Nová Baňa

Nová Baňa, zdroj wikipédia

Nová Baňa je mesto ležiace v Banskobystrickom kraji.

Polohopis

Mesto leží v údolí Hrona a Novobanského potoka, na východnom okraji Pohronského Inovca. Okrajom mesta vedú významné komunikácie nadregionálneho významu - rýchlostná cesta R1, cesta I/65 a železničná trať Nové Zámky – Zvolen.

Vodné toky

Juhovýchodným okrajom mesta Nová Baňa preteká Hron, do ktorého ústi Kyzový (Novobanský) potok, pretekajúci intravilánom mesta. Do neho sa ďalej v centre mesta vlieva Starohutský potok.

Vodné plochy

Asi 3,5 km severovýchodne od Námestia Slobody sa nachádza unikátna vodná nádrž Tajch.

Dejiny

Historický vývoj starobylého banského kráľovského mesta Nová Baňa odráža počiatky ťažby drahých kovov, jeho postupný rast a premeny.

Najstaršie stopy osídlenia tejto lokality vedú k neskorej dobe kamennej, na čo poukazujú archeologické nálezy kamenných sekeromlatov z "Mlynárovho vrchu". Známy ojedinelý nález bronzového sekeromlatu z "Janíkových zemí" je zo strednej doby bronzovej (okolo roku 1500 pred Kr.). Dokladom obchodných kontaktov tejto oblasti v dobe rímskej sú nálezy mincí, datovaných do 2.

x

Viac na wikipédii.

Nová Baňa má na Slovensku 5 ulíc a námestí.

Zoznam oblastí

 1. Mikroregión Nová Baňa, mikroregion
 2. Nová Baňa, obec
 3. Baňa, obec
 4. Bánová, obec
 5. Rimavská Baňa, obec
 6. Zlatá Baňa, obec

Zoznam ulíc

 1. Novobanská, Bratislava
 2. Kamenná baňa, Kežmarok
 3. Novobanská, Košice
 4. Bány, Pohronská Polhora
 5. Zlatá Baňa, Zlatá Baňa
Kategórie: .
Chýba vám nejaká osobnosť? Uistite sa, že má svoju stránku na slovenskej wikipédii a pridajte ju do kategórie Osobnosti s ulicami. Zmeny sa za pár dní prejavia automaticky aj tu.
Všetky osobnosti na epsilon.sk. Zdrojom dát je Openstreetmap a wikipédia, dáta sú šíriteľné pod licenciou Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported.
Spracoval Michal Páleník, ε epsilon logo