Brode. Snažil sa o zjednotenie protestantských cirkví na Morave, no nedarilo sa mu to vďaka Jednote bratskej, ktorá odmietala jeho vedenie. Keď ho obvinili z kalvinizmu, odsťahoval sa do Holíča. Napokon zomrel v biede a opatere členov Jednoty bratskej, s ktorými sa pomeril.

Tvorba Významné miesto v dejinách literatúry mu zabezpečili po česky alebo ľudovým jazykom vo veršoch písané divadelné hry. Ich námetom sú biblické motívy, ale spracovanie vyniká kritickým pohľadom na súveký svet. Tieto diela sú jedným z prvých prejavov meštianskeho, od školy nezávislého divadla. Jeho hry znamenajú vrchol slovenskej a českej humanistickej a renesančnej literatúry.

Dielo *1566 – Komedia česká o Bohatci a Lazarovi, divadelná hra *1573 – Komedia nová o vdově, kteruž Pán Buoh předivným spuosobem skrze Elizea proroka od věřitele jejiho vysvobodil, divadelná hra *1576 – Cirkevné zákony (Leges ecclesiasticae) *1578 – Huba (Spongia) *1579 – Malá biblí, to jest Vyučování mládeže i lidí sprostných pobožnosti křesťanské, katechizmus a cirkevný poriadok *1580 – Rokovanie o zjednotení (Acta concordiae), popísanie sporu s Jednotou bratskou *1581 – Komedia o Tobiášovi, divadelná hra *1585 – Vyznanie viery (Confessio fidei)

x

Viac na wikipédii, wikidata Q3564120.

Pavel Kyrmezer má na Slovensku 2 ulíc a námestí.

Zoznam ulíc

  1. Pavla Kyrmezera, Banská Štiavnica
  2. Pavla Kyrmezera, Nemšová
Kategórie: Slovenskí spisovatelia, Slovenskí dramatici, Narodenia v 16. storočí, Osobnosti z Banskej Štiavnice, Úmrtia 19. marca, Úmrtia v 1589, .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo